لوگو کانال GhalamchiGachsaran

GhalamchiGachsaran (ghalamchigach) 11 آذر 1398 21:01:07

GhalamchiGachsaran

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
337
0
290
0
10
0
48
0
2
0
3.0 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال GhalamchiGachsaran

تعداد لایک:48تاریخ:1398/05/16بازدید:0کامنت:6

تعداد لایک:47تاریخ:1398/05/29بازدید:0کامنت:4

تعداد لایک:44تاریخ:1398/06/07بازدید:0کامنت:0
عکسهایی از جشن تجلیل دانش آموزان برتر کانون قلم چی گچساران.۶ شهریور ۹۸

تعداد لایک:40تاریخ:1397/08/04بازدید:0کامنت:2
پشتیبان کانون بهمراه مسئول نمایندگی . آزمون 1397/08/04

تعداد لایک:38تاریخ:1398/07/15بازدید:0کامنت:0
حضور اولیا و دانش آموزان در جلسات اتمام حجت مهرماه۹۸

تعداد لایک:38تاریخ:1397/07/15بازدید:0کامنت:1
#ghalamchigach

تعداد لایک:37تاریخ:1398/11/12بازدید:0کامنت:0
نفرات برتر آزمون ۱۱ بهمن کانون قلم چی گچساران

تعداد لایک:37تاریخ:1397/07/20بازدید:0کامنت:1
آزمون 20 مهر 1397 .سالن دبیرستان پسرانه شاهد

تعداد لایک:35تاریخ:1397/12/17بازدید:0کامنت:1
آزمون 17 اسفند ماه نود و هفت

تعداد لایک:35تاریخ:1397/10/22بازدید:0کامنت:1
آزمون 1397/10/21

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال GhalamchiGachsaran