لوگو کانال قلم چی کازرون

قلم چی کازرون (ghalamchikazerun) 03 مهر 1397 20:51:21

قلم چی کازرون

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
3,333
-1
534
0
80
0
306
0
3
0
2.4 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال قلم چی کازرون

تعداد لایک:306تاریخ:1396/01/23موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:7
@panah.moshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:286تاریخ:1396/01/24موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:3
@panah.moshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:279تاریخ:1396/02/15موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:4
@panahmoshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:276تاریخ:1396/02/19موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:1
@panahmoshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:274تاریخ:1396/01/26موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:1
برای رسیدن به موفقیت باید نسبت به حرف های دیگران بی اهمیت باشی:) _______________________________________ @panah.moshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:272تاریخ:1395/11/18موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:13
آیا شما هم همین مشکلو دارید؟؟؟؟ @panah.moshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:271تاریخ:1396/01/17موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:1
@panah.moshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:270تاریخ:1396/01/08موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:2
برنامه ریزی به شیوه دانش آموزان کنکوری 😜😜😜 ____________________________ @panah.moshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:267تاریخ:1395/11/29موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:6
@panah.moshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور

تعداد لایک:266تاریخ:1396/02/24موقعیت:Kazerunبازدید:0کامنت:0
@panahmoshaver @ghalamchikazerun #kazerun #کازرون #پناه_مشاور #قلمچی #قلم_چی #قلم_چی_کازرون #مشاوره_تحصيلي #مشاوره #موفقیت #مشاوره_کنکور #دوران_جمع_بندی #جمع_بندی #جمع_بندی_کنکور #کنکور_۹۶ #آزمون_جامع #مرور_و_جمع_بندی

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال قلم چی کازرون