لوگو کانال قلم چی واحد بوشهر

قلم چی واحد بوشهر (ghalamchi.boushehr) 11 آذر 1398 21:38:00

قلم چی واحد بوشهر

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
204
0
233
0
11
0
42
0
6
0
5.4 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال قلم چی واحد بوشهر

تعداد لایک:42تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:15
اقای امیرحسین زارعی جلسه پیشرفت تحصیلی با اهدا جایزه

تعداد لایک:39تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:30تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:27تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:2

تعداد لایک:26تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:25تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:2
اقای تایماز جمالی جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا جایزه

تعداد لایک:24تاریخ:1394/09/30بازدید:0کامنت:4
یلدا برهمه دوستان مبارک

تعداد لایک:23تاریخ:1394/12/18بازدید:0کامنت:1

تعداد لایک:23تاریخ:1394/12/12بازدید:0کامنت:0
اقای فقیه،جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا هدایا

تعداد لایک:21تاریخ:1394/12/12بازدید:0کامنت:0
اقای علی رضا رضایی،جلسه پیشرفت تحصیلی نیم سال اول با اهدا جایزه

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال قلم چی واحد بوشهر