لوگو کانال قلم چی سلماس🎓

قلم چی سلماس🎓 (kanoon_qalamchisalmas) 11 آذر 1398 21:01:11

قلم چی سلماس🎓

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
343
0
51
0
24
0
43
0
10
0
7.0 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال قلم چی سلماس🎓

تعداد لایک:43تاریخ:1398/12/04بازدید:275کامنت:4
#زمستان جلسات 5نفره

تعداد لایک:42تاریخ:1398/11/15بازدید:0کامنت:0
#نفرات برتر آزمون 11بهمن #قلم چی #برتر98

تعداد لایک:38تاریخ:1398/12/02بازدید:0کامنت:0
نفرات برتر آزمون 25بهمن #قلم چی #آزمون #نفرات برتر

تعداد لایک:38تاریخ:1398/11/15بازدید:0کامنت:0
#نفرات برتر آزمون 11بهمن #قلم چی

تعداد لایک:36تاریخ:1398/12/04بازدید:170کامنت:0
جلسات پنج نفره #دانش آموز #قلم چی

تعداد لایک:36تاریخ:1398/10/29بازدید:0کامنت:0
ادامه نفرات برتر 😊 #قلم چی #آزمون #نفرات برتر 🌹

تعداد لایک:35تاریخ:1398/12/02بازدید:0کامنت:0
#نفرات برتر آزمون 25بهمن

تعداد لایک:34تاریخ:1398/09/18بازدید:0کامنت:1
نفرات برتر آزمون #15آذر #قلم چی #کانون

تعداد لایک:33تاریخ:1398/11/15بازدید:0کامنت:0
#موفقیت #برتر #قلم چی

تعداد لایک:32تاریخ:1398/10/04بازدید:0کامنت:0
نفرات برتر آزمون 29 آذر #قلم چی

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال قلم چی سلماس🎓