لوگو کانال کانون قلم چی سراوان 2

کانون قلم چی سراوان 2 (ghalamchi_saravan_2_) 03 مهر 1397 20:51:21

کانون قلم چی سراوان 2

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
483
0
6
0
129
0
206
0
100
0
26.7 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال کانون قلم چی سراوان 2

تعداد لایک:206تاریخ:1395/10/11بازدید:0کامنت:10
جلسه پشتیبان ها ....

تعداد لایک:153تاریخ:1395/09/08بازدید:0کامنت:2
نمونه و تیزهوشان 95

تعداد لایک:133تاریخ:1395/09/08بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:125تاریخ:1395/09/08بازدید:0کامنت:2
95 96 ها برنامه ریزی کنید.

تعداد لایک:118تاریخ:1395/09/08بازدید:0کامنت:0
95

تعداد لایک:100تاریخ:1396/05/10بازدید:0کامنت:5
کانون یعنی برنامه ریزی.برنامه ریزی برای پیشرفت درسی

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال کانون قلم چی سراوان 2