لوگو کانال قلم چی واحد پسران آبدانان

قلم چی واحد پسران آبدانان (kanoon_abdanan) 03 مهر 1397 20:51:21

قلم چی واحد پسران آبدانان

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
1,085
13
54
0
96
1
213
0
27
0
8.8 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال قلم چی واحد پسران آبدانان

تعداد لایک:213تاریخ:1397/06/21بازدید:0کامنت:7
قبولی های پزشکی

تعداد لایک:155تاریخ:1397/06/25بازدید:0کامنت:7
قبولی های کنکور ۹۷ ، تبریک به شهرستان آبدانان

تعداد لایک:148تاریخ:1397/06/21بازدید:0کامنت:1
قبولی های پیرا پزشکی (پرستاری ،اتاق عمل ،هوشبری،دکتری دامپزشکی)

تعداد لایک:147تاریخ:1397/03/24بازدید:0کامنت:4
تهران جلسه مدیران کانون قلم چی پدر عزیزم در کنار آقای کاظم قلم چی

تعداد لایک:146تاریخ:1397/06/24بازدید:0کامنت:4
علی شریفی عزیز قبولی در رشته آموزش ابتدایی ایلام

تعداد لایک:143تاریخ:1397/06/24بازدید:0کامنت:2
فرشید علیزاده قبولی پرستاری

تعداد لایک:137تاریخ:1397/03/24بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:133تاریخ:1397/07/02بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:132تاریخ:1397/06/22بازدید:0کامنت:2
دو قبولی عزیز و دوس داشتنی که از قلم افتادن رامان رشیدی و مازیار سبزواری

تعداد لایک:130تاریخ:1397/06/24بازدید:0کامنت:3
اسماعیل نصراللهی قبولی آموزش ابتدایی ایلام

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال قلم چی واحد پسران آبدانان