لوگو کانال کانون فرهنگی آموزش قلم چی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی (kanoon.sarpol98) 11 آذر 1398 21:01:09

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
244
2
130
0
25
0
87
0
8
0
10.2 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال کانون فرهنگی آموزش قلم چی

تعداد لایک:87تاریخ:1398/06/25بازدید:0کامنت:7
نفرات برتر کنکور .98 سرپلذهاب #قلمچی #سرپلذهاب

تعداد لایک:77تاریخ:1398/05/18بازدید:0
نفرات برتر کنکور 98 #قلمچی #سرپل_ذهاب

تعداد لایک:68تاریخ:1398/05/18بازدید:0کامنت:2
نفرات برتر کنکور 98 #قلمچی #سرپل_ذهاب

تعداد لایک:67تاریخ:1398/05/30بازدید:0کامنت:5
نفرات برتر کنکورچند سال اخیر سرپلذهاب. #کانون_فرهنگی_آموزش_قلمچی #سرپلذهاب

تعداد لایک:65تاریخ:1398/06/25بازدید:0کامنت:3
معلمان آینده شهرمان. با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان #قلمچی #سرپلذهاب

تعداد لایک:62تاریخ:1398/06/21بازدید:0کامنت:0
#قلمچی #سرپلذهاب

تعداد لایک:62تاریخ:1398/05/31بازدید:0کامنت:0
دانش آموزان برتر کنکور چند سال اخیر کانون فرهنگی آموزش قلمچی شعبه سرپلذهاب #قلمچی #سرپلذهاب

تعداد لایک:62تاریخ:1398/05/24بازدید:0
افتخارات کانون فرهنگی آموزش قلمچی #قلمچی #سرپل_ذهاب

تعداد لایک:59تاریخ:1398/06/17بازدید:0کامنت:4
ریاضیات ابتدایی و راهنمایی موفقیت فرزندان خود را به ما پسپارید. #قلمچی #سرپلذهاب

تعداد لایک:58تاریخ:1398/06/26بازدید:0کامنت:0
پزشکان آینده شهرمان #قلمچی #سرپلذهاب

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال کانون فرهنگی آموزش قلم چی