مطالب بیشتر

تعداد لایک:214تاریخ:1399/03/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:146تاریخ:1399/03/09بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:207تاریخ:1399/03/03بازدید:0کامنت:0
🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت سوم جامع سنجش مورخ 99/03/09 #اطلاعیه #آزمون_نوبت_سوم_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:150تاریخ:1399/02/24بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:195تاریخ:1399/02/16بازدید:0کامنت:0
راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري آنلاين - نوبت دوم جامع - ارديبهشت ۹۹

تعداد لایک:222تاریخ:1399/01/27بازدید:0کامنت:0
♦️♦️ راهنمای نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری آنلاین. نوبت اول جامع (فروردین 99) .

تعداد لایک:199تاریخ:1399/01/19بازدید:0کامنت:0
🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت اول جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۱/۲۹ #اطلاعیه #آزمون_نوبت_اول_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:107تاریخ:1398/12/28بازدید:0
ثبت نام در www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:131تاریخ:1398/12/23بازدید:0کامنت:0
🔴📣 اطلاعيه تمدید مهلت شرکت در آزمون غیر حضوری (آنلاین) اسفند 98 #شرکت_در_آزمون #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:93تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:74تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:77تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:99تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:117تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:124تاریخ:1398/12/21بازدید:0کامنت:0
📣 آزمونهای آزمایشی جامع سنجش. ثبت نام در👇👇 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:148تاریخ:1398/12/20بازدید:0کامنت:0
🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت ششم سنجش مورخ ۹۸/۱۲/۲۳ #اطلاعیه #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:97تاریخ:1398/12/14بازدید:0کامنت:0
💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_رشته_علوم_ریاضی_و_فنی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshshop.ir

تعداد لایک:108تاریخ:1398/12/14بازدید:0کامنت:0
💥💥 اطلاعیه مهم و فوری در خصوص برگزاری آزمون آزمایشی مرحله ششم مورخ ۹۸/۱۲/۲۳ 💥💥

تعداد لایک:80تاریخ:1398/11/30بازدید:0کامنت:0
💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_رشته_علوم_تجربی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshshop.ir

تعداد لایک:118تاریخ:1398/11/28بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:90تاریخ:1398/11/28بازدید:0کامنت:0
💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_عمومی منتشر شد. (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمایشی نظام جدید) 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش_عمومی #دانش_آموزان 🌐 www.sanjeshshop.ir

تعداد لایک:111تاریخ:1398/11/24بازدید:0کامنت:0
💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_عمومی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش_عمومی #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:77تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی چه درصدهایی آورده اند؟

تعداد لایک:77تاریخ:1398/11/20بازدید:0کامنت:0
❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در سال 1398- #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:92تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:0
♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی چه درصدهایی آورده اند؟

تعداد لایک:90تاریخ:1398/11/16بازدید:0کامنت:0
❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در سال 1398 #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:122تاریخ:1398/11/12بازدید:0کامنت:0
❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در سال 1398 #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:79تاریخ:1398/11/06بازدید:0کامنت:0
💥💥مجموعه #کتابهای_جامع_سنجش (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) به زودی منتشر خواهد شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:117تاریخ:1398/11/06بازدید:0کامنت:0
♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام جدید #کنکور_سراسری_سال_1399 #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:120تاریخ:1398/11/06بازدید:0کامنت:0
♦️♦️فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام قدیم ❇️ #کنکور_سراسری_سال_1399 #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:124تاریخ:1398/10/28بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:75تاریخ:1398/10/10بازدید:0کامنت:0
♦️♦️ فرصت محدود♦️♦️ 🔔قابل توجه داوطلبان کنکورسراسری 1399و دانش آموزان دبیرستانها و مراکز آموزشی🔔 #آزمون_های_آزمایشی_سنجش #جمع_بندی_نیمسال_اول #کنکور_1399 🌐 www.sanjeshserv.ir 🆔@sanjesheducationgroup

تعداد لایک:65تاریخ:1398/10/07بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:76تاریخ:1398/10/07بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:62تاریخ:1398/10/07بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:68تاریخ:1398/10/07بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:83تاریخ:1398/10/03بازدید:0

تعداد لایک:80تاریخ:1398/09/30بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:112تاریخ:1398/09/30بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:114تاریخ:1398/09/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:84تاریخ:1398/08/24بازدید:0کامنت:0
📣♦️قرعه کشی هدایای ده میلیون ریالی دبیرستان ها و مراکز آموزشی انجام شد.💥 #قرعه_کشی #دبیرستانها #مراکز_آموزشی 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:96تاریخ:1398/08/18بازدید:0کامنت:1
#زبان_عمومی_دکتری #کارشناسی_ارشد #کنکور_دکتری #MSRT #EPT 🌐 WWW.sanjeshshop.ir

تعداد لایک:122تاریخ:1398/08/16بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:101تاریخ:1398/08/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:102تاریخ:1398/08/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:114تاریخ:1398/08/11بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:70تاریخ:1398/08/09بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:109تاریخ:1398/07/30بازدید:0کامنت:0
Sanjeshserv.ir

تعداد لایک:81تاریخ:1398/07/23بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:74تاریخ:1398/07/15بازدید:0کامنت:0
♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:103تاریخ:1398/07/09بازدید:0کامنت:0
♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش 1399-1398♦️‌👇👇👇 http://sanjeshserv.ir

تعداد لایک:99تاریخ:1398/07/07بازدید:0کامنت:0
♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:91تاریخ:1398/07/02بازدید:0کامنت:0
✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه).

تعداد لایک:92تاریخ:1398/06/31بازدید:0کامنت:0
✍️ آزمون های آزمایشی سنجش پیش (ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی)

تعداد لایک:149تاریخ:1398/06/27بازدید:0کامنت:0
♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش دوازدهم، ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم.

تعداد لایک:98تاریخ:1398/06/20بازدید:0
✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه).

تعداد لایک:134تاریخ:1398/06/16بازدید:0
♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش پیش (ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی).

تعداد لایک:95تاریخ:1398/06/13بازدید:0کامنت:0
♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش یازدهم، ویژه دانش آموزان پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه).

تعداد لایک:108تاریخ:1398/06/10بازدید:0کامنت:0
#ثبت_نام_گروهی #دانش_آموز #دبیر_ستان_ها #مراکز_آموزشی ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:191تاریخ:1398/06/04بازدید:0کامنت:0
♦️♦️✍️اطلاعیه آزمون های آزمایشی سنجش در سال تحصیلی 99-1398

تعداد لایک:96تاریخ:1398/05/28بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:81تاریخ:1398/05/20بازدید:0کامنت:0
✅ آزمونهای هوشمند مشاوره ای سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #انتخاب_رشته #کنکور_98 #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم #پیش_دانشگاهی 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:134تاریخ:1398/05/15بازدید:0کامنت:0
🔴خبر فوری ♦️نتایج اولیه کنکور سراسری به صورت کارنامه تنظیم شده و بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است 🔹داوطلبان برای مشاهده و پرینت کارنامه خود باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

تعداد لایک:177تاریخ:1398/05/15بازدید:0کامنت:0
♦️📣📣 نفرات برتر آزمون سراسری سال 1398♦️

تعداد لایک:108تاریخ:1398/05/15بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:172تاریخ:1398/05/15بازدید:0کامنت:0
❌کلید نهایی سوالات کنکور سراسری ۹۸ منتشر شد 🔹داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب نوع دفترچه های عمومی و اختصاصی از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی به کلید نهایی این سوالات دسترسی یابند.👇👇👇 http://result2.sanjesh.org/keysarasari/

تعداد لایک:271تاریخ:1398/05/08بازدید:0کامنت:0
⚠️⚠️⚠️رئيس سازمان سنجش خبر داد: در آزمون سراسري سال ۹۹ حق انتخاب نظام امتحاني به داوطلبان واگذار شد!! 👇👇 http://peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=44225

تعداد لایک:126تاریخ:1398/05/06بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:75تاریخ:1398/05/02بازدید:0کامنت:0
♦️ ♦️📣 به اطلاع علاقمندان به شرکت در آزمون آزمایشی 18 مرداد ماه 98 (تابستانه مرحله دوم) می رساند: به دلیل درخواست داوطلبان، زمان ثبت نام تا روز جمعه 11 مرداد ماه تمدید شد. ضمنا این فرصت قابل تمدید نخواهد بود. 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:86تاریخ:1398/04/19بازدید:0کامنت:0
♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش یازدهم #ثبت_نام #یازدهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:99تاریخ:1398/04/19بازدید:0کامنت:0
♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش دهم #ثبت_نام #دهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:122تاریخ:1398/04/16بازدید:0کامنت:0
♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش دوازدهم #ثبت_نام #دوازدهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:77تاریخ:1398/04/16بازدید:0کامنت:0
♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش پیش دانشگاهی #ثبت_نام #پیش_دانشگاهی #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:269تاریخ:1398/04/13بازدید:0کامنت:0
✍✍دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1398👇👇 http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6091

تعداد لایک:94تاریخ:1398/04/11بازدید:0کامنت:0
♦️ ♦️📣 به اطلاع علاقمندان به شرکت در آزمون آزمایشی 28 تیر ماه 98 (تابستانه مرحله اول) می رساند: به دلیل درخواست داوطلبان، زمان ثبت نام تا روز جمعه 21 تیر تمدید شد. ضمنا این فرصت قابل تمدید نخواهد بود. 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:110تاریخ:1398/04/11بازدید:0کامنت:0
⚠️ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش سال تحصیلی 99--98 شروع شد!! ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #کنکور ‌ ‌🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:78تاریخ:1398/04/05بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:93تاریخ:1398/04/02بازدید:0کامنت:0
♦️♦️ ثبت نام شروع شد♦️♦️ 🔔🔔ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش برای کنکور 99 #ثبت_نام #کنکور_1399 #آزمون_های_آزمایشی_سنجش #دانش_آموز www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:166تاریخ:1398/04/02بازدید:0کامنت:0
📚آزمون جامع نوبت چهارم- مؤسسه گزینه درست- اراک ♦️

تعداد لایک:98تاریخ:1398/04/02بازدید:0کامنت:0
شرکت در آزمون های آزمایشی سنجش ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #کنکور ‌ ‌#کنکور_۹۹ 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:150تاریخ:1398/04/01بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:132تاریخ:1398/03/29بازدید:0کامنت:0
برای تهیه این کتابها، می توانید به یکی از روش های زیر اقدام کنید: ١- خرید اینترنتی از طریق فروشگاه کتاب سنجش به آدرس http://www.sanjeshshop.ir ٢- سفارش تلفنی از طریق شماره ٨٨٣٢١٤٥٥-٠٢١ (در ساعات اداری)

تعداد لایک:76تاریخ:1398/03/29بازدید:0کامنت:0
برای تهیه این کتابها، می توانید به یکی از روش های زیر اقدام کنید: ١- خرید اینترنتی از طریق فروشگاه کتاب سنجش به آدرس http://www.sanjeshshop.ir ٢- سفارش تلفنی از طریق شماره ٨٨٣٢١٤٥٥-٠٢١ (در ساعات اداری)

تعداد لایک:156تاریخ:1398/03/29بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:92تاریخ:1398/03/29بازدید:0کامنت:0
⚠️برای مشاهده بودجه بندی منابع آزمون های آزمایشی تابستانه سنجش سال تحصیلی 99-98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. 👇 http://sanjeshserv.ir/fullstory.aspx?id=8499

تعداد لایک:147تاریخ:1398/03/13بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:125تاریخ:1398/03/08بازدید:0کامنت:0
♦️♦️ فرصت محدود♦️♦️ 🔔🔔ثبت نام آخرین آزمون جامع سنجش برای کنکور 98 #ثبت_نام #کنکور_1398 #آزمون_های_آزمایشی_سنجش #دانش_آموز 🌐 www.sanjeshserv.ir 🆔 @sanjesheducationgroup

تعداد لایک:105تاریخ:1398/03/07بازدید:0کامنت:0
#آزمونهای_هوشمند_مشاوره_ای_سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #آزمونهای_مهارت_تحصیلی #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:82تاریخ:1398/03/05بازدید:0کامنت:0
📚آزمون جامع نوبت سوم- سیرجان- آموزشگاه امام هادی (ع)♦️

تعداد لایک:93تاریخ:1398/03/05بازدید:0کامنت:2
📚آزمون جامع نوبت سوم- اهر-دانشگاه پیام نور♦️

تعداد لایک:126تاریخ:1398/03/05بازدید:0کامنت:0
📚آزمون جامع نوبت سوم- کرج-دبیرستان علامه شعرانی♦️

تعداد لایک:99تاریخ:1398/03/05بازدید:0کامنت:0
📚آزمون جامع نوبت سوم- الیگودرز دانشگاه پیام نور -مؤسسه گام برتر همشاگردی،

تعداد لایک:146تاریخ:1398/03/05بازدید:0کامنت:8
📚آزمون جامع نوبت سوم- خوی- دانشگاه پیام نور- مجری آزمون آموزشگاه خواجه نصیر♦️

تعداد لایک:260تاریخ:1398/03/01بازدید:0کامنت:67
❌زمان کنکور ۹۸ تغییر نمی‌کند سازمان سنجش آموزش کشور ضمن ابراز تأسف و اعلام همدردی با هموطنانی که در اثر جاری شدن سیل اخیر دچار آسیب شده‌اند اعلام کرد امکان تعویق زمان کنکور نیست و کنکور ۹۸ عقب نمی‌افتد. http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6041

تعداد لایک:225تاریخ:1398/02/24بازدید:0کامنت:16

تعداد لایک:91تاریخ:1398/02/23بازدید:0کامنت:4
📚آزمون جامع نوبت دوم- ابهر. دانشگاه پیام نور♦️

تعداد لایک:93تاریخ:1398/02/23بازدید:0کامنت:6
📚آزمون جامع نوبت دوم- کنگاور-دانشگاه پیام نور♦️

تعداد لایک:78تاریخ:1398/02/23بازدید:0کامنت:0
📚آزمون جامع نوبت دوم- زرین شهر اصفهان-دانشگاه پیام نور♦️

تعداد لایک:87تاریخ:1398/02/23بازدید:0کامنت:0
📚آزمون جامع نوبت دوم- میاندوآب- مؤسسه رسا♦️

تعداد لایک:93تاریخ:1398/02/22بازدید:0کامنت:8
📚آزمون جامع نوبت دوم- خوی- آموزشگاه خواجه نصیر♦️

تعداد لایک:140تاریخ:1398/02/22بازدید:0کامنت:7
📚آزمون جامع نوبت دوم- حوزه اندیشه- شهر دژکرد از توابع اقلید فارس♦️

تعداد لایک:107تاریخ:1398/02/22بازدید:0کامنت:0
📚آزمون جامع نوبت دوم- بوکان-مؤسسه علوم و فنون کیش♦️

تعداد لایک:203تاریخ:1398/02/21بازدید:0کامنت:33
📚آزمون جامع نوبت دوم- خمین- آموزشگاه سنجش♦️

تعداد لایک:119تاریخ:1398/02/18بازدید:0کامنت:19

تعداد لایک:137تاریخ:1398/02/15بازدید:0کامنت:14
🔔 ویژه داوطلبان آزمون سراسری سال ١٣٩۸🔔 #کتاب_های_سنجش_90_به_بعد #داوطلبان_نظام_قدیم #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #دانش_آموز #شیمی 🌐 http://www.sanjeshshop.ir/product/103

تعداد لایک:196تاریخ:1398/02/14بازدید:0کامنت:13

تعداد لایک:66تاریخ:1398/02/11بازدید:0کامنت:0
♦️25 جایزه پنج میلیون ریالی برای 25 نفر♦️ #پایه_دهم_یازدهم_دوازدهم_پیش_دانشگاهی #قرعه_کشی #هر_آزمون_یک_امتیاز #دانش_آموزان #والدین 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:80تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:0
#آزمونهای_هوشمند_مشاوره_ای_سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #آزمونهای_مهارت_تحصیلی #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:134تاریخ:1398/02/10بازدید:0کامنت:6
🎯 کتاب های سنجش ٩٧، ویژه دوران جمع بندی و آمادگی برای کنکور سراسری سال ١٣٩٨ برای تهیه این کتاب ها، می توانید به یکی از روش های زیر اقدام کنید: ١- خرید اینترنتی از طریق فروشگاه کتاب سنجش به آدرس http://www.sanjeshshop.ir ٢- سفارش تلفنی از طریق شماره ٨٨٣٢١٤٥٥-٠٢١ (در ساعات اداری)

تعداد لایک:150تاریخ:1398/02/09بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:249تاریخ:1398/02/08بازدید:0کامنت:7
📚آزمون جامع نوبت اول- الیگودرز- مؤسسه گام برتر همشاگردی♦️ #کنکور_98 #فروردین۹۸ #آزمون_آزمایشی_سنجش_جامع_نوبت_اول

تعداد لایک:164تاریخ:1398/02/08بازدید:0کامنت:1
📚آزمون جامع نوبت اول- تهران-دبیرستان مهدیه♦️ #کنکور_98 #فروردین۹۸ #آزمون_آزمایشی_سنجش_جامع_نوبت_اول

تعداد لایک:138تاریخ:1398/02/08بازدید:0کامنت:1
ثبت نام آزمون های جامع سنجش برای کنکور 98 #ثبت_نام #آزمون_های_آزمایشی_جامع_سنجش 🌐 www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:156تاریخ:1397/10/03بازدید:0کامنت:37
#کنکور_98 #آزمون_آزمایشی_سنجش #گرگان

تعداد لایک:234تاریخ:1397/10/03بازدید:0کامنت:11
#کنکور_98 #آزمون_آزمایشی_سنجش #زنجان

تعداد لایک:161تاریخ:1397/09/28بازدید:0کامنت:15
💠☀️نفرات برتر گروه آزمایشی هنر چه درصدهایی آورده‌اند؟ #کنکور_98 #پایه_دوازدهم #نظام_قدیم #هنر 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:104تاریخ:1397/09/25بازدید:0کامنت:14
🔔 ویژه داوطلبان آزمون سراسری سال ١٣٩۸ #کتاب_های_سنجش_90_به_بعد #داوطلبان_نظام_قدیم #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #دانش_آموز 🌐www.sanjeshshop.ir

تعداد لایک:132تاریخ:1397/09/25بازدید:0کامنت:1
💠☀️نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی چه درصدهایی آورده‌اند؟ #کنکور_98 #پایه_دوازدهم #نظام_قدیم #ریاضی 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:275تاریخ:1397/09/25بازدید:0کامنت:22
💠☀️نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی چه درصدهایی آورده‌اند؟ #کنکور_98 #پایه_دوازدهم #نظام_قدیم #تجربی 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:142تاریخ:1397/09/25بازدید:0کامنت:0
💠☀️نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی چه درصدهایی آورده‌اند؟ #کنکور_98 #پایه_دوازدهم #نظام_قدیم #انسانی 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:121تاریخ:1397/09/07بازدید:0کامنت:3
#کنکور_98 #تهران_آذر_97 #آزمون_آزمایشی_سنجش

تعداد لایک:144تاریخ:1397/09/07بازدید:0کامنت:11
#کنکور_98 #آزمون_آزمایشی_سنجش #زاهدان

تعداد لایک:188تاریخ:1397/09/06بازدید:0کامنت:0
⚠️ آغاز ثبت‌نام آزمون دکتري 98⚠️ 🔔شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز(Ph.D) سال 1398👇👇 http://peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=43783 #دکتری 🌐www.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:119تاریخ:1397/09/06بازدید:0کامنت:8
🔔 کتاب #سنجش_تجربی_97 منتشر شد. (ویژه داوطلبان آزمون سراسری سال ١٣٩۸) #مکمل_مجموعه_کتابهای_سنجش_90_به_بعد #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_نظام_قدیم #تلفن_تماس 02188321455 🌐www.sanjeshshop.ir

تعداد لایک:101تاریخ:1397/09/05بازدید:0کامنت:0
#زبان_عمومی_دکتری #MSRT #EPT #کارشناسی_ارشد #کنکور_دکتری WWW.sanjeshserv.ir

تعداد لایک:141تاریخ:1397/08/30بازدید:0کامنت:9
🔔 ویژه داوطلبان آزمون سراسری سال ١٣٩۸ #کتاب_های_سنجش_90_به_بعد #داوطلبان_نظام_قدیم #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #دانش_آموز 🌐www.sanjeshshop.ir

تعداد لایک:106تاریخ:1397/08/27بازدید:0کامنت:0
#راههای_ارتباطی #تلفن_تماس #آدرس_وب_سایت #آزمونهای_آزمایشی_سنجش

تعداد لایک:231تاریخ:1397/08/24موقعیت:Sa'adat Abadبازدید:0کامنت:14
یک هفته تخفیف ویژه فروش #کتاب های #سنجش ‌ @sanjeshserv #کنکور #کنکور۹۸ #تخفیف #کتب #آزمون

تعداد لایک:285تاریخ:1397/05/21موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:36
آزمون آزمایشی سنجش ‌ مرداد ماه ۹۷‌ - تهران #کنکور۹۸‌ #کنکور #سنجش

تعداد لایک:281تاریخ:1397/05/17موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:11
شما انتخاب کنید نه رتبه شما!‌ ‌ #خودت_رو_بشناس ‌ #خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است ‌ #انتخاب_رشته ‌ #کنکور97

تعداد لایک:241تاریخ:1397/05/14موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:12
انتخاب رشته ‌ ‌ @sanjeshserv #انتخاب_رشته ‌ #کنکور97 #سنجش #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است #سازمان_سنجش #کنکور ‌

تعداد لایک:233تاریخ:1397/05/12موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:7
انتخاب دانشگاه ‌ ‌ @sanjeshserv @sanjeshserv #کنکور97 #دانشگاه #انتخاب_رشته #سنجش #کنکور

تعداد لایک:275تاریخ:1397/05/11بازدید:0کامنت:25
رتبه بندی دانشگاه ها‌ منبع: وزارت علوم ‌ ‌ @sanjeshserv @sanjeshserv @sanjeshserv #رتبه_بندی #دانشگاه #کنکور97 #سنجش #سازمان_سنجش #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است #انتخاب_رشته

تعداد لایک:248تاریخ:1397/05/10موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:14
انتخاب رشته و دانشگاه ‌ ‌ @sanjeshserv @sanjeshserv @sanjeshserv #کنکور97 #انتخاب_رشته ‌#سنجش #کنکور

تعداد لایک:227تاریخ:1397/05/09موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:22
بهترین آزمون آزمایشی #دانش_آموز #والدین #مشاور #خبر #کنکور ‌ ‌#کنکور_۹۷ #کنکور۹۸ #ایلنا ‏@sanjeshserv @sanjeshserv

تعداد لایک:277تاریخ:1397/05/09بازدید:0کامنت:8
انتخاب رشته‌ ‌ @sanjeshserv @sanjeshserv @sanjeshserv #سنجش #کنکور۹۷ #انتخاب_رشته

تعداد لایک:241تاریخ:1397/05/01موقعیت:Tehran Provinceبازدید:0کامنت:12
مبارزه با فراموشی‌ ‌ #کنکور ‌#کنکور۹۸ #فراموشی @sanjeshserv

تعداد لایک:276تاریخ:1397/04/31موقعیت:Tehran Provinceبازدید:0کامنت:13
آزمون آزمایشی سنجش ‌ تیرماه ۱۳۹۷‌ اولین آزمون تابستانه سال ۹۷ ‌ #کنکور۹۸‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است #سنجش

تعداد لایک:211تاریخ:1397/04/22موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:5
آخرین آزمون آزمایشی سنجش برای داوطلبان کنکور ۹۷‌ تیرماه ۱۳۹۷‌ #آزمون #سازمان_سنجش #سنجش ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:160تاریخ:1397/04/21موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:10
سخنی با والدین‌ اهمیت تابستان ‌ #خودت_رو_بشناس ‌#خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است #کنکور #سنجش #آزمون

تعداد لایک:139تاریخ:1397/04/15موقعیت:Iranبازدید:922کامنت:5
#قرعه_کشی ‌ #پایه_دوازدهم ‌ #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ ‌#کنکور_۹۸ ‌ @sanjeshserv @sanjesh_org #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است #کنکور #کنکور۹۸ #ثبت_نام

تعداد لایک:199تاریخ:1397/04/14موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:9
اهمیت فرصت طلایی تابستان ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس ‌ #خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است ‌ @sanjeshserv @sanjesh_org #سنجش #کنکور #تابستان #کنکور۹۸ #موفقیت

تعداد لایک:165تاریخ:1397/04/11بازدید:0کامنت:4
تمدید مهلت ثبت نام آزمون آزمایشی سنجش مرحله اول - تیرماه ۹۷ سال تحصیلی ۹۸-۹۷‌ ‌ @sanjeshserv #کنکور #کنکور۹۸ #سنجش

تعداد لایک:120تاریخ:1397/04/10موقعیت:Iranبازدید:724کامنت:5
#قرعه_کشی ‌ #پایه_دوازدهم ‌ #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ ‌#کنکور_۹۸ ‌

تعداد لایک:176تاریخ:1397/04/09موقعیت:Tehran, Iranبازدید:1,283کامنت:1
آزمون آزمایشی سنجش ‌ تیرماه ۹۷ - تهران ‌ ‌ #کنکور #آزمون #آزمایشی‌ #خودت_رو_بشناس ‌ #خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است @sanjeshserv

تعداد لایک:115تاریخ:1397/04/09موقعیت:Bandar-E `Abbas, Hormozgan, Iranبازدید:857کامنت:1
آزمون آزمایشی سنجش ‌ تیرماه ۹۷ - بندرعباس ‌ ‌ @sanjeshserv #بندرعباس #سنجش #آزمون #آزمایشی

تعداد لایک:176تاریخ:1397/04/09موقعیت:Eslamshahrبازدید:1,298کامنت:9
آزمون آزمایشی سنجش تیرماه ۹۷ - اسلامشهر ‌ ‌ @sanjeshserv #کنکور

تعداد لایک:119تاریخ:1397/04/09موقعیت:Qom, Iranبازدید:911کامنت:2
آزمون آزمایشی سنجش ‌ تیرماه ۹۷ - شهر قم‌ ‌ #خودت_رو_بشناس ‌ #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است @sanjeshserv

تعداد لایک:287تاریخ:1397/04/06بازدید:0کامنت:18
وسایل مورد نیاز روز کنکور‌ ‌ #روز_کنکور #کنکور #کنکور97 ‌ ‌#کنکوری #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است @sanjeshserv

تعداد لایک:158تاریخ:1397/04/03موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:10
آزمون آزمایشی سنجش تیرماه ۹۷‌ ‌#خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج‌ #کنکور_بهانه_است @sanjeshserv

تعداد لایک:148تاریخ:1397/04/02موقعیت:????بازدید:0کامنت:3
آزمون آزمایشی سنجش تیرماه ۹۷ - اراک @sanjeshserv

تعداد لایک:169تاریخ:1397/03/27موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:15
آزمون آزمایشی سنجش خرداد ماه ۱۳۹۷‌ ‌ #سنجش ‌ #آزمون ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:188تاریخ:1397/03/25موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:5
استرس چگونه بر حافظه تاثیر می‌گذارد؟ ‌ ‌ #کنکور ‌#آزمون ‌ #سنجش @sanjeshserv

تعداد لایک:117تاریخ:1397/03/21موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:2
نقش اولیا در کاهش استرس ‌ ‌ #کنکور ‌@sanjeshserv

تعداد لایک:131تاریخ:1397/03/20موقعیت:?????بازدید:0کامنت:2
نظارت اولیا بر عملکرد دانش آموزان ‌ #پیام_مشاور ‌ #اولیا #نظارت_بر_عملکرد @sanjeshserv

تعداد لایک:208تاریخ:1397/03/19موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:3
آزمون آزمایشی سنجش ‌ خرداد ماه ۱۳۹۷ ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس ‌ ‌#خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:135تاریخ:1397/03/17موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:0
راه حل های کاهش اضطراب امتحان‌ ‌ #پیام_مشاور ‌ #سنجش

تعداد لایک:169تاریخ:1397/03/16موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:1
شبیه سازی آزمون ‌ ‌ ‌ #پیام_مشاور ‌ #شبیه_سازی ‌ #کنکور ‌ #سنجش @sanjeshserv

تعداد لایک:137تاریخ:1397/03/16موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:0
مدیریت زمان یاد بگیرید‌ ‌ ‌#خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است #مدیریت_زمان ‌ #پیام_مشاور ‌ #کنکور #کنکور97 @sanjeshserv

تعداد لایک:186تاریخ:1397/03/15موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:2
شهادت حضرت امیر المومنین تسلیت باد ‌ ‌ #رمضان #شهادت_امام_علی #شب_قدر #رویداد @sanjeshserv

تعداد لایک:133تاریخ:1397/03/15بازدید:0کامنت:14
تمدید مهلت ثبت نام آزمون آزمایشی سنجش مرحله آخر تا ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۷‌ ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #آزمون ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:180تاریخ:1397/03/12موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:3
آزمون آزمایشی جامع سنجش ‌ خرداد ماه ۹۷‌ #آزمون ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:194تاریخ:1397/03/11موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:36
مدیریت زمان در زمان آزمون ‌ ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #پیام_مشاور ‌ #مدیریت_زمان‌ #کنکور @sanjeshserv #سنجش #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است

تعداد لایک:144تاریخ:1397/03/06موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:6
توصیه های غذایی در ماه رمضان‌ ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #پیام_مشاور ‌ #رمضان‌ @sanjeshserv #سنجش #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است

تعداد لایک:145تاریخ:1397/02/31موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:8
ضرورت شرکت در آزمون آزمایشی ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #پیام_مشاور ‌ @sanjeshserv #سنجش

تعداد لایک:140تاریخ:1397/02/30موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:1
عادت ها در اثر تکرار به وجود می آیند #دانش_آموز #والدین #معلم #پیام_مشاور ‌ @sanjeshserv #سنجش

تعداد لایک:140تاریخ:1397/02/28موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:4
آخرین مهلت ثبت نام آزمون آزمایشی سنجش ۱۱ خرداد ماه ، شنبه ۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰ صبح خواهد بود ‌ #مهلت_ثبت_نام #سنجش ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:133تاریخ:1397/02/24موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:13
آزمون آزمایشی جامع سنجش‌ اردیبهشت ماه ۹۷‌ ‌ #نگاه_دوربین #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:151تاریخ:1397/02/24بازدید:0کامنت:3
معایب و محاسن بلندخوانی ‌ ‌ #پیام_مشاور ‌ #آزمون #سنجش‌ #خودت_رو_بشناس ‌ #خودت_رو_بسنج ‌ #کنکور_بهانه_است ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:224تاریخ:1397/02/21موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:75
آزمون آزمایشی سنجش ‌ اردیبهشت ماه ۹۷ ‌ از نگاه دوربین‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است ‌ #آزمون #سنجش @sanjeshserv

تعداد لایک:218تاریخ:1397/02/18موقعیت:Tehran Provinceبازدید:0کامنت:4
بهترین خودت باش‌ ‌#خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است @sanjeshserv #پیام_مشاور

تعداد لایک:150تاریخ:1397/02/16موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:0
نحوه مطالعه دروس عمومی ‌ ‌ #پیام_مشاور #خودت_رو_بسنج #خودت_رو_بشناس #کنکور_بهانه_است #آزمون_آزمایشی #سنجش @sanjeshserv

تعداد لایک:177تاریخ:1397/02/12موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:0
وسواس در مطالعه‌ #پیام_مشاور #خودت_رو_بسنج #خودت_رو_بشناس #کنکور_بهانه_است #آزمون_آزمایشی #سنجش @sanjeshserv

تعداد لایک:183تاریخ:1397/02/10موقعیت:Tehran Provinceبازدید:0کامنت:1
امتحان ها قرار نیست ساده باشند‌ #پیام_مشاور #خودت_رو_بسنج #خودت_رو_بشناس #کنکور_بهانه_است #آزمون_آزمایشی #سنجش @sanjeshserv

تعداد لایک:100تاریخ:1397/02/04موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:3
کتاب #دین_و_زندگی_سنجش، از مجموعه کتاب های #سنجش_90_به_بعد، ویژۀ تمامی گروه های آزمایشی، منتشر شد. جهت تهیۀ کتاب، با شماره 02188321455 تماس بگیرید. (www.sanjeshserv.ir) ‌ #سنجش_نود

تعداد لایک:136تاریخ:1397/02/02موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:12
بدینوسیله به اطلاع داوطلبان می رساند ثبت نام فردی داوطلبان در آزمون مرحله دوم جامع (پیش دانشگاهی ؛ یازدهم و دهم) صرفا تا پایان روز سه شنبه مورخ ۴ اردیبهشت امکان پذیر خواهد بود. @sanjeshserv #ثبت_نام_فردی

تعداد لایک:122تاریخ:1397/02/02موقعیت:Bojnurdبازدید:0کامنت:4
آزمون آزمایشی سنجش بجنورد -فروردین ماه ۱۳۹۷ آزمون جامع نوبت اول ‌ @sanjeshserv #کنکور

تعداد لایک:121تاریخ:1397/02/02موقعیت:Aligoodarzبازدید:0کامنت:10
آزمون آزمایشی سنجش الیگودرز ‌- فروردین ماه ۱۳۹۷ آزمون جامع نوبت اول @sanjeshserv #کنکور

تعداد لایک:84تاریخ:1397/02/02موقعیت:Hamedan, Hamadan, Iranبازدید:0کامنت:2
آزمون آزمایشی سنجش همدان - فروردین ماه ۱۳۹۷ آزمون جامع نوبت اول @sanjeshserv #کنکور

تعداد لایک:114تاریخ:1397/02/01موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:2
تمرکز در ماه های پایانی (بخش دوم)‌ #پیام_مشاور @sanjeshserv

تعداد لایک:116تاریخ:1397/02/01موقعیت:Shirvan, Khorasan, Iranبازدید:0کامنت:10
آزمون آزمایشی سنجش حوزه شیروان - فروردین ماه ۹۷

تعداد لایک:106تاریخ:1397/01/31موقعیت:Zanjan, Iranبازدید:0کامنت:8
آزمون آزمایشی سنجش زنجان - فروردین ماه ۱۳۹۷‌ ‌ @sanjeshserv #آزمون_جامع

تعداد لایک:123تاریخ:1397/01/31موقعیت:?????? _Urmiaبازدید:0کامنت:10
آزمون آزمایشی سنجش ارومیه -فروردین ماه ۱۳۹۷

تعداد لایک:165تاریخ:1397/01/31موقعیت:???بازدید:0کامنت:17
آزمون آزمایشی سنجش ‌ کرج‌ ‌ فروردین ماه ۱۳۹۷‌ ‌ @sanjeshserv

تعداد لایک:136تاریخ:1397/01/30بازدید:0کامنت:6
تمرکز در ماه های پایانی‌ ‌ #پیام_مشاور #دانش_آموز

تعداد لایک:74تاریخ:1397/01/28موقعیت:Iranبازدید:474کامنت:6
خبری خوش برای علاقمندان به رشته های مهندسی برق دروس تشریحی، سوالات آزمون های ارشد مهندسی برق به همراه خلاصه نکات درسی و پاسخهای تشریحی برای آزمونهای ارشد و دکتری در مجموعه کتابهای گنجینه مهندسی برق سنجش در دسترس شما عزیزان قرار دارد. برای خرید این مجموعه می توانید به فروشگاه اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی Sanjeshserv.ir مراجعه کنید.

تعداد لایک:114تاریخ:1397/01/28موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:5
کتاب #زبان_و_ادبیات_فارسی_سنجش، از مجموعه کتاب های #سنجش_90_به_بعد، ویژۀ تمامی گروه های آزمایشی (به جز گروه انسانی)، منتشر شد. جهت تهیۀ کتاب، با شماره 02188321455 تماس بگیرید. (www.sanjeshserv.ir)

تعداد لایک:129تاریخ:1397/01/23موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:8
مجموعه کتاب های دین و زندگی و زبان و ادبیات فارسی از سری کتب سنجش ۹۰ به بعد، بزودی منتشر می شود‌ ‌ ‌ #سنجش_۹۰‌ #سنجش_نود

تعداد لایک:159تاریخ:1397/01/20موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:1
سال نو را چگونه شروع کنیم...‌ ‌ ‌#پیام_مشاور‌ #سنجش‌

تعداد لایک:105تاریخ:1397/01/15موقعیت:Iranبازدید:0کامنت:15
تمدید مهلت ثبت نام آزمون جامع ۳۱ فروردین سنجش تا فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح

تعداد لایک:99تاریخ:1397/01/10موقعیت:Iranبازدید:306کامنت:19
من #پدرم را دوست دارم‌ ‌ #روز_پدر مبارک ‌ ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است ‌ @sanjeshserv @sanjeshserv @sanjeshserv @sanjeshserv

تعداد لایک:113تاریخ:1396/12/29موقعیت:Shahrud, Semnan, Iranبازدید:0کامنت:4
موجیم و وصل ما از خود بریدن است ساحل بهانه ایست، رفتن رسیدن است به امید سالی سرشار از موفقیت... @sanjeshserv #من_میتوانم #کنکور

تعداد لایک:100تاریخ:1396/12/27موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:6
به ترس ها حتی فکر هم نکنید با تلاش به نتیجه خواهید رسید💪 #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است

تعداد لایک:93تاریخ:1396/12/25موقعیت:Shiraz, Iranبازدید:0کامنت:4
آزمون آزمایشی سنجش مرحله ششم شهر شیراز اسفند ماه ۹۶

تعداد لایک:57تاریخ:1396/12/24موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:7
hi.taste کتاب #زبان_انگلیسی _سنجش، اولین کتاب از مجموعه کتاب های #سنجش_90_به_بعد، منتشر شد. (امکان خرید اینترنتی کتاب ها، از طریق سایت www.sanjeshserv.ir فراهم است.) @sanjeshserv

تعداد لایک:54تاریخ:1396/12/24موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:1
hi.taste کتاب #عربی_سنجش، دومین کتاب از مجموعه کتاب های #سنجش_90_به_بعد، منتشر شد. (امکان خرید اینترنتی کتاب ها، از طریق سایت www.sanjeshserv.ir فراهم است.) @sanjeshserv

تعداد لایک:48تاریخ:1396/12/24بازدید:0کامنت:5
📣 #فروشگاه_کتاب_روز_جمعه 96/12/25 #باز_است. بدینوسیله به اطلاع می رساند، با توجه به استقبال داوطلبان آزمون سراسری 97 و سایر علاقمندان از کتاب های "عربی" و "زبان انگلیسی" #مجموعه_کتاب_های_سنجش_90_به_بعد، فروشگاه کتاب این شرکت به آدرس "پل کریمخان-خیابان میرزای شیرازی-خیابان شهید نژادکی-پلاک 30" در روز جمعه 96/12/25 از ساعت 8:30 لغایت 15:30 برای مراجعۀ حضوری علاقمندان باز می باشد. ضمنا، علاوه بر این، خریداران کتاب می توانند، کتاب های مورد نظر خود را از طریق فروشگاه اینترنتی کتاب به آدرس www.sanjeshserv.ir خریداری نمایند.

تعداد لایک:64تاریخ:1396/12/20موقعیت:Tehran, Iranبازدید:221کامنت:10
#قرعه_کشی هر روز ۵ جایزه #آزمون_آزمایشی_جامع #پیش_دانشگاهی #کنکور_۹۷

تعداد لایک:75تاریخ:1396/12/19موقعیت:Tehran Provinceبازدید:0کامنت:6
شرکت پرداخت الکترونیک سامان با مشارکت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به منظور حمایت مالی از دانش آموزان پیش دانشگاهی متقاضی شرکت در چهار مرحله آزمون جامع سنجش در ساسر نقاط کشور، در نظر دارد از تاریخ 15/12/1396 لغایت 13/1/1397 به قید قرعه، به 5 نفر از دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب که از طریق درگاه بانک سامان نسبت به ثبت نام در 4 نوبت آزمون های جامع سنجش جمعا به مبلغ ۱۲۲ هزار تومان اقدام نمایند، مبلغ ۵۰ هزار تومان تحت عنوان عیدانه پرداخت نماید. برای ثبت نام در آزمونهای جامع سنجش، ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی به نشانی اینترنتی www.sanjshserv.ir مراجعه نمایید.

تعداد لایک:93تاریخ:1396/12/17موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:5
روز مادر مبارک

تعداد لایک:88تاریخ:1396/12/15موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:1
باور توانستن به تنهایی پیمودن نیمی از راه است #سنجش

تعداد لایک:52تاریخ:1396/12/05موقعیت:Tabriz, Iranبازدید:0کامنت:8
آزمون آزمایشی سنجش مرحله ۵ شهر تبریز

تعداد لایک:75تاریخ:1396/12/05موقعیت:Tabriz, Iranبازدید:0کامنت:7
آزمون آزمایشی سنجش مرحله ۵ شهر تبریز

تعداد لایک:61تاریخ:1396/12/04موقعیت:Rasht, Iranبازدید:311کامنت:7
آزمون آزمایشی سنجش مرحله ۵ شهر رشت 💪 #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است

تعداد لایک:64تاریخ:1396/12/04موقعیت:Rasht, Iranبازدید:0کامنت:2
آزمون آزمایشی سنجش مرحله ۵ شهر رشت

تعداد لایک:52تاریخ:1396/12/04موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:4
آدرس کانال جدید ثبت نام گروهی آزمون های آزمایشی سنجش T.me/sabtename_sanjesh

تعداد لایک:85تاریخ:1396/11/29موقعیت:Qazvinبازدید:0کامنت:13
آزمون آزمایشی سنجش مرحله ۵ سال ۹۶ شهر قزوین

تعداد لایک:76تاریخ:1396/11/28موقعیت:Aligoodarzبازدید:0کامنت:1
🛎️‌ ‌ آزمون شش بهمن سال ۱۳۹۶ از نگاه دوربین الیگودرز بچه های #سنجش‌ی خدا قوت 🍃🙏🏻☀️‌ با #سنجش کنار بهترین دوستانتون در بهترین دانشگاه مورد علاقه تون بمونین 😍✌🏻️‌

تعداد لایک:55تاریخ:1396/11/22موقعیت:Sanandaj, Iranبازدید:293کامنت:5
🛎️‌ ‌ آزمون شش بهمن سال ۱۳۹۶ (جمع بندی) از نگاه دوربین سنندج ☀️📸‌ ‌ ‌ بچه های #سنجش‌ی سنندح خدا قوت 🍃🙏🏻☀️‌ جمع بندی خوب بود؟ ‌ دوستاتون رو توو ویدیو میبینید؟ با #سنجش کنار بهترین دوستانتون در بهترین دانشگاه مورد علاقه تون بمونین 😍✌🏻️‌

تعداد لایک:56تاریخ:1396/11/20موقعیت:Sanandaj, Iranبازدید:0کامنت:2
✍🏻️‌ ‌ آزمون شش بهمن مربوط به سال ۱۳۹۶ ( جمع بندی) از نگاه دوربین سنندج‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است

تعداد لایک:55تاریخ:1396/11/19بازدید:0کامنت:2
✍🏻️‌ ‌ یکی از پایه های ثابت محتوای آزمون دوره های دکتری تخصصی ✍🏻️ شامل( سوالات استعداد تحصیلی کنکورهای دکتری چندسال اخیر) و نقش مهم در روند پذیرش نهایی داوطلبان در آزمون 💭‌ ‌ #خودت_رو_بشناس 🤔 #خودت_رو_بسنج ✌🏻️ #کنکور_بهانه_است 🤷🏻‍♂️

تعداد لایک:60تاریخ:1396/11/10موقعیت:Yazd, Iranبازدید:0کامنت:10
💭‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌ ‌ #کنکور #موفقیت #سنجش #آزمون_سنجش #آزمون_آزمایشی_سنجش #موفقیت #انگیزه #دنبال_بهونه_نباشیم #فقط_همین_یکسال #کاهش_استرس #کنکور_۹۷ #با_سنجش_بسنج #سنجشی_شو

تعداد لایک:38تاریخ:1396/11/09موقعیت:Mashhad, Iranبازدید:175کامنت:5
🎥‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ آزمون شش بهمن مربوط به سال ۱۳۹۶ ( جمع بندی) از نگاه دوربین. مشهد ✌🏻️‌ ‌ بچه های #سنجش ‌‌ی مشهد خدا قوت 🍃🙏🏻☀️‌ جمع بندی خوب بود؟ ‌ دوستاتون رو توو ویدیو میبینید؟ با #سنجش کنار بهترین دوستانتون در بهترین دانشگاه مورد علاقه تون بمونین 😍✌🏻️‌ ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌

تعداد لایک:41تاریخ:1396/11/09موقعیت:Mashhad, Iranبازدید:0کامنت:0
#خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌ ‌ #کنکور #موفقیت #سنجش #آزمون_سنجش #آزمون_آزمایشی_سنجش #موفقیت #انگیزه #دنبال_بهونه_نباشیم #فقط_همین_یکسال #کاهش_استرس #کنکور_۹۷ #با_سنجش_بسنج #سنجشی_شو

تعداد لایک:40تاریخ:1396/11/09موقعیت:Gorgan, Iranبازدید:0کامنت:1
✍🏻️‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌ ‌ #کنکور #موفقیت #سنجش #آزمون_سنجش #آزمون_آزمایشی_سنجش #موفقیت #انگیزه #دنبال_بهونه_نباشیم #فقط_همین_یکسال #کاهش_استرس #کنکور_۹۷ #با_سنجش_بسنج #سنجشی_شو

تعداد لایک:33تاریخ:1396/11/09موقعیت:Gorgan, Iranبازدید:337کامنت:0
👀‌ ‌‌‌ ‌ آزمون شش بهمن مربوط به سال ۱۳۹۶ ( جمع بندی) از نگاه دوربین. گرگان ✌🏻️‌ ‌ بچه های #سنجش ‌‌ی گرگان خدا قوت 🍃🙏🏻☀️‌ جمع بندی خوب بود؟ ‌ دوستاتون رو توو ویدیو میبینید؟ با #سنجش کنار بهترین دوستانتون در بهترین دانشگاه مورد علاقه تون بمونین 😍✌🏻️‌ ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌

تعداد لایک:29تاریخ:1396/11/09موقعیت:Gorgan, Iranبازدید:0کامنت:0
💭‌ ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌ ‌ #کنکور #موفقیت #سنجش #آزمون_سنجش #آزمون_آزمایشی_سنجش #موفقیت #انگیزه #دنبال_بهونه_نباشیم #فقط_همین_یکسال #کاهش_استرس #کنکور_۹۷ #با_سنجش_بسنج #سنجشی_شو

تعداد لایک:45تاریخ:1396/11/09موقعیت:Karajبازدید:279کامنت:6
🎥‌‌ ‌ آزمون شش بهمن مربوط به سال ۱۳۹۶ ( جمع بندی) از نگاه دوربین. کرج ✌🏻️‌ ‌ بچه های #سنجش‌ی کرج خدا قوت 🍃🙏🏻☀️‌ جمع بندی خوب بود؟ ‌ دوستاتون رو توو ویدیو میبینید؟ با #سنجش کنار بهترین دوستانتون در بهترین دانشگاه مورد علاقه تون بمونین 😍✌🏻️‌ ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌

تعداد لایک:34تاریخ:1396/11/08موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:5
❄️‌ ‌ درسته توو این هوای سرد چایی میچسبه اما کنارش چندتا تست هم بزنی بیشتر می چسبه ‌ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌ ‌ ‌ پ‌ن : در روز برفی بیشتر درس بخوانیم یا استراحت کنیم!؟ 🤷🏻‍♂️‌ ‌مسئله‌ این‌ است‌ ...

تعداد لایک:78تاریخ:1396/11/07بازدید:0کامنت:5
🗯️‌ ‌ از برنامه ی آزمون های سنجش خبر دارین...؟ 🔔 کافیه صفحات مجازی #سنجش و دنبال کنین ✌🏻️‌ همراه هم تا کنکور ✍🏻️ ‌ #خودت_رو_بشناس #خودت_رو_بسنج #کنکور_بهانه_است‌ ‌ #کنکور #موفقیت #سنجش #آزمون_سنجش #آزمون_آزمایشی_سنجش #موفقیت #انگیزه #دنبال_بهونه_نباشیم #فقط_همین_یکسال #کاهش_استرس #کنکور_۹۷ #با_سنجش_بسنج #سنجشی_شو

تعداد لایک:39تاریخ:1396/10/20بازدید:356کامنت:9
سنجش به زودي منتشر می کند ... برای اولین بار مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی جامع سنجش منتشر می شود. در این مجموعه کتاب ها از سوالات و پاسخ های کاملا تشریحی کنکورهاي سراسری داخل کشور، کنکورهاي سراسری خارج از کشور و آزمون های آزمايشي جامع سنجش استفاده شده است. منتظر خبر های آتي ما باشید. "سنجش" #سنجش #خدمات_آموزشی_سنجش #کنکور #کنکور_۹۷

تعداد لایک:40تاریخ:1396/10/09موقعیت:Tehran, Iranبازدید:0کامنت:0
پیج رسمی اینستاگرام آزمون های سنجش افتتاح شد #سنجش #سازمان_سنجش #خدمات_آموزشی_سنجش #کنکور97 #کتاب_های_سنجش #آزمون_آزمایشی #کنکور_آزمایشی