لوگو کانال jamshid maghsoudi

jamshid maghsoudi (kanoon.kuhdasht) 12 مهر 1397 17:55:11

jamshid maghsoudi

تعداد
فالوور
تعداد
مطالب
میانه
لایک هر مطلب
بیشترین
لایک هر مطلب
کمترین
لایک هر مطلب
نسبت لایک به
تعداد فالوور
156
0
1
0
53
0
53
0
53
0
34.0 %
0.00

پربازدیدترین مطالب کانال jamshid maghsoudi

تعداد لایک:53تاریخ:1397/07/05بازدید:0کامنت:11

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال jamshid maghsoudi