مطالب بیشتر

تعداد لایک:27تاریخ:1399/03/26بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه فصل ششم فارسی دوم دبستان درس فارسی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:33تاریخ:1399/03/26بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه فصل پنجم فارسی دوم دبستان درس فارسی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:40تاریخ:1399/03/26بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸📚🌸 درسنامه فصل چهارم فارسی دوم دبستان درس فارسی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:31تاریخ:1399/03/24بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۷ تیر . . @kanoonir_dabestan2 . . #مشاوره #مشاوره_تحصیلی #مشق #دبستانی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:35تاریخ:1399/03/24بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۷ تیر . . @kanoonir_dabestan2 . . #مشاوره #مشاوره_تحصیلی #مشق #دبستانی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:32تاریخ:1399/03/23بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۷ تیر . . @kanoonir_dabestan2 . . #مشاوره #مشاوره_تحصیلی #مشق #دبستانی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:46تاریخ:1399/03/23بازدید:0کامنت:3
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برای تابستان فرزندان خود برنامه ریزی کنید.👨‍👩‍👧‍👦 . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #دبستانی #دبستانیها #پیش_از_دبستان #پیشرفت #پیشرفت_تحصیلی #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:33تاریخ:1399/03/22بازدید:0کامنت:1
📚📚📚کاربرگ آموزشی ۳ تا ۴ ساله‌ها پدر و مادر گرامی، معلمان محترم📯 کاربرگ آموزشی ۳ تا ۴ ساله‌های قلمچی براساس تقویت ذهنی و ایجاد خلاقیت و افزایش هوش در کودکان برنامه‌ریزی شده است و سعی کردیم که با استفاده از روش‌های تلفیقی دروس مختلف سوالاتی را طراحی کنیم.😊 این کتاب شامل تمرین‌های زیر می‌باشد: ⚜تمرین‌های هماهنگی چشم و دست(ادراک بینایی) ⚜تمرین‌های ارتباط جزء به کل ⚜فعالیت‌های درک فضای سه بعدی ⚜الگویابی ⚜نقاشی خلاق ⚜به همراه فعالیت‌های دست ورزی، کلاژ، کاردستی، رنگ آمیزی . . . . . Kanoonir_dabestan2 . . .#قلم_چی #پیش_از_دبستان # مهد_کودک #کتاب_کار #کار_برگ_آموزشی #کار_برگ # کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:38تاریخ:1399/03/22بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 در تابستان خلاقانه پیشرفت کنیم.🦸‍♀️🦸‍♂️ . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #دبستانی #دبستانیها #پیش_از_دبستان #پیشرفت #پیشرفت_تحصیلی #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:50تاریخ:1399/03/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سه گزینه برای تحصیل دانش‌آموزان در سال تحصیلی آینده . . . . . Kanoonir_dabestan2 . . .#قلم_چی #دبستان #دبستانی #متوسطه #متوسطه_اول #متوسطه_دوم # مهد_کودک #کتاب_کار #کار_برگ_آموزشی #کار_برگ # کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:30تاریخ:1399/03/19بازدید:0کامنت:0
پدر و مادر گرامی، معلمان محترم📯 کاربرگ آموزشی پیش از دبستان1 قلمچی براساس تقویت ذهنی و ایجاد خلاقیت و افزایش هوش در کودکان برنامه‌ریزی شده است و سعی کردیم که با استفاده از روش‌های تلفیقی دروس مختلف سوالاتی را طراحی کنیم.😊 این کتاب شامل تمرین‌های زیر می‌باشد: ⚜تمرین‌های هماهنگی چشم و دست(ادراک بینایی) ⚜تمرین‌های ارتباط جزء به کل ⚜فعالیت‌های درک فضای سه بعدی ⚜الگویابی ⚜نقاشی خلاق ⚜به همراه فعالیت‌های دست ورزی، کلاژ، کاردستی، رنگ آمیزی . . . . . Kanoonir_dabestan2 . . .#قلم_چی #پیش_از_دبستان # مهد_کودک #کتاب_کار #کار_برگ_آموزشی #کار_برگ # کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:34تاریخ:1399/03/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 جایزه برای سه گروه دانش‌آموزان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #کتاب_خوان #جایزه #دانش_آموز_برتر #دانش_آموزان #باهوش

تعداد لایک:69تاریخ:1399/03/17بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚 درسنامه فصل سوم فارسی دوم دبستان درس فارسی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:48تاریخ:1399/03/17بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚 درسنامه فصل دوم فارسی دوم دبستان درس مسجد محلّه ما . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:55تاریخ:1399/03/17بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه درس اول فارسی دوم دبستان درس کتاب‌خانه کلاس ما . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:46تاریخ:1399/03/15بازدید:0کامنت:1
🌸📚🌸📚 پیک درس علوم ویژه اول دبستان قسمت ۷ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:31تاریخ:1399/03/15بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس ریاضی ویژه اول دبستان قسمت ۷ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:40تاریخ:1399/03/15بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس فارسی ویژه اول دبستان قسمت ۷ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:35تاریخ:1399/03/14بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 قسمت‌های مشخص شده را کامل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:48تاریخ:1399/03/14بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی فارسی آمادگی آزمون ۹ خرداد سوالات غیرمشترک . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:32تاریخ:1399/03/14بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 تصاویر مرتبط رو به هم وصل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:50تاریخ:1399/03/12بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی علوم آمادگی آزمون ۹ خرداد سوالات غیرمشترک . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:58تاریخ:1399/03/12بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 مسیر درست رو پیدا کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:55تاریخ:1399/03/12بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۹ خرداد سوالات غیر مشترک . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:56تاریخ:1399/03/11بازدید:0کامنت:2
📚🌸📚 درسنامه فصل هشتم ریاضی دوم دبستان فصل آمار و نمودار . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:64تاریخ:1399/03/11بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی فارسی آمادگی آزمون ۹ خرداد . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_99

تعداد لایک:64تاریخ:1399/03/11بازدید:0کامنت:2
📚🌸📚 درسنامه فصل هفتم ریاضی دوم دبستان فصل کسر و احتمال . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:57تاریخ:1399/03/09بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۹ خرداد . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_99

تعداد لایک:70تاریخ:1399/03/09بازدید:0کامنت:11
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 مسیر درست رو پیدا کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:49تاریخ:1399/03/09بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۹ خرداد . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:50تاریخ:1399/03/08بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تشریحی علوم🔬🧬 سوالات آمادگی آزمون ۹ خرداد🗓 . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_99

تعداد لایک:24تاریخ:1399/03/08بازدید:0کامنت:0
🌹امام علی ( ع ) : 🌺آفت شجاعت، فروگذاشتن دوراندیشی است.💪 📖 عیون الحکم، ص182 #حدیث #مشاوره

تعداد لایک:61تاریخ:1399/03/08بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تشریحی ریاضی🧮 سوالات آمادگی آزمون ۹ خرداد🗓 . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:53تاریخ:1399/03/07بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚 درسنامه فصل ششم ریاضی دوم دبستان فصل جمع و تفریق عددهای سه رقمی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:55تاریخ:1399/03/07بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه فصل پنجم ریاضی دوم دبستان فصل اندازه گیری . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:49تاریخ:1399/03/07بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه فصل چهارم ریاضی دوم دبستان فصل عددهای سه رقمی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:48تاریخ:1399/03/04بازدید:0کامنت:2
🌸📚🌸📚 پیک درس ریاضی ویژه اول دبستان قسمت ۶ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:54تاریخ:1399/03/04بازدید:0کامنت:1
🌸📚🌸📚 پیک درس علوم ویژه اول دبستان قسمت ۶ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:41تاریخ:1399/03/04بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس فارسی ویژه اول دبستان قسمت ۶ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:63تاریخ:1399/03/04بازدید:0کامنت:2
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک🎉🎉🎉 #عید #عید_فطر_مبارک #عیدفطرمبارک

تعداد لایک:55تاریخ:1399/03/03بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 تصاویر مرتبط رو به هم وصل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:57تاریخ:1399/02/31بازدید:0کامنت:2
☘امام علی (ع) : 🌺#خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید و رستگار شوید.🌹 📖 بحار؛ 78:39 #مشاوره #امام_علی_علیه_السلام #حدیث

تعداد لایک:75تاریخ:1399/02/30بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚 درسنامه فصل سوم ریاضی دوم دبستان فصل اشکال هندسی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:66تاریخ:1399/02/30بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه فصل دوم ریاضی دوم دبستان فصل جمع و تفریق اعداد دورقمی . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:80تاریخ:1399/02/29بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚 درسنامه فصل اول ریاضی دوم دبستان فصل عدد و رقم . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:68تاریخ:1399/02/28بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی علوم آمادگی آزمون ۲۶ اردیبهشت . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:35تاریخ:1399/02/28بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نقش اولیا در آزمون امروز #دبستان #دبستانی #آزمون_غیرحضوری #آزمون #آزمون_قلمچی #راهنمایی #دبیرستان #متوسطه_اول #متوسطه_دوم #کنکور۹۹ #کنکور #آزمون_در_خانه

تعداد لایک:69تاریخ:1399/02/28بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۲۶ اردیبهشت . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:112تاریخ:1399/02/26بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات فارسی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . منبع: bandarstudent #دبستانی #دبستان #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی #قلمچی_رایگان نمونه_سوال #سوال_مجازی #مجازی #مطالعه #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:67تاریخ:1399/02/25بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی فارسی آمادگی آزمون ۱۹ اردیبهشت . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:101تاریخ:1399/02/25بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . منبع: bandarstudent #دبستانی #دبستان #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی #قلمچی_رایگان نمونه_سوال #سوال_مجازی #مجازی #مطالعه #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:71تاریخ:1399/02/24بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی علوم آمادگی آزمون ۱۹ اردیبهشت . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:34تاریخ:1399/02/24بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ساخت و تکمیل مدارس و کتابخانه‌ها در استان خوزستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #دبیرستان #مدرسه #بازگشایی_مدرسه #قلم_چی📚 #قلمچی #قلم_چی #ساخت_مدرسه #کتاب #کتابخوانی #کتاب_خانه #کتابخانه #کتاب_خوان #کنکور #مطالعه #بوشهریها #بوشهری #بوشهر

تعداد لایک:93تاریخ:1399/02/24بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۱۹ اردیبهشت . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:52تاریخ:1399/02/23بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ساخت و تکمیل مدارس و کتابخانه‌ها در استان لرستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #دبیرستان #مدرسه #بازگشایی_مدرسه #قلم_چی📚 #قلمچی #قلم_چی #ساخت_مدرسه #کتاب #کتابخوانی #کتاب_خانه #کتابخانه #کتاب_خوان #کنکور #مطالعه #بوشهریها #بوشهری #بوشهر

تعداد لایک:45تاریخ:1399/02/23بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹ دفترچه آزمون مشترک و آزمون غیرمشترک . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:43تاریخ:1399/02/22بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ساخت و تکمیل مدارس و کتابخانه‌ها در استان گلستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #دبیرستان #مدرسه #بازگشایی_مدرسه #قلم_چی📚 #قلمچی #قلم_چی #ساخت_مدرسه #کتاب #کتابخوانی #کتاب_خانه #کتابخانه #کتاب_خوان #کنکور #مطالعه #بوشهریها #بوشهری #بوشهر

تعداد لایک:67تاریخ:1399/02/22بازدید:0کامنت:6
📚🌸📚 درسنامه درس سیزدهم علوم دوم دبستان درس از گذشته تا آینده (نان) . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:68تاریخ:1399/02/22بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه درس یازدهم و دوازدهم علوم دوم دبستان درس برای جشن آماده شویم و بعد از جشن . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:82تاریخ:1399/02/21بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚 درسنامه درس دهم علوم دوم دبستان درس من رشد می‌کنم . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:40تاریخ:1399/02/21بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ساخت و تکمیل مدارس و کتابخانه‌ها در استان بوشهر . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #دبیرستان #مدرسه #بازگشایی_مدرسه #قلم_چی📚 #قلمچی #قلم_چی #ساخت_مدرسه #کتاب #کتابخوانی #کتاب_خانه #کتابخانه #کتاب_خوان #کنکور #مطالعه #بوشهریها #بوشهری #بوشهر

تعداد لایک:21تاریخ:1399/02/18بازدید:0کامنت:2
هدایای کانون ویژه دبیران و معلمان در هفته معلم کانون فرهنگی آموزش(قلم‌چی) به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، هدایای ویژه‌ای را برای تقدیر از دبیران در نظر گرفته است. #معلم #هفته_معلم #روز_معلم #قلمچی #قلم_چی  101,376  کانون فرهنگی آموزش(قلم‌چی) به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، هدایای ویژه‌ای را برای تقدیر از دبیران در نظر گرفته است.

تعداد لایک:36تاریخ:1399/02/16بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 قهرمانان سلامت قدردان شما هستیم. قدردانی کوچک از کادر درمانی بیماران کرونا ویژه فرزندان، خواهر و برادر کادر درمانی بیماران کرونا، برای تکمیل به سایت کانون مراجعه فرمایید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #آموزش #دبستان #کرونا #هدیه #هدیه_کانون #قدردانی #قدردانی_از_مدافعان_سلامت

تعداد لایک:83تاریخ:1399/02/16بازدید:0کامنت:3
🌸📚 درسنامه درس نهم علوم دوم دبستان درس درون آشیانه . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:82تاریخ:1399/02/15بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚 درسنامه درس هشتم علوم دوم دبستان درس سرگذشت دانه . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:74تاریخ:1399/02/15بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚 درسنامه درس هفتم علوم دوم دبستان درس اگر تمام شود . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:36تاریخ:1399/02/15بازدید:0کامنت:0
📌پیامبر اکرم (ص) : ‌ 🌺 غنيمت بدانيد هواى #بهار را، زيرا كه با بدن هاى شما همان مى كند كه با درختان مى كند. ‌ 🍃 بحار، ج۵۹، ص۲۷۱ #مشاوره #حدیث #پیامبر #ماه_رمضان

تعداد لایک:45تاریخ:1399/02/12بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 روز معلّم مبارک. . . @kanoonir_dabestan2 . . #دبستان #دبستانی #روز_معلم #معلم #معلم_خلاق #معلم_روزت_مبارک #دبستان #دبستانی #راهنمایی #دبیرستان #متوسطه #متوسطه_اول #متوسطه_دوم

تعداد لایک:42تاریخ:1399/02/11بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 مسابقه عکاسی به مناسبت روز معلم👩‍🏫👨‍🏫 #پست_موقت⏳ #روزت_مبارک #روز_معلم #مسابقه_عکاسی #مسابقه_بزرگ

تعداد لایک:77تاریخ:1399/02/11بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی علوم . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:87تاریخ:1399/02/11بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:84تاریخ:1399/02/11بازدید:0کامنت:13
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تشریحی فارسی . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:27تاریخ:1399/02/10بازدید:0کامنت:0
۵ راه پرورش خلاقیت در کودکان ۱. به تخیلاتش بال و پر بدهید اگر حین بازی یا انجام کارها کودک شما می گوید من پرواز میکنم و با تخیلات خودش شما را شگفت زده می کند, شما نیز با او همراه شوید. او را حین بازی ها و انجام کارها جدی بگیرید. ۲. از بی نظمی نهراسید همه ما کودکان مرتب و تمیز را ترجیح می دهیم ولی تا کودک بی نظم نباشد آفریننده نیز نخواهد بود. اجازه بدهید پس از انجام کارهایش به مرتب کردن محیط بپردازد. ۳.قوانین را به عهده او بگذارید هنگام بازی بگذارید او قوانین را تعیین کند و انتظار نداشته باشید همواره تابه قوانین شما باشد. با قوانین او کنار بیایید. ۴.وسایل را مهیا کنید اگر میخواهید هم کودک خاتقی داشته باشید و هم خانه ای مرتب, وسایل آسایش را مهیا کنید. بطور مثال با چسباندن کاغذ های بزرگ روی دیوار اجازه دهید او روی دیوار نقاشی کند و یا از رنگ های انگشتی استفاده کنید. ۵. کاردستی کاردستی ها علاوه بر افزایش مهارت های فیزیکی کودک به رشد خلاقیت او نیز کمک می کنند. وسایل مورد نیاز را آماده کنید و ابتدا از او بخواهید با ایده های خودش یک کاردستی زیبا خلق کند. #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستانی #دبستان #هوش #خلاقیت #افزایش خلاقیت

تعداد لایک:56تاریخ:1399/02/10بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات علوم دوم دبستان مبحث درس چهارم تا ششم . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #نمونه_سوال #سوالات_مهم #سوالات_مجازی #آموزش_مجازی #مطالعه_مجازی #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:29تاریخ:1399/02/10بازدید:0کامنت:0
🍃🌸❤🌸🍃 ‌ پیامبر رحمت (ص): ‌ 🌸 ماه رمضان ماه استغفار، ماه روزه و ماه دعا است. 🌹 ‌ 📖 فضائل الأشهر الثلاثه، ص ۱۱۷ 📚 ‌ #مشاوره #حدیث #پیامبر #حدیث_پیامبر

تعداد لایک:65تاریخ:1399/02/09بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 درسنامه درس سوم علوم دوم دبستان درس پیام رمز را پیدا کن ۲ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:60تاریخ:1399/02/09بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 درسنامه درس پنجم علوم دوم دبستان درس پیام رمز را پیدا کن ۱ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:62تاریخ:1399/02/09بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 درسنامه درس سوم علوم دوم دبستان درس زندگی ما و گردش زمین ۲ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:46تاریخ:1399/02/07بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه آزمون ۱۲ اردیبهشت دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #قلم_چی📚 #کانون #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان

تعداد لایک:43تاریخ:1399/02/07بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 تو همونی هستی که تصمیم می‌گیری باشی... . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #kanoon #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلم_چی📚 #قلمچی #مشاوره #مشاوره_تحصیلی #پست_انگیزشی

تعداد لایک:45تاریخ:1399/02/05بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ماه مبارک رمضان مبارک باد. #ماه_رمضان_مبارک🌙

تعداد لایک:79تاریخ:1399/02/02بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات علوم دوم دبستان مبحث درس اول تا سوم . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #نمونه_سوال #سوالات_مهم #سوالات_مجازی #آموزش_مجازی #مطالعه_مجازی #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:69تاریخ:1399/02/02بازدید:0کامنت:9
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 جواب بدن؟؟؟🙃🙃🙃 . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن #چیستان #چیستان_کودکانه

تعداد لایک:39تاریخ:1399/02/02بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 یک امتیاز جدید شرکت مجدد در آزمون ۲۹ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش #آموزش #آزمون_غیرحضوری #آزمون #مجازی #مطالعه_مجازی #مشاوره

تعداد لایک:78تاریخ:1399/02/01بازدید:0کامنت:5
🌸📚🌸📚 درسنامه درس دوم علوم سوم دبستان درس زندگی ما و گردش زمین ۱ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:67تاریخ:1399/02/01بازدید:0کامنت:3
🌸📚🌸📚 درسنامه درس دوم علوم دوم دبستان درس هوای سالم و آب سالم . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:76تاریخ:1399/02/01بازدید:0کامنت:3
🌸📚🌸📚 درسنامه درس اول علوم دوم دبستان درس زنگ علوم (گردش در باغ) . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:59تاریخ:1399/01/30بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان مبحث اندازه‌گیری . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #نمونه_سوال #سوالات_مهم #سوالات_مجازی #آموزش_مجازی #مطالعه_مجازی #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:28تاریخ:1399/01/30بازدید:0کامنت:0
🌺 پیامبر اکرم ( ص ) : 💌 دو نعمت هستند كه [در زمان بودنشان]، ناديده گرفته مى شوند: ‌ امنیت و سلامت. ‌ ‌ 📕 بحار الأنوار : 81 / 170 / 1 ‌ #کانون_فرهنگی_آموزش #حدیث #سلامتی #کرونا #کوید۱۹ #پیامبر

تعداد لایک:52تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی فارسی آمادگی آزمون ۲۹ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:60تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۲۹ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:55تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۲۹ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:82تاریخ:1399/01/28بازدید:0کامنت:6
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی ریاضی آمادگی آزمون ۲۹ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:21تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:0
🗂امتحانات پایان سال در زمان مقرر برگزار می‌شود 📎 http://www.kanoon.ir/Article/262614 #کانون #قلمچی_رایگان #قلم_چی #دبستانی #دبستان #راهنمایی #دبیرستان #امتحان #امتحان_نهایی #امتحان_خرداد #امتحانات

تعداد لایک:66تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تشریحی ریاضی آمادگی آزمون ۲۹ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:44تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تشریحی علوم آمادگی آزمون ۲۹ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #آموزش_مجازی #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:43تاریخ:1399/01/26بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس فارسی آزمون ۲۹ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:37تاریخ:1399/01/26بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس علوم آزمون ۲۹ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:33تاریخ:1399/01/26بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس ریاضی آزمون ۲۹ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:27تاریخ:1399/01/26بازدید:0کامنت:0
✅ثبت نام غیر حضوری در آزمون های کانون ✅از دوم دبستان تا کنکور 📎لینک ثبت نام و درخواست مشاوره ثبت نام: http://register.kanoon.ir/Ref/PVW . . #دبستان #راهنمایی #متوسطه #متوسطه_اول #متوسطه_دوم #دبیرستان #پیش_دانشگاهی #کنکور #کارشناسی #ارشد #قلم_چی #ثبت_نام

تعداد لایک:21تاریخ:1399/01/25بازدید:0کامنت:0
🔹امیرالمؤمنین امام على (عليه السلام) : 🍃 پيروزى ، با دور انديشى و اراده پايدار به دست مى آيد 📚 ميزان الحكمه ج3 ص54 #مشاوره #مشاوره_تحصیلی #دبستان #حدیث

تعداد لایک:43تاریخ:1399/01/25بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات مناسب دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستانی #دبستان #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی #قلمچی_رایگان نمونه_سوال #سوال_مجازی #مجازی #مطالعه #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:35تاریخ:1399/01/23بازدید:0کامنت:0
💐 امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام: 🌸 دانش، بهترين همدم است 📖 غررالحكم حدیث 1654 #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #مشاوره #مشاوره_تحصیلی #امام_علی #حدیث

تعداد لایک:46تاریخ:1399/01/23بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 وقتی کتاب می‌خوانید فرزندتان هم درسخوان‌تر می‌شود. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #کودک #دوم_ابتدایی #اول_دبستان #دبستان #دبستانی #مشاوره_تحصیلی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:38تاریخ:1399/01/23بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 روش‌های تقویت مهارت خواندن در کودکان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #کودک #دوم_ابتدایی #اول_دبستان #دبستان #دبستانی #مشاوره_تحصیلی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:94تاریخ:1399/01/22بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درسی ریاضی دوم دبستان 📚 . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی #نمونه_سوال #سوال #سوالات_مجازی #سوال_مهم #سؤال_مجازي #دبستانی #دبستان #آموزش #آموزش_مجازی #ریاضی #دوم_ابتدایی

تعداد لایک:29تاریخ:1399/01/22بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 تصاویر مرتبط رو به هم وصل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:44تاریخ:1399/01/21بازدید:0کامنت:0
💖مژده ای دل که مسیحانفسی می آید💖 🌸دل شود 🎉امشب شکوفا در زمین 🌸می زند لبخند شادی بر زمین 🎉آسمانِ دل تبسم میکند 🌸روی ماهت را تجسم میکند 🎊این سبد گل زیبا 🌸تقدیم به عاشقان گل نرگس 🎉ولادت یگانه منجی عالم بشریت 🌸حضرت مهدی (عج) مبارکــــ🌸 #میلاد_باسعادت_حضرت_امام_زمان_عج_مبارکباد 🎉 🎊 🎉

تعداد لایک:48تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:0
🍃🌺 رسول خدا (ص): ‌ 💖 #نیت مؤمن، بهتر از عمل اوست و نيّت كافر، بدتر از عمل اوست. ‌ الكافی : 2 / 84 / 2 #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلم_چی #قلم_چی📚 #قلمچی #حدیث #مشاوره #مشاوره_تحصیلی

تعداد لایک:45تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درسی📚 ویژه ایام تعطیلات🍹 و نوروزی اول دبستان🤓 قسمت دوم . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی #نمونه_سوال #سوال #سوالات_مجازی #سوال_مهم #سؤال_مجازي #دبستانی #دبستان #آموزش #آموزش_مجازی

تعداد لایک:21تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:0
📕📕📕 آزمون 29 فروردین چه تغییراتی دارد ؟ در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/262070 #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلم_چی📚 #قلم_چی #قلمچی #آزمون_غیرحضوری #آزمون_قلمچی #دبستانی #دبستان

تعداد لایک:26تاریخ:1399/01/20بازدید:0کامنت:0
🌺امام علی (ع) : اگر فرصتی برایت پیش آمد، به سرعت از آن بهره بگیر؛ چرا که از دست دادن فرصت ها اندوه، در پی خواهد داشت. غررالحکم، حدیث 4124 #مشاوره #‌کانون_فرهنگی_آموزش #دبستانی #قلم_چی📚 #مطالعه_مجازی #مطالعه

تعداد لایک:57تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درسی📚 ویژه ایام تعطیلات🍹 و نوروزی دوم دبستان🤓 . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی #نمونه_سوال #سوال #سوالات_مجازی #سوال_مهم #سؤال_مجازي #دبستانی #دبستان #آموزش #آموزش_مجازی

تعداد لایک:47تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درسی📚 ویژه ایام تعطیلات🍹 و نوروزی اول دبستان🤓 قسمت دوم . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی #نمونه_سوال #سوال #سوالات_مجازی #سوال_مهم #سؤال_مجازي #دبستانی #دبستان #آموزش #آموزش_مجازی

تعداد لایک:34تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 قسمت‌های مشخص شده را کامل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:37تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
🌺 امام علی علیه السلام: 💐 آنکه صبر نجاتش ندهد، بی تابی هلاکش کند 📖نهج البلاغه _ حکمت 189 . . . . . #حدیث #امام_علی #امام_علی_علیه_السلام #مشاوره

تعداد لایک:45تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درسی📚 ویژه ایام تعطیلات🍹 و نوروزی اول دبستان🤓 این پست ادامه دارد... . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی #نمونه_سوال #سوال #سوالات_مجازی #سوال_مهم #سؤال_مجازي #دبستانی #دبستان #آموزش #آموزش_مجازی

تعداد لایک:39تاریخ:1399/01/18بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ 🤓 تصاویر مرتبط رو به هم وصل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:106تاریخ:1399/01/17بازدید:0کامنت:10
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درسی📚 ویژه ایام تعطیلات🍹 و نوروزی دوم دبستان🤓 این پست ادامه دارد... . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی #نمونه_سوال #سوال #سوالات_مجازی #سوال_مهم #سؤال_مجازي #دبستانی #دبستان #آموزش #آموزش_مجازی

تعداد لایک:32تاریخ:1399/01/17بازدید:0کامنت:0
🌷 امام حسن مجتبی(علیه السلام) : ☘ کسی که قرآن بخواند دعایی مستجاب دارد، زود یا دیر. 📚 بحار، ج۱۷، ص۳۱۳ #حدیث #مشاوره #آموزش #امام_حسن

تعداد لایک:60تاریخ:1399/01/17بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات تستی فارسی آزمون غیرحضوری ۱۵ فروردین ویژه آمادگی آزمون ۲۹ فروردین و تعطیلات نوروزی . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_غیرحضوری #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:70تاریخ:1399/01/16بازدید:0کامنت:1
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات تستی علوم آزمون غیرحضوری ۱۵ فروردین ویژه آمادگی آزمون ۲۹ فروردین و تعطیلات نوروزی . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_غیرحضوری #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:77تاریخ:1399/01/16بازدید:0کامنت:1
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات تستی ریاضی آزمون غیرحضوری ۱۵ فروردین ویژه آمادگی آزمون ۲۹ فروردین و تعطیلات نوروزی . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_غیرحضوری #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:28تاریخ:1399/01/16بازدید:0کامنت:0
❤️پیامبر اکرم صل الله علیه و آله : 🍃آفت زیبایی ، غرور است. 🔹بحارالانوار، ج۳، ص۵۹🔹 #مشاوره_تحصیلی #حدیث #مشاوره #حدیث_پیامبر #پیامبر

تعداد لایک:33تاریخ:1399/01/15بازدید:0کامنت:1
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 نحوه دریافت سوالات و شرکت در آزمون آنلاین ۱۵ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #کانون_قلمچی #قلم_چی📚 #قلمچی #آزمون #آزمون_مجازی #مطالعه #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:68تاریخ:1399/01/15بازدید:0کامنت:1
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات تستی فارسی آزمون ۱۵ فروردین شما می‌تونید به صورت مجازی آزمون رو بدهید. . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:63تاریخ:1399/01/15بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات تستی علوم آزمون ۱۵ فروردین شما می‌تونید به صورت مجازی آزمون رو بدهید. . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:69تاریخ:1399/01/15بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات تستی ریاضی آزمون ۱۵ فروردین شما می‌تونید به صورت مجازی آزمون رو بدهید. . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:76تاریخ:1399/01/15بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات تشریحی ریاضی و علوم آزمون ۱۵ فروردین شما می‌تونید به صورت مجازی آزمون رو بدهید. . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:77تاریخ:1399/01/14بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی فارسی آمادگی آزمون ۱۵ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:62تاریخ:1399/01/14بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی علوم آمادگی آزمون ۱۵ فروردین . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:26تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:0
📕آزمون 15 فروردین : نحوه دریافت سوالات و شرکت در آزمون آنلاین در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/261553 #آزمون_رایگان #آزمایش_علمی #آزمون #قلم_چی📚 #وقف_عام #آزمون_مجازی #مطالعه #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:70تاریخ:1399/01/13بازدید:0کامنت:5
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات تستی آمادگی آزمون ۱۵ فروردین به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:38تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:2
📕📕📕📕 اطلاعیه در باره‌ی آزمون 15 فروردین : مراجعه نکنید ! توضیحات در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/261542

تعداد لایک:71تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات آمادگی آزمون ۱۵ فروردین به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:57تاریخ:1399/01/12بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 سوالات آمادگی آزمون ۱۵ فروردین به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس

تعداد لایک:28تاریخ:1399/01/11بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس علوم آزمون ۱۵ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:37تاریخ:1399/01/11بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس فارسی آزمون ۱۵ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:46تاریخ:1399/01/11بازدید:0کامنت:8
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس ریاضی آزمون ۱۵ فروردین . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:17تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:0
📕📕📕 رتبه‌ی دانش آموزان با ترازهای مختلف در آزمون 7فروردین و 11بهمن در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/261376

تعداد لایک:29تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃 شعر کودکانه 💐شعرسنجد💐 من سنجد لباس گلی سرخ سفید وتپلی باناز و اطوار و ادا می نشینم پیش شما نزدیک عید نوروز با تبل حاجی فیروز 🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹 #سرگرمی_شعر #شعر #نوروز #نوروز۹۹ #سفره_هفت_سین

تعداد لایک:28تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🦸‍♀️🌸🍃🦸‍♂️🌸🍃 ۱۰ دلیل برای اینکه ورزش برای کودکان اهمیت دارد.... ⛹️‍♀️🏋️‍♂️🚴‍♂️🚵‍♂️🤾‍♂️🤸‍♀️🤹‍♂️🤸‍♂️🏄‍♂️ . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #ورزش #دبستان #نوروزی #نوروز #در_خانه_بمانیم منزل_بمانیم

تعداد لایک:36تاریخ:1399/01/09بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ🤓 قسمت‌های مشخص شده را کامل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:34تاریخ:1399/01/08بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس فارسی ویژه اول دبستان قسمت ۵ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:46تاریخ:1399/01/08بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس ریاضی ویژه اول دبستان قسمت ۵ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:38تاریخ:1399/01/08بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس علوم ویژه اول دبستان قسمت ۵ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش #مطالعه #مطالعه_مجازی #مجازی

تعداد لایک:57تاریخ:1399/01/07بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 روش‌های نوین املا در کودکی . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #دبستانی #دبستان #آموزش_مجازی #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:30تاریخ:1399/01/07بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃 شعر کودکانه 🍎شعرسیب🍎 اسم شریف من سیب خوشمزه بی رقیب ای آقای زمستون من اومدم به میدون نزدیک عید نوروز با طبل حاجی فیروز 🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹 #سرگرمی_شعر #کودک #دبستانی #شعر_کودکانه #شعر #نوروزی #نوروز #نوروز۹۹ #سفره_هفت_سین

تعداد لایک:55تاریخ:1399/01/07بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 روش‌های موثر در کاهش اختلالات املایی . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #کودک #دوم_ابتدایی #اول_دبستان #دبستان #دبستانی #مشاوره_تحصیلی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:71تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:1
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات فارسی آزمون ۶ فروردین شما می‌تونید به صورت مجازی آزمون رو بدهید. . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:61تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات علوم آزمون ۶ فروردین شما می‌تونید به صورت مجازی آزمون رو بدهید. . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:70تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:3
🌺🍃🌺🍃🌺🍃 توجه توجه📯📯 سوالات ریاضی آزمون ۶ فروردین شما می‌تونید به صورت مجازی آزمون رو بدهید. . . @kanoonir_dabestan2 . . #آزمون #دبستان #آزمون_رایگان #قلمچی #دوم_دبستان مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس آزمون_مجازی

تعداد لایک:23تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃 شعر کودکانه 🍀شعر سبزه🍀 من سبزه ی قشنگم با سرماها می جنگم وقتی میام به دنیا بستان می شه چه زیبا نزدیک عید نوروز با طبل حاجی فیروز 🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹 #سرگرمی_شعر #شعر #کودک #دبستان #سفره_هفت_سین

تعداد لایک:26تاریخ:1399/01/06بازدید:0کامنت:0
آزمون ۶فروردین یک آزمون ویژه و فوق‌العاده برای تمام پایه‌ها . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #قلم_چی📚 #دبستان #آزمایش_علمی #آزمون #آزمون_مجازی #مطالعه_مجازی #آموزش

تعداد لایک:31تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:7
📕📕📕 6 فروردین : یک آزمون ویژه و فوق العاده برای همه‌ی پایه ها این آزمون  به طور ویژه طراحی شده است و اضافه  بر آزمون  هایی است  که در برنامه  ی راهبردی  آزمون ها داشته اید . دبستانی ها  6 فروردین آزمون دارند. . . @kanoonir_dabestan2 . . #مشاوره_تحصیلی #قلم_چی📚 #آزمون #دبستان #کانون #قلمچی #آزمون_مجازی در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/261037

تعداد لایک:24تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:0
📕📕📕 6 فروردین : یک آزمون ویژه و فوق العاده برای همه‌ی پایه ها در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/261037

تعداد لایک:36تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:3
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بازی مجسمه با خمیر بازی . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #بازی #سرگرمی #کودک #کودکانه #قلم_چی #سرای_دانش

تعداد لایک:53تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:0
آزمونک ریاضی دوم دبستان به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:32تاریخ:1399/01/05بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃 شعر کودکانه 🌸شعرسیر🌸 من سیر مو لذیذم یک کمی تند وتیزم نزدیک عید نوروز با طبل حاجی فیروز 🌹🌹عید شما پیشاپیش مبارک🌹🌹 #سرگرمی_شعر #سفره_هفت_سین #شعر #عید #نوروز

تعداد لایک:31تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بازی ترکاندن بادکنک #بازی #سرگرمی #کودک #کودکانه #قلم_چی #سرای_دانش

تعداد لایک:62تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:0
آزمونک فارسی دوم دبستان به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:32تاریخ:1399/01/04بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 🌺🍃🌺🍃 شعر کودکانه 🌷شعرسنبل🌷 من سنبلم من سنبلم همنشین با بلبلم وقتی میام به بستان باغبون میشه چه خندان نزدیک عید نوروز با طبل حاجی فیروز 🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹 #سرگرمی_شعر #شعر #کودک #کودکانه #قلمچی #سفره_هفت_سین

تعداد لایک:34تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بازی جورچین کورکورانه #بازی #سرگرمی #کودک #کودکانه #قلم_چی #سرای_دانش

تعداد لایک:30تاریخ:1399/01/03بازدید:0کامنت:0
ماهی در سفره هفت سین نماد زندگی 🍃🌸شعر ماهی‌های رنگارنگ🌸🍃👇🏻 تو حوض خونه ما ماهی‌های رنگارنگ بالا و پایین می‌رن با پولکای قشنگ کلاغه تا می‌بینه کنار حوض می‌شینه می‌خواد ماهی یگیره ماهیا تا می‌بینن به زیر آب‌ها میرن کلاغ شیطون می‌شه زار و پریشون کلاغ شیطون می‌شه زار و پریشون #شعر #کودکانه #دبستان #پیش_از_دبستان #شعر_زیبا #بهار #سال_۹۹

تعداد لایک:45تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 🎨آموزش بازی در جست‌وجوی گنج . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #آموزش_نقاشی_کودکانه #آموزش_نقاشی #آموزش #آموزش_مجازی #کودک #دبستان #بازی #سرگرمی

تعداد لایک:32تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 شعر بهار و عید نوروز کلاغه روی دیوار صدا میکرد قار و قار می گفت خبر خبردار اومده فصل بهار هوا شده پاک پاک سبزه در اومد ازخاک برفها دیگه آب شدن چشمه ها پر آب شدن بهار و عید نوروز آمده اند از امروز با سبدای پرگل با لاله و با سنبل در این بهار زیبا دنیا شده با صفا #شعر #شعر_کوتاه #شعر_نوروز #کودک

تعداد لایک:36تاریخ:1399/01/02بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 🎨آموزش بازی با مدادرنگی‌ها . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #آموزش_نقاشی_کودکانه #آموزش_نقاشی #آموزش #آموزش_مجازی #کودک #دبستان #بازی #سرگرمی

تعداد لایک:46تاریخ:1399/01/01بازدید:0کامنت:1
سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت بادت اندر شهرياری برقرار و بر دوام سال خرم، فال نيكو مال وافر، حال خوش اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام 🌸 سال نو مبارک باد 🌸 🌹❣ @kanoonir_dabestan2 #سال_نو #تبریک_سال_نو #سال_نو_مبارک #سال_۹۹ #سال_99 #سال_جدید #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:64تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:9
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 اگر بخواهیم از تعطیلات نوروز به خوبی استفاده کنیم، یعنی هم به تفریح بپردازیم و هم از درس‌ها فاصله نگیریم لازم است برنامه‌ریزی کنیم. مشخّص کنیم که چه قدر درس بخوانیم، چه قدر تلویزیون تماشا کنیم و چه قدر به دید و بازدید و مهمانی و کارهای تفریحی دیگر بپردازیم. ما برنامه‌ی این کتاب را بر اساس نتایج دانش آموزان سال‌های قبلی و نظرهای کارشناسان تنظیم کرده‌ایم. کتاب به صورت آزمون محور است یعنی آزمون به آزمون تفکیک شده است. هر آزمون شامل سه درس ریاضی، علوم و فارسی است. تعداد سؤال‌ها نیز مشابه آزمون‌های کانون است یعنی 5 سؤال تشریحی و 10 سؤال تستی برای درس‌های علوم و ریاضی و 10 سؤال تستی- تشریحی هم برای فارسی. در پایان 5 آزمون هم، 2 آزمون جامع در نظر گرفتیم. هر کدام از این آزمون‌ها 45 سؤال دارند. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #ابتدایی #درس #مطالعه #جمع_بندی #نوروز #نوروز۹۹ #دوم_دبستان #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #قلمچی #قلم_چی #کتاب #معرفی_کتاب #کتابخوانی #کتاب_خوان #پیشنهاد_کتاب

تعداد لایک:40تاریخ:1398/12/28بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه مفید در دوران نوروز . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلمچی #قلم_چی #دبستان #نوروزی #نوروز #نوروز99 #مطالعه_مجازی #مشاوره_تحصیلی #مشاوره

تعداد لایک:41تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
عملکرد مختلف دانش‌آموزان در تعطیلات سال نو . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره #دبستان #قلمچی #قلم_چی📚 #عملکرد #راهنمایی #دبیرستان #کانون

تعداد لایک:40تاریخ:1398/12/27بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برای یک تعطیلات طلایی برنامه‌ریزی کنیم.🎯 . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلم_چی #قلمچی #تعطیلی #تعطیلی_مدارس #نوروزی #برنامه_ریزی #تدریس_مجازی #آموزش_مجازی

تعداد لایک:40تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 آیا لازم است در نوروز درس بخوانیم؟ . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #دبستان #نوروز۹۹ #نوروز #نوروزی #قلم_چی📚 #قلم_چی #قلمچی #راهنمایی #دبیرستان

تعداد لایک:49تاریخ:1398/12/26بازدید:0کامنت:10
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 یک خبر خوب.... @kanoonir_dabestan2 #آموزش #دبستان #راهنمایی #دبیرستان #مجازی #مطاله_مجازی #آموزش_مجازی #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:33تاریخ:1398/12/22بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 راهنمای تصویری آزمون آنلاین ۲۳ اسفند . . @kanoonir_dabestan2 . . http://www.kanoon.ir/Article/260050

تعداد لایک:37تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:5
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 تغییرات جدید و امکانات جدید در آزمون و کارنامه‌ی ۲۳ اسفند #آزمایش_علمی #آزمون #آزمون_برنامه_ای #آزمون_قلمچی #قلم_چی📚 #قلم_چی

تعداد لایک:88تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:4
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات فارسی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۳ اسفند به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:94تاریخ:1398/12/19بازدید:0کامنت:6
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات علوم دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۳ اسفند به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:79تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:2
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۳ اسفند به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:33تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس ریاضی آزمون ۲۳ اسفند . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:37تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:3
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی درس فارسی آزمون ۲۳ اسفند . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #درس #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:30تاریخ:1398/12/18بازدید:0کامنت:0
❤❤❤ پدران عزیز روزتون مبارک. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #پدر #روزت_مبارک #روزپدر #روزپدرمبارک #کودک #تصویر_روز_پدر #دبستان #قلم_چی📚

تعداد لایک:76تاریخ:1398/12/17بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ویروس کرونا و ترس کودکان (دوستانتان را تگ کنید.😊) لطفا این موضوع را جدی بگیرید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #کروناویروس #ترس #نوجوان #مشاوره_تحصیلی #مشاوره_کودک #ترسناکترین

تعداد لایک:30تاریخ:1398/12/17بازدید:0کامنت:0
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #تیزهوشان #قلم_چی #مطالعه #غیر_حضوری #مجازی #مطالعه_موثر #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:42تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:1
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #تیزهوشان #قلم_چی #مطالعه #غیر_حضوری #مجازی #مطالعه_موثر #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:44تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۳ اسفند . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #مطالعه_مجازی #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:38تاریخ:1398/12/16بازدید:0کامنت:1
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #تیزهوشان #قلم_چی #مطالعه #غیر_حضوری #مجازی #مطالعه_موثر #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:44تاریخ:1398/12/14بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 وظیفه ما در برگزاری یک مراسم خوب . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #پیش_از_دبستان #دبیرستان #راهنمایی #مطالعه #مطالعه_مجازی #تدریس_مجازی #تدریس #دانش_آموز #دانشجو #قلم_چی #قلمچی #کانون

تعداد لایک:44تاریخ:1398/12/14بازدید:0کامنت:0
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #تیزهوشان #قلم_چی #مطالعه #غیر_حضوری #مجازی #مطالعه_موثر #مطالعه_مجازی

تعداد لایک:38تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 مدیریت زمان را در خانه تمرین کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلم_چی #قلمچی #مشاوره_تحصیلی #تدریس_مجازی #تدریس #دبستان #پیش_از_دبستان #راهنمایی #دبیرستان

تعداد لایک:41تاریخ:1398/12/13بازدید:0کامنت:0
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:44تاریخ:1398/12/12بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 مرور مطالب قبلی و یادگیری مطالب جدید در آزمون ۲۳ اسفند . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #دبستان #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #نوروز #مطالعه #قلم_چی📚 #قلمچی

تعداد لایک:35تاریخ:1398/12/12بازدید:0کامنت:0
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:74تاریخ:1398/12/11بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بررسی اشتباهات متداول دانش‌آموزان در پاسخ به سوالات ریاضی . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون #قلم_چی📚 #قلمچی #ریاضی #درس #مدرسه #تدریس #تدریس_مجازی

تعداد لایک:53تاریخ:1398/12/10بازدید:0کامنت:1
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:41تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بچه‌های باهوش و زرنگ🤓 تصویر هر نیمه‌ی میوه🍉 را به نیمه‌ی دیگرش وصل کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #دبستان #پیش_از_دبستان #مهد_کودک #تعطیلی_مدارس #مدارس #مدرسه #وصل_کنید #وصل_کن

تعداد لایک:62تاریخ:1398/12/09بازدید:0کامنت:5
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی📚

تعداد لایک:63تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:0
🎨🎭🖼🎨🎭🖌 آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #اموزش_نقاشی

تعداد لایک:61تاریخ:1398/12/07بازدید:0کامنت:5
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:44تاریخ:1398/12/05بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 کتاب نوروز، کتاب کامل . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کتاب_کانون #کتاب_خوانی #کتاب_باز #کتاب_نوروز #قلم_چی📚 #قلم_چی

تعداد لایک:61تاریخ:1398/12/05بازدید:0کامنت:1
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:76تاریخ:1398/12/03بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درس نهم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس نهم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:42تاریخ:1398/12/02بازدید:0کامنت:2
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:74تاریخ:1398/12/01بازدید:0کامنت:18
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 اگر بخواهیم از تعطیلات نوروز به خوبی استفاده کنیم، یعنی هم به تفریح بپردازیم و هم از درس‌ها فاصله نگیریم لازم است برنامه‌ریزی کنیم. مشخّص کنیم که چه قدر درس بخوانیم، چه قدر تلویزیون تماشا کنیم و چه قدر به دید و بازدید و مهمانی و کارهای تفریحی دیگر بپردازیم. ما برنامه‌ی این کتاب را بر اساس نتایج دانش آموزان سال‌های قبلی و نظرهای کارشناسان تنظیم کرده‌ایم. کتاب به صورت آزمون محور است یعنی آزمون به آزمون تفکیک شده است. هر آزمون شامل سه درس ریاضی، علوم و فارسی است. تعداد سؤال‌ها نیز مشابه آزمون‌های کانون است یعنی 5 سؤال تشریحی و 10 سؤال تستی برای درس‌های علوم و ریاضی و 10 سؤال تستی- تشریحی هم برای فارسی. در پایان 5 آزمون هم، 2 آزمون جامع در نظر گرفتیم. هر کدام از این آزمون‌ها 45 سؤال دارند. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #دبستان #ابتدایی #درس #مطالعه #جمع_بندی #نوروز #نوروز۹۹ #دوم_دبستان #مشاوره_تحصیلی #مشاوره #قلمچی #قلم_چی #کتاب #معرفی_کتاب #کتابخوانی #کتاب_خوان #پیشنهاد_کتاب

تعداد لایک:49تاریخ:1398/12/01بازدید:0کامنت:2
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:60تاریخ:1398/11/30بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 نمونه سوالات درس ریاضی دوم دبستان دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #ریاضی #ریاضی🧮 #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:47تاریخ:1398/11/30بازدید:0کامنت:2
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:68تاریخ:1398/11/30بازدید:0کامنت:7
❤💙❤💙❤💙 نمونه سوالات درس هشتم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس هشتم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( جشن میلاد ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:63تاریخ:1398/11/27بازدید:0کامنت:2
🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی

تعداد لایک:60تاریخ:1398/11/26بازدید:0کامنت:1
❤❤❤ مادران عزیز روزتون مبارک. مادراتون رو زیر این پست تگ کنید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . #قلم_چی🎓 #روزت_مبارک

تعداد لایک:43تاریخ:1398/11/26بازدید:0کامنت:0
🌸🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی📚

تعداد لایک:71تاریخ:1398/11/24بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات فارسی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۵ بهمن به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98 #تیزهوشان #دبستان #ابتدایی

تعداد لایک:44تاریخ:1398/11/24بازدید:0کامنت:0
🌸🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان #قلم_چی📚

تعداد لایک:80تاریخ:1398/11/23بازدید:0کامنت:1
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات علوم دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۵ بهمن به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:64تاریخ:1398/11/22بازدید:0کامنت:3
🌸🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه

تعداد لایک:89تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۵ بهمن به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:48تاریخ:1398/11/21بازدید:0کامنت:2
🌸🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه #تیزهوشان

تعداد لایک:49تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
🌸🍃⚜🌸🍃⚜🌸🍃⚜ وقتی سوال می‌کنید، یاد می‌گیرید.👩‍🏫👨‍🏫 . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره #پیشرفت #مطالعه #کودک #نوجوان #جوان #پیشرفت #سوال #سوال_بپرس #پرسش #روانشناسی #روانشناسی_شخصیت #عکس #کتاب #کتابخوانی #معرفی_کتاب #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:42تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:3
🌸🍃📚🌸🍃📚🌸🍃📚 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #ریاضی #علوم #فارسی #ابتدایی #هوش #باهوش #نخبه

تعداد لایک:52تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:6
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بنظرتون ‌کدام گزینه دام‌دار است؟ و چرا دانش‌آموزان در دام این سوال افتاده‌اند؟ لطفاً نظراتتون رو در زیر پست برامون بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی #قلمچی #آزمون #کنکور۹۹ #دبستان #تست #تست_هوش #سوال #نمونه_سوال #کودک #ریاضی #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:44تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۵ بهمن . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:29تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۵ بهمن . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:34تاریخ:1398/11/19بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۵ بهمن . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #مطالعه #برنامه_مطالعاتی #کودک #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:56تاریخ:1398/11/17بازدید:0کامنت:1
🌸🍃⚜🌸🍃⚜🌸🍃⚜ تا حالا به این فکر کردید، که چطور می‌تونیم بیشتر پیشرفت کنیم؟🤔 پاسخ به این سوالتون رو می‌تونید در مقاله بالا بخونید.😊 . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره #پیشرفت #مطالعه #کودک #نوجوان #جوان #پیشرفت #جذب #قانون_جذب #روانشناسی #روانشناسی_شخصیت #عکس #کتاب #کتابخوانی #معرفی_کتاب #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:33تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:0
🎉اینستاگرام کانون 100 هزارتایی شد🎉 #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:45تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:0
🌸🍃⚜🌸🍃⚜🌸🍃 وقتی کتاب می‌خوانید فرزندتان هم درسخوان‌تر می‌شود. #مشاوره #مشاوره_کودک #کودک #نوزاد #دبستان #پیش_دبستان #کانون_فرهنگی_آموزش_98 #کتاب #معرفی_کتاب #کتابخوانی

تعداد لایک:67تاریخ:1398/11/14بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات درس هفتم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس هفتم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( مهمان کوچک ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:77تاریخ:1398/11/14بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚🌸📚 نمونه سوالات درس ششم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس ششم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( پیامبران خدا ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:36تاریخ:1398/11/11بازدید:0کامنت:0
📚🗞📚 #کانون_فرهنگی_آموزش #آزمون_برنامه_ای #آزمون_قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:64تاریخ:1398/11/10بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات فارسی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۱۱ بهمن به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:74تاریخ:1398/11/10بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۱۱ بهمن به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:70تاریخ:1398/11/10بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات علوم دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۱۱ بهمن به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:44تاریخ:1398/11/08بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۱ بهمن . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:32تاریخ:1398/11/08بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۱ بهمن . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:34تاریخ:1398/11/08بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۱ بهمن . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:59تاریخ:1398/11/08بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس علوم ویژه اول دبستان قسمت ۴ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:66تاریخ:1398/11/08بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس فارسی ویژه اول دبستان قسمت ۴ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:52تاریخ:1398/11/08بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس ریاضی ویژه اول دبستان قسمت ۴ . . . [email protected]_dabestan2 . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:54تاریخ:1398/11/02بازدید:0کامنت:3

تعداد لایک:63تاریخ:1398/10/30بازدید:0کامنت:0
سوال شماره 6 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است. پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 3 که 31 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند گزينه ي دام : 40 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 4 را انتخاب کرده اند. به نظر شما چرا دانش آموزان در دام اين سوال افتاده اند ؟ 🤔🧐 . . #کانون_فرهنگی_آموزش_98 #قلم_چی #قلمچی #سوال #سوال_مهم

تعداد لایک:61تاریخ:1398/10/25بازدید:0کامنت:2
🌹🌱🌹🌱🌹🌱 بازی با مازها . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #بازی #کودک #نوزاد #دبستان #پیش_از_دبستان #اول_دبستان #اول #دوم #ابتدایی #تیزهوشان #تیز_هوش #باهوش #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:99تاریخ:1398/10/23بازدید:0کامنت:2
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات علوم دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۷ دی‌ماه به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:88تاریخ:1398/10/23بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات درس پنجم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس پنجم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( وضو می‌گیریم ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:84تاریخ:1398/10/23بازدید:0کامنت:2
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات فارسی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۷ دی‌ماه به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:48تاریخ:1398/10/18بازدید:0کامنت:1
دانلود نمونه سوال امتحانی دی ماه 98 مدارس سراسر کشور جهت دانلود به سایت کانون مراجعه کنید و از طریق صفحه مقطع خود نمونه سوالات امتحانی را دانلود فرمایید. http://www.kanoon.ir/Article/254907 #سوال #کانون_فرهنگی_آموزش_98 #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی

تعداد لایک:123تاریخ:1398/10/18بازدید:0کامنت:1
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۷ دی‌ماه به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:58تاریخ:1398/10/11بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚🌸📚 آزمونک درس دوم علوم دوم دبستان #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:51تاریخ:1398/10/10بازدید:0کامنت:3
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۷ دی . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:61تاریخ:1398/10/10بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۷ دی . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:51تاریخ:1398/10/10بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۷ دی . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور #کانون_فرهنگی_آموزش_98

تعداد لایک:53تاریخ:1398/10/09بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸📚 هر روز یک درس در سایت کانون . . @kanoonir_dabestan2 . . #دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #درس #امتحان #امتحانات

تعداد لایک:69تاریخ:1398/10/08بازدید:0کامنت:3
مشــغول حل تمرین ریاضی بودم که صدای در اتاق حواسم را پرت کرد. مادربزرگ: پسر خوبم، چهکار میکند؟ من: سالم خانمجان، دارم تمرین حل میکنم. مادربــزرگ: اینجا چقــدر بههمریخته شــده. میدانی که هنگام مطالعه اگر اطرافت مرتب باشــد، تمرکزت هم بیشــتر میشود. با هم کتابها را مرتب کنیم؟ من: دست شما درد نکند خانم ِ جان مهربانم. مشــغول جمعکردن کتابهــا بودیم کــه خانمجان کتاب خودآموزیام را برداشت و ورق زد. مادربزرگ: این کتاب چیست؟ چرا سفید است؟ بخشی هم به خط خودت نوشته شده. من: کتاب اســت؛ اما کتابی اســت که نویســندهاش خودم هســتم. ممکن اســت در آزمون، ســؤالی بیاید که مهم است یا نکتهای دارد. اینها را در این کتاب مینویسم. حتی سؤالهایی را مینویســم کــه در آزمونها اشــتباه جــواب دادهام. هنگام امتحانهای مدرســه یا آزمونهای جمعبندی کانون، به ســراغ این کتاب میروم و نکتههایش را مرور میکنم. مادربزرگ: بهبه! پس نویسنده هم میشوی. راستی، میدانی نوشتن این کتاب شبیه کدام ضربالمثل است؟ من: شــبیه ضربالمثل؟ نــه، نمیدانم. میشــود راهنمایی کنید؟ مادربــزرگ: وقتی اندکانــدک در این کتــاب، نکتهها را مینویســی، در انتها، مجموعهای از نکتهها و ســؤالهای خوب داری. کمی فکر کن. مــن: فهمیدم خانمجــان، فهمیدم. اندکانــدک جمع گردد وانگهی دریا شود. مادربزرگ: آفرین! بدون شک، همیشه به تو افتخار میکنم. تمام کتابها را مرتب کردیم و من دوباره مشــغول تمرین تست شدم. . . #شعر #قصه #دبستان #ضربالمثل #ضرب_المثل #کودک #قلمچی #قلم_چی #کانون

تعداد لایک:56تاریخ:1398/10/08بازدید:0کامنت:0
بچه‌ها در مدرسه تشویق میشوند که درس را خوب یاد بگیرند. آیا برای کودک شــما که به مدرســه میرود، یادگیری خوب درس ریاضی یا فارســی مهم اســت؟ آیا دربارهی محتوای این کتابها یا معلم و مربیانش، با شــما صحبت میکند؟ آیا مدرسه کودک شما را مشــغول و درگیر میکند؟ آیا بین فرزند شــما و مدرسه، دلبستگی ایجاد شده است؟ تلفیق این جنس از عالقه و مشغولیت و اهمیت و موفقیت درسی، بهمعنای شکوفاشــدن فرزند شماست که در سالهای بعد، به بهبود و ارتقای سایر مهارتهای فردی و اجتماعی او منجر خواهد شد. فرزند شــما ممکن اســت به همهی درسها عالقهی یکســانی نشــان ندهد. وقتــی دربارهی آنچــه برایش از همه مهمتر اســت، ً میخواهد چه چیزی را یاد صحبت میکند، نشــان میدهد که واقعا بگیرد. مراقب باشیم که در سنین ابتدایی، بچهها فقط از آرمانهای ما یا معلمانشــان پیــروی نکنند، بلکه به آنها کمــک کنیم افکار و احساسات و آرمان خود را بیان کنند.

تعداد لایک:69تاریخ:1398/10/08بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 معنی واژگان مهم درس ششم فارسی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #معنی_لغات #معنی #دوم_دبستان #دوم _ابتدایی #دبستان #فارسی #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:70تاریخ:1398/10/07بازدید:0کامنت:0
آزمایش کوه آتشفشان شاید هر وقت صحبت از آزمایش علمی باشد این فکر به ذهنمان بیاید که برای انجام آزمایش به مواد خاصی نیاز هست. ولی همانطور که در شید شاد دیدید شما به سادگی با مواد در دسترس خانگی آزمایشات علمی متنوعی با کودک‌تان می‌توانید، داشته باشید.در آزمایش کوه آتشفشان تنها با دو ماده آشپزخانه‌ای سرکه و جوش شیرین یک آزمایش شیمی ساده و جالب داریم. بهترین فرصت هست تا در مورد کوه آتشفشان و علت فوران گدازه‌ها در حین انجام آزمایش با کودک‌تان صحبت کنید. حتما قبل از انجام آزمایش یک دوربین عکاسی کنار دستتان داشته باشید، زیرا عکس چهره بچه ها وقتی نتیجه آزمایش را مشاهده می‌کنند، دیدنی و خنده‌دار هست. چه نیاز دارید: جوش شیرین سرکه دو عدد سیب روش انجام آزمایش کوه آتشفشان : ابتدا در مورد کوه آتشفشان و فوران سنگ‌ها و گازهای انباشته شده در زیر زمین با کودک‌تان صحبت کنید.در ادامه توضیح دهید که با ترکیب دو ماده جوش شیرین و سرکه قصد دارید، نمایش فوران گاز حاصل از ترکیب واکنش شیمیایی این دو ماده را داشته باشید.داخل  دو عدد سیب را خالی کنید.(دو رنگ مختلف سیب برای این هست که آزمایش جذاب‌تر و بیشتر شبیه محیط دهانه آتشفشان باشد، می توانید در هر محفظه دیگری مانند بطری یا کاسه هم آزمایش را انجام دهید). در یکی از سیب‌ها اول جوش شیرین را اضافه کنید و بعد سرکه را بر روی آن بریزید، در سیب دیگر ابتدا سرکه را بریزید و بعد جوش شیرین اضافه کنید. چشمان کودک‌تان گرد شده. ترکیب با هم واکنش نشان داده و فوران می‌کند. دلیل علمی:ترکیب دو ماده جوش شیرین(یک باز) و سرکه(یک اسید) واکنش شیمیایی ایجاد کرده و مانند کوه آتشفشان حقیقی گاز دی اسید کربن تولید می‌شود.اگر دوست داشتید چند قطره مایع ظرفشویی اضافه کنید تا حباب های بیشتری درست شود. #آزمایش #آزمایشگاه #آزمایش_علمی #علوم_تجربی #علوم #علوم_انسانی #ریاضی #فارسی #رتبه_کنکور #رتبه_برتر #علم #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی

تعداد لایک:78تاریخ:1398/10/07بازدید:0کامنت:0
آزمونک درس اول علوم دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات درس اول علوم دوم دبستان ( زنگ علوم ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #علوم #علوم_تجربی #علوم_انسانی

تعداد لایک:69تاریخ:1398/10/03بازدید:0کامنت:1
نمونه سوالات درس چهارم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس چهارم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( مهربان‌تر از مادر ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:74تاریخ:1398/10/02بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات درس چهارم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس چهارم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( مهربان‌تر از مادر ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:88تاریخ:1398/10/02بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 معنی واژگان مهم درس پنجم فارسی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #معنی_لغات #معنی #دوم_دبستان #دوم _ابتدایی #دبستان #فارسی #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:58تاریخ:1398/09/30بازدید:429کامنت:0
🍉❤🍉❤🍉❤ یلداتون مبارک🍉 . . @kanoonir_dabestan2 . . #یلدا_مبارک #یلدا #فیلم_یلدا #کودک #yalda #قلم_چی #قلمچی #کانون #دبستان #ابتدایی

تعداد لایک:65تاریخ:1398/09/29بازدید:0کامنت:0
🍉🍉🍉🍉🍉 شعر کودکانه شب یلدا . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #کودک #شب_یلدا #یلدا_مبارک #یلدا #دبستان #شعر #ابتدایی #قلم_چی #قلمچی

تعداد لایک:49تاریخ:1398/09/28بازدید:0کامنت:0
🍉🍉🍉🍉🍉 سلام و عرض ادب خدمت تمامی کاربران و همراهان همیشگی, قبل از هر چیزی پیشاپیش شب یلدا رو به همه عزیزان تبریک میگیم و آرزوی موفقیت و شادکامی رو برای همه شما عزیزان داریم. همراهان عزیز به مناسبت فرارسیدن شب یلدا می‌تونید کتاب‌های کانون رو با 10 درصد تخفیف خریداری کنید. جهت دریافت کد تخفیف به دایرکت تشریف بیارید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #آموزش #جایزه #یلدا #قلم_چی #قلمچی #کانون #یلدا_مبارک #پیشاپیش_یلدا_مبارک #دبستان #دوم #اول #پیش_دبستان

تعداد لایک:31تاریخ:1398/09/28بازدید:0کامنت:1
تاریخ آزمون های کانون در سه ماه دی ، بهمن و اسفند 98 تغییر یافت. تاریخ جدید آزمون های دی، بهمن و اسفند 98 به شرح زیر است: لازم به توضیح است که تغییرات ایجاد شده در تاریخ آزمون ها به علت تعویق امتحانات نیم سال اول مدارس در اکثر استان های کشور است. توجه داشته باشید بودجه بندی و برنامه تاریخ آزمون های جدید مشابه قبل است و تنها تاریخ آن ها تغییر کرده است. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #قلمچی #قلم_چی #کانون #آزمون #برنامه_راهبردی #نیمسال_اول #دبستان #مشاوره #کودک

تعداد لایک:78تاریخ:1398/09/25بازدید:0کامنت:1
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات علوم دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۹ آذر به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس

تعداد لایک:66تاریخ:1398/09/25بازدید:0کامنت:2
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات علوم دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۹ آذر . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس

تعداد لایک:135تاریخ:1398/09/24بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۹ آذر به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #ریاضی #علوم #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس

تعداد لایک:85تاریخ:1398/09/24بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات تشریحی ریاضی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۹ آذر . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #علوم #ریاضی #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس

تعداد لایک:99تاریخ:1398/09/23بازدید:0کامنت:0
🌷📚🌷📚🌷 نمونه سوالات فارسی دوم دبستان متناسب با برنامه آزمون ۲۹ آذر به همراه پاسخنامه . . . . @kanoonir_dabestan2 @kanoonir_dabestan2 . . . . #فارسی #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #برنامه_ریزی #برنامه_راهبردی #کتاب #کتابخوانی #مطالعه #نمونه_سوال #پاسخ #کودک #دانش_آموز #مدرسه #مدارس

تعداد لایک:61تاریخ:1398/09/20بازدید:0کامنت:3
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۹ آذر . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #ریاضی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:42تاریخ:1398/09/20بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۹ آذر . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #علوم #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:47تاریخ:1398/09/20بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۲۹ آذر . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:71تاریخ:1398/09/20بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 معنی واژگان مهم درس چهارم فارسی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #معنی_لغات #معنی #دوم_دبستان #دوم _ابتدایی #دبستان #فارسی #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:70تاریخ:1398/09/16بازدید:0کامنت:0
🎓🎓🎓 روز دانشجو مبارک. #دانشگاه #دانشجو #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:42تاریخ:1398/09/16بازدید:0کامنت:0
📚🗞📚 #جایزه #کانون_فرهنگی_آموزش #آزمون_برنامه_ای #آزمون_قلمچی

تعداد لایک:71تاریخ:1398/09/15بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 معنی واژگان مهم درس سوم فارسی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #معنی_لغات #معنی #دوم_دبستان #دوم _ابتدایی #دبستان #فارسی #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:67تاریخ:1398/09/15بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات درس سوم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس سوم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( خاطره‌ی ماه ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:72تاریخ:1398/09/14بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 معنی واژگان مهم درس دوم فارسی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #معنی_لغات #معنی #دوم_دبستان #دوم _ابتدایی #دبستان #فارسی #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:58تاریخ:1398/09/13بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس علوم ویژه اول دبستان #قسمت_سوم . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #آموزش #فارسی #ریاضی #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:64تاریخ:1398/09/13بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس فارسی ویژه اول دبستان #قسمت_سوم . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #آموزش #فارسی #ریاضی #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:65تاریخ:1398/09/13بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس ریاضی ویژه اول دبستان #قسمت_سوم . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #آموزش #فارسی #ریاضی #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:65تاریخ:1398/09/06بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۵ آذر . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #علوم #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:52تاریخ:1398/09/06بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۵ آذر . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #علوم #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:47تاریخ:1398/09/06بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۵ آذر . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #ریاضی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:56تاریخ:1398/08/24بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃 تحلیل سوالات دامدار آزمون ۱۷ آبان تحلیل سوالات دامدار علوم و فارسی #تحلیل #تحلیل_سوالات #علوم #فارسی #نمونه_سوال #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #دوم #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی

تعداد لایک:118تاریخ:1398/08/20بازدید:0کامنت:8
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 مهارت‌هایی جهت تقویت مهارت دیکته نویسی(۲) . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره #دبستان #املا #املا_نویسی #دیکته #دیکته_نویسی #اختلال #اختلال_املائی #اختلالات_یادگیری #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:80تاریخ:1398/08/20بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 معنی واژگان مهم ستایش و درس اول فارسی دوم دبستان . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #معنی_لغات #معنی #دوم_دبستان #دوم _ابتدایی #دبستان #فارسی #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:105تاریخ:1398/08/20بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 مهارت‌هایی جهت تقویت مهارت دیکته نویسی(۱) . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #مشاوره #دبستان #املا #املا_نویسی #دیکته #دیکته_نویسی #اختلال #اختلال_املائی #اختلالات_یادگیری #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی🎓

تعداد لایک:60تاریخ:1398/08/17بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 بازی با مازها راهی برای تقویت هوش کودکان . . یکی از بهترین بازی‌های فکری، بازی با مازها یا مسیریابی مارپیچ می‌باشد. . . @kanoonir_dabestan2 . . #بازی #سرگرمی #بازی_با_ماز #بازی_ماز #ماز #مسیریابی #مارپیچ #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:85تاریخ:1398/08/17بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸📚🌸📚 درسنامه فصل سوم فصل زندگی ما و گردش زمین۱ - علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل سوم علوم دوم‌دبستان ، فصل زندگی ما و گردش زمین۱ توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:74تاریخ:1398/08/17بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 حواس پنجگانه🤚👀👃👄👂 آموزش حواس پنجگانه به دانش آموزان پیش و اول دبستان . . آیا حواس پنجگانه را می‌شناسید؟ حواس پنجگانه شامل 🔶️ حس بینایی 🔷️ حس شنوایی 🔶️ حس چشایی 🔷️ حس بویایی 🔶️ حس لامسه می‌شود. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #آموزش #کودک #اول_دبستان # پیش_از_دبستان #علوم #حواس #بینایی #شنوایی #لامسه # چشایی #بویایی # کانون#کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #قلم_چی

تعداد لایک:66تاریخ:1398/08/16بازدید:0کامنت:0
🎨🎭🖼🎨🎭🖌 آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. . . . @kanoonir_dabestan2 . . . #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #آموزش_نقاشی_کودکانه

تعداد لایک:44تاریخ:1398/08/13بازدید:0کامنت:1
📯🎺🥁📯🎺🥁 توجه توجه هدیه ویژه روز دانش‌آموز @kanoonir_dabestan2 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #دانش_آموز #روزت_مبارک

تعداد لایک:57تاریخ:1398/08/09بازدید:0کامنت:14
مجموعه دروس دوم دبستان کتاب مجموعه دروس، 4 درس ریاضی، علوم، فارسی و هدیه‌های آسمان را در قالب پرسش و پاسخ به صورت کامل آموزش می‌دهد. ویژگی منحصر به فرد این کتاب، پوشش کلیه‌ی موضوع‌ها و زیرموضوع‌های کتاب درسی با تعداد سؤال مناسب و پاسخ‌های آموزنده است. 1- پوشش همه‌ی مطالب کتاب‌درسی: هدف این است که هیچ نکته‌ی آموزشی نادیده گرفته نشود و تمام نکات به اندازه‌ای که اهمیت دارند، در کتاب مورد بررسی قرار گیرد و برهمین اساس تمامی مطالب کتاب درسی پوشش داده شده‌اند. 2- توازن و تناسب: تعداد سؤال‌های هر درس و هر موضوع متناسب با اهمیت آن در کتاب درسی در نظر گرفته شده است. 3- سؤال‌های شناسنامه دار: در کنار تمامی سؤال‌ها آدرسی از کتاب درسی درج شده است تا در صورت نیاز بتوانید به کتاب درسی مراجعه کنید. 4- ارزیابی به وسیله‌ی رنگ: در فهرست کتاب و در صفحات درخت دانش، امکانی ایجاد شده است که دانش‌آموز میزان تسلط خود را به کمک رنگ مشخص کند تا با یک نگاه بتواند میزان تسلط خود را در هر موضوع ببیند. 5- درخت دانش: در ابتدای هر درس درخت دانشی قرارداده شده تا به نظم ذهنی دانش آموز و ارزیابی آموزشی او کمک کند. 6- پاسخ تشریحی: برای تمام سؤال‌های کتاب، پاسخی کامل و شیوا به زبان کتاب درسی نوشته شده است. قیمت: ۴۲ هزار تومان . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #آموزش #قلمچی #قلم_چی #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #کتاب #کتاب_کانون #کتاب_مجموعه_دروس

تعداد لایک:49تاریخ:1398/08/09بازدید:0کامنت:6
🌷🦋🌷🦋🌷🦋 بچه‌های عزیز تفاوت تصاویر بالا 👆🏻👆🏻👆🏻 را پیدا کنید و برای ما در قسمت کامنت بفرستید.😊 . . . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . . . #سرگرمی #کودک #تفاوت_تصویر #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:51تاریخ:1398/08/09بازدید:0کامنت:0
🦋〰️🦋〰️🦋 هر یک از حیوانات را به غذایش وصل کنید. . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #سرگرمی #کودک #وصل #وصل_کنید #قلم_چی #قلمچی #کانون‌ #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:46تاریخ:1398/08/04بازدید:0کامنت:2
🌸📚🌸📚 پیک درس فارسی ویژه اول دبستان #قسمت_دوم . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #آموزش #فارسی #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:47تاریخ:1398/08/04بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس ریاضی ویژه اول دبستان #قسمت_دوم . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #آموزش #ریاضی #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:50تاریخ:1398/08/04بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 پیک درس علوم ویژه اول دبستان #قسمت_دوم . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:76تاریخ:1398/08/03بازدید:0کامنت:1
درسنامه درس خرس کوچولو - فارسی دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به درس سوم فارسی دوم‌دبستان ، درس خرس کوچولو توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:92تاریخ:1398/08/03بازدید:0کامنت:3
نمونه سوالات درس دون هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس دوم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( پرندگان چه می‌گویند؟... ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:52تاریخ:1398/07/27بازدید:0کامنت:1
فرا رسیدن ایام اربعین‌ حسینی (ع) تسلیت‌باد. . . . . . . 🆔 @kanoonir_dabestan2 . . . . . . #قلمچی #قلم_چی #آزمون #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #حسین #اربعین #کربلا #پیاده_روی_اربعین

تعداد لایک:33تاریخ:1398/07/25بازدید:0کامنت:2
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۷ آبان ماه . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #فارسی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:45تاریخ:1398/07/25بازدید:0کامنت:4
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۷ آبان ماه . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #علوم #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:43تاریخ:1398/07/25بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۷ آبان ماه . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #ریاضی #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:55تاریخ:1398/07/24بازدید:0کامنت:4
🌷🦋🌷🦋🌷🦋 بچه‌های عزیز تفاوت تصاویر بالا 👆🏻👆🏻👆🏻 را پیدا کنید و برای ما در قسمت کامنت بفرستید.😊 . . . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . . . #سرگرمی #کودک #تفاوت_تصویر #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:86تاریخ:1398/07/24بازدید:0کامنت:5
درسنامه فصل دوم مبحث جمع و تفریق اعداد دو رقمی- ریاضی دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل اول ریاضی دوم‌دبستان ، درس اگر تمام شود توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:49تاریخ:1398/07/23بازدید:0کامنت:1
🎨🎭🖼🎨🎭🖌 آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی فیل) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #آموزش_نقاشی#نقاشی_جغد_کودکانه #فیل

تعداد لایک:48تاریخ:1398/07/19بازدید:0کامنت:0
🎨🎭🖼🎨🎭🖌 آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی جغد) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #آموزش_نقاشی#نقاشی_جغد_کودکانه #جغد

تعداد لایک:84تاریخ:1398/07/18بازدید:0کامنت:3
📚🌸📚🌸📚🌸📚 درسنامه فصل دوم فصل آب سالم و هوای سالم - علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل دوم علوم دوم‌دبستان ، فصل آب سالم و هوای سالم توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:48تاریخ:1398/07/16بازدید:0کامنت:0
👫🤸‍♂️👬🤸‍♀️👭 کودک نشانه خداست اگر کودک نبود ، نه پدر معنا داشت نه هیچ مادری بهشتی می شد 8اکتبر روز جهانی کودک مبارک 🎁🍬🎁🍬 #کودک #روزت_مبارک #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی

تعداد لایک:64تاریخ:1398/07/11بازدید:0کامنت:3
🌸📚🌸📚 پیک درس علوم ویژه اول دبستان #آموزش #علوم #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:67تاریخ:1398/07/11بازدید:0کامنت:1
🌸📚🌸📚 پیک درس ریاضی ویژه اول دبستان #آموزش #علوم #ریاضی #فارسی #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:47تاریخ:1398/07/11بازدید:0کامنت:3
🌸📚🌸📚 پیک درس فارسی ویژه اول دبستان #آموزش #فارسی #درس #اول_دبستان #اول_ابتدایی #پیش_از_دبستان #پیش_دبستان #کارنامه #تمرین #مشق #مشاوره #مشاوره_کودک #دبستان #ابتدایی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلمچی #قلم_چی #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:46تاریخ:1398/07/10بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۹ مهرماه . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:46تاریخ:1398/07/10بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۹ مهرماه . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:39تاریخ:1398/07/10بازدید:0کامنت:1
🌸🍃🌸🍃 برنامه راهبردی آزمون ۱۹ مهرماه . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . #برنامه_راهبردی #برنامه_ریزی #برنامه_تمرینی #برنده #آزمون #آزمون_برنامه_ای #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #کار_برگ_آموزشی #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #علوم #فارسی #ریاضی #دبستان #رتبه_کنکور

تعداد لایک:62تاریخ:1398/07/09بازدید:0کامنت:1
تمرینات درس مسجد محله ما - فارسی دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، تمرینات مربوط به درس دوم فارسی دوم‌دبستان ، درس مسجد محله ما توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:55تاریخ:1398/07/09بازدید:0کامنت:1
درسنامه درس مسجد محله ما - فارسی دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به درس دوم فارسی دوم‌دبستان ، درس مسجد محله ما توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:70تاریخ:1398/07/07بازدید:0کامنت:5
نمونه سوالات درس اول هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس اول هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( هدیه‌های خدا ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:33تاریخ:1398/07/05بازدید:0کامنت:2
📚🌸📚🌸📚🌸📚 ثبت نام در آزمون‌های کانون در لینک زیر : 🌐http://www.kanoon.ir/Public/PreRegister

تعداد لایک:29تاریخ:1398/07/04بازدید:157کامنت:2
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:36تاریخ:1398/07/04بازدید:0کامنت:2
🌷🦋🌷🦋🌷🦋 بچه‌های عزیز تفاوت تصاویر بالا 👆🏻👆🏻👆🏻 را پیدا کنید و برای ما در قسمت کامنت بفرستید.😊 . . . . . . . @kanoonir_dabestan2 . . . . . . . #سرگرمی #کودک #تفاوت_تصویر #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:25تاریخ:1398/07/03بازدید:114کامنت:3
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:40تاریخ:1398/07/03بازدید:0کامنت:4
😊جدول سودوکوی بالا را کامل کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی #کودک #سودوکو #سودوکو_کودکان #سودوکو_تصویری #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:46تاریخ:1398/07/02بازدید:0کامنت:0
😊جدول سودوکوی بالا را کامل کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی #کودک #سودوکو #سودوکو_کودکان #سودوکو_تصویری #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:56تاریخ:1398/07/02بازدید:0کامنت:1
درسنامه فصل اول گردش در باغ- علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل اول علوم دوم‌دبستان ، درس اگر تمام شود توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:32تاریخ:1398/07/01بازدید:0کامنت:0
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #قلم_چی #مهر #بوی_مهر

تعداد لایک:22تاریخ:1398/07/01بازدید:0کامنت:0
🔴🔴🔴 اینفوگرافیک: فعالیت رتبه‌های زیر 1000 کنکور 98 در بخش کامنت ها در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/247549

تعداد لایک:27تاریخ:1398/07/01بازدید:0کامنت:2
اپلیکیشن «معلم همراه» در اپ کانونی ها راه اندازی شد . علاقمندان می توانند جهت استفاده از کلاس خصوصی و گروهی اقدام نمایند . دانلود از طریق نصب اپ کانونی ها 🌐 http://www.kanoon.ir/app/83

تعداد لایک:20تاریخ:1398/06/31بازدید:84کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:50تاریخ:1398/06/31بازدید:0کامنت:3
درسنامه فصل اول مبحث عدد و رقم- ریاضی دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل اول ریاضی دوم‌دبستان ، درس اگر تمام شود توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:20تاریخ:1398/06/30بازدید:102کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:53تاریخ:1398/06/30بازدید:0کامنت:0
درسنامه درس کتابخانه کلاس ما - فارسی دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل پنجم فارسی دوم‌دبستان ، درس کتابخانه کلاس ما توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:44تاریخ:1398/06/29بازدید:0کامنت:1
نمونه سوالات درس ششم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس ششم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( پیامبران خدا) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:44تاریخ:1398/06/29بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات درس پنجم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس پنجم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( وضو می‌گیریم) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:28تاریخ:1398/06/28بازدید:0کامنت:0
😊جدول سودوکوی بالا را کامل کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی #کودک #سودوکو #سودوکو_کودکان #سودوکو_تصویری #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:29تاریخ:1398/06/28بازدید:0کامنت:2
آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی حلزون) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #آموزش_نقاشی#نقاشی_حلزون_کودکانه #حلزون

تعداد لایک:20تاریخ:1398/06/27بازدید:89کامنت:1
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:12تاریخ:1398/06/27بازدید:0کامنت:0
📕📕📕 رشته قبولی رتبه‌های زیر 1000 کانون در کنکور 98 در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/247353

تعداد لایک:35تاریخ:1398/06/25بازدید:0کامنت:0
درسنامه درس اگر تمام شود- علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل هشتم علوم دوم‌دبستان ، درس اگر تمام شود توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:17تاریخ:1398/06/25بازدید:0کامنت:0
📘کهکشانی ها در دانشگاه معماری و هنر پارس ! با اساتید برتر دانشگاه پارس و رشته های این دانشگاه در لینک زیر آشنا شوید : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/175383 #کانون_فرهنگی_آموزش #قلم_چی🎓 #قلمچی#قلم_چی #دانشگاه #دانشگاه_پارس

تعداد لایک:14تاریخ:1398/06/24بازدید:71کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:16تاریخ:1398/06/24بازدید:58کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:19تاریخ:1398/06/23بازدید:64کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:33تاریخ:1398/06/23بازدید:0کامنت:0
درسنامه درس پیام رمز را پیدا کن ۲- علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل ششم علوم دوم‌دبستان ، درس پیام رمز را پیدا کن ۲ توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:18تاریخ:1398/06/22بازدید:105کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:37تاریخ:1398/06/22بازدید:0کامنت:0
واژگان مهم درس هشتم - فارسی دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر پایین واژگان مهم درس هشتم فارسی دوم دبستان را برای شما قراردادیم. #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #علمی#واژه

تعداد لایک:27تاریخ:1398/06/21بازدید:0کامنت:2
📚📚📚کاربرگ آموزشی پیش از دبستانی 1 پدر و مادر گرامی، معلمان محترم📯 کاربرگ آموزشی پیش از دبستان1 قلمچی براساس تقویت ذهنی و ایجاد خلاقیت و افزایش هوش در کودکان برنامه‌ریزی شده است و سعی کردیم که با استفاده از روش‌های تلفیقی دروس مختلف سوالاتی را طراحی کنیم.😊 این کتاب شامل تمرین‌های زیر می‌باشد: ⚜تمرین‌های هماهنگی چشم و دست(ادراک بینایی) ⚜تمرین‌های ارتباط جزء به کل ⚜فعالیت‌های درک فضای سه بعدی ⚜الگویابی ⚜نقاشی خلاق ⚜به همراه فعالیت‌های دست ورزی، کلاژ، کاردستی، رنگ آمیزی . . . . . Kanoonir_dabestan2 . . .#قلم_چی #پیش_از_دبستان # مهد_کودک #کتاب_کار #کار_برگ_آموزشی #کار_برگ # کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:19تاریخ:1398/06/21بازدید:0کامنت:0
📚📚📚کاربرگ آموزشی ۳ تا ۴ ساله‌ها پدر و مادر گرامی، معلمان محترم📯 کاربرگ آموزشی ۳ تا ۴ ساله‌های قلمچی براساس تقویت ذهنی و ایجاد خلاقیت و افزایش هوش در کودکان برنامه‌ریزی شده است و سعی کردیم که با استفاده از روش‌های تلفیقی دروس مختلف سوالاتی را طراحی کنیم.😊 این کتاب شامل تمرین‌های زیر می‌باشد: ⚜تمرین‌های هماهنگی چشم و دست(ادراک بینایی) ⚜تمرین‌های ارتباط جزء به کل ⚜فعالیت‌های درک فضای سه بعدی ⚜الگویابی ⚜نقاشی خلاق ⚜به همراه فعالیت‌های دست ورزی، کلاژ، کاردستی، رنگ آمیزی . . . . . Kanoonir_dabestan2 . . .#قلم_چی #پیش_از_دبستان # مهد_کودک #کتاب_کار #کار_برگ_آموزشی #کار_برگ # کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی

تعداد لایک:17تاریخ:1398/06/20بازدید:62کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:29تاریخ:1398/06/20بازدید:0کامنت:0
بچه‌های عزیز تفاوت تصاویر بالا 👆🏻👆🏻👆🏻 را پیدا کنید و برای ما در قسمت کامنت بفرستید.😊 #سرگرمی #کودک #تفاوت_تصویر #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:36تاریخ:1398/06/19بازدید:0کامنت:1
😊جدول سودوکوی بالا را کامل کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی #کودک #سودوکو #سودوکو_کودکان #سودوکو_تصویری #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:20تاریخ:1398/06/19بازدید:92کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:34تاریخ:1398/06/18بازدید:0کامنت:1
واژگان مهم درس هفتم - فارسی دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر پایین واژگان مهم درس هفتم فارسی دوم دبستان را برای شما قراردادیم. #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #علمی#واژه #

تعداد لایک:24تاریخ:1398/06/18بازدید:0کامنت:0
روز تاسوعا روز پاكترين عشق است روز وفاداريست روز برادريست روز درس زندگيست روز آموختنست روز ادب واحترامست روز جوانمرديست روز سقاى دشت كربلا حضرت عباس(ع) است تاسوعا و عاشورای حسینی برشما تسلیت باد ان شاءالله که عزاداری هایتان مقبول حق واقع شود و التماس دعا🙏🙏🙏

تعداد لایک:15تاریخ:1398/06/17بازدید:0کامنت:0
در این مقاله، بخشی از صحبت های بابک فخر پیرامون کارنامه های کانون ارائه شده است. #کانون_فرهنگی_آموزش #کارنامه #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی

تعداد لایک:16تاریخ:1398/06/17بازدید:77کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:34تاریخ:1398/06/17بازدید:0کامنت:1
نمونه سوالات درس چهارم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس چهارم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( مهربانتر از مادر) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #هدیه_دوم #هدیه_های_آسمانی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:21تاریخ:1398/06/16بازدید:110کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:21تاریخ:1398/06/14بازدید:84کامنت:2
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:21تاریخ:1398/06/13بازدید:109کامنت:0
📚🌺📚🌺📚🌺 دانش‌آموزان ششم دبستانی پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان از کدام یک از کتاب‌های کانون استفاده کرده‌اند؟ #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #تیزهوشان #دبستان

تعداد لایک:28تاریخ:1398/06/13بازدید:0کامنت:6
نمونه سوالات درس سوم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس سوم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ( خاطره ماه ) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند.

تعداد لایک:31تاریخ:1398/06/12بازدید:153کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸 با استفاده از رول خالی دستمال و مقداری مقوای رنگی #سرگرمی #کاردستی #کودک #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:24تاریخ:1398/06/11بازدید:0کامنت:0
📕📘📗 تصاویر تجلیل از قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی 98 در شهرها در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/245380 #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #تیزهوشان

تعداد لایک:40تاریخ:1398/06/10بازدید:0کامنت:0
واژگان مهم درس ششم - فارسی دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر پایین واژگان مهم درس ششم فارسی دوم دبستان را برای شما قراردادیم. #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #علمی#واژه #

تعداد لایک:26تاریخ:1398/06/09بازدید:0کامنت:0
📘📗📕 فیلم‌های 1 دقیقه ای از روش مطالعه رتبه‌های برتر کنکور 98 در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/245856

تعداد لایک:37تاریخ:1398/06/08بازدید:0کامنت:0
درسنامه درس پیام رمز را پیدا کن۱ - علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل پنجم علوم دوم‌دبستان ، درس پیام رمز را پیدا کن ۱ توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:29تاریخ:1398/06/06بازدید:0کامنت:6
بچه‌های عزیز تفاوت تصاویر بالا 👆🏻👆🏻👆🏻 را پیدا کنید و برای ما در قسمت کامنت یا دایرکت بفرستید.😊 #سرگرمی #کودک #تفاوت_تصویر #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:44تاریخ:1398/06/05بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌼🍃🌺🍃 راهکارهایی جهت تقویت حافظه در کودکان #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #kanoon #مشاوره #مشاوره_کودک #کودک #کند_نویسی #کندنویسی_کودکان

تعداد لایک:39تاریخ:1398/06/04بازدید:0کامنت:0
درسنامه درس زندگی ما و گردش زمین2- علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل چهارم علوم دوم‌دبستان ، درس زندگی ما و گردش زمین 2 توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:18تاریخ:1398/06/03بازدید:0کامنت:3
📚🌺📚🌺📚 #معرفی_کتاب #کتاب_تابستانه #کتاب_کار #کتاب_تابستان_قلم_چی #کتاب_تابستان #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #کانون

تعداد لایک:21تاریخ:1398/06/03بازدید:0کامنت:2
📚🌺📚🌺📚 #معرفی_کتاب #کتاب_تابستانه #کتاب_تابستان_قلم_چی #کتاب_کار #،قلم_چی #قلم_چی🎓 #قلمچی #آموزش #کودک #دبستان

تعداد لایک:24تاریخ:1398/06/02بازدید:0کامنت:0
واژگان مهم درس پنجم - فارسی دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر پایین واژگان مهم درس پنجم فارسی دوم دبستان را برای شما قراردادیم. #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #علمی#واژه #kanoon

تعداد لایک:26تاریخ:1398/06/01بازدید:0کامنت:4
بچه‌های عزیز تفاوت تصاویر بالا 👆🏻👆🏻👆🏻 را پیدا کنید و برای ما در قسمت کامنت یا دایرکت بفرستید.😊 #سرگرمی #کودک #تفاوت_تصویر #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:34تاریخ:1398/05/31بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات درس دوم هدیه‌های آسمان دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس دوم هدیه‌های آسمانی دوم دبستان (پرندگان چه می‌گویند؟ ...) را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند.

تعداد لایک:32تاریخ:1398/05/30بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات ریاضی + پاسخنامه مبحث: عددهای چهار رقمی #ریاضی #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:23تاریخ:1398/05/29بازدید:0کامنت:0
عید سعید غدیر مبارک🌼🌼🌼 #عیدغدیر #عید_غدیر_مبارک #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:30تاریخ:1398/05/28بازدید:0کامنت:0
واژگان مهم درس چهارم - فارسی دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر پایین واژگان مهم درس چهارم فارسی دوم دبستان را برای شما قراردادیم. #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #علمی#واژه #kanoon

تعداد لایک:20تاریخ:1398/05/26بازدید:0کامنت:0
🔴 1 دقیقه با رتبه های برتر کنکور 98 ✅ روش های مطالعه ✅چالش ها ✅عوامل موفقیت و... در لینک زیر دنبال کنید : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/244874 #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:31تاریخ:1398/05/26بازدید:0کامنت:0
🔴 کتابچه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 : قهرمانان پیوستگی در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/244650 #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:30تاریخ:1398/05/26موقعیت:Milad Towerبازدید:0کامنت:0
🔴 گزارش جشن نخبگان کنکور 98 (رتبه‌های زیر 10) در برج میلاد + عکس در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/244668 #قلم_چی #قلمچی #قلم_چی🎓 #کنکور_۹۸ #رتبه_برتر #رتبه_کنکور #رتبه_تک_رقمی

تعداد لایک:26تاریخ:1398/05/21بازدید:0کامنت:0
درسنامه درس زندگی ما و گردش زمین2- علوم دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻 ، درسنامه مربوط به فصل سوم علوم دوم‌دبستان ، درس زندگی ما و گردش زمین 2 توضیح داده‌ شده‌است. #آموزش #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی🎓 #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون

تعداد لایک:21تاریخ:1398/05/21بازدید:0کامنت:0
عید سعید قربان مبارک🌼🌼🌼 #عیدقربان #عیدقربان_مبارک #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:32تاریخ:1398/05/20بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان - فصل سوم همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر زیر نمونه سوالات فصل سوم (مبحث اشکال هندسی) ریاضی مقطع دوم دبستان به همراه پاسخ‌هایشان را برای شما قرار‌دادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات‌امتحانی آشناشوند. #کانون #کانون_فرهنگی_آموزش #قلمچی #قلم_چی #ریاضی #اشکال_هندسی #

تعداد لایک:24تاریخ:1398/05/19بازدید:0کامنت:0
واژگان مهم درس سوم - فارسی دوم دبستان همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر پایین واژگان مهم درس سوم (خرس کوچولو) فارسی دوم دبستان را برای شما قراردادیم. #آموزش #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #علمی#واژه #kanoon

تعداد لایک:15تاریخ:1398/05/18بازدید:0کامنت:0
نفرات برتر کنکور تجربی ۹۸ هر کدام چند سال کانونی بوده اند؟ #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #رتبه_کنکور #رتبه_برتر #تجربی #تجربیها #kanoon

تعداد لایک:19تاریخ:1398/05/18بازدید:0کامنت:0
نفرات برتر کنکور ریاضی ۹۸ هر کدام چند سال کانونی بوده اند؟ #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #kanoon #ghalamchi #رتبه_برتر #رتبه_کنکور #نخبگان

تعداد لایک:16تاریخ:1398/05/18بازدید:0کامنت:0
نفرات برتر کنکور انسانی ۹۸ هر کدام چند سال کانونی بودند؟ #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #kanoon

تعداد لایک:28تاریخ:1398/05/14بازدید:0کامنت:0
آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی جغد) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #آموزش_نقاشی#نقاشی_جغد_کودکانه #جغد

تعداد لایک:41تاریخ:1398/05/14بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 درسنامه ریاضی دوم دبستان مبحث: اشکال هندسی #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی#ریاضی #اشکال هندسی #قلمچی #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی

تعداد لایک:39تاریخ:1398/05/14بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه واژگان مهم درس دوم فارسی #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی#فارسی #قلمچی #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی #ستایش #مسجد_محله_ما

تعداد لایک:28تاریخ:1398/05/10بازدید:0کامنت:0
راهکار هایی جهت کاهش کند نویسی در کودکان #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #kanoon #مشاوره #مشاوره_کودک #کودک #کند_نویسی #کندنویسی_کودکان

تعداد لایک:36تاریخ:1398/05/10بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس علوم دوم دبستان #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی#علوم #قلمچی #دوم_دبستان #دوم_ابتدایی

تعداد لایک:19تاریخ:1398/05/10بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس فارسی اول دبستان #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #اول_دبستان #اول_ابتدایی

تعداد لایک:15تاریخ:1398/05/10بازدید:0کامنت:0
آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی مار) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #آموزش_نقاشی#نقاشی_مار#مار

تعداد لایک:32تاریخ:1398/05/06بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس فارسی 📝 درس اول و دوم #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #دوم_دبستان #دوم_ ابتدایی

تعداد لایک:32تاریخ:1398/05/06بازدید:0کامنت:0
واژگان مهم درس اول- فارسی دوم دبستان #کانون_فرهنگی_آموزش #کانون #kanoon#قلم_چی🎓 #قلم_چی #قلمچی #آموزش #فارسی #دوم_ابتدایی #دوم_دبستان #دبستان

تعداد لایک:28تاریخ:1398/05/04بازدید:0کامنت:0
نمونه سوال ریاضی دوم دبستان - فصل اول و دوم همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر زیر نمونه سوالات درس فصل اول و دوم ریاضی مقطع دوم دبستان را برای شما قرار‌دادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات‌امتحانی آشناشوند. #کانون#کانون_فرهنگی_آموزش#قلمچی#قلم_چی#kanoon#آموزش #ریاضی#دوم_دبستان#دوم_ابتدایی

تعداد لایک:23تاریخ:1398/05/03بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات هدیه‌های آسمان دوم دبستان - درس نوزدهم و بیستم همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نمونه سوالات تشریحی درس نوزدهم و بیستم درس هدیه‌های آسمان دوم دبستان را برای شما قراردادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند. #آموزش#قلمچی#قلم_چی#کانون#کانون_فرهنگی_آموزش#kanoon#هدیه_های_آسمانی#دوم_دبستان#دوم_ابتدایی#هدیه_دوم

تعداد لایک:29تاریخ:1398/05/02بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات فارسی دوم دبستان (درس سوم تا ششم) همراهان عزیز دوم دبستان در تصاویر زیر نمونه سوالات درس سوم تا ششم فارسی دوم دبستان را برای شما قرار‌دادیم. دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات‌امتحانی آشناشوند. #کانون#قلم_چی🎓 #قلمچی#قلم_چی#کانون_فرهنگی_آموزش#فارسی#دوم_دبستان#دوم_ابتدایی#فارسی#دبستان#ابتدایی#آموزش

تعداد لایک:19تاریخ:1398/05/02بازدید:0کامنت:0
آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی شیر) به کمک تصاویر بالا👆🏻👆🏻👆🏻 نقاشی بکشید و تصویر نقاشی‌های قشنگتون رو برای ما تو دایرکت بفرستید. #قلمچی#کانون#قلم_چی#نقاشی#کودک#قلم_چی🎓 #آموزش_نقاشی#نقاشی_شیر#شیر

تعداد لایک:27تاریخ:1398/05/02بازدید:0کامنت:0
نمونه سوالات ریاضی اول دبستان #قلم_چی#قلمچی#کانون#kanoon #آموزش#پیش_دبستان #اول_دبستان

تعداد لایک:18تاریخ:1398/04/18بازدید:0کامنت:0
😊اختلاف تصاویر را پیدا کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی

تعداد لایک:16تاریخ:1398/04/17بازدید:122کامنت:0
🛸🛸🛸 آموزش گام به گام ساخت کاردستی سفینه فضایی #سرگرمی #کاردستی

تعداد لایک:14تاریخ:1398/04/17بازدید:0کامنت:0
🌸📚🌸📚 درس اول علوم 🌈درسنامه دوم دبستان🌈 #آموزش #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:28تاریخ:1398/04/17بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃 #مسابقه #کانون_فرهنگی_آموزش

تعداد لایک:13تاریخ:1398/03/17بازدید:0کامنت:0
📚📚📚 #کتاب_تابستان #معرفی_کتاب

تعداد لایک:21تاریخ:1398/03/17بازدید:106کامنت:0
👭آموزش کاردستی 🎀کار هنری #سرگرمی #کاردستی

تعداد لایک:15تاریخ:1398/03/17بازدید:0کامنت:0
📚📚📚 #معرفی_کتاب #کتاب_تابستان

تعداد لایک:16تاریخ:1398/03/17بازدید:0کامنت:0
😊جدول سودوکوی بالا را کامل کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی

تعداد لایک:17تاریخ:1398/03/17بازدید:0کامنت:0
😊جدول سودوکوی بالا را کامل کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی

تعداد لایک:12تاریخ:1398/03/17بازدید:0کامنت:0
😊اختلاف تصاویر را پیدا کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی

تعداد لایک:11تاریخ:1398/03/17بازدید:0کامنت:0
😊اختلاف تصاویر را پیدا کنید😊 🎈🎈🎈 #سرگرمی

تعداد لایک:16تاریخ:1398/03/17موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس فارسی 📝 درس اول و دوم #آموزش

تعداد لایک:18تاریخ:1398/03/17موقعیت:????? ???? ?????? ??????بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس ریاضی 📝 فصل ششم مبحث جمع و تفریق اعداد ۳ رقمی #آموزش

تعداد لایک:18تاریخ:1398/03/09بازدید:0کامنت:1
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس فارسی 📝 درس سوم تا ششم #آموزش

تعداد لایک:18تاریخ:1398/03/09بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس فارسی 📝 درس اول تا سوم #آموزش

تعداد لایک:14تاریخ:1398/03/09بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی 📝 درس پنجم #آموزش

تعداد لایک:16تاریخ:1398/03/09بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی 📝 درس سوم و چهارم #آموزش

تعداد لایک:21تاریخ:1398/03/09بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی 📝 درس اول و دوم #آموزش

تعداد لایک:20تاریخ:1398/03/09بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات درس ریاضی 📝 فصل دوم و سوم #آموزش

تعداد لایک:15تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📌 📋 نمونه سوالات مقطع اول دبستان 📝 درس فارسی #آموزش

تعداد لایک:14تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📋 نمونه سوالات تستی 📝 درس فارسی #آموزش

تعداد لایک:12تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
سلام به شما دوم دبستانی ها😍✋ شما عزیزان می توانید مطالب مربوط به درس فارسی را در لینک زیر پیدا کنید 👇 🌀http://www.kanoon.ir/Public/Lesson?gc=46&crs=6907

تعداد لایک:7تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
همراهان عزیز دوم دبستانی، سلام😍 شما می توانید هر روز هفته برای یک درس📚، مطالب جدیدی🆕 را که روی سایت قرار می گیرد را مطالعه بفرمایید.☺️ 🌐http://www.kanoon.ir/Public/Lesson?gc=46ک

تعداد لایک:14تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:15تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:15تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:11تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:15تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:12تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:12تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:13تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:13تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:9تاریخ:1398/02/13بازدید:0کامنت:0
📚🌺📚🌺📚 #کتاب

تعداد لایک:17تاریخ:1398/01/25بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📌آمادگی برای آزمون ۳۰ فروردین 📋 نمونه سوالات به همراه پاسخ 📝 درس ریاضی و علوم #آموزش

تعداد لایک:15تاریخ:1398/01/20بازدید:0کامنت:0
🏛🕌🏛 نیشابور دارای بناهای تاریخی و مذهبی بسیاری است که قابلیت گردشگری دارند. این آرامگاه‌ها و بناهای تاریخی هر ساله مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است. آرامگاه عمر خیام، آرامگاه و مسجد محمد محروق، مسجد چوبی، آرامگاه محمد عطار نیشابوری،آرامگاه کمال‌الملک، آرامگاه حیدر یغما حیدر یغما، شادیاخ از جمله این بنا ها هستند. طبیعت شهرستان نیشابور که در دامنهٔ رشته‌کوه‌های البرز و بینالود و مناطق کوهستانی قرار دارند، از مراکز گردشگری به حساب می‌آیند شهرها و روستاهای دیزباد، خرو، بار، دررود و بوژان و غار و کوه ابراهیم ادهم از جمله مراکز گردشگری طبیعی نیشابور است. #معرفی_نقاط_دیدنی

تعداد لایک:16تاریخ:1398/01/20بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃 عکس ارسال توسط نیایش رنجبر خراسانی😍 شهر جوپار در۲۵ کیلومتری استان کرمان مکانی مناسب برای مسافرت🌹🌹 جوپار در بخش ماهان شهرستان کرمان قرار دارد. این شهر زیبا و خوش آب وهوا یکی از شهرهای مهم ومذهبی کرمان می‌باشد. کوه جوپار با ارتفاعی بیش از ۴۱۰۰متر در پیرامون این منطقه‌است.جوپارمنطقه‌ای ییلاقی و با آب و هوایی خنک و معتدل در تابستان است. #مسابقه_عکاسی

تعداد لایک:20تاریخ:1398/01/20بازدید:0کامنت:0
🌺🍃🌺🍃 عکس ارسال شده توسط ستایش یاری😍 #مسافرت_نوروزی 🌹🌹 #مسابقه_عکاسی

تعداد لایک:21تاریخ:1398/01/15بازدید:0کامنت:0
📚🌸📚🌸 📌آمادگی برای آزمون ۱۶ فروردین 📋 پاسخ نمونه سوالات تستی و تشریحی ریاضی علوم و فارسی #آموزش

تعداد لایک:18تاریخ:1398/01/10بازدید:0کامنت:0
📚📚📚 📌 آمادگی برای آزمون اول کتاب نوروز 📝 درس ریاضی 📝 درس علوم 📝 درس فارسی #آموزش ❌ کپی بدون ذکر منبع ممنوع ❌

تعداد لایک:20تاریخ:1398/01/05بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 عکس های سفره هفت سین ارسال شده توسط دانش آموزان عزیز ۱- نازگل حیدی از همدان ۲- حسین حبیبی از قم ۳- کسری زمردی از تبریز ۴- رونیکا شفیع از اصفهان ۵- کوثر عبداللهی از ساوه ۶- هستی مرادی ۷- امیر حسین اسدی از ساوه ۸- پوریا قلی زاده #مسابقه_عکاسی

تعداد لایک:20تاریخ:1398/01/05بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 عکس های سفره هفت سین ارسال شده توسط دانش آموزان عزیز ۱- نیایش رنجبر خراسانی ۲- آدلیا نشیبی ۳- سهیل افشار ۴- سونیا خازن چین ۵- ترانه بنی اسدی #مسابقه_عکاسی

تعداد لایک:24تاریخ:1398/01/05بازدید:0کامنت:0
🌸🍃🌸🍃🌸🍃 عکس های سفره هفت سین ارسال شده توسط دانش آموزان عزیز ۱- کیمیا دشتی ۲- حسنا عرب صاحبی ۳- محیا فراستی ۴- سارینا فراهانی ۵- آوا علیپور #مسابقه_عکاسی

تعداد لایک:17تاریخ:1397/12/29بازدید:0کامنت:0
حلول سال نو و بهار پر طراوت را که نشانه ی قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت دارم.سال نوتون مبارک🌺🌺🌺

تعداد لایک:17تاریخ:1397/12/29بازدید:36کامنت:0
بهترین آرزوها تقدیم شما 🌸💝👇 ❣ @kanoonir_dabestan2

تعداد لایک:17تاریخ:1397/12/29بازدید:0کامنت:0
‍ ‍ ‍ 🎷🎷🎷 💥توجه💥توجه💥 مسابقه عکاسی کانون فرهنگی آموزش برگزار می کند. بچه ها از سفره های هفت سین عکس بگیرید و از طریق کانال تلگرامی ما به آدرس های پایین، برای ما ارسال کنید و ما شنبه بین تمامی عکس هایی که ارسال کنید رای گیری میگذاریم و به ۳ نفر اول جایزه اهدا میکنیم. منتظر عکس های قشنگتون 😍 هستیم. لطفاً از طریق آدرس های زیر 👇 اقدام فرمایید. 🌐@kanoonir_dabestan1 🌐@kanoonir_dabestan2 #مسابقه_عکاسی

تعداد لایک:15تاریخ:1397/12/29بازدید:0کامنت:0
آخرین روز سال هم از راه رسید "خوب" یا بد سال 97 تمام شد الهي "سال جدید" براتون "برکت" "شادي" "آرامش" خوشبختي موفقیت و "نگاه خدا" را به همراه داشته باشه "امین"

تعداد لایک:18تاریخ:1397/12/19بازدید:129کامنت:0
🌿هنر و خلاقیت💜 سلااام روزتون بخیر بچه ها نگاه کنید با خمیر چه شکل هایی در میاره😍 #سرگرمی #بازی_کودکانه

تعداد لایک:18تاریخ:1397/12/19بازدید:0کامنت:0
تزئین غذای کودک🐰🐇 #کودک #تغذیه #مشاوره_تغذیه

تعداد لایک:13تاریخ:1397/12/14بازدید:0کامنت:0
🎺🎺🎺 توجه توجه توجه در ایام نوروز برنامه ها و مسابقات ویژه ای در راه است... جهت شرکت در مسابقات می توانید در کانال تلگرامی ما که آدرس آن در بالا(bio) آمده است مراجعه فرمایید. #نوروز_۹۸

تعداد لایک:11تاریخ:1397/12/14بازدید:0کامنت:0
جهت دانلود اپلیکیشن بالا 👆 به سایت کانون مراجعه فرمایید.😊

تعداد لایک:20تاریخ:1397/12/12بازدید:0کامنت:0
📚📚📚 📌آمادگی برای آزمون ۱۷ اسفند 📋 نمونه سوالات تستی علوم و ریاضی و فارسی 🔶️ به همراه پاسخ تشریحی #آموزش #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:14تاریخ:1397/12/11بازدید:0کامنت:0
📚📚📚 📌 آمادگی آزمون ۱۷ اسفند 📋 نمونه سوالات تشریحی ریاضی و علوم 🔆 به همراه پاسخ تشریحی #آموزش #فرخنده_دشتی

تعداد لایک:17تاریخ:1397/12/11بازدید:0کامنت:0
#آموزش #برنامه_راهبردی

تعداد لایک:13تاریخ:1397/12/10بازدید:0کامنت:0
🥁🎷🥁🎷🥁 🎷سلام بچه های نازنین😍 -خوبين؟ -خوشين؟ +خب خداروشکر این صفحه برای شما دانش آموزان پیش از دبستان، اول و دوم دبستان راه اندازی شد و کلی برنامه های ویژه شامل مطالب آموزشی و مشاوره ای و سرگرمی و... برای شما عزیزان پیش بینی شده است. و شما می توانید آدرس این صفحه رو به دوستای قشنگتون و معلمای مهربونتون و... معرفی کنید. #کانون_فرهنگی_آموزش #پیش_از_دبستان #اول_دبستان #دوم_دبستان