لوگو کانال کانون قلم چی تکاب

کانون قلم چی تکاب (kanoon_ghalamchi_takab) 12 مهر 1397 17:55:12

کانون قلم چی تکاب

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
162
0
1
0
24
0
24
0
24
0
14.8 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال کانون قلم چی تکاب

تعداد لایک:24تاریخ:1397/07/05بازدید:0کامنت:3
قبولی های کنکور ۹۷ کانون قلم چی تکاب

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال کانون قلم چی تکاب