پست های بیشتر

تعداد بازدید:216تاریخ:1399/06/06 10 : 39 : 00
توضیحات: بسته آموزشی زبان‌‌انگلیسی پایه دهم (اسفندماه) ویژه رشته‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش گردآورنده: مهدی پیرهادی 🔹️@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/zip
تعداد بازدید:294تاریخ:1399/05/31 12 : 53 : 22

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش هشتم ✅پایه دوازدهم ⏰ تست 🔘 استاد عزیزی👌👌
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:265تاریخ:1399/05/31 12 : 49 : 56

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش هفتم ✅پایه دوازدهم ⏰ درس نامه و تمرین 🔘 استاد عزیزی👌👌 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:169تاریخ:1399/05/31 12 : 42 : 34

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش ششم ✅پایه دوازدهم ⏰ تمرین و تست 🔘 استاد عزیزی👌👌 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:163تاریخ:1399/05/31 12 : 34 : 14

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش پنجم ✅پایه دوازدهم ⏰ درس نامه 🔘 استاد عزیزی👌👌 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:159تاریخ:1399/05/31 12 : 27 : 33

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش چهارم ✅پایه دوازدهم ⏰ تمرین و تست 🔘 استاد عزیزی👌👌 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:158تاریخ:1399/05/31 12 : 27 : 05

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش سوم ✅پایه دوازدهم ⏰ درس نامه و حل تمرین 🔘 استاد عزیزی👌👌 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:163تاریخ:1399/05/31 12 : 26 : 24

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش دوم ✅پایه دوازدهم ⏰ حل تمرین و تست 🔘 استاد عزیزی👌👌 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:180تاریخ:1399/05/30 13 : 47 : 26

توضیحات: 📋حسابداری #بهای_تمام_شده(پودمان۳) ⭕️بخش اول ✅پایه دوازدهم ⏰ درس نامه 🔘 استاد عزیزی👌👌 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:239تاریخ:1399/05/28 13 : 47 : 51

توضیحات: http://www.kanoon.ir/Article/266744
ارسال عکس
تعداد بازدید:453تاریخ:1399/05/19 20 : 21 : 57

http://www.kanoon.ir/Article/267762
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/267762
تعداد بازدید:420تاریخ:1399/05/19 20 : 21 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/267761
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/267761
تعداد بازدید:385تاریخ:1399/05/19 20 : 21 : 42

http://www.kanoon.ir/Article/267759
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/267759
تعداد بازدید:236تاریخ:1399/05/19 20 : 21 : 22

http://www.kanoon.ir/Article/267899
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/267899
تعداد بازدید:319تاریخ:1399/05/19 20 : 21 : 14

http://www.kanoon.ir/Article/267898
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/267898
تعداد بازدید:419تاریخ:1399/05/03 22 : 33 : 09

http://www.kanoon.ir/Article/266851
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/266851
تعداد بازدید:403تاریخ:1399/05/03 22 : 32 : 58

http://www.kanoon.ir/Article/266926
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/266926
تعداد بازدید:388تاریخ:1399/05/03 22 : 32 : 49

http://www.kanoon.ir/Article/266927
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/266927
تعداد بازدید:368تاریخ:1399/05/03 22 : 32 : 40

http://www.kanoon.ir/Article/266928
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/266928
تعداد بازدید:364تاریخ:1399/05/03 22 : 32 : 28

http://www.kanoon.ir/Article/266929
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/266929
تعداد بازدید:357تاریخ:1399/05/03 22 : 32 : 13

http://www.kanoon.ir/Article/267223
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/267223
تعداد بازدید:358تاریخ:1399/05/03 22 : 32 : 01

http://www.kanoon.ir/Article/267224
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/267224
تعداد بازدید:348تاریخ:1399/04/12 16 : 34 : 41

ریاضی سال دوازدهم هنرستان جلسه دوم پودمان 4 توسط استاد کاظمی http://m.aparat.com/v/kQElp
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/kQElp
تعداد بازدید:329تاریخ:1399/04/12 16 : 33 : 54

http://m.aparat.com/v/VGh1X
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/VGh1X
تعداد بازدید:278تاریخ:1399/04/12 16 : 28 : 47
پاسخ سه چهارم
تعداد بازدید:273تاریخ:1399/04/12 16 : 27 : 46
گزینه یک: 600000
تعداد بازدید:264تاریخ:1399/04/12 16 : 27 : 46
پاسخ هزینه ثابت بهای مواد اولیه در سطح واحد ثابت است ولی در سطح کل متغیر است.
تعداد بازدید:277تاریخ:1399/04/10 15 : 52 : 14
تفاضل بدهی و سرمایه شرکت ۸۰ درصد کمتر از مجموع آنها می باشد. اگر نصف بدهی‌ها پرداخت و نصف مطالبات نیز دریافت شود .نسبت سرمایه به دارایی در حالت فعلی کدام میشود ؟(سرمایه بیشتر از مبلغ بدهی است ) public poll سه هشتم – 2 👍👍👍👍👍👍👍 50% @S_i_n_a_g_r, 😴 سه چهارم – 2 👍👍👍👍👍👍👍 50% ياسمين, @bi_ta80 دو پنجم ▫️ 0% سه پنجم ▫️ 0% 👥 4 people voted so far.
تعداد بازدید:242تاریخ:1399/04/10 15 : 49 : 42
در فرایند تولیدی کالایی ،دستمزد دو سوم مواد و سربار معادل تفاضل مواد و دستمزد است .اگر بهای تبدیل۶۰۰.۰۰۰ریال باشد بهای مواد چند ریال است ؟ public poll ۶۰۰.۰۰۰ – 4 👍👍👍👍👍👍👍 100% @Reyhane8040, @S_i_n_a_g_r, B, ياسمين ۲۰۰.۰۰۰ ▫️ 0% ۴۰۰.۰۰۰ ▫️ 0% ۸۰۰.۰۰۰ ▫️ 0% 👥 4 people voted so far.
تعداد بازدید:246تاریخ:1399/04/10 15 : 46 : 44
بهای مواد اولیه مصرف شده برای تولید یک واحد کالا یک نوع........ است public poll هزینه ثابت – 4 👍👍👍👍👍👍👍 50% Mahdi, @S_i_n_a_g_r, B, ياسمين هزینه متغییر مستقیم – 3 👍👍👍👍👍 38% ●○•ÑĔĞĀŘ•○●, @ms_mob, @Marie_DehSht_1379_1_17 هزینه متغییر غیر مستقیم – 1 👍👍 13% @Nimateimuri هزینه متغییر ▫️ 0% 👥 8 people voted so far.
تعداد بازدید:267تاریخ:1399/04/08 15 : 51 : 58

توضیحات: پارت۲- ارتفاع دادن احجام در پرسپکتیو دونقطه ای 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:259تاریخ:1399/04/08 15 : 37 : 06

توضیحات: آموزش پرسپکنیو دو نقطه ای 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:48,396تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:48,622تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:50,427تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:52,723تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:54,805تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:56,288تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:56,525تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:56,606تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 10
یازدهم هنرستان👇👇
تعداد بازدید:62,172تاریخ:1399/04/06 14 : 00 : 06
سوالات آزمون ۶ تیر ( برای دانلود سوالات دبستان و متوسطه اول به صفحه شخصی مراجعه کنید) 👇👇
تعداد بازدید:361تاریخ:1399/03/31 12 : 21 : 29
توضیحات: دانش فنی تخصصی دوازدهم کامپیوتر پودمان سوم درس چهارم تا آخر پودمان👆👆👆 @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/x-ms-wmv
تعداد بازدید:383تاریخ:1399/03/29 13 : 16 : 16
توضیحات: دانش فنی تخصصی دوازدهم کامپیوتر پودمان سوم درس دوم و سوم👆👆👆 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/x-ms-wmv
تعداد بازدید:380تاریخ:1399/03/29 08 : 38 : 13
توضیحات: دانش فنی تخصصی دوازدهم کامپیوتر پودمان سوم درس اول👆👆👆👆 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/x-ms-wmv
تعداد بازدید:390تاریخ:1399/03/25 17 : 52 : 30
💎 #مالیات_تکلیفی چيست؟ ⭕️مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد . ✅ نكات بسیار مهم در خصوص مالیات تکلیفي : 1️⃣در مورد صورت وضعیت های پیمانکاری ماخذ کسر مالیات علی الحساب رقم ناخالص صورت وضعیت قابل پرداخت خواهد بود. 2️⃣ پیش پرداخت هایی که در اجرای قراردادهای پیمانکاری پرداخت میگردد مشمول کسر مالیات تکلیفی نخواهد بود. 3️⃣درصورتی که مالیات تکلیفی کسر نگردد و مودی ( دریافت کننده وجه ) مالیات خود را پرداخت کند فقط به آن شخصی که موظف به کسر بوده جریمه تعلق میگیرد. 4️⃣مطالبه مالیات تکلیفی از سوی اداره مالیاتی باید متکی به اسناد و مدارک باشد و برآورد و تخمین فاقد وجاهت قانونی است. 5️⃣ مطابق تبصره دو ماده ۱۰۴ اگر خدمات دهنده از مالیات معاف باشد به شرط استعلام قبلی و دریافت پاسخ استعلام مبنی بر معاف بودن دریافت کننده وجه ، کسر مالیات تکلیفی منتفی می باشد. 6️⃣جرایم همه مالیات های تکلیفی چه حقوق و چه خدمات و غیره مربوط به مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ می باشد. 7️⃣هزینه ای به نام تبلیغات در صورتی جز هزینه های قابل قبول خو اهد شد که مالیات تکلیفی آن کسر گردد. #حسابداری @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:296تاریخ:1399/03/24 19 : 22 : 01

توضیحات: درس #ادبیات_فارسی ٣ - حل نمونه سوالات آزمون نهایی پایه #دوازدهم تمام رشته ها ساعت ١۵:٣٠ سه شنبه ٢٠ خرداد ٩٩ #سیما 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:304تاریخ:1399/03/23 16 : 12 : 21
⭕️#ماهیت حسابها ماهیت ۹گروه اصلی حسابها به شرح زیر است: ۱-دارایی جاری=بدهکار ۲-دارایی غیر جاری=بدهکار ۳-بدهی جاری=بستانکار ۴-بدهی غیرجاری=بستانکار ۵-حقوق صاحبان سهام=بستانکار ۶-درآمد=بستانکار ۷-بهای تمام شده=بدهکار ۸-هزینه ها=بدهکار ۹-حسابهای انتظامی=بدون ماهیت حسابهای کل ،معین و تفصیلی که زیر مجموعه گروه حسابهای اصلی قرار میگیرند ماهیت سرگروه خود را میگیرند مثلا وجوه نقد و بانک که زیر مجموعه گروهِ دارایی جاری قرار میگیره ماهیت همین گروه حساب(دارایی جاری)که بدهکار هست رو میگیره و این حساب نیز ماهیتش بدهکار میشه 🆔@kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:301تاریخ:1399/03/22 15 : 50 : 16

توضیحات: 🎥 فیلم آموزشی پودمان #چهارم کتاب حسابداری #بهای_تمام_شده ⭕️عنوان پودمان: مالیات بر ارزش افزوده ✅پایه دوازدهم ❄️ مدرس: هیوا بلکامه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:265تاریخ:1399/03/22 13 : 04 : 34

توضیحات: درس #نصب_و_نگهداری_تجهیزات - پایه #دوازدهم رشته نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه ای
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:336تاریخ:1399/03/17 12 : 31 : 03

توضیحات: 🎥 فیلم آموزشی پودمان #پنجم کتاب حسابداری #تهیه_و_تنظیم_صورتهای_مالی ⭕️عنوان پودمان: مالیات بر عملکرد ✅پایه دوازدهم 🔸 مدرس: استاد خسروانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:277تاریخ:1399/03/17 11 : 12 : 44

http://m.aparat.com/v/fdJTN
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/fdJTN
تعداد بازدید:264تاریخ:1399/03/17 11 : 12 : 30

http://m.aparat.com/v/qb4s5
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/qb4s5
تعداد بازدید:303تاریخ:1399/03/15 20 : 50 : 08

توضیحات: 📌آموزش #صفحه_به_صفحه ریاضی یازدهم #هنرستان #کلیه_رشته_ها پودمان 5 #آمارتوصیفی #صفحه144 ✅#هنرستان ✅#پایه_یازدهم ✅#ریاضی_2 ✅#پودمان_5 ✅#صفحه144 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:255تاریخ:1399/03/15 20 : 46 : 36

توضیحات: 📌آموزش #صفحه_به_صفحه ریاضی یازدهم #هنرستان #کلیه_رشته_ها پودمان 5 #آمارتوصیفی #صفحه142-143 ✅#هنرستان ✅#پایه_یازدهم ✅#ریاضی_2 ✅#پودمان_5 ✅#صفحه142 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:244تاریخ:1399/03/15 20 : 45 : 03

توضیحات: 📌آموزش #صفحه_به_صفحه ریاضی یازدهم #هنرستان #کلیه_رشته_ها پودمان 5 #آمارتوصیفی #صفحه142 ✅#هنرستان ✅#پایه_یازدهم ✅#ریاضی_2 ✅#پودمان_5 ✅#صفحه142 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:248تاریخ:1399/03/15 20 : 45 : 01

توضیحات: درس #ریاضی ٢ - نمودار جعبه‌ای پایه #یازدهم درس مشترک شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش ساعت ٧:٢۵ چهارشنبه ٧ خرداد ٩٩ 🆔@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:316تاریخ:1399/03/14 20 : 30 : 35

توضیحات: 🎥 #ویدئو ⭕️ #پودمان_پنجم_شیمی ⭕️ #جلسه_دوم 👤 مباحث: آلکن، آلکین، سیکلوآلکان‌ها و ترکیبات آروماتیک ⏰مدت زمان: 12 دقیقه و 45 ثانیه #شیمی_هنرستان #ترکیبات_کربن_دار @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:300تاریخ:1399/03/14 20 : 15 : 01

توضیحات: 🎥 #ویدئو ⭕️ #پودمان_پنجم_شیمی ⭕️ #جلسه_اول 👤 مباحث: کربن، مقایسه ترکیبات آلی و معدنی، آلکان‌ها ⏰مدت زمان: 23 دقیقه و 17 ثانیه #شیمی_هنرستان #ترکیبات_کربن_دار @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:241تاریخ:1399/03/14 19 : 30 : 26
🌼🌼🌼🌼#شعر_ایرانی ای گل از غنچه کی برون آیی که شدم ز انتظار سودایی بلبلان را نمی برد شب خواب تا سحرگه نقاب بگشایی با صبا گفته ای که می آیم من و این مژده و شکیبایی گرچه پیشم هزار تن بیشند بی تو جان میدهم ز تنهایی دیده در آرزوی دیدارت وعده ای میدهد به بینایی (همام تبریزی) @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:292تاریخ:1399/03/13 17 : 08 : 13

توضیحات: 🔹🔸برنامه آزمون های تابستان۹۹ کانون در مقطع دهم و یازدهم هنرستان http://www.kanoon.ir/Article/265488
ارسال عکس
تعداد بازدید:266تاریخ:1399/03/13 15 : 57 : 43
نظرخود را درباره ارسال شعرهایی از شعرای ایرانی درکانال تلگرام بیان کنید؟ public poll بله موافقم – 14 👍👍👍👍👍👍👍 52% Neusha, @ahmadgorjinia, Behnaz.sharifpour, @qazal_shafiei, @Archi_Dehnavi, ♥️ ﷽ ♥️, A.Ch, ZAHRA, amirdavari, @MoStAfA_83, E, @Mohamad_3831, Soroush, @Theycallmemaei خیر مخالفم – 13 👍👍👍👍👍👍👍 48% Mahdi, @MahdiKarimiJooni, @MrMa113, @m_m_a_mohammadalizadeh, @Arghavan_Azizi, @a_Nina, @amirhosein_perspolis1, @Mahshid188, @sara_jahanbakhsh, @Brightsunny, @Nimateimuri, @Neda_Kaarimi, @Starkarrew 👥 27 people voted so far.
تعداد بازدید:261تاریخ:1399/03/13 15 : 41 : 14

توضیحات: درس #ریاضی ٢ - شاخص های مرکزی و نمودارهای جعبه ای پایه #یازدهم مشترک تمام رشته ها شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش ساعت ٧:۵٠ دوشنبه ۵ خرداد ٩٩
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:263تاریخ:1399/03/13 15 : 32 : 59

توضیحات: درس #ریاضی ٢ - درون یابی و برون یابی شاخص پایه #یازدهم درس مشترک شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش ساعت ٧:٢۵ شنبه ٣ خرداد ٩٩ @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:617تاریخ:1399/03/12 13 : 27 : 56
توضیحات: 🔻🔻منابع #کنکور #کاردانی سال 1399👆👆 @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:411تاریخ:1399/03/10 16 : 13 : 41
توضیحات: ✅نمونه_سوالات_الزامات #محیط_کار #کل_کتاب #دهم #هنرستانی_ها @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:382تاریخ:1399/03/10 15 : 23 : 03
توضیحات: ✅نمونه سوال کارآفرینی @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:447تاریخ:1399/03/06 20 : 42 : 01
توضیحات: #فارسی_نگارش_یازدهم #کارودانش_هنرستان #آزمون_نوبت_اول دی ماه ۹۷ طراح: خانم مهناز دائی نژاد،مشهد فرمتpdf @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:397تاریخ:1399/03/05 13 : 19 : 19

http://m.aparat.com/v/1uZge
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/1uZge
تعداد بازدید:391تاریخ:1399/03/04 15 : 55 : 41
👈 " تکنیک‌های صحیح مطالعه" ☘ رعایت بعضی از تکنیک های مطالعه ضروری است که در زیر اشاره می شود: 🍁 در حین مطالعه از تکنیک‌هایی مانند علامت‌گذاری، یادداشت‌برداری، خلاصه‌نویسی، برجسته‌سازی (استفاده از ‌های‌لایت یا خودکار رنگی)، دست‌خوانی (دنبال کردن کلمات با حرکت هماهنگ چشم و دست) و... استفاده کنید. این تکنیک‌ها علاوه بر افزایش بازدهی و کمیت مطالعه از یکنواختی مطالعه و خستگی ناشی از آن می‌کاهند. 🍁 همیشه قبل از شروع به مطالعه، نگاهی اجمالی به کل کتاب داشته باشید و رئوس مطالب را به یاد بسپارید. 🍁 قبل از مطالعه، در حین و بعد از آن برای خود سؤالاتی طرح کنید تا حواس‌پرتی شما را در حین مطالعه کاهش دهد. 🍁 آن‌چه را می‌خوانید با آموخته‌های قبلی‌تان ارتباط دهید. 🍁 برای کاهش اثر خستگی و دلزدگی از متن و افزایش بازدهی خود، در مطالعه تنوع داشته باشید و یک روز را به یک درس اختصاص ندهید. 🍁 قبل از حضور در کلاس پیش‌خوانی مختصری در مورد موضوع داشته باشید. 🍁 برای مقاومت با حواس‌پرتی‌های درونی، آن‌ها را در برگه‌ای بنویسید و با خود قرار بگذارید در زمانی دیگر به آن‌ها فکر کنید
تعداد بازدید:363تاریخ:1399/03/03 10 : 52 : 40
توضیحات: درسنامه حقوق ودستمزد
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:314تاریخ:1399/03/03 10 : 49 : 30

http://m.aparat.com/v/XuwkV
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/XuwkV
تعداد بازدید:303تاریخ:1399/03/03 10 : 48 : 58

https://www.aparat.com/v/NknbM
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.aparat.com/v/NknbM
تعداد بازدید:366تاریخ:1399/02/31 13 : 53 : 45

توضیحات: 📒صورت های مالی ⭕️پایه دوازدهم 📌پودمان ۴ بستن حساب های موقت 📍موسسات بازرگانی 🔍سیستم دائمی 👨🏻‍🎓مدرس: استاد حمید هدشی 🔸@kanoonir_11honarestan ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:305تاریخ:1399/02/31 13 : 53 : 25

توضیحات: 📒صورت های مالی ⭕️پایه دوازدهم 📌پودمان ۴ بستن حساب های دائمی 📍موسسات بازرگانی و خدماتی 🔍سیستم دائمی 👨🏻‍🎓مدرس: استاد حمید هدشی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔸@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:294تاریخ:1399/02/31 13 : 26 : 38

توضیحات: 📒صورت های مالی ⭕️پایه دوازدهم 📌پودمان ۴ بستن حساب های موقت 📍موسسات بازرگانی 🔍سیستم ادواری 👨🏻‍🎓مدرس: استاد حمید هدشی 🔸 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:318تاریخ:1399/02/31 13 : 21 : 02

توضیحات: 📒صورت های مالی ⭕️ پایه دوازدهم 📌پودمان ۴ بستن حساب های موقت 👨🏻‍🎓مدرس: استاد حمید هدشی 🔸@kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:550تاریخ:1399/02/31 11 : 46 : 06
توضیحات: 🔻۸۶مثال ایهام_تهیه کننده:آرش مطلب زاده_اصفهان @kanoonir_10honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:384تاریخ:1399/02/26 12 : 31 : 58
🔴تست های آزمون ۲۶اردیبهشت @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:360تاریخ:1399/02/26 12 : 30 : 48

http://www.kanoon.ir/Article/264444
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/264444
تعداد بازدید:0تاریخ:1399/02/26 09 : 07 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1399/02/26 09 : 07 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1399/02/26 09 : 07 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1399/02/26 09 : 07 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1399/02/26 09 : 07 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1399/02/26 09 : 07 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1399/02/26 09 : 07 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:393تاریخ:1399/02/24 18 : 45 : 51

http://m.aparat.com/v/W7RIP
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/W7RIP
تعداد بازدید:344تاریخ:1399/02/24 18 : 45 : 51

http://m.aparat.com/v/M9Fb8
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://m.aparat.com/v/M9Fb8
تعداد بازدید:310تاریخ:1399/02/24 18 : 42 : 12

https://www.aparat.com/v/sin9q
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.aparat.com/v/sin9q
تعداد بازدید:343تاریخ:1399/02/23 22 : 00 : 01
توضیحات: ✳️ فارسی و نگارش ۳ بخش هایی از جزوهٔ فارسی دوازدهم (معنی و مفهوم شعر و نثر و پاسخ سؤالات کارگاه درس پژوهی) - شاخهٔ فنی و حرفه ای و کاردانش، با ویرایش و بازنگری مجدد، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی جديد، شهریور 98 - مسعودی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:326تاریخ:1399/02/23 22 : 00 : 01
توضیحات: ✳️ فارسی و نگارش ۲ بخش هایی از جزوهٔ فارسی يازدهم (معنی و مفهوم شعر و نثر و پاسخ سؤالات کارگاه درس پژوهی) - شاخهٔ فنی و حرفه ای و کاردانش، با ویرایش و بازنگری مجدد، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی جديد، شهریور 98 - مسعودی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:700تاریخ:1399/02/22 10 : 15 : 50

توضیحات: 🔸️منطق آزمون ۲۶ اردیبهشت تهیه و تنظیم:آقای سعید کمالو #دهم_یازدهم_هنرستان @kanoonir_10honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:322تاریخ:1399/02/21 15 : 10 : 22
🛑#مالیاتی ✅ مالیات ابرازی : مالیاتی که مودی مالیاتی با در اظهارنامه تسلیمی ابراز می نماید . این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود و در غیر اینصورت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود . ✅ مالیات تشخیصی : پس از ارسال اظهارنامه عملکرد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و رسیدگی ماموران مالیاتی ، نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین مالیات ( و یا معاف از پرداخت مالیات ) اقدام می گردد که به آن مالیات تشخیصی گفته میشود. ✅ مالیات قطعی : اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراضی نکند و یا اینکه با مسئول مربوطه توافق در تعیین درآمد و میزان مالیات نماید و یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری نماید ، مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی شناخته خواهد شد #حسابداری @kanoonir_10honarestan
تعداد بازدید:297تاریخ:1399/02/20 17 : 05 : 04
توضیحات: ......: #فارسی_و_نگارش_دوازدهم #کارودانش #معنی_و_توضیحات درس ۱۱ #خوان_هشتم ص ۱۲۰ قسمت اول دبیر:خانم سيده اشرف هاشمي استان هرمزگان @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل audio/aac
تعداد بازدید:291تاریخ:1399/02/20 17 : 03 : 46
توضیحات: ......: #فارسی_و_نگارش_دوازدهم #کارودانش #معنی_و_توضیحات درس ۱۱ #خوان_هشتم ص ۱۲۰ قسمت اول دبیر:خانم سيده اشرف هاشمي استان هرمزگان @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل audio/aac
تعداد بازدید:288تاریخ:1399/02/20 16 : 10 : 41
توضیحات: ......: #فارسی_و_نگارش_دوازدهم #کارودانش #معنی_و_توضیحات درس ۱۱ #خوان_هشتم ص ۱۲۰ قسمت اول دبیر:خانم سيده اشرف هاشمي استان هرمزگان @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل audio/aac
تعداد بازدید:274تاریخ:1399/02/20 15 : 56 : 46
توضیحات: ......: #فارسی_و_نگارش_دوازدهم #کارودانش #خوانش درس ۱۱ #خوان_هشتم ص ۱۲۰ دبیر:خانم سيده اشرف هاشمي استان هرمزگان @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل audio/aac
تعداد بازدید:3,887تاریخ:1399/02/20 15 : 36 : 35

توضیحات: 🎥 #ویدئو ⭕️ #پودمان_چهارم_شیمی ⭕️ #جلسه_اول 👤 مبحث اکسایش و کاهش در الکتروشیمی ⏰مدت زمان: 15 دقیقه #شیمی_هنرستان #الکتروشیمی 🔰 با تشکر از تلاش شما ابوقداره
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:466تاریخ:1399/02/20 15 : 33 : 00

https://www.aparat.com/v/20O4D
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.aparat.com/v/20O4D
تعداد بازدید:42,023تاریخ:1399/02/19 13 : 23 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,777تاریخ:1399/02/19 13 : 23 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,219تاریخ:1399/02/19 13 : 23 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,066تاریخ:1399/02/19 13 : 23 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,756تاریخ:1399/02/19 13 : 23 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,801تاریخ:1399/02/19 13 : 23 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:42,285تاریخ:1399/02/19 13 : 23 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:361تاریخ:1399/02/15 23 : 37 : 14
توضیحات: #خلاصه_درس1 #سلامت_بهداشت #دوازدهم #هنرستانی_ها @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:886تاریخ:1399/02/14 14 : 32 : 20
📙مساحت و محیط اشکال هندسی📙 مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4 مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2 مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 محیط مثلث = مجموع سه ضلع مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3 مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 محیط لوزی = یک ضلع × 4 مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2 مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3 محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:364تاریخ:1399/02/14 14 : 31 : 12
توضیحات: #اخلاق_حرفه_ای_لطفا #کادرهای_قرمزروبیشترمطالعه_کنید #دوازدهم #هنرستانی_ها @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:391تاریخ:1399/02/13 16 : 33 : 51
توضیحات: @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:573تاریخ:1399/02/12 13 : 53 : 48
توضیحات: نمونه سوال جریان ضعیف الکترونیک @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:639تاریخ:1399/02/12 13 : 50 : 40
توضیحات: نمونه سوال تستی نصب و نگهداری تجهیزات(شبکه و نرم افزار) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,108تاریخ:1399/02/12 13 : 46 : 40
توضیحات: یازدهم گرافیک @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,690تاریخ:1399/02/12 13 : 46 : 40
توضیحات: یازدهم معماری @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,683تاریخ:1399/02/12 13 : 46 : 40
توضیحات: یازدهم تربیت بدنی @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,467تاریخ:1399/02/12 13 : 46 : 40
توضیحات: یازدهم حسابداری @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,835تاریخ:1399/02/12 13 : 46 : 40
توضیحات: یازدهم الکتروتکنیک @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,664تاریخ:1399/02/12 13 : 46 : 40
توضیحات: یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,395تاریخ:1399/02/12 13 : 46 : 40
توضیحات: سایر رشته های یازدهم هنرستان @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:328تاریخ:1399/02/12 12 : 37 : 41

http://www.kanoon.ir/Article/263784
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/263784
تعداد بازدید:346تاریخ:1399/02/12 00 : 13 : 03

توضیحات: هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد ❤⭐روز معلم مبارک⭐❤ @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:191,715تاریخ:1399/02/11 21 : 25 : 44

توضیحات: 📸 جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، در تمام مقاطع تحصیلی ✅ @Khabar_Fouri
ارسال عکس
تعداد بازدید:738تاریخ:1399/02/10 09 : 47 : 34

توضیحات: ⭐جمع بندی جدول تناوبی عنصرها @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:505تاریخ:1399/02/07 15 : 44 : 28
توضیحات: 🔹️نمونه سوالات فارسی و نگارش ۲ @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:384تاریخ:1399/02/07 15 : 42 : 17

https://www.instagram.com/p/B_cPf6iJ_Or/?igshid=1926ho6729528
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B_cPf6iJ_Or/?igshid=1926ho6729528
تعداد بازدید:454تاریخ:1399/02/07 15 : 41 : 47

https://www.instagram.com/p/B_cRkZJJmA7/?igshid=tor9rtbtqd0c
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B_cRkZJJmA7/?igshid=tor9rtbtqd0c
تعداد بازدید:483تاریخ:1399/02/07 15 : 41 : 08

https://www.instagram.com/p/B_cRtzdp8NT/?igshid=1bnmn4shangsn
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B_cRtzdp8NT/?igshid=1bnmn4shangsn
تعداد بازدید:434تاریخ:1399/02/06 17 : 14 : 30

https://www.instagram.com/p/B_Z2v8fFPjc/?igshid=1n3oopqdk85w1
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B_Z2v8fFPjc/?igshid=1pl0yq42ckf4
تعداد بازدید:424تاریخ:1399/02/06 17 : 14 : 20

https://www.instagram.com/p/B_ZzoEvl7Ki/?igshid=1gjdqg0yv0tp6
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B_ZzoEvl7Ki/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
تعداد بازدید:417تاریخ:1399/02/06 17 : 14 : 03
https://www.instagram.com/p/B_ZmO0Tl76m/?igshid=1hbb8z31oecnq
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:446تاریخ:1399/02/06 17 : 10 : 28

https://www.instagram.com/p/B_ZhidPFE27/?igshid=1vgb5mzyvgtp2
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B_ZhidPFE27/?igshid=1bnxrnhcxvtte
تعداد بازدید:363تاریخ:1399/02/04 22 : 20 : 56
توضیحات: ⭐درسنامه هویت اجتماعی پایه دوازدهم(درس ۹) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/vnd.ms-powerpoint
تعداد بازدید:335تاریخ:1399/02/04 22 : 15 : 55
توضیحات: ⭐درسنامه هویت اجتماعی پایه دوازدهم(درس ۱۰) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/vnd.ms-powerpoint
تعداد بازدید:425تاریخ:1399/02/02 22 : 04 : 54

توضیحات: با کانونی ترین شهرهای خود آشنا شوید👇 http://www.kanoon.ir/Article/263109
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:441تاریخ:1399/02/01 19 : 52 : 13
🔴🟠🟣🔵🟢🟡🟤⚪️🔴🟠🟣🔵🟢🟡🟤⚪️جلسهء اول کلاس حسابداری آنلاین 🔴🟠🟣🔵🟢🟡🟤⚪️🔴🟠🟣🔵🟢🟡🟤⚪️ 🕰۳شنبه۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت۱۲ 📘📘 حسابداری حقوق و دستمزد ♦️♦️♦️ظرفیت کلاس ها محدود می باشد.♦️♦️♦️ 👈آدرس لینک ورود به کلاس حسابداری https://www.skyroom.online/ch/hasan-azizi/accounting‌ ◀️در هنگام ورود با انتخاب کاربر میهمان وارد کلاس شوید. نکته۱:برای ورود به کلاس می توانید از طریق کامپیوتر ،تبلت و موبایل وارد شوید ولی مناسب است که از طریق کامپیوتر وارد کلاس شوید تا صفحه شما بزرگتر باشد تا کلاس بهتر دیده شود . نکته ۲:برای ورود به سایت از طریق کامپیوتر از مرورگر google chrome استفاده کنید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:395تاریخ:1399/02/01 16 : 39 : 08
توضیحات: @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:697تاریخ:1399/02/01 15 : 18 : 51

توضیحات: 🔹️تدریس متره و برآورد(فصل دوم) مدرس:آقای سعید کمالو @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:429تاریخ:1399/01/30 17 : 09 : 28

https://m.aparat.com/v/TF2eL ✔حسابداری اموال و انبار(فصل۵) @kanoonir_11honarestan
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://m.aparat.com/v/TF2eL
تعداد بازدید:643تاریخ:1399/01/30 16 : 14 : 36
توضیحات: 🔸️فایل آموزش #C @kanoonir_10honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:395تاریخ:1399/01/29 20 : 26 : 27
🔸️مجله‌های آزمون 29 فروردین (از دبستان تا کنکور)👇👇 http://www.kanoon.ir/Article/262806
تعداد بازدید:546تاریخ:1399/01/29 20 : 20 : 35

توضیحات: ✔برنامه پیشنهادی ویژه هنرستانی های یازدهمی(غیرپودمانی) 🔸️از ۲۹ فروردین تا ۴ اردیبهشت @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:554تاریخ:1399/01/29 20 : 19 : 38

توضیحات: ✔برنامه پیشنهادی ویژه هنرستانی های یازدهمی(پودمانی) 🔸️از ۲۹ فروردین تا ۴ اردیبهشت @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:371تاریخ:1399/01/29 13 : 39 : 50
توضیحات: عکاسی۲-فصل ششم هنرآموز:رخساره برخورداری @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:36,631تاریخ:1399/01/29 13 : 25 : 57
توضیحات: 🗂آزمون ۲۹ فروردین 📁یازدهم الکتروتکنیک
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,826تاریخ:1399/01/29 13 : 25 : 55
توضیحات: 🗂آزمون ۲۹ فروردین 📁یازدهم حسابداری
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:36,756تاریخ:1399/01/29 13 : 25 : 52
توضیحات: 🗂آزمون ۲۹ فروردین 📁یازدهم تربیت بدنی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,320تاریخ:1399/01/29 13 : 25 : 48
توضیحات: 🗂آزمون ۲۹ فروردین 📁یازدهم گرافیک
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,183تاریخ:1399/01/29 13 : 25 : 45
توضیحات: 🗂آزمون ۲۹ فروردین 📁یازدهم معماری
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,531تاریخ:1399/01/29 13 : 25 : 42
توضیحات: 🗂آزمون ۲۹ فروردین 📁یازدهم شبکه و نرم افزار
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:36,602تاریخ:1399/01/29 13 : 25 : 37
توضیحات: 🗂آزمون ۲۹ فروردین 📁سایر رشته های یازدهم هنرستان
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:378تاریخ:1399/01/28 14 : 33 : 37
توضیحات: اعداد مهم عناصربخش یک فصل 2 - .pdf @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:593تاریخ:1399/01/28 02 : 00 : 05

حسابداری اموال و انبار - پایه یازدهم - حسابداری - مدرس : مهندس عزیزی https://m.aparat.com/v/TF2eL فصل۴
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://m.aparat.com/v/TF2eL
تعداد بازدید:467تاریخ:1399/01/26 16 : 57 : 03
توضیحات: اعداد مهم عناصر فصل 1-.pdf @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:63,745تاریخ:1399/01/26 16 : 04 : 35

توضیحات: ✅ثبت نام غیر حضوری در آزمون های کانون ✅از دوم دبستان تا کنکور 📎لینک ثبت نام و درخواست مشاوره ثبت نام: http://register.kanoon.ir/Ref/PVW
ارسال عکس
تعداد بازدید:402تاریخ:1399/01/25 17 : 04 : 31
توضیحات: 🔴قهرمانان پیوستگی گروه هنرستان کانون @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:453تاریخ:1399/01/24 17 : 25 : 31
توضیحات: اعداد مهم عناصر فصل 8 .pdf @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:520تاریخ:1399/01/23 12 : 43 : 15
توضیحات: اعداد مهم عناصر فصل 7y.pdf @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:541تاریخ:1399/01/22 18 : 45 : 30

توضیحات: 🔶️🔸️🔹️موفیقت موفیقت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید(امام علی(ع)) @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:536تاریخ:1399/01/22 17 : 14 : 32
توضیحات: آموزش ریاضی ۲ پودمان ۳.pdf @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:465تاریخ:1399/01/22 16 : 49 : 28
🔴معماری (عناصر و جزئیات) اعداد مهم در فصل شش کتاب عناصر و جزئیات👇👇👇 http://www.kanoon.ir/Article/262228
تعداد بازدید:556تاریخ:1399/01/18 21 : 03 : 16

توضیحات: درس #زبان_انگلیسی - بخش پایانی Reading صفحه ٩٠ درس ٣ پایه #یازدهم @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:518تاریخ:1399/01/17 18 : 24 : 04

توضیحات: درس #ادبیات_فارسی - درس ١۴ پایه های #یازدهم @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:675تاریخ:1399/01/17 17 : 33 : 17

توضیحات: درس #فیزیک - پودمان ۴ دما و گرما پایه #دهم و #یازدهم شاخه فنی و حرفه ای @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:595تاریخ:1399/01/17 17 : 12 : 52

https://www.instagram.com/p/B-mR1mOpGVE/?igshid=1j83twnlo1q56
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B-mR1mOpGVE/?igshid=1j83twnlo1q56
تعداد بازدید:559تاریخ:1399/01/17 17 : 12 : 52

https://www.instagram.com/p/B-mRTKCJAiZ/?igshid=tthpxm7xzuxi
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B-mRTKCJAiZ/?igshid=tthpxm7xzuxi
تعداد بازدید:566تاریخ:1399/01/17 17 : 12 : 52

https://www.instagram.com/p/B-mUGc7JpQq/?igshid=1hdwlv9nwupjz
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B-mUGc7JpQq/?igshid=1hdwlv9nwupjz
تعداد بازدید:590تاریخ:1399/01/17 17 : 12 : 52

https://www.instagram.com/p/B-mUQeFJcHc/?igshid=zr93w1g1nw34
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B-mUQeFJcHc/?igshid=zr93w1g1nw34
تعداد بازدید:416تاریخ:1399/01/15 08 : 04 : 31

http://www.kanoon.ir/Article/261157
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/261157
تعداد بازدید:484تاریخ:1399/01/13 23 : 38 : 08

توضیحات: 📕آزمون 15 فروردین : نحوه دریافت سوالات و شرکت در آزمون آنلاین در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/261553
ارسال عکس
تعداد بازدید:488تاریخ:1399/01/12 22 : 56 : 46
📕📕📕📕 اطلاعیه در باره‌ی آزمون 15 فروردین : مراجعه نکنید ! توضیحات در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/261542
تعداد بازدید:518تاریخ:1399/01/11 17 : 41 : 25
توضیحات: پاسخ تست کابل کشی و سیم پیچی الکترومتورهای سه فاز
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:499تاریخ:1399/01/11 17 : 41 : 06
توضیحات: تست کابل کشی و سیم پیچی الکترومتورهای ‌ فاز @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:482تاریخ:1399/01/11 17 : 38 : 04
توضیحات: پاسخ تست عکاسی۲
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:459تاریخ:1399/01/11 17 : 37 : 46
توضیحات: تست های عکاسی۲ @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:435تاریخ:1399/01/11 17 : 36 : 54
توضیحات: پاسخ تست های کارگاه چاپ دستی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:440تاریخ:1399/01/11 17 : 36 : 05
توضیحات: تست های کارگاه چاپ دستی @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:475تاریخ:1399/01/09 20 : 01 : 38

توضیحات: 📕📕📕 رتبه‌ی دانش آموزان با ترازهای مختلف در آزمون 7فروردین و 11بهمن در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/261376
ارسال عکس
تعداد بازدید:486تاریخ:1399/01/09 17 : 25 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:481تاریخ:1399/01/09 17 : 25 : 44
توضیحات: @kanoonir_10honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:501تاریخ:1399/01/08 17 : 52 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:487تاریخ:1399/01/08 17 : 52 : 10
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,726تاریخ:1399/01/07 19 : 40 : 07
توضیحات: 🗂 آزمون ۷ فروردین 📁یازدهم حسابداری @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,463تاریخ:1399/01/07 19 : 40 : 02
توضیحات: 🗂 آزمون ۷ فروردین 📁سایر رشته های یازدهم هنرستان @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:36,139تاریخ:1399/01/07 19 : 39 : 59
توضیحات: 🗂 آزمون ۷ فروردین 📁یازدهم تربیت بدنی @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:36,998تاریخ:1399/01/07 19 : 39 : 53
توضیحات: 🗂 آزمون ۷ فروردین 📁یازدهم گرافیک @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:36,727تاریخ:1399/01/07 19 : 39 : 48
توضیحات: 🗂 آزمون ۷ فروردین 📁یازدهم الکترونیک @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,911تاریخ:1399/01/07 19 : 39 : 43
توضیحات: 🗂 آزمون ۷ فروردین 📁یازدهم شبکه و نرم افزار @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:44,365تاریخ:1399/01/07 19 : 39 : 37
توضیحات: 🗂 آزمون ۷ فروردین 📁یازدهم معماری @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:465تاریخ:1399/01/07 19 : 18 : 12
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:456تاریخ:1399/01/07 19 : 08 : 22
توضیحات: @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:425تاریخ:1399/01/06 15 : 33 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:416تاریخ:1399/01/06 15 : 33 : 34
توضیحات: @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:445تاریخ:1399/01/06 15 : 31 : 35
توضیحات: @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:456تاریخ:1399/01/06 15 : 31 : 11
توضیحات: @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:424تاریخ:1399/01/06 15 : 30 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:459تاریخ:1399/01/06 15 : 27 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:467تاریخ:1399/01/06 15 : 27 : 27
توضیحات: @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:556تاریخ:1399/01/05 15 : 43 : 53
توضیحات: درسنامه ریاضی ۲(فصل ۳ و۴) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:462تاریخ:1399/01/04 19 : 31 : 05
🔺️فایل ها برگرفته از کتاب جامع عمومی هستن
تعداد بازدید:741تاریخ:1399/01/04 16 : 26 : 00
توضیحات: فصل۴ شیمی(الکتروشیمی) @kanoonir_10honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:716تاریخ:1399/01/04 16 : 26 : 00
توضیحات: فصل ۳ شیمی(محلول و کلوئید) @kanoonir_10honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:662تاریخ:1399/01/03 16 : 33 : 52
توضیحات: درسنامه فیزیک فصل ۳و۴(برگرفته از کتاب جامع) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:530تاریخ:1399/01/02 14 : 30 : 07
توضیحات: درسنامه الکتروتکنیک(سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:485تاریخ:1399/01/02 14 : 28 : 55
توضیحات: درسنامه کارگاه چاپ دستی(آشنایی با چاپ دستی و روش های عملی آن) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:541تاریخ:1399/01/02 14 : 27 : 38
توضیحات: درسنامه حسابداری(حقوق و دستمزد) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:474تاریخ:1399/01/02 14 : 27 : 20
توضیحات: درسنامه توسعه برنامه سازی و پایگاه داده(توسعه واسط کاربری) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:479تاریخ:1399/01/01 07 : 10 : 54

توضیحات: یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 ای تغییر دهنده دلها و دیده‏ ها * ای مدبر شب و روز * ای گرداننده سال و حالت ها * بگردان حال ما را به نیکوترین حال 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹سالی سر شار از شادی ،خوش یمنی در کنار خانواده داشته باشین بهار ۹۹ بکامتون شیرین و خجسته باد نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز باد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:412تاریخ:1398/12/29 13 : 49 : 12

http://www.kanoon.ir/Article/260593
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/260593
تعداد بازدید:452تاریخ:1398/12/29 13 : 24 : 49
توضیحات: درسنامه دین و زندگی۲(عصر غیبت) @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:421تاریخ:1398/12/28 23 : 07 : 40
http://www.kanoon.ir/Article/260472
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:453تاریخ:1398/12/28 19 : 05 : 44
توضیحات: درسنامه طراحی ۲ _طراحی از انسان @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:495تاریخ:1398/12/28 19 : 04 : 41
توضیحات: درسنامه ثبت هزینه های خدمات پس از فروش @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:511تاریخ:1398/12/25 22 : 56 : 32

https://www.instagram.com/p/B9xBSrOJMRa/?igshid=1vj3v7u7wp9ev
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B9xBSrOJMRa/?igshid=1vj3v7u7wp9ev
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/12/23 18 : 02 : 57

توضیحات: 📄پاسخ تشریحی آزمون ۲۳ اسفند http://www.kanoon.ir/Article/260086
ارسال عکس
تعداد بازدید:407تاریخ:1398/12/23 18 : 01 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,835تاریخ:1398/12/23 05 : 36 : 26
توضیحات: 📚یازدهم گرافیک @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,118تاریخ:1398/12/23 05 : 36 : 26
توضیحات: 📚یازدهم تربیت بدنی @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,299تاریخ:1398/12/23 05 : 36 : 26
توضیحات: 📚یازدهم الکترونیک @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,162تاریخ:1398/12/23 05 : 36 : 26
توضیحات: 📚یازدهم حسابداری @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,640تاریخ:1398/12/23 05 : 36 : 25
توضیحات: 📚سایر رشته های یازدهم هنرستان @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,396تاریخ:1398/12/23 05 : 36 : 25
توضیحات: 📚 یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,438تاریخ:1398/12/23 05 : 36 : 25
توضیحات: 📚یازدهم معماری @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:607تاریخ:1398/12/22 23 : 50 : 55
ادبیات یازدهم @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:121,367تاریخ:1398/12/22 19 : 01 : 47

توضیحات: 📔راهنمای تصویری شرکت در آزمون آنلاین ۲۳ اسفند http://www.kanoon.ir/Article/260050
ارسال عکس
تعداد بازدید:589تاریخ:1398/12/22 18 : 03 : 44

توضیحات:
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:431تاریخ:1398/12/21 20 : 28 : 13
موزان پایه یازدهم تربیت بدنی درس توسعه مهارت های حرکتی با توپ در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۲۱۱ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه۲۱۱ مطالعه نکرده ام – 3 👍👍👍👍👍👍👍 50% بیشتر از صفحه ۲۱۱ – 2 👍👍👍👍👍 33% تا همین حدود – 1 👍👍 17% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۲۱۱مطالعه کرده ام ▫️ 0% 👥 6 people voted so far.
تعداد بازدید:382تاریخ:1398/12/21 20 : 21 : 28
موزان پایه یازدهم حسابداری درس اموال و انبار در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۲۰۱ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll بیشتر از صفحه ۲۰۱ – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% تا همین حدود – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۲۰۱مطالعه کرده ام – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه۲۰۱ مطالعه نکرده ام – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% 👥 4 people voted so far.
تعداد بازدید:356تاریخ:1398/12/21 20 : 17 : 24
آموزان پایه یازدهم حسابداری درس حقوق و دستمزد در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۱۳۱ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۱۳۱ مطالعه نکرده ام – 2 👍👍👍👍👍👍👍 50% بیشتر از صفحه ۱۳۱ – 1 👍👍👍👍 25% تا همین حدود – 1 👍👍👍👍 25% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۱۳۱مطالعه کرده ام ▫️ 0% 👥 4 people voted so far.
تعداد بازدید:349تاریخ:1398/12/21 20 : 13 : 40
نش آموزان پایه یازدهم درس شیمی در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۷۴ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۷۴ مطالعه نکرده ام – 2 👍👍👍👍👍👍👍 50% بیشتر از صفحه ۷۴ – 1 👍👍👍👍 25% تا همین حدود – 1 👍👍👍👍 25% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۷۴مطالعه کرده ام ▫️ 0% 👥 4 people voted so far.
تعداد بازدید:345تاریخ:1398/12/21 20 : 09 : 43
دانش آموزان پایه یازدهم درس فیزیک در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۸۰ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll بیشتر از صفحه ۸۰ – 1 👍👍👍👍👍👍👍 100% تا همین حدود ▫️ 0% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۸۰مطالعه کرده ام ▫️ 0% عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۸۰ مطالعه نکرده ام ▫️ 0% 👥 1 person voted so far.
تعداد بازدید:351تاریخ:1398/12/21 20 : 05 : 57
دانش آموزان پایه یازدهم درس ریاضی ۲ در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۱۰۵ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۱۰۵ مطالعه نکرده ام – 3 👍👍👍👍👍👍👍 60% تا همین حدود – 2 👍👍👍👍👍 40% بیشتر از صفحه ۱۰۵ ▫️ 0% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۱۰۵مطالعه کرده ام ▫️ 0% 👥 5 people voted so far.
تعداد بازدید:358تاریخ:1398/12/21 20 : 02 : 10
دانش آموزان پایه یازدهم درس زبان انگلیسی ۲ در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۵۷ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll تا همین حدود – 3 👍👍👍👍👍👍👍 50% عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۵۷مطالعه نکرده ام – 2 👍👍👍👍👍 33% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۵۷مطالعه کرده ام – 1 👍👍 17% بیشتر از صفحه ۵۷ ▫️ 0% 👥 6 people voted so far.
تعداد بازدید:321تاریخ:1398/12/21 19 : 50 : 55

http://www.kanoon.ir/Article/259970
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/259970
تعداد بازدید:354تاریخ:1398/12/21 12 : 55 : 59
دانش آموزان پایه یازدهم درس دین و زندگی ۲ در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۱۰۶ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۱۰۶ مطالعه نکرده ام – 5 👍👍👍👍👍👍👍 56% تا همین حدود – 2 👍👍👍 22% ببشتر از صفحه ۱۰۶ – 1 👍 11% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۱۰۶مطالعه کرده ام – 1 👍 11% 👥 9 people voted so far.
تعداد بازدید:320تاریخ:1398/12/21 12 : 51 : 34
دانش آموزان پایه یازدهم درس عربی ۱ در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۸۴ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۸۴ مطالعه نکرده ام – 3 👍👍👍👍👍👍👍 100% بیشتر از صفحه ۸۴ ▫️ 0% تا همین حدود ▫️ 0% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۸۴ مطالعه کرده ام ▫️ 0% 👥 3 people voted so far.
تعداد بازدید:320تاریخ:1398/12/21 12 : 47 : 09
دانش آموزان پایه یازدهم درس فارسی و نگارش۲ در آزمون ۲۳ اسفند تاصفحه ی ۱۲۵ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ی تدریس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۱۲۵ مطالعه نکرده ام – 5 👍👍👍👍👍👍👍 56% بیشتر صفحه ۱۲۵ – 2 👍👍👍 22% تا همین حدود – 1 👍 11% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۱۲۵ مطالعه کرده ام – 1 👍 11% 👥 9 people voted so far.
تعداد بازدید:317تاریخ:1398/12/21 12 : 41 : 35
دانش آموزان پایه یازدهم شبکه و نرم افزار درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب در آزمون ۲۳ اسفند تا صفحه ۱۹۱ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ای تدرس شده است؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۱۹۱ مطالعه نکرده ام – 4 👍👍👍👍👍👍👍 67% تا همین حدود – 1 👍👍 17% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۱۹۱ مطالعه کرده ام – 1 👍👍 17% بیشتر از صفحه ۱۹۱ ▫️ 0% 👥 6 people voted so far.
تعداد بازدید:315تاریخ:1398/12/21 12 : 32 : 34
"دانش آموزان پایه یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه" درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده در آزمون ۲۳ اسفند تا صفحه ی ۱۶۸ سوال خواهد شد،در مدرسه شما تا چه صفحه ای تدریس شده است؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۱۶۸ مطالعه نکرده ام – 3 👍👍👍👍👍👍👍 50% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۱۶۸ مطالعه کرده ام – 2 👍👍👍👍👍 33% تا همین حدود – 1 👍👍 17% بیشتر از صفحه ۱۶۸ ▫️ 0% 👥 6 people voted so far.
تعداد بازدید:327تاریخ:1398/12/21 12 : 27 : 02
دانش آموزان پایه یازدهم گرافیک درس کارگاه چاپ دستی ۱ در آزمون ۲۳ اسفند تا صفحه ی ۷۲ سوال خواهد شد در مدرسه شما تا چه صفحه ای تدرس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۷۲مطالعه نکرده ام – 2 👍👍👍👍👍👍👍 67% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۷۲مطالعه کرده ام – 1 👍👍👍👍 33% بیشتر از صفحه ۷۲ ▫️ 0% تا همین حدود ▫️ 0% 👥 3 people voted so far.
تعداد بازدید:326تاریخ:1398/12/21 12 : 21 : 34
دانش آموزان پایه یازدهم گرافیک درس عکاسی ۲ در آزمون ۲۳ اسفند تا صفحه ۷۵ سوال خواهد شد در مدرسه شما درس طراحی ۲ تا چه صفحه ای تدرس شده است ؟ anonymous poll بیشتر از صفحه ۷۵ – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% تا همین حدود – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۷۵ مطالعه کرده ام – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۷۵مطالعه نکرده ام – 1 👍👍👍👍👍👍👍 25% 👥 4 people voted so far.
تعداد بازدید:364تاریخ:1398/12/21 12 : 19 : 48
دانش آموزان پایه یازدهم گرافیک درس طراحی۲ در آزمون ۲۳ اسفند تا صفحه ی ۱۹۰ سوال خواهد شد در مدرسه شما درس طراحی ۲ تا چه صفحه ای تدرس شده است ؟ anonymous poll عقب تر هستیم و من خودم هم تا صفحه ۱۹۰ مطالعه نکرده ام – 4 👍👍👍👍👍👍👍 100% بیشتر از صفحه ۱۹۰ ▫️ 0% تا همین حدود ▫️ 0% عقب تر هستیم اما من خودم تا صفحه ۱۹چ مطالعه کرده ام ▫️ 0% 👥 4 people voted so far.
تعداد بازدید:789تاریخ:1398/12/18 10 : 45 : 11

توضیحات: برنامه پخش کلاس های آموزشی تلوزیون @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:514تاریخ:1398/12/17 15 : 27 : 08

توضیحات: کاربرد_فناوری_نوین ادامه پودمان ۴ پایه یازدهم تدریس آقای محسن همتی
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:531تاریخ:1398/12/17 15 : 08 : 28

توضیحات: مدیریت_تولید پودمان ٣ درس توسعه محصول جدید پایه یازدهم تدریس آقای علیرضا رشیدی زاده
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:402تاریخ:1398/12/17 14 : 59 : 17
زبان یازدهم مکالمه درس سوم تدریس آقای جعفر دری و مولانا میری @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:428تاریخ:1398/12/17 00 : 58 : 57

توضیحات:
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:443تاریخ:1398/12/16 16 : 37 : 28
پودمان ۳ طراحی کسب و کار موضوع : بوم مدل کسب و کار تدریس خانم فائزه سادات ابراهیمی @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:435تاریخ:1398/12/16 16 : 28 : 34

توضیحات:
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:506تاریخ:1398/12/15 22 : 55 : 00

توضیحات: مدیریت تولید پایه یازدهم تدریس آقای علیرضا رشیدی زاده
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:535تاریخ:1398/12/15 21 : 59 : 38
اطلاعیه و جدول درسی جمعه ۱۶ اسفند ۹۸ ✅روز جمعه متوسطه اول ازساعت ۹ صبح شروع می شود. 🔴روز جمعه دروس فنی و حرفه ای وکاردانش تعطیل است. 🔴روزجمعه متوسطه دوم ساعت ۲۲ تا ۲۳ تعطیل است. متوسطه دوره اول ⏰ساعت ۹ صبح درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم ⏰ساعت ۹:۳۰ درس ادبیات فارسی پایه نهم ⏰ساعت ۱۰ درس مطالعات اجتماعی  پایه هشتم ........................................ 📺برنامه دوره ابتدایی ازساعت ۱۰:۳۰ فارسی ۲ ازساعت ۱۰:۵۰ ریاضی۶ ازساعت ۱۱:۱۰ درس علوم ۴ .............................................. متوسطه دوم ⏰ساعت۱۱:۳۰ درس زبان ۳ پایه ۱۲ همه رشته ها ⏰ساعت ۳۰؛۱۲ درس فیزیک ۳ پایه۱۲ ⏰ساعت ۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی ⏰ساعت۱۵:۳۰درس عربی و زبان قرآن   ۱ پایه دهم رشته های تجربی و ریاضی @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:589تاریخ:1398/12/14 13 : 47 : 05

توضیحات: فیزیک (درس حالت های ماده و فشار) فنی و حرفه ای و کار و دانش تدریس آقای شمسایی
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:520تاریخ:1398/12/13 11 : 30 : 06

توضیحات: زبان_انگلیسی_۲ تدریس آقای جعفر دری و مولانا میری
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:417تاریخ:1398/12/12 15 : 39 : 07
پاسخ:اشکانی برجسته تنگه سروک در نزدیکی بهبهان متعلق به تمدن اشکانی است
تعداد بازدید:395تاریخ:1398/12/12 15 : 38 : 54
پاسخ:حدود ۱۰ درجه فیلم فیلم های عکاسی مثل هر ماده شیمیایی دچار فساد می‌شود و بهتر است فیلم ها را در دمای حدود ۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنیم طبقات پایین یخچال های خانگی برای این کار مناسب هستند
تعداد بازدید:376تاریخ:1398/12/12 15 : 38 : 30
پاسخ:GIF قابلیت فشرده سازی بالایی دارد اما فاقد کیفیت است
تعداد بازدید:363تاریخ:1398/12/12 15 : 38 : 16
پاسخ :مونو پرینت
تعداد بازدید:357تاریخ:1398/12/12 15 : 37 : 43
پاسخ: زخیم تر-پرکنتراست تر کوههای نزدیک با خطوط ضخیم‌تر ترسیم می شوند و از نظر سایه روشن متباین تر(پر کنتراست تر) به نظر می رسند .هر چه کوه‌ها دورتر می روند خطوط نازک تر و سایه روشن کمتر استفاده می شود
تعداد بازدید:359تاریخ:1398/12/12 15 : 35 : 33
پاسخ:عکس برداری از سکه . نورپردازی سطوح و اشیاء فلزی، که تصویر فضای اطراف خود را مانند آینه منعکس می کنند، بسیار مشکل است. بهترین روش برای نور پردازی یکنواخت و عکسبرداری از سطوح فلزی براق، عکس برداری از آنها، زیر استوانه یا چادری از کاغذ کالک (چادر نور) است. از این روش، در عکس برداری ماکروگرافی و عکس برداری از سکه ها نیز استفاده فراوان می شود
تعداد بازدید:358تاریخ:1398/12/11 17 : 32 : 55
#بازی_علمی 🎯موضوع بازی هفته : رشته ی گرافیک
تعداد بازدید:359تاریخ:1398/12/11 17 : 32 : 37
نقش برجسته تنگ سروک،متعلق به کدام دوره است؟ anonymous poll اشکانیان – 12 👍👍👍👍👍👍👍 92% سلوکیان – 1 👍 8% ساسانیان ▫️ 0% هخامنشیان ▫️ 0% 👥 13 people voted so far.
تعداد بازدید:329تاریخ:1398/12/11 17 : 32 : 05
کدام قالب عکس برای استفاده در صفحات وب مناسب است؟ anonymous poll GIF – 8 👍👍👍👍👍👍👍 62% RAW – 3 👍👍👍 23% TIFF – 1 👍 8% PSD – 1 👍 8% 👥 13 people voted so far.
تعداد بازدید:320تاریخ:1398/12/11 17 : 31 : 15
دمای مناسب جهت نگهداری از فیلم های عکاسی کدام است؟ anonymous poll حدود۵ درجه – 7 👍👍👍👍👍👍👍 58% حدود۱۰ درجه – 3 👍👍👍 25% حدود۲۰ درجه – 2 👍👍 17% حدود۳۰ درجه ▫️ 0% 👥 12 people voted so far.
تعداد بازدید:308تاریخ:1398/12/11 17 : 28 : 08
#بازی_علمی 🎯موضوع بازی هفته : رشته ی گرافیک
تعداد بازدید:315تاریخ:1398/12/11 17 : 24 : 07
برگ ها،تکه های پارچه،نخ و طناب،در کدام یک از انواع چاپ می توانند کاربرد کلیشه را داشته باشند؟ anonymous poll مونوپرینت – 4 👍👍👍👍👍👍👍 80% لینولئوم – 1 👍👍 20% برجسته ▫️ 0% قلمکار ▫️ 0% 👥 5 people voted so far.
تعداد بازدید:324تاریخ:1398/12/11 17 : 20 : 19
در طراحی کوه های نزدیک،با خطوط....رسم می شوند و از نظر سایه-روشن.....به نظر می رسند anonymous poll ضخیم تر-پرکنتراست تر – 5 👍👍👍👍👍👍👍 71% نازک تر-کم رنگ تر – 1 👍 14% ضخیم تر-کم رنگ تر – 1 👍 14% نازک تر-پر کنتراست تر ▫️ 0% 👥 7 people voted so far.
تعداد بازدید:362تاریخ:1398/12/11 17 : 15 : 15
چادر نور در چه موقعیت هایی کاربرد دارد؟ anonymous poll عکس برداری از سکه – 3 👍👍👍👍👍👍👍 43% وجود بیش از یک منبع نور – 2 👍👍👍👍👍 29% عکاسی از چهره – 1 👍👍 14% تهیه عکس های ضد نور – 1 👍👍 14% 👥 7 people voted so far.
تعداد بازدید:410تاریخ:1398/12/10 20 : 46 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:391تاریخ:1398/12/10 20 : 46 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,549تاریخ:1398/12/09 07 : 07 : 53
توضیحات: 📁سوالات سایر رشته های یازدهم هنرستان آزمون ۹ اسفند @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,977تاریخ:1398/12/09 07 : 07 : 53
توضیحات: 📁سوالات یازدهم گرافیک آزمون ۹ اسفند @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,770تاریخ:1398/12/09 07 : 07 : 53
توضیحات: 📁سوالات یازدهم معماری آزمون ۹ اسفند @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,691تاریخ:1398/12/09 07 : 07 : 53
توضیحات: 📁سوالات یازدهم الکترونیک آزمون ۹ اسفند @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,534تاریخ:1398/12/09 07 : 07 : 53
توضیحات: 📁سوالات یازدهم تربیت بدنی آزمون ۹ اسفند @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,617تاریخ:1398/12/09 07 : 07 : 53
توضیحات: 📁سوالات یازدهم حسابداری آزمون ۹ اسفند @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:42,024تاریخ:1398/12/09 07 : 07 : 53
توضیحات: 📁سوالات یازدهم شبکه و نرم افزار آزمون ۹ اسفند @kanoonir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:513تاریخ:1398/12/08 23 : 16 : 02
۴روش برای دریافت سوال های آزمون ۹ اسفند در روز جمعه www.kanoon.ir
تعداد بازدید:485تاریخ:1398/12/08 23 : 16 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:463تاریخ:1398/12/08 23 : 16 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:462تاریخ:1398/12/08 23 : 16 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:477تاریخ:1398/12/08 23 : 16 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:473تاریخ:1398/12/08 23 : 16 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:463تاریخ:1398/12/08 23 : 16 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:359تاریخ:1398/12/07 22 : 49 : 13

توضیحات: ❗همواره آماده رویارویی با چالش ها باشید زیرا بدون آنها هرگز رشد نخواهید کرد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:337تاریخ:1398/12/07 22 : 47 : 51
اطلاعیه: دیافت بخشی از فایل های روز جمعه ۹ اسفند در سایت کانون👇 http://www.kanoon.ir/Article/258923
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:398تاریخ:1398/12/06 17 : 34 : 50

توضیحات: 🔘آشنایی با رشته ها و آینده آنها رشته ی امور باغی(2) @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:339تاریخ:1398/12/06 17 : 34 : 17

توضیحات: 🔘آشنایی با رشته ها و آینده آنها رشته ی امور باغی(1) @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:340تاریخ:1398/12/06 17 : 32 : 13

توضیحات: 🔘آشنایی با رشته ها و آینده آنها رشته ی نقشه کشی معماری @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:343تاریخ:1398/12/06 17 : 28 : 38
🔴اخبار و رویدادهای کانون اتفاقات و خبرهای جدید کانون را از طریق این لینک و در سایت رسمی کانون دنبال کنید @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:348تاریخ:1398/12/06 17 : 27 : 36

http://www.kanoon.ir/Public/ArticleArchive?tab=13
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/ArticleArchive?tab=13
تعداد بازدید:404تاریخ:1398/12/02 22 : 51 : 18

توضیحات: 🔘درس های کنکور گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:392تاریخ:1398/12/02 22 : 51 : 04

توضیحات: 🔘درس های کنکور معماری @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:455تاریخ:1398/11/30 23 : 51 : 42
🎼موسیقی #زمان_استراحت
تعداد بازدید:394تاریخ:1398/11/30 23 : 46 : 27
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:442تاریخ:1398/11/28 15 : 13 : 32

توضیحات: 🔶️🔸️🔹️موفقیت و در نهایت هر روز که تسلیم نشی یک روز به هدفت نزدیک تر شدی " ادامه بده"
ارسال عکس
تعداد بازدید:388تاریخ:1398/11/28 15 : 09 : 32

توضیحات: ⭕📋آزمون های کانون برای یازدهم هنرستان @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:599تاریخ:1398/11/27 20 : 33 : 00

توضیحات: 🔶️معرفی رشته ها و آینده شغلی آنها رشته ی حسابداری @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:332تاریخ:1398/11/27 20 : 32 : 44

توضیحات: 🔶️معرفی رشته ها و آینده شغلی آنها رشته ی عکاسی @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:576تاریخ:1398/11/27 20 : 32 : 23

توضیحات: 🔶️معرفی رشته ها و آینده شغلی آنها رشته ی کامپیوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:301تاریخ:1398/11/27 20 : 32 : 05

توضیحات: 🔶️معرفی رشته ها و آینده شغلی آنها رشته ی مکانیک خودرو @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:307تاریخ:1398/11/27 20 : 31 : 49

توضیحات: 🔶️معرفی رشته ها و آینده شغلی آنها رشته ی معماری داخلی @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:312تاریخ:1398/11/27 20 : 31 : 01

توضیحات: 🔶️معرفی رشته ها و آینده شغلی آنها رشته ی گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:433تاریخ:1398/11/27 20 : 29 : 17

توضیحات: 🏆🏆🏆نفرات برتر آزمون ۲۵ بهمن @kanoonir_10honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:446تاریخ:1398/11/27 20 : 29 : 17

توضیحات: 🏆🏆🏆نفرات برتر آزمون ۲۵ بهمن @kanoonir_10honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:447تاریخ:1398/11/27 20 : 29 : 17

توضیحات: 🏆🏆🏆نفرات برتر آزمون ۲۵ بهمن @kanoonir_10honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:568تاریخ:1398/11/24 14 : 16 : 43

توضیحات: رشته «حسابداری» از دیدگاه رتبه 2 کنکور 98 هنرستان مهدیس آوندی، رتبه 2 حسابداری از پیرانشهر در مورد رشته خود می‌گوید👇 http://www.kanoon.ir/Article/250868
ارسال عکس
تعداد بازدید:527تاریخ:1398/11/24 14 : 12 : 56

توضیحات: رشته «گرافیک» از دیدگاه رتبه 2 کنکور 98 هنرستان سیده شقایق بطحائی از گلپایگان در مورد رشته خود می گوید👇 http://www.kanoon.ir/Article/251047
ارسال عکس
تعداد بازدید:469تاریخ:1398/11/24 14 : 08 : 00

توضیحات: رشته «نقشه‌کشی معماری» از دیدگاه رتبه 1 کنکور 98 هنرستان محیا علی‌قلی طایفه ازتهران در مورد رشته خود می گوید👇 http://www.kanoon.ir/Article/250877
ارسال عکس
تعداد بازدید:482تاریخ:1398/11/24 14 : 04 : 15

توضیحات: رشته «کامپیوتر» از دیدگاه رتبه 1 کنکور 98 هنرستان هانیه خان‌آبادی، رتبه 1 کامپیوتر از تهران در مورد رشته خود می‌گوید.👇 http://www.kanoon.ir/Article/251003
ارسال عکس
تعداد بازدید:481تاریخ:1398/11/23 22 : 23 : 47

رتبه های برتر کانون در کنکور ۹۸هنرستان👇👇👇http://www.kanoon.ir/Article/246665
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/246665
تعداد بازدید:464تاریخ:1398/11/23 22 : 19 : 46

توضیحات: 🏆جشن رتبه های تک رقمی هنرستان در سال ۱۳۹۸ و نکات جالب صحبت های آنها را از طریق لینک زیر مشاهده کنید 👇 http://www.kanoon.ir/Article/249983
ارسال عکس
تعداد بازدید:331تاریخ:1398/11/23 22 : 11 : 05

توضیحات: 📚چگونه درس بخوانیم؟! #مشاوره_روش_درس_خواندن شماره(۲)
ارسال عکس
تعداد بازدید:339تاریخ:1398/11/22 22 : 54 : 17
✔پاسخ:گزینه ۲
تعداد بازدید:324تاریخ:1398/11/22 22 : 53 : 51
✔پاسخ :گزینه ۱
تعداد بازدید:350تاریخ:1398/11/22 18 : 15 : 08

توضیحات: 🎯بازی علمی موضوع :رشته شبکه سوال:در قطعه کد مقابل از کدام روش استایل شیت استفاده شده است؟ گزینه ها برای پاسخ به سوال👇 ۱) inline ۲)internal ۳)external ۴)outline @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:327تاریخ:1398/11/22 18 : 12 : 23

توضیحات: 🎯بازی علمی موضوع :رشته شبکه سوال:عبارت کانون چندبار نمایش داده می شود؟ گزینه ها برای پاسخ به سوال👇 ۱) ۴۳ ۲) ۵۰ ۳) ۸۵ ۴) ۴۲ @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:342تاریخ:1398/11/22 18 : 05 : 53

توضیحات: 🎯بازی علمی از طریق لینک زیر می توانید به صورت مستقیم وارد بازی علمی شوید 👇 https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDQzNDQ0OTg3MjI1Mzgw?igshid=wbg7nm6pedt7&story_media_id=2241370888526285544_22023575863
ارسال عکس
تعداد بازدید:372تاریخ:1398/11/21 16 : 36 : 52

توضیحات: 📚چگونه درس بخوانیم؟! #مشاوره_روش_درس_خواندن شماره(۱)
ارسال عکس
تعداد بازدید:384تاریخ:1398/11/21 16 : 25 : 59
🎼موسیقی #زمان_استراحت @kanoonir_10honarestan
تعداد بازدید:422تاریخ:1398/11/21 16 : 23 : 12
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:430تاریخ:1398/11/21 16 : 17 : 39

توضیحات: 📗📘📙معرفی کتاب ها #چه_کتابهایی_بخوانیم 🔴کتاب های جامع اختصاصی یازدهم هنرستان @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,029تاریخ:1398/08/24 11 : 22 : 45
آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم معماری- نقشه‌کشی معماری (1) http://www.kanoon.ir/Article/251290
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:919تاریخ:1398/08/24 11 : 21 : 45
آمادگی آزمون 1 آذر یازدهم معماری- عناصر و جزئیات (1) http://www.kanoon.ir/Article/251294
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:868تاریخ:1398/08/24 11 : 20 : 46
تحلیل آزمون 17 آبان یازدهم معماری- نقشه کشی معماری http://www.kanoon.ir/Article/251134
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,444تاریخ:1398/06/29 19 : 39 : 36
آمادگی آزمون 5 مهر یازدهم معماری درس آشنایی http://www.kanoon.ir/Article/247569
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,307تاریخ:1398/06/29 19 : 39 : 01
آمادگی آزمون 5 مهر یازدهم معماری درس آشنایی http://www.kanoon.ir/Article/247570
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,297تاریخ:1398/06/28 15 : 59 : 28
http://www.kanoon.ir/Article/247338
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:67,656تاریخ:1398/06/15 12 : 32 : 18

📘📗📙 مقاله کاظم قلم چی : دو هدف اصلی آزمون‌های کانون متن مقاله در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/246374
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/246374
تعداد بازدید:1,622تاریخ:1398/05/10 11 : 50 : 28
از قرن نهم قبل از میلاد ساخت اولین شهرهای مادی به الهام از شهرهای تپه‌ای بین‌النهرین آغاز شد. نمونه این شهرها هگمتانه یا همدان امروزی است. @kanoonir_11honarestan #آشنایی با بناهای تاریخی
تعداد بازدید:1,472تاریخ:1398/05/09 15 : 55 : 37
الگوی ساخت شهر در کدام دوران شهرهای بین‌النهرین بود؟؟ anonymous poll ساسانی – 11 👍👍👍👍👍👍👍 65% مادی – 4 👍👍👍 24% هخامنشی – 1 👍 6% اشکانی – 1 👍 6% 👥 17 people voted so far. Poll closed.
تعداد بازدید:1,361تاریخ:1398/05/07 21 : 59 : 19
آنچه باید درباره آزمون 18 مرداد یازدهم معماری بدانید http://www.kanoon.ir/Article/243230
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,875تاریخ:1398/05/03 22 : 51 : 06
آمادگی آزمون 18 مرداد (کاخ سازی دوران اشکانی) http://www.kanoon.ir/Article/242898
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,348تاریخ:1398/05/03 17 : 43 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,355تاریخ:1398/05/01 20 : 22 : 35
برش افقی نام دیگر پلان است. پلان به عنوان مهم‌ترین نقشه از مجموعه نقشه‌‌های معماری بنا یک برش افقی از بناست و از محلی ترسیم می‌شود که تا حد امکان از همه بازشوها عبور کند. @kanoonir_11honarestan #معماری ترسیم فنی و نقشه کشی
تعداد بازدید:1,359تاریخ:1398/04/31 08 : 55 : 56
مهم‌ترین تصویر در نقشه کشی معماری کدام است؟ anonymous poll برش عمودی – 18 👍👍👍👍👍👍👍 72% برش افقی – 4 👍👍 16% نما – 3 👍 12% پرسپکتیوها ▫️ 0% 👥 25 people voted so far. Poll closed.
تعداد بازدید:1,292تاریخ:1398/04/29 13 : 33 : 42
کاخ صفی آباد در بهشهر از کاخ های دوره صفوی است. @kanoonir_11honarestan آشنایی با بناهای تاریخی معماری
تعداد بازدید:1,333تاریخ:1398/04/27 22 : 49 : 37
کاخ صفی‌آباد مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ anonymous poll صفویه – 29 👍👍👍👍👍👍👍 74% قاجاریه – 7 👍👍 18% پهلوی – 2 ▫️ 5% زندیه – 1 ▫️ 3% 👥 39 people voted so far. Poll closed.
تعداد بازدید:1,633تاریخ:1398/03/31 13 : 03 : 39
http://www.kanoon.ir/Article/239363
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,687تاریخ:1398/03/28 23 : 56 : 47
⭕️در اندود سیمانی چکشی، بندها با شیشه پر می‌شود. ویژگی‌های دیگر اندود سیمانی چکشی: قشر اول آستر: با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ضخامت ۲۰ میلی‌متر بر روی نمای آجری یا بلوک سیمانی قشر نهایی با ملات موزاییک به ضخامت ۱۵ میلی‌متر سیمانی که برای این نماسازی استفاده می‌شود، معمولا سفید یا رنگی است. ⭕️اندود سیمانی تخته ماله ای در دو قشر اجرا می‌شود.‌ قشر اول مانند قشر اول اندود چکشی اجرا می‌شود. قشر دوم با ضخامت متوسط ۵ میلی‌متر و با ملات ماسه سیمان و پودر سنگ اجرا می‌شود. ⭕️اندود سیمانی ماهوتی همان اندود سیمانی تگرگی است. با این تفاوت که نمای با ناهمواری کم (ماهوتی) و نمای با نا همواری زیاد(تگرگی) نام دارد. این اندود بر روی اندود تخته ماله ای اجرا می‌شود. @kanoonir_11honarestan عناصر و جزئیات/یازدهم معماری
تعداد بازدید:13تاریخ:1398/03/28 20 : 32 : 45
پاسخ و تحلیل ساعت ۲۳ در کانال قرار می‌گیرد. @kanoonir_11honarestan عناصر و جزئیات/یازدهم معماری
تعداد بازدید:1,386تاریخ:1398/03/28 20 : 31 : 38
در کدام اندود سیمانی، بندها را با شیشه پر می‌کنند؟ anonymous poll چکشی – 9 👍👍👍👍👍👍👍 69% ماهوتی – 2 👍👍 15% تگرگی – 1 👍 8% تخته‌ماله‌ای – 1 👍 8% 👥 13 people voted so far. Poll closed.
تعداد بازدید:1,402تاریخ:1398/03/27 14 : 00 : 13

توضیحات: دلیل استفاده از عایق قیر و گونی جلوگیری از نفوذ رطوبت از طریق زمین و کف به ساختمان است. 🔹برای پاسخ به این سوال کافی است که این نکته را در نظر بگیریم که عایق قیر و گونی فقط برای فضاهای مرطوب ؛ هم‌کف که در ارتباط با زمین می‌باشد و موارد خاص(سرویس‌های بهداشتی) کاربرد دارد. و در هیچ یک از کف سازی های ما بین طبقات با مصالح مختلف اعم از سنگ، پارکت، موزاییک و ... استفاده نمی‌شود. 🔹 لایه‌های مصرفی در کف‌سازی با پارکت را در تصویر مشاهده می‌کنید. ⭕️ نکته: ماستیک برای ایجاد سطح صاف به کار می‌رود. @kanoonir_11honarestan عناصر و جزئیات/یازدهم معماری
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,290تاریخ:1398/03/27 09 : 53 : 09
در جزییات اجرایی فرش کف طبقات به کمک پارکت، کدام مورد دیده نمی‌شود؟ anonymous poll قیرگونی – 7 👍👍👍👍👍👍👍 88% روغن الیف – 1 👍 13% ملات ماسه‌سیمان ▫️ 0% موزاییک ▫️ 0% 👥 8 people voted so far. Poll closed.
تعداد بازدید:1,626تاریخ:1398/03/19 00 : 17 : 11

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,145تاریخ:1398/02/17 19 : 49 : 09
http://www.kanoon.ir/Article/235749
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,851تاریخ:1398/02/17 19 : 45 : 22
http://www.kanoon.ir/Article/235749
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,797تاریخ:1398/02/17 19 : 32 : 40
http://www.kanoon.ir/Barname/24/5
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:2,514تاریخ:1398/01/11 14 : 01 : 16
طبق برنامه‌ی راهبردی یازدهم هنرستان، در آزمون 16 فروردین، سایر رشته‌های یازدهم هنرستان، سوالی برای پاسخ‌گویی نداشته و بنابراین آزمون نخواهند داشت.👆
تعداد بازدید:2,233تاریخ:1398/01/11 14 : 01 : 16
http://www.kanoon.ir/Article/232270
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:8,546تاریخ:1397/06/26 16 : 46 : 11
⭕⭕ طبق اطلاعیه‌ی جدید سازمان سنجش: بچه‌های فنی و حرفه‌ای هم می‌توانند در کنکور سراسری ۹۸ شرکت کنند. ☝☝☝
تعداد بازدید:7,620تاریخ:1397/06/26 16 : 46 : 11
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=5786
تعداد بازدید:30,011تاریخ:1397/03/24 18 : 12 : 13

توضیحات: تیم ملی والیبال بانوان جوانان ایران با برتری سه بر صفر مقابل تیم جوانان هند به جمع هشت تیم برتر آسیا راه پیدا کرد @MyAsriran http://Wispi.me/channel/asriran
ارسال عکس
تعداد بازدید:7,011تاریخ:1397/03/24 18 : 08 : 21

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,528تاریخ:1397/03/24 18 : 08 : 12

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,492تاریخ:1397/03/24 18 : 07 : 34

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,826تاریخ:1397/03/21 17 : 40 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,099تاریخ:1397/03/18 19 : 58 : 18

توضیحات: ✳️اختصاص ۵۲ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات #هنرستانها. 💢جزئیات خبر: goo.gl/VhbuRo ✅ @News_Tve_and_Veb
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,411تاریخ:1397/03/10 09 : 34 : 49

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع الکتروتکنیک چاپ شد! ۱۸۰ صفحه- شامل درسنامه و ۳۶۲ سوال و تمرین و تست و . . . 29000 تومان
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,119تاریخ:1397/03/08 14 : 48 : 38

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع حسابداری چاپ شد! ۱۲۸ صفحه- شامل درسنامه و ۲۸۷ سوال و تمرین و تست و . . . 23000 تومان
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,614تاریخ:1397/03/06 15 : 26 : 36
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=5580
تعداد بازدید:5,494تاریخ:1397/03/06 15 : 26 : 12

توضیحات: @kanoonir_11honarestan لینک خبر در سایت سنجش👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,409تاریخ:1397/03/06 15 : 00 : 31
🔵🔵🔵 ثبت‌نام دوره‌های کاردانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شروع شد. تمام کسانی که قبلاً دیپلم هنرستان گرفته‌اند و یا تا پایان شهریور دیپلم می‌گیرند، از ساعت 17 امروز (6 شهریور) می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت‌نام برای پذیرش دوره‌های کاردانی اقدام کنند. لازم به ذکر است که این پذیرش در تمامی رشته‌ها صرفاً براساس سوابق تحصیلی خواهد بود.
تعداد بازدید:5,392تاریخ:1397/03/03 09 : 47 : 40

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع شیمی چاپ شد! ۱۰۰ صفحه- شامل درسنامه و ۳۷۵ سوال و تمرین و تست و . . . 20000 تومان
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,128تاریخ:1397/02/26 14 : 25 : 03

توضیحات: 🔴🔴 محتویات DVD ضمیمه‌ی کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار رایانه یازدهم: ۹۱ فیلم آموزشی (که در متن کتاب به آن ارجاع شده است).
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,043تاریخ:1397/02/26 14 : 19 : 06

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع یازدهم شبکه و نرم‌افزار رایانه چاپ شد! ۲۵۶ صفحه- شامل درسنامه و ۴۲۴ سوال و تمرین و تست و . . . . . . و یک DVD کاربردی برای آموزش درس و حل تمرین به‌صورت فیلم توسط دبیران برتر ۳۸۰۰۰ تومان
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,677تاریخ:1397/02/25 00 : 51 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,474تاریخ:1397/02/25 00 : 51 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,337تاریخ:1397/02/25 00 : 51 : 32
🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡 🔵 سوال و پاسخ آزمون ۲۱ اردیبهشت- الکتروتکنیک👇👇
تعداد بازدید:4,254تاریخ:1397/02/25 00 : 50 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,199تاریخ:1397/02/25 00 : 50 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,055تاریخ:1397/02/25 00 : 50 : 24
🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽⚽🏊 سوال و پاسخ آزمون ۲۱ اردیبهشت- تربیت‌بدنی 👇👇
تعداد بازدید:5,317تاریخ:1397/02/25 00 : 49 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,517تاریخ:1397/02/25 00 : 49 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,120تاریخ:1397/02/25 00 : 49 : 06
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 سوال و پاسخ آزمون ۲۱ اردیبهشت- عمومی 👇👇
تعداد بازدید:4,043تاریخ:1397/02/25 00 : 48 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,015تاریخ:1397/02/25 00 : 48 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,789تاریخ:1397/02/25 00 : 48 : 03
🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡 سوال و پاسخ آزمون ۲۱ اردیبهشت- معماری 👇👇
تعداد بازدید:3,944تاریخ:1397/02/25 00 : 47 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,929تاریخ:1397/02/25 00 : 47 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,656تاریخ:1397/02/25 00 : 46 : 56
🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨 🔵 سوال و پاسخ آزمون ۲۱ اردیبهشت- گرافیک 👇👇
تعداد بازدید:4,219تاریخ:1397/02/25 00 : 46 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,247تاریخ:1397/02/25 00 : 46 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,777تاریخ:1397/02/25 00 : 45 : 58
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 🔵 سوال و پاسخ آزمون ۲۱ اردیبهشت- حسابداری 👇👇
تعداد بازدید:3,968تاریخ:1397/02/25 00 : 45 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,940تاریخ:1397/02/25 00 : 45 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,608تاریخ:1397/02/25 00 : 44 : 58
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 سوال و پاسخ آزمون ۲۱ اردیبهشت شبکه و نرم‌افزار رایانه 👇👇👇
تعداد بازدید:34,179تاریخ:1397/02/23 10 : 28 : 23

توضیحات: توییت رییس جمهور برای زنان فوتسالیست ایرانی @MyAsriran Wispi.me/channel/asriran
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,701تاریخ:1397/02/23 09 : 57 : 32

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع عمومی یازدهم هنرستان چاپ شد. ۴۹۶ صفحه- شامل ۴ درس عمومی یازدهم - درس‌نامه‌ها‌ی جامع و کامل. ۱۸۰۳ سوال و تست با پاسخ تشریحی. ۵۵۰۰۰ تومان
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,314تاریخ:1397/02/22 23 : 02 : 34
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,222تاریخ:1397/02/22 23 : 02 : 34
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,133تاریخ:1397/02/22 23 : 01 : 44
🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡 🔵 سوال و پاسخ آزمون 14 اردیبهشت- الکتروتکنیک👇👇
تعداد بازدید:3,063تاریخ:1397/02/22 23 : 00 : 30
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,040تاریخ:1397/02/22 23 : 00 : 30
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,942تاریخ:1397/02/22 22 : 59 : 26
🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽⚽🏊 سوال و پاسخ آزمون 14 اردیبهشت- تربیت‌بدنی 👇👇
تعداد بازدید:3,428تاریخ:1397/02/22 22 : 54 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,383تاریخ:1397/02/22 22 : 54 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,036تاریخ:1397/02/22 22 : 54 : 11
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 سوال و پاسخ آزمون 14 اردیبهشت- عمومی 👇👇
تعداد بازدید:2,981تاریخ:1397/02/22 22 : 52 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,946تاریخ:1397/02/22 22 : 52 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,781تاریخ:1397/02/22 22 : 51 : 32
🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡 سوال و پاسخ آزمون 14 اردیبهشت- معماری 👇👇
تعداد بازدید:2,910تاریخ:1397/02/22 22 : 49 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,892تاریخ:1397/02/22 22 : 49 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,711تاریخ:1397/02/22 22 : 48 : 42
🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨 🔵 سوال و پاسخ آزمون 14 اردیبهشت- گرافیک 👇👇
تعداد بازدید:3,243تاریخ:1397/02/22 22 : 47 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,266تاریخ:1397/02/22 22 : 47 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,754تاریخ:1397/02/22 22 : 46 : 51
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 🔵 سوال و پاسخ آزمون 14 اردیبهشت- حسابداری 👇👇
تعداد بازدید:2,909تاریخ:1397/02/22 22 : 45 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,896تاریخ:1397/02/22 22 : 45 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,708تاریخ:1397/02/22 22 : 44 : 47
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 سوال و پاسخ آزمون ۱۴ اردیبهشت شبکه و نرم‌افزار رایانه 👇👇👇
تعداد بازدید:2,752تاریخ:1397/02/18 22 : 28 : 40
🔵 اندرو وایت نقاش معاصر آمریکایی در تابلوی دور از خانه یک فیگور انسانی را در پایین صفحه قرار داده است و در خط الراس چند کلبه‌ی کوچک را با یک خانه نشان داده است. جدا ماندن کلبه‌ای که در وسط تابلو است، یاد آور قهرمان دور از خانه‌ایست که در پایین تابلو با حالتی زمین‌گیر نشان داده شده است‌. 🔵 ادروارد مونش از شگرد خاصی میروی می‌کند. او ابتدا فیگور مشخصی را در قسمت جلوی طرلحی قرار می‌دهد و آنگاه در پس‌زمینه از فیگورهای کوچکتر سود می‌برد. آدم‌های پس زمینه به معنی اثر کمک زیادی می‌کنند‌. #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۱_اردیبهشت #طراحی۲ #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:2,676تاریخ:1397/02/18 22 : 28 : 12
✔روش‌های تبدیل عکس به طراحی در نرم‌افزار فوتوشاپ: 🔶روش اول : فهرست ⬅ sketch⬅graphic pen 🔶روش دوم : فهرست ⬅ فیلتر ⬅ stylize ⬅ glowing edge 🔶 روش سوم : فهرست ⬅ فیلتر ⬅ stylize ⬅ find edge #فاطمه_ارجمندی_نژاد #عکاسی۲ #آزمون_۲۱_اردیبهشت #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:2,501تاریخ:1397/02/18 22 : 27 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,495تاریخ:1397/02/18 22 : 26 : 53
🎞 فوتومونتاژ کاربرد زیادی در زمینه عکاسی تبلیغاتی و بیان مفاهیم ذهنی در عکاسی دارد. ❇کاربرد فوتومونتاژ در سال‌های میانی پیدایش عکاسی و اواخر قرن۱۹⬅ برطرف کردن اشکالات نوری. ❇کاربرد فوتومونتاژ در فاصله جنگ جهانی اول و دوم و قرن۲۰⬅ تبلیغات سیاسی و تولید آثار ضد جنگ ❇ کاربرد فوتومونتاژ در سال‌های میانی و پایانی قرن۲۰⬅ بیان مفاهیم شاعرانه و فراواقع‌گرا #فاطمه_ارجمندی_نژاد #عکاسی۲ #آزمون_۲۱_اردیبهشت #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:2,434تاریخ:1397/02/18 22 : 26 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,442تاریخ:1397/02/18 22 : 24 : 52
🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨 آمادگی آزمون ۲۱ اردیبهشت- گرافیک از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ گرافیک👇👇👇
تعداد بازدید:2,516تاریخ:1397/02/18 22 : 22 : 03

توضیحات: #آزمون_۲۱اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,634تاریخ:1397/02/18 22 : 21 : 09

توضیحات: #آزمون_۲۱اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,494تاریخ:1397/02/18 22 : 20 : 25

توضیحات: #آزمون_۲۱اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,664تاریخ:1397/02/18 22 : 19 : 15
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:2,639تاریخ:1397/02/18 22 : 19 : 15
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:2,279تاریخ:1397/02/18 22 : 18 : 32
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 آمادگی آزمون ۲۱ اردیبهشت- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:2,357تاریخ:1397/02/16 22 : 12 : 13

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۴اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,241تاریخ:1397/02/16 22 : 11 : 10

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۴اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,083تاریخ:1397/02/16 22 : 10 : 07

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۴اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,100تاریخ:1397/02/16 22 : 09 : 09

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۴اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,076تاریخ:1397/02/16 22 : 08 : 10

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۴اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,054تاریخ:1397/02/16 22 : 05 : 37

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۴اردیبهشت_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,954تاریخ:1397/02/16 22 : 04 : 11
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 سوال‌های دامدار آزمون ۱۴ فروردین- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:2,078تاریخ:1397/02/16 19 : 38 : 19

توضیحات: 🔴🔴 محتویات DVD ضمیمه‌ی کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار رایانه یازدهم☝☝
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,031تاریخ:1397/02/16 19 : 18 : 48

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع یازدهم شبکه و نرم‌افزار رایانه زیر چاپ است. ۲۵۶ صفحه- شامل درسنامه و ۴۲۴ سوال و تمرین و تست و . . . و DVD آموزش درس و حل تمرین به‌صورت فیلم توسط دبیران برتر
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,050تاریخ:1397/02/16 19 : 17 : 47

توضیحات: 🔴🔴کتاب جامع یازدهم عمومی زیر چاپ است. ۴۹۶ صفحه- شامل درسنامه‌ و ۱۸۰۳ سوال و تمرین و تست
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,220تاریخ:1397/02/16 19 : 09 : 39

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع فیزیک چاپ شد و از چهارشنبه قابل خرید است. ۱۸۰ صفحه- شامل درسنامه و ۳۶۰ سوال و مسئله و تست- با پاسخ تشریحی ۲۹۰۰۰ تومان @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,965تاریخ:1397/02/16 18 : 57 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,829تاریخ:1397/02/16 18 : 56 : 47
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 آمادگی آزمون ۲۱ اردیبهشت شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:79,295تاریخ:1397/02/14 07 : 26 : 16

توضیحات: 📱 دریافت بن تخفیف نمایشگاه کتاب از طریق کانون اپ (کاپ) در لینک زیر دانلود کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/204068
ارسال عکس
تعداد بازدید:110,715تاریخ:1397/02/14 07 : 25 : 41

توضیحات: 📕 چگونه به نمایشگاه کتاب تهران 97 و غرفه کانون بیاییم ؟ نقشه و مسیرهای دسترسی را در لینک زیر مشاهده کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/204199
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,799تاریخ:1397/02/12 22 : 12 : 29
برای پوستری کردن عکس‌ها در گذشته از فیلم‌های لیت استفاده می‌شد. اکنون با بکارگیری نرم‌افزار‌های ویرایش عکس این کار ساده‌سازی شده است. روش کار به ترتیب زیر است: Filter➡Artistic➡Poster Edges اهرم Edge thickness ⬅ برای تنظیم ضخامت مرز نواحی جداشده اهرم Edge intensity ⬅ برای تنظیم شدت تیرگی خطوط جداکننده اهرم Posterization ⬅ برای جداسازی رنگمایه‌ها و تنظیم شدت رنگمایه ها . . #فاطمه_ارجمندی_نژاد #کارگاه_چاپ_دستی1 #آزمون_14_اردیبهشت #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,680تاریخ:1397/02/12 22 : 11 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,683تاریخ:1397/02/12 22 : 11 : 31
در گذشته تصاویر کنتراست زیاد به روش‌های گوناگونی تهیه می‌شدند اما بیشترین کنتراست را با فیلم‌های لیت بدست می‌آوردند. برای ایجاد تصاویر کنتراست زیاد در نرم‌افزار چندین روش وجود دارد. یکی از روش‌ها به شرح زیر است: Image➡Mode➡Gray scale➡Image➡Adjustmsents➡threshold➡Use legacy➡OK . . #فاطمه_ارجمندی_نژاد #کارگاه_چاپ_دستی1 #آزمون_14_اردیبهشت #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,676تاریخ:1397/02/12 22 : 10 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,753تاریخ:1397/02/12 22 : 09 : 38

توضیحات: #فاطمه_ارجمندی_نژاد #کارگاه_چاپ_دستی1 #آزمون_14_اردیبهشت #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,837تاریخ:1397/02/12 22 : 07 : 07
توضیحات: #فاطمه_ارجمندی_نژاد #طراحی2 #آزمون_14_اردیبهشت #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:88,224تاریخ:1397/02/09 18 : 34 : 25

توضیحات: 🔴 نفرات برتر آزمون 31 فروردین 97 در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents 👉 @kanoonir
ارسال عکس
تعداد بازدید:87,342تاریخ:1397/02/09 18 : 34 : 25

توضیحات: 📔 چگونه خستگی مغزی را اصلاح کنید #ترجمه روش ها در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/203586
ارسال عکس
تعداد بازدید:168,232تاریخ:1397/02/09 18 : 34 : 25

توضیحات: 📗 دریافت بن تخفیف اینترنتی کتاب‌های کانون در نمایشگاه کتاب تهران 97 در لینک زیر بن اینترنتی را دریافت کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/203360
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,653تاریخ:1397/02/08 10 : 36 : 55

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,608تاریخ:1397/02/08 10 : 35 : 55

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,511تاریخ:1397/02/08 10 : 35 : 05

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,472تاریخ:1397/02/08 10 : 34 : 01

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,423تاریخ:1397/02/08 10 : 33 : 15

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,411تاریخ:1397/02/08 10 : 30 : 38

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,376تاریخ:1397/02/08 10 : 29 : 48

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,421تاریخ:1397/02/08 10 : 29 : 03

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,493تاریخ:1397/02/08 10 : 28 : 04

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,424تاریخ:1397/02/08 10 : 24 : 38
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 سوال‌های دامدار آزمون ۳۱ فروردین- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:1,501تاریخ:1397/02/06 10 : 39 : 34

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,398تاریخ:1397/02/06 10 : 38 : 53

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,252تاریخ:1397/02/06 10 : 38 : 00

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,222تاریخ:1397/02/06 10 : 37 : 16

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,202تاریخ:1397/02/06 10 : 36 : 27

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,186تاریخ:1397/02/06 10 : 35 : 37

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,185تاریخ:1397/02/06 10 : 34 : 51

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,242تاریخ:1397/02/06 10 : 34 : 06

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,332تاریخ:1397/02/06 10 : 32 : 28

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,282تاریخ:1397/02/06 10 : 30 : 03
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 سوال‌های دامدار آزمون 31 فروردین شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:1,491تاریخ:1397/02/05 14 : 33 : 18
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,468تاریخ:1397/02/05 14 : 33 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,421تاریخ:1397/02/05 14 : 32 : 57
🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡🔌📡 🔵 سوال و پاسخ آزمون 31 فروردین- الکتروتکنیک👇👇
تعداد بازدید:1,319تاریخ:1397/02/05 14 : 29 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,309تاریخ:1397/02/05 14 : 29 : 21
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,260تاریخ:1397/02/05 14 : 29 : 04
🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊 سوال و پاسخ آزمون 31 فروردین- تربیت‌بدنی 👇👇
تعداد بازدید:1,731تاریخ:1397/02/05 14 : 27 : 06
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,711تاریخ:1397/02/05 14 : 27 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,507تاریخ:1397/02/05 14 : 26 : 47
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 سوال و پاسخ آزمون 31 فروردین- عمومی 👇👇
تعداد بازدید:1,388تاریخ:1397/02/05 14 : 25 : 30
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,378تاریخ:1397/02/05 14 : 25 : 30
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,276تاریخ:1397/02/05 14 : 24 : 57
🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡 سوال و پاسخ آزمون 31 فروردین- معماری 👇👇
تعداد بازدید:1,410تاریخ:1397/02/05 14 : 23 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,397تاریخ:1397/02/05 14 : 23 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,228تاریخ:1397/02/05 14 : 23 : 14
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 🔵 سوال و پاسخ آزمون 31 فروردین- حسابداری 👇👇
تعداد بازدید:1,364تاریخ:1397/02/05 14 : 21 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,348تاریخ:1397/02/05 14 : 21 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,198تاریخ:1397/02/05 14 : 21 : 37
🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨 🔵 سوال و پاسخ آزمون 31 فروردین- گرافیک 👇👇
تعداد بازدید:1,353تاریخ:1397/02/05 14 : 20 : 27
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,326تاریخ:1397/02/05 14 : 20 : 27
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,151تاریخ:1397/02/05 10 : 39 : 59
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 سوال و پاسخ آزمون 31 فروردین شبکه و نرم‌افزار رایانه 👇👇👇
تعداد بازدید:1,120تاریخ:1397/02/05 08 : 49 : 20

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,080تاریخ:1397/02/05 08 : 48 : 44

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,023تاریخ:1397/02/05 08 : 48 : 03

توضیحات: #عکاسی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:994تاریخ:1397/02/05 08 : 47 : 22

توضیحات: #عکاسی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:977تاریخ:1397/02/05 08 : 46 : 39

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:982تاریخ:1397/02/05 08 : 45 : 52

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:979تاریخ:1397/02/05 08 : 45 : 11

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:990تاریخ:1397/02/05 08 : 44 : 22

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,030تاریخ:1397/02/05 08 : 43 : 37

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,168تاریخ:1397/02/05 08 : 42 : 52

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۳۱_فروردین #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,053تاریخ:1397/02/05 08 : 41 : 36
🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨 سوال‌های دامدار آزمون ۳۱فروردین- گرافیک از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ گرافیک👇👇👇
تعداد بازدید:1,307تاریخ:1397/02/02 03 : 52 : 28
🎈 🎈🎈 معرفی رشته صنایع نساجی🎈🎈🎈 ✅ معرفی ظرفیت ها و توانمندی های شاخه فنی و حرفه ای در توسعه و اشتغال کشور، از شبکه آموزش و در برنامه فرصت برابر 🔹 محمدجواد نعمتی کارشناس برنامه ریزی درسی و تالیف رشته " صنایع نساجی " روز دوشنبه 97/23 ساعت 20 در شبکه آموزش"برنامه فرصت برابر" درباره معرفی این رشته و موضوعات زیر صحبت خواهد کرد : 📌 اهمیت رشته صنایع نساجی و گستردگی مشاغل 📌 وجود مزیت های بومی در استان ها 📌 رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و حذف آزمون های حافظه محور 📌تغییرات و تحولات رشته در نظام جدید آموزش های فنی و حرفه ای @tvoccd @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:4,090تاریخ:1397/02/02 03 : 51 : 12

توضیحات: 🌀محمدجواد نعمتی - کارشناس برنامه ریزی و تالیف رشته صنایع نساجی - دوشنبه 97/2/3 - ساعت20 - شبکه آموزش @tvoccd
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1397/01/31 21 : 37 : 49

توضیحات: ✳️روز شمار هفته معرفی مشاغل سال ۱۳۹۷ ✅ @News_Tve_and_Veb
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,166تاریخ:1397/01/31 20 : 12 : 09
🔴🔴🔴🔴🔔🔔🔔🔔🔴🔴🔴🔴 ۵ ساله شدن هنرستان‌ها و تحصیل در دوره کاردانی پیوسته از سال ۹۸ مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش: 🔹تلاش می‌شود از سال ۹۸ فارغ التحصیلان هنرستان‌ها بویژه دوره فنی و حرفه‌ای با گذراندن پنج سال در هنرستان بتوانند بدون کنکور وارد مقطع کاردانی پیوسته شوند؛ مگر رشته‌هایی که متقاضی آن بالاست و ظرفیت دانشگاه مربوطه به نسبت کمتر است. 🔹به دنبال آن هستیم بخشی از نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش در هنرستان‌ها را خود دانشگاه فنی و حرفه‌ای از میان همین فارغ التحصیلان که دوره کاردانی را می گذرانند جذب و تامین کنیم. www.isna.ir/news/ @kanooir_11honarestan
تعداد بازدید:1,565تاریخ:1397/01/29 18 : 31 : 45
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,481تاریخ:1397/01/29 18 : 31 : 45
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,386تاریخ:1397/01/29 18 : 31 : 34

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,213تاریخ:1397/01/29 18 : 30 : 15

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,113تاریخ:1397/01/29 18 : 29 : 37

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,069تاریخ:1397/01/29 18 : 28 : 50

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,049تاریخ:1397/01/29 18 : 28 : 07

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,035تاریخ:1397/01/29 18 : 27 : 25

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,087تاریخ:1397/01/29 18 : 26 : 45

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,125تاریخ:1397/01/29 18 : 26 : 09

توضیحات: #آزمون_۳۱فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,098تاریخ:1397/01/29 18 : 25 : 29
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 آمادگی آزمون ۳۱ فروردین- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:1,203تاریخ:1397/01/28 14 : 22 : 00

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,082تاریخ:1397/01/28 14 : 21 : 10

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,183تاریخ:1397/01/28 14 : 20 : 16

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_٣١فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,160تاریخ:1397/01/28 14 : 18 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,156تاریخ:1397/01/28 14 : 18 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,069تاریخ:1397/01/28 14 : 18 : 21
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 آمادگی آزمون 31 فروردین شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:1,231تاریخ:1397/01/27 10 : 56 : 33
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,215تاریخ:1397/01/27 10 : 56 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,167تاریخ:1397/01/27 10 : 56 : 24
🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋 آزمون غیرحضوری الکتروتکنیک- آمادگی برای 31 فروردین 👇👇
تعداد بازدید:1,259تاریخ:1397/01/27 10 : 55 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,250تاریخ:1397/01/27 10 : 55 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,190تاریخ:1397/01/27 10 : 55 : 07
🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴 آزمون غیرحضوری تربیت‌بدنی- آمادگی برای 31 فروردین 👇👇
تعداد بازدید:1,241تاریخ:1397/01/27 10 : 54 : 07
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,211تاریخ:1397/01/27 10 : 54 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,138تاریخ:1397/01/27 10 : 53 : 57
🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡 آزمون غیرحضوری معماری- آمادگی برای 31 فروردین 👇👇
تعداد بازدید:1,265تاریخ:1397/01/27 10 : 53 : 01
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,245تاریخ:1397/01/27 10 : 53 : 01
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,153تاریخ:1397/01/27 10 : 52 : 52
📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊 آزمون غیرحضوری حسابداری- آمادگی برای 31 فروردین 👇👇
تعداد بازدید:1,230تاریخ:1397/01/27 10 : 51 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,252تاریخ:1397/01/27 10 : 51 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,182تاریخ:1397/01/27 10 : 51 : 49
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 آزمون غیرحضوری گرافیک- آمادگی برای 31 فروردین 👇👇
تعداد بازدید:1,205تاریخ:1397/01/27 10 : 51 : 08
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,191تاریخ:1397/01/27 10 : 51 : 07
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,086تاریخ:1397/01/27 10 : 50 : 56
💽💽💽💽💽💽💽💽💽💽💽💽💽💽 آزمون غیرحضوری کامپیوتر- آمادگی برای 31 فروردین 👇👇
تعداد بازدید:1,200تاریخ:1397/01/26 22 : 08 : 10
توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۳۱_فروردین #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,149تاریخ:1397/01/26 22 : 08 : 10
توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۳۱_فروردین #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,074تاریخ:1397/01/26 22 : 07 : 44
🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨 آمادگی آزمون ۳۱ فروردین- گرافیک از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ گرافیک👇👇👇
تعداد بازدید:1,091تاریخ:1397/01/26 12 : 29 : 57

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:992تاریخ:1397/01/26 12 : 29 : 16

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:950تاریخ:1397/01/26 12 : 28 : 32

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:969تاریخ:1397/01/26 12 : 27 : 51

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,045تاریخ:1397/01/26 12 : 27 : 11

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,137تاریخ:1397/01/26 12 : 26 : 33

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,078تاریخ:1397/01/26 12 : 24 : 58
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 سوال‌های دامدار آزمون ۱۷ فروردین- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:1,446تاریخ:1397/01/20 14 : 42 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,414تاریخ:1397/01/20 14 : 41 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,281تاریخ:1397/01/20 14 : 41 : 46
🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋 سوال و پاسخ آزمون الکتروتکنیک 17 فروردین👇👇👇
تعداد بازدید:1,232تاریخ:1397/01/20 14 : 40 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,205تاریخ:1397/01/20 14 : 40 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,185تاریخ:1397/01/20 14 : 40 : 41
🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽ سوال و پاسخ آزمون تربیت‌بدنی 17 فروردین👇👇👇
تعداد بازدید:1,182تاریخ:1397/01/20 14 : 39 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,159تاریخ:1397/01/20 14 : 39 : 34
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,068تاریخ:1397/01/20 14 : 39 : 26
🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰 سوال و پاسخ آزمون معماری 17 فروردین👇👇👇
تعداد بازدید:1,226تاریخ:1397/01/20 14 : 38 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,236تاریخ:1397/01/20 14 : 38 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,110تاریخ:1397/01/20 14 : 38 : 12
📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈 سوال و پاسخ آزمون حسابداری 17 فروردین👇👇👇
تعداد بازدید:1,214تاریخ:1397/01/20 14 : 37 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,209تاریخ:1397/01/20 14 : 37 : 21
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,174تاریخ:1397/01/20 14 : 37 : 02
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 سوال و پاسخ آزمون گرافیک 17 فروردین👇👇👇
تعداد بازدید:1,287تاریخ:1397/01/20 14 : 35 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,286تاریخ:1397/01/20 14 : 35 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,209تاریخ:1397/01/20 14 : 35 : 19
📀📀📀📀📀📀📀📀📀📀📀📀📀📀 سوال و پاسخ آزمون کامپیوتر 17 فروردین 👇👇👇
تعداد بازدید:1,534تاریخ:1397/01/20 10 : 39 : 43
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,568تاریخ:1397/01/20 10 : 39 : 42
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,282تاریخ:1397/01/20 10 : 39 : 14
🔴🍀🌺 سوال و پاسخ عمومی و پایه 7 فروردین 👇👇
تعداد بازدید:1,362تاریخ:1397/01/16 19 : 43 : 21

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,146تاریخ:1397/01/16 19 : 42 : 27

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:997تاریخ:1397/01/16 19 : 41 : 51

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:949تاریخ:1397/01/16 19 : 41 : 09

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:936تاریخ:1397/01/16 19 : 40 : 36

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:929تاریخ:1397/01/16 19 : 39 : 50

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:995تاریخ:1397/01/16 19 : 39 : 08

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,078تاریخ:1397/01/16 19 : 38 : 10

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پایگاه_داده #آزمون_١٧فروردين #یازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,005تاریخ:1397/01/16 19 : 37 : 27
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 آمادگی آزمون ۱۷ فروردین شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:1,078تاریخ:1397/01/14 16 : 08 : 25

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:985تاریخ:1397/01/14 16 : 07 : 20

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:841تاریخ:1397/01/14 16 : 06 : 38

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:817تاریخ:1397/01/14 16 : 05 : 51

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:792تاریخ:1397/01/14 16 : 05 : 12

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:794تاریخ:1397/01/14 16 : 04 : 21

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:787تاریخ:1397/01/14 16 : 03 : 27

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:782تاریخ:1397/01/14 16 : 01 : 51

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:783تاریخ:1397/01/14 16 : 00 : 58

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:815تاریخ:1397/01/14 16 : 00 : 14

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:812تاریخ:1397/01/14 15 : 59 : 23
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 سوال‌های دامدار آزمون ۱۸ اسفند شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:931تاریخ:1397/01/14 15 : 52 : 33
توضیحات: #طراحی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۱۷_فروردین #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:902تاریخ:1397/01/14 15 : 52 : 33
توضیحات: #طراحی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۱۷_فروردین #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:833تاریخ:1397/01/14 15 : 51 : 38

توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۱۷_فروردین #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:847تاریخ:1397/01/14 15 : 50 : 42

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۱۷_فروردین #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:858تاریخ:1397/01/14 15 : 50 : 04
🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨 آمادگی آزمون ۱۷ فروردین- گرافیک از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ گرافیک👇👇👇
تعداد بازدید:938تاریخ:1397/01/14 15 : 47 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:968تاریخ:1397/01/14 15 : 47 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:886تاریخ:1397/01/14 15 : 46 : 48

توضیحات: #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:831تاریخ:1397/01/14 15 : 46 : 00

توضیحات: #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:809تاریخ:1397/01/14 15 : 44 : 59

توضیحات: #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:867تاریخ:1397/01/14 15 : 44 : 13

توضیحات: #فعالیت_صفحه۱۱۰ #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,003تاریخ:1397/01/14 15 : 43 : 06

توضیحات: #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,054تاریخ:1397/01/14 15 : 41 : 50

توضیحات: #آزمون_۱۷فروردین_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:990تاریخ:1397/01/14 15 : 40 : 08
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 آمادگی آزمون ۱۷ فروردین- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:1,405تاریخ:1396/12/28 19 : 25 : 33

توضیحات: 🍀به استقبال نوروز ۹۷ می‌رویم🍀 🌺🌺🌸🌸 #هفت_سین کلاس۱۱حسابداری هنرستان فنی خدیجه کبری تربت جام هنرآموزان خانم کیانی 🌺🌺🌸🌸
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,212تاریخ:1396/12/28 14 : 38 : 13

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,017تاریخ:1396/12/28 14 : 37 : 16

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:922تاریخ:1396/12/28 14 : 36 : 42

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:858تاریخ:1396/12/28 14 : 35 : 58

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:825تاریخ:1396/12/28 14 : 35 : 06

توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:818تاریخ:1396/12/28 14 : 34 : 16

توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:813تاریخ:1396/12/28 14 : 33 : 18

توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:816تاریخ:1396/12/28 14 : 32 : 22

توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:866تاریخ:1396/12/28 14 : 31 : 12

توضیحات: #طراحی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:961تاریخ:1396/12/28 14 : 30 : 34

توضیحات: #طراحی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #آزمون_۱۸_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:924تاریخ:1396/12/28 14 : 29 : 28
🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨 سوال‌های دامدار آزمون ۱۸ اسفند از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ گرافیک👇👇👇
تعداد بازدید:1,118تاریخ:1396/12/25 18 : 42 : 22

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_18اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,022تاریخ:1396/12/25 18 : 41 : 14

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_18اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:926تاریخ:1396/12/25 18 : 40 : 22

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_18اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:931تاریخ:1396/12/25 18 : 37 : 46

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_18اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,032تاریخ:1396/12/25 18 : 36 : 42

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_18اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,089تاریخ:1396/12/25 18 : 35 : 48

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_18اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,027تاریخ:1396/12/25 18 : 34 : 51
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 سوال‌های دامدار آزمون ۱۸ اسفند- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:1,481تاریخ:1396/12/21 10 : 13 : 11

توضیحات: 🔴 دوره‌ی تحصیلی هنرستان ۵ ساله است و با گرفتن کاردانی پیوسته فارغ‌التحصیل می‌شوند‌. @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,534تاریخ:1396/12/21 10 : 10 : 41

توضیحات: 🔴🔴🔴 نحوه‌ی ادامه تحصیل هنرستانی‌ها 🔴🔴 مدرک کاردانی پیوسته خواهند گرفت. 🔴 از ۹۸ اولین دوره‌اش شروع می‌شود. @kanoonir_11hobarestan ☝👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,160تاریخ:1396/12/20 09 : 50 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,127تاریخ:1396/12/20 09 : 50 : 13
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,094تاریخ:1396/12/20 09 : 50 : 01
🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋 سوال و پاسخ آزمون الکتروتکنیک 18 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇🍀🌺
تعداد بازدید:1,105تاریخ:1396/12/20 09 : 48 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,079تاریخ:1396/12/20 09 : 48 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,009تاریخ:1396/12/20 09 : 48 : 46
🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽ سوال و پاسخ آزمون تربیت‌بدنی 18 اسفند @kanoonir_11hinarestan 👇👇👇🔴
تعداد بازدید:1,406تاریخ:1396/12/20 09 : 47 : 30
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,367تاریخ:1396/12/20 09 : 47 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,202تاریخ:1396/12/20 09 : 47 : 14
📚🎓📚🎓📚🎓📚🎓📚🎓📚🎓📚 🎓 سوال و پاسخ آزمون عمومی‌و‌پایه 18 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇🌺
تعداد بازدید:951تاریخ:1396/12/20 09 : 45 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:953تاریخ:1396/12/20 09 : 44 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:906تاریخ:1396/12/20 09 : 44 : 49
🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡 سوال و پاسخ آزمون نقشه‌کشی معماری 18 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇🍀
تعداد بازدید:1,094تاریخ:1396/12/20 09 : 43 : 17
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,098تاریخ:1396/12/20 09 : 43 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:946تاریخ:1396/12/20 09 : 43 : 02
📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈 سوال و پاسخ آزمون حسابداری 18 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,036تاریخ:1396/12/20 09 : 41 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,096تاریخ:1396/12/20 09 : 41 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,070تاریخ:1396/12/20 09 : 41 : 43
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 سوال و پاسخ آزمون گرافیک 18 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,221تاریخ:1396/12/20 09 : 40 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,214تاریخ:1396/12/20 09 : 40 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,129تاریخ:1396/12/20 09 : 40 : 07
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 سوال و پاسخ شبکه و نرم‌افزار رایانه- 18 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,097تاریخ:1396/12/18 18 : 53 : 06

توضیحات: کارگاه مهارت های اسکلت سازی و نازک کاری ساختمان رشته ساختمان🏢✏ هنرستان فنی شهدا- شهریار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,019تاریخ:1396/12/16 12 : 11 : 15
تعطیلی زودهنگام مدارس ممنوع وزیر آموزش و پرورش: 🔹به همکارانم در مدارس تاکید موکد، موکد، موکد دارم که به هیچ عنوان امسال حتی یک روز زودتر از ایام تعطیلی نباید تعطیل کنند. 🔹دانش‌آموزان تا آخرین روز سال جاری باید تحصیلشان را ادامه دهند. www.isna.ir/news/96121608866 @isna94
تعداد بازدید:1,112تاریخ:1396/12/16 11 : 53 : 50
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,052تاریخ:1396/12/16 11 : 53 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:962تاریخ:1396/12/16 11 : 53 : 43
🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋 آزمون غیرحضوری الکتروتکنیک- 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:969تاریخ:1396/12/16 11 : 52 : 27
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:953تاریخ:1396/12/16 11 : 52 : 26
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:918تاریخ:1396/12/16 11 : 52 : 14
🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊 آزمون غیرحضوری تربیت‌بدنی- 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:921تاریخ:1396/12/16 11 : 50 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:901تاریخ:1396/12/16 11 : 50 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:858تاریخ:1396/12/16 11 : 49 : 58
🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡 آزمون غیرحضوری نقشه‌کشی معماری- 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:983تاریخ:1396/12/16 11 : 48 : 18
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:964تاریخ:1396/12/16 11 : 48 : 17
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:877تاریخ:1396/12/16 11 : 48 : 07
📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈 آزمون غیرحضوری حسابداری- 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:931تاریخ:1396/12/16 11 : 46 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:933تاریخ:1396/12/16 11 : 46 : 47
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:833تاریخ:1396/12/16 11 : 46 : 37
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 آزمون غیرحضوری گرافیک- 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:957تاریخ:1396/12/16 11 : 44 : 56
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:955تاریخ:1396/12/16 11 : 44 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:910تاریخ:1396/12/16 11 : 44 : 43
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 آزمون غیرحضوری شبکه و نرم‌افزار رایانه 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:2,041تاریخ:1396/12/16 11 : 08 : 42
⚁⚁⚁⚃⚃⚃⚅⚅⚅ دفترچه‌ی آزمون غیرحضوری به‌چه‌کار می‌آید؟ این دفترچه که آنرا در هر آزمون دریافت می‌کنید، مربوط به مباحث آزمون بعدی شماست. پس ضروریست که چند روز مانده به آزمون، این دفترچه را بخوانید و برای آزمون جدید آماده شوید. 👇👇
تعداد بازدید:884تاریخ:1396/12/15 22 : 29 : 51
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:909تاریخ:1396/12/15 22 : 29 : 51
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:873تاریخ:1396/12/15 22 : 29 : 27

توضیحات: #آزمون_۱۸اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:822تاریخ:1396/12/15 22 : 28 : 07

توضیحات: #آزمون_۱۸اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:784تاریخ:1396/12/15 22 : 26 : 51

توضیحات: #آزمون_۱۸اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:843تاریخ:1396/12/15 22 : 26 : 12

توضیحات: #آزمون_۱۸اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:951تاریخ:1396/12/15 22 : 24 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:966تاریخ:1396/12/15 22 : 24 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:951تاریخ:1396/12/15 22 : 24 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:856تاریخ:1396/12/15 22 : 23 : 19
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 آمادگی آزمون ۱۸ اسفند- حسابداری از: مهسا بگوند رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:953تاریخ:1396/12/14 18 : 17 : 20

توضیحات: #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #طراحی۲ #آزمون_۴_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:863تاریخ:1396/12/14 18 : 16 : 11

توضیحات: #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #طراحی۲ #آزمون_۴_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:768تاریخ:1396/12/14 18 : 15 : 29

توضیحات: #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #عکاسی۲ #آزمون_۴_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:765تاریخ:1396/12/14 18 : 14 : 44

توضیحات: #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #عکاسی۲ #آزمون_۴_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:784تاریخ:1396/12/14 18 : 14 : 02

توضیحات: #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک #سوالات_دامدار #کارگاه_چاپ_دستی #آزمون_۴_اسفند @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:792تاریخ:1396/12/14 18 : 12 : 27
🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨 سوال‌های دامدار آزمون ۴ اسفند از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ گرافیک👇👇👇
تعداد بازدید:2,255تاریخ:1396/12/14 18 : 02 : 44

توضیحات: 🔴 تعیین تکلیف دیپلم‌های سالهای قبل سوم هنرستان🔴 🔘 کنکور نخواهند داشت. 🔘 پذیرش بر اساس معدل کل دیپلم است. 🔘 فقط دانشگاه دولتی پذیرش می‌کند. @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:994تاریخ:1396/12/11 18 : 29 : 47

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:940تاریخ:1396/12/11 18 : 28 : 18

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:828تاریخ:1396/12/11 18 : 27 : 04

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:908تاریخ:1396/12/11 18 : 25 : 50

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:956تاریخ:1396/12/11 18 : 16 : 54

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:936تاریخ:1396/12/11 18 : 03 : 29
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 سوال‌های دامدار آزمون ۴ اسفند- حسابداری از: مهسا بگوند- رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇
تعداد بازدید:1,133تاریخ:1396/12/10 17 : 27 : 40
‍ 🔷 اصول کارکرد #موتور_پله‌اي یا #استپ_موتور ✍ موتور پله‌ای را می‌توان جز گروه سیستم‌های محرکه بدون جاروبک به حساب آورد. کاربرد اصلی این نوع موتور در سیستم تثبیت و سیستم تنظیم موقعیت حلقه‌باز است. موتورهای پله‌ای از نوع AC هستند و فرمان ورودی به شکل پالس‌های الکتریکی است. 🔹 استپ موتور بوسیله قابلیت تبدیل پالسهای ورودی به فواصل کوچک مشخص در موقعیت شفت شناخته می شوند. هر پالس شفت را به یک زاویه مشخص می برد. استپ موتورها اساسا دارای دندانه های مغناطیسی در اطراف یک شفت مرکزی از جنس آهن می باشند. الکترومغناطیسها بوسیله یک مدار راه انداز خارجی یا یک میکروکنترلر تغذیه می گردند. جهت چرخاندن شفت ابتدا به یکی از مغناطیس ها توان داده می شود ، که مغناطیس باعث جذب دندانه های دنده می گردد. 🔹 زمانیکه دندانه دنده روبروی اولین مغناطیس می ایستد ، نسبت به مغناطیس بعدی دارای یک فاصله می باشد. این به معنای آنست که در صورت روشن شدن الکترومغناطیس بعدی و خاموش شدن اولی دنده به آهستگی می چرخد تا دندانه روبروی مغناطیس دوم قرار گیرد. از آنجا فرآیند آغاز می گردد. هر یک از این چرخشها یک گام ( استپ ) نامیده می شود، تعداد مشخصی از این گامها یک دور کامل موتور را می سازند ( دقت شود نسبت تعداد گامها به دور موتور همواره یک عدد صحیح است ). و به این ترتیب یک موتور می تواند با زوایای مشخص بچرخد. 🌺🌿🌺🌿🌺 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:68,624تاریخ:1396/12/10 17 : 14 : 43

توضیحات: وقتی مهندس مکانیکی و یهو تصمیم می‌گیری توو خونه‌ت یه نونوایی برای خودت ردیف کنی 👌 🆔 @da_nestaniha
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:801تاریخ:1396/12/10 17 : 02 : 43
#ایمنی 🔵 مقاومت بدن انسان در مقابل #جریان_برق ✍️ بدن انسان مانند اجسام هادی ، جریان برق رو از خود عبور میدهد و با توجه به اینکه در چه وضعی قرار گرفته باشد جریان کم یا زیاد از بدن عبور می کند ،مقاومت بدن از دو قسمت تشکیل می شود : 1️⃣ مقاومت داخلی منظور مقاومت اعضای زیر پوست می باشد ..این مقاومت در حدود 1300 تا 3000 اهم بسته به افراد مختلف تغییر می کند. 2️⃣ مقاومت خارجی همان مقاومت پوست بدن می باشد که تا چه حد پوست بدن با سیم حامل جریان برق در تماس باشد این مقاومت تغییر می کند . 🔹همچنین مقاومت خارجی بدن در محل های که پوست دارای ضخامت بیشتری است مانند کف پاها بیشتر و در جاهای که پوست نازک است مانند لاله گوش مقاومت حداقل می باشد. 🔹خشک بودن و یا مرطوب بودن پوست نیز در مقاومت خارجی بسیار موثر است چنانکه گفتیم هر چه سطح تماس پوست با سیم برق بیشتر باشد شدت برق گرفتگی نیز بیشتر است .مثلا اگر شخصی نک انگشت او سیم حامل جریان رو لمس نماید کمتر از شخصی که سیم حامل جریان با کف دستش تماس پیدا کند آسیب می بیند و دچار #شک_الکتریکی ضعیف تری می شود . 📌 همچنین سعی کنید همیشه با دست راست با برق کار کنید زیرا دست چپ به قلب نزدیک تر است احتمال #برق_گرفتگی و صدمه دیدن قلب در لمس برق با دست چپ بیشتر است. ➖➖➖➖➖➖➖ @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:747تاریخ:1396/12/10 17 : 00 : 06

توضیحات: سرویس اتو ترانس سه فاز توسط هنرجویان، هنرستان شهدای هسته ای، کرمانشاه. @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:713تاریخ:1396/12/10 16 : 58 : 38

توضیحات: سرویس اتو ترانس سه فاز توسط هنرجویان، هنرستان شهدای هسته ای، کرمانشاه. @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:871تاریخ:1396/12/10 14 : 56 : 40

توضیحات: #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:918تاریخ:1396/12/10 14 : 56 : 00

توضیحات: #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_١٨اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:841تاریخ:1396/12/10 14 : 55 : 12
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 آمادگی آزمون ۱۸ اسفند شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:1,259تاریخ:1396/12/09 17 : 21 : 05

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع گرافیک یازدهم چاپ شد. قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان دو رنگ- ۱۶۴ صفحه
ارسال عکس
تعداد بازدید:949تاریخ:1396/12/09 12 : 51 : 16

توضیحات: #آزمون_۱۸اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:794تاریخ:1396/12/09 12 : 50 : 28

توضیحات: #آزمون_۱۸اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:860تاریخ:1396/12/09 12 : 49 : 26

توضیحات: #آزمون_۱۸اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:852تاریخ:1396/12/09 12 : 46 : 03

توضیحات: 🔴 به‌دلیل اشتباه محاسباتی، هیچ‌کدام از ۴ گزینه‌ی سوال ۱۰۴ حسابداری ۴ اسفند درست نبود😡 راه‌حل، به‌صورت فوق تصحیح می‌شود. @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:928تاریخ:1396/12/08 15 : 19 : 05

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_٤اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:826تاریخ:1396/12/08 15 : 18 : 22

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب #آزمون_٤اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:742تاریخ:1396/12/08 15 : 17 : 29

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_٤اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:716تاریخ:1396/12/08 15 : 16 : 45

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_٤اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:707تاریخ:1396/12/08 15 : 11 : 24

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_٤اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:775تاریخ:1396/12/08 15 : 10 : 31

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_٤اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:861تاریخ:1396/12/08 15 : 09 : 52

توضیحات: #سوالات_دام_دار #سمانه_زادعباس #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده #آزمون_٤اسفند #يازدهم_كامپيوتر @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:809تاریخ:1396/12/08 15 : 08 : 00
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 سوال‌های دام‌دار- آزمون ۴ اسفند شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:915تاریخ:1396/12/07 13 : 58 : 52

توضیحات: #آزمون_۱۸_اسفند #فاطمه_ارجمندی_نژاد #کارگاه_چاپ_دستی۱ #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:928تاریخ:1396/12/07 13 : 58 : 10

توضیحات: #آزمون_۱۸_اسفند #فاطمه_ارجمندی_نژاد #طراحی۲ #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:845تاریخ:1396/12/07 13 : 57 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:731تاریخ:1396/12/07 13 : 56 : 57
آمادگی آزمون ۱۸ اسفند از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:899تاریخ:1396/12/07 08 : 24 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:895تاریخ:1396/12/07 08 : 24 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:871تاریخ:1396/12/07 08 : 24 : 10
🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋 سوال و پاسخ الکتروتکنیک- 4 اسفند 🌺🌺🌺 @kanoonir_11honarestan 👇👇 👇
تعداد بازدید:844تاریخ:1396/12/07 08 : 22 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:845تاریخ:1396/12/07 08 : 22 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:811تاریخ:1396/12/07 08 : 22 : 21
⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴 سوال و پاسخ تربیت‌بدنی- 4 اسفند 🍀🍀 @kanoonir_11honarestan 👇👇
تعداد بازدید:1,236تاریخ:1396/12/07 08 : 21 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,232تاریخ:1396/12/07 08 : 21 : 02
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,043تاریخ:1396/12/07 08 : 20 : 51
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 سوال و پاسخ عمومی و پایه- 4 اسفند🔴🔴 @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:972تاریخ:1396/12/07 08 : 18 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,014تاریخ:1396/12/07 08 : 18 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:928تاریخ:1396/12/07 08 : 17 : 46
🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰 سوال و پاسخ نقشه‌کشی معماری- ۴ اسفند 🌺🌺 @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,182تاریخ:1396/12/07 08 : 16 : 19
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,163تاریخ:1396/12/07 08 : 16 : 19
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:922تاریخ:1396/12/07 08 : 16 : 00
📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊 سوال و پاسخ حسابداری- 4 اسفند 🍀🍀 @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,114تاریخ:1396/12/06 16 : 31 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,152تاریخ:1396/12/06 16 : 31 : 36
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,114تاریخ:1396/12/06 16 : 31 : 23
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 سوال و پاسخ آزمون 4 اسفند- گرافیک @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,170تاریخ:1396/12/06 16 : 30 : 26
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,161تاریخ:1396/12/06 16 : 30 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,030تاریخ:1396/12/06 16 : 30 : 03
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 سوال و پاسخ آزمون 4 اسفند- کامپیوتر @kanonnir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:47,280تاریخ:1396/12/04 17 : 07 : 32

توضیحات: از سوی کمیته بین‌المللی پارالمپیک، زهرا نعمتی، کماندار معلول پرافتخار ایران نامزد دریافت جایزه روز جهانی زن شد این جایزه روز 17 اسفند هدا خواهد شد bit.ly/2op0kLN
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,135تاریخ:1396/12/03 17 : 24 : 36

توضیحات: زهرا نعمتی، برترین کماندار پارالمپیکی سال 2017 جهان شد www.isna.ir/news/96120301283 @isna94
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,145تاریخ:1396/12/03 17 : 05 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,083تاریخ:1396/12/03 17 : 05 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,065تاریخ:1396/12/03 17 : 05 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,048تاریخ:1396/12/03 17 : 05 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:942تاریخ:1396/12/03 17 : 05 : 00
🔴🔴 آمادگی آزمون حسابداری ۴ اسفند
تعداد بازدید:978تاریخ:1396/12/03 14 : 35 : 33

توضیحات: #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:925تاریخ:1396/12/03 14 : 34 : 56

توضیحات: #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:861تاریخ:1396/12/03 14 : 34 : 13

توضیحات: #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:849تاریخ:1396/12/03 14 : 33 : 28

توضیحات: #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:919تاریخ:1396/12/03 14 : 32 : 47

توضیحات: #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:949تاریخ:1396/12/03 14 : 30 : 32

توضیحات: #آزمون_۴اسفند_حسابداری #مهسا_بگوند #حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,504تاریخ:1396/12/03 08 : 49 : 13

توضیحات: 🔴🔴 کتاب جامع معماری یازدهم چاپ شد. قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان دو رنگ- ۲۰۴ صفحه @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,111تاریخ:1396/12/02 11 : 18 : 06
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:984تاریخ:1396/12/02 11 : 17 : 43

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:913تاریخ:1396/12/02 11 : 16 : 42

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:830تاریخ:1396/12/02 11 : 16 : 05

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:897تاریخ:1396/12/02 11 : 15 : 20

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:967تاریخ:1396/12/02 11 : 14 : 43

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:889تاریخ:1396/12/02 11 : 13 : 30
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 سوال‌های دام‌دار- آزمون ۲۰ بهمن شبکه و نرم‌افزار رایانه از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:1,072تاریخ:1396/11/30 15 : 22 : 51
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,055تاریخ:1396/11/30 15 : 22 : 50
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,031تاریخ:1396/11/30 15 : 22 : 43
🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌 آزمون غیرحضوری الکتروتکنیک آمادگی برای آزمون 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,049تاریخ:1396/11/30 15 : 20 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,019تاریخ:1396/11/30 15 : 20 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,002تاریخ:1396/11/30 15 : 20 : 46
🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽ آزمون غیرحضوری تربیت‌بدنی آمادگی برای آزمون 4 اسفند @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:970تاریخ:1396/11/30 15 : 11 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:947تاریخ:1396/11/30 15 : 11 : 36
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:878تاریخ:1396/11/30 15 : 11 : 24
🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡 آزمون غیرحضوری نقشه‌کشی معماری آمادگی برای آزمون 4 اسفند @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,003تاریخ:1396/11/30 15 : 09 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,009تاریخ:1396/11/30 15 : 09 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:918تاریخ:1396/11/30 15 : 09 : 22
📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊📈📊 آزمون غیرحضوری حسابداری آمادگی برای آزمون 4 اسفند 👇👇👇
تعداد بازدید:1,085تاریخ:1396/11/30 15 : 08 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,076تاریخ:1396/11/30 15 : 08 : 04
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:905تاریخ:1396/11/30 15 : 07 : 53
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 آزمون غیرحضوری گرافیک آمادگی برای آزمون 4 اسفند 👇👇👇
تعداد بازدید:937تاریخ:1396/11/30 15 : 05 : 36
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:932تاریخ:1396/11/30 15 : 05 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:853تاریخ:1396/11/30 15 : 05 : 19
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿 آزمون غیرحضوری شبکه و نرم‌افزار رایانه آمادگی برای آزمون 4 اسفند 👇👇👇
تعداد بازدید:831تاریخ:1396/11/30 15 : 02 : 06
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴ این تستها را قبل‌از آزمون ۴ اسفند تمرین کنید 👇👇👇
تعداد بازدید:896تاریخ:1396/11/30 14 : 57 : 38

توضیحات: ⬛️ حادثه غمبار و دلخراش جان باختن ۶۶ نفر از هموطنان ما در سانحه هوایی پرواز تهران_یاسوج را به ملت شریف و خانواده های داغدار، تسلیت عرض می نمائیم. @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,031تاریخ:1396/11/29 09 : 34 : 47

توضیحات: حسابداری حقوق و دستمزد- ۴ اسفند مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:977تاریخ:1396/11/29 09 : 33 : 42

توضیحات: حسابداری حقوق و دستمزد- ۴ اسفند مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:845تاریخ:1396/11/29 09 : 31 : 30
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 نکات درسی آزمون ۴ اسفند- حسابداری از: مهسا بگوند- رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇
تعداد بازدید:897تاریخ:1396/11/28 22 : 26 : 15

توضیحات: ✳️رونمایی از پوستر شانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستان های کاردانش سراسر کشور در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:964تاریخ:1396/11/28 09 : 18 : 55

توضیحات: #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٤اسفند #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:832تاریخ:1396/11/28 09 : 18 : 11

توضیحات: #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٤اسفند #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:764تاریخ:1396/11/28 09 : 17 : 27

توضیحات: #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٤اسفند #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:745تاریخ:1396/11/28 09 : 16 : 52

توضیحات: #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٤اسفند #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:806تاریخ:1396/11/28 09 : 16 : 15

توضیحات: #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٤اسفند #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:885تاریخ:1396/11/28 09 : 15 : 29

توضیحات: #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٤اسفند #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:883تاریخ:1396/11/28 09 : 14 : 21
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 نکات مهم درسی شبکه و نرم‌افزار رایانه آزمون ۴ اسفند از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶👇
تعداد بازدید:1,036تاریخ:1396/11/26 11 : 31 : 46

توضیحات: حسابداری حقوق و دستمزد- ۲۰ بهمن مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:944تاریخ:1396/11/26 11 : 30 : 58

توضیحات: حسابداری حقوق و دستمزد- ۲۰ بهمن مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:908تاریخ:1396/11/26 11 : 30 : 00

توضیحات: حسابداری حقوق و دستمزد- ۲۰ بهمن مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:947تاریخ:1396/11/26 11 : 28 : 25

توضیحات: حسابداری اموال و انبار- ۲۰ بهمن مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:893تاریخ:1396/11/26 11 : 27 : 06

توضیحات: حسابداری اموال و انبار- ۲۰ بهمن مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:845تاریخ:1396/11/26 11 : 25 : 17

توضیحات: حسابداری اموال و انبار- ۲۰ بهمن مهسا بگوند
ارسال عکس
تعداد بازدید:761تاریخ:1396/11/26 11 : 23 : 08
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 تحلیل آزمون ۲۰ بهمن- حسابداری از: مهسا بگوند- رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇
تعداد بازدید:828تاریخ:1396/11/26 11 : 16 : 14

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:771تاریخ:1396/11/26 11 : 15 : 24

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:816تاریخ:1396/11/26 11 : 14 : 40

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:927تاریخ:1396/11/26 11 : 06 : 41

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٢٠بهمن #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:863تاریخ:1396/11/26 11 : 06 : 15
🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸 💻💿💻💿💻💿💻💿💻💿💻💿 سوال‌های دام‌دار کامپیوتر- ۲۰ بهمن از: سمانه زادعباس- رتبه ۲ کنکور ۹۶ 👇
تعداد بازدید:1,315تاریخ:1396/11/25 10 : 04 : 52
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,284تاریخ:1396/11/25 10 : 04 : 51
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,193تاریخ:1396/11/25 10 : 04 : 29
🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰 سوال و پاسخ آزمون 20 بهمن- نقشه‌کشی معماری @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,236تاریخ:1396/11/25 10 : 02 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,245تاریخ:1396/11/25 10 : 02 : 43
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,196تاریخ:1396/11/25 10 : 02 : 29
🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨🎭🎨 سوال و پاسخ آزمون 20 بهمن- گرافیک @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,300تاریخ:1396/11/25 09 : 58 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,294تاریخ:1396/11/25 09 : 58 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,137تاریخ:1396/11/25 09 : 58 : 06
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 سوال و پاسخ آزمون 20 بهمن- شبکه و نرم‌افزار رایانه @kanoonir_11hinarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:31,919تاریخ:1396/11/23 21 : 48 : 56

توضیحات: ویدیویی فوق‌العاده‌ از ترکیب خلاقیت و فیزیک که نباید از دست بدید 😐 به گفته سازنده ۳ ماه زمان و ۵۰۰ تلاش ناموفق صرف اینکار شده تا این نتیجه به دست بیاد / زومیت @Eghtesadnews_com
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:118,189تاریخ:1396/11/23 16 : 59 : 46

توضیحات: 🔴 نفرات برتر آزمون 20 بهمن 96 در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents 👉 @kanoonir
ارسال عکس
تعداد بازدید:202,360تاریخ:1396/11/23 16 : 59 : 27

توضیحات: 🔴 کارنامه آزمون 20 بهمن در صفحه شخصی شما 🔴 🌐 http://www.kanoon.ir/Public/LoginStudent 👉 @kanoonir
ارسال عکس
تعداد بازدید:91,057تاریخ:1396/11/23 16 : 58 : 16

توضیحات: 📗 مجله‌ی آزمون 351 در لینک زیر دانلود کنید : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/195353
ارسال عکس
تعداد بازدید:855تاریخ:1396/11/23 15 : 54 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:859تاریخ:1396/11/23 15 : 53 : 56
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:873تاریخ:1396/11/23 15 : 53 : 18
🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌 سوال و پاسخ آزمون 20 بهمن- الکتروتکنیک @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:1,435تاریخ:1396/11/23 15 : 51 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,458تاریخ:1396/11/23 15 : 51 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,199تاریخ:1396/11/23 15 : 51 : 25
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 سوال و پاسخ آزمون 20 بهمن- عمومی و پایه @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:954تاریخ:1396/11/23 15 : 49 : 30
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:959تاریخ:1396/11/23 15 : 49 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:831تاریخ:1396/11/23 15 : 49 : 16
💰💰💰💰💰💰💰📈📈📈📈📈📈📈📈 سوال و پاسخ آزمون 20 بهمن- حسابداری @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:963تاریخ:1396/11/23 15 : 47 : 12
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,013تاریخ:1396/11/23 15 : 47 : 09
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,007تاریخ:1396/11/23 15 : 46 : 25
🏊🚴⚽🏊🚴🔋🏊🚴🔋🏊🚴🔋🏊🚴⚽ سوال و پاسخ آزمون 20 بهمن- تربیت بدنی @kanoonir_11honarestan 👇👇👇
تعداد بازدید:35,987تاریخ:1396/11/23 15 : 34 : 45

توضیحات: دیدار والیبال بانوان پیکان و شهرداری تبریز asriran.com @MyAsriran
ارسال عکس
تعداد بازدید:193,425تاریخ:1396/11/20 12 : 34 : 07

🔴🔴🔴 وضعیت ارسال پاسخبرگ آزمون امروز در نمایندگی شهر شما 📕 برای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید . 📗 پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. 📙 در جدول لینک زیر وضعیت ارسال پاسخبرگ های آزمون در هر نمایندگی قابل مشاهده است . ✅ http://www.kanoon.ir/Article/195877 @kanoonir
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/195877
تعداد بازدید:171,163تاریخ:1396/11/20 11 : 55 : 31
📕 کاظم قلم چی :برای برنامه ریزی نوروز به این چهار سوال پاسخ دهید 📗 کانونی ها ابزار مهمی برای برنامه ریزی نوروز دارند : تابلوی نوروزی . این تابلو در طی بیست سال گذشته هر سال دقیق تر و کامل تر و ساده تر شده است . از سوی دیگر آمار و انفورماتیک و تکنولوژی هم در خدمت شماست تا خیلی دقیق و به سادگی برای نوروز خود برنامه ریزی کنید . هم اکنون تمام اطلاعات چندماه گذشته تان ، از مهر تاکنون به صورت منسجم و یک پارچه و پردازش شده در اختیار شماست تا بتوانید تابلوی نوروزی و برنامه ی نوروز را تکمیل کنید . 📙 ادامه مطلب در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/195876 @kanoonir
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:990تاریخ:1396/11/19 12 : 53 : 46

توضیحات: #آزمون_۲۰بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:943تاریخ:1396/11/19 12 : 53 : 08

توضیحات: #آزمون_۲۰بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,001تاریخ:1396/11/19 12 : 51 : 57

توضیحات: #آزمون_۲۰بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,032تاریخ:1396/11/19 12 : 51 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:896تاریخ:1396/11/19 12 : 50 : 31
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 آمادگی آزمون ۲۰ بهمن حسابداری از: مهسا بگوند- رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇
تعداد بازدید:994تاریخ:1396/11/18 12 : 50 : 57
✳️ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: ✅ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: از سال تحصیلی آینده پذیرش دانش آموز در پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی نخواهیم داشت اما دانش آموزان این مدارس تا فارغ التحصیل شدن به تحصیل خود در این مدارس ادامه می‌دهند.
تعداد بازدید:962تاریخ:1396/11/18 11 : 41 : 13

توضیحات: مبحث خمکاری لوله فولادی سه شنبه 17 بهمن 96 کارگاه برق هنرستان شهید بهشتی کرج
ارسال عکس
تعداد بازدید:962تاریخ:1396/11/18 10 : 15 : 42

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:836تاریخ:1396/11/18 10 : 14 : 47

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:816تاریخ:1396/11/18 10 : 13 : 52

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:799تاریخ:1396/11/18 10 : 13 : 15

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:804تاریخ:1396/11/18 10 : 12 : 33

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:707تاریخ:1396/11/18 10 : 11 : 11
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 تحلیل سوالهای دامدار ۶ بهمن حسابداری از: مهسا بگوند- رتبه ۷ کنکور حسابداری ۹۶ 👇👇
تعداد بازدید:780تاریخ:1396/11/18 09 : 55 : 57

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #یازدهم_گرافیک #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۰_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:728تاریخ:1396/11/18 09 : 55 : 09

توضیحات: #طراحی۲ #یازدهم_گرافیک #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۰_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:810تاریخ:1396/11/18 09 : 54 : 23

توضیحات: #طراحی۲ #یازدهم_گرافیک #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۰_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:847تاریخ:1396/11/18 09 : 53 : 35

توضیحات: #عکاسی۲ #یازدهم_گرافیک #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۰_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:873تاریخ:1396/11/18 09 : 51 : 01
🎨🎭🖼🎨🎭🖼🎨🎭🖼🎨🎭🖼 آمادگی آزمون ۲۰ بهمن- گرافیک از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ گرافیک👇👇👇
تعداد بازدید:981تاریخ:1396/11/17 12 : 45 : 41

توضیحات: حسابداری - ۶ بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:899تاریخ:1396/11/17 12 : 44 : 46

توضیحات: حسابداری - ۶ بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:809تاریخ:1396/11/17 12 : 43 : 31
🔴 بررسی و تحلیل آزمون ۶بهمن-حسابداری #زهره_چوبدار مسئول درس حسابداری 👇👇👇
تعداد بازدید:60,505تاریخ:1396/11/16 20 : 48 : 37
مقیمی، استاندار تهران: کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز دماوند، رودهن، پردیس و فیروزکوه، فردا سه‌شنبه در نوبت صبح و عصر تعطیل است/فارس asriran.com @MyAsriran
تعداد بازدید:913تاریخ:1396/11/16 18 : 35 : 46
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:884تاریخ:1396/11/16 18 : 35 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:839تاریخ:1396/11/16 18 : 35 : 04
🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋 غیرحضوری الکتروتکنیک- آمادگی برای آزمون 20 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:834تاریخ:1396/11/16 18 : 33 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:824تاریخ:1396/11/16 18 : 33 : 13
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:807تاریخ:1396/11/16 18 : 32 : 55
🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊🚴 غیرحضوری تربیت‌بدنی- آمادگی برای آزمون 20 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:810تاریخ:1396/11/16 18 : 31 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:806تاریخ:1396/11/16 18 : 31 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:754تاریخ:1396/11/16 18 : 30 : 59
🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡 غیرحضوری معماری- آمادگی برای آزمون 20 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:846تاریخ:1396/11/16 18 : 28 : 38
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:844تاریخ:1396/11/16 18 : 28 : 33
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:765تاریخ:1396/11/16 18 : 28 : 11
📈📊📈📊📈📊📊📈📊📈📊📈📈📊 غیرحضوری حسابداری- آمادگی برای آزمون 20 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:850تاریخ:1396/11/16 18 : 26 : 38
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:860تاریخ:1396/11/16 18 : 26 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:862تاریخ:1396/11/16 18 : 26 : 08
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 غیرحضوری گرافیک- آمادگی برای آزمون 20 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:960تاریخ:1396/11/16 18 : 25 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:961تاریخ:1396/11/16 18 : 25 : 17
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:846تاریخ:1396/11/16 18 : 23 : 25
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 غیرحضوری کامپیوتر- آمادگی برای آزمون 20 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,025تاریخ:1396/11/16 18 : 00 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:994تاریخ:1396/11/16 11 : 53 : 30

توضیحات: @kanoonir_11honaresran
ارسال عکس
تعداد بازدید:914تاریخ:1396/11/16 11 : 51 : 38
⭕⭕ اصلاحیه‌ی برنامه تربیت‌بدنی به‌خاطر چاپ‌شدن کتاب توسعه مهارت‌های رزمی، هدفی- جلد دوم 🔘🔘👇👇
تعداد بازدید:874تاریخ:1396/11/16 10 : 25 : 49

توضیحات: @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:819تاریخ:1396/11/16 10 : 24 : 35

توضیحات: @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:999تاریخ:1396/11/15 14 : 36 : 15
⭕ اعداد معیار آن چیزی هستند که ما تلاش می‌کنیم نتیجه‌ی آزمونمان، آن‌گونه باشد. ⭕ اعداد داخل جدول نشان می‌دهند که در اجرا، همیشه منطبق بر معیار نبوده‌ایم. آزمون‌مان گاهی کمی دشوارتر از معیار و گاهی ساده‌تر از معیار بوده است. ⭕ اعداد صفر داخل جدول، درواقع صفر نبوده و به‌معنای کمبود data است. ⭕ اما رنگ‌ها چه می‌گویند؟
تعداد بازدید:961تاریخ:1396/11/15 14 : 26 : 57

توضیحات: دهدهی رشته‌ی گرافیک- نیم‌سال اول @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:973تاریخ:1396/11/15 14 : 25 : 52

توضیحات: دهدهی رشته‌ی حسابداری- نیم‌سال اول @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:879تاریخ:1396/11/15 14 : 24 : 37

توضیحات: دهدهی رشته‌ی کامپیوتر- نیم‌سال اول @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:842تاریخ:1396/11/15 14 : 11 : 29
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔟🔟🔟🔟🔟🔟🔟🔟🔟🔟🔟 🔴 « چند تا از 10 تا» چیست؟ ارزیابی سطح دشواری‌آزمون‌ها با شاخص « چندتا از ده‌تا»: 🔶به‌جای آنکه درصد پاسخگویی دانش‌آموزان را با % نشان دهیم، با «چندتا از ده‌تا» نشان می‌دهیم. یعنی اینکه شما از 10 سؤال به چند سؤال پاسخ صحیح داده‌اید. اینطوری کمی ساده‌تر است. 🔶به‌جای آنکه همه‌ی دانش‌آموزان را یکجا بسنجیم، آن‌ها را به 4 بازه‌ی ترازی کانون تقسیم کرده و با شاخص خودشان مقایسه می‌کنیم: ترازهای حدود 4750 - حدود 5500- حدود6250- حدود 7000 🔶با توجه به سوابق و سالهای گذشته و کنکورهای قبل، تعیین نمودیم که اعضای هر بازه‌ی ترازی، منطقاً باید به چندتا از 10تا سؤال جواب بدهند. البته این معیارها قطعیت مطلق ندارد و قابل تصحیح است. ولی فعلاً منطقی به‌نظر می‌رسد. 🔶وضعیت خودتان را در جدول پیدا کنید. دهدهی‌تان چند است؟ برای ارتقا به رده تراز بالاتر، کافیست یک یا دو سوال را (از هر 10سؤال) بیشتر صحیح بزنید! 👇👇👇
تعداد بازدید:661تاریخ:1396/11/15 12 : 22 : 32

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:613تاریخ:1396/11/15 12 : 20 : 11

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:588تاریخ:1396/11/15 12 : 19 : 22

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:586تاریخ:1396/11/15 12 : 17 : 55

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:584تاریخ:1396/11/15 12 : 16 : 58

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:586تاریخ:1396/11/15 12 : 15 : 54

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:579تاریخ:1396/11/15 12 : 14 : 23

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:597تاریخ:1396/11/15 12 : 11 : 15

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:629تاریخ:1396/11/15 12 : 10 : 10

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #آزمون_۶_بهمن #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:611تاریخ:1396/11/15 12 : 09 : 17
🎨🎭🖼🎨🎭🖼🎨🎭🖼🎨🎭🖼 تحلیل سوالهای دام‌دار آزمون ۶ بهمن از: فاطمه ارجمندی‌نژاد رتبه ۳ کنکور ۹۶ 👇👇👇
تعداد بازدید:667تاریخ:1396/11/15 11 : 51 : 30

توضیحات: #آزمون_۲۰بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:703تاریخ:1396/11/15 11 : 50 : 45

توضیحات: #آزمون_۲۰بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,798تاریخ:1396/11/15 09 : 44 : 57

توضیحات: سپیده توکلی در پنجگانه رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا، مدال طلا گرفت و رکورد این ماده را هم شکست/شبکه خبر asriran.com @MyAsriran
ارسال عکس
تعداد بازدید:896تاریخ:1396/11/14 23 : 42 : 46
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:765تاریخ:1396/11/14 23 : 42 : 16
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 قابل توجه حسابدارهای جوان 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:935تاریخ:1396/11/14 13 : 02 : 01

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٦بهمن #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:811تاریخ:1396/11/14 13 : 01 : 20

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٦بهمن #پياده_سازي_سيستم_هاي_اطلاعاتي_و_طراحي_وب
ارسال عکس
تعداد بازدید:836تاریخ:1396/11/14 13 : 00 : 45

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٦بهمن #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:862تاریخ:1396/11/14 13 : 00 : 01

توضیحات: #سوالات_دام_دار #يازدهم_كامپيوتر #سمانه_زادعباس #آزمون_٦بهمن #توسعه_برنامه_سازي_و_پايگاه_داده
ارسال عکس
تعداد بازدید:773تاریخ:1396/11/14 12 : 59 : 23
💻💻💻💻💻💻📡📡📡📡📡📡 🔶 قابل توجه کامپیوتری‌های جوان 👇
تعداد بازدید:147,490تاریخ:1396/11/12 18 : 51 : 53

توضیحات: 🔴 نفرات برتر آزمون 6 بهمن 96 در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Public/TopStudents 👉 @kanoonir
ارسال عکس
تعداد بازدید:127,233تاریخ:1396/11/12 18 : 50 : 52

توضیحات: 📕 تجهیز کتابخانه پژوهشگاه پارک علم و خلاقیت کرج توسط بنیادقلم چی در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/194828
ارسال عکس
تعداد بازدید:883تاریخ:1396/11/12 10 : 40 : 48

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:805تاریخ:1396/11/12 10 : 40 : 15

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:736تاریخ:1396/11/12 10 : 39 : 38

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:713تاریخ:1396/11/12 10 : 38 : 52

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:791تاریخ:1396/11/12 10 : 38 : 10

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۲۲دی_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:808تاریخ:1396/11/12 10 : 37 : 23

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۲۲دی_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:758تاریخ:1396/11/12 10 : 36 : 40
💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 قابل توجه حسابدارهای جوان 👇👇
تعداد بازدید:910تاریخ:1396/11/11 21 : 53 : 56
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:862تاریخ:1396/11/11 21 : 52 : 14

توضیحات: #طراحی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک #آزمون_۶_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:726تاریخ:1396/11/11 21 : 50 : 47

توضیحات: #طراحی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک #آزمون_۶_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:698تاریخ:1396/11/11 21 : 49 : 39

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک #آزمون_۶_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:719تاریخ:1396/11/11 21 : 48 : 49

توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک #آزمون_۶_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:814تاریخ:1396/11/11 21 : 47 : 52

توضیحات: #عکاسی۲ #فاطمه_ارجمندی_نژاد #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک #آزمون_۶_بهمن @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:742تاریخ:1396/11/11 21 : 46 : 28
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
تعداد بازدید:999تاریخ:1396/11/11 13 : 05 : 47

توضیحات: @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:997تاریخ:1396/11/11 13 : 04 : 43

توضیحات: @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:945تاریخ:1396/11/11 12 : 59 : 47
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻 🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼 توجه . . . توجه . . . توجه . . . توجه . . . اولین کتاب‌های یازدهم هنرستان 👇👇 تا ۱۰ روز دیگر چاپ می‌شود: @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,025تاریخ:1396/11/09 14 : 52 : 30

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۲۲دی_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:917تاریخ:1396/11/09 14 : 51 : 25

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۲۲دی_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:775تاریخ:1396/11/09 14 : 50 : 41

توضیحات: #سوالات_دام_دار #آزمون_۲۲دی_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:738تاریخ:1396/11/09 14 : 50 : 01

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:850تاریخ:1396/11/09 14 : 49 : 05

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:906تاریخ:1396/11/09 14 : 48 : 15

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:944تاریخ:1396/11/08 23 : 36 : 50
🔴🔴 تعطیلی مدارس با توجه به ادامه بارش برف و یخبندان کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش استان تهران در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه ۹ بهمن ماه تعطیل می‌باشد.
تعداد بازدید:1,176تاریخ:1396/11/08 12 : 31 : 04
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,139تاریخ:1396/11/08 12 : 30 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,071تاریخ:1396/11/08 12 : 30 : 47
🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌 🔵 سوال و پاسخ الکتروتکنیک آزمون 6 بهمن 👇👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,071تاریخ:1396/11/08 12 : 29 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:960تاریخ:1396/11/08 12 : 29 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:865تاریخ:1396/11/08 12 : 29 : 15
🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴🏊⚽🚴 🔵 سوال و پاسخ تربیت‌بدنی آزمون 6 بهمن 👇👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,494تاریخ:1396/11/08 12 : 27 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,446تاریخ:1396/11/08 12 : 27 : 47
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,219تاریخ:1396/11/08 12 : 27 : 33
📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 🔵 سوال و پاسخ عمومی و پایه آزمون 6 بهمن 👇👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:849تاریخ:1396/11/08 12 : 25 : 04
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:840تاریخ:1396/11/08 12 : 25 : 01
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:795تاریخ:1396/11/08 12 : 24 : 51
🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡🏰🏡 🔴 سوال و پاسخ معماری آزمون 6 بهمن 👇👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:987تاریخ:1396/11/08 12 : 23 : 10
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:976تاریخ:1396/11/08 12 : 23 : 09
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:767تاریخ:1396/11/08 12 : 22 : 53
📈💰📊📈💰📊📈💰📊📈💰📊📈💰📊 🔴 سوال و پاسخ حسابداری آزمون 6 بهمن 👇👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:876تاریخ:1396/11/08 12 : 18 : 43
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:931تاریخ:1396/11/08 12 : 18 : 42
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:916تاریخ:1396/11/08 12 : 18 : 27
🎭🗿🎭🗿🎭🗿🎭🗿🎭🗿🎭🗿🎭🗿🎭🗿 🔴 سوال و پاسخ گرافیک آزمون 6 بهمن 👇👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,050تاریخ:1396/11/08 12 : 14 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,055تاریخ:1396/11/08 12 : 14 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:936تاریخ:1396/11/08 12 : 13 : 55
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻 🔴سوال و پاسخ شبکه و نرم افزار رایانه آزمون 6 بهمن 👇👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,304تاریخ:1396/11/04 22 : 01 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,305تاریخ:1396/11/04 22 : 01 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
تعداد بازدید:1,123تاریخ:1396/11/04 22 : 01 : 05

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:947تاریخ:1396/11/04 22 : 00 : 22

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:873تاریخ:1396/11/04 21 : 59 : 30

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:857تاریخ:1396/11/04 21 : 58 : 42

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:852تاریخ:1396/11/04 21 : 58 : 06

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:859تاریخ:1396/11/04 21 : 57 : 27

توضیحات: #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_اموال_و_انبار @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,175تاریخ:1396/11/04 21 : 52 : 17
🎀قابل توجه هنرجویان باهوش حسابداری🎀 نکاتی در رابطه با فصل3 درس حقوق و دستمزد🤑🤔💸 🔹 درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم. 🔹 معافیات‌های مالیاتی حقوق و دستمزد الف) برخی از معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد عبارت‌اند از؛ 1- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان‌خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده. 2- حق ماموریت 3مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل 2/12 معافیت مالیاتی 4- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن 5- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل 1/12 میزان معافیت مالیاتی و...... ب) 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود. ج) هزینه‌های درمانی پرداختی هرفرد بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و... تحت تکفل، از درآمد مشمول مالیات کسر می‌گردد. د) اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک‌ها از درآمد مشمول مالیات دریافت‌کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد در شمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,186تاریخ:1396/11/04 21 : 51 : 00
🎈قابل توجه هنرجویان حسابداری🎈 نکاتی در رابطه با فصل3 درس حقوق و دستمزد🤓🤓📚 🔺 حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد. 🔺 مجموع جق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل 30% حقوق و دستمزد مشمول بیمه می‌‌باشد که 7% آن بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر (به‌عنوان یکی از کسورات حقوق و دستمزد) و 20% بیمه اجتماعی و 3% بیمه بیکاری سهم کارفرما (به‌عنوان یکی از هزینه‌های کارفرما) شناسایی و در دفاتر ثبت می‌گردد. 🔺 در مشاغل سخت و زیان آور، علاوه بر 23% حق بیمه، کارفرما مکلف به پرداخت 4% مستمری کارهای سخت و زیان‌آور است. 🔺 حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود. #آزمون_۶بهمن_حسابداری #مهسا_بگوند #حسابداری_حقوق_و_دستمزد @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:964تاریخ:1396/11/04 17 : 56 : 34
برای دوستان خود اگر تاکنون در کانون ثبت نام نکرده اند فورارد کنید.
تعداد بازدید:233,655تاریخ:1396/11/04 17 : 54 : 33

توضیحات: 📕 ثبت نام نیم سال دوم آغاز شد 🔴 22 درصد تخفیف ثبت نام فقط تا 22 بهمن توضیحات در لینک زیر : ✅ http://www.kanoon.ir/Article/194363 📗 ارتباط با مشاوران ما ازطریق ربات @KanoonirBot
ارسال عکس
تعداد بازدید:891تاریخ:1396/11/03 11 : 21 : 22

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:809تاریخ:1396/11/03 11 : 20 : 28

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:797تاریخ:1396/11/03 11 : 19 : 43

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:800تاریخ:1396/11/03 11 : 18 : 49

توضیحات: #کارگاه_چاپ_دستی۱ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:992تاریخ:1396/11/02 16 : 13 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:971تاریخ:1396/11/02 16 : 13 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:950تاریخ:1396/11/02 16 : 13 : 22
🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌🔋🔌 آزمون غیرحضوری الکتروتکنیک- آمادگی برای آزمون 6 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:916تاریخ:1396/11/02 16 : 10 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:910تاریخ:1396/11/02 16 : 10 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:877تاریخ:1396/11/02 16 : 10 : 31
🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽🏊🚴⚽ آزمون غیرحضوری تربیت‌بدنی- آمادگی برای آزمون 6 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:861تاریخ:1396/11/02 16 : 06 : 50
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:854تاریخ:1396/11/02 16 : 06 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:800تاریخ:1396/11/02 16 : 06 : 40
🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡 آزمون غیرحضوری معماری- آمادگی برای آزمون 6 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:951تاریخ:1396/11/02 16 : 04 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:953تاریخ:1396/11/02 16 : 04 : 15
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:853تاریخ:1396/11/02 16 : 04 : 04
📊📈💰📊📈💰📊📈💰📊📈💰📊📈💰 آزمون غیرحضوری حسابداری- آمادگی برای آزمون 6 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:900تاریخ:1396/11/02 16 : 01 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:934تاریخ:1396/11/02 16 : 00 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:937تاریخ:1396/11/02 16 : 00 : 21
🎨🖼🎭🎨🖼🎭🎨🖼🎭🎨🖼🎭 آزمون غیرحضوری گرافیک- آمادگی برای آزمون ۶ بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,076تاریخ:1396/11/02 15 : 53 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,067تاریخ:1396/11/02 15 : 53 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:982تاریخ:1396/11/02 15 : 51 : 46
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 🔺🔺🔺🔺🔺🔻🔻🔻🔻🔻🔻 آزمون غیرحضوری کامپیوتر- آمادگی برای آزمون 6 بهمن 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,109تاریخ:1396/10/27 17 : 26 : 10

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:968تاریخ:1396/10/27 17 : 25 : 30

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:792تاریخ:1396/10/27 17 : 24 : 58

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:766تاریخ:1396/10/27 17 : 20 : 34

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:773تاریخ:1396/10/27 17 : 19 : 47

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:812تاریخ:1396/10/27 17 : 19 : 04

توضیحات: #طراحی۲ #سوالات_دامدار #فاطمه_ارجمندی_نژاد #آزمون_۲۲_دی #یازدهم_نقاشی #یازدهم_گرافیک @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:845تاریخ:1396/10/27 17 : 15 : 41
🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷🕷 🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸 🔴🔴 سوالهای دام‌دار آزمون ۲۲دی گرافیک👇👇
تعداد بازدید:994تاریخ:1396/10/27 12 : 33 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,009تاریخ:1396/10/27 12 : 33 : 43
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,020تاریخ:1396/10/27 12 : 33 : 25
🔌🔋سوال و پاسخ الکتروتکنیک آزمون 22 دی 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:944تاریخ:1396/10/27 12 : 32 : 26
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:966تاریخ:1396/10/27 12 : 32 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:934تاریخ:1396/10/27 12 : 32 : 10
🚴🏊 سوال و پاسخ تربیت‌بدنی آزمون 22 دی 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,739تاریخ:1396/10/27 06 : 35 : 08
⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚅⚄⚃⚂⚁⚀ 🎈جشنواره‌ی عکسهای فنی و حرفه‌ای🎈 عکسهای فعالیتهای فنی و حرفه‌ای خودتان را در محیط هنرستان و ترجیحا" با حضور دبیران ارجمند برای ما بفرستید. نام شهر و هنرستان خودتان را هم ذکر کنید.
تعداد بازدید:1,003تاریخ:1396/10/26 22 : 29 : 33

توضیحات: 🔴🔴 ساخت تابلوهای پنل خورشیدی توسط هنرجویان رشته الکتروتکنیک هنرستان ولیعصر بناب دارای دو رتبه زیر 10آزمون های قلم‌چی @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,153تاریخ:1396/10/26 11 : 59 : 51

توضیحات: 🔴🔴🔴 یک گام در جهت روشن‌کردن وضعیت دیپلم‌های سالهای قبل هنرستان @kanoonir_11honarestan
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,462تاریخ:1396/10/26 11 : 11 : 36
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,368تاریخ:1396/10/26 11 : 11 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,094تاریخ:1396/10/26 11 : 11 : 23
📚📚 سوال و پاسخ عمومی و پایه آزمون 22 دی 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:909تاریخ:1396/10/26 11 : 09 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:905تاریخ:1396/10/26 11 : 09 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:850تاریخ:1396/10/26 11 : 09 : 09
🎭🎭 سوال و پاسخ گرافیک آزمون 22 دی 👇👇 @kanoonir_11honarestan
تعداد بازدید:1,057تاریخ:1396/10/26 11 : 08 : 07
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,112تاریخ:1396/10/26 11 : 08 : 06
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:967تاریخ:1396/10/26 11 : 07 : 45
📈📊 سوال و پاسخ حسابداری آزمون 22 دی 👇👇 @kanoonir_11honarestan