مطالب بیشتر

تعداد لایک:278تاریخ:1399/03/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:361تاریخ:1399/03/21بازدید:0کامنت:2
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:330تاریخ:1399/03/20بازدید:0کامنت:6
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:318تاریخ:1399/03/20بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:292تاریخ:1399/03/19بازدید:0کامنت:2
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:407تاریخ:1399/03/18بازدید:0کامنت:5
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:222تاریخ:1399/03/18بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:203تاریخ:1399/03/17بازدید:0کامنت:2
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:341تاریخ:1399/03/17بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:309تاریخ:1399/03/16بازدید:0کامنت:3
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:284تاریخ:1399/03/16بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:541تاریخ:1399/03/16بازدید:0کامنت:4
#کانون#کنکور#قلمچی

تعداد لایک:359تاریخ:1399/03/15بازدید:0کامنت:8
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:346تاریخ:1399/03/15بازدید:0کامنت:3
#کانون#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:487تاریخ:1399/03/14بازدید:0کامنت:5
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:316تاریخ:1399/03/14بازدید:0کامنت:5
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:415تاریخ:1399/03/14بازدید:0کامنت:7
#کنکور#کانون#قلمچی شما کدامیک از این عادت ها را دارید .زیر این پست بنویسید.

تعداد لایک:501تاریخ:1399/03/14بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:170تاریخ:1399/03/13بازدید:1,939کامنت:2
گفتگو با علی احمدنیا در مورد درس ادییات-قسمت دوم

تعداد لایک:500تاریخ:1399/03/13بازدید:0کامنت:23
بارم بندی درس شیمی در امتحانات نهایی

تعداد لایک:173تاریخ:1399/03/13بازدید:1,545کامنت:6
یک سوال تالیفی ، ترکیبی فصل دوم و سوم شیمی دهم

تعداد لایک:533تاریخ:1399/03/12بازدید:0کامنت:7
قوانین امتحان نهایی 99

تعداد لایک:708تاریخ:1399/03/11بازدید:0کامنت:9
مشاوره

تعداد لایک:139تاریخ:1399/03/11بازدید:1,453کامنت:0
فیلم های ویژه امتحانات نهایی مبحث حرکت شناسی مهرداد مردانی

تعداد لایک:509تاریخ:1399/03/10بازدید:0کامنت:11
جمعبندی شیمی

تعداد لایک:534تاریخ:1399/03/08بازدید:0کامنت:3
#جمعبندی#قلمچی

تعداد لایک:109تاریخ:1399/03/05بازدید:753کامنت:3
#کنکور#کانون#قلمچی#زیست#گیاهی

تعداد لایک:477تاریخ:1399/03/03بازدید:0کامنت:4
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:129تاریخ:1399/03/01بازدید:997کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی#دوازدهم

تعداد لایک:327تاریخ:1399/02/31بازدید:0کامنت:3
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:348تاریخ:1399/02/31بازدید:0کامنت:4
# کنکور# کانون# قلمچی

تعداد لایک:698تاریخ:1399/02/31بازدید:0کامنت:7
#کنکور#قلمچی#دوازدهم

تعداد لایک:97تاریخ:1399/02/28بازدید:853کامنت:1
#کنکور#قلمچی#زیست

تعداد لایک:264تاریخ:1399/02/28بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:137تاریخ:1399/02/27بازدید:1,276کامنت:2

تعداد لایک:82تاریخ:1399/02/24بازدید:814کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی #دوازدهم#زیست #گیاهی

تعداد لایک:427تاریخ:1399/02/24بازدید:0کامنت:71

تعداد لایک:85تاریخ:1399/02/22بازدید:665کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم#زیست#گیاهی

تعداد لایک:268تاریخ:1399/02/20بازدید:0کامنت:7
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم

تعداد لایک:83تاریخ:1399/02/19بازدید:522کامنت:2
#کنکور#کانون#زیست

تعداد لایک:127تاریخ:1399/02/18بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#دوازدهم

تعداد لایک:90تاریخ:1399/02/18بازدید:733کامنت:1
# کنکدر#کانون#قلمچی#دوازدهم#تجربی

تعداد لایک:81تاریخ:1399/02/18بازدید:529کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:80تاریخ:1399/02/18بازدید:613کامنت:1
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:261تاریخ:1399/02/18بازدید:0کامنت:3
#کنکور#قلمچی

تعداد لایک:84تاریخ:1399/02/18بازدید:620کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:84تاریخ:1399/02/17بازدید:776کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#دوازدهم#تجربی#آزمون#تست#نکته

تعداد لایک:97تاریخ:1399/02/17بازدید:776کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم#گیاهی#تست#نکته#آموزش#آنلاین

تعداد لایک:94تاریخ:1399/02/17بازدید:734کامنت:1

تعداد لایک:169تاریخ:1399/02/17بازدید:1,531کامنت:3
سوختن فسفر در اکسیژن

تعداد لایک:111تاریخ:1399/02/17بازدید:732کامنت:0

تعداد لایک:145تاریخ:1399/02/16بازدید:1,298کامنت:6

تعداد لایک:128تاریخ:1399/02/16بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#عربی#دوازدهن#کنکور۹۹

تعداد لایک:138تاریخ:1399/02/16بازدید:0کامنت:5

تعداد لایک:204تاریخ:1399/02/15بازدید:0کامنت:2
سوالات رو به چه ترتیبی در دفترچه پاسخ بدیم؟🧐 تهیه و تنظیم : محمد امین عرب شجاعی #کنکور#تجربی #زیست #قلمچی

تعداد لایک:142تاریخ:1399/02/14بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#لایو#اینستاگرام

تعداد لایک:383تاریخ:1399/02/14بازدید:0کامنت:3
#کنکور#ادبیات#قلمچی

تعداد لایک:110تاریخ:1399/02/14بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:168تاریخ:1399/02/13بازدید:1,414کامنت:7
فایل صوتی سخنان کاظم قلم چی درباره پنج آزمون فوق العاده با 5 هدف مشخص (آزمون های فوق العاده پیش رو )  #قلمچی #کنکور #زیست #کنکور #کاظم_قلمچی #آزمون

تعداد لایک:166تاریخ:1399/02/13بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:166تاریخ:1399/02/12بازدید:0کامنت:0
گفتگوی زنده با امیر علی برخورداریون😍

تعداد لایک:240تاریخ:1399/02/11بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:156تاریخ:1399/02/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:161تاریخ:1399/02/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:244تاریخ:1399/02/10بازدید:0کامنت:5

تعداد لایک:92تاریخ:1399/02/09بازدید:784کامنت:0
قابل استفاده برای #دانش آموزان #دهم ، #یازدهم و #دوازدهم😍😍 ✔ 10 بسته #ترکیبی (هربسته شامل 30 نکته ترکیبی و یک آزمون گزاره محور) ✔ 10 آزمون موضوعی (گیاهی 2 ، جانوری1 ، بدن #انسان 2 ، شکل محور 2 ، متابولیسم1) ✔ 26 #جدول و #نمودار ( جهت استفاده در دوره تورق سریع) ✔ نکات مطرح شده در هر بسته، دارای شناسنامه هستند . با کمک عدد قرارگرفته در کنار هر گزاره به فصل مورد پرسش در آن گزاره پی می برید. با این روش دانش آموزان هر سه پایه می توانند نکته های ترکیبی هر فصل را به صورت مجزا پیدا کنند و مسلط شوند. ✔ ترکیب گزاره های مطرح شده در هر آزمون، به ترتیب فصل های کتاب درسی است. ✔ پاسخ نامه آزمون ها به شکل درسنامه محور و ترکیبی نگارش شده است. علاوه بر نکات بسته ها، حتما پاسخنامه نکته محور آزمون ها تجربی را دقیق بررسی کنید. مولف : #امیررضا_پاشاپور_یگانه رتبه 8 تجربی #کنکور #قلمچی #کنکور #زیست #کنکور #زیست #کنکور #زیست #پاشاپور

تعداد لایک:137تاریخ:1399/02/09بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:163تاریخ:1399/02/09بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم#ادبیات

تعداد لایک:165تاریخ:1399/02/08بازدید:0کامنت:13

تعداد لایک:85تاریخ:1399/02/08بازدید:764کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی#دوازدهم

تعداد لایک:85تاریخ:1399/02/08بازدید:839کامنت:1
#کنکور#ریاضی#هندسه#قلمچی#کانون#کنکور#دوازدهم#تجربی#نکات#کنکور99#نکته#تست

تعداد لایک:182تاریخ:1399/02/07بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:96تاریخ:1399/02/07بازدید:928کامنت:3
#کنکور#تجربی

تعداد لایک:79تاریخ:1399/02/07بازدید:667کامنت:0
#کنکور#کانون#ریاضی

تعداد لایک:135تاریخ:1399/02/06بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:133تاریخ:1399/02/06بازدید:1,173کامنت:4
#کنکور#کانون#قلمچی#ریاضی#مجموعه#کانون

تعداد لایک:192تاریخ:1399/02/04بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#شیمی#دوازدهم#کانون#جدولتناوبی

تعداد لایک:341تاریخ:1399/02/04بازدید:0کامنت:0
#گیاهی #زیست #کنکور۹۹ #نظام‌جدید #نظام_قدیم #قلمچی #زیست_آسان_است

تعداد لایک:142تاریخ:1399/02/04بازدید:1,010کامنت:13
فرایند رونویسی🤗😎 #زیست_دهم #زیست_نظام_جدید #زیست_کنکور #زیست_کنکور #قلمچی #کنکور۹۹ #تجربی #ریاضی #انسانی #زیست_آسان_است #دوازدهم_تجربی #زیست_یازدهم

تعداد لایک:142تاریخ:1399/02/03بازدید:0کامنت:6

تعداد لایک:130تاریخ:1399/02/03بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:202تاریخ:1399/02/03بازدید:0کامنت:6
#کنکور#زیست#قلمچی#دوازدهم#تجربی#دهم#یازدهم#کانون

تعداد لایک:134تاریخ:1399/02/03بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:214تاریخ:1399/02/02بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#شیمی#دوازدهم#تجربی

تعداد لایک:416تاریخ:1399/02/02بازدید:3,134کامنت:17
نحوه عمل کردن ماکروفاژها #زیست_دهم #زیست_نظام_جدید #زیست_کنکور #زیست_دوازدهم #قلمچی #کنکور۹۹

تعداد لایک:102تاریخ:1399/02/01بازدید:0کامنت:4

تعداد لایک:230تاریخ:1399/01/31بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:339تاریخ:1399/01/31بازدید:0کامنت:26

تعداد لایک:146تاریخ:1399/01/31بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:176تاریخ:1399/01/31بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:249تاریخ:1399/01/30بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:162تاریخ:1399/01/30بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:126تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:185تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:276تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:18

تعداد لایک:209تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:31

تعداد لایک:176تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:6

تعداد لایک:162تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#آزمون

تعداد لایک:202تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:85تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:145تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:132تاریخ:1399/01/26بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:151تاریخ:1399/01/25بازدید:0کامنت:5

تعداد لایک:189تاریخ:1399/01/25بازدید:0کامنت:0
نوشته شده توسط هادی مهدیزاده

تعداد لایک:211تاریخ:1399/01/25بازدید:0کامنت:8

تعداد لایک:153تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:4

تعداد لایک:266تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:30

تعداد لایک:214تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:5

تعداد لایک:132تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:223تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:27

تعداد لایک:219تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:10

تعداد لایک:123تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:5

تعداد لایک:144تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:190تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:12
این لایو رو هرگز از دست ندید😍👌 #قلمچی #کنکور #زیست #کنکور #فیزیک#برادران_فیزیک #برادران

تعداد لایک:213تاریخ:1399/01/24بازدید:0کامنت:4

تعداد لایک:142تاریخ:1399/01/23بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:93تاریخ:1399/01/23بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:112تاریخ:1399/01/23بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:165تاریخ:1399/01/23بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:199تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:8

تعداد لایک:148تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:16

تعداد لایک:110تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:167تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:174تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:4
شیمی۱۲-فصل۱ (مولکولها در خدمت تندرستی)- صفحه ۵و۶ کتاب درسی #جدول_جمعبندی #کنکور۹۹ #شیمی #تجربی

تعداد لایک:159تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:172تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:20
طراح...مهدی حاجی نژادیان

تعداد لایک:108تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:0
طراح..مهدی حاجی نژادیان

تعداد لایک:136تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:185تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:4
#کنکور#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:162تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:2
مصاحبه با نفرات برتر کنکور ۹۹ قسمت ۱ | علی تشکری #کانون #قلمچی #کنکور۹۹ #دوازدهم_تجربی #نفرات_برتر_کنکور #آزمون_قلمچی #آنتی_کرونا

تعداد لایک:280تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:12
کنکور۹۸

تعداد لایک:258تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:11
کنکور۹۸

تعداد لایک:162تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:6
کنکور۹۸

تعداد لایک:178تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:0
کنکور۹۸

تعداد لایک:297تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:8
کنکور۹۸

تعداد لایک:143تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:126تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:118تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:164تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست#تجربی#تجربیها#کنکور۹۹ دانش آموزان گرامی فایل با کیفیت بیشتر با وضوح بیشتر شکل ها در سایت کانون به آدرس WWW.kanoon.ir صفحه مقطع دوازدهم تجربی مراجعه نمایید این مجموعه را از دست ندهید.

تعداد لایک:181تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:4

تعداد لایک:170تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:87تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#ادبیات

تعداد لایک:93تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#عربی

تعداد لایک:174تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
#نکته_آموزشی #زیست_گیاهی #قلمچی #کنکور #زیست #کنکور #کنکور۹۹

تعداد لایک:124تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
#کنکر#قلمچی#زیست

تعداد لایک:341تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#قرنطینه

تعداد لایک:125تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#زبان

تعداد لایک:101تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست

تعداد لایک:184تاریخ:1399/01/17بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:139تاریخ:1399/01/17بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:86تاریخ:1399/01/17بازدید:1,100کامنت:0

تعداد لایک:167تاریخ:1399/01/17بازدید:0کامنت:0
جداول جمع بندی نیم سال اول درس شیمی #امیر_حسین_معروفی

تعداد لایک:176تاریخ:1399/01/16بازدید:0کامنت:1
✅شیمی دوازدهم ◀️فصل۱ (مولکولها در خدمت تندرستی)- صفحه۱تا۴ کتاب درسی 🔹جداول جمع بندی و یک آزمون درست نادرست #امیر_حسین_معروفی

تعداد لایک:137تاریخ:1399/01/16بازدید:0کامنت:0
نکات شکل های مهم کتاب درسی در فصل شش سال دوازدهم برای آزمون گیاهی از مطالعه این فصل ها غافل نشوید🤔😌 #زیست_دهم #زیست_نظام_جدید #زیست_کنکور #زیست_یازدهم #گیاهی #قلمچی #محمد_امین_عرب_شجاعی #تجربی

تعداد لایک:169تاریخ:1399/01/16بازدید:0کامنت:1
زیست گیاهی در کنکور سراسری (این مطلب برگرفته از مطالب سایت کانون می باشد) شما هم مشکلات و راه حل هاتون رو برای زیست گیاهی زیر این پست به صورت کامنت به اشتراک بگذارید😉😉 #زیست_دهم #زیست_نظام_جدید #زیست_کنکور #زیست_دوازدهم #زیست_شناسی_کنکور #قلمچی #کنکور

تعداد لایک:126تاریخ:1399/01/15بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:83تاریخ:1399/01/15بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:162تاریخ:1399/01/14بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:132تاریخ:1399/01/14بازدید:0کامنت:3
آزمونک های قرار گرفته در کانال دوازدهم تجربی را چک کنید #زیست_دهم #زیست_کنکور #زیست_دوازدهم #زیست_شناسی #محمد_امین_عرب_شجاعی #زیست_نظام_جدید #قلمچی #کنکور

تعداد لایک:126تاریخ:1399/01/14بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#زیست

تعداد لایک:162تاریخ:1399/01/14بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#شیمی#تجربی

تعداد لایک:123تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:1
#کنکور #قلمچی#تنفس

تعداد لایک:90تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:131تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:152تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:3
#کنکور#قلمچی #ادبیات#سیزده_بدر #در_خانه_بمانیم

تعداد لایک:118تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:3
#کنکور #قلمچی#ادبیات#سیزده_بدر #در_خانه_بمانیم

تعداد لایک:118تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#ادبیات#سیزده_بدر #در_خانه_بمانیم

تعداد لایک:162تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#شیمی#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:89تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#ریاضیات

تعداد لایک:99تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:6
#کنکور#قلمچی#ریاضیات#تجربی#دوازدهم

تعداد لایک:111تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#ادبیات

تعداد لایک:128تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:101تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#ریاضی

تعداد لایک:138تاریخ:1399/01/11بازدید:0کامنت:3
#کنکور#قلمچی#زیست#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:169تاریخ:1399/01/11بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#زیست#گراوند#دوازدهم_تجربی #زیست_دهم

تعداد لایک:107تاریخ:1399/01/11بازدید:0کامنت:5
#کنکور#قلمچی#فیزیک_کنکور#تجربی

تعداد لایک:86تاریخ:1399/01/11بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:155تاریخ:1399/01/10بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:101تاریخ:1399/01/10بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:100تاریخ:1399/01/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:94تاریخ:1399/01/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:113تاریخ:1399/01/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:104تاریخ:1399/01/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:158تاریخ:1399/01/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:101تاریخ:1399/01/10بازدید:1,335کامنت:3
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه خبر خوب داریم براتون😍 حتما ویدیو رو نگاه کنید و سعی کنید به اشتراک بگذارید که بقیه دانش آموز ها هم ببینند فیلم ها رو که عقب نمونن از مباحثشون👌✌ #قلمچی #آزمون #کنکور #کنکوریها #کرونا_در_کمین_است_در_خانه_بمانیم #کنکور۹۹

تعداد لایک:149تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:117تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:1
#کنکور#تجربی#قلمچی#دوازدهم# شیمی

تعداد لایک:95تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی#مثلثات

تعداد لایک:98تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#فیزیک#حرکت_شناسی #تجربی

تعداد لایک:107تاریخ:1399/01/07بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#ادبیات

تعداد لایک:99تاریخ:1399/01/07بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#شیمی#دوازدهم_تجربی #کنکور۹۹

تعداد لایک:107تاریخ:1399/01/07بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:136تاریخ:1399/01/07بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#کنکور#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی_کنکور #زیست_کنکور #زیست_شناسی

تعداد لایک:108تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:111تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی#مدیریت

تعداد لایک:159تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#زیست

تعداد لایک:100تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:3
#کنکور#قلمچی#تست

تعداد لایک:105تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#ریاضی

تعداد لایک:131تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#تجربی#زیست#زیستشناسی

تعداد لایک:87تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی #تجربی

تعداد لایک:98تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#دوازدهم

تعداد لایک:89تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#کانون#تجربی#ترمودینامیک

تعداد لایک:85تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:5
آزمونک زیست شناسی چهار فصل اول سال دهم #زیست_دهم #زیست_کنکور #زیست_دوازدهم #زیست_شناسی #زیست_شناسی_کنکور #محمد_امین_عرب_شجاعی👨‍🏫

تعداد لایک:140تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:4
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم#تجربی#زیست#پزشکی#تبریز#شهیدبهشتی

تعداد لایک:85تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#ریاضی

تعداد لایک:95تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#ادبیات

تعداد لایک:70تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#نوروز

تعداد لایک:83تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#زیست#تجربی

تعداد لایک:97تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:3
#کنکور#قلمچی#زیست#تجربی

تعداد لایک:83تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم

تعداد لایک:89تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:1
آزمون جامع فیزیک دهم فایل کامل سوالات را از سایت کانون ببینید #فیزیک#برادران#کنکوریها #قلمچی #برادران_فیزیک

تعداد لایک:71تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#فیزیک

تعداد لایک:70تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:68تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی##فیزیک

تعداد لایک:75تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#شیمی

تعداد لایک:66تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:68تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:65تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:100تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#قلمچی#کانون#شیمی

تعداد لایک:91تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:89تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#برنامه_ریزی

تعداد لایک:118تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:105تاریخ:1398/12/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:71تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#تجربی#زیست_شناسی #زیست_کنکور

تعداد لایک:68تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست_شناسی #زیست_کنکور #زیست_شناسی_کنکور

تعداد لایک:81تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:4
#کنکور#قلمچی#کانون#زیست_شناسی #زیست_کنکور #زیست_شناسی_کنکور

تعداد لایک:151تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:113تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:108تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:71تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست_شناسی#تجربی

تعداد لایک:67تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:0
#قلمچی#کنکور#زیست_شناسی #

تعداد لایک:81تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:93تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست_شناسی #زیست_کنکور

تعداد لایک:108تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:5
#کنکور#قلمچی#زیست

تعداد لایک:72تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست

تعداد لایک:74تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست

تعداد لایک:67تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
#کنکور،# قلمچی

تعداد لایک:91تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:59تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:61تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:69تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:75تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:58تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:46تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
ایجاد انتهای چسبنده

تعداد لایک:54تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
آنزیم های محدودکننده

تعداد لایک:69تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:1
EcoR1

تعداد لایک:36تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
نامگذاری آنزیم های محدودکننده

تعداد لایک:51تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
آنزیم های محدودکننده : یکی از کشفیات مهمی که در پیشرفت مهندسی ژنتیک نقش مهمی داشت و تولید DNA نوترکیب را ممکن ساخت ، شناخت آنزیم‌های محدود کننده بود. اولین آنزیم محدودکننده در 1950 کشف گردید. این آنزیم‌ها وسیله‌ی دفاعی باکتری‌ها در مقابل باکتریوفاژها می‌باشند و آنها را با مکانیسمی تحت عنوان «محدود کردن کنترل شده‌ی میزبان» (host controlling restriction ) از ابتلا به عفونت‌های باکتریوفاژی مصون می‌دارد. این مکانیسم به ‌این صورت است که باکتری با تولید آنزیم محدود کننده، DNA فاژ را قبل از آنکه فرصت همانندسازی و تکثیر یابند، تجزیه می‌کند. اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا ماده‌ی ژنتیک باکتری توسط آنزیم محدود کننده‌ای که خود تولید کرده تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد؟ تجزیه‌ی DNA باکتری سبب مرگ سلول و تخریب آن می‌شود از این رو سلول برای مصون ماندن در مقابل حمله‌ی آنزیمی که خود تولید می‌کند مکانیسم متیلاسیون DNA را به کار می‌برد به این ترتیب آنزیم، دیگر قادر به شناسایی توالی‌های DNA و حمله به آن نمی‌باشد. آنزیم‌های محدود کننده از گروه آنزیم‌های اندونوکلئاز می‌باشند و همانند قیچی DNA را در محل‌های ویژه‌ای با ترتیب بازی خاص قطع می‌کنند و برای آنکه DNAقابل برش با آنزیم باشد لازم است که دارای این ترتیب ویژه باشد . توالی‌هایی از DNA که به وسیله‌ی آنزیم شناسایی می‌شوند را « جایگاه شناسایی» (recognitionsites) می‌گویند که معمولاً 4-8 جفت نوکلئوتید دارد و عمدتاً «پالیندرومی» می‌باشند، یعنی هر دو رشته دارای توالی یکسان ولی عکس یکدیگر اند. این آنزیم‌ها توسط اکثر باکتری‌ها تولید می‌شوند و تاکنون بیش از 1200 نوع از آنها شناسایی شده اند. اندونوکلئازها را از نظر شیوه‌ی عملکردشان در سه گروه قرار می‌دهند که از آن میان نوع II در کلونینگ ژن کاربرد و اهمیت دارد چرا که آنزیم‌های نوع II انتهای چسبنده تولید می‌کنند. بسیاری از اندونوکلئاز‌های محدود کننده برش ساده‌ای را در میان جایگاه شناسایی بر روی DNA دو رشته‌ای ایجاد می‌کنند و نتیجه‌ی آن ایجاد دو « انتهای صاف» یا blunt end می‌باشد.

تعداد لایک:48تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی#زیست#زیست_شناسی #زیست_کنکور #زیست_شناسی_کنکور #کنکور۹۹ #کنکور_تجربی

تعداد لایک:83تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زیست#زیست_شناسی #زیست_کنکور #زیست_شناسی_کنکور

تعداد لایک:78تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی#زیست#زیست_شناسی #زیست_شناسی_کنکور #زیست_کنکور

تعداد لایک:76تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست#زیست_کنکور #زیست_شناسی_کنکور #زیستشناسی #کنکور۹۹ #کنکورتجربی

تعداد لایک:67تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:82تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست_شناسی

تعداد لایک:98تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:2
#کنکور۹۹ #تجربی#قلمچی#زیست_شناسی

تعداد لایک:97تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست_شناسی

تعداد لایک:142تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:4
#کنکور۹۹ #قلمچی#زیست_شناسی

تعداد لایک:121تاریخ:1398/12/25بازدید:0کامنت:3
#کنکور#قلمچی#دوازدهم_تجربی #ریاضی

تعداد لایک:122تاریخ:1398/12/25بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی #ادبیات

تعداد لایک:89تاریخ:1398/12/25بازدید:0کامنت:0
#کنکور #قلمچی#کانون#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی

تعداد لایک:132تاریخ:1398/12/25بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی #زیست

تعداد لایک:152تاریخ:1398/12/25بازدید:0کامنت:0
#کنکور #قلمچی#دوازدهم#تجربی#ادبیات

تعداد لایک:250تاریخ:1398/12/25بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#دوازدهم#تجربی#ادبیات

تعداد لایک:104تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:1
پاسخ سوال گزینه ۲ است #کنکور #کانون#قلمچی#زبان#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:62تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#زبان#

تعداد لایک:84تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی#کانون#آزمون

تعداد لایک:112تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:12
#کنکور#کانون#قلمچی#عربی

تعداد لایک:85تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:3
#کنکور #قلمچی#آزمون#عربی

تعداد لایک:57تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0
#کنکور #قلمچی#آزمون#عربی

تعداد لایک:56تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:1
#کنگور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:53تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:45تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:47تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:44تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#شیمی

تعداد لایک:59تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:81تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:102تاریخ:1398/12/24بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:121تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:2
#کنکور#قلمچی#دوازدهم#شیمی#

تعداد لایک:86تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کنکور #قلمچی#فیزیک#دوازدهم

تعداد لایک:76تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#زیست

تعداد لایک:77تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
مراحل صدور کارنامه 23 اسفند کارنامه ی اصلی و کارنامه ی جعبه ابزار کارنامه هر کدام را درچه زمانی دریافت خواهید کرد ؟ آمار مقایسه ای شرکت کنندگان آزمون 23 اسفند و 9 اسفند در آزمون امروز( جمعه 23 اسفند ) در مرحله اول، کارنامه مقایسه ای قبل از پردازش اول آماده شد . در کارنامه ی مقایسه ای ، نمره های چند از ده شما با آزمون 9 اسفند مقایسه شده است . این کارنامه از ساعت یک بعداز ظهر در اپ کانونی ها برای دانش آموزانی که آزمون داده اند ،قابل دانلود است. مراحل بعدی صدور کارنامه ی آزمون 23 اسفند به ترتیب زیر است: نمره ی تراز کل و نمره ی تراز عمومی و تراز اختصاصی از طریق پیامک برای دانش آموزان ارسال می شود . اما ممکن است پیامک یک ساعت بعد دریافت کنید نیم ساعت پس از ارسال پیامک ، کارنامه ی اصلی و کارنامه نردبانی و کارنامه ی اشتتباهات در صفحه ی شخصی شما بارگذاری می شود. کارنامه ی مبحثی و کارنامه ی بازیابی ( سوال به سوال ) و کارنامه ی پنج نوع درس را از فردا ( شنبه 24 اسفند ) دریافت خواهید کرد . هم چنین از روز یکشنبه ، کارنامه ی مقایسه ای را می توانید در صفحه ی شخصی خودتان هم مشاهده کنید . بدیهی است کارنامه ی مقایسه ای برای دانش آموزانی صادر می شود که هم در آزمون 9 اسفند و هم در آزمون 23 اسفند شرکت کرده باشند. توجه : دانش آموزانی که دیرتر آزمون می دهند و به پردازش های بعدی کارنامه می رسند با همین روال و در فواصل زمانی بعدی کارنامه ها ی خود را دریافت می کنند . یک آمار جالب از تعداد شرکت کنندگان آزمون در آزمون 9 اسفند برای پردازش اول 95 هزار نفر به صورت آنلاین شرکت کرده بودند و بیست هزار نفر هم پاسخبرگ کاغذی را تحویل دادند( مجموعا 115 هزار نفر برای پردازش اول ) البته تعداد شرکت کنندگان نهایی در آزمون 9 اسفند مجموعا به 205 هزار نفر رسید در آزمون 23 اسفند برای پردازش اول 156 هزار نفر به صورت آنلاین شرکت کردند و ده هزار نفر هم پاسخبرگ کاغذی تحویل دادن ( مجموعا 166هزار نفر برای پردازش اول ) . آمار نهایی شرکت کنندگان در آزمون 23 اسفند پس از پردازش های جمعه و پردازش های روزهای شنبه تا دوشنبه بعدا اطلاع شما خواهد رسید . #کنکور#قلمچی

تعداد لایک:110تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#ادبیات

تعداد لایک:100تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
تحلیل سوالات آزمون ۲۳ اسفند مدرس ریاضی : #محمد_امین_روانبخش مدرس زیست : #محمد_امین_عرب_شجاعی مدرس شیمی : #محمد_رسول_یزدیان مدرس فیزیک : #مهدی_حاتمی حل کامل سوالات رو در سایت کانون ببینید #کنکور#تحلیل_آزمون

تعداد لایک:69تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#کنکور#زیست_شناسی

تعداد لایک:49تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#کانون#زیست

تعداد لایک:56تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:1
#کنکور #قلمچی#تجربی#زیست

تعداد لایک:38تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:59تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:2
#کنکور #قلمچی#دوازدهم_تجربی #زیست

تعداد لایک:44تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور #قلمچی#کانون#تجربی

تعداد لایک:73تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:3
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی#زیست

تعداد لایک:47تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#دوازدهم#تجربی#زیست

تعداد لایک:49تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زیست

تعداد لایک:79تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#زیست_شناسی

تعداد لایک:58تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#دوازدهم_تجربی#زیست_شناسی

تعداد لایک:68تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
#کنکور #کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی

تعداد لایک:84تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی

تعداد لایک:91تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:0
#کنکور#دوازدهم_تجربی #قلمچی#نمایندگی

تعداد لایک:123تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:1
توصیه های پزشک چینی به مردم ایران برای شکست کرونا 🔹شیرین بیان، پونه کوهی، دارچین، زنجبیل و جینسنگ می‌تواند در مقابه با کرونا موثر باشد. 🔹کاهش مصرف غذاهای گوشتی و دریایی، مصرف بیشتر مایعات و سوپ‌ها، استفاده بیشتر از سبزیجات پخته شده در وعده‌های غذایی و به‌طور کلی افزایش تعداد وعده‌های غذایی و کاهش حجم آنها، از دیگر توصیه‌های مسئول بخش طب چینی کرونای بیمارستان «گوآن من» در شرایط کنونی بود که با توصیه‌های متخصصان طب ایرانی نیز مطابقت دارد.

تعداد لایک:142تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:0
الکل اتانول، وایتکس، آب اکسیژنه و بتادین چقدر زمان لازم دارن تا ویروس‌ها رو نابود کنند؟

تعداد لایک:81تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:2
برای مشاهده به سایت کانون مراجعه کنید WWW.kanoon.ir #کنکور_تجربی #آنلاین #قلمچی#مجازی_آنلاین

تعداد لایک:89تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:0
#کنکور۹۹ #کانون#قلمچی#یاسوج#تجربی

تعداد لایک:111تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:0
#کنکور #کانون#قلمچی#اردبیل#تجربی

تعداد لایک:112تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:0
#کنکور# کانون#قلمچی#تاکستان#تجربی

تعداد لایک:87تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#کنکور#مثبت_اندیشی

تعداد لایک:108تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
از ریه های خود محافظت کنید.

تعداد لایک:124تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:3
#کنکور#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زبان_انگليسي

تعداد لایک:83تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:85تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی

تعداد لایک:105تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم

تعداد لایک:72تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
حل سوالات آزمونک را در سایت کانون مشاهده کنید 🧐😉 #کنکور#قلمچی#زیست#عرب_شجاعی

تعداد لایک:74تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم

تعداد لایک:87تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#دوازدهم#شیمی#قلمچی

تعداد لایک:122تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#دوازدهم_تجربی #شیمی

تعداد لایک:130تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:2
#کنکور#کانون#قلمچی#زیست

تعداد لایک:96تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:121تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:97تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#شیمی#دوازدهم

تعداد لایک:72تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:0
#کانون#کنکور#قلمچی#دوازدهم#فیزیک

تعداد لایک:57تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#ریاضی

تعداد لایک:54تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#ریاضی

تعداد لایک:72تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی#ریاضی

تعداد لایک:157تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:99تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:84تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:69تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:0
#شیمی#کنکور#قلمچی#تجربی

تعداد لایک:56تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#تجربی#شیمی

تعداد لایک:65تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#کانون#شیمی#تجربی

تعداد لایک:61تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#شیمی

تعداد لایک:69تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#کانون#دوازدهم#زیست

تعداد لایک:57تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#دوازدهم#کانون#قلمچی#زیست

تعداد لایک:79تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#کانون#تجربی#زیست

تعداد لایک:60تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#تجربی#دوازدهم#زیست

تعداد لایک:84تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون# دوازدهم#تجربی#قلمچی

تعداد لایک:59تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:61تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:87تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:3
#کنکور#دوازدهم#تجربی# کانون#زیست

تعداد لایک:75تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:1
#کنکور#کانون#قلمچی#زیست

تعداد لایک:85تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:1
#شيمي٣و شيمي دهم 📋 فرآیند هابر: با اینکه نیتروژن واکنش پذیری ناچیزی دارد ولی دانشمندي بنام فریتس هابر برای تولید آمونیاک راه حلی ارایه کرد که موفق به جايزه نوبل شیمی شد. واکنش بصورت N2(g)+3H2(g) ⇌ 2NH3(g) #چند تذکر : ١- هابر آمونیاک را در مقیاس آزمایشگاهی تهیه کرد ولی فرآیند آن در صنعت کاربرد دارد. ٢- آمونیاک در تهیه کودهای شیمیایی، مواد منفجره،... کاربرد دارد. ٣- در صنعت آمونیاک را در دمایی حدود 450سانتیگراد و در فشاری حدود 200 اتمسفر در مجاورت کاتالیزور آهن تهيه میکنند. ٤- هیدروژن مورد نیاز در فرآیند از طریق سه مورد میتوان تهیه کرد: واکنش تولید گاز آب، تقطیر نفت خام،تقطیر هوای مایع #نکــــــته ترکیبی: اگر بخار آب بسیار داغ را از روی ذغال چوب در دمای 1000 سانتیگراد عبور دهیم،گاز آب حاصل میشود. C(s)+H2O(g) ➡️ Co(g) + H2(g) ٥- نیتروژن مورد نیاز در فرآیند از طریق تقطیر جز به جز هوای مایع میتوان تهیه کرد 📋 نکــــــته ترکیبی(مختص شیمی دهم): در صنعت برای تقطیر جز به جز هوای مایع مراحل زیرا باید طی کرد: الف) هوا را از صافی رد میکنند تا گرد و غبار آن خارج شود ب) کاهش دما تا صفر درجه سانتیگراد با کمک تغییر فشار تا رطوبت هوا بصورت یخ جدا شود ج) کاهش دما تا 80- درجه سانتیگراد تا گاز کربن دی اکسید آن بصورت جامد از هوا خارج شود د) کاهش تا 200- به کمک تغییر فشار درجه سانتیگراد تا مخلوط بسیار سردی بنام هوای مایع از آن خارج شود ه) تقطیر جز به جز هوای مایع با عبور از ستون تقطیر تا اجزای مختلف هوا ازهم جدا شود 📋 عوامل موثر در تولید آمونیاک : 🛢افزایش فشار: در واکنش تولید آمونیاک اگر فشار زیاد شود واکنش به سمت مول کمتر گازی پیشرفت میکند که همان آمونیاک است 🛢کاهش دما: چون واکنش تولید آمونیاک گرماده است پس با کاهش دما واکنش به سمت تولید آمونیاک پیشرفت میکند #کاهش دما علاوه بر مورد بالا سبب میشود که انرژی فعال سازی واکنش تامين نشود و واکنش انرژی لازم را برای شروع نداشته باشد، پس باید دما را بطور نسبی افزایش دهیم ولی برای جبران این عامل منفی باید فشار را زیاد کنیم. 🛢بکار بردن کاتالیزور آهن 🛢خروج آمونیاک بصورت مایع: گاز آمونیاک زودتر بصورت مایع در می آید چون دارای پیوند هیدروژنی است (رجوع کنید به تدریس نیروهای بین مولکولی). خروج آن بصورت مایع باعث کاهش غلظت آمونیاک میشود و طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمت تولید آمونیاک هدایت میشود.

تعداد لایک:94تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:1
🔺 قوانین و روابط حاکم بر گازها - فصل دوم شیمی دهم 🔹 قانون بویل: در دمای ثابت، فشار با حجم رابطه وارونه دارد. 🔹 قانون شارل: در فشارثابت، حجم با دما رابطه مستقیم دارد. 🔹 قانون آووگادرو:در فشار ثابت، حجم با مول گاز رابطه مستقیم دارد. 🔹 قانون گیلوساک: در حجم ثابت، فشار با دما رابطه مستقیم دارد.

تعداد لایک:83تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:0
#اتن در شرایط گوناگون با انجام واکنش پلیمری شدن فرآورده هایی با ساختار متفاوت پدید می آورد که بر اساس چگالی آنها را به دو دسته پلی اتن سبک و پلی اتن سنگین تقسیم بندی می کنیم. 1-پلی اتن سبک (شاخه دار) اگر هنگام پلیمر شدن، پلی اتن تولید شده شاخه دار باشد به آن پلی اتن سبک گفته می شود. 🛢شاخه های فرعی باعث می شوند رشته ها به خوبی در کنار همدیگر قرار نگیرند به همین دلیل نیروی بین مولکولی در این دسته از پلیمرها ضعیفتر است. 🛢این پلیمرها سبک بوده و نقطه ذوب پایینی دارند.چگالی آنها کمتر است.این پلیمرها انعطاف پذیر هستند. 🛢استحکام آنها پایین است. 🛢شفاف هستند.از پلی اتن سبک در تولید کیسه های پلاستیکی شفاف و انعطاف پذیر در فروشگاه ها و مغازه ها استفاده می شود. 2-پلی اتن سنگین (بدون شاخه) اگر هنگام پلیمر شدن، پلی اتن تولید شده بدون شاخه و زنجیرهای بلند باشد پلی اتن تولید شده سنگین خواهد بود. 🛢به علت نداشتن شاخه جانبی، سطح تماس بین رشته ها زیاد بوده و نیروی بین مولکولی در این دسته از پلیمرها قوی می باشد. 🛢این پلیمرها چگالی زیادی نسبت به پلی اتن سبک دارند. 🛢نقطه ذوب آنها بالاست.

تعداد لایک:109تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:3
#کنکور#کانون#زیست#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:79تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:0
#کنکور#تجربی#قلمچی#برنامه_ریزی

تعداد لایک:123تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:4
#کنکور #کانون#قلمچی#زیست #زیست_دهم #زیست_دوازدهم #زیست_یازدهم #زیست_شناسی_کنکور #عرب_شجاعی

تعداد لایک:177تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:3
#کنکور#کانون#دوازدهم#تجربی#کنکور۹۹

تعداد لایک:85تاریخ:1398/12/17موقعیت:Tehran, Iranبازدید:856کامنت:2
#امیر_رضا_پاشاپور_یگانه👨‍🏫 مسئول درس آزمون آنلاین #یک_درس_یک_آزمون #زیست#قلمچی#کنکور#دوازدهم#پاشاپور#یازدهم_تجربی

تعداد لایک:150تاریخ:1398/12/17بازدید:0کامنت:0
در آزمون 23 اسفند دوازدهم تجربی چند صفحة کتاب درسی و چند سؤال آزمون به مبحث جدید اختصاص دارد؟ دانش‌آموزان عزیز دوازدهم تجربی در این مطلب دو موضوع را با هم بررسی می‌کنیم: 1- در برنامه راهبردی آزمون 23 اسفند ماه چند صفحه از کتاب‌های درسی پیش‌روی جدید دارند؟ زیست3 صفحه‌های 85 تا 90 پیشروی جدید است. (5 صفحه) شیمی3 صفحه‌های 94 تا 100 پیشروی جدید است. (6 صفحه) فیزیک3 صفحه‌های 81 تا 94 پیشروی جدید است. (14 صفحه) ریاضی 3 صفحه‌های 112 تا 120 پیشروی جدید است.( 8 صفحه) توجه: در درس‌های اختصاصی 33 صفحه از برنامه راهبردی به صفحه‌های جدید کتاب‌های درسی دوازدهم اختصاص دارد. 2-در آزمون 23 اسفند در هر درس چند سؤال به پیشروی جدید(صفحه‌های جدید کتاب درسی) اختصاص دارد؟ زیست3 فقط 7 سؤال از 20 سؤال به پیش‌روی جدید اختصاص دارد شیمی3 فقط 2 سؤال از 10 سؤال به پیش‌روی جدید اختصاص دارد فیزیک3 فقط 7 سؤال از 20 سؤال به پیش‌روی جدید اختصاص دارد ریاضی 3 فقط 3 سؤال از 20 سؤال به پیش‌روی جدید اختصاص دارد. توجه: از 70 سؤال درس‌های اختصاصی دوازدهم در آزمون 23 اسفندماه، 19 سؤال به مبحث‌های جدید اختصاص دارد. با توجه به توضیحات داده شده تنها 13 درصد از سؤال‌های اختصاصی دوازدهم به مبحث‌های جدید اختصاص دارد. بنابراین اگر نتوانستید مبحث‌های جدید را بخوانید، نگران نباشید و آموخته‌های قبلی خودتان را تقویت کنید و با قدرت در این آزمون شرکت کنید. یک نکته هم که در رشته تجربی بیش‌تر اهمیت دارد؛ جمعیت فارغ التحصیل در رشته تجربی زیاد است، دانش آموزان دوازدهمی هم به این موضوع توجه کنید که اگر شما درس نخوانید از فارغ التحصیلان عقب خواهید ماند .

تعداد لایک:62تاریخ:1398/12/17بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:111تاریخ:1398/12/17بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:149تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:1
#کانون#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی #کنکور

تعداد لایک:123تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:13
#کانون#دوازدهم_تجربی #کنکور#زیست_شناسی_کنکور

تعداد لایک:142تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:30
#کنکور #کانون#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی

تعداد لایک:202تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:0
#نام وساختارتركيبات آلي

تعداد لایک:59تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:0
واکنش های چرخه ی کالوین

تعداد لایک:66تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:0
واکنش های چرخه ی کالوین

تعداد لایک:70تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:0
واکنش های چرخه ی کالوین

تعداد لایک:84تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:1
واکنش های چرخه ی کالوین

تعداد لایک:139تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:2
واکنشهای چرخه کالوین به همراه واکنشهای بازسازی ریبولوز

تعداد لایک:69تاریخ:1398/12/14بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:90تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:0
📋تفاوت ظرفیت با عدداکسایش : 🛢ظرفیت یک عنصر مربوط به تعداد پیوندهایی است که می تواند تشکیل دهد (چند الکترون در ایجاد پیوند می تواند شرکت بدهد). 🛢مثلا ظرفیت کربن 4 است، یعنی کربن می تواند 4 پیوند تشکیل دهد (یا 4 الکترون برای تشکیل پیوند دارد). 🛢ظرفیت همیشه عددی مثبت است. 🛢در صورتیکه عدد اکسایش یک عنصر در یک ترکیب نشان می دهد که عنصر مربوطه الکترونهای پیوندی را از خود دور کرده یا به سمت خودش کشیده است. 🛢اگر الکترونها را به سمت خودش کشیده باشد عدد اکسایش علامت (-) و اگر از خودش دور کرده باشد عدد اکسایش علامتی (+) دارد. 🛢پس عدد اکسایش می تواند مثبت، منفی و یا حتی صفر باشد. 🛢برای یک عنصر، ظرفیت همیشه در تمامی ترکیبها با آرایش یکسان ثابت است ولی عدد اکسایش یک عنصر خاص بسته به ترکیب و اتمهای اطراف آن می تواند عددها و علامتهای متفاوتی داشته باشد. مثلا ظرفیت کربن در مولکولهای CH4 و CH2F2 برابر ۴ ولی عدد اکسایش متفاوتی دارد. #مهمترین عناصری که فقط یک نوع عدد اکسایش دارند: 🛢فلزهای گروه اول، فقط عدد اکسایش 1+ دارند. 🛢فلزهای گروه دوم، فقط عدد اکسایش 2+ دارند. 🛢از گروه سیزدهم، آلومینیوم فقط عدد اکسایش 3+ دارد. 🛢از گروه هفدهم، فلوئور فقط عدد اکسایش 1- دارد. 🛢 عناصر واسطه، اسکاندیم و ایتریم (گروه سه واسطه) فقط عدد اکسایش 3+ دارند. چون با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند. 🛢عنصر Zn و کادمیم (Cd) فقط عدد اکسایش 2+ دارند زیرا زیرلایه d آنها کاملا پر بوده و فقط 2 الکترون مربوط به زیرلایه S آخرین تراز خود را در پیوند شرکت می دهند.

تعداد لایک:66تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:73تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:75تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:75تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:149تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:1
برای دریافت فایل با کیفیت مناسب به آدرس زیر مراجعه کنید WWW.kanoon.ir

تعداد لایک:69تاریخ:1398/12/12بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#کنکور#زبانانگلیسی

تعداد لایک:60تاریخ:1398/12/12بازدید:0کامنت:0
#قلمچی#کانون#کنکور#زبان

تعداد لایک:72تاریخ:1398/12/12بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#دوازدهم#زبان_انگليسي

تعداد لایک:118تاریخ:1398/12/12بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#زیست#کنکور#تجربی

تعداد لایک:66تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:3
#قلمچی#کانون#کنکور#دوازدهم_تجربی #زیست

تعداد لایک:51تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:0
#زیست#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:58تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:0
#کانون#کنکور#دوازدهم_تجربی #زیست#قلمچی

تعداد لایک:72تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:0
#زیست#کانون#کنکور۹۹ #قلمچی#تجربی

تعداد لایک:63تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:0
#کانون#کنکور۹۹ #زیست#قلمچی

تعداد لایک:54تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#دوازدهم_تجربی #زیست

تعداد لایک:92تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:0
#زیست#کنکور#دوازدهم_تجربی #قلمچی

تعداد لایک:65تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی#زیست

تعداد لایک:83تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#زیست#تجربی

تعداد لایک:156تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زیست_شناسی #کنکور۹۹

تعداد لایک:68تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی #زمین

تعداد لایک:94تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:0
#کنکور۹۹ #قلمچی#کانون#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:108تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:2
#کنکور#کانون#قلمچی#دوازدهم_تجربی #فیزیک

تعداد لایک:149تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:9
#کنکور#دوازدهم#شیمی#تجربی#قلمچی

تعداد لایک:59تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:0
#کنکور۹۹ #قلمچی#زبان_انگلیسی

تعداد لایک:90تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:2
#کنکور#دوازدهم_تجربی #قلمچی#زبان_انگلیسی

تعداد لایک:53تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:1
#کنکور #قلمچی#دوازدهم_تجربی #زبان_انگلیسی

تعداد لایک:59تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:1
#کنکور #قلمچی#کانون#دوازدهم_تجربی #زبان_انگلیسی

تعداد لایک:50تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی#کانون#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:64تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:0
#کنکور#کانون#قلمچی#زبان_انگلیسی

تعداد لایک:116تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#ادبیات#کنکور#تجربی

تعداد لایک:80تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:1
فیلم حل همه سوالات عمومی و اختصاصی تجربی را در لینک های زیر ببینید: اختصاصی ها http://www.kanoon.ir/Article/259075 عمومی ها http://www.kanoon.ir/Article/259078

تعداد لایک:118تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:1
سوالات دام دار آزمون نهم اسفند دوازدهم تجربی #کنکور۹۹ #تجربی#قلمچی#آزمون#سوالات

تعداد لایک:108تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:1
#کنکور۹۹ قلمچی#کانون#آزمون#تجربی

تعداد لایک:128تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:3
کانون#قلمچی#کنکور#تجربیها

تعداد لایک:132تاریخ:1398/12/08بازدید:0کامنت:0
#قلمچی#کانون#نفراتبرتر#کنکور#راهکار

تعداد لایک:82تاریخ:1398/12/08بازدید:0کامنت:0
#تست#کنکور#قلمچی#تجربی#کانون

تعداد لایک:91تاریخ:1398/12/08بازدید:0کامنت:1
#قلمچی#کنکور#کانون#زبان_انگلیسی

تعداد لایک:72تاریخ:1398/12/08بازدید:0کامنت:0
#کنکور#آزمون#دوازدهم#تجربی#زبان

تعداد لایک:82تاریخ:1398/12/08بازدید:0کامنت:1
#کنکور#شیمی#قلمچی#کانون#تجربی

تعداد لایک:84تاریخ:1398/12/08بازدید:0کامنت:0
کنکور#کانون#تجربی#قلمچی_سوال

تعداد لایک:156تاریخ:1398/12/08بازدید:0کامنت:28
🔺راه هاي شركت در آزمون قلم چي ٩ اسفند ٩٨

تعداد لایک:96تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#ادبیات#کنکور#تجربی

تعداد لایک:94تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:1
#قلمچی#کانون#تجربی#زیست#آزمون#کنکور۹۹

تعداد لایک:110تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:3
#کانون#کنکور#قلمچی#زیست_کنکور #آزمون#تجربی

تعداد لایک:80تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:0
#قلمچی#کانون#آزمون#شیمی#تجربی

تعداد لایک:106تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:2
#قلمچی#کانون#تجربی #آزمون#زیست

تعداد لایک:140تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:0
😷مقایسه علائم «#کرونا» «آنفلوآنزا» و سرماخوردگی!

تعداد لایک:56تاریخ:1398/12/06بازدید:454کامنت:0
انیمیشن واکنش های نوری و تاریکی فتوسنتز

تعداد لایک:82تاریخ:1398/12/06بازدید:0کامنت:0
📸 توصیه‌های مهم سازمان بهداشت جهانی درباره مقابله با استرس در هنگام شیوع کرونا

تعداد لایک:109تاریخ:1398/12/06بازدید:0کامنت:0
توصیه‌های غذایی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تقویت سیستم ایمنی بدن،‌ یکی از بهترین روش‌های توصیه شده برای پیشگیری از ابتلا به کروناست.مصرف سبزیجات و میوه‌های دارای ویتامین C را در سبدغذایی این رزوهای خود قرار دهید.

تعداد لایک:112تاریخ:1398/12/06بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:188تاریخ:1398/12/06بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:110تاریخ:1398/12/06بازدید:0کامنت:1
#کانون#قلمچی#کنکور۹۹#تجربی#فیزیک#نوسان#دوازدهم_تجربی

تعداد لایک:166تاریخ:1398/12/06بازدید:0کامنت:1
#کانون#قلمچی#ادبیات#املا#کنکور_۹۹

تعداد لایک:88تاریخ:1398/12/05بازدید:0کامنت:4
با توجه به تعطیلی پیوسته مدارس، دانش‌آموزان برتر تجربی (میانگین تراز بالای 7000) دو مقطع یازدهم و دوازدهم کانون، می‌توانند با مراجعه به سایت یک‌درس‌یک‌آزمون، به صورت نیم‌بها در آزمون آنلاین زیست‌شناسی شرکت کنند. این امکان مختص دوره تعطیلی مدارس است. Www.1dars1azmoon.ir

تعداد لایک:140تاریخ:1398/12/05بازدید:0کامنت:3
⏪با بی‌انگیزگی بهمن و اسفند چه کنیم؟ ⚜️در ماه‌های بهمن و اسفند ، برخی از دانش‌آموزان ابراز بی‌انگیزگی می‌کنند و اعلام می‌کنند که انرژی و حوصله‌ کافی برای مطالعه ندارند. همین موضوع تأثیر مستقیمی روی حجم مطالعه‌شان نیز دارد. ❌اگر این موضوع برای‌شما دغدغه شده، نباید به سادگی از آن عبور کنید، در غیر اینصورت عادت به مطالعه بی‌کیفیت و بی‌نظمی در مطالعه تأثیر منفی روی نتایج‌تان می‌گذارد. ✅با رعایت چند نکته می‌توانید این مشکل را حل کنید و با انرژی بیشتر و درک بهتر در زمان باقی‌مانده تلاش کنید.

تعداد لایک:85تاریخ:1398/12/05بازدید:0کامنت:6
#کنکور۹۹ #قلمچی#کانون#شیمی#تجربی

تعداد لایک:114تاریخ:1398/12/05بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:89تاریخ:1398/12/04بازدید:0کامنت:1
#کنکور#تجربی#فیزیک#موج#قلمچی#تجربیها

تعداد لایک:77تاریخ:1398/12/04بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قلمچی#تجربی#ادبیات_فارسی#آزمون#کانون

تعداد لایک:86تاریخ:1398/12/04بازدید:0کامنت:0
#کنکور #آزمون#کانون#دینی#کنکور۹۹تجربی#کنکوریها

تعداد لایک:123تاریخ:1398/12/04بازدید:0کامنت:1
#کنکور#قلمچی#انگلیسی#تجربی#کنکور۹۹#کانون#آزمون

تعداد لایک:100تاریخ:1398/12/03بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:58تاریخ:1398/12/03بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:60تاریخ:1398/12/03بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:73تاریخ:1398/12/03بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:89تاریخ:1398/12/03بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:74تاریخ:1398/12/02بازدید:679کامنت:0
🎥علت رسانایی الکتریکی گرافیت الکترون چهارم اتم‌های کربن آزادانه در هر لایه جابه‌جا می‌شوند. #گرافیت #شیمی۱۲

تعداد لایک:67تاریخ:1398/12/02بازدید:594کامنت:1
🎥آتش گرفتن فسفر سفید ▪️فسفر سفید کمترین پایداری را در بین #آلوتروپ‌های #فسفر دارد. فرار، بسیار واکنش‌پذیر و بسیار سمی است. حتی مقادیر بسیار کم آن (۱ میلی‌گرم در کیلوگرم وزن بدن) می‌تواند انسان را بکشد. ▪️فسفر سفید همچنین بسیار آتش‌زاست. به این معنی که به طور خودبه‌خود هنگام تماس با اکسیژن مشتعل می‌شود. ▪️به دلیل سمی و آتش‌زا بودن، فسفر سفید در "بمب‌های فسفری" کاربرد داشته است. ✓صفحه ۹۶ شیمی دوازدهم

تعداد لایک:64تاریخ:1398/12/02بازدید:0کامنت:0
فتوسنتز گیاهان CAM

تعداد لایک:90تاریخ:1398/12/02بازدید:0کامنت:0
فتوسنتز گیاهان CAM

تعداد لایک:120تاریخ:1398/12/02بازدید:0کامنت:1
#دوازدهم برخی نکات شکل صفحه 83 زیست دوازدهم

تعداد لایک:180تاریخ:1398/12/02بازدید:0کامنت:4
طی آزمایش علمی ، مواد مخدر مختلفی را به عنکبوت دادند تا تاثیر آن را روی تارهای تنیده شده مشاهده کنند ، به قدی عنکبوت را دچار توهم کرد که تارها را اینگونه تنید.

تعداد لایک:96تاریخ:1398/12/02بازدید:885کامنت:0
انیمیشن از عملکرد گوش

تعداد لایک:99تاریخ:1398/12/01بازدید:0کامنت:2
چند نکته در مورد ویروس کرونا

تعداد لایک:79تاریخ:1398/11/30بازدید:0کامنت:0
🛑✅نكاتي در مورد درشت مولکولها و پلیمرها: ١-همه پلیمرها درشت مولکول هستند ولی همه درشت مولکولها پلیمر نیستند. ٢-روغن زیتون درشت مولکول است ولی پلیمر محسوب نمی شود. چون واحد تکرار شونده ندارد. ٣-انسولین درشت مولکول از نوع پلیمر محسوب می شود. ٤-نشاسته و سلولز هر دو پلیمر طبیعی هستند که از واحدهای گلوکز تشکیل شده اند و می توان آنها را ابزومر همدیگر در نظر گرفت. 🔶🔶انواع پلی اتن و ویژگی های آنها: اتن در شرایط گوناگون با انجام واکنش پلیمری شدن فرآورده هایی با ساختار متفاوت پدید می آورد که بر اساس چگالی آنها را به دو دسته پلی اتن سبک و پلی اتن سنگین تقسیم بندی می کنیم. 📋پلی اتن سبک (شاخه دار) اگر هنگام پلیمر شدن، پلی اتن تولید شده شاخه دار باشد به آن پلی اتن سبک گفته می شود. 🛢شاخه های فرعی باعث می شوند رشته ها به خوبی در کنار همدیگر قرار نگیرند به همین دلیل نیروی بین مولکولی در این دسته از پلیمرها ضعیفتر است. 🛢این پلیمرها سبک بوده و نقطه ذوب پایینی دارند.چگالی آنها کمتر است.این پلیمرها انعطاف پذیر هستند. 🛢استحکام آنها پایین است. 🛢شفاف هستند.از پلی اتن سبک در تولید کیسه های پلاستیکی شفاف و انعطاف پذیر در فروشگاه ها و مغازه ها استفاده می شود. 📋پلی اتن سنگین (بدون شاخه) 🛢اگر هنگام پلیمر شدن، پلی اتن تولید شده بدون شاخه و زنجیرهای بلند باشد پلی اتن تولید شده سنگین خواهد بود. 🛢به علت نداشتن شاخه جانبی، سطح تماس بین رشته ها زیاد بوده و نیروی بین مولکولی در این دسته از پلیمرها قوی می باشد. 🛢این پلیمرها چگالی زیادی نسبت به پلی اتن سبک دارند. 🛢نقطه ذوب آنها بالاست. 🛢کدر می باشند.استحکام زیادی دارند. 🛢انعطاف پذیری کمتری دارند. 🛢در ساخت لوله های پلاستیکی، دبه های آب یا بطری های کدر شیر استفاده می شوند. 🛢هر دو نوع پلی اتن (سبک و سنگین) از یک مونومر تشکیل شده اند، تفاوت آنها به به علت ساختار متفاوت آنهاست. 🛢در هر دو نوع پلی اتن درصد جرمی هیدروژن برابر ۳/۱۴ و درصد جرمی کربن برابر ۷/۸۵ درصد است. 🛢هر دو نوع پلی اتن چگالی کمتری از آب داشته و روی آب شناور می مانند.

تعداد لایک:96تاریخ:1398/11/30بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:62تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:54تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:49تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:86تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:62تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:69تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:72تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:88تاریخ:1398/11/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:79تاریخ:1398/11/28بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:85تاریخ:1398/11/28بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:92تاریخ:1398/11/28بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:86تاریخ:1398/11/28بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:144تاریخ:1398/11/27بازدید:1,023کامنت:4
✅موفقيت یعنى شروع دوباره بعد از شكست. 🔰موفقیت یعنی همون اول کار بخوری زمین و دوباره پا شی! 💪🏻موفقیت یعنی باور قلبی به اینکه حقته که به خط پایان برسی...🔚

تعداد لایک:101تاریخ:1398/11/27بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:74تاریخ:1398/11/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:82تاریخ:1398/11/27بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:73تاریخ:1398/11/27بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:80تاریخ:1398/11/26بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:85تاریخ:1398/11/26بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:116تاریخ:1398/11/25بازدید:0کامنت:2
#زیست_کنکور#قلمچی#کنکور_۹۹ #نکات#عربشجاعی#تجربی#آزمون

تعداد لایک:122تاریخ:1398/11/25بازدید:0کامنت:11

تعداد لایک:54تاریخ:1398/11/25بازدید:399کامنت:0
🔹حل يك سوال نكته دار شيمي آلي،فصل اول شيمي يازدهم:👆👆

تعداد لایک:88تاریخ:1398/11/25بازدید:0کامنت:2
🔴🔵🔴 فیلم حل همه سوالات عمومی و اختصاصی ۲۵ بهمن ✅درسهای عمومی http://www.kanoon.ir/Article/258095 ✅درسهای اختصاصی http://www.kanoon.ir/Article/258091 #آزمون#پاسخ#سوالات#قلمچی#کنکور#کنکور_۹۹#تست #تجربی#پاسخنامه_تشریحی

تعداد لایک:118تاریخ:1398/11/24بازدید:0کامنت:1
#اطلاعیه 🚨اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص تمديد مهلت ثبت نام: ✅بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذكور براي‌ پذيرش در رشته‌هاي با آزمون در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور (آموزش از راه دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ و همچنين رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي‌رساند كه به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (98/11/24) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه تا روز يكشنبه مورخ 98/11/27 نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام در اين آزمون اقدام نمايند. 📌ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

تعداد لایک:81تاریخ:1398/11/24بازدید:0کامنت:0
تمدید زمان ثبت نام کنکور

تعداد لایک:82تاریخ:1398/11/24بازدید:0کامنت:0
💎💎💎 100 درک مطلب عربی💎💎💎 👌کتابی متفاوت و کامل برای 30 درصد از عربی کنکور 👌 آموزش گام به گام و علمی روش های مواجهه با درک مطلب عربی 👌 تیپ شناسی سؤالات درک مطلب و روش های پاسخگویی به هر تیپ 👌 اجرای روش های مختلف بر روی متن های نمونه 👌100 درک مطلب برگزیده از کنکور, آزمون های کانون و تألیفی در سه سطح ساده, متوسط و دشوار 👌درک مطلب های هم سطح با کنکور سراسری به قلم طراحان آزمون های کانون 👌بخش ویژه التّحلیل الصّرفی و المحلّ الاعرابیّ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 مشاهده, بررسی و خرید با تخفیف در کانون بوک: https://www.kanoonbook.ir/store/book/1468

تعداد لایک:71تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:3
#سوالات#دشوار#قلمچی#کانون#کنکور۹۹ #

تعداد لایک:95تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:2
#کنکور#زبان_انگلیسی #قلمچی

تعداد لایک:116تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:6
#کارنامه‌تجربی 🏘منطقه 2 علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی زاهدان روزانه 🏅رتبه: 12125

تعداد لایک:88تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:1
#کارنامه‌تجربی 🏘منطقه 1 🔬 دکتری عمومی دامپزشکی 🏫 دانشگاه تهران 💎روزانه 🏅رتبه: 2851

تعداد لایک:79تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:1
#کارنامه‌تجربی 🏘منطقه 2 مامایی علوم پزشکی کرمانشاه روزانه 🏅رتبه: 8125

تعداد لایک:77تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:0
#زیست_شناسی_کنکور #قلمچی#آزمون#کنکور

تعداد لایک:116تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:1
کارنامه‌تجربی 🏘منطقه 3 تکنولوژی اتاق عمل علوم پزشکی گرگان روزانه 🏅رتبه: 11785

تعداد لایک:59تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:64تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:60تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:46تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:57تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:76تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:105تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:149تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:1
◀ امار ثبت‌نام‌های کنکور ۹۹ تا این لحظه 🔺بیش از ۳۷۳ هزار نفر 🔻 مشاور عالی سازمان سنجش: تاکنون حدود ۳۷۳ هزار و ۷۳۲ نفر برای شرکت در کنکور سراسری ۹۹ ثبت‌نام کردند.

تعداد لایک:71تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:3
#شیمی#کنکور#قلمچی#کانون#شیمی_کنکور #نکته#سوال

تعداد لایک:68تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:1
شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان

تعداد لایک:62تاریخ:1398/11/22بازدید:589کامنت:1
🎥 رسانایی الکتریکی گرافیت کاوش‌ کنید صفحه ۷۱ شیمی دوازدهم به شیوه‌ای دیگر در رابطه با #گرافن #گرافیت #شیمی۱۲

تعداد لایک:100تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:50تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:64تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0
رشته های ممنوعه برای اتباع غیر ایرانی

تعداد لایک:56تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0
توضیحات وزیر بهداشت در مورد افزایش ظرفیت رشته پزشکی

تعداد لایک:97تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:2
شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان

تعداد لایک:79تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:2
برای دریافت فایل با کیفیت به سایت کانون مراجعه نمایید Kanoon.ir#قلمچی#شیمی#کنکور#کنکور۹۹

تعداد لایک:98تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0
#کنکور_۹۹ #برتر#کانون#آزمون#کنکوریها #ادامه_بده #پزشکی#تجربی_ها

تعداد لایک:44تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:43تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:60تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:3
#سوال#فیزیک_دوازدهم #کانون #قلمچی#کنکور#کنکور99 #آزمون

تعداد لایک:67تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
🔰آشنایی بیشتر با رشته های دانشگاهی امام‌صادق(ع) و نحوه ثبت نام

تعداد لایک:72تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:13

تعداد لایک:69تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
برای دریافت فایل پاسخ به سایت کانون به آدرس زیر مراجعه کنید Kanoon.ir #زیست#زیست_شناسی #زیست_شناسی_کنکور #کانون#قلمچی#کنکور#کنکور۹۹

تعداد لایک:73تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
📻 شش راهکار برای #افزایش_دقت_در_مطالعه 🗃 #اینفوگرافی

تعداد لایک:84تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
#فلشکارت#کانون#قلمچی#آزمون#کنکور

تعداد لایک:65تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور۹۹ #قبولی_پزشکی #کردستان#قبولی#کانون#قلمچی

تعداد لایک:96تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:1
#کنکور#حذفیات_کنکور #کنکور_۹۹ #کنکوری

تعداد لایک:58تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:170تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:4
#کارنامه‌تجربی 🏘منطقه 3 🔬دندانپزشکی 🏫 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 💎روزانه 🏅رتبه: 742

تعداد لایک:47تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
#قبولی_پزشکی#کانون#قلمچی#کهگیلویه_بویراحمد #برتر#کنکور۹۹#کنکور

تعداد لایک:34تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
#کانون#قلمچی#کنکور۹۹#لرستان#برتر#آزمون

تعداد لایک:35تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
#کنکور#قبولی_کنکور #برتر#قلمچی#مرکزی_اراک #کنکور۹۹

تعداد لایک:62تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
#استوری_اینستاگرام#کانون#دوازدهم_تجربی#کنکور#برنامه#کنکور۹۹تجربی🌹❤

تعداد لایک:127تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
ویژگی های درسهاي اختصاصی #آزمون 25 بهمن

تعداد لایک:60تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
ویژگی های درسهاي عمومی #آزمون 25 بهمن

تعداد لایک:71تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:18
#جایزه_نقدی#کانون#فیزیک_کنکور#نکته_آموزشی#برنده#کنکور۹۹ #کنکور

تعداد لایک:36تاریخ:1398/11/20بازدید:422کامنت:0
📝 ثبت نام کنکور سراسری ✅ خرید سریال ثبت نام

تعداد لایک:41تاریخ:1398/11/20بازدید:355کامنت:0
📝 ثبت نام کنکور سراسری ✅ تأیید سوابق تحصیلی

تعداد لایک:87تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:1
#قبولی#کانون#آزمون#کنکور۹۹#مازندران#پزشکی#دندانپزشکی#قلمچی

تعداد لایک:53تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
#قبولی_کنکور#پزشکی#سراسری#کنکور۹۹#کانون#آزمون#دندانپزشکی

تعداد لایک:67تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
قلمچی#کنکور۹۹تجربی#برتر#آزمون

تعداد لایک:48تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
#قلمچی#برتر#کنکور۹۹تجربی#کانون

تعداد لایک:48تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
برتر#کانون#قلمچی#کنکور۹۹تجربی#تجربی۹۹

تعداد لایک:54تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:1
هرروز یک سوال برای شما مطرح خواهد شد در 24 ساعت مهلت دارید در اپلیکیشن کانونی ها پاسخ را ارسال کنید.در پایان هفته بین افراد ی که پاسخ صحیح را ارسال نموده اند قرعه کشی می شود و اسامی برنده ها اعلامو جوایزی نقدی به آنها اهدا می شود #مسابقه#اینستاگرام#قرعهکشی#برنده#دوازدهم#تجربی#قلمچی#جایزه_نقدی #سوال#کانون

تعداد لایک:66تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:20
#زیست_کنکور #زیست_شناسی#زیست_شناسی_کنکور#زیست_فهمیدنی_است #قلمچی_سوال

تعداد لایک:53تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:1
#کنکور۹۹تجربی#تست#قلمچی#کنکوریا #کنکور۹۹ #کنکوری#پزشکی#دندانپزشکی#سوال

تعداد لایک:56تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:7
#چالش#کنکور۹۹تجربی #تست#عربی#زبانعربی #پزشکی#قبولی_کنکور #سوالات

تعداد لایک:67تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:19
#کنکور۹۹تجربی#قلمچی_سوال#تست#زبان_انگلیسی #چالش#تجربی۹۹ #پزشکی_تهران

تعداد لایک:102تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:0
#قلمچی#قبولی پزشکی#قبولی_کنکور#پزشکی#دندانپزشکی#کنکور۹۹

تعداد لایک:140تاریخ:1398/11/18بازدید:0کامنت:7

تعداد لایک:70تاریخ:1398/11/18بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:89تاریخ:1398/11/18بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:91تاریخ:1398/11/18بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:101تاریخ:1398/11/17بازدید:0کامنت:9
در جریان حل سوالات چالشی به شکل همه جانبه اطلاعات خود را محک میزنید. طراح این سوال محمد حسن حسن زاده مقدم است. ‌#سوال چالشی#قلمچی#دوازدهم تجربی کانون#آرین فلاح اسدی# کنکور سراسری

تعداد لایک:101تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:3
سوالات دین و زندگی #کانون فرهنگی آموزش

تعداد لایک:112تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:1
سایت کانون دوازهم تجربی روزدرس شیمی در روزهای سه شنبه در دسترس شماست تا انواع درسنامه ها و تستها را در یافت کنید. آن را از دست ندهید # شیمی کنکور

تعداد لایک:140تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:5
در روز درس سایت کانون مطالب مورد نظر خود را بیابید. #فرمول مشتق

تعداد لایک:131تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:97تاریخ:1398/11/15بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:116تاریخ:1398/11/15بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:76تاریخ:1398/11/14بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:80تاریخ:1398/11/14بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:82تاریخ:1398/11/14بازدید:0کامنت:0
تامین انرژی در یاخته را میتوان با مباحث دیگری از دهم و یازدهم و دوازدهم ترکیب کرد. این معجون دل انگیز نوش جان

تعداد لایک:106تاریخ:1398/11/14بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:152تاریخ:1398/11/13بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:71تاریخ:1398/11/13بازدید:0کامنت:0
سوالات امتحانی مدارس کشور- دی و بهمن 1398 http://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions?group=3

تعداد لایک:72تاریخ:1398/11/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:67تاریخ:1398/11/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:72تاریخ:1398/11/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:82تاریخ:1398/11/12بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:137تاریخ:1398/11/08بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:100تاریخ:1398/11/06بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:112تاریخ:1398/11/01بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:98تاریخ:1398/11/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:102تاریخ:1398/10/29بازدید:0کامنت:9
علی مرشد متناسب با آزمون یازده بهمن شما را به چالش می کشد.خود را بیازمایید

تعداد لایک:113تاریخ:1398/10/25بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:105تاریخ:1398/10/25بازدید:0کامنت:14
در پاسخ دهی به دوستان خود کمک کنید.این سوال توسط امیر حسین برادران طرح شده است. پاسخ را شنبه در سایت کانون دریافت میکنید. عصر زمستانی تان به خیر

تعداد لایک:143تاریخ:1398/10/22بازدید:0کامنت:1
از درس یک تا 9 کتاب دوازدهم این آثار گرانبهای گنجینه ادب فارسی را در تاریخ ادبیات خود ثبت کرده اید..

تعداد لایک:94تاریخ:1398/10/22بازدید:0کامنت:8
سلام علی مرشد سوال متناسب با آزمون ۲۷ دی را برای شما طرح کرده است. در این چالش خود را بیازمایید

تعداد لایک:89تاریخ:1398/10/22بازدید:0کامنت:1
ایمان حسین نژاد متناسب آزمون ۲۰و۲۷دی از مبحث اسید و باز وسینتیک شما را به چالش می کشد. موفق باشید

تعداد لایک:101تاریخ:1398/10/21بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:111تاریخ:1398/10/21بازدید:0کامنت:3
این مطلب توسط سارا برومند گردآوری شده است.

تعداد لایک:73تاریخ:1398/10/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:181تاریخ:1398/10/07بازدید:0کامنت:2
#قلمچی_۹۸

تعداد لایک:63تاریخ:1398/10/04بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:100تاریخ:1398/10/04بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:86تاریخ:1398/10/04بازدید:0کامنت:12
سلام امیررضا پاشاپور یگانه رتبه هشت کنکور تجربی سوال چالشی رابرای شما طراحی کرده است. نگران دریافت پاسخ نباشید.روزهای شنبه در سایت کانون پاسخ تست های چالشی را دریافت میکنید ودر ادامه خود مطلبدرس مربوطه قرار میگیرد.

تعداد لایک:74تاریخ:1398/10/04بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:83تاریخ:1398/09/30بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:96تاریخ:1398/09/28بازدید:0کامنت:23

تعداد لایک:104تاریخ:1398/09/28بازدید:0کامنت:5

تعداد لایک:89تاریخ:1398/09/26بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:98تاریخ:1398/09/26بازدید:0کامنت:1
این مطلب توسط محمدرضاقراجه مرند تهیه شده است

تعداد لایک:94تاریخ:1398/09/24بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:132تاریخ:1398/09/24بازدید:0کامنت:5

تعداد لایک:86تاریخ:1398/09/20بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:134تاریخ:1398/09/19بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:109تاریخ:1398/09/19بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:101تاریخ:1398/09/18بازدید:0کامنت:4

تعداد لایک:57تاریخ:1398/09/18بازدید:0کامنت:0
. هر روز یک درس در سایت کانون لینک : http://www.kanoon.ir/Public/Lessonday #هرروزیکدرس#هر_روز_یک_درس#کانون#قلمچی_قلم_چی#فیزیک #تاریخ_جغرافی

تعداد لایک:99تاریخ:1398/09/17بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:86تاریخ:1398/09/17بازدید:0کامنت:0
این مطلب توسط رحمت الله اصفهانی برای کمک به شما در درس ژنتیک جمعبندی شده است. عصر پاییزی تان به خیر

تعداد لایک:85تاریخ:1398/09/16بازدید:0کامنت:0
روز دانشجو برشما مبارک.یادمان نرود دانشجو بودن فقط یک برچسب نیست.یک تعهد عمیق به بزرگان علم است.

تعداد لایک:72تاریخ:1398/09/13بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:69تاریخ:1398/09/13بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:65تاریخ:1398/09/11بازدید:783کامنت:0
روش مطالعه عرفان میرزایی رتبه ۶ منطقه ۲ کنکور ۹۸

تعداد لایک:50تاریخ:1398/09/11بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:57تاریخ:1398/09/11بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:79تاریخ:1398/09/10بازدید:0کامنت:1
مثلثات را همیشه جدی بگیرید ....موفق باشید

تعداد لایک:83تاریخ:1398/09/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:86تاریخ:1398/09/09بازدید:0کامنت:0
آرایه تضمین برای آزمون 15 آذر را به طور کامل در صفحه درس کانون شنبه مشاهده نمایید

تعداد لایک:118تاریخ:1398/09/09بازدید:0کامنت:1
دانش آموزان دوازدهمی عزیز طراح و گزینش گر سوال های آزمون دوازدهم تجربی محمد مهدی روزبهانی خلاصه درس ژنتیک گیاهی را ارا یه کرده است.

تعداد لایک:114تاریخ:1398/08/14بازدید:0کامنت:3
مبحث تابع کتاب ریاضی یازدهم.هماهنگ با آزمون هفدهم آبان ۹۸

تعداد لایک:108تاریخ:1398/08/13بازدید:0کامنت:1
نفرات برتر آزمون سوم آبانماه 1398

تعداد لایک:63تاریخ:1398/08/13بازدید:0کامنت:0
جریان اطلاعات در یاخته ها

تعداد لایک:66تاریخ:1398/08/12بازدید:0کامنت:1
نکات درس ششم _فرجام کار

تعداد لایک:95تاریخ:1398/08/12بازدید:0کامنت:3
نکات درس ششم_فرجام کار

تعداد لایک:86تاریخ:1398/08/11بازدید:0کامنت:0
برنامه تفصیلی فیزیک_آزمون هفدهم آبانماه

تعداد لایک:49تاریخ:1398/08/11بازدید:0کامنت:0
برنامه تفصیلی ریاضیات آزمون هفده آبانماه 1398

تعداد لایک:51تاریخ:1398/08/11بازدید:0کامنت:1
برنامه تفصیلی شیمی _آزمون هفده آبانماه

تعداد لایک:65تاریخ:1398/08/11بازدید:0کامنت:2
برنامه تفصیلی زیست شناسی _آزمون هفده آبان

تعداد لایک:71تاریخ:1398/08/11بازدید:0کامنت:0
زمان آزمون عمومی _هفده آبان 1398

تعداد لایک:160تاریخ:1398/08/11بازدید:0کامنت:4
زمان آزمون هفده آبان _دروس اختصاصی

تعداد لایک:72تاریخ:1398/07/05بازدید:945کامنت:0
حل تشریحی و تحلیل آزمون ۵ مهر برای مشاهده همه فیلم ها به سایت کانون مراجعه نمایید. #کنکور۹۸ #کنکور#تجربی #کنکور_تجربی #کانون #قلم_چی #قلمچی #پزشکی

تعداد لایک:90تاریخ:1398/07/03بازدید:0کامنت:0
رشته تجربی 95رتبه زیر 10 کشور در 10 سال #کانون #قلمچی #قلم_چی #آزمون #برنامه_ریزی #پیوستگی #کنکور #کنکور۹۸ #کنکور۹۹ #تکرقمی #تک_رقمی#تجربی

تعداد لایک:61تاریخ:1398/06/31بازدید:0کامنت:0
اپلیکیشن «معلم همراه» در اپ کانونی ها راه اندازی شد . علاقمندان می توانند جهت استفاده از کلاس خصوصی و گروهی اقدام نمایند . دانلود از طریق نصب اپ کانونی ها

تعداد لایک:75تاریخ:1398/06/23بازدید:0کامنت:3
⭕نتایج نهایی کنکور ۹۸ اعلام شد. به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید. #قلمچی #قلم_چی #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #کنکور #سازمان_سنجش #نتایج_کنکور

تعداد لایک:57تاریخ:1398/06/16بازدید:0کامنت:5
در این مقاله، بخشی از صحبت های بابک فخر پیرامون کارنامه های کانون ارائه شده است: دیدگاه کانون این است که بازخورد دادن به خودی خود منجر به رشد و پیشرفت می شود. در کانون این بازخورد با ابزارهایی انجام شده و سپس به مجموعه ابزار تبدیل شده است. وقتی این بازخورد تبدیل به کارنامه شده است به شما کمک شایانی می کند تا رشد بیشتری داشته باشید. دانش آموزان کانونی 7 + 1 کارنامه دارند. هر کارنامه در یک بازه ی زمانی بیشترین کاربرد را دارد. لازم است که برای بررسی کارنامه ی خود استراتژی تدوین کنید. باید عناصر هر کارنامه را بشناسید زمان مناسب هر کارنامه را باید بدانید و به موقع از آن استفاده کنید. سپس باید اقداماتی نسبت به بازخوردی که گرفتید انجام دهید.

تعداد لایک:54تاریخ:1398/06/15بازدید:607کامنت:0
. پدرام عبدالله پور رتبه6 منطقه2 کنکور 98تجربی نکاتی در خصوص استفاده از برنامه راهبردی را بیان کرده و از تاثیرات این برنامه در موفقیتش سخن می گوید. #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی #رتبه_تک_رقمی

تعداد لایک:64تاریخ:1398/06/14بازدید:472کامنت:2
. محمدرضا جعفری نژاد رتبه4 منطقه3 کنکور 98تجربی از چالشی که در درس ریاضی داشته سخن می گوید و به بیان چگونگی رفع این چالش می پردازد. #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی #رتبه_تک_رقمی

تعداد لایک:87تاریخ:1398/06/10بازدید:0کامنت:2
در این فیلم کوتاه سیاوش کیانپور رتبه ۹ کشوری کنکور تجربی ۹۸ در مورد چالش های خود در سال کنکور صحبت می کند. #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی #رتبه_تک_رقمی

تعداد لایک:71تاریخ:1398/06/09بازدید:675کامنت:2
. در این فیلم کوتاه امیر محمد سهرابی رتبه ۴ منطقه ۲ کنکور تجربی ۹۸ در مورد چالش خود با درس زیست شناسی صحبت می کند. #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی #رتبه_تک_رقمی #زیست_شناسی #زیست_کنکور #زیست

تعداد لایک:62تاریخ:1398/06/09بازدید:576کامنت:2
در این فیلم کوتاه رسا ظفری رتبه ۴ کشوری کنکور تجربی ۹۸ در مورد ویژگی های آزمون های برنامه ای کانون صحبت می کند. #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی #رتبه_تک_رقمی #رسا_ظفری

تعداد لایک:78تاریخ:1398/06/09بازدید:691کامنت:0
. در این فیلم کوتاه سپهر صالحی عمران رتبه ۷ منطقه ۲ کنکور تجربی ۹۸ از روش مطالعه چالش های خوددر سال کنکور صحبت میکند. #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:64تاریخ:1398/06/07بازدید:0کامنت:0
. 📚درسنامه فیزیک دوازدهم تجربی فصل حرکت شناسی به همراه مثال های تستی (قسمت سوم) مولف:بهادر کامران #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #فیزیک #کنکور #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:50تاریخ:1398/06/07بازدید:0کامنت:0
. 📚درسنامه فیزیک دوازدهم تجربی فصل حرکت شناسی به همراه مثال های تستی (قسمت دوم) مولف:بهادر کامران #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #فیزیک #کنکور #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:73تاریخ:1398/06/07بازدید:0کامنت:1
. 📚درسنامه فیزیک دوازدهم تجربی فصل حرکت شناسی به همراه مثال های تستی (قسمت اول) مولف:بهادر کامران #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #فیزیک #کنکور #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:50تاریخ:1398/06/07بازدید:0کامنت:1
. 📚نمونه سوال تستی ریاضی دوازدهم تجربی به همراه پاسخ #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:49تاریخ:1398/06/07بازدید:0کامنت:0
. 📚نمونه سوال تستی ریاضی دوازدهم تجربی به همراه پاسخ #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:63تاریخ:1398/06/07بازدید:0کامنت:0
. 📚نمونه سوال تستی ریاضی دوازدهم تجربی به همراه پاسخ #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش_قلم_چی #kanoon #دوازدهم_تجربی #ریاضی #کنکور #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:95تاریخ:1398/05/24بازدید:854کامنت:0
کیان رحمانی رتبه ۳ منطقه ۳ کنکور تجربی ۹۸ #کنکور#کنکور۹۸ #کانون#قلمچی #تجربی

تعداد لایک:78تاریخ:1398/05/12بازدید:0کامنت:0
شرکت رایگان در اولین ازمون انلاین زیست و شیمی اولین آزمون زیست شناسی و شیمی کانون (یک درس یک آزمون) در تاریخ 1 مرداد برگزار شد. با توجه به اینکه تعدادی از دانش آموزان فرصت شرکت در اولین آزمون را نداشتند، امکان شرکت رایگان در این آزمون هم اکنون برای دانش آموزان فراهم شده است. با مراجع به لینک زیر می‌توانید در اولین آزمون زیست شناسی و شیمی یک درس یک آزمون شرکت کنید تا با سطح سوالات، پاسخنامه تشریحی و جعبه ابزار کارنامه آن آشنا شوید. http://1dars1azmoon.ir

تعداد لایک:103تاریخ:1398/03/20موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:9
🤓🤨😎#فیزیک #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:81تاریخ:1398/01/27موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:925کامنت:0
تبدیل شیشه به آینه با استفاده از محلول نیترات نقره در هنگام تهیه آینه به وسیله نقره به طریق احیای شیمیایی، ابتدا شیشه با آب مقطر و هیپوکلریت قلع شستشو و سپس با مخلوطی از دو محلول، یکی حاوی سوسپانسیون اکسید نقره و دیگری یک عامل احیا کننده یا رسوب دهنده، پوشانده می‌شود. زمانی که روی شیشه رسوب داده شد، نقره با شستشو در هیپوکلریت قلع ثابت می‌شود. سطح شیشه نباید در حین عملیات خشک شود و کار روی میزهای بزرگ، مسطح (برای مقادیر کم) یا روی میزهای شیبدار انجام می‌پذیرد که سبب می‌شوند نقره یکنواخت‌تر پخش شده و ضایعات کاهش یابد. در مرحله آخر، غشای فلزی توسط یک جلای محافظ پوشیده می‌شود. پوشش به وسیله پاشیدن لیکور نقره‌ای روشی است که به نحو روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا با استفاده از نوار نقاله خودکار بیشتر تناسب دارد. در روش فلز پوش کردن در خلأ، فلز در یک مخزن با درجه خلأ (بالا) بخار می‌شود و بر روی سطح سرد شیشه متراکم می‌گردد. در این روش، ضخامت و خواص نوری غشای فلزی را می‌توان به دقت کنترل کرد و محصولات خاصی مانند فیلترهای تداخلی، فیلترهای انعکاسی انتخابی و آینه‌های تلسکوپ و غیره به دست آورد. #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #شیمی

تعداد لایک:70تاریخ:1398/01/23موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
🔴 کتاب 10 کنکور تجربی منتشر شد. 🔅 ویژگی بارز این کتاب و تفاوت آن با کتاب های مشابه بازار اینست که یک کنکور قدیمی را مبنا قرار نداده که فقط آن کنکور مورد نظر را نظام جدیدی کند بلکه برای ❌ پوشش صد در صدی مطالب نظام جدید و هماهنگی حداکثر با کنکور 98 ❌ 🔅از کنکورهای مختلف، سوالات آزمون های کانون فرهنگی آموزش و هم چنین تست های تالیفی ❌10 آزمون گزینش شده است ❌ 👈 10 کنکور مشابه کنکور 98 با ویژگی های خاصش تولید شده، نه کنکورهای نظام قدیم بدون توجه به شرایط جدید، مبنا قرار بگیرد😳 🔅 10 سری خلاصه نکات از نکات مهم کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم در این کتاب آمده که برای تورق سریع نکات در دوران جمع‌بندی به دانش آموزان کمک می کند. 🔅در ضمن امکانی در سایت و اپلیکیشن کانون قرار داده شده که کارنامه چند از ده و تحلیلی به دانش آموزانی که کنکورهای این کتاب را کار می کنند، داده شود. برای سفارش به دایرکت مراجعه کنید.ارسال رایگان در سراسر کشور #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:72تاریخ:1398/01/19موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
قسمت هایی از کتب درسی که در امتحانات خرداد 98 از آن ها سوال طراحی نمی شود👆👆 #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:52تاریخ:1398/01/16موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
سیستم ده دهی آزمون 16 فروردین گروه های دوازدهم و فارغ التحصیل تجربی را می توانید در تصویر مشاهده کنید #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:76تاریخ:1398/01/16موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
میانگین درصد پاسخگویی آزمون 16 فروردین هر دو گروه دوازدهم و فارغ التحصیلان #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:54تاریخ:1398/01/12موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
آزمون های اعتبار سنجی 30 فروردین و 13 اردیبهشت: در تصویر بالا بخوانید #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:61تاریخ:1398/01/05موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
تمدید کنکور نظام قدیم #سنجش #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:61تاریخ:1397/12/29موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
هر روز نوروز 98 به صفحه مقطع دوازدهم تجربی مراجعه و مطالب ویژه هر درس را مشاهده کنید #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:55تاریخ:1397/12/14موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
مشاهده روش های مطالعه دانش آموزان با تراز بالای 6000 کانون در درس های مختلف در سایت کانون کانال دوازدهم تجربی: https://t.me/zistkanoon2 #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:57تاریخ:1397/12/03موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:533کامنت:0
حل سوالات دروس اختصاصی آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم تجربی برای مشاهده فیلم کامل حل سوالات میتوانید به سایت کانون صفحه مقطع دوازدهم تجربی با آدرس www.kanoon.ir ویا کانال تلگرامی دوازدهم تجربی با آدرس zistkanoon2 مراجعه کنید #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:84تاریخ:1397/12/01موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:680کامنت:0
#زیست_شناسی #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی 😉

تعداد لایک:108تاریخ:1397/11/25موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
#کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #ورق_بزنید 😍😉

تعداد لایک:77تاریخ:1397/11/21موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
سلام در جدول بالا آمار پاسخگویی دانش آموزان پس از برگزاری آزمون19 بهمن ارائه شده است. در این آزمون شیمی و زیست دوازدهم دارای سطح آسان و بقیه دروس دارای سطح دشواری متعادل بودند #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:72تاریخ:1397/11/17موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
معرفی رشته‌های دانشگاهی رشته علوم تجربی #رادیولوژی #پرتوشناسی #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #ورق_بزنید

تعداد لایک:48تاریخ:1397/11/17موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
✅✅ اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تاریخ ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری 1398

تعداد لایک:54تاریخ:1397/11/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:59تاریخ:1397/11/09بازدید:0کامنت:1
حل سوال ریاضی پست قبل😉 حل از @alimorshed784 #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:54تاریخ:1397/11/07موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:7
🤔🤔😎؟؟ جواب خودتونو کامنت کنید #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:81تاریخ:1397/11/06موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
آشنایی با رشته‌های دانشگاهی گروه علوم تجربی #رشته_پرستاری #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #ورق_بزنید

تعداد لایک:67تاریخ:1397/11/05موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:15
نسبت به آزمون قبل پیشرفت داشتید؟! #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #کامنت

تعداد لایک:67تاریخ:1397/10/30موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:16
اسم ترکیب بالا به روش IUPAC ؟🤔🤔 #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #شیمی