لوگو کانال قلم چی واحد پسران آبدانان

قلم چی واحد پسران آبدانان (kanoon_abdanan) 03 مهر 1397 20:51:21

قلم چی واحد پسران آبدانان

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
1,634
0
64
0
97
0
210
0
27
0
5.9 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال قلم چی واحد پسران آبدانان

تعداد لایک:210تاریخ:1397/06/21بازدید:0کامنت:7
قبولی های پزشکی

تعداد لایک:151تاریخ:1397/06/25بازدید:0کامنت:7
قبولی های کنکور ۹۷ ، تبریک به شهرستان آبدانان

تعداد لایک:145تاریخ:1397/03/24بازدید:0کامنت:4
تهران جلسه مدیران کانون قلم چی پدر عزیزم در کنار آقای کاظم قلم چی

تعداد لایک:145تاریخ:1397/06/21بازدید:0کامنت:1
قبولی های پیرا پزشکی (پرستاری ،اتاق عمل ،هوشبری،دکتری دامپزشکی)

تعداد لایک:142تاریخ:1397/06/24بازدید:0کامنت:4
علی شریفی عزیز قبولی در رشته آموزش ابتدایی ایلام

تعداد لایک:140تاریخ:1397/06/24بازدید:0کامنت:2
فرشید علیزاده قبولی پرستاری

تعداد لایک:136تاریخ:1397/03/24بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:132تاریخ:1397/07/02بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:130تاریخ:1397/06/24بازدید:0کامنت:3
اسماعیل نصراللهی قبولی آموزش ابتدایی ایلام

تعداد لایک:128تاریخ:1397/06/22بازدید:0کامنت:2
دو قبولی عزیز و دوس داشتنی که از قلم افتادن رامان رشیدی و مازیار سبزواری

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال قلم چی واحد پسران آبدانان