مطالب بیشتر

تعداد لایک:7تاریخ:1398/02/30بازدید:0کامنت:0
. 🌺✅درس اول هدیه های آسمان چهارم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 #درسنامه

تعداد لایک:8تاریخ:1398/02/30بازدید:0کامنت:0
🌺✅درس اول هدیه های آسمان سوم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 #درسنامه

تعداد لایک:12تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0
📚📚📚📚 دانا و چیستا در نمایشگاه کتاب مصلی تهران_رواق غربی منتظر شما هستیم.🌻 #کانون_فرهنگی_آموزش_قلمچی

تعداد لایک:5تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0
📚📚📚📚 دانا و چیستا در نمایشگاه کتاب مصلی تهران_رواق غربی منتظر شما هستیم.🌻 #کانون_فرهنگی_آموزش_قلمچی

تعداد لایک:9تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0
📚📚📚📚 دانا و چیستا در نمایشگاه کتاب مصلی تهران_رواق غربی منتظر شما هستیم.🌻 #کانون_فرهنگی_آموزش_قلمچی

تعداد لایک:8تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0
📚📚📚📚 دانا و چیستا در نمایشگاه کتاب مصلی تهران_رواق غربی منتظر شما هستیم.🌻 #کانون_فرهنگی_آموزش_قلمچی

تعداد لایک:7تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0
📚📚📚📚 دانا و چیستا در نمایشگاه کتاب مصلی تهران_رواق غربی منتظر شما هستیم.🌻 #کانون_فرهنگی_آموزش_قلمچی

تعداد لایک:10تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0
📚📚📚📚 دانا و چیستا در نمایشگاه کتاب مصلی تهران_رواق غربی منتظر شما هستیم.🌻

تعداد لایک:12تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:11تاریخ:1397/11/26بازدید:38کامنت:0
. 🌸دانا و چیستا کنار دانش آموزان دبستانی کانون🌸

تعداد لایک:15تاریخ:1397/10/05بازدید:0کامنت:0
✅فصل دوم ریاضی چهارم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. #درسنامه

تعداد لایک:5تاریخ:1397/08/27بازدید:0کامنت:1
🌸داستان دانا و چیستا🌸 (قسمت هشتم) دانا و چیستا و اجرای برنامه ی راهبردی نویسنده:مینا سلیمانی تصویرگر و گرافیست:فرناز براتی پور فرد 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #حکایت_های_ادبی

تعداد لایک:6تاریخ:1397/08/27بازدید:0کامنت:0
🌸داستان دانا و چیستا🌸 (قسمت هفتم) دانا و چیستا و شروع سال تحصیلی نویسنده:مینا سلیمانی تصویرگر و گرافیست:فرناز براتی پور فرد 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #حکایت_های_ادبی

تعداد لایک:9تاریخ:1397/08/25بازدید:0کامنت:1
🌸داستان دانا و چیستا🌸 (قسمت ششم) دانا و چیستا و بررسی آزمون نویسنده:مینا سلیمانی تصویرگر و گرافیست:فرناز براتی پور فرد 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #حکایت_های_ادبی

تعداد لایک:8تاریخ:1397/08/25بازدید:0کامنت:1
🌸داستان دانا و چیستا🌸 (قسمت پنجم) دانا و چیستا و کارنامه ی آزمون نویسنده:مینا سلیمانی تصویرگر و گرافیست:فرناز براتی پور فرد 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #حکایت_های_ادبی

تعداد لایک:8تاریخ:1397/08/25بازدید:0کامنت:0
✅فصل اول ریاضی چهارم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. #درسنامه @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:5تاریخ:1397/08/25بازدید:0کامنت:3
✅فصل اول علوم چهارم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. #درسنامه @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:7تاریخ:1397/08/25بازدید:0کامنت:2
✅فصل اول ریاضی سوم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. #درسنامه @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:6تاریخ:1397/08/25بازدید:0کامنت:0
✅فصل دوم علوم سوم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. #درسنامه @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:7تاریخ:1397/08/25بازدید:0کامنت:0
✅فصل اول علوم سوم دبستان را با دانا و چیستا بیاموزیم. @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:8تاریخ:1397/08/18بازدید:0کامنت:1
🌸داستان دانا و چیستا🌸 (قسمت چهارم) دانا و چیستا و شرکت در اولین آزمون نویسنده:مینا سلیمانی تصویرگر و گرافیست:فرناز براتی پور فرد 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #حکایت_های_ادبی

تعداد لایک:10تاریخ:1397/07/22بازدید:0کامنت:0
💥ماجراهای دانا و چیستا💥 قسمت سوم (ورق بزنید.) @danachista @danachista @danachista @danachista @danachista پیج دبستان کانون رو هم دنبال کنید کلی مطالب سرگرمی،مشاوره ای و علمی براتون تدارک دیده شده است. @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:9تاریخ:1397/07/12بازدید:0کامنت:0
کلیپ زیبای دانا و چیستا در مورد کانون فرهنگی آموزش قلمچی. @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:6تاریخ:1397/07/08بازدید:0کامنت:0
💥ماجراهای دانا و چیستا💥 قسمت دوم (پارت ۲) @danachista @danachista @danachista @danachista @danachista پیج دبستان کانون رو هم دنبال کنید کلی مطالب سرگرمی،مشاوره ای و علمی براتون تدارک دیده شده است. @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:5تاریخ:1397/07/08بازدید:0کامنت:0
💥ماجراهای دانا و چیستا💥 قسمت دوم (پارت ۱) @danachista @danachista @danachista @danachista @danachista پیج دبستان کانون رو هم دنبال کنید کلی مطالب سرگرمی،مشاوره ای و علمی براتون تدارک دیده شده است. @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4 @kanoonir_dabestan4

تعداد لایک:8تاریخ:1397/07/06بازدید:0کامنت:0
💥ماجراهای دانا و چیستا💥 قسمت اول (پارت ۲) @danachista @danachista @danachista @danachista @danachista

تعداد لایک:10تاریخ:1397/07/06بازدید:0کامنت:0
💥ماجراهای دانا و چیستا💥 قسمت اول (پارت ۱) @danachista @danachista @danachista @danachista @danachista

تعداد لایک:8تاریخ:1397/07/05بازدید:54کامنت:3
بازگشایی مدارس رو به شما دانش آموزان تبریک میگوییم.🌹🌹🌹