لوگو کانال kanoon.sarakhs

kanoon.sarakhs (kanoon.sarakhs) 11 آذر 1398 21:01:09

kanoon.sarakhs

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
96
-2
5
0
7
0
9
0
3
0
7.3 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال kanoon.sarakhs

تعداد لایک:9تاریخ:1398/06/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:7تاریخ:1398/07/11بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:7تاریخ:1398/06/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:6تاریخ:1398/06/12بازدید:0کامنت:0

تعداد لایک:3تاریخ:1398/06/12بازدید:0کامنت:0
📘📗📕 فیلم‌های 1 دقیقه ای از روش مطالعه رتبه‌های برتر کنکور 98 در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/245856

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال kanoon.sarakhs