پست های بیشتر

تعداد بازدید:402تاریخ:1398/04/30 14 : 47 : 08

http://www.kanoon.ir/Article/242422 #آزمونک #آزمون_4_مرداد #مرداد #ریاضیات https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/242422
تعداد بازدید:463تاریخ:1398/04/30 14 : 25 : 36

http://www.kanoon.ir/Article/241884 #تابستان #برتر
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241884
تعداد بازدید:433تاریخ:1398/04/30 14 : 24 : 25

http://www.kanoon.ir/Article/242355 #برتر #محمد_هجری
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/242355
تعداد بازدید:614تاریخ:1398/04/29 19 : 12 : 58

http://www.kanoon.ir/Article/242351 #آزمونک #4_مرداد #آزمون
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/242351
تعداد بازدید:644تاریخ:1398/04/29 16 : 46 : 22

http://www.kanoon.ir/Article/242331 #معرفی_رشته #رشته #معرفی #مکانیک
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/242331
تعداد بازدید:1,282تاریخ:1398/04/25 18 : 48 : 36

توضیحات: 💥اینستاگرام ویژه پایه شما در کانون ! ✨صفحه اینستاگرام پایه تحصیلی خودتان را در کانون دنبال کنید! ⚜️اول دوم دبستان www.instagram.com/kanoondabestan ⚜️سوم و چهارم دبستان http://www.instagram.com/kanoonir_dabestan4 ⚜️پنجم دبستان www.instagram.com/kanoonir_5d ⚜️هفتم www.instagram.com/kanoonir7 ⚜️ هشتم www.instagram.com/kanoonir8 ⚜️دهم و یازدهم انسانی www.instagram.com/kanoonir11e ⚜️دهم تجربی www.instagram.com/kanoonir_10t ⚜️یازدهم تجربی www.instagram.com/kanoonir_11t ⚜️یازدهم ریاضی www.instagram.com/kanoonir_11r ⚜️دوازدهم تجربی www.instagram.com/kanoonir_12t ⚜️دوازدهم ریاضی www.instagram.com/kanoonir_12r ⚜️دوازدهم انسانی www.instagram.com/kanoonir_12e
ارسال عکس
تعداد بازدید:796تاریخ:1398/04/25 16 : 20 : 09

http://www.kanoon.ir/Article/241886 #کامنت #برتر #حسین_آقائی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241886
تعداد بازدید:796تاریخ:1398/04/25 16 : 19 : 37
http://www.kanoon.ir/Article/241955 #کامنت #محمد_هجری #برتر
تعداد بازدید:796تاریخ:1398/04/25 16 : 17 : 24

http://www.kanoon.ir/Article/241958 #کامنت
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241958
تعداد بازدید:950تاریخ:1398/04/24 18 : 07 : 37

http://www.kanoon.ir/Article/241943 #معرفی_رشته #مهندسی #معدن
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241943
تعداد بازدید:1,195تاریخ:1398/04/23 14 : 25 : 12

http://www.kanoon.ir/Article/241187 #تابستان #مشاوره
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241187
تعداد بازدید:1,103تاریخ:1398/04/23 12 : 25 : 41

http://www.kanoon.ir/Article/241173 #تابستان #مشاوره
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241173
تعداد بازدید:1,136تاریخ:1398/04/23 12 : 13 : 45
توضیحات: ❌ویژگی های مهندسی عمران ( از لیسانس تا دکتری) وبازار کار ان ومعرفی گرایش های ان نویسنده : مهدی حاجی نژادیان
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:800تاریخ:1398/04/23 12 : 11 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:890تاریخ:1398/04/23 12 : 09 : 51

http://www.kanoon.ir/Article/238861 #کتاب #تابستان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238861
تعداد بازدید:860تاریخ:1398/04/23 12 : 09 : 36

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,381تاریخ:1398/04/20 15 : 57 : 09

http://www.kanoon.ir/Article/241185
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241185
تعداد بازدید:1,045تاریخ:1398/04/20 15 : 56 : 46

http://www.kanoon.ir/Article/241436
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241436
تعداد بازدید:1,016تاریخ:1398/04/20 15 : 56 : 35

http://www.kanoon.ir/Article/241186 #تابستان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241186
تعداد بازدید:924تاریخ:1398/04/20 15 : 56 : 18

http://www.kanoon.ir/Article/241545
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241545
تعداد بازدید:1,077تاریخ:1398/04/19 17 : 06 : 31

http://www.kanoon.ir/Article/241420 #تابستان #کامنت
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241420
تعداد بازدید:984تاریخ:1398/04/19 16 : 58 : 03

http://www.kanoon.ir/Article/238861 #کتاب #تابستان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238861
تعداد بازدید:983تاریخ:1398/04/19 16 : 08 : 52

http://www.kanoon.ir/Article/241534 #مشاوره #رتبه_برتر #برتر
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241534
تعداد بازدید:1,289تاریخ:1398/04/18 15 : 08 : 30
توضیحات: تحلیل شیمی کنکور 98 خارج کشور ریاضی- نظام جدید فرزاد رضایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,104تاریخ:1398/04/18 15 : 07 : 56
توضیحات: تحلیل شیمی کنکور 98 خارج کشور ریاضی- نظام قدیم فرزاد رضایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,135تاریخ:1398/04/17 20 : 21 : 22

http://www.kanoon.ir/Article/241260
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241260
تعداد بازدید:951تاریخ:1398/04/17 20 : 20 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/241271
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241271
تعداد بازدید:887تاریخ:1398/04/17 20 : 19 : 44

http://www.kanoon.ir/Article/241251
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241251
تعداد بازدید:827تاریخ:1398/04/17 20 : 02 : 51

http://www.kanoon.ir/Article/241260
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241260
تعداد بازدید:827تاریخ:1398/04/17 20 : 01 : 01

http://www.kanoon.ir/Article/241259
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241259
تعداد بازدید:829تاریخ:1398/04/17 20 : 00 : 18

http://www.kanoon.ir/Article/241248
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241248
تعداد بازدید:891تاریخ:1398/04/17 19 : 15 : 55

http://www.kanoon.ir/Article/241298
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241298
تعداد بازدید:921تاریخ:1398/04/17 19 : 13 : 11

http://www.kanoon.ir/Article/239039
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239039
تعداد بازدید:921تاریخ:1398/04/17 19 : 12 : 04

http://www.kanoon.ir/Article/241149
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241149
تعداد بازدید:1,226تاریخ:1398/04/16 23 : 17 : 01

📕📘📗 کنکور خارج از کشور 98 : سوال ، کلید پیشنهادی و پاسخ تشریحی در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/241176
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241176
تعداد بازدید:1,227تاریخ:1398/04/16 15 : 58 : 58

http://www.kanoon.ir/Article/241052
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/241052
تعداد بازدید:1,105تاریخ:1398/04/16 15 : 58 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,291تاریخ:1398/04/15 17 : 33 : 05

http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection
تعداد بازدید:1,139تاریخ:1398/04/15 17 : 32 : 45

http://www.kanoon.ir/Article/240764
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240764
تعداد بازدید:1,078تاریخ:1398/04/15 17 : 23 : 22

http://www.kanoon.ir/Article/240759
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240759
تعداد بازدید:1,203تاریخ:1398/04/15 15 : 06 : 28
📕دانش آموزان ، معلمان ، مشاوران ، پدر و مادرها 👈👈کانال های تلگرامی تخصصی کانون برای مقاطع تحصیلی مختلف 📕جزوات آموزشی منطبق بر برنامه راهبردی آزمون 📒مطالب مشاوره ای 🎥فیلم های کوتاه آموزشی ☎️پرسش وپاسخ سوالات علمی 🔎سوالات دام دار منطبق بر برنامه راهبردی آزمون 🏆مسابقه🥇🥈🥉🏅 و ..... توسط تیمی از رتبه برترهای کنکور سراسری تهیه شده و برای شما در کانال های تلگرامی کانون قرار می گیرند. جهت استفاده از این مطالب به کانال مقطع خود بپیوندید! 🔺دوازدهم ریاضی @riyazikanoon 🔺دوازدهم تجربی @zistkanoon2 🔺گروه هنر @kanoonir_honar 🔺دوازدهم انسانی @kanoonir_e 🔺گروه زبان @kanoonir_zaban 🔸یازدهم ریاضی @kanoonir_11r 🔸یازدهم تجربی @kanoonir_11t 🔸یازدهم انسانی @kanoonir_11e 🔻دهم ریاضی @kanoonir_10r 🔻دهم انسانی @kanoonir_10e 🔻دهم تجربی @kanoondahom 🔘نهم @kanoonir_9 🔘هشتم @kanoon8om 🔘هفتم @kanoon7om ▫️ششم دبستان @kanoonir_dabestan6 ▫️پنجم دبستان @kanoonir_dabestan5 ▫️چهارم دبستان @kanoonir_dabestan4 ▫️سوم دبستان @kanoonir_dabestan3 ▫️دوم دبستان @kanoonir_dabestan2 ▫️اول دبستان @kanoonir_dabestan1 🔹 دوازدهم هنرستان @kanoonir_12h 🔹یازدهم هنرستان @kanoonir_11honarestan 🔹دهم هنرستان @kanoonir_10honarestan
تعداد بازدید:1,564تاریخ:1398/04/14 02 : 42 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/240866 #شيمي #كنكور_٩٨
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240866
تعداد بازدید:1,319تاریخ:1398/04/13 23 : 07 : 19

http://www.kanoon.ir/Article/240819
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240819
تعداد بازدید:1,259تاریخ:1398/04/13 23 : 07 : 05

http://www.kanoon.ir/Article/240820
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240820
تعداد بازدید:1,138تاریخ:1398/04/13 23 : 06 : 48

http://www.kanoon.ir/Article/240823
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240823
تعداد بازدید:1,108تاریخ:1398/04/13 23 : 06 : 29

http://www.kanoon.ir/Article/240830
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240830
تعداد بازدید:1,805تاریخ:1398/04/13 23 : 05 : 39

http://www.kanoon.ir/Article/240832
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240832
تعداد بازدید:1,078تاریخ:1398/04/13 23 : 05 : 14

http://www.kanoon.ir/Article/240837
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240837
تعداد بازدید:1,970تاریخ:1398/04/13 18 : 43 : 56
فیلم حل سوالات عمومی کنکور امروز http://www.kanoon.ir/Article/240798
تعداد بازدید:1,172تاریخ:1398/04/13 18 : 43 : 53

http://www.kanoon.ir/Article/240796
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240796
تعداد بازدید:1,234تاریخ:1398/04/13 18 : 11 : 43

http://www.kanoon.ir/Article/240765
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240765
تعداد بازدید:865تاریخ:1398/04/13 18 : 08 : 27

http://www.kanoon.ir/Article/240781 #حسابان #کنکور_98
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240781
تعداد بازدید:1,173تاریخ:1398/04/13 18 : 03 : 16
توضیحات: 🔴‏مسعود جعفری: تحلیل صوتی شیمی رشته ریاضی
فرمت فایل audio/mp4
تعداد بازدید:1,263تاریخ:1398/04/13 16 : 20 : 34

http://www.kanoon.ir/Article/240760 #تحلیل #کنکور_98 #کنکور
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240760
تعداد بازدید:1,353تاریخ:1398/04/13 14 : 09 : 32

http://www.kanoon.ir/Article/240652 #کنکور_98 #کنکور
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240652
تعداد بازدید:1,442تاریخ:1398/04/13 13 : 38 : 57

http://www.kanoon.ir/Article/240714/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-98-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240714/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-98-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
تعداد بازدید:1,405تاریخ:1398/04/12 22 : 28 : 27
کنکوری های عزیز سلام شبتون بخیر من به نمایندگی از کل گروه دوازدهم ریاضی کانون برای تک تک شما آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم همه دانش آموزان کشورم ایران به حق واقعی خودشون در کنکور برسند و بهترین عملکرد خودشون رو در جلسه کنکور داشته باشند.❤ فردا بعد از کنکور کلید سوالات کنکور به قلم طراحان محترم و رتبه های برتر در سایت گذاشته خواهد شد. امیدوارم استفاده لازم رو ببرید.
تعداد بازدید:1,495تاریخ:1398/04/12 15 : 41 : 23

http://www.kanoon.ir/Article/239323
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239323
تعداد بازدید:1,317تاریخ:1398/04/12 15 : 38 : 37

http://www.kanoon.ir/Article/239322
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239322
تعداد بازدید:1,164تاریخ:1398/04/12 15 : 13 : 59
http://www.kanoon.ir/Article/240627 #شیمی #کامنت
تعداد بازدید:1,164تاریخ:1398/04/12 14 : 56 : 06

http://www.kanoon.ir/Article/240495
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240495
تعداد بازدید:1,162تاریخ:1398/04/12 12 : 12 : 51

http://www.kanoon.ir/Article/240491
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240491/
تعداد بازدید:1,132تاریخ:1398/04/12 11 : 23 : 56

http://www.kanoon.ir/Article/206326 #کنکور
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/206326
تعداد بازدید:1,528تاریخ:1398/04/10 16 : 45 : 28

http://www.kanoon.ir/Article/240334 #عمومی #تورق_سریع
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240334
تعداد بازدید:1,253تاریخ:1398/04/10 16 : 43 : 46

http://www.kanoon.ir/Article/240256 #قلمچی #قلم_چی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240256
تعداد بازدید:2,172تاریخ:1398/04/10 15 : 46 : 55

http://www.kanoon.ir/Article/240549 #گسسته #تورق_سریع
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240549
تعداد بازدید:1,010تاریخ:1398/04/10 15 : 44 : 02

http://www.kanoon.ir/Article/240537 #تورق_سریع #هندسه #دوازدهم
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240537
تعداد بازدید:980تاریخ:1398/04/10 15 : 43 : 30

http://www.kanoon.ir/Article/240534 #تورق_سریع
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240534
تعداد بازدید:948تاریخ:1398/04/10 15 : 25 : 40

http://www.kanoon.ir/Article/240267
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240267
تعداد بازدید:1,009تاریخ:1398/04/10 15 : 24 : 46

http://www.kanoon.ir/Article/240381 #تورق_سریع #شیمی #کامنت
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240381
تعداد بازدید:1,011تاریخ:1398/04/10 14 : 27 : 38

http://www.kanoon.ir/Article/239322
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239322
تعداد بازدید:1,794تاریخ:1398/04/10 12 : 50 : 11

http://www.kanoon.ir/Article/240531 #تورق_سریع #گسسته
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240531
تعداد بازدید:1,132تاریخ:1398/04/09 20 : 27 : 44

http://www.kanoon.ir/Article/240373
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240373/
تعداد بازدید:1,102تاریخ:1398/04/09 18 : 20 : 06
تعداد بازدید:1,071تاریخ:1398/04/09 18 : 19 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,102تاریخ:1398/04/09 14 : 55 : 48

http://www.kanoon.ir/Article/240380 #تورق_سریع #تورق #کامنت #شیمی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240380
تعداد بازدید:1,009تاریخ:1398/04/09 14 : 54 : 04

http://www.kanoon.ir/Article/240254 #قلم_چی #مقاله #قلمچی #هفته_آخر
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240254
تعداد بازدید:1,007تاریخ:1398/04/09 14 : 37 : 38

http://www.kanoon.ir/Article/240379
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240379
تعداد بازدید:1,070تاریخ:1398/04/09 14 : 24 : 52

http://www.kanoon.ir/Article/239316
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239316
تعداد بازدید:1,103تاریخ:1398/04/09 13 : 49 : 39

http://www.kanoon.ir/Article/239674 #کارت #کنکور
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239674
تعداد بازدید:1,106تاریخ:1398/04/09 13 : 44 : 56

http://www.kanoon.ir/Article/240443 #دامدار #حدوپیوستگی #حسابان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240443
تعداد بازدید:1,352تاریخ:1398/04/07 21 : 55 : 18

http://www.kanoon.ir/Article/240279/محمداکبری-تحلیل-سطح-دشواری-آزمون-7-تیردوازدهم-ریاضی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240279/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
تعداد بازدید:1,353تاریخ:1398/04/07 19 : 03 : 15
تعداد بازدید:1,289تاریخ:1398/04/07 18 : 59 : 56

توضیحات: سوال شیمی امروز سوال جالب و محاسباتی شیمی از محمد هجری عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,226تاریخ:1398/04/07 17 : 15 : 37

http://www.kanoon.ir/Article/240271 #آزمون_7_تیر #جامع_آخر
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240271
تعداد بازدید:1,708تاریخ:1398/04/05 18 : 35 : 08

http://www.kanoon.ir/Article/239901 #تورق_سریع
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239901
تعداد بازدید:1,497تاریخ:1398/04/05 18 : 07 : 42

http://www.kanoon.ir/Article/240078 #تورق_سریع #فیزیک #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/240078
تعداد بازدید:1,284تاریخ:1398/04/05 16 : 37 : 57

http://www.kanoon.ir/Article/239896
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239896
تعداد بازدید:1,161تاریخ:1398/04/05 16 : 37 : 36

http://www.kanoon.ir/Article/239899
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239899
تعداد بازدید:1,100تاریخ:1398/04/05 15 : 47 : 59

http://www.kanoon.ir/Article/239862 #کامنت #4_تیر #شیمی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239862
تعداد بازدید:1,007تاریخ:1398/04/05 15 : 25 : 53

http://www.kanoon.ir/Article/238817 #عربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238817
تعداد بازدید:1,007تاریخ:1398/04/05 15 : 05 : 07

http://www.kanoon.ir/Article/239662 #عربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239662
تعداد بازدید:1,006تاریخ:1398/04/05 14 : 25 : 37

http://www.kanoon.ir/Article/239685 #ادبیات #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239685
تعداد بازدید:978تاریخ:1398/04/05 14 : 14 : 42

http://www.kanoon.ir/Article/237667 #شیمی #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237667
تعداد بازدید:1,039تاریخ:1398/04/05 14 : 13 : 58

http://www.kanoon.ir/Article/238859 #شیمی #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238859
تعداد بازدید:1,039تاریخ:1398/04/05 14 : 09 : 42

http://www.kanoon.ir/Article/239576 #سرای_دانش
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239576
تعداد بازدید:1,102تاریخ:1398/04/05 14 : 07 : 57

http://www.kanoon.ir/Article/235318
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235318
تعداد بازدید:1,160تاریخ:1398/04/04 23 : 52 : 37

توضیحات: پاسخ سوال ریاضی دیروز ممنون از خانم عزیزیان برای ارسال این سوال زیبا و اینکه راه حل واقعا تشریحی برای این سوال ارائه دادند.
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/04/03 20 : 57 : 28
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/04/03 20 : 57 : 14

توضیحات: سوال ریاضی امروز ارسالی خانم پرنیان عزیزیان
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,071تاریخ:1398/04/03 18 : 41 : 12

http://www.kanoon.ir/Article/239581
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239581
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/04/03 18 : 40 : 27
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/04/03 18 : 40 : 27

توضیحات: سوال شیمی امروز ارسالی از مهیار جعفری
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/04/03 18 : 40 : 27
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/04/03 18 : 40 : 27

توضیحات: سوال هندسه امروز ارسالی از محمد هجری عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:826تاریخ:1398/04/03 18 : 38 : 13

http://www.kanoon.ir/Article/239328
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239328
تعداد بازدید:859تاریخ:1398/04/03 18 : 06 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:830تاریخ:1398/04/03 18 : 04 : 17

http://www.kanoon.ir/Article/239687
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239687
تعداد بازدید:829تاریخ:1398/04/03 17 : 50 : 17

http://www.kanoon.ir/Article/239728
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239728
تعداد بازدید:889تاریخ:1398/04/03 16 : 34 : 02

http://www.kanoon.ir/Article/29808
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/29808
تعداد بازدید:890تاریخ:1398/04/03 16 : 31 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/239583
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239583
تعداد بازدید:860تاریخ:1398/04/03 16 : 29 : 05

http://www.kanoon.ir/Article/238902
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238902
تعداد بازدید:860تاریخ:1398/04/03 15 : 03 : 19
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:860تاریخ:1398/04/03 15 : 03 : 19
پاسخ سوال شیمی دوم دیروز
تعداد بازدید:983تاریخ:1398/04/03 14 : 52 : 48

توضیحات: پاسخ سوال دیروز فیزیک
ارسال عکس
تعداد بازدید:984تاریخ:1398/04/03 14 : 48 : 16
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:954تاریخ:1398/04/03 14 : 48 : 16
پاسخ سوال اول شیمی دیروز
تعداد بازدید:984تاریخ:1398/04/03 14 : 27 : 14

http://www.kanoon.ir/Article/239753 #رضا_نیازی #جمع_بندی #حسابان #مشتق https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239753
تعداد بازدید:1,136تاریخ:1398/04/02 19 : 55 : 16
📕دانش آموزان ، معلمان ، مشاوران ، پدر و مادرها 👈👈کانال های تلگرامی تخصصی کانون برای مقاطع تحصیلی مختلف 📕جزوات آموزشی منطبق بر برنامه راهبردی آزمون 📒مطالب مشاوره ای 🎥فیلم های کوتاه آموزشی ☎️پرسش وپاسخ سوالات علمی 🔎سوالات دام دار منطبق بر برنامه راهبردی آزمون 🏆مسابقه🥇🥈🥉🏅 و ..... توسط تیمی از رتبه برترهای کنکور سراسری تهیه شده و برای شما در کانال های تلگرامی کانون قرار می گیرند. جهت استفاده از این مطالب به کانال مقطع خود بپیوندید! 🔺دوازدهم ریاضی @riyazikanoon 🔺دوازدهم تجربی @zistkanoon2 🔺گروه هنر @kanoonir_honar 🔺دوازدهم انسانی @kanoonir_e 🔺گروه زبان @kanoonir_zaban 🔸یازدهم ریاضی @kanoonir_11r 🔸یازدهم تجربی @kanoonir_11t 🔸یازدهم انسانی @kanoonir_11e 🔻دهم ریاضی @kanoonir_10r 🔻دهم انسانی @kanoonir_10e 🔻دهم تجربی @kanoondahom 🔘نهم @kanoonir_9 🔘هشتم @kanoon8om 🔘هفتم @kanoon7om ▫️ششم دبستان @kanoonir_dabestan6 ▫️پنجم دبستان @kanoonir_dabestan5 ▫️چهارم دبستان @kanoonir_dabestan4 ▫️سوم دبستان @kanoonir_dabestan3 ▫️دوم دبستان @kanoonir_dabestan2 ▫️اول دبستان @kanoonir_dabestan1 🔹 دوازدهم هنرستان @kanoonir_12h 🔹یازدهم هنرستان @kanoonir_11honarestan 🔹دهم هنرستان @kanoonir_10honarestan ▪️پشتیبان ویژه @vipposhtiban
تعداد بازدید:891تاریخ:1398/04/02 19 : 02 : 44

http://www.kanoon.ir/Article/239696 #آزمون_7_تیر #آخرین_جامع #جامع #ویدیو
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239696
تعداد بازدید:827تاریخ:1398/04/02 18 : 33 : 56

http://www.kanoon.ir/Article/239575
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239575
تعداد بازدید:859تاریخ:1398/04/02 17 : 23 : 37
تعداد بازدید:800تاریخ:1398/04/02 17 : 23 : 20

توضیحات: سوال دوم شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:769تاریخ:1398/04/02 17 : 23 : 01
تعداد بازدید:739تاریخ:1398/04/02 17 : 22 : 46

توضیحات: سوال اول شیمی
ارسال عکس
تعداد بازدید:769تاریخ:1398/04/02 17 : 22 : 29
امروز دو سوال شیمی خواهیم داشت که با همکاری مهیار جعفری و حسین آقائی طراحی شدند. امیدوارم از حل این سوالات لذت ببرید.
تعداد بازدید:769تاریخ:1398/04/02 17 : 21 : 10
تعداد بازدید:769تاریخ:1398/04/02 17 : 20 : 52

توضیحات: سوال فیزیک امروز ارسالی ار محمد هجری
ارسال عکس
تعداد بازدید:800تاریخ:1398/04/02 16 : 45 : 07

http://www.kanoon.ir/Article/239213
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239213
تعداد بازدید:799تاریخ:1398/04/02 16 : 21 : 52

http://www.kanoon.ir/Article/239585
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239585
تعداد بازدید:801تاریخ:1398/04/02 15 : 38 : 45

http://www.kanoon.ir/Article/239542
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239542
تعداد بازدید:862تاریخ:1398/04/02 14 : 49 : 36

http://www.kanoon.ir/Article/239674 ❌توجه ❌توجه
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239674
تعداد بازدید:801تاریخ:1398/04/02 14 : 47 : 44

http://www.kanoon.ir/Article/239463
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239463
تعداد بازدید:802تاریخ:1398/04/02 14 : 47 : 07

http://www.kanoon.ir/Article/238833 #انگیزشی #مشاوره
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238833
تعداد بازدید:831تاریخ:1398/04/02 14 : 40 : 06

http://www.kanoon.ir/Article/239473 #ریاضی #روش_مطالعه
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239473
تعداد بازدید:953تاریخ:1398/04/02 14 : 39 : 00

http://www.kanoon.ir/Article/239632/%DA #ریاضی #کامنت
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239632/%DA
تعداد بازدید:982تاریخ:1398/04/02 12 : 47 : 53

http://www.kanoon.ir/Article/239664 #تابع_مثلثاتی #جمع_بندی #حسابان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239664
تعداد بازدید:1,012تاریخ:1398/04/02 11 : 38 : 31

http://www.kanoon.ir/Article/239505
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239505
تعداد بازدید:1,041تاریخ:1398/04/01 22 : 42 : 19
دو سوال بالا از طرف دو دانش آموز برتر کرجی ارسال شده است. سوال اول از جناب آقای محمد هجری و سوال دوم از سرکار خانم پرنیان عزیزیان میباشد. این دو دانش آموز که از برترین دانش آموزان دوازدهم ریاضی کشور هستند در چند ماه اخیر ارتباط تنگاتنگی با گروه فضای مجازی دوازدهم ریاضی داشتند. برای این دو نفر بهترین رتبه های کنکور را آرزومندیم. به امید موفقیت تمام دانش آموزان کشور
تعداد بازدید:1,043تاریخ:1398/04/01 22 : 37 : 43

توضیحات: پاسخ سوال دوم امشب
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,013تاریخ:1398/04/01 22 : 37 : 33

توضیحات: پاسخ سوال اول امشب
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,012تاریخ:1398/04/01 18 : 13 : 35
تعداد بازدید:951تاریخ:1398/04/01 18 : 13 : 22

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:982تاریخ:1398/04/01 16 : 48 : 48
تعداد بازدید:952تاریخ:1398/04/01 16 : 47 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:952تاریخ:1398/04/01 16 : 42 : 42

http://www.kanoon.ir/Article/239552 #جمع_بندی #آزمون_7_تیر
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239552
تعداد بازدید:1,108تاریخ:1398/04/01 16 : 26 : 03

توضیحات: «۲۶ خرداد چهارمین آزمون هماهنگ کشوری » با اپلیکیشن کتاب زرد در آزمون شرکت کنید و از ۲۵ درصد تخفیف خرید کتاب بهره مند شوید. لینک نصب اندروید : http://bitu.ir/kanooniha لینک نصب آیفون: https://sibche.com/applications/155740
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,109تاریخ:1398/04/01 15 : 48 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/239544 #ارزیابی_آزمون #آزمون_31_خرداد
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239544
تعداد بازدید:1,168تاریخ:1398/04/01 12 : 53 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/239505 #تحلیل_آزمون #هندسه #آزمون_31_خرداد
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239505
تعداد بازدید:1,622تاریخ:1398/03/30 16 : 36 : 52
پاسخ سوال شیمی دیروز
تعداد بازدید:1,500تاریخ:1398/03/30 16 : 35 : 04
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,532تاریخ:1398/03/30 16 : 24 : 12

توضیحات: پاسخ سوال فیزیک دیروز (شماره یک) که به عقیده ی بسیاری از دوستان سوال سختی بود. توصیه میکنیم حتما مطالعه کنید.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,227تاریخ:1398/03/30 16 : 09 : 46

توضیحات: پاسخ سوال فیزیک بالا که دیروز ارسال شده بود. ممنون از آقای هجری که همکاری خوبی با مجموعه گروه فضای مجازی دوازدهم ریاضی کانون داشتند.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,226تاریخ:1398/03/29 19 : 47 : 12
تعداد بازدید:1,256تاریخ:1398/03/29 19 : 46 : 55

توضیحات: سوال فیزیک امروز( شماره ۲) با تشکر از محمد هجری
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,226تاریخ:1398/03/29 19 : 37 : 31
📕دانش آموزان ، معلمان ، مشاوران ، پدر و مادرها 👈👈کانال های تلگرامی تخصصی کانون برای مقاطع تحصیلی مختلف 📕جزوات آموزشی منطبق بر برنامه راهبردی آزمون 📒مطالب مشاوره ای 🎥فیلم های کوتاه آموزشی ☎️پرسش وپاسخ سوالات علمی 🔎سوالات دام دار منطبق بر برنامه راهبردی آزمون 🏆مسابقه🥇🥈🥉🏅 و ..... توسط تیمی از رتبه برترهای کنکور سراسری تهیه شده و برای شما در کانال های تلگرامی کانون قرار می گیرند. جهت استفاده از این مطالب به کانال مقطع خود بپیوندید! 🔺دوازدهم ریاضی @riyazikanoon 🔺دوازدهم تجربی @zistkanoon2 🔺گروه هنر @kanoonir_honar 🔺دوازدهم انسانی @kanoonir_e 🔺گروه زبان @kanoonir_zaban 🔸یازدهم ریاضی @kanoonir_11r 🔸یازدهم تجربی @kanoonir_11t 🔸یازدهم انسانی @kanoonir_11e 🔻دهم ریاضی @kanoonir_10r 🔻دهم انسانی @kanoonir_10e 🔻دهم تجربی @kanoondahom 🔘نهم @kanoonir_9 🔘هشتم @kanoon8om 🔘هفتم @kanoon7om ▫️ششم دبستان @kanoonir_dabestan6 ▫️پنجم دبستان @kanoonir_dabestan5 ▫️چهارم دبستان @kanoonir_dabestan4 ▫️سوم دبستان @kanoonir_dabestan3 ▫️دوم دبستان @kanoonir_dabestan2 ▫️اول دبستان @kanoonir_dabestan1 🔹 دوازدهم هنرستان @kanoonir_12h 🔹یازدهم هنرستان @kanoonir_11honarestan 🔹دهم هنرستان @kanoonir_10honarestan ▪️پشتیبان ویژه @vipposhtiban
تعداد بازدید:1,076تاریخ:1398/03/29 17 : 04 : 45
مهیار جعفری دانش آموز عزیز زنجانی که حضور منظمی در آزمون ها دارند و از رتبه های برتر کانون هستند، دو سوال بالا را ارسال نموده اند.
تعداد بازدید:1,046تاریخ:1398/03/29 17 : 02 : 18
تعداد بازدید:1,046تاریخ:1398/03/29 17 : 01 : 56

توضیحات: سوال شیمی امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,047تاریخ:1398/03/29 17 : 01 : 15
تعداد بازدید:1,139تاریخ:1398/03/29 17 : 00 : 39

توضیحات: سوال فیزیک امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,195تاریخ:1398/03/29 14 : 32 : 21

http://www.kanoon.ir/Article/239304
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239304
تعداد بازدید:1,162تاریخ:1398/03/29 12 : 28 : 14

http://www.kanoon.ir/Article/239326
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239326
تعداد بازدید:1,256تاریخ:1398/03/28 18 : 35 : 13
❌توجه ❌توجه ☘️کنکوری های عزیز سلام... 💢تحلیل سوالات آزمون 31 خرداد برای درس های اختصاصی دوازدهم ریاضی روز جمعه 98/03/31 بر روی سایت و کانال قرار خواهد گرفت....
تعداد بازدید:1,256تاریخ:1398/03/28 18 : 31 : 25

http://www.kanoon.ir/Article/238833
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238833
تعداد بازدید:1,197تاریخ:1398/03/28 18 : 30 : 07

http://www.kanoon.ir/Article/239284
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239284/
تعداد بازدید:1,136تاریخ:1398/03/28 13 : 18 : 47

http://www.kanoon.ir/Article/239128
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239128
تعداد بازدید:1,257تاریخ:1398/03/28 13 : 12 : 43

http://www.kanoon.ir/Article/239254
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239254
تعداد بازدید:1,196تاریخ:1398/03/28 13 : 10 : 47

http://www.kanoon.ir/Article/238885
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238885
تعداد بازدید:1,197تاریخ:1398/03/28 12 : 22 : 25

http://www.kanoon.ir/Article/239213
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239213
تعداد بازدید:1,410تاریخ:1398/03/26 16 : 55 : 20

http://www.kanoon.ir/Article/238886 https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238886
تعداد بازدید:1,289تاریخ:1398/03/26 16 : 29 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/238834 https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238834/
تعداد بازدید:1,139تاریخ:1398/03/26 16 : 12 : 35

http://www.kanoon.ir/Article/238818 https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238818
تعداد بازدید:1,075تاریخ:1398/03/26 15 : 50 : 33

http://www.kanoon.ir/Article/238819 https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238819
تعداد بازدید:1,167تاریخ:1398/03/26 15 : 14 : 24

http://www.kanoon.ir/Article/239053/%DA #کامنت https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239053/%DA
تعداد بازدید:1,166تاریخ:1398/03/26 15 : 03 : 27

http://www.kanoon.ir/Article/239110 https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239110/
تعداد بازدید:1,226تاریخ:1398/03/25 19 : 28 : 07

http://www.kanoon.ir/Article/239039/%D8 https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239039/%D8
تعداد بازدید:1,194تاریخ:1398/03/25 18 : 51 : 45

http://www.kanoon.ir/Article/239034 https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239034
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1398/03/25 17 : 25 : 37
تعداد بازدید:1,135تاریخ:1398/03/25 17 : 25 : 20

توضیحات: سوال شیمی امروز با تشکر از محمد هجری برای طراحی این سوال
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,105تاریخ:1398/03/25 16 : 55 : 40

http://www.kanoon.ir/Article/238906 #کامنت #دینی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238906
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1398/03/25 15 : 21 : 26

http://www.kanoon.ir/Article/239025 #انتگرال #فارغ_التحصیل https://t.me/riyazikanoon گردآورنده: میلاد سجادی لاریجانی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239025
تعداد بازدید:1,316تاریخ:1398/03/25 15 : 12 : 32
توضیحات: 🔰امتحان نهایی گسسته 98 ✔️سوال ✔️پاسخ تشریحی 💢کانال دوازدهم ریاضی کانون @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,166تاریخ:1398/03/25 14 : 36 : 20

http://www.kanoon.ir/Article/239022 #فارغ_التحصیل #حسابان #حد https://t.me/riyazikanoon گردآورنده: میلاد سجادی لاریجانی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239022
تعداد بازدید:1,107تاریخ:1398/03/25 14 : 27 : 07

توضیحات: ☘️ «۲۶ خرداد چهارمین آزمون هماهنگ کشوری » با اپلیکیشن کتاب زرد در آزمون شرکت کنید و از ۲۵ درصد تخفیف خرید کتاب بهره مند شوید. لینک نصب اندروید : http://bitu.ir/kanooniha لینک نصب آیفون: https://sibche.com/applications/155740
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,110تاریخ:1398/03/25 14 : 19 : 37

http://www.kanoon.ir/Article/239020 #حسابان #حد #رفع_ابهام https://t.me/riyazikanoon گردآورنده: میلاد سجادی لاریجانی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239020
تعداد بازدید:1,046تاریخ:1398/03/25 12 : 33 : 22

http://www.kanoon.ir/Article/238911 #برترها https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238911
تعداد بازدید:1,170تاریخ:1398/03/25 12 : 24 : 28

http://www.kanoon.ir/Article/239010 #جمع_بندی #جزوه #حد ♾ https://t.me/riyazikanoon گردآورنده: میلاد سجادی لاریجانی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/239010
تعداد بازدید:1,319تاریخ:1398/03/25 12 : 20 : 08

http://www.kanoon.ir/Article/234797 🎊🎊🎉#هدیه https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234797/
تعداد بازدید:1,199تاریخ:1398/03/25 11 : 04 : 40

http://www.kanoon.ir/Article/238915 ✳️#کاظم_قلم_چی ✳️#قلمچی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238915
تعداد بازدید:1,259تاریخ:1398/03/24 21 : 37 : 01

http://www.kanoon.ir/Article/238968/%D8 #ارزیابی #آزمون_24_خرداد
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238968/%D8
تعداد بازدید:1,382تاریخ:1398/03/24 17 : 34 : 26
تعداد بازدید:1,348تاریخ:1398/03/24 17 : 34 : 04

توضیحات: سوال شیمی امروز با تشکر از محمد هجری عزیز @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,473تاریخ:1398/03/23 14 : 41 : 20

http://www.kanoon.ir/Article/238822
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238822
تعداد بازدید:1,443تاریخ:1398/03/23 14 : 40 : 43

http://www.kanoon.ir/Article/238573 #گفت_گو #مجله #سرای_دانش
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238573
تعداد بازدید:1,413تاریخ:1398/03/23 12 : 17 : 30

توضیحات: پاسخ سوال فیزیکی که دو روز پیش داخل کانال گذاشته شده بود. این سوال توسط حسین آقائی آرائی ارسال شده بود.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,472تاریخ:1398/03/22 16 : 27 : 28
تعداد بازدید:1,530تاریخ:1398/03/22 15 : 00 : 22
توضیحات: 🔰امتحان نهایی سلامت و بهداشت 98 ✔️سوال ✔️پاسخ تشریحی 💢کانال دوازدهم ریاضی کانون @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,441تاریخ:1398/03/22 11 : 03 : 32

http://www.kanoon.ir/Article/238223 ❌#فیزیک ❌#جمع_بندی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238223
تعداد بازدید:1,414تاریخ:1398/03/21 20 : 37 : 11
تعداد بازدید:1,413تاریخ:1398/03/21 20 : 36 : 39

توضیحات: سوال فیزیک امروز با تشکر از حسین آقائی عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,258تاریخ:1398/03/21 20 : 36 : 07

توضیحات: پاسخ سوال ریاضی دیروز که توسط حسین آقائی ارسال شده بود.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,192تاریخ:1398/03/21 18 : 44 : 27

http://www.kanoon.ir/Article/238735 #تحلیل_نظرخواهی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238735
تعداد بازدید:1,160تاریخ:1398/03/21 18 : 39 : 41

http://www.kanoon.ir/Article/238742 #فارغ #جامع #آزمون_24_خرداد https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238742
تعداد بازدید:1,130تاریخ:1398/03/21 17 : 56 : 30

http://www.kanoon.ir/Article/238740 💢#آزمون_24_خرداد 💢#جامع https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238740
تعداد بازدید:1,131تاریخ:1398/03/21 15 : 17 : 02

http://www.kanoon.ir/Article/238571 🛑#سرای_دانش ✅#جمع_بندی ✅#کنکوری https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238571
تعداد بازدید:1,163تاریخ:1398/03/21 14 : 48 : 40

http://www.kanoon.ir/Article/238536 ❇️#مطالعه https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238536
تعداد بازدید:1,101تاریخ:1398/03/21 14 : 46 : 30

http://www.kanoon.ir/Article/238638 ❎#زبان https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238638/
تعداد بازدید:1,133تاریخ:1398/03/21 13 : 38 : 13

http://www.kanoon.ir/Article/238637 ☘️#شیمی ☘️#جمع_بندی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238637
تعداد بازدید:1,134تاریخ:1398/03/21 13 : 10 : 41

http://www.kanoon.ir/Article/238640 🔵#شیمی 🔴#جمع_بندی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238640
تعداد بازدید:1,194تاریخ:1398/03/21 13 : 04 : 32

http://www.kanoon.ir/Article/238645 #شیمی #جمع_بندی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238645
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1398/03/21 13 : 01 : 25

http://www.kanoon.ir/Article/238648 #محمد_اکبری #فیزیک #جمع_بندی #آزمون_24_خرداد https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238648
تعداد بازدید:1,254تاریخ:1398/03/20 20 : 29 : 33
تعداد بازدید:1,254تاریخ:1398/03/20 20 : 29 : 13

توضیحات: سوال ریاضی امروز با تشکر از حسین آقائی آرائی برای طراحی و ارسال این سوال زیبا
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,225تاریخ:1398/03/20 20 : 25 : 40

توضیحات: پاسخ سوال هندسه دیروز این سوال توسط محمد هجری دانش آموز کرجی ارسال شده بود.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,133تاریخ:1398/03/20 16 : 46 : 41

http://www.kanoon.ir/Article/237894
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237894
تعداد بازدید:1,131تاریخ:1398/03/20 16 : 45 : 57

http://www.kanoon.ir/Article/238587/%DA
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238587/%DA
تعداد بازدید:1,133تاریخ:1398/03/20 15 : 55 : 18

http://www.kanoon.ir/Article/238634 🔴#جمع_بندی 🔵#شیمی ⚫️#آزمون_24_خرداد https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238634
تعداد بازدید:1,134تاریخ:1398/03/20 15 : 16 : 13

http://www.kanoon.ir/Article/238591 ✔️#برترها ✔️#عمومی https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238591
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1398/03/20 15 : 02 : 17

http://www.kanoon.ir/Article/237842 ✳️#مقاله ☘️#مشاوره https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237842
تعداد بازدید:1,166تاریخ:1398/03/20 14 : 49 : 57

http://www.kanoon.ir/Article/238481 ✅#استراتژی_بازگشت ❇️#برترها ✳️#رتبه_برتر https://t.me/riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238481
تعداد بازدید:1,679تاریخ:1398/03/20 13 : 00 : 50
توضیحات: 🔰امتحان نهایی شیمی 98 ✔️سوال ✔️پاسخ تشریحی 💢کانال دوازدهم ریاضی کانون @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,196تاریخ:1398/03/20 12 : 35 : 04

http://www.kanoon.ir/Article/238548
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238548
تعداد بازدید:1,227تاریخ:1398/03/20 12 : 23 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/238558/%DA 🔖#کامنت #ریاضی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238558/%DA
تعداد بازدید:1,289تاریخ:1398/03/20 11 : 55 : 46

توضیحات: 21 خرداد سومین آزمون جمع بندی هماهنگ کشوری با اپلیکیشن کتاب زرد در آزمون شرکت کنید لینک نصب اندروید : http://bitu.ir/kanooniha لینک نصب آیفون: https://sibche.com/applications/155740
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/03/19 21 : 30 : 10
تعداد بازدید:1,324تاریخ:1398/03/19 21 : 30 : 01

توضیحات: سوال فیزیک امروز با تشکر از مهیار جعفری برای ارسال این سوال
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,320تاریخ:1398/03/19 17 : 38 : 21
تعداد بازدید:1,413تاریخ:1398/03/19 17 : 37 : 53

توضیحات: سوال هندسه امروز با تشکر از محمد هجری برای ارسال این سوال زیبا
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,413تاریخ:1398/03/19 17 : 05 : 46

توضیحات: همایش جمع بندی شیمی مناسب برای امتحان نهایی و کنکور 98 را در اینک زیر مشاهده کنید https://bitu.ir/hamayesh98
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,624تاریخ:1398/03/18 14 : 50 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/237554 #دامدار #لغت #املا
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237554
تعداد بازدید:2,318تاریخ:1398/03/18 12 : 24 : 56
توضیحات: 🔰امتحان نهایی حسابان 98 ✔️سوال ✔️پاسخ تشریحی 💢کانال دوازدهم ریاضی کانون @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,630تاریخ:1398/03/18 12 : 18 : 29

http://www.kanoon.ir/Article/238375 📚#جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238375
تعداد بازدید:1,507تاریخ:1398/03/18 11 : 40 : 25
توضیحات: 📢قسمت های دوم و سوم را از سایت کانون میتوانید دانلود کنید...
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:1,568تاریخ:1398/03/18 11 : 31 : 47

http://www.kanoon.ir/Article/238382 ☘️#جمع_بندی #کاظم_قلم_چی #قلمچی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238382/
تعداد بازدید:1,597تاریخ:1398/03/18 11 : 11 : 27

http://www.kanoon.ir/Article/238367 ❇️#جمع_بندی #کاظم_قلم_چی #قلمچی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238367
تعداد بازدید:1,569تاریخ:1398/03/17 19 : 02 : 12
http://www.kanoon.ir/Article/238398 #ارزیابی #آزمون_17_خرداد
تعداد بازدید:3,869تاریخ:1398/03/16 16 : 39 : 14
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 ✏️ این تیترها را هر وقت در سؤالات دیدید, {مفعول مطلق تاکیدی} را از شما می خواهند: 🥇عین ما فیه التأکید علی وقوع الفعل: 🥇عین ما یؤکد علی وقوع الفعل: 🥇عین ما فیه الاهتمام و العنایة على وقوع الفعل فقط: 🥇عين ما يرفع الشك عن وقوع الفعل: ✏️ این تیترها را هر وقت در سؤالات دیدید, {مفعول مطلق نوعى} را از شما می خواهند: 🥇عين ما يبيّن نوع وقوع الفعل: 🥇عين ما يبيّن كيفية وقوع الفعل: 🥇عين ما يوضِّح نوع (حالة) وقوع الفعل: #درس #عربی
تعداد بازدید:2,215تاریخ:1398/03/15 00 : 06 : 11

توضیحات: جواب سوال احتمال امروز با تشکر از خانم پرنیان عزیزیان برای ارسال این سوال
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,786تاریخ:1398/03/14 23 : 01 : 24

توضیحات: جواب سوال ریاضی دیروز پاسخ تشریحی نوشته مهیار جعفری عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,630تاریخ:1398/03/14 14 : 53 : 49
تعداد بازدید:1,597تاریخ:1398/03/14 14 : 53 : 31

توضیحات: سوال ریاضی امروز مبحث احتمال با تشکر از خانم پرنیان عزیزیان دانش آموز سختکوش کرجی برای ارسال این سوال زیبا
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/03/14 14 : 51 : 13
تعداد بازدید:1,479تاریخ:1398/03/14 14 : 51 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,571تاریخ:1398/03/13 21 : 10 : 57

http://www.kanoon.ir/Article/238219
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238219
تعداد بازدید:309تاریخ:1398/03/13 16 : 31 : 36
ماهواره ای به دور زمین میچرخد ( هم جهت ) و در هر شبانه روز در یک لحظه معین ۳ بار از بالای نقطه جغرافیای خاصی میگذرد . اگر شعاع مدار ماهواره دیگری چرخنده دور زمین یک چهارم شعاع مدار این ماهواره باشد ، دوره گردش ماهواره دیگر چند شبانه روز است ؟ public poll 288 ▫️ 0% 4.5 ▫️ 0% 2 ▫️ 0% 9 ▫️ 0% 👥 Nobody voted so far.
تعداد بازدید:1,629تاریخ:1398/03/13 16 : 03 : 23
تعداد بازدید:1,536تاریخ:1398/03/13 15 : 30 : 15

http://www.kanoon.ir/Article/238193 #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238193
تعداد بازدید:1,444تاریخ:1398/03/13 15 : 24 : 52

http://www.kanoon.ir/Article/235556 #قلم_چی #قلمچی #مقاله #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235556
تعداد بازدید:1,440تاریخ:1398/03/13 15 : 24 : 16

http://www.kanoon.ir/Article/236741 #قلم_چی #قلمچی #مقاله #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236741
تعداد بازدید:1,440تاریخ:1398/03/13 14 : 19 : 43

http://www.kanoon.ir/Article/238204 #فیزیک #آزمونک #آزمون_17_خرداد مولف: سیوان سعیدی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238204
تعداد بازدید:1,809تاریخ:1398/03/13 12 : 37 : 01
توضیحات: 🔰امتحان نهایی زبان انگلیسی 98 ✔️سوال ✔️پاسخ 💢کانال دوازدهم ریاضی کانون @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,504تاریخ:1398/03/13 12 : 35 : 57

توضیحات: 🔰امتحان نهایی زبان انگلیسی 98 ✔️سوال ✔️پاسخ 👇👇👇👇👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,442تاریخ:1398/03/13 12 : 11 : 26

http://www.kanoon.ir/Article/238135
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238135
تعداد بازدید:1,715تاریخ:1398/03/11 22 : 39 : 42

توضیحات: جواب سوال فیزیک امروز با تشکر از آقای آقائی برای ارسال سوال و پاسخ امروز خیلی سوال جالبیه بررسی کنین حتما
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,651تاریخ:1398/03/11 19 : 17 : 34

http://www.kanoon.ir/Article/238029 📝#فیزیک #یازدهم #جمع_بندی ♈️#آزمون_17_خرداد جزوه درس فیزیک 2 یازدهم به قلم علی قرغانی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/238029
تعداد بازدید:1,466تاریخ:1398/03/11 17 : 27 : 10

توضیحات: با شرکت در اولین آزمون جمع بندی هماهنگ کشوری ۱۲ خرداد از طریق اپلیکیشن کتاب زرد ضمن دریافت کارنامه از کد ۲۵ درصد تخفیف کتاب بهره مند شوید لینک نصب اندروید : http://bitu.ir/kanooniha لینک نصب ios : https://sibche.com/applications/155740
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,220تاریخ:1398/03/11 16 : 28 : 01
تعداد بازدید:1,249تاریخ:1398/03/11 16 : 27 : 44

توضیحات: سوال ریاضی امروز با تشکر از محمد هجری عزیز برای طراحی و ارسال این سوال زیبا
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/03/11 16 : 21 : 25
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/03/11 16 : 21 : 25

توضیحات: سوال فیزیک امروز با تشکر از حسین آقائی آرائی عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,439تاریخ:1398/03/11 14 : 59 : 08
توضیحات: 🔰امتحان نهایی فارسی 98 ✔️سوال ✔️پاسخ 💢کانال دوازدهم ریاضی کانون @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,227تاریخ:1398/03/11 14 : 58 : 46

توضیحات: 🔰امتحان نهایی فارسی 98 ✔️سوال ✔️پاسخ 👇👇👇👇👇👇👇
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,260تاریخ:1398/03/11 12 : 41 : 52

http://www.kanoon.ir/Article/237782 ✅#نظرخواهی #دوازده_ریاضی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237782
تعداد بازدید:1,290تاریخ:1398/03/11 11 : 51 : 08

http://www.kanoon.ir/Article/237947
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237947
تعداد بازدید:1,323تاریخ:1398/03/11 11 : 16 : 25

http://www.kanoon.ir/Article/237931 #ریاضی #رتبه_برتر #رتبه_یک🍀
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237931
تعداد بازدید:1,325تاریخ:1398/03/10 22 : 00 : 50

توضیحات: پاسخ سوال ریاضی امروز با تشکر از آقای هجری عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,354تاریخ:1398/03/10 16 : 54 : 26
تعداد بازدید:1,384تاریخ:1398/03/10 16 : 54 : 00

توضیحات: سوال ریاضی امروز ارسالی توسط محمد هجری کرج
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,322تاریخ:1398/03/10 16 : 49 : 48

توضیحات: جواب سوال دیروز فیزیک با تشکر از محمد هجری عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,346تاریخ:1398/03/09 22 : 38 : 43
تعداد بازدید:1,344تاریخ:1398/03/09 22 : 38 : 17

توضیحات: سوال فیزیک امروز ارسالی از محمد هجری عزیز پاسخ سوال فردا در کانال
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,223تاریخ:1398/03/09 22 : 34 : 00
جواب سوال چند روز پیش شیمی که توسط آقای حسین آرائی ارسال شده بود.
تعداد بازدید:1,193تاریخ:1398/03/09 22 : 33 : 38
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,193تاریخ:1398/03/09 22 : 32 : 19
پاسخ سوال دوم شیمی امروز
تعداد بازدید:1,163تاریخ:1398/03/09 22 : 32 : 09
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,163تاریخ:1398/03/09 22 : 31 : 52
پاسخ تشریحی سوال اول شیمی امروز
تعداد بازدید:1,166تاریخ:1398/03/09 22 : 31 : 35
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,300تاریخ:1398/03/09 19 : 18 : 34

توضیحات: 💢همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 98 ▪️همراه باتدریس دبیران و رتبه های برتر کنکور برای دانش آموزان کنکوری نظام جدید (دروس دوازدهم و پایه (دهم و یازدهم)) برای گروه های ریاضی ، انسانی و تجربی برگزار می شود. 📎لینک : http://www.kanoon.ir/Article/237017
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,202تاریخ:1398/03/09 17 : 26 : 00
هر دو سوال بالا توسط آقای مهیار جعفری از شهر زنجان ارسال شده اند. پاسخ تشریحی به این سوالات امشب در کانال دوازدهم ریاضی
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/03/09 17 : 25 : 23
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/03/09 17 : 25 : 23

توضیحات: سوال شیمی امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,266تاریخ:1398/03/09 17 : 24 : 55
تعداد بازدید:1,266تاریخ:1398/03/09 17 : 24 : 38

توضیحات: سوال شیمی امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,661تاریخ:1398/03/09 13 : 13 : 06
توضیحات: 🔵سوال و پاسخ امتحان نهایی عربی و قرآن 3 #عربی #نهایی #امتحان
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,535تاریخ:1398/03/09 10 : 08 : 03

http://www.kanoon.ir/Article/237544 🗞#جمع_بندی #عربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237544
تعداد بازدید:1,506تاریخ:1398/03/09 09 : 45 : 14

http://www.kanoon.ir/Article/237445 #جمع_بندی #سه_روز_یکبار📚
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237445
تعداد بازدید:1,443تاریخ:1398/03/09 09 : 39 : 13

http://www.kanoon.ir/Article/237782 ☘️#آزمون_17_خرداد
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237782
تعداد بازدید:1,533تاریخ:1398/03/08 15 : 42 : 19
تعداد بازدید:1,533تاریخ:1398/03/08 15 : 21 : 02

توضیحات: سوال شیمی امروز سوالی نکته دار و بسیار جالب از آقای حسین آقائی آرائی دانش آموز پر تلاش مازندرانی
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,563تاریخ:1398/03/07 23 : 53 : 50

توضیحات: ادامه پاسخ سوال فیزیک امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,472تاریخ:1398/03/07 23 : 53 : 33

توضیحات: پاسخ سوال فیزیک امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,504تاریخ:1398/03/07 16 : 31 : 57
تعداد بازدید:1,535تاریخ:1398/03/07 16 : 31 : 38

توضیحات: سوال فیزیک امروز مبحث فشار با تشکر از آقای مهیار جعفری دانش آموز عزیز زنجانی برای ارسال این سوال
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,443تاریخ:1398/03/07 13 : 21 : 34
http://www.kanoon.ir/Article/237567 ☘️کامنت های منتخب درس فیزیک #کامنت #فیزیک
تعداد بازدید:1,412تاریخ:1398/03/07 13 : 19 : 03
http://www.kanoon.ir/Article/237589 #کامنت #رفع_اشکال #سوالات_متداول🧐🧐🧐
تعداد بازدید:1,472تاریخ:1398/03/07 13 : 16 : 52
توضیحات: #جمع_بندی #کنکور #برنامه
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,595تاریخ:1398/03/07 13 : 06 : 45
توضیحات: ☘️سوال و پاسخ امتحان نهایی علوم اجتماعی #اجتماعی #امتحان #نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,471تاریخ:1398/03/07 10 : 44 : 38

توضیحات: 🔰 اپلیکیشن کتاب زرد 💢برگزاری آزمون های هماهنگ ویژه دوران جمع بندی 💢قابلیت درصد گیریدر هر درس 💢دریافت pdf نکات راهبردی هر درس 📎برای دانلود کلیک کنید : http://www.kanoon.ir/Article/235938
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,409تاریخ:1398/03/06 23 : 45 : 26
تعداد بازدید:1,377تاریخ:1398/03/06 23 : 43 : 09

توضیحات: پاسخ سوال شیمی امروز به قلم آقای جعفری عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,377تاریخ:1398/03/06 23 : 40 : 47

توضیحات: پاسخ سوال فیزیک امروز با تشکر از آقای مهیار جعفری برای وقتی که برای طرح و پاسخ سوال میزارن.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,316تاریخ:1398/03/06 23 : 40 : 06

توضیحات: پاسخ سوال ریاضی امروز به قلم آقای مهیار جعفری نکات خوبی در پاسخنامه هست که امیدوارم بتونی استفاده کنید.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,283تاریخ:1398/03/06 20 : 52 : 53
جواب سوالات بالا امشب در کانال دوستان خود را به پاسخ دادن به این سوالات تشویق کنید.
تعداد بازدید:1,315تاریخ:1398/03/06 18 : 16 : 05
تعداد بازدید:1,345تاریخ:1398/03/06 18 : 15 : 47

توضیحات: سوال ریاضی امروز سوال نکته دار و جذاب ریاضی ارسالی از مهیار جعفری از شهر زنجان #ترازهای‌برتر‌کانون #سوالات_پیشنهادی
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,223تاریخ:1398/03/06 18 : 14 : 13
تعداد بازدید:1,282تاریخ:1398/03/06 18 : 13 : 53

توضیحات: سوال شیمی امروز ارسال شده و طراحی شده توسط مهیار جعفری از شهر زنجان #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,320تاریخ:1398/03/06 18 : 12 : 55
تعداد بازدید:1,351تاریخ:1398/03/06 18 : 12 : 30

توضیحات: سوال فیزیک امروز با تشکر از مهیار جعفری دانش آموز نخبه ی زنجانی برای ارسال این سوال #ترازهای‌برتر‌کانون #سوالات_پیشنهادی
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,559تاریخ:1398/03/05 15 : 52 : 40

http://www.kanoon.ir/Article/237500
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237500
تعداد بازدید:2,206تاریخ:1398/03/05 12 : 42 : 50
توضیحات: امتحان نهایی فیزیک 3 به همراه پاسخ نامه💪💪💪 #امتحان #نهایی #فیزیک3
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,619تاریخ:1398/03/05 12 : 14 : 09

http://www.kanoon.ir/Article/237166
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237166
تعداد بازدید:1,529تاریخ:1398/03/05 12 : 10 : 42

http://www.kanoon.ir/Article/237271
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237271
تعداد بازدید:1,438تاریخ:1398/03/05 12 : 09 : 14

http://www.kanoon.ir/Article/237422
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237422/
تعداد بازدید:1,407تاریخ:1398/03/04 15 : 20 : 07

http://www.kanoon.ir/Article/237413 #کاظم_قلم_چی #برترها 👨🏻‍🎓👨🏻‍🎓👨🏻‍🎓👨🏻‍🎓👨🏻‍🎓
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237413
تعداد بازدید:1,377تاریخ:1398/03/04 14 : 38 : 02

http://www.kanoon.ir/Article/236978
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236978
تعداد بازدید:1,320تاریخ:1398/03/04 14 : 20 : 48

http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/21-1-52294-1 #عربی #فعل_مضارع
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/21-1-52294-1
تعداد بازدید:1,226تاریخ:1398/03/04 14 : 13 : 02

http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-1-56660-2 ✏️مدرس: عادل حسینی #مشتق
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-1-56660-2
تعداد بازدید:1,225تاریخ:1398/03/04 14 : 08 : 37

http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-1-57124-1 #حد #حد_مثلثاتی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-1-57124-1
تعداد بازدید:1,286تاریخ:1398/03/04 13 : 50 : 33

http://www.kanoon.ir/Article/236919
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236919
تعداد بازدید:1,379تاریخ:1398/03/04 13 : 33 : 55

http://www.kanoon.ir/Article/237377
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237377/
تعداد بازدید:1,379تاریخ:1398/03/04 13 : 17 : 35

http://www.kanoon.ir/Article/236988 #روش_مطالعه #رتبه_برتر ☘️
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236988
تعداد بازدید:1,507تاریخ:1398/03/03 19 : 18 : 08
تعداد بازدید:1,567تاریخ:1398/03/03 19 : 17 : 49

توضیحات: سوال فیزیک امروز سوال بیار زیبا و خلاقانه از جناب آقای محمد هجری عزیز از کرج امشب پاسخ این سوال را در کانال ببینید. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,722تاریخ:1398/03/02 17 : 51 : 18

توضیحات: جواب سوال فیزیک دیروز با تشکر از محمد هجری عزیز واقعا سوالاتی که توسط دوستان تراز بالا پیشنهاد میشه حاوی نکات بسیار خوبیه. حیفه که استفاده نکنید.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,594تاریخ:1398/03/02 15 : 24 : 35

توضیحات: 📱 دانلود اپلیکیشن آموزش زبان دنیای واژه‌ها (WoW) با بازی در اپلیکیشن WoW، در هر زمان و هر مکان، رایگان انگلیسی بیاموزید. - رقابت با بیش از 61000 شرکت کننده - یادگیری واژه‌های کتب درسی، Longman، TOEFL، IELTS، GRE و بیشتر - یادگیری لغات از طریق استفاده از آن‌ها در نوشتن داستان به انگلیسی - در هرجا واژه نامه شخصی خود را به همراه داشته باشید. دانلود در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/234385
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,591تاریخ:1398/03/01 17 : 20 : 42
تعداد بازدید:1,624تاریخ:1398/03/01 17 : 20 : 01

توضیحات: سوال فیزیک امروز با تشکر از محمد هجری عزیز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,588تاریخ:1398/03/01 11 : 19 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/237117 #شیمی #روش_مطالعه #برترها
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237117
تعداد بازدید:1,466تاریخ:1398/03/01 11 : 18 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/237173 #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237173
تعداد بازدید:1,616تاریخ:1398/03/01 11 : 16 : 03
توضیحات: #دین_و_زندگی #نهایی #امتحان
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,470تاریخ:1398/03/01 00 : 00 : 14

توضیحات: پاسخ سوال ادبیات امروز با تشکر از محمد هجری عزیز برای طرح این سوال
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,377تاریخ:1398/02/31 23 : 03 : 57
تعداد بازدید:1,316تاریخ:1398/02/31 23 : 03 : 09

توضیحات: پاسخ سوال فیزیک امروز و در ادامه یک مسئله خلاقانه ی فیزیک حتما حل کنید پاسخش رو توی ووت زیر بزنید.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,285تاریخ:1398/02/31 23 : 01 : 06

توضیحات: پاسخ سوال ریاضی امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,318تاریخ:1398/02/31 23 : 00 : 41

توضیحات: پاسخ سوال شیمی امروز که توسط آقای جعفری به تفصیل نوشته شده است. این سوال حاوی نکات ارزشمندی است.
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,319تاریخ:1398/02/31 19 : 00 : 04
تعداد بازدید:1,318تاریخ:1398/02/31 18 : 57 : 56

توضیحات: سوال ادبیات پیشنهادی توسط محمد هجری #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,253تاریخ:1398/02/31 17 : 35 : 03
هر سه سوال بالا به انتخاب و طراحی آقای مهیار جعفری از دانش آموزان نخبه شهر زنجان میباشد. پاسخ های این سوالات حدود ساعت ده شب در کانال گذاشته خواهد شد. با توجه به اینکه سوالات روزانه توسط ترازهای برتر و دانش آموزان برتر پیشنهاد میگردد توصیه اکید میشود به بررسی و حل این سوالات بپردازید. جواب های این سوالات هم شامل نکات ظریف و مهمی است لازم است توجه لازم را مبذول فرمائید. امید است با یاری شما دانش آموزان برتر کشور عزیزمان ایران و افزایش مشارکت شما بتوانیم این رویه را ادامه دهیم. @riyazikanoon
تعداد بازدید:1,191تاریخ:1398/02/31 17 : 32 : 13
تعداد بازدید:1,161تاریخ:1398/02/31 17 : 31 : 39

توضیحات: سوال فیزیک امروز #ترازهای‌برتر‌کانون #سوالات_پیشنهادی
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,128تاریخ:1398/02/31 17 : 25 : 54
تعداد بازدید:1,160تاریخ:1398/02/31 17 : 25 : 28

توضیحات: سوال شیمی امروز #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,196تاریخ:1398/02/31 17 : 24 : 52
تعداد بازدید:1,194تاریخ:1398/02/31 17 : 24 : 28

توضیحات: سوال درس ریاضی امروز #ترازهای‌برتر‌کانون #سوالات_پیشنهادی
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,285تاریخ:1398/02/31 10 : 31 : 01

http://www.kanoon.ir/Article/236612 #منحصرا_زبان #انگلیسی #زبان 🤓🤯 پاسخنامه هم رسید...
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236612
تعداد بازدید:1,290تاریخ:1398/02/31 10 : 28 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,262تاریخ:1398/02/31 10 : 28 : 18

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,232تاریخ:1398/02/31 10 : 27 : 30

http://www.kanoon.ir/Article/237017 #همایش #جمع_بندی #کنکور #فیلم 🤩
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/237017
تعداد بازدید:1,594تاریخ:1398/02/31 10 : 06 : 46
توضیحات: 🧠امتحان شبه نهایی گسسته #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,503تاریخ:1398/02/31 10 : 04 : 58
توضیحات: 🧬🦠🧫🧪امتحان شبه نهایی شیمی 3 #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,592تاریخ:1398/02/31 10 : 02 : 19
توضیحات: 📚امتحان شبه نهایی حسابان 2 #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,620تاریخ:1398/02/31 09 : 53 : 27
توضیحات: 👅امتحان شبه نهایی زبان خارجه 3 #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,621تاریخ:1398/02/31 09 : 51 : 44
توضیحات: 🍎🍏امتحان شبه نهایی فارسی 3 #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,592تاریخ:1398/02/31 09 : 50 : 13
توضیحات: 👳🏾‍♂️امتحان شبه نهایی عربی و زبان قرآن 3 #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,654تاریخ:1398/02/31 09 : 47 : 15
توضیحات: ⚖️امتحان شبه نهایی هویت اجتماعی #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,626تاریخ:1398/02/31 09 : 45 : 01
توضیحات: ⚛️امتحان شبه نهایی فیزیک منطقه 4 تهران #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,775تاریخ:1398/02/31 09 : 41 : 51
توضیحات: امتحان شبه نهایی هندسه 3📐📏 #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,380تاریخ:1398/02/31 09 : 39 : 01

http://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions #امتحان #نهایی #امتحان_نهایی ✅دوستان کنکوری سلام با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان🥳🥳، بانک جامعی از سوالات امتحانات شبه نهایی و امتحانات نیم سال اول در سایت کانون موجود هست میتوانید جهت آمادگی قبل امتحان از آن استفاده کنید💪... لازم به ذکر است که پس از بارگزاری سوالات و پاسخ سوالات در سایت آموزش و پرورش سوالات و پاسخشان بر روی سایت کانون نیز قرار خواهد گرفت.😉😉😉😉
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions
تعداد بازدید:1,227تاریخ:1398/02/30 23 : 00 : 39

توضیحات: پاسخ سوال فیزیک امروز به قلم دانش آموز سخت کوش زنجانی آقای مهیار جعفری نوده
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,164تاریخ:1398/02/30 22 : 56 : 58
دقیقه ۱ اصلاحیه : شرط مجانب قائم در x وجود حداقل یک همسایگی چپ یا راست در آن نقطه است. نه وجود x در دامنه
تعداد بازدید:1,073تاریخ:1398/02/30 22 : 56 : 40
توضیحات:
فرمت فایل audio/mpeg
تعداد بازدید:1,073تاریخ:1398/02/30 22 : 56 : 40
وویس مربوط به جواب سوال ریاضی امروز
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1398/02/30 22 : 51 : 41

توضیحات: تصویر مربوط به پاسخ سوال شیمی امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,135تاریخ:1398/02/30 22 : 48 : 08
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,105تاریخ:1398/02/30 22 : 48 : 07
وویس مربوط به جواب سوال شیمی امروز با تشکر از حسین آقائی آرائی برای تهیه این مطلب
تعداد بازدید:1,173تاریخ:1398/02/30 16 : 38 : 52
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/02/30 16 : 38 : 16

توضیحات: سوال ریاضی امروز با تشکر از آقای محمد هجری عزیز از شهر کرج برای طراحی این سوال. امشب ساعت ده جواب این سوال را در کانال ببینید. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,020تاریخ:1398/02/30 16 : 38 : 07
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/02/30 16 : 37 : 32

توضیحات: سوال فیزیک امروز با تشکر از آقای مهیار جعفری از زنجان برای طراحی و پیشنهاد این سوال. امشب ساعت ده جواب این سوال را در کانال ببینید. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,109تاریخ:1398/02/30 16 : 37 : 18
تعداد بازدید:1,170تاریخ:1398/02/30 16 : 33 : 18

توضیحات: سوال شیمی امروز با تشکر از آقای حسین آقائی آرائی از شیرگاه برای ارسال این سوال بسیار خوب و نکته دار امشب ساعت ده جواب این سوال را در کانال ببینید. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,290تاریخ:1398/02/29 22 : 40 : 20

توضیحات: جواب سوال ریاضی به قلم طراح محترم آقای محمد هجری
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,320تاریخ:1398/02/29 22 : 38 : 37

توضیحات: قسمت نوشتاری مربوط به سوال فیزیک
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,197تاریخ:1398/02/29 22 : 38 : 11
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,137تاریخ:1398/02/29 22 : 38 : 11
جواب سوال فیزیک از زبان مهیار جعفری
تعداد بازدید:1,166تاریخ:1398/02/29 22 : 37 : 09
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,135تاریخ:1398/02/29 22 : 37 : 08
جواب سوال شیمی امروز از زبان آقای حسین آقائی
تعداد بازدید:1,135تاریخ:1398/02/29 17 : 05 : 47
تعداد بازدید:1,225تاریخ:1398/02/29 17 : 04 : 48

توضیحات: سوال امروز درس شیمی ارسالی توسط آقای حسین آقائی آرائی جواب امروز ساعت ده در کانال #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,042تاریخ:1398/02/29 17 : 03 : 36
تعداد بازدید:1,043تاریخ:1398/02/29 17 : 03 : 08

توضیحات: سوال ریاضی امروز طراحی شده توسط محمد هجری امشب ساعت ده جواب این سوال را در کانال ببینید. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,044تاریخ:1398/02/29 17 : 02 : 00
تعداد بازدید:1,134تاریخ:1398/02/29 17 : 01 : 39

توضیحات: سوال فیزیک امروز با تشکر از مهیار جعفری برای ارسال این سوال امشب ساعت ده تحلیل این سوال را از همین کانال ببینید. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,104تاریخ:1398/02/29 14 : 20 : 32
دانش آموزان عزیز سلام پنج مطلب بالا👆🏼👆🏼👆🏼 در حوزه ی ادبیات می باشد که متاسفانه دیروز به اشتباه حذف شده بودند.... پیروز باشید.💪❤️
تعداد بازدید:1,104تاریخ:1398/02/29 14 : 18 : 30

http://www.kanoon.ir/Article/234494 #متین_عنا #ریاضی #استراتژی🧨🧨🧨
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234494
تعداد بازدید:1,074تاریخ:1398/02/29 14 : 18 : 24

http://www.kanoon.ir/Article/233491 #روش_مطالعه #برتر #ادبیات📘📗📒
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233491
تعداد بازدید:1,047تاریخ:1398/02/29 14 : 18 : 14

http://www.kanoon.ir/Article/234912 #ادبیات #املا #واژه
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234912
تعداد بازدید:1,107تاریخ:1398/02/29 14 : 18 : 05

http://www.kanoon.ir/Article/234906 #ادبیات #املا
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234906
تعداد بازدید:1,078تاریخ:1398/02/29 14 : 17 : 43

http://www.kanoon.ir/Article/235695 #ادبیات #واژه ✍🏻✍🏻
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235695
تعداد بازدید:1,139تاریخ:1398/02/29 12 : 05 : 32

http://www.kanoon.ir/Article/236753 #استراتژی #ریاضی 😱😱😱😱
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236753
تعداد بازدید:1,108تاریخ:1398/02/29 11 : 14 : 38

http://www.kanoon.ir/Article/236801 🚨#عمومی #جامع #آزمون #17_خرداد
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236801
تعداد بازدید:1,079تاریخ:1398/02/29 11 : 07 : 03

http://www.kanoon.ir/Article/236811 ⬅️#کنکور #امتحان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236811
تعداد بازدید:1,047تاریخ:1398/02/29 11 : 05 : 51

http://www.kanoon.ir/Article/236361 ♦️#روش_مطالعه #ریاضی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236361
تعداد بازدید:1,078تاریخ:1398/02/29 11 : 04 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/236388 #کامنت #ریاضی📚
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236388
تعداد بازدید:1,443تاریخ:1398/02/29 10 : 45 : 01
توضیحات: 🤗نمونه سوالات امتحانی حسابان 2 استان البرز
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,472تاریخ:1398/02/29 10 : 12 : 20
توضیحات: 💎نمونه سوال امتحانی حسابان دوازدهم ریاضی مدرسه ی دکتر حسابی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,442تاریخ:1398/02/29 10 : 10 : 56
توضیحات: 📝📝نمونه سوال امتحانی حسابان 2 مدرسه ریحانه الرسول
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,349تاریخ:1398/02/29 10 : 06 : 59
توضیحات: ☘️نمونه سوالات شبه نهایی حسابان 2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,288تاریخ:1398/02/28 22 : 48 : 15
تعداد بازدید:1,259تاریخ:1398/02/28 22 : 44 : 53
توضیحات:
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:1,199تاریخ:1398/02/28 22 : 44 : 53
حل سوال شیمی با صدای طراح محترم آقای آقائی آرائی
تعداد بازدید:1,198تاریخ:1398/02/28 22 : 39 : 22
جواب سوال ریاضی به قلم آقای مهیار جعفری
تعداد بازدید:1,230تاریخ:1398/02/28 22 : 38 : 41

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,230تاریخ:1398/02/28 22 : 38 : 41

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,199تاریخ:1398/02/28 22 : 38 : 20

توضیحات: جواب سوال فیزیک به قلم آقای هجری
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,166تاریخ:1398/02/28 22 : 33 : 42
با تشکر از همه دوستانی که وقت گذاشتند و به حل سوالات پرداختند. جواب ها👇
تعداد بازدید:1,227تاریخ:1398/02/28 16 : 58 : 50
تعداد بازدید:1,379تاریخ:1398/02/28 16 : 55 : 25

توضیحات: سوال مطرح شده از کتاب حسابان ۲ از سوی مهیار جعفری نوده با میانگین تراز ۸۰۰۶ از شهر زنجان ساعت ده شب این سوال به طور مبسوط توسط ایشان پاسخ داده خواهد شد. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,168تاریخ:1398/02/28 15 : 33 : 48
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1398/02/28 15 : 33 : 07

توضیحات: سوال از شیمی پیش دانشگاهی طراحی شده توسط حسین آقائی آرائی با میانگین تراز ۸۰۶۰ ساعت ده شب میتوانید توضیح جواب این سوال را با صدای طراح محترم از این کانال بشنوید. #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,136تاریخ:1398/02/28 15 : 14 : 27
تعداد بازدید:1,256تاریخ:1398/02/28 15 : 11 : 16

توضیحات: سوال ترکیبی فیزیک طراحی شده توسط محمد هجری میانگین تراز ۸۱۹۱ از کرج پاسخ تشریحی به قلم طراح امشب ساعت ده در کانال #سوالات_پیشنهادی #ترازهای‌برتر‌کانون @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,256تاریخ:1398/02/28 13 : 32 : 24
🔴🔵اشتباهات متداول و چالش های اجرای سه روش مدیریت زمان 🔴مشکل اول در اجرای روش ضربدر و منفی : برای اجرای این روش باید تشخیص دهید که کدام سوال را می توانید در زمان پیش فرض پاسخ دهید و کدام سوال ها را بلد هستید اما وقت گیر هستند ( و باید کنارشان علامت ضربدر بگذارید )و کدام سوال ها دشوار یا جدید و ابتکاری است( و باید کنارشان علامت منفی بگذارید ) . مشکل بعضی دانش آموزان این است که نمی توانند تشخیص دهند که کدام سوال ها را باید کنار بگذارند . آن ها زمان زیادی را صرف می کنند و پس از چند دقیقه متوجه می شوند که آن سوال وقت گیر یا سخت یا جدید و ابتکاری است . آن ها این مهارت فراشناختی را ندارند که سطح دشواری و میزان تسلط خود بر سوال ها ودرس های مختلف را بشناسند . از میزان تسلط خود آگاه نیستند . اما این مشکل راه حل دارد . ✔️راه حل اول : هر روز در خانه در اوقات استراحت ، یک بازی فکری ( فراشناختی ) انجام دهید . یک مجموعه ی بیست سوالی را انتخاب کنید و در مدت پنج تا ده دقیقه بدون این که سوال ها را حل کنید کنارشان علامت بزنید : علامت مثبت برای سوال هایی که می توانید در زمان پیش فرض پاسخ دهید . علامت ضربدر برای سوال هایی که بلد هستید ولی زمان بر هستند و علامت منفی برای سوال های دشواریا ابتکاری و جدید . ✔️راه حل دوم : هم اکنون که در آزمون های جمع بندی از کتاب های زرد شرکت می کنید . چندین بار روش های مدیریت زمان را تمرین کنید و بلافاصله پس از آزمون بنویسید که در کدام قسمت ها موفق بوده اید و در کدام قسمت ها موفق نبوده اید . با اجرا و تمرین و تکرار این روش و بازخورد گرفتن و یادداشت کردن اشکالات به تدریج قدرت تشخیص بیشتری خواهید یافت و مسلط تر خواهید شد . ✔️راه حل سوم : هم اکنون اکثر دانش آموزان با انواع سوال هایی که در هر درس آزمون گرفته می شود آشنا هستند . بنابراین می توانید تشخیص دهید که کدام سوال ها را در نوبت اول کنار بگذارید و در نوبت دوم ( یعنی در پایان آزمون ) پاسخ دهید . کنار گذاشتن سوال ها برای نوبت اول به دو شکل انجام می شود .بعضی از سوال ها را قبل از آزمون می دانید که در نوبت اول پاسخ نخواهید داد و برخی سوال های دیگر را در جلسه ی آزمون و وقتی با آن سوال مواجه شدید تصمیم می گیرید که پاسخ بدهید یا با گذاشتن یک علامت از کنار آن بگذریداولیا می توانند نقش موثری در بازخورد دادن به دانش آموزان و تقویت روش های مدیریت زمان داشته باشند . اگر یکی از اولیا شما در کنارتان باشد می تواند زمان های تلف شده ی شما را در هنگام پاسخ گویی یادداشت کند و در پایان آزمون به شما یاد آوری کند . اولیا می توانند نقش موثری در ارتقا و بهبود روش های مدیریت زمان برای دانش آموزان داشته باشند . ✅چگونه مطمئن شویم که روش ضربدر و منفی را درست اجرا کرده ایم : پاسخ این است، اگر این روش را درست اجرا کنید در پایان هر درس مقداری زمان ذخیره کرده اید مثلا اگر زمان در نظر گرفته شده برای عربی و زبان ، بیست دقیقه است شما پنج دقیقه ذخیره می کنید 🔴مشکل دوم : مشکل دوم مربوط به روش زمان های نقصانی است برخی دانش اموزان ، روش زمان های نقصانی را به صورت ناقص اجرا می کنند آن ها سوال ها را یک به یک مطالعه می کنند و به همه ی سوال ها چه ساده باشد و چه دشوار پاسخ می دهند و سوال های پایانی درس را رها می کنند و به سراغ درس بعدی می روند . در واقع بدون اجرای روش ضربدر و منفی ، روش زمن های نقصانی را اجرا می کنند . نتیجه این است که در نوبت اول زمان خودرا فقط صرف سوال های ساده تر نکرده اند .برای مدیریت زمان باید هر دو روش را اجرا کنید . اجرای یکی بدون اجرای دیگری ناقص است . در اجرای روش زمان های نقصانی مشکل دیگری هم وجود دارد بعضی دانش آموزان زمان ذخیره شده برای هر درس را بلافاصله صرف همان درس می کنند . بهتر این است که زمان های ذخیره شده برای همه ی درس ها را یک جا و در پایان آزمون صرف درس هایی کنید که برای شما موثرتر و مهم تر هستند . تشخیص این که کدام درس ها و کدام سوال ها برایتان اولویت بیشتری دارند یک مهارت دیگر فراشناختی است . ممکن است یک درس برای شما اولویت بیشتری داشته باشد و برای دیگران درس های دیگر . #كاظم_قلمچي
تعداد بازدید:1,169تاریخ:1398/02/28 13 : 31 : 34
🔴🔵اشتباهات متداول و چالش های اجرای سه روش مدیریت زمان 🔴مشکل اول در اجرای روش ضربدر و منفی : برای اجرای این روش باید تشخیص دهید که کدام سوال را می توانید در زمان پیش فرض پاسخ دهید و کدام سوال ها را بلد هستید اما وقت گیر هستند ( و باید کنارشان علامت ضربدر بگذارید )و کدام سوال ها دشوار یا جدید و ابتکاری است( و باید کنارشان علامت منفی بگذارید ) . مشکل بعضی دانش آموزان این است که نمی توانند تشخیص دهند که کدام سوال ها را باید کنار بگذارند . آن ها زمان زیادی را صرف می کنند و پس از چند دقیقه متوجه می شوند که آن سوال وقت گیر یا سخت یا جدید و ابتکاری است . آن ها این مهارت فراشناختی را ندارند که سطح دشواری و میزان تسلط خود بر سوال ها ودرس های مختلف را بشناسند . از میزان تسلط خود آگاه نیستند . اما این مشکل راه حل دارد . ✔️راه حل اول : هر روز در خانه در اوقات استراحت ، یک بازی فکری ( فراشناختی ) انجام دهید . یک مجموعه ی بیست سوالی را انتخاب کنید و در مدت پنج تا ده دقیقه بدون این که سوال ها را حل کنید کنارشان علامت بزنید : علامت مثبت برای سوال هایی که می توانید در زمان پیش فرض پاسخ دهید . علامت ضربدر برای سوال هایی که بلد هستید ولی زمان بر هستند و علامت منفی برای سوال های دشواریا ابتکاری و جدید . ✔️راه حل دوم : هم اکنون که در آزمون های جمع بندی از کتاب های زرد شرکت می کنید . چندین بار روش های مدیریت زمان را تمرین کنید و بلافاصله پس از آزمون بنویسید که در کدام قسمت ها موفق بوده اید و در کدام قسمت ها موفق نبوده اید . با اجرا و تمرین و تکرار این روش و بازخورد گرفتن و یادداشت کردن اشکالات به تدریج قدرت تشخیص بیشتری خواهید یافت و مسلط تر خواهید شد . ✔️راه حل سوم : هم اکنون اکثر دانش آموزان با انواع سوال هایی که در هر درس آزمون گرفته می شود آشنا هستند . بنابراین می توانید تشخیص دهید که کدام سوال ها را در نوبت اول کنار بگذارید و در نوبت دوم ( یعنی در پایان آزمون ) پاسخ دهید . کنار گذاشتن سوال ها برای نوبت اول به دو شکل انجام می شود .بعضی از سوال ها را قبل از آزمون می دانید که در نوبت اول پاسخ نخواهید داد و برخی سوال های دیگر را در جلسه ی آزمون و وقتی با آن سوال مواجه شدید تصمیم می گیرید که پاسخ بدهید یا با گذاشتن یک علامت از کنار آن بگذریداولیا می توانند نقش موثری در بازخورد دادن به دانش آموزان و تقویت روش های مدیریت زمان داشته باشند . اگر یکی از اولیا شما در کنارتان باشد می تواند زمان های تلف شده ی شما را در هنگام پاسخ گویی یادداشت کند و در پایان آزمون به شما یاد آوری کند . اولیا می توانند نقش موثری در ارتقا و بهبود روش های مدیریت زمان برای دانش آموزان داشته باشند . ✅چگونه مطمئن شویم که روش ضربدر و منفی را درست اجرا کرده ایم : پاسخ این است، اگر این روش را درست اجرا کنید در پایان هر درس مقداری زمان ذخیره کرده اید مثلا اگر زمان در نظر گرفته شده برای عربی و زبان ، بیست دقیقه است شما پنج دقیقه ذخیره می کنید 🔴مشکل دوم : مشکل دوم مربوط به روش زمان های نقصانی است برخی دانش اموزان ، روش زمان های نقصانی را به صورت ناقص اجرا می کنند آن ها سوال ها را یک به یک مطالعه می کنند و به همه ی سوال ها چه ساده باشد و چه دشوار پاسخ می دهند و سوال های پایانی درس را رها می کنند و به سراغ درس بعدی می روند . در واقع بدون اجرای روش ضربدر و منفی ، روش زمن های نقصانی را اجرا می کنند . نتیجه این است که در نوبت اول زمان خودرا فقط صرف سوال های ساده تر نکرده اند .برای مدیریت زمان باید هر دو روش را اجرا کنید . اجرای یکی بدون اجرای دیگری ناقص است . در اجرای روش زمان های نقصانی مشکل دیگری هم وجود دارد بعضی دانش آموزان زمان ذخیره شده برای هر درس را بلافاصله صرف همان درس می کنند . بهتر این است که زمان های ذخیره شده برای همه ی درس ها را یک جا و در پایان آزمون صرف درس هایی کنید که برای شما موثرتر و مهم تر هستند . تشخیص این که کدام درس ها و کدام سوال ها برایتان اولویت بیشتری دارند یک مهارت دیگر فراشناختی است . ممکن است یک درس برای شما اولویت بیشتری داشته باشد و برای دیگران درس های دیگر .
تعداد بازدید:1,355تاریخ:1398/02/28 13 : 30 : 50
🔴🔵آیا در آزمون هایتان به مرحله ی آخر مدیریت زمان می رسید ؟ مدیریت زمان در آزمون سه مرحله دارد: ✅مرحله ی اول : روش ضربدر و منفی ، در این روش شما همه ی سوال ها را یک بار بررسی می کنید و به همه ی سوال هایی که بلد هستید و می توانید در زمان پیش فرض پاسخ دهید ، جواب می دهید ✅مرحله ی دوم : روش زمان های نقصانی ، در هر درس ، زمان مشخصی را پس اندار می کنید ، یعنی برای هر درس زمانی را کمتر از زمان پیشنهادی در نظر می گیرید تا در پایان دور اول ، زمان کافی برای بازگشت ذخیره کرده باشید ✅مرحله ی سوم ( مرحله ی آخر ): استراتژی بازگشت، وقتی به مرحله ی آخر رسیدید تصمیم می گیرید وقت ذخیره شده را صرف کدام درس ها کنید و به هر درس چه اولویتی بدهید . اگر دو مرحله ی قبل را خوب اجرا کرده باشید ،در مرحله ی سوم ( یعنی با اجرای استراتژی بازگشت ) می توانید روی سوال های وقت گیر و سوال های دشوارتر و سوال های ابتکاری و جدید وقت بگذارید و تعداد زیادی از این سه نوع سوال را حل کنید . اگر این سه روش را برای مدیریت زمان اجرا کنید در پایان آزمون وقت کم نخواهید آورد و افسوس نخواهید خورد که بعضی سوال ها را که بلد بوده اید ، ندیدید و پاسخ ندادید . #کاظم_قلمچی
تعداد بازدید:1,478تاریخ:1398/02/27 18 : 30 : 07

توضیحات: ☘️☘️ارزیابی آزمون 27 اردیبهشت💪
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,085تاریخ:1398/02/26 13 : 20 : 00
توضیحات: #عربی #امتحان درود.نمونه سوال عربی دوازدهم تجربی و ریاضی مدرسه سرای دانش رسالت... 💪💪💪💪
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,841تاریخ:1398/02/26 12 : 32 : 27

http://www.kanoon.ir/Article/234859 #ترجمه #عربی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234859
تعداد بازدید:3,715تاریخ:1398/02/26 12 : 21 : 36

http://www.kanoon.ir/Article/234208/ #روش_مطالعه #رتبه_برتر 😮😮
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234208/
تعداد بازدید:1,290تاریخ:1398/02/26 12 : 20 : 37

http://www.kanoon.ir/Article/235446 #روش_مطالعه #رتبه_برتر👀🤓
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235446
تعداد بازدید:1,197تاریخ:1398/02/26 12 : 05 : 34

http://www.kanoon.ir/Article/236577 #عربی #جمع_بندی #آزمون 👳🏾‍♂️👳🏾‍♂️👳🏾‍♂️👳🏽‍♀️👳🏽‍♀️👳🏽‍♀️
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236577
تعداد بازدید:1,138تاریخ:1398/02/26 11 : 41 : 46

http://www.kanoon.ir/Article/236330 #تمرین #آزمون_27_اردیبهشت #معنی_واژه🧠
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236330
تعداد بازدید:1,109تاریخ:1398/02/26 11 : 11 : 32

http://www.kanoon.ir/Article/236575 #زبان #انگلیسی ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236575
تعداد بازدید:1,108تاریخ:1398/02/26 10 : 51 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/235556 #مقاله #جمع_بندی #کاظم_قلم_چی 💣💣💣🧨🧨🧨
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235556
تعداد بازدید:1,077تاریخ:1398/02/26 10 : 27 : 18

http://www.kanoon.ir/Article/234827 #مدیریت_زمان #امتحان ⏰⌛️⏳📅
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234827
تعداد بازدید:1,044تاریخ:1398/02/26 09 : 57 : 27

http://www.kanoon.ir/Article/235344 #جمع_بندی #امتحان
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235344
تعداد بازدید:1,075تاریخ:1398/02/26 09 : 38 : 10

http://www.kanoon.ir/Article/234612 #زبان #انگلیسی 🆒 ⏪آزمون 27 اردیبهشت
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234612
تعداد بازدید:1,137تاریخ:1398/02/26 09 : 36 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/235217 #زبان #انگلیسی 🔠 ❇️فارغ التحصیل
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235217
تعداد بازدید:1,137تاریخ:1398/02/26 09 : 33 : 41

http://www.kanoon.ir/Article/232615 #زبان #انگلیسی 🆗
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232615
تعداد بازدید:1,227تاریخ:1398/02/25 16 : 17 : 21

http://www.kanoon.ir/Article/236612 #رایگان #منحصرا_زبان #زبان 🆓🆓 دفترچه پاسخ به زودی بر روی سایت بارگزاری خواهد شد...😋😋
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236612
تعداد بازدید:1,167تاریخ:1398/02/25 15 : 58 : 47

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,139تاریخ:1398/02/25 15 : 58 : 39

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:987تاریخ:1398/02/25 15 : 58 : 31

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,014تاریخ:1398/02/25 15 : 58 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,014تاریخ:1398/02/25 15 : 58 : 06

http://www.kanoon.ir/Article/235934 #app #سه_سطحی #اپلیکیشن #کتاب📚
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235934
تعداد بازدید:1,013تاریخ:1398/02/25 15 : 52 : 05

http://www.kanoon.ir/Article/234797 #آزمون #هدیه #رایگان 🎊🎉🎊🛍🛍🎊
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234797
تعداد بازدید:1,014تاریخ:1398/02/25 15 : 19 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:984تاریخ:1398/02/25 15 : 18 : 58

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:983تاریخ:1398/02/25 15 : 18 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,140تاریخ:1398/02/25 15 : 18 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,201تاریخ:1398/02/25 15 : 18 : 37

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,231تاریخ:1398/02/25 15 : 15 : 54

http://www.kanoon.ir/Article/235938 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 #کتاب_زرد #جمع_بندی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235938
تعداد بازدید:1,290تاریخ:1398/02/24 17 : 44 : 16

http://www.kanoon.ir/Article/236492 #فیزیک #فیزیک_اتمی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236492
تعداد بازدید:1,258تاریخ:1398/02/24 17 : 42 : 21

http://www.kanoon.ir/Article/236497 #فیزیک_هسته_ایی #فیزیک
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236497
تعداد بازدید:1,228تاریخ:1398/02/24 17 : 33 : 32

http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-1-56768-1 عزیزان کنکوری سلام شما میتوانید از طریق سایت کانون فیلم تدریس علی سلوکی مربوط به رقابت آنیون ها و کاتیون ها در آند از شیمی دوازدهم را مشاهده کنید...😉😉😉
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/1-1-56768-1
تعداد بازدید:1,134تاریخ:1398/02/24 17 : 27 : 26

توضیحات: #کلیپ #فیلم کلیپ کوتاه و آموزشی از مبحث واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها 😎😎🤤🤤 (مدرس: ساسان اسماعیل پور)
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:1,135تاریخ:1398/02/24 17 : 22 : 24

توضیحات: کلیپ آموزشی کوتاه در حوزه ی برقکافت1، NACL 🧂و تولید فلز سدیم 🧠🧠🧠 (مدرس: ساسان اسماعیل پور)
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1398/02/24 16 : 03 : 15

http://www.kanoon.ir/Article/232636 #شیمی #دشوارترین 🧐🧐🧐🤓🤓
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232636
تعداد بازدید:1,195تاریخ:1398/02/24 15 : 56 : 50

http://www.kanoon.ir/Article/235212 مبحث : اسیدها و بازها #شیمی #روش_مطالعه #اسید_و_باز 🧪🧪🧪🌡🌡🌡
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235212
تعداد بازدید:1,260تاریخ:1398/02/24 15 : 47 : 04

http://www.kanoon.ir/Article/235467 #شیمی #روش_مطالعه 👀👀👀
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235467/
تعداد بازدید:1,321تاریخ:1398/02/24 14 : 30 : 51

http://www.kanoon.ir/Article/236491 #فیزیک_اتمی #فیزیک
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236491
تعداد بازدید:1,353تاریخ:1398/02/24 14 : 26 : 45

http://www.kanoon.ir/Article/236495 #فیزیک #فیزیک_هسته_ایی
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/236495
تعداد بازدید:1,596تاریخ:1398/02/23 17 : 09 : 16
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 حل سوالات منتخب حسابان 2 و ریاضی پایه از ✨آزمون 3️⃣1️⃣ اردیبهشت✨ با روش های ساده 🎲 و تستی 💡 توسط آقای #پورشایان
تعداد بازدید:1,598تاریخ:1398/02/23 17 : 09 : 15

توضیحات: #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,117تاریخ:1398/02/21 15 : 59 : 39

توضیحات: 📣مسابقه هوش و استعداد تحلیلی 🏆یک مسابقه آنلاین و هیجان انگیز ویژه تمامی دانش آموزان لینک نصب اپلیکیشن مسابقه : Bitu.ir/kanooniha
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,726تاریخ:1398/02/15 15 : 30 : 05

توضیحات: ویژگی های آزمون 27 اردیبهشت دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,620تاریخ:1398/02/12 15 : 45 : 39

توضیحات: دوستان عزیز کنکوری سلام امروز پنج شنبه است و همونطوری که میدونید روز زبان انگلیسی و عربی میتونید مطالب مربوط به عربی رو در این لینک و مطالب مربوط به زبان انگلیسی رو در این لینک پیدا کنید.😊 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,704تاریخ:1398/02/08 22 : 25 : 17

http://www.kanoon.ir/Article/235019/کتاب-مشاوره-و-گفت-و-گو-مصلی-تهران-غرفه-کانون
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/235019/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
تعداد بازدید:32,417تاریخ:1398/02/07 15 : 00 : 34

توضیحات: 🔴 🔴 گزارش تصویری نمایشگاه کتاب 98 - روز سوم - 6 اردیبهشت در لینک زیر: ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/234892
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,072تاریخ:1398/02/05 20 : 28 : 21
البته به شرط برنده شدن
تعداد بازدید:2,519تاریخ:1398/02/05 20 : 26 : 54

توضیحات: http://www.kanoon.ir/Article/234308 💢💢💢💢💢💢💢توجه توجه با شرکت در این مسابقه میتونید بن تخفیف ۴۰ درصدی خرید کتاب دریافت کنید.
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,189تاریخ:1398/02/05 20 : 23 : 56

چگونه در عربی پیشرفت کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ محمدعلی یعقوبی از شهر تهران- تراز 7033 - روش مطالعه درس عربي - دوازدهم ریاضی از 5 به 9 رسیدم و پایدار ماندم. یکی از بهترین درس های من در آزمون های قلم چی درس عربی بوده است من فارغ التحصیل هستم و این درس را در کنکور ۱۰۰ زدم و آن را به صورت خصوصی تدریس هم می کنم روش من برای اینکه عربی را بالا بزنم این بوده است که ابتدا قواعد مربوط به فعل ها را خیلی خوب یاد گرفتم . با توجه به آنها توانستم تستهای عربی را درقسمت معنی جمله به خوبی بزنم منابع من برای تست زنی کتاب آبی سبز قلمچی بوده است و خیلی من را در امر تست زنی کمک کرد مشاهده دیگر روش های مطالعه عربی در این لینک. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233304
تعداد بازدید:2,029تاریخ:1398/02/05 20 : 20 : 47

همانطور که مستحضر هستید، یکی از مهم ترین قسمت های مطالعه، انتخاب روش مطالعه مناسب در آن درس است. در سایت کانون بخش ویژه ای برای این کار اختصاص داده شده است. تعدادی از روش مطالعه های برگزیده امروز را در این مقاله می بینید:( درس زبان انگلیسی ) احسان قاسمی از شهر اراك- تراز 7375 - روش مطالعه درس زبان - دوازدهم ریاضی من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم. در این درس برای لغات به صورت جداگانه تست می زنم. لغات جدید را در دفترچه ای یادداشت می کنم. درک مطلب را به صورت جداگانه و مداوم کار می کنم. نکات درک مطلب و تست ها را یادداشت می کنم. سیده صبا مصطفوی از شهر كرج- تراز 7027 - روش مطالعه درس زبان - دوازدهم تجربی من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم در این درس ابتدا لغات را می خوانم و سپس درسنامه کتاب را مطالعه می کنم یک روز در میان یک درک مطلب حل می کنم. سپس تست های نشان دار را حل می کنم و متن کتاب را دوباره می خوانم برای خواندن روش های مطالعه بیشتر در این زمینه به این لینک مراجعه کنید. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233303
تعداد بازدید:2,552تاریخ:1398/02/03 17 : 39 : 42
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 حل سوالات منتخب حسابان 2 و ریاضی پایه از ✨آزمون 0️⃣3️⃣ فروردین✨ با روش های ساده 🎲 و تستی 💡 توسط آقای #پورشایان
تعداد بازدید:2,094تاریخ:1398/02/03 17 : 39 : 42

توضیحات: 2 #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,000تاریخ:1398/02/03 17 : 39 : 42

توضیحات: 1 #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,486تاریخ:1398/01/31 22 : 57 : 51

کنکوری های 98 رشته ریاضی سلام؛ امیدواریم تا اینجای کار با قدرت هر چه تمام تر پیش آمده باشید و در مدت زمان باقی مانده تا کنکور تلاش خود را دو چندان کرده تا موفقیت دست پیدا کنید. ویژگی های آزمون دوازدهم ریاضی سیزدهم اردیبهشت دوازدهم ریاضی را همین الان در این لینک ببینید. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234506
تعداد بازدید:2,397تاریخ:1398/01/31 21 : 41 : 00

بررسی وتحلیل دهدهی آزمون ۳۰فروردین دوازدهم ریاضی برای مشاهده این مطلب به این لینک مراجعه کنید. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234449
تعداد بازدید:795تاریخ:1398/01/30 22 : 06 : 36
بررسی وتحلیل دهدهی آزمون ۳۰فروردین دوازدهم ریاضی برای مشاهده این مطلب به این لینک مراجع کنید. 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,030تاریخ:1398/01/30 20 : 36 : 37

توضیحات: ارزیابی آزمون سی فروردین مشاهده این مطلب درسایت با کلیک بر روی این لینک. 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,788تاریخ:1398/01/29 12 : 19 : 39

چند پرسش وپاسخ از فیزیک دوازدهم+ یک تست کنکور(آزمون30 فروردین) مشاهده متن کامل در این لینک. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234236
تعداد بازدید:2,209تاریخ:1398/01/29 11 : 19 : 59
هدایای ویژه کانون در نمایشگاه کتاب تهران شما جزو کدام گروه هستید؟ 1- دانش آموزان و دبیران که به نمایشگاه کتاب مراجعه می کنند. 2- دانش آموزان شهرستانی که به نمایشگاه کتاب مراجعه نمی کنند. برای مشاهده این هدایا به این لینک مراجعه کنید. پ.ن.:کانون برای دانش آموزان شهرستانی که نمیتوانند به نمایشگاه مراجعه کنند هم امتیازات و هدایای ویژه ای در نظر گرفته است پس توصیه میکنیم حتما دانش آموزان شهرستانی هم به مشاهده این مطلب بپردازند. 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:1,934تاریخ:1398/01/29 11 : 12 : 27

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,934تاریخ:1398/01/29 11 : 12 : 27

توضیحات: برنامه هماهنگ کانونی ها در دوران جمع بندی مشاهده این مطلب در سایت کانون از این لینک لینک (مشاهده دیگر رشته ها نیز در این لینک مقدور می باشد) 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,695تاریخ:1398/01/28 19 : 43 : 29

⭕️حضور در آزمون‌های پایانی،شرط موفقیت در کنکور 💎 نسرین دشتبان فرهنگ رتبه221 منطقه2 - دانشجوی روان شناسی دانشگاه توان بخشی 🔍 کتابی که چند بخش از  آن گم شده!! 🖊 این بهترین تمثیلی است که میتوان برای عدم پیوستگی در شرکت در آزمون آورد. 💡 برنامه راهبردی مثل پازل است که شما باشرکت در آزمون یک قطعه دیگر از پازلتان را سرجایش قرار می دهید. 📖 برنامه راهبردی به گونه ای تنظیم شده است که مباحث کاملا پیوسته و در هم تنیده شده اند و  عدم پیوستگی در آزمون ها باعث میشود مسیرتان را گم کنید و سردر گم شوید. 🧮 علاوه بر آن،نداشتن جدیت کافی برای شرکت در آزمون ها باعث میشود سوالات آن آزمون را از دست بدهید و بنابراین کارنامه های شخصی شما در صفحه خودتان که حکم گنجینه شخصی را برای شما دارند،ناقص باشند. 📚 فصل های کتاب ارزشمند کنکورتان را گم نکنید و این چند قطعه آخر پازل را نیز با پشتکار و اراده به خوبی در جای خودشان قرار دهید که چیزی تا موفقیت نمانده است. ↗️ برای ارتباط با پشتیبان ویژه ها و آشنایی با خدمت پشتیبانی ویژه با شماره 02186121706 تماس بگیرید و یا عدد 6 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید. همچنین می توانید سوالات خود را در مورد خدمات پشتیبان ویژه در آی دی زیر مطرح کنید. ‏@vipposhtiban_admin 🌐 این مقاله را از لینک زیر مطالعه کنید: http://www.kanoon.ir/Article/234166 ‏🆔 @Vipposhtiban
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/234166
تعداد بازدید:2,521تاریخ:1398/01/27 18 : 25 : 50
مریم علی کرمی - رتبه برتر کنکور 97 من در درس فیزیک به شیوه ­ی زیر عمل می کردم: 1- در سر کلاس جزوه برداری می کردم. 2- در خانه یک بار نکات را مرور می کردم. 3- از نکات مهم یادداشت برداری می کردم. 4- نکات مهم یادداشت شده ام را یک بار دیگر می خواندم. 5- با استفاده از کتاب سه سطحی به تمرین تست پرداخته و به مبحث مسلط می شدم. #کلکسیون_روشهای_مطالعه #فیزیک
تعداد بازدید:1,967تاریخ:1398/01/27 18 : 23 : 45
اگر دانش آموزان دوازدهمی، نگاهی دقیق به برنامه راهبردی آزمون ها بیندازند، از آزمون 30 فروردین در هر چهار درس عمومی، ساختاری جدید را می بینند: از آزمون 30 فروردین شما در هر آزمون یک پایه (دهم یا یازدهم) را به طور کامل در کنار قسمتی از دوازدهم آزمون می دهید؛ یعنی برای نخستین بار شاهد سؤالاتی در آزمون خواهید بود که از ترکیب مباحث پایه و دوازدهم طرح شده اند.
تعداد بازدید:2,153تاریخ:1398/01/27 05 : 52 : 25

http://www.kanoon.ir/Article/233797
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233797
تعداد بازدید:2,692تاریخ:1398/01/26 16 : 02 : 47

توضیحات: ویژگی های کتاب 10 کنکور ویژه رشته ریاضی ویژه جمع بندی چاپ شد 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,212تاریخ:1398/01/26 15 : 25 : 13

دانلود نمونه سوالات امتحانی همه دروس ویژه امتحانات نهایی و امتحانات مدرسه پایه دوازدهم ریاضی مشاهده در این لینک. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions?group=1
تعداد بازدید:1,817تاریخ:1398/01/26 15 : 24 : 12

خلاصه عربی دوازدهم مختص آزمون 30 فروردین نوشته شده توسط رتبه برتر کنکور مشاهده ادامه مطلب ودانلود جزوه در این لینک. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233807
تعداد بازدید:2,119تاریخ:1398/01/26 14 : 34 : 53

توضیحات: ویژگی های آزمون 30 فروردین
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,993تاریخ:1398/01/26 11 : 56 : 10

ده سوال پیشنهادی حسابان(مشتق) ویژه سی فروردین نوشته امیرحسین فراهانی رتبه 19 کنکور 97 مشاهده ادامه مطلب و دانلود در این لینک. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233886
تعداد بازدید:2,668تاریخ:1398/01/24 15 : 07 : 34

دانش آموزان ، ایفاگر نقش محوری جلسات 5نفره! برای خواندن ادامه مطلب روی لینک بزنید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233628
تعداد بازدید:1,908تاریخ:1398/01/24 15 : 06 : 29

جشنواره بهاره اپلیکیشن کانونی ها برای خواندن ادامه مطلب روی لینک بزنید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233097
تعداد بازدید:1,845تاریخ:1398/01/24 15 : 05 : 21

کلکسیون روش : چگونه در درس ادبیات پیشرفت کردم؟ ( 24 فروردین) برای خواندن ادامه مطلب روی لینک بزنید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233489
تعداد بازدید:1,782تاریخ:1398/01/24 15 : 03 : 47

91 درصد از برترها،از تابستان درآزمون‌ها شرکت می‌کنند برای خواندن ادامه مطلب روی لینک بزنید.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233746
تعداد بازدید:2,944تاریخ:1398/01/21 21 : 32 : 25

قهرمان پیشرفت: عباس آرایش، از رتبه 88000 سال 94 تا 558 سال 97 5 سال در آزمون‌های کانون شرکت کردم و 4 بار کنکور دادم. فایل های ضمیمه بازديد : 16,980 زمان مطالعه 1 دقیقه چاپ قهرمان پیشرفت: عباس آرایش، از رتبه 88000 سال 94 تا 558 سال 97 گفت‌وگو با عباس آرایش، دانشجوی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی از لامرد از رتبه‌ی 88 هزار سال 94 تا رتبه‌ی 558 سال 97 عباس آرایش در یک نگاه شهر: لامرد (استان فارس) رتبه‌ی سال 94: 88000 تجربی رتبه‌ی سال 97: 558 تجربی حضور در آزمون‌های کانون: سوم و چهارم دبیرستان و سه سال فارغ‌التحصیلی به مدت 5 سال برای خواندن ادامه مطلب روی لینک کلیک کنید. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/222985
تعداد بازدید:1,755تاریخ:1398/01/21 21 : 29 : 40

قهرمان پیشرفت: فراز واعظی، از رتبه‌ی 1786 سال 96 تا 608 سال 97 پنجم دبستان عضو کانون شدم و بعد از آن دوباره از دوم دبیرستان به کانون آمدم. یک سال هم به عنوان فارغ‌التحصیل در آزمون‌های کانون شرکت کردم. جمعاً 5 سال عضو کانون بودم. بازديد : 3,672 زمان مطالعه 2 دقیقه چاپ قهرمان پیشرفت: فراز واعظی، از رتبه‌ی 1786 سال 96 تا 608 سال 97 چند سال عضو کانون بودی؟ پنجم دبستان عضو کانون شدم و بعد از آن دوباره از دوم دبیرستان به کانون آمدم. یک سال هم به عنوان فارغ‌التحصیل در آزمون‌های کانون شرکت کردم. جمعاً 5 سال عضو کانون بودم. چند بار در کنکور شرکت کردی؟ دو بار در کنکور شرکت کردم. در سال 96 رتبه‌ام 1786 شد و سال 97 توانستم رتبه‌ی 608 را کسب کنم. ساعت مطالعه‌ات چگونه بود؟ سال اولی که کنکور دادم روزهایی که به مدرسه می‌رفتم 5 تا 6 ساعت و روزهای تعطیل بین 10 تا 12 ساعت درس می‌خواندم. بعد از عید مقداری خسته شدم و ساعت مطالعه‌ام کم شد. برای خواندن ادامه مطلب روی لینک کلیک کنید. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232675
تعداد بازدید:1,997تاریخ:1398/01/21 21 : 25 : 04

رتبه 96 تجربی : چگونه سه روز یکبار جمع بندی کنیم ؟ ملیکا حیدرزاده رتبه96 منطقه2 - دانشجوی پزشکی تهران « سه روز یکبار معجزه کنید » برای دوران جمع بندی سه روز یکبار، کنکور های تجربی سالهای ۹۱تا۹۵ را در نظر گرفته بودم. برنامه ریزی ام به این صورت بود که هر سه روزم را به ۶ نیم روز تقسیم کرده بودم و در اولین قسمت، یک کنکور را جواب میدادم. در شهر ما امکان این نبود که در حوزه‌ی کانون کنکورها را بدهیم ولی من سعی کردم در خانه شرایط را طوری فراهم کنم که برای رفع نقاط ضعفی که نسبت به جو و شرایط آزمون دادن داشتم مناسب باشد. مثلا سر و صدای اطراف یا رفت و آمد افراد هنگام آزمون دادن خیلی من را کلافه میکرد و تمرکزم را از دست میدادم. برای خواندن ادامه مطلب روی لینک کلیک کنید. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/233171
تعداد بازدید:3,066تاریخ:1398/01/18 14 : 25 : 41

در دوران جمع بندی چگونه مطالعه کردم؟(از زبان رتبه ۲۸ تجربی) مشاهده متن کامل در لینک زیر: ➡️http://www.kanoon.ir/Article/232877 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232877/
تعداد بازدید:2,119تاریخ:1398/01/18 14 : 19 : 30
کلکسیون روش‌: چگونه در درس ریاضی پیشرفت کردم؟ ( 18 فروردین ) مشاهده متن کامل در لینک زیر: ➡️http://www.kanoon.ir/Article/232874 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,904تاریخ:1398/01/18 14 : 19 : 01

دانش آموزان برتر ، به کدام یک از بخش‌های سایت علاقه دارند؟ مشاهده متن کامل خبر در لینک زیر: ➡️http://www.kanoon.ir/Article/232932 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232932
تعداد بازدید:1,904تاریخ:1398/01/18 14 : 18 : 21

فیلم:برترهای تهران ازکدام تکنیک‌های مدیریت زمان استفاده کردند؟ مشاهده در لینک زیر: ➡️http://www.kanoon.ir/Article/232853 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232853/
تعداد بازدید:2,453تاریخ:1398/01/17 20 : 43 : 50
اصلاحیه: خط آخر سوال ۱۰۰ در یک منفی ضرب بشه
تعداد بازدید:2,825تاریخ:1398/01/16 22 : 36 : 13
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 حل سوالات منتخب حسابان 2 از ✨آزمون 6️⃣1️⃣ فروردین✨ با روش های ساده 🎲 و تستی 💡 توسط آقای #پورشایان
تعداد بازدید:2,582تاریخ:1398/01/16 22 : 35 : 51

توضیحات: 2 #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,154تاریخ:1398/01/16 22 : 35 : 18

توضیحات: 1 #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,214تاریخ:1398/01/16 19 : 08 : 36

توضیحات: توضیح منطق برنامه راهبردی آزمون های کانون آزمون سی فروردین از زبان دکتر محمد اکبری مدیر گروه آزمون دوازدهم ریاضی @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:1,910تاریخ:1398/01/16 19 : 05 : 31

فراخوان جشنواره عکس کانون مشاهده خبر در لینک زیر: ➡️http://www.kanoon.ir/Article/227427 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/227427
تعداد بازدید:2,312تاریخ:1398/01/16 16 : 43 : 28

توضیحات: ارزیابی آزمون شانزده فروردین دوازدهم ریاضی میانگین درصد، بیشترین تراز و میانگین درصد درس 🎯‌@riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,343تاریخ:1398/01/16 14 : 45 : 21
توضیحات: 🔴پاسخنامه تشریحی آزمون امروز 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,103تاریخ:1398/01/16 14 : 44 : 27

توضیحات: کلید آزمون امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,396تاریخ:1398/01/16 10 : 40 : 21

📕📕📕📕 خبر خوب : هدیه‌ی آموزشی به کانونی‌ها (ثبت نام کنید ) توضیحات در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/232710/
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232710/
تعداد بازدید:2,363تاریخ:1398/01/15 20 : 29 : 44

دشوارترین سوالات شیمی 3 مطرح شده در آزمون های نیمسال اول کانون مشاهده در لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232636 🎯 @riyazikanoonb
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232636
تعداد بازدید:1,905تاریخ:1398/01/15 20 : 28 : 20

نکات فصل سوم شیمی 3 جزوه ای کامل و متناسب با نیاز شما دریافت از لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232635 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232635
تعداد بازدید:1,785تاریخ:1398/01/15 20 : 27 : 00

نکات مهم فصل یک و دوم شیمی 3 دریافت از لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232634 🎯 @riyazikanoonb
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232634
تعداد بازدید:2,222تاریخ:1398/01/15 17 : 59 : 23

چهل نکته طلایی شیمی ۳ فصل اول و دوم دریافت از لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232632 🎯 @riyazikanoonb
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232632
تعداد بازدید:2,730تاریخ:1398/01/14 15 : 38 : 47

دشوارترین سوالات فیزیک ۳ آزمون های نیمسال اول حتما توصیه میکنیم بررسی کنید چون دارای سطح علمی بسیار خوبی هستند. مطالعه کامل در لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232456 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232456
تعداد بازدید:1,876تاریخ:1398/01/14 15 : 36 : 45

جزوه کامل نوسان دریافت از لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232405 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232405
تعداد بازدید:1,632تاریخ:1398/01/14 15 : 36 : 29

جزوه کامل حرکت دایره ای دریافت از لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232403 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232403
تعداد بازدید:1,844تاریخ:1398/01/14 15 : 35 : 22

دشوارترین سوالات گسسته آزمون های نیمسال اول حتما توصیه میکنیم بررسی کنید چون دارای سطح علمی بسیار خوبی هستند. مطالعه کامل در لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232399 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232399
تعداد بازدید:1,876تاریخ:1398/01/14 15 : 34 : 46

دشوارترین سوالات حسابان ۲ آزمون های نیمسال اول حتما توصیه میکنیم بررسی کنید چون دارای سطح علمی بسیار خوبی هستند. مطالعه کامل در لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/232398 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/232398
تعداد بازدید:40,581تاریخ:1398/01/12 16 : 34 : 38

توضیحات: ✳️ روش مطالعه پشتیبان ویژه‌های ریاضی در درس فیزیک طی ایام نوروز (بخش سوم) 💎 رتبه های برتر کنکور سراسری برای مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.kanoon.ir/Article/230214 ‏🆔 @Vipposhtiban
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,251تاریخ:1398/01/12 13 : 04 : 05

توضیحات:
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,006تاریخ:1398/01/12 12 : 33 : 24
توضیحات: ❇️ دوشنبه ها،روز فیزیک 💎فرناز فتحعلی پور رتبه۱۳۰منطقه۱ - دانشجوی پزشکی ایران 📊 صفر تا صد فیزیک کنکور با رتبه۱۳۰ تجربی @vipposhtiban
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:2,606تاریخ:1398/01/11 13 : 44 : 22
تعداد بازدید:2,121تاریخ:1398/01/11 11 : 38 : 44
جواب درست گزینه ۳
تعداد بازدید:2,611تاریخ:1398/01/10 15 : 46 : 16
گزینه سه و چهار به جای یقلب ،ینقلب رو در نظر داشته باشید.
تعداد بازدید:2,459تاریخ:1398/01/10 15 : 30 : 40
تعداد بازدید:2,274تاریخ:1398/01/10 15 : 28 : 01
سلام جواب سوال امروز: ۴۴۸ راه حل تشریحی: از عدد هفت شروع میکنیم؛ این عدد در هر مجموعه که باشد از آنجا که بزرگترین عضو ممکن است می بایست با علامت مثبت جمع شود و تعداد این مجموعه‌ها برابر است با دو به توان شش که یعنی هر کدام از شش عدد دیگر باشند یا نباشند دو حالت. و برای دیگر اعداد مثل شش در نصف مجموعه‌ها که شش بزرگترین عضو بوده و هفت نیست با علامت مثبت و در همین تعداد با حضور هفت با علامت منفی جمع می‌شود که با یکدیگر ساده می‌شوند و بقیه نیز به همین ترتیب در نصف حالات با علامت مثبت و در نصفی دیگر منفی و با هم خط میخورند و فقط هفت ها جمع می‌شوند یعنی هفت ضربدر دو بتوان شش یعنی چهارصد و چهل و هشت. سپهر بازیار پاسخ سوال دیروز
تعداد بازدید:2,119تاریخ:1398/01/09 21 : 29 : 32

توضیحات: 📣سوال امروز🎁 دوستان خود را فرا بخوانید طبق روال جدید مسابقه تا ساعت دوازده فردا ظهر وقت پاسخ گویی به @kanoon12admin دارید. لطفاً جواب خود را همراه با توضیح کامل و مبسوط ارسال نمایید.
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,028تاریخ:1398/01/08 22 : 14 : 33

توضیحات: 🔵آمار تحلیلی آزمون هفت فروردین #عمومی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,419تاریخ:1398/01/08 22 : 12 : 50

توضیحات: 🔴آمار تحلیلی آزمون هفت فروردین #اختصاصی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,206تاریخ:1398/01/08 14 : 41 : 26
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 حل سوالات ریاضی آزمون 7️⃣ فروردین با روش های ساده 🎲 و تستی 🧩 توسط آقای #پورشایان
تعداد بازدید:2,083تاریخ:1398/01/08 14 : 41 : 01

توضیحات: #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,992تاریخ:1398/01/08 14 : 40 : 47

توضیحات: #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,937تاریخ:1398/01/07 14 : 47 : 57

توضیحات: 🔴تحلیل واقعا تشریحی فیزیک یازدهم توسط استاد اکبر علیمحمدی مدرس پرمخاطب کشور 🎥 قسمت سوم سوال ۱۵۳ تا ۱۶۰ القا و مغناطیس 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:4,355تاریخ:1398/01/07 14 : 47 : 32

توضیحات: 🔴تحلیل واقعا تشریحی فیزیک یازدهم توسط استاد اکبر علیمحمدی مدرس پرمخاطب کشور 🎥 قسمت دوم سوال ۱۴۷ تا ۱۵۳ مقاومت ها 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:4,018تاریخ:1398/01/07 14 : 47 : 20

توضیحات: 🔴تحلیل واقعا تشریحی فیزیک یازدهم توسط استاد اکبر علیمحمدی مدرس پرمخاطب کشور 🎥 قسمت اول سوال ۱۴۱ تا ۱۴۶ الکتریسیته ساکن 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,353تاریخ:1398/01/07 13 : 15 : 23

توضیحات: کلید آزمون امروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,820تاریخ:1398/01/07 13 : 06 : 04
توضیحات: 🔴سوال و پاسخ تشریحی آزمون امروز مقطع دوازدهم ریاضی @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/01/06 23 : 31 : 43

🔴🔴🔴 اسامی شهرهایی که آزمون 7 فروردین درآنها برگزار نمی‌شود در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/231747/
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/231747/
تعداد بازدید:2,292تاریخ:1398/01/06 20 : 53 : 19
به علت آزمون فردا امروز مسابقه نداریم.
تعداد بازدید:2,266تاریخ:1398/01/06 20 : 52 : 29

اطلاعیه بسیار مهم امروز 🔴🔴به علت سیل در برخی مناطق آزمون فردا دچار تغییراتی شده است. مطالعه کامل خبر در لینک زیر 📍http://www.kanoon.ir/Article/231684
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/231684
تعداد بازدید:2,112تاریخ:1398/01/06 16 : 11 : 37

دشوارترین سوالات شیمی 2 آزمون های نیمسال اول کانون این سوالات کاندیدای مطرح شدن در کتاب های سه سطحی سال های آینده هستند. ➡️ Kanoon.ir/article/231499
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://Kanoon.ir/article/231499
تعداد بازدید:1,935تاریخ:1398/01/06 13 : 39 : 58

دشوارترین سوالات شیمی یک آزمون های نیمسال اول کانون این سوالات کاندیدای مطرح شدن در کتاب های سه سطحی سال های آینده هستند. ➡️ Kanoon.ir/article/231398
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://Kanoon.ir/article/231398
تعداد بازدید:59,684تاریخ:1398/01/06 11 : 59 : 27

📕 آمار نهایی شرکت کنندگان کنکور 98 به تفکیک رشته و گروه در لینک زیر مشاهده کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/231412
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/231412
تعداد بازدید:1,720تاریخ:1398/01/06 11 : 56 : 58

گفت‌وگو با آرمین دلگسار ماهر، دوازدهم ریاضی با تراز 7904 از چه سالی به کانون آمدی؟ کلاس چندم بودی؟ از چهارم دبستان تا ششم دبستان و از سال دهم تا دوازدهم در آزمون‌های کانون شرکت کردم. چند سال است که در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت می‌کنی و تا کنون در چند آزمون شرکت کرده‌ای؟ به مدت 6 سال در حدود 100 آزمون شرکت کرده‌ام. کدام درس‌ها در آزمون‌های برنامه‌ای کانون نقطه‌ی قوت شماست؟ روش‌هایت در مطالعه‌ی این درس‌ها چیست؟ هندسه‌ی 3، حسابان 2، گسسته‌، عربی و فیزیک 3 نقاط قوت من هستند. برای این درس‌ها ابتدا کتاب درسی را سطحی ولی دقیق مطالعه می‌کنم و بعد تست‌های مربوط به آن‌‌ بخش‌ها را از کتاب تست حل می‌کنم و نکات مهمی را که پیدا کرده‌ام در برگه‌های جداگانه‌ای می‌نویسم و میان صفحات کتاب درسی می‌گذارم. بعد همراه با آن نکات، کتاب درسی را یک بار دیگر می‌خوانم. آیا درسی بوده که برایت چالشی باشد یا نمره‌ی پایین‌تری در آن‌ داشته باشی و روش مطالعه‌ات را در آن تغییر داده باشی؟ قبلاً با چه روشی آن درس را مطالعه می‌کردی و الان چگونه مطالعه می‌کنی؟ روش جدید را چگونه به دست آوردی؟ در شیمی 3 و عربی مشکل داشتم. برای درس عربی وقتی قرار است آزمون جامعی برگزار شود اگر وقت کافی داشته باشم حتماً از همه‌ی تیپ‌های آن، تست کار می‌کنم. برای شیمی هم به جای مرور چندباره‌ی کتاب، تعداد تست‌هایم را افزایش می‌دهم. ادامه مصاحبه در لینک زیر: ➡️http://www.kanoon.ir/Article/228947
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/228947
تعداد بازدید:2,020تاریخ:1398/01/05 21 : 51 : 07

توضیحات: 📣سوال امروز🎁 دوستان خود را فرا بخوانید طبق روال جدید مسابقه تا ساعت دوازده فردا ظهر وقت پاسخ گویی به @kanoon12admin دارید. لطفاً جواب خود را همراه با توضیح کامل و مبسوط ارسال نمایید
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,687تاریخ:1398/01/05 21 : 50 : 36

توضیحات: جواب سوال دیروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,389تاریخ:1398/01/04 19 : 54 : 28
عذرخواهی ما را بابت تاخیر در ارسال سوال پذیرا باشید.
تعداد بازدید:1,992تاریخ:1398/01/04 19 : 50 : 17

توضیحات: 📣سوال امروز🎁 دوستان خود را فرا بخوانید طبق روال جدید مسابقه تا ساعت دوازده وقت پاسخ گویی به @kanoon12admin دارید. لطفاً جواب خود را همراه با توضیح کامل و مبسوط ارسال نمایید
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,844تاریخ:1398/01/04 19 : 50 : 02

توضیحات: جواب سوال دیروز ارسال شده توسط آقای محمد هجری
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,256تاریخ:1398/01/04 11 : 08 : 13

توضیحات: ✳️ روش مطالعه پشتیبان ویژه‌ها در درس ادبیات فارسی طی ایام نوروز (بخش دوم) 💎 رتبه های برتر کنکور سراسری برای مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.kanoon.ir/Article/230029 ‏🆔 @Vipposhtiban
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,060تاریخ:1398/01/03 18 : 11 : 37

توضیحات: 📣سوال امروز🎁 دوستان خود را فرا بخوانید طبق روال جدید مسابقه تا ساعت دوازده وقت پاسخ گویی به @kanoon12admin دارید. لطفاً جواب خود را همراه با توضیح کامل و مبسوط ارسال نمایید
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,751تاریخ:1398/01/03 18 : 11 : 00
دو نمونه از پاسخ سوالات دیروز
تعداد بازدید:1,691تاریخ:1398/01/03 18 : 10 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,627تاریخ:1398/01/03 18 : 10 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,295تاریخ:1398/01/02 18 : 06 : 30

توضیحات: 📣سوال امروز🎁 دوستان خود را فرا بخوانید طبق روال جدید مسابقه تا ساعت دوازده وقت پاسخ گویی به @kanoon12admin دارید. هنگام جواب دادن نام خود را نیز ارسال کنید. دوستانی که دیروز درست جواب داده بودند و هنوز نام خود را اعلام نکردند هم سریعتر اقدام نمایند. لطفاً جواب خود را همراه با توضیح کامل و مبسوط ارسال نمایید
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,810تاریخ:1398/01/02 16 : 13 : 01

🔵هم اکنون آزمونک های آنلاین فیزیک دوازدهم و ریاضی پایه در صفحه شخصی شما ➡️http://www.kanoon.ir/Plus/Quiz
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Plus/Quiz
تعداد بازدید:1,658تاریخ:1398/01/02 15 : 33 : 08

🔴نکات الکتریسیته ساکن ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230730 #نوروز #فیزیک 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230730
تعداد بازدید:97,116تاریخ:1398/01/02 13 : 00 : 06

توضیحات: 📕📕📘 کلاس‌های آنلاین نوروز 98 کنکوری ها + برنامه پخش و بازپخش لینک دانلود و بازپخش را در لینک زیر مشاهده کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/228736
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,571تاریخ:1398/01/02 12 : 51 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,600تاریخ:1398/01/02 12 : 51 : 32

توضیحات: دو نمونه از پاسخ های ارسالی برای مسابقه دیروز
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,812تاریخ:1398/01/01 20 : 02 : 37
مدل مسابقه به این سبک که هر کس در طول عید به بیشترین تعداد سوال درست جواب بده تغییر کرد یعنی مثلاً اگر پونزده سوال در مجموع داشته باشیم به کسایی که بیشترین تعداد رو جواب بدن جایزه تعلق میگیره این تصمیم به این خاطر بود که دوستان بر سر ساعت مسابقه توافق نداشتند، پس تصمیم گرفتیم از شروع مسابقه تا ساعت دوازده همون شب وقت داشته باشید برای پاسخگویی به مسابقه. پس تا ساعت دوازده منتظر پاسخ هاتون میمونیم.
تعداد بازدید:1,661تاریخ:1398/01/01 19 : 59 : 41
دوستان تا الان یازده نفر درست جواب دادن
تعداد بازدید:1,692تاریخ:1398/01/01 18 : 57 : 55
لطفاً کامل و به همراه توضیح کامل ارسال کنید
تعداد بازدید:1,661تاریخ:1398/01/01 18 : 54 : 25
جواب این سوال رو به آیدی که در بیو گذاشته شده ارسال کنید. اگر پیشنهاد بهتری در مورد ساعت این مسابقه یا نحوه برگزاری دارید هم همونجا مطرح کنید.
تعداد بازدید:1,751تاریخ:1398/01/01 18 : 53 : 07

توضیحات: 📣 سوال امروز 🎁 #گسسته 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,869تاریخ:1398/01/01 12 : 48 : 05

🔴جزوه کامل فصل یک و دو فیزیک دهم تهیه شده توسط احسان سوری دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230727 #نوروز #فیزیک 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230727
تعداد بازدید:1,748تاریخ:1398/01/01 11 : 15 : 44

🔴ده سوال پیشنهادی فیزیک دما و گرما تهیه شده توسط خودم😅(امیر حسین فراهانی) ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230721 #نوروز #فیزیک 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230721
تعداد بازدید:1,655تاریخ:1398/01/01 11 : 09 : 40

🔴نکات مهم فصل دما و گرما ویژه آزمون هفت فروردین ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230718 #نوروز #فیزیک 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230718
تعداد بازدید:1,869تاریخ:1398/01/01 01 : 38 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,744تاریخ:1397/12/29 22 : 09 : 42

توضیحات: فرا رسیدن سال نو پیشاپیش مبارک. سالی مهم برای شما که یکی از مهمترین وقایع زندگی شما یعنی کنکور در این سال اتفاق می افتد. امیدوارم بتونید به بهترین شکل ممکن کنکور رو بگذرونید و نتیجه ی زحماتتون رو در این سال بگیرید. از خوندن برای کنکور هم غافل نشید، این ایام نقش به سزایی در کنکور شما خواهد داشت. ما هم سعی میکنیم کمکتون کنیم.😅 از مسابقه ما هم غافل نشید فردا ساعت شش عصر منتظر ما باشید.🎁
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,665تاریخ:1397/12/29 18 : 38 : 42

توضیحات: ✳️ روش مطالعه پشتیبان ویژه‌ها در درس شیمی طی ایام نوروز (بخش دوم) 💎 رتبه های برتر کنکور سراسری برای مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.kanoon.ir/Article/230009 ‏🆔 @Vipposhtiban
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,749تاریخ:1397/12/29 09 : 58 : 38

🔵فیلم آموزش کامل فصل مغناطیس ویژه هفت فروردین .دوازدهم ریاضی ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230709 #نوروز #فیزیک 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230709
تعداد بازدید:1,744تاریخ:1397/12/28 22 : 38 : 28

🔴سوالات دامدار شیمی 2 آزمون‌های امسال دوازدهم ریاضی(قسمت اول) #نوروز #شیمی ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230808 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230808
تعداد بازدید:1,501تاریخ:1397/12/28 22 : 36 : 59

🔴سوالات دامدار شیمی دهم آزمون‌های امسال دوازدهم ریاضی(قسمت اول) ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230807 #نوروز #شیمی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230807
تعداد بازدید:1,499تاریخ:1397/12/28 19 : 06 : 23

🔵جزوه کامل فصل یک و دو شیمی ۲ ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230806 #نوروز #شیمی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230806
تعداد بازدید:1,318تاریخ:1397/12/28 19 : 05 : 25

🔴جزوه خلاصه نکات فصل یک شیمی دهم ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230805 #نوروز #شیمی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230805
تعداد بازدید:1,195تاریخ:1397/12/28 19 : 04 : 02

🔵خلاصه فصل سه شیمی دو ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230804 #نوروز #شیمی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230804
تعداد بازدید:1,223تاریخ:1397/12/28 19 : 03 : 12

🔴چند نکته از شیمی پایه کامنت های برتر ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230803 #نوروز #شیمی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230803
تعداد بازدید:1,380تاریخ:1397/12/28 19 : 01 : 59

🔵چند پرسش و پاسخ و حل چند تست شیمی ۱ و ۲ توسط دانشجویان برتر ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230802 #نوروز #شیمی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230802
تعداد بازدید:1,472تاریخ:1397/12/28 19 : 00 : 12

🔴چند پرسش و پاسخ برای شیمی یازدهم توسط دانشجویان برتر ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230798 #نوروز #شیمی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230798/
تعداد بازدید:117,170تاریخ:1397/12/27 20 : 44 : 41

توضیحات: 📗📙 آزمونک های آنلاین هرروز نوروز 98 هر روز نوروز از دوم فروردین آزمونک های آنلاین در صفحه شخصی شما فعال می شود . برای مشاهده برنامه آزمونک ها به صفحه شخصی خود مراجعه کنید ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/230483
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,680تاریخ:1397/12/27 15 : 24 : 16
📣📣📣🎁🎁یک سوال یک جایزه🎁🎁🎁 از روز اول فروردین به سوالی که راس ساعت شش بعد از ظهر در کانال گذاشته می شود پاسخ دهید و جایزه بگیرید.🎁😍😍😍 ⚠️به اولین نفری که به سوال پاسخ صحیح و کامل دهد جایزه تعلق میگیرد. 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:1,587تاریخ:1397/12/27 15 : 10 : 27
از این پس سوالات علمی خود را از آیدی @kanoon12admin بپرسید.😍😍 ✅انتقادات و پیشنهادات خود را به ما بگویید. ⬅️به سوالات شده در کانال پاسخ دهید و جایزه بگیرید.🎁🎁🎁 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:13,195تاریخ:1397/12/27 13 : 18 : 01

توضیحات: 😍تدریس خصوصی جزوه هوشمند توسط پشتیبان های ویژه 💢برای اطلاعات بیشتر عدد 1 را به 5000116463 ارسال نمایید. 💎دبیرتو | مرجع تدریس خصوصی توسط رتبه های برتر کنکور سراسری ↗️عضویت در دبیرتو : @Dabirto
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,771تاریخ:1397/12/26 23 : 13 : 51

🔴درسنامه کامل منطق ریاضی بسیاری از دانش آموزان در این قسمت مشکل دارند که توصیه میشه این جزوه رو دانلود کنن و لذت ببرن مشاهده و دانلود جزوه در سایت کانون در لینک زیر ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230430 #نوروز #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230430
تعداد بازدید:1,467تاریخ:1397/12/26 23 : 09 : 13

🔴ده سوال دامدار و منتخب هندسه پایه آزمون های امسال کانون مشاهده این سوالات در سایت کانون با کلیک بر روی این لینک زیر ➡️http://www.kanoon.ir/Article/230465 #نوروز #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230465
تعداد بازدید:24,293تاریخ:1397/12/26 19 : 49 : 37

توضیحات: 📘📗 برای هدف گذاری در دوران طلایی نوروز به صفحه شخصی خود مراجعه کنید در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Public/LoginStudent
ارسال عکس
تعداد بازدید:97,111تاریخ:1397/12/26 19 : 49 : 37

توضیحات: 📕📕📘 کلاس‌های آنلاین نوروز 98 کنکوری ها + برنامه پخش و بازپخش لینک دانلود و بازپخش را در لینک زیر مشاهده کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/228736
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,259تاریخ:1397/12/26 19 : 49 : 37

توضیحات: 📱 دوربین شما در دوران نوروز عکس های خود درباره نوروز را در سایت کانون قسمت دوربین شما ارسال کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Public/StudentPicture?catid=34#page=1
ارسال عکس
تعداد بازدید:48,533تاریخ:1397/12/26 19 : 49 : 37

توضیحات: 📘📗 سوالات پیشنهادی نوروز ، شخصی سازی شده برای شما نوروز 98 به صفحه شخصی خودتان مراجعه کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Public/LoginStudent
ارسال عکس
تعداد بازدید:56,624تاریخ:1397/12/26 19 : 49 : 37

توضیحات: 🔴🔴🔴 نوروز 98 همراه با سایت کانون : هرروز مطالب ویژه هر درس در همه گروه ها در لینک زیر: ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/230094
ارسال عکس
تعداد بازدید:117,170تاریخ:1397/12/26 19 : 48 : 15

توضیحات: 📗📙 آزمونک های آنلاین هرروز نوروز 98 هر روز نوروز از دوم فروردین آزمونک های آنلاین در صفحه شخصی شما فعال می شود . برای مشاهده برنامه آزمونک ها به صفحه شخصی خود مراجعه کنید ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/230483
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,559تاریخ:1397/12/26 18 : 47 : 19

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,437تاریخ:1397/12/26 18 : 36 : 09

توضیحات: توضیح منطق برنامه راهبردی آزمون هفت فروردین توسط دکتر محمد اکبری مدیر گروه آزمون دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:1,311تاریخ:1397/12/26 18 : 17 : 03

🔵ده تست پیشنهادی معادلات و نامعادلات حسابان 1 ⚠️ سوالات متوسط و سخت می باشد از این رو توصیه میشود جهت مرور بررسی شود. ✏️این سوالات توسط امیر حسین فراهانی رتبه 19 منطقه دو کنکور 97 (خودم😅) طراحی و انتخاب شده اند. دریافت این سوالات و پاسخنامه و دیدن این مطلب در سایت در این لینک #نوروز #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230259
تعداد بازدید:1,162تاریخ:1397/12/26 18 : 08 : 02

🔴جزوه کامل تابع فصل دو حسابان یک دریافت از سایت کانون در این لینک #ریاضی #نوروز 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230264
تعداد بازدید:1,132تاریخ:1397/12/26 18 : 06 : 59

🔵نکات مثلثات از رادیان تا مجموع و تفاضل زوایا دریافت از سایت کانون در این لینک #نوروز #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230468
تعداد بازدید:1,191تاریخ:1397/12/26 18 : 05 : 19

🔴ده سوال دامدار و منتخب هندسه پایه آزمون های امسال کانون مشاهده این سوالات در سایت کانون با کلیک بر روی این لینک #نوروز #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230460
تعداد بازدید:1,470تاریخ:1397/12/26 18 : 02 : 03

🔵خلاصه نکات مثلثات به قلم یاسمن شیخان رتبه 49 کنکور سراسری 97 دریافت از این لینک #نوروز #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230263
تعداد بازدید:1,502تاریخ:1397/12/26 17 : 59 : 05

🔴درسنامه کامل فصل مبانی ریاضیات کتاب آمار و احتمال در این لینک. #نوروز #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230416
تعداد بازدید:2,349تاریخ:1397/12/25 19 : 24 : 39

توضیحات: به گزارش مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، امیر شاملو استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف گفت: دستگاه تکثیر ژن (PCR) مبتنی بر قطره پایه در تمامی آزمایشگاه‌های زیستی، پاتولوژی، بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها است که معمولاً به صورت روزانه کاربرد دارد و تاکنون از نمونه‌های خارجی این دستگاه استفاده شده است. وی اظهار داشت: اخیراً چند نمونه داخلی با روش‌های سنتی و تجاری ساخته شده که به دلیل بالا بودن قیمت، تهیه آن برای آزمایشگاه‌ها دشوار است بنابراین ما با هدف حفظ دقت و کاهش قیمت اقدام به ساخت دستگاه تکثیر ژن در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف کردیم. استاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: دستگاه ساخته شده در واقع دارای سیستمی متمایز از روش‌های سنتی و تجاری موجود در بازار است و با هزینه‌هایی بسیار کمتر قادر به انجام عملیات تکثیر ژن است. شاملو افزود: این دستگاه تکثیر ژن دقت را با استفاده از نانو ذرات‌ها در همان حد نمونه‌های ظتجاری حفظ و سرعت را نیز فزایش داده است که این افزایش سرعت ۳۰ تا ۴۰ درصد نمونه‌های خارجی است. اما از لحاظ هزینه، قیمت یک دهم نمونه‌های مشابه تجاری است. مشاهده کامل خبر 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,681تاریخ:1397/12/25 17 : 59 : 02

سوالات پیشنهادی کتاب آبی ادبیات کنکور منطبق بر بودجه بندی آزمون 7 فروردین این سوالات توسط خانم فاطمه اکبری رتبه 35 کنکور 96 پیشنهاد شده است. برای دیدن این مطلب بر روی سایت بر روی لینک کلیک کنید. 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230043
تعداد بازدید:1,925تاریخ:1397/12/25 15 : 15 : 10

توضیحات: 🔴علی بالاپور - رتبه ۲۹ منطقه ۲ ریاضی - دانشجوی کامپیوتر شریف 1- لغت: * لغات ادبیات جزو قسمت‌های حفظی ادبیات هست. * پس باید به صورت منظم مرور شوند. من با توجه به مباحث و دروس ادبیات در آزمون بعد، 2 یا 3 بار لغات را مرور می‌کردم. * هم‌چنین روزانه 10 تست شمارشی و دشوار از مبحث لغات می‌زدم. 2- آرایه: یکی از تست‌های مفهومی و دشوار ادبیات هست و اکثر دانش‌آموزان در این مبحث مشکل دارند و برخی نیز به سوالات این مبحث پاسخ نمی دهند. من به این مبحث مثل یک سکوی پرتاب نگاه می‌کردم. با توجه به این مبحث مثل یک سکوی پرتاب نگاه می‌کردم. با توجه به مبحثی که داشتم در این مبحث، قبل از تعطیلات نوروز و در حین نوروز زیاد کار کردم و هر روز تعدادی قسمت دشوار آرایه می‌زدم. با این کار هم در مبحث آرایه پیشرفت کردم و هم در مبحث قرابت. همچنین درک ادبی‌ام هم بیشتر شد. توصیه می‌شود مقاله کامل در سایت هم مطالعه شود. این مطلب گزیده بهترین روش های مطالعه ادبیات است که پشتیبان ویژه ها ارائه کرده اند. برای مشاهده مقاله کامل و دیدن روش های مطالعه بیشتر بر روی لینک کلیک کنید. 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,229تاریخ:1397/12/24 21 : 25 : 41
من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم. برای مباحث پایه تعداد زیادی تست می زنم. در مباحث دوازدهم با توجه به حجم زیاد درس، ابتدا درسنامه را به طور سریع مطالعه می کنم و سپس تست ها را در طول هفته پاسخ می دهم. سعید خانبابایی تراز 7326 از ملكان #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #شیمی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,109تاریخ:1397/12/24 15 : 12 : 22

🔵سوالات پیشنهادی از کتاب آبی دینی 📕 گردآوری و تنظیم از خانم الهام محمدی رتبه 35 کنکور 96👌 برای مشاهده این مطلب در سایت کانون بر روی لینک کلیک کنید 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/230039/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
تعداد بازدید:2,744تاریخ:1397/12/23 17 : 41 : 56

توضیحات: همان طور که می دانید فعل های عربی وقتی در گروه دوم (ثلاثی مزید) قرار می گیرند، معناهای متفاوتی ایجاد می کنند. بنابراین ما در عربی فعل هایی داریم که ظاهری شبیه به هم دارند و در واقع از یک ریشه هستند، اما معناهای متفاوتی دارند. آشنایی با این فعل ها و معنا و کاربردشان می تواند در سوالات ترجمه، کلوزتست و قواعد بسیار کمک کننده باشد. این افعال در کتاب های درسی جمع آوری شده اند و به همراه معنی و مثال کاربردی در یک جدول آورده شده اند. برای مشاهده کامل مطلب و دانلود فایل کامل مطلب بر روی این لینک کلیک کنید. تهیه شده توسط سید محمد علی مرتضوی دبیر عربی و از طراحان آزمون کانون #عربی #نوروز 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,772تاریخ:1397/12/23 16 : 55 : 54
هر روز میتوانید با مراجعه به صفحه مقطع دوازدهم ریاضی و صفحه دوازدهم عمومی شاهد مطالب مرتبط با درس همون روز باشید. 🔴 سعی میشود در کانال تلگرام هم به طور کامل پوشش داده شود.
تعداد بازدید:1,895تاریخ:1397/12/23 16 : 51 : 08

توضیحات: برنامه ویژه کانال تلگرامی دوازدهم ریاضی و سایت کانون برای نوروز😍😍 هر روز یک درس مسابقه های علمی🎁🎁🎁 و کلی چیز جذاب دیگه برنامه تغییر پیدا کرده است. جای ادبیات و ریاضی روز شنبه تغییر کرده است. ریاضی چهارشنبه حذف میشود . به طور کلی ریاضی در روز یکشنبه خواهد بود. با ما در نوروز همراه باشید. 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,752تاریخ:1397/12/22 16 : 46 : 09

توضیحات: روش دوم و تستی 🔔 سوالات برگزیده حسابان 2 و ریاضی پایه 👆🏻👆🏻 آزمون 7️⃣1️⃣ اسفند ماه ❄️ #پورشایان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,053تاریخ:1397/12/22 16 : 45 : 53

توضیحات: روش دوم و تستی 🔔 سوالات برگزیده حسابان 2 و ریاضی پایه 👆🏻👆🏻 آزمون 7️⃣1️⃣ اسفند ماه ❄️ #پورشایان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,028تاریخ:1397/12/20 16 : 19 : 45
من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم. در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم. تست های محاسباتی را در همان روز مطالعه و تست های حفظی را چند روز پس از مطالعه حل می کنم. سید ارشان دلیلی تراز 8096 از ساري #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #شیمی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:4,139تاریخ:1397/12/16 17 : 59 : 04
توضیحات: پاسخنامه پیش آزمون مشتق ویژه هفده اسفند نوشته شده توسط عزیزالله علی‌اصغری 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,219تاریخ:1397/12/16 17 : 58 : 27
توضیحات: پیش آزمون مشتق ویژه هفده اسفند نوشته شده توسط عزیزالله علی‌اصغری 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,783تاریخ:1397/12/16 17 : 58 : 00
توضیحات: پاسخنامه پیش آزمون ریاضیات گسسته ویژه هفده اسفند نوشته شده توسط عزیزالله علی‌اصغری 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,668تاریخ:1397/12/16 17 : 56 : 29
توضیحات: پیش آزمون ریاضیات گسسته ویژه هفده اسفند نوشته شده توسط عزیزالله علی‌اصغری 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,484تاریخ:1397/12/16 15 : 34 : 00
من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم. در این درس همگام با دبیر پیش می روم و در طول هفته لغات درس را کار می کنم. یک روز در هفته گرامر را مطالعه می کنم و بعد از چند روز تست های آن را می زنم. زینب سعیدی تراز 7315 از بهشهر #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #زبان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:7,055تاریخ:1397/12/13 16 : 20 : 11
توضیحات: نکته ای درباره بخش حذفی امار و احتمال در آزمون ۱۷ اسفند ، محمد اکبری مسئول گروه ازمون های دوازدهم ریاضی کانون فرهنگی اموزش
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:9,555تاریخ:1397/12/12 19 : 23 : 12
⭕️ کنکور را بشناسیم ، خواندن و تست زدن خالی را همه بلدند! 💎 فرشاد جهانبخش رتبه۸۷ منطقه۲ - پزشکی تهران 🖋قضیه ای که خیلی از دانش آموز ها در رابطه با آن مشکل دارند این است که ادعا دارند ساعت مطالعه خوبی دارند و مطلب را خوب میخوانند و تست هایش را هم خوب حل کرده و بررسی میکنند ولی باز هم در کنکور نتیجه مطلوب را نمیگیرند! 🔑باید خدمت دانش آموزای عزیز عرض کنم که خواندن و تست زدن را همه بلدند اما مشکل خیلی از بچه ها از این جا ناشی میشه که فقط به فکر تمام کردن تست های مبحث خوانده شده اند؛ یعنی، تنها فکرشان تمام کردن تست ها بوده و به دنبال حسِ خوبِ رضایتِ درونی از خود، بعد تمام کردن خواندن یک مبحث خاص میباشند. 🔍تست زدن بدون نتیجه گیری آخر ، دردی را دوا نخواهد کرد! 💡تست زدن باید به گونه ای باشد که بعد از تمام کردن تست های مبحث مربوطه، نتیجه گیری های زیر انجام شود: 1️⃣ از کدام مباحث درس سوال های زیادی طرح میشود. 2️⃣سوال های کدام مباحث راحت، سخت ، وقت گیر و... میباشد. 3️⃣از کدام مباحث سوال های دام دار زیادی طرح شده بود یا میتواند درآینده طرح شود. 4️⃣چه تعداد سال همه ساله از مبحث مورد نظر طرح میشود. 5️⃣چند نوع تیپ سوال همه ساله مطرح میشود. 6️⃣فرمول ها و راه حل های هر تیپ سوال کدام ها میباشند. 7️⃣با کدام فرمول ها یا روش ها راحت تر به جواب خواهم رسید. 8️⃣سوال های کنکور به کدام سمت میروند. ✅وقتی همه موارد بالا کاملا شفاف سازی و مشخص شد ، آنموقع میتوان ادعا داشت که یادگیری کامل بوده و تست زدن ما هدفمند بوده است. ↗️ برای ارتباط با پشتیبان ویژه ها و آشنایی با خدمت پشتیبانی ویژه با شماره 02186121706 تماس بگیرید و یا عدد 6 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید. همچنین می توانید سوالات خود را در مورد خدمات پشتیبان ویژه در آی دی زیر مطرح کنید. ‏@vipposhtiban_admin 🆔 @vipposhtiban
تعداد بازدید:2,818تاریخ:1397/12/11 18 : 56 : 51
من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم. در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و تست های کتاب آبی کانون را در سه زمان مختلف حل می کنم. سید ماهان قریشی تراز 7641 از ساري #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,214تاریخ:1397/12/08 16 : 07 : 42

توضیحات: 📕کتاب سه سطحی فیزیک پایه 🔵سوالات شناسنامه دار 🔴مرور حجم مطالب زیاد در حجم کم🤓 🔵مناسب جهت دوران عید 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,028تاریخ:1397/12/07 17 : 12 : 01
من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم. در این درس ابتدا جزوه دبیر را به طور کامل مطالعه می کنم. پس از تسلط به مطالب جزوه دبیر نصف تست های کتاب آبی کانون را به صورت مضربی حل می کنم. پس از یک هفته بقیه تست های کتاب آبی کانون را حل می کنم. در هنگام حل تست، تست های مهم را نشان دار می کنم و تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم. حسین آقایی تراز 8081 از شيرگاه #کلکسیون_روش‌های_مطالعه🤓 #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,819تاریخ:1397/12/06 21 : 51 : 57

توضیحات: کتاب آمار و احتمال و ریاضیات گسسته آبی کانون پیمانه ای منطبق بر آزمون های برنامه ای کانون 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,759تاریخ:1397/12/06 15 : 45 : 51

توضیحات: حل برخی سوالات به روش متفاوت حسابان و ریاضی پایه با روش متفاوت توسط آقای پورشایان #حسابان #پورشایان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,901تاریخ:1397/12/05 17 : 33 : 13

توضیحات: درصد مراجعه: ۳۹ درصد درصد پاسخگویی به گزینه صحیح: ۲۶درصد #شیمی۳ #دشوار #سه_اسفند 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,386تاریخ:1397/12/05 17 : 28 : 53

توضیحات: درصد مراجعه: ۲۵ درصد درصد پاسخگویی به گزینه صحیح: ۲۱ درصد #حسابان #دشوار #سه_اسفند 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,110تاریخ:1397/12/05 17 : 27 : 18

توضیحات: درصد مراجعه:۱۵ درصد درصد پاسخگویی به گزینه صحیح: ۱۲ درصد #ریاضی‌پایه #دشوار #سه_اسفند 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,986تاریخ:1397/12/05 17 : 25 : 51

توضیحات: درصد مراجعه: ۲۴ درصد درصد پاسخگویی به گزینه صحیح: ۱۳ درصد #فیزیک #دشوار #سه_اسفند 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,926تاریخ:1397/12/05 17 : 25 : 00

توضیحات: درصد مراجعه: ۱۸ درصد درصد پاسخگویی به گزینه صحیح: ۱۱ درصد #گسسته #دشوار #سه_اسفند 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,078تاریخ:1397/12/05 17 : 21 : 02

توضیحات: درصد مراجعه: ۱۳درصد درصد پاسخگویی به گزینه صحیح: ۸ درصد #هندسه۳ #دشوار #سه_اسفند 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,076تاریخ:1397/12/05 17 : 17 : 42
در ادامه تست هایی با کمترین میزان مراجعه (دشوارترین) در آزمون سه اسفند را خواهید دید.
تعداد بازدید:2,076تاریخ:1397/12/05 16 : 41 : 38
📣📣📣📣📣 بخش جدید کانال و سایت از این پس بعد از برگزاری آزمون سوالات با دشواری بیشتر و درصد پاسخگویی کمتر در هر درس مشخص میشوند و به همراه پاسخ نامه در صفحه مقطع دوازدهم ریاضی و همین کانال قرار می‌گیرند. 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,474تاریخ:1397/12/04 21 : 08 : 49
من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم. در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم. تست های محاسباتی را در همان روز مطالعه و تست های حفظی را چند روز پس از مطالعه حل می کنم. سید ارشان دلیلی - تراز 8096 از ساري #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #شیمی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:52,594تاریخ:1397/12/04 18 : 31 : 31

توضیحات: 📕 آلبوم افتخارات : نفرات برتر امسال کانون در همه گروه ها در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/227932
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,475تاریخ:1397/12/03 18 : 49 : 35

توضیحات: نگاه آماری به آزمون امروز پایه دوازدهم ریاضی دروس عمومی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,049تاریخ:1397/12/03 18 : 48 : 50

توضیحات: نگاه آماری به آزمون امروز پایه دوازدهم ریاضی دروس اختصاصی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,713تاریخ:1397/12/03 15 : 13 : 58

توضیحات: پاسخنامه کلیدی آزمون امروز 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,833تاریخ:1397/12/03 15 : 11 : 12
توضیحات: 📌پاسخنامه تشریحی آزمون سه اسفند 🔴پایه دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,741تاریخ:1397/12/02 16 : 18 : 55
من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم. ابتدا مطالب را در کلاس درس یاد می گیرم و سپس لغات جدید را یادداشت می کنم. تعدادی درک مطلب در طول هفته حل می کنم. محمدامین رامی تراز 7575 آبادان #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #زبان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:9,553تاریخ:1397/12/02 14 : 42 : 00
⭕️ کنکور را بشناسیم ، خواندن و تست زدن خالی را همه بلدند! 💎 فرشاد جهانبخش رتبه۸۷ منطقه۲ - پزشکی تهران 🖋قضیه ای که خیلی از دانش آموز ها در رابطه با آن مشکل دارند این است که ادعا دارند ساعت مطالعه خوبی دارند و مطلب را خوب میخوانند و تست هایش را هم خوب حل کرده و بررسی میکنند ولی باز هم در کنکور نتیجه مطلوب را نمیگیرند! 🔑باید خدمت دانش آموزای عزیز عرض کنم که خواندن و تست زدن را همه بلدند اما مشکل خیلی از بچه ها از این جا ناشی میشه که فقط به فکر تمام کردن تست های مبحث خوانده شده اند؛ یعنی، تنها فکرشان تمام کردن تست ها بوده و به دنبال حسِ خوبِ رضایتِ درونی از خود، بعد تمام کردن خواندن یک مبحث خاص میباشند. 🔍تست زدن بدون نتیجه گیری آخر ، دردی را دوا نخواهد کرد! 💡تست زدن باید به گونه ای باشد که بعد از تمام کردن تست های مبحث مربوطه، نتیجه گیری های زیر انجام شود: 1️⃣ از کدام مباحث درس سوال های زیادی طرح میشود. 2️⃣سوال های کدام مباحث راحت، سخت ، وقت گیر و... میباشد. 3️⃣از کدام مباحث سوال های دام دار زیادی طرح شده بود یا میتواند درآینده طرح شود. 4️⃣چه تعداد سال همه ساله از مبحث مورد نظر طرح میشود. 5️⃣چند نوع تیپ سوال همه ساله مطرح میشود. 6️⃣فرمول ها و راه حل های هر تیپ سوال کدام ها میباشند. 7️⃣با کدام فرمول ها یا روش ها راحت تر به جواب خواهم رسید. 8️⃣سوال های کنکور به کدام سمت میروند. ✅وقتی همه موارد بالا کاملا شفاف سازی و مشخص شد ، آنموقع میتوان ادعا داشت که یادگیری کامل بوده و تست زدن ما هدفمند بوده است. ↗️ برای ارتباط با پشتیبان ویژه ها و آشنایی با خدمت پشتیبانی ویژه با شماره 02186121706 تماس بگیرید و یا عدد 6 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید. همچنین می توانید سوالات خود را در مورد خدمات پشتیبان ویژه در آی دی زیر مطرح کنید. ‏@vipposhtiban_admin 🆔 @vipposhtiban
تعداد بازدید:2,324تاریخ:1397/12/02 12 : 51 : 33
توضیحات: پاسخنامه سوالات درس گسسته توسط آقای علی اصغری تهیه شده بود 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,167تاریخ:1397/12/02 11 : 26 : 38

توضیحات: 🔴بهبود تمرکز با کمک یک بازی!🕹 پژوهشگران "دانشگاه کمبریج"، نوعی بازی طراحی کرده‌اند که به کاربران کمک می‌کند توجه و تمرکز خود را بهبود بخشند. به گزارش ایسنا و به نقل از یورک الرت، پژوهشگران "دانشگاه کمبریج"(University of Cambridge)، نوعی بازی جدید برای آموزش مغز ابداع کرده‌اند که می‌تواند تمرکز کاربران را بهبود بخشد. آنها باور دارند که این بازی می‌تواند راهی برای مقابله با حواس‌پرتی‌های روزانه جهان تجاری باشد. خواندن متن کامل مقاله در لینک زیر: https://bit.ly/2EiFHJq 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,747تاریخ:1397/12/01 22 : 21 : 15
توضیحات: 🤓آزمونک ده سوالی ریاضی پایه 🔵ویژه آزمون سه اسفند ✏️نوشته شده توسط مهدی حاجی نژادیان ❗️توصیه میشود قبل از آزمون بررسی کنید. 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,259تاریخ:1397/12/01 19 : 11 : 50
من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم. در این درس همگام با دبیر پیش می روم و در طول هفته لغات درس را کار می کنم. یک روز در هفته گرامر را مطالعه می کنم و بعد از چند روز تست های آن را می زنم. زینب سعیدی - تراز 7315 روش مطالعه درس زبان - بهشهر #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #زبان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,808تاریخ:1397/12/01 17 : 55 : 26
توضیحات: 🤓آزمونک نه سوالی مشتق 🔵ویژه آزمون سه اسفند ✏️نوشته شده توسط مهدی حاجی نژادیان ❗️توصیه میشود قبل از آزمون بررسی کنید. 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,747تاریخ:1397/11/30 19 : 09 : 47

توضیحات: 📣📣📣📣📣📣 گروه هنر کانون برگزار می‌کند: 📷دومین جشنواره عکس پنجره با موضوع اتاق مطالعه من🤓 لازم به ذکر است بهترین عکس جشنواره عکسی ست که دارای دو ویژگی باشد: 1. کارآمد بودن هرچه بیشتر فضا برای مطالعه ( به عبارتی زیبایی آن در اولویت نیست) 2. عکاسی خلاقانه و ماهرانه از موضوع (شامل نور مناسب، ترکیب‌بندی مناسب و...). +جوایز ارزنده 💰 💰 برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.kanoon.ir/Article/227427
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,505تاریخ:1397/11/30 14 : 26 : 08

توضیحات: برنامه آزمون های تشریحی کانون پایه دوازدهم @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,928تاریخ:1397/11/29 19 : 04 : 42
🔴من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم. این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم و ابتدا قواعد را می خوانم و سپس تست می زنم. هر روز یک درک مطلب حل می کنم و این مبحث را با مرور یاد می گیرم. امیرعلی مستغیث تراز 7607 از تبريز #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #عربی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,323تاریخ:1397/11/29 15 : 14 : 11
توضیحات: 🤓سوالات پیشنهادی برای آزمون سه اسفند 📒درس گسسته 🖋تهیه شده توسط آقای علی اصغری #پیشنهادی #گسسته #علی‌اصغری 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,396تاریخ:1397/11/28 23 : 44 : 09
⭕️ گفت و گو با علیرضا شاطری 💎 رتبه ۱ کنکور سراسری ریاضی سال ۹۷ - دانشجوی کامپیوتر شریف 🖋 برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون برای من حکم نقشه‌ی راه داشت و با الهام از آن، برنامه‌ی شخصی خود را مدون می‌کردم. 🔑 تلاش جدی برای کنکور را از سال سوم دبیرستان با 7 ساعت مطالعه روزانه شروع کردم و در این دوران به میانگین تراز 8000 رسیدم. سپس توانستم ساعت مطالعه‌ی خود را به طور پیوسته افزایش دهم و در سال چهارم به میانگین 11 ساعت مطالعه‌ی روزانه و تراز 8400 برسم. ✅ نقطه‌ی قوت من در آزمون‌های کانون و کنکور درس فیزیک بود که توانستم نمره‌ی 97 را کسب کنم. 💡روش مطالعه من در درس فیزیک: ابتدا مباحث را مفهومی می‌خواندم و بیش‌تر زمان مطالعه‌ام را به تست‌زنی اختصاص می‌دادم؛ به گونه‌ای که در جلسه‌ی کنکور، اکثر سؤالات برایم تکراری و آشنا بود. استفاده از کتاب‌های سه‌سطحی بعد از تسلط نسبی بر مطالب، به دلیل وجود تست‌های مناسب و دشوار، در موفقیت من در این درس نقش بسزایی داشت. ↗️ برای ارتباط با پشتیبان ویژه ها و آشنایی با خدمت پشتیبانی ویژه با شماره 02186121706 تماس بگیرید و یا عدد 6 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید. همچنین می توانید سوالات خود را در مورد خدمات پشتیبان ویژه در آی دی زیر مطرح کنید. ‏@vipposhtiban_admin 🆔 @vipposhtiban
تعداد بازدید:2,379تاریخ:1397/11/28 20 : 31 : 53

توضیحات: 📣📣📣📣📣📣 🎥 کلیپ کوتاه ومشاوره ای ♦️دفتر پاسخبرگ محصول جدید کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) #مشاوران #اولیا #دانش‌آموزان 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,172تاریخ:1397/11/28 18 : 23 : 32

توضیحات: به زودی صفحه اینستاگرامی ما هم فعالیت خود را از سر خواهد گرفت صفحه اینستاگرام ما را نیز دنبال کنید. https://www.instagram.com/kanoonir_12r?r=nametag 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,265تاریخ:1397/11/28 18 : 12 : 08
🔵من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم. برای ریاضی پایه ابتدا درسنامه را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تست های علامت دار خودم از کتاب سه سطحی را حل می کنم و خلاصه های خودم را مطالعه و مرور می کنم. برای حسابان 2 ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و پس از 3 روز تست های آن مبحث را حل می کنم. برای هندسه ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست های آن مبحث را پاسخ می دهم. برای گسسته ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم. سجاد محمدی تپه تراز 7838 از آمل #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,636تاریخ:1397/11/28 16 : 17 : 46
توضیحات: 📕جزوه بسیار کاربردی مشتق شامل جزوه خلاصه تست های منتخب روش های حل سریع تر تست ها ✏️نوشته شده توسط آقای حاجی نژادیان یکی از طراحان سوال آزمون های برنامه کانون 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:54,605تاریخ:1397/11/27 16 : 08 : 16

📕 فهرست نهایی حذفیات کنکور 98 - نظام قدیم ( اصلاحیه) در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/226987
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/226987
تعداد بازدید:2,789تاریخ:1397/11/27 13 : 51 : 25

توضیحات: اصلاحیه سازمان سنجش درباره نور هندسی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,185تاریخ:1397/11/27 12 : 25 : 29
‍ 📣📣📣📣📣📣📣📣 مدارک ثبت نام کنکور سراسری 98 یک: فایل عکس اسکن شده ○عکس تمام رخ  4*3 یا 4*6 که در سال جاری گرفته شده باشد .  تصوير داوطلب باید، كاملا واضح و بدون اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد .  ○اسكن عكس از روی كارت های شناسایی كارت ملی ، شناسنامه و مدارك مشابه قابل قبول نیست. دو: سریال کارت های اعتباری ○داوطلبان برای شروع ثبت نام اینترنتی کنکور سراسری نیاز به سریال 12 رقمی دارند تا بتوانند وارد فرم ثبت نام شوند . برای دریافت سریال ثبت نام داوطلبان باید هزینه ثبت نام کنکور 98 را بپردازند . شما با پرداخت هزینه ثبت نام ، سریال 12 رقمی ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد . سه: مدارک شناسایی ○با توجه به اینکه بخش اول ثبت نام کنکور سراسری مربوط به اطلاعات فردی و تحصیلی داوطلب می باشد لازم است شما مدارک خود را که که شامل شماره شناسنامه ، شماره کارت ملی ، سری و سریال شناسنامه و کارنامه ترم اول دوازدهم و برای نظام قدیم:دیپلم و پیش دانشگاهی می باشد را از قبل آماده کرده باشید . چهار :کد سوابق دوازدهم و یا دیپلم و کد سوابق پیش دانشگاهی : ○توجه داشته باشید : کد سوابق تحصیلی دیپلم فقط برای افرادی لازم است که دیپلم خود را در یکی از رشته های نظری مثل ریاضی ، تجربی ، انسانی از سال 84 به بعد گرفته اند و کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی هم فقط برای دانش آموزانی است که پیش دانشگاهی خود را از سال 1391 به بعد گرفته اند. بنابراین اگر دیپلم نظام قدیم یا فنی حرفه ای یا کاردانش دارید یا دیپلم تان را قبل از سال 84 گرفته اید نیازی به دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم ندارید و همچنین اگر به جای پیش دانشگاهی می خواهید از مدرک کاردانی تان استفاده کنید یا پیش دانشگاهی تان را قبل از سال 91 گرفته اید نیازی به دریافت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی ندارید. پنج: كد مربوط به منطقه و كد پستی محل سكونت شش: كد وضعيت نظام وظيفه در صورتی که داوطلب مرد است آقایون باید وضعیت نظام وظیفه خود را با استفاده از دفترچه ثبت نام کنکور سراسریمشخص کنند و در فرم ثبت نام وارد نمایند . هفت: كد پیگيری مربوط به سهمیه رزمندگان  ○رزمندگانی که ازتاريخ 59/06/31 لغايت 67/06/31 حداقل شش 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتی جبهه های نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند ، می توانند برای استفاده از سهمیه مربوطه به ارگان ذيربط مراجعه و نسبت به دریافت کد پیگیری 12 رقمی اقدام کنند و در زمان ثبت نام در فرم ثبت نام کنکور 98 کد مزبور را وارد نمایند . هشت: میزان تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور ○اگر مشمول سهمیه ایثارگران هستید باید براساس سوابق حضور پدرتان در دفاع مقدس یا درصد جانبازی ایشان سهمیه 5 درصدی ایثارگران یا سهمیه 25 درصدی را انتخاب نمایید . همچنین اگر مشمول هیچ سهمیه ای نیستید باید سهمیه مناطق را انتخاب نمایید . نه: تشکیل پرونده داوطلبان معلول داوطلبان معلول برای شرکت در کنکور 98 می بایست در سازمان بهزیستی پرونده داشته باشند . چون وضعیت این داوطلبان از سازمان بهزیستی استعلام خواهد شد . از این رو متقاضیان معلولی که در این سازمان تشکیل پرونده نداده اند لازم است با مراجعه به ادارات بهزیستی نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند . ده - كد 13 رقمی مربوط به داوطلبان غیر ايرانی داوطلبان غیر ایرانی که شرایط شرکت در کنکور سراسری 98 را دارند طبق شرایط دفترچه با مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org کد پیگیری 13 رقمی خود را دریافت کنند و در فرم ثبت نام وارد نمایند . 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,664تاریخ:1397/11/25 16 : 14 : 06

توضیحات: کتاب آبی آمار و احتمال ریاضیات گسسته تالیف گروهی درخت دانش منطبق بر آزمون های برنامه ای کانون 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,180تاریخ:1397/11/24 15 : 36 : 44
دو عکس بالا : حل سوالات آزمون ۱۹ بهمن با روش‌دوم توسط آقای پورشایان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,757تاریخ:1397/11/24 15 : 34 : 26

توضیحات: #پورشایان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,484تاریخ:1397/11/24 15 : 34 : 13

توضیحات: #پورشایان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,092تاریخ:1397/11/23 20 : 49 : 57

توضیحات: فیلم توضیح منطق آزمون از زبان آقای محمد اکبری مدیر گروه آزمون دوازدهم ریاضی حتما ببینید تا با ویژگی های آزمون بعد و منطق اون آشنا بشین. 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,937تاریخ:1397/11/23 15 : 00 : 28
من در این درس ابتدا تست های کنکور را حل کرده و سپس تست های تالیفی آن مبحث را حل می‌کردم. بعد از حل تست، برای مرور تست‌های غلط و نکته‌دار آن مبحث را دوره می‌کردم و اشکالات خودم را شناسایی می‌کردم. امیرمهدی جودی رتبه ۳۷ منطقه یک رشته ریاضی کنکور ۹۷ #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #ریاضی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:4,471تاریخ:1397/11/20 15 : 40 : 56
توضیحات: 📌آموزش اولیه هندسه ۳ 🔴 مختص ازمون ۳ اسفند 🔴نویسنده : مهدی حاجی نژادیان 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,530تاریخ:1397/11/20 09 : 35 : 27

توضیحات: 🎥تحلیل ویدیویی گسسته آزمون نوزده بهمن 🔴 توسط آقای عزیزالله علی‌اصغری 🎯 @riyazikanoom
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,913تاریخ:1397/11/19 19 : 48 : 25

توضیحات: آمار جالب و قابل توجه آزمون امروز (اختصاصی گروه دوازدهم ریاضی) این آمار شامل: 🔵 بیشترین درصد در هر درس 🔵 بیشترین تراز در هر درس 🔵 تعداد‌‌نفراتی که بیشترین درصد رو زدند 🔵 میانگین درصد در هر درس میشه. 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:47,517تاریخ:1397/11/19 16 : 01 : 53

توضیحات: 🔴 کارنامه آزمون 19 بهمن در صفحه شخصی شما 🔴 🌐 http://www.kanoon.ir/Public/LoginStudent 🌐 http://www.kanoon.ir/instagram
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,179تاریخ:1397/11/19 14 : 32 : 19

توضیحات: 📌کلید آزمون امروز 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,079تاریخ:1397/11/19 14 : 30 : 44
توضیحات: 📌 پاسخنامه تشریحی آزمون امروز✏️ 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,484تاریخ:1397/11/17 22 : 25 : 39
من در این درس بسیار تست می‌زدم؛ چون در سال‌های اخیر مسائل چالشی شیمی افزایش یافته و فقط با تست زنی زیاد می‌توان در این درس موفق شد. من نکات مهم این درس را خلاصه‌نویسی می‌کردم که در دوران جمع‌بندی بسیار به کمکم آمد. امیرحسین استقامت رتبه ۸ کشور کنکور ۹۷ رشته ریاضی #کلکسیون_روش‌های_مطالعه #شیمی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,399تاریخ:1397/11/17 19 : 36 : 20

مهاجرت معکوس هزار فارغ‌التحصیل از ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان/ جوانان ایرانی کار در «هاروارد» و «کمبریج» را رها کردند و به کشور بازگشتند مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با دکتر بیرنگ مشاهده متن کامل در لینک زیر: https://bit.ly/2DeW5co 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://bit.ly/2DeW5co
تعداد بازدید:2,975تاریخ:1397/11/17 16 : 01 : 50
توضیحات: جزوه دین و زندگی درس هفت دوازدهم منبطق بر آزمون نوزده بهمن قسمت دوم نوشته محمدعلی رشادی #دین_و_زندگی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,639تاریخ:1397/11/17 16 : 01 : 34
توضیحات: جزوه دین و زندگی درس هفت دوازدهم منبطق بر آزمون نوزده بهمن قسمت اول نوشته محمدعلی رشادی #دین_و_زندگی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:8,750تاریخ:1397/11/16 23 : 17 : 13

💠قدرت مواجه با ضعف خود را بدست بیاورید! 💎نغمه قلم‌سیاه رتبه 24 منطقه 2 رشته ریاضی – مهندسی معماری دانشگاه تهران ✍️با ضعف خود مواجه شوید عموماً دانش‌اموزان (حتی دانش‌آموزان برتر) در کنار نقاط قوت خود، یک یا 2 درس دارند که تا حدودی نقطة ضعف آن ها شناخته می‌شود. که دروسعمومی برای دانش‌آموزان برتر جزو اصلی‌ترین نقاط ضعف است و از این بین ادبیات حرف اول را می‌زند. در این رابطه سعی کنید: 1️⃣ دیدگاه خود را در رابطه با درسی که در آن ضعف دارید، عوض کنید. عموماً وقتی دانش‌آموزی در یک درس خاص بعد از 2 یا حداکثر 3 آزمون نتیجة مطلوب خود را کسب نکند ترس و بی‌انگیزگی نسبت به آن درس پیدا می‌کند که همین امر باعث می‌شود هر بار نتیجة آن نسبت به بار قبل بدتر شود. بنابراین سعی کنید قبل از هر چیزی ذهنیت خود را نسبت به درسی عوض کرده و با دیدگاه خوبی شروع به مطالعة درس کنید. 2️⃣ عموماً در درس ادبیات دانش‌آموزان روش مطالعه نادرستی دارند. به این معنا که فکر می‌کنند چون یک درسی عمومی است صرفاً باید آن را مطالعه کنند. در حالیکه ادبیات درسی است که به اندازة درس‌های اختصاصی نیاز به تست دارد. سعی کنید «موضوعی» تست بزنید و تست زدن را در اولویت قرار دهید. برای هر بار مرور نیز سعی کنید به جای مطالعة ابتدا تست زده، موضوعاتی که فراموش کرده‌اید را پیدا کرده و بعد مبحث را مورد مطالعه قرار دهید. 3️⃣ سعی کنید زمانی که برای خواندن یا تست درسی مدنظر قرار می‌دهید را بیشتر کنید. با اینکه زمان بیشتر صرفا رابطة مستقیم با درصد مطلوب ندارد امّا بازهم زمان و میزان و ساعت مطالعه یکی از موضوعات اساسی در زمینه کنکور است و منطقاً توجه و زمان بیشتر تا حدودی منجر به درصد مناسب می‌شود. 4️⃣ منابع خود را مشخص کنید. تجربه نشان داده هر چه دانش‌آموزان تعداد منابع بیشتری از یک درسی داشته باشد نتیجه بدتری در آزمون‌ها می‌گیرند. بنابراین سعی کنید 1 و یا نهایتا 2 منبع خاص را مشخص کرده سپس به جای پیدا کردن منابع جدید شروع به خواندن دوباره منابع قبلی کنید. ↗️برای ارتباط با پشتیبان ویژه ها و آشنایی با خدمت پشتیبانی ویژه ، با شماره 02186121706 تماس بگیرید و یا عدد 6 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید. همچنین می توانید سوالات خود را درمورد خدمات پشتیبان ویژه ، در آی دی زیر مطرح کنید. @vipposhtiban_admin 🌐لینک مقاله : http://www.kanoon.ir/Article/226370 @vipposhtiban
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/226370
تعداد بازدید:2,571تاریخ:1397/11/16 19 : 04 : 03

توضیحات: کتاب هندسه پایه آبی منطبق بر کتاب درسی و آزمون های کانون #معرفی_کتاب 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,150تاریخ:1397/11/15 18 : 30 : 58

توضیحات: صفحه اینستاگرام دنیای واژه ها را دنبال کنید و هر روز دانش زبان خود را ارتقا دهید www.instagram.com/wow.kanoon.ir 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,820تاریخ:1397/11/15 11 : 17 : 28
من در کلاس درس توجه کامل داشتم و به خوبی درس را در کلاس فرامی‌گرفتم. این کار باعث می‌شد در خانه فقط تست بزنم و وقتم را بر روی خواندن درسنامه نگذارم. امیرحسین فراهانی رتبه ۱۹ منطقه دو رشته ریاضی کنکور ۹۷ #فیزیک #کلکسیون_روش‌های_مطالعه 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:90,965تاریخ:1397/11/14 18 : 31 : 07

📕📕 تاریخ آغاز ثبت‌نام در کنکور سراسری سال 98 در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/226316
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/226316
تعداد بازدید:4,317تاریخ:1397/11/14 15 : 36 : 28

توضیحات: ویژگی های آزمون نوزدهم بهمن دوازدهم ریاضی #ویژگی_آزمون 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,607تاریخ:1397/11/14 15 : 10 : 41

توضیحات: کتاب هندسه ۳ آبی مطابق با آزمون های کانون #معرفی_کتاب 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,573تاریخ:1397/11/14 13 : 54 : 00
در کنکور شیمی را ۱۰۰ درصد زدم. ابتدای سال درس شیمی از نقاط ضعف من محسوب می‌شد و روشی که استفاده کردم، مرور منظم و زیاد خط به خط کتاب درسی بود. از نظر من بهترین منبع برای درس شیمی کتاب درسی است. روزبه امین تفرشی رتبه ۵ کشور کنکور ریاضی ۹۷ #شیمی #کلکسیون_روش‌های_مطالعه 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:68,727تاریخ:1397/11/11 21 : 33 : 45

توضیحات: 🔴 گفت‌وگو با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/225974
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,766تاریخ:1397/11/11 18 : 40 : 01

توضیحات: #پورشایان 🎯@riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,245تاریخ:1397/11/11 18 : 39 : 56

توضیحات: #پورشایان 🎯@riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,212تاریخ:1397/11/11 18 : 39 : 52

توضیحات: #پورشایان 🎯@riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,183تاریخ:1397/11/11 18 : 39 : 48

توضیحات: #پورشایان 🎯@riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,271تاریخ:1397/11/11 18 : 39 : 42

توضیحات: #پورشایان 🎯@riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,183تاریخ:1397/11/11 08 : 52 : 31

توضیحات: فیلم توضیح منطق برنامه راهبردی ویژه دوازدهم ریاضی توسط آقای محمد اکبری (مدیر گروه آزمون دوازدهم ریاضی) #برنامه_راهبردی #آزمون_۱۹_بهمن 🎯@riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:12,516تاریخ:1397/11/09 16 : 35 : 17

توضیحات: 💢نیمسال دوم با کمک پشتیبان ویژه سبقت بگیرید! ↗️برای ارتباط با پشتیبان ویژه ها و آشنایی با خدمت پشتیبانی ویژه ، با شماره 02186121706 تماس بگیرید و یا عدد 6 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید. همچنین می توانید سوالات خود را درمورد خدمات پشتیبان ویژه ، در آی دی زیر مطرح کنید. @vipposhtiban_admin کانال پشتیبان ویژه @vipposhtiban
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,594تاریخ:1397/11/05 14 : 02 : 43
توضیحات: 📌پاسخ نامه تشریحی آزمون امروز 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,646تاریخ:1397/11/05 14 : 00 : 30
توضیحات: 📌پاسخ نامه کلیدی آزمون دفترچه A 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,915تاریخ:1397/11/04 16 : 45 : 59
من این درس را به صورت موضوعی مطالعه می‌کنم. ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم تا لغات و املا را به طور کامل بفهمم. سپس به صورت موضوعی تست می‌زنم. برای جمع‌بندی از کتاب زرد عمومی استفاده می‌کنم. من در آزمون های کانون این درس را نه از ده جواب می‌دهم. یاسمن زلفی تراز ۸۲۸۴ رشته ریاضی #ادبیات #کلکسیون_روش‌های_مطالعه 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,489تاریخ:1397/11/04 11 : 30 : 56
توضیحات: 📕📌خلاصه فیزیک یازدهم مختص آزمون پنجم بهمن نویسنده: آقای امیرحسین رجب‌زاده ✏️ 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,044تاریخ:1397/11/04 10 : 31 : 28
توضیحات: 🎁🎁🎁اپلیکیشن کانونی‌ها را نصب کنید و با فعالیت در آن جایزه ببرید.🎁🎁🎁 🎯@riyazikanoon
فرمت فایل application/vnd.android.package-archive
تعداد بازدید:2,645تاریخ:1397/11/04 10 : 21 : 17

توضیحات: برای مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: https://bit.ly/2RNDZID
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,761تاریخ:1397/11/03 16 : 55 : 02
آقای پیربداغی مطالب بسیار خوبی رو در این گفتگو مطرح کردند که حتما توصیه میشه استفاده کنید.☝️ 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:84,965تاریخ:1397/11/03 16 : 53 : 30

توضیحات: 📘 گفت‌وگو با یونس پیربداقی، دوازدهم ریاضی با تراز 7900 در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/222986
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,674تاریخ:1397/11/03 16 : 51 : 43

توضیحات: مشاهده متن کامل مقاله در لینک زیر http://www.kanoon.ir/Article/222660/چگونه-تراز-70-بیاوریم 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,699تاریخ:1397/11/03 12 : 54 : 18
هیچگاه فرمول ها و مسائل را حفظ نمی‌کردم و همیشه آن ها را به صورت مفهومی یاد می‌گرفتم. علی اسلامی نژاد رتبه ۶ ایثارگران #فیزیک #کلکسیون_روش‌های_مطالعه 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,637تاریخ:1397/11/03 12 : 52 : 23
توضیحات: 💎محمدصادق میرجلیلی هستم رتبه ۲۰۶ منطقه ۲ کنکور تجربی ۹۷ ⭕️نگرانی های نیم سال دوم و راه کارهای پیشنهادی محمد صادق میرجلیلی ↗️برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه محمد صادق میرجلیلی 686 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید و یا با شماره 02186121706 تماس بگیرید. ↗️ @vipposhtiban
فرمت فایل audio/ogg
تعداد بازدید:4,075تاریخ:1397/10/24 13 : 25 : 29

توضیحات: #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,799تاریخ:1397/10/24 13 : 25 : 15

توضیحات: #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,644تاریخ:1397/10/24 13 : 24 : 34

توضیحات: #پورشایان
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,847تاریخ:1397/10/19 20 : 22 : 31

توضیحات: ▶️اینستاگرام پشتیبان ویژه های کانون لینک عضویت ✔️ https://www.instagram.com/vipposhtiban/ ▶️تلگرام پشتیبان ویژه ها @vipposhtiban
ارسال عکس
تعداد بازدید:7,887تاریخ:1397/10/09 15 : 32 : 40

توضیحات: 💢تکنیک‌های تست زنی در کنکور ;کاهش اشتباه محاسباتی ✍️به اعتقاد بنده یکی از مواردی که از جمله تکنیک های تست زنی در کنکور باید به حساب آورد کاهش اشتباهات محاسباتی است . اشتباهات محاسباتی معمولاً زمانی بیشتر مشخص می شوند که زمان حل سوال محدود شود. کنکور هم محدودیت زمانی بسیار محسوسی دارد . ازین رو اکثر داوطلبان کم و زیاد دچار اشتباهات محاسباتی خواهند شد و با توجه به تمرین خود و کسب مهارت های کافی می توانند این اشتباهات را به حداقل مقدار ممکن برسانند. برای جلوگیری ازین گونه اشتباهات اولین مورد افزایش تمرکز است که کاملاً قابل یادگیری است و با تمرین می تواند در وجود شما نهادینه شود. به این منظور می توانید تمرین های زیر را در منزل هر روز انجام دهید و در روز های آزمون نیز از آنها استفاده نمایید تا گام به گام بتوانید اشتباهات خود را به صفر برسانید.... 📎ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه کنید : http://www.kanoon.ir/Article/221528
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,172تاریخ:1397/10/08 21 : 51 : 16

توضیحات: 📣مسابقه فیلم‌های سه دقیقه ای روایت‌های مطالعه‌ی دانش آموزان 💠در این مسابقه ، هر دانش آموز یک فیلم سه دقیقه ای از روش مطالعه منابع کانون در یک درس ارائه می دهد. ⭕️برای شرکت در مسابقه به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.kanoon.ir/Article/220874
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,475تاریخ:1397/10/06 02 : 23 : 25
راه هایی برای مدیریت زمان بهتر👌🏻 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:5,231تاریخ:1397/10/06 02 : 23 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,110تاریخ:1397/10/06 02 : 23 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,678تاریخ:1397/10/06 02 : 22 : 24

توضیحات: ✳️راه حل پیشنهادی کیارش سلطانی رتبه 46 منطقه 1 کنکور تجربی 96 ، برای دانش آموزانی که در مطالعه کتاب درسی در طی سال غفلت کرده اند. ✳️ برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه کیارش سلطانی عدد 680 را به شماره 5000116463 ارسال نمایید. @vipposhtiban
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:49,839تاریخ:1397/10/05 03 : 23 : 59

توضیحات: 📣کانال پشتیبان ویژه ها 💠برای استفاده از خدمات پشتیبان ویژه ها می توانید در این کانال عضو شوید و با انواع خدمات پشتیبانی ویژه بهتر آشنا شوید. 📎آدرس کانال : @vipposhtiban
ارسال عکس
تعداد بازدید:89,914تاریخ:1397/10/04 22 : 13 : 40

توضیحات: ⬛️ حادثه ی دردناک واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران منجر به جان باختن و مصدومیت تعدادی از دانشجویان عزیز کشورمان شد. ⬛️ این ضایعه ی دردناک را به خانواده های محترم ایشان، جامعه ی دانشگاهی و مردم عزیز ایران تسلیت عرض کرده و برای مصدومان این حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی می کنیم. @kanoonir
ارسال عکس
تعداد بازدید:68,742تاریخ:1397/10/03 14 : 04 : 17

توضیحات: 📕📕 پارسالی ها با چه ترازی در چه رشته ای قبول شدند ؟ در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Public/SuperiorsRankBased?type=1
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,469تاریخ:1397/10/02 18 : 52 : 30

توضیحات: 🔄 تبدیل اشتباهات به نقاط قوت ✅ راهی برای افزایش تسلط !!! 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,887تاریخ:1397/10/02 10 : 35 : 07
⚠️ راه حل دوم و تستی تعدادی از سوالات برگزیده درس ریاضی #آزمون_۳۰_آذر 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 ⭐️ ویژه دوازدهم ریاضی #پورشایان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,682تاریخ:1397/10/02 10 : 34 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,614تاریخ:1397/10/02 10 : 34 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,429تاریخ:1397/10/02 10 : 34 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,739تاریخ:1397/10/01 16 : 20 : 04

توضیحات: 📣مسابقه فیلم‌های سه دقیقه ای روایت‌های مطالعه‌ی دانش آموزان 💢در این روایت ، هر دانش آموز روش مطالعه از منابع کانون در یک درس را ارائه می دهد. ✍️روش اجرا : ابتدا دانش آموز ان به بیان روش های مطالعاتی در یک درس می­ پردازد.(هر درس را چگونه مطالعه می کنید) نام درس و منبع کانونی خود را به طور دقیق بیان می کند( مثال: درس شیمی2 کتاب آبی ) نحوه استفاده از منبع(کتاب کانون) در آن درس را شرح می­دهد. توجه : مطلب کوتاه ، جامع و نیز با ذکر ویژگی ها و روش ها و نقاط قوت کتاب باشد و این ویژگی ها با مثال بیان شود. 📎برای دانلود اپلیکیشن و مطالعه شرایط دقیق مسابقه به لینک زیر مراجعه نمایید : http://www.kanoon.ir/Article/220874
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,316تاریخ:1397/09/30 20 : 46 : 55

توضیحات:
فرمت فایل image/webp
تعداد بازدید:3,568تاریخ:1397/09/30 15 : 27 : 51

توضیحات: 🔆 پاسخنامه کلیدی #آزمون_۳۰_آذر ✅ دفترچه B
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,379تاریخ:1397/09/30 15 : 27 : 48

توضیحات: 🔆 پاسخنامه کلیدی #آزمون_۳۰_آذر ✅ دفترچه A
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,368تاریخ:1397/09/30 15 : 11 : 21

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات گسسته #آزمون_۳۰_آذر #تحلیل_آزمون 👨🏻‍🏫 توسط #عزیزالله_علی_اصغری 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:4,052تاریخ:1397/09/30 13 : 20 : 43
توضیحات: 📝 پاسخنامه تشریحی #آزمون_۳۰_آذر ✅ عمومی + اختصاصی
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,494تاریخ:1397/09/29 19 : 14 : 30

توضیحات: یلداتون پیشاپیش خیلی مبارک^_^ 🌙 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,639تاریخ:1397/09/29 10 : 58 : 02

توضیحات: ⏰ ویژگی های #آزمون_۳۰_آذر 📣 تعداد سوالات و زمان پاسخ گویی ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/220366 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,311تاریخ:1397/09/29 10 : 55 : 46

توضیحات: 〰 نکات مهم نوسان از فیزیک دوازدهم #آزمون_۳۰_آذر ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/220364 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:77,877تاریخ:1397/09/28 06 : 16 : 30

توضیحات: 📘 برای قبولی مهندسی برق بایداز 10 سوال به چندسوال پاسخ دهید؟ در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/220743
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,479تاریخ:1397/09/26 13 : 51 : 20

توضیحات: 📣دانلود رایگان اپلیکیشن کات (‌کتاب استعداد تحلیلی ) 💢هیچ محدودیت سنی برای استفاده از این اپ وجود ندارد💢 ✔️لینک دانلود 🔽 http://www.kanoon.ir/Article/219246
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,519تاریخ:1397/09/26 13 : 02 : 22

توضیحات: 🌀 جزوه آموزشی مقاطع مخروطی از هندسه ۳ دوازدهم ریاضی منطبق بر #آزمون_۳۰_آذر ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/220362 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل image/gif
تعداد بازدید:3,750تاریخ:1397/09/25 01 : 07 : 26

توضیحات: 🔰 جزوه آموزشی گراف از گسسته دوازدهم ریاضی ✅ منطبق‌ بر #آزمون_۳۰_آذر 🌐 در لینک زیر : 💠 http://www.kanoon.ir/Article/220343 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل image/gif
تعداد بازدید:3,317تاریخ:1397/09/25 01 : 04 : 46
توضیحات: برنامه امتحانات نهای دی ماه ۹۷ 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,529تاریخ:1397/09/23 15 : 04 : 16
🔠 Friday words 1⃣ 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 #حسین_نجفی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,348تاریخ:1397/09/23 15 : 03 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,347تاریخ:1397/09/23 15 : 03 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,439تاریخ:1397/09/23 09 : 28 : 52
😥 سوال : من درس هایی رو که تابستون خوندم احساس میکنم یادم رفته ! 😢 سوال : پس کی تست زدنم بهتر میشه ؟ ⬅️ چگونه با این وضعیت باید برخورد کرد ؟ پاسخ چیست ؟ 🤔🙄 در مقاله ی بالا مطالعه کنید...👆👆👆👆 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,252تاریخ:1397/09/23 09 : 23 : 09

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,128تاریخ:1397/09/23 09 : 23 : 09

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,883تاریخ:1397/09/23 09 : 20 : 54

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات برگزیده حسابان ۲ #آزمون_۱۶_آذر 👨🏻‍🏫 توسط #عادل_حسینی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:5,639تاریخ:1397/09/22 22 : 13 : 52

توضیحات: ⏰ ویژگی های #آزمون_۳۰_آذر 📣 تعداد سوالات و زمان پاسخ گویی ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/220366 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,667تاریخ:1397/09/22 22 : 09 : 39

توضیحات: 📝 درسنامه " حد " از حسابان ۲ دوازدهم ریاضی منطبق بر #آزمون_۳۰_آذر ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/220331 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,609تاریخ:1397/09/22 15 : 59 : 13
توضیحات: ⬇️ دانلود غیرحضوری مباحث منطبق بر #آزمون_۳۰_آذر ⭐️ دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,190تاریخ:1397/09/22 15 : 51 : 35

توضیحات: 📣📣📣 صفحه دوازدهم ریاضی کانون در اینستاگرام را دنبال کنید...🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂ به دوستان خود اطلاع دهید!!!!📱💻✉️🕊 📱 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,638تاریخ:1397/09/21 21 : 42 : 24
پیوستگی یک عادت خوب و موثر😌💁🏻‍♀ 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 #مشاوره 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,795تاریخ:1397/09/21 20 : 00 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,734تاریخ:1397/09/21 20 : 00 : 56

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,230تاریخ:1397/09/20 17 : 33 : 55
☀️ توانایی ها مهم ترند یا خواسته ها ؟!؟ 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 #مشاوره 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,924تاریخ:1397/09/20 17 : 32 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,801تاریخ:1397/09/20 17 : 32 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,320تاریخ:1397/09/19 19 : 48 : 41
✌️ راه حل تستی و دوم برخی از سوالات برگزیده از ریاضیات #آزمون_۱۶_آذر 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 #پورشایان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,947تاریخ:1397/09/19 19 : 47 : 30

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,978تاریخ:1397/09/19 19 : 47 : 30

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,861تاریخ:1397/09/19 19 : 47 : 30

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,125تاریخ:1397/09/17 22 : 23 : 40

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات ریاضی پایه دوازدهم #آزمون_۱۶_آذر #تحلیل_آزمون 👨🏻‍🏫 توسط #عادل_حسینی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,510تاریخ:1397/09/17 22 : 22 : 46

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات هندسه ۳ دوازدهم #آزمون_۱۶_آذر #تحلیل_آزمون 👨🏻‍🏫 توسط #عادل_حسینی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,080تاریخ:1397/09/17 21 : 43 : 06

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات فیزیک ۳ ویژه #آزمون_۱۶_آذر دوازدهم ریاضی 👨🏻‍🏫 توسط #امین_خرمی ✅ در لینک زیر : 🔰 http://www.kanoon.ir/Article/219944 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,728تاریخ:1397/09/16 14 : 13 : 42

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات گسسته #آزمون_۱۶_آذر #تحلیل_آزمون 👨🏻‍🏫 توسط #عزیزالله_علی_اصغری 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,467تاریخ:1397/09/16 13 : 24 : 49
توضیحات: ✅ پاسخنامه تشریحی #آزمون_۱۶_آذر 🔰 عمومی + اختصاصی 🔆 فارغ التحصیلان ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,124تاریخ:1397/09/16 13 : 18 : 09
توضیحات: ✅ پاسخنامه تشریحی #آزمون_۱۶_آذر 🔰 عمومی + اختصاصی 🔆 دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,582تاریخ:1397/09/16 13 : 10 : 26

توضیحات: ✅ پاسخنامه کلیدی #آزمون_۱۶_آذر 🔰 عمومی + اختصاصی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,074تاریخ:1397/09/15 18 : 04 : 36

توضیحات: 📣📣📣 تعداد سوالات مشترک بین گروه دوازدهم و فارغ التحصیلان رشته ریاضی در #آزمون_۱۶_آذر ⚠️⚠️⚠️ دروس اختصاصی ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219805 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,679تاریخ:1397/09/15 17 : 38 : 51

توضیحات: ⚒ پست پنجم از سری پست های معرفی رشته محبوب مهندسی مکانیک #حسین_نجفی 📱 در لینک زیر : 🌐 https://www.instagram.com/p/BrDFUrmA8GP/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1t6877vhsm2ou 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,523تاریخ:1397/09/15 17 : 10 : 27
🔠 گرامر زبان شماره 1⃣ 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 #هر_هفته_یک_گرامر 📝 #حسین_نجفی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,461تاریخ:1397/09/15 17 : 09 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,461تاریخ:1397/09/15 17 : 09 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,553تاریخ:1397/09/15 16 : 56 : 18
توضیحات: ⬇️ دانلود غیرحضوری 🔰 مباحث مرتبط با #آزمون_۱۶_آذر 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,798تاریخ:1397/09/15 02 : 25 : 42
راه هایی برای بهتر مدیریت کردن زمانتان حین مطالعه😍👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,798تاریخ:1397/09/15 02 : 25 : 04

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,736تاریخ:1397/09/15 02 : 25 : 04

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,224تاریخ:1397/09/14 12 : 47 : 57

توضیحات: 🔆 ویژگی های #آزمون_۱۶_آذر ( تعداد سوالات و زمان پاسخ گویی ) ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219707 ⬅️ برای دوستاتون ارسال کنید.🤓 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,612تاریخ:1397/09/14 12 : 41 : 18

توضیحات: 🔺 درسنامه دینامیک + حرکت دایره ای از فیزیک دوازدهم ریاضی 🔵 منطبق بر #آزمون_۱۶_آذر ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219252 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,584تاریخ:1397/09/14 12 : 02 : 46

توضیحات: 🛠 پست چهارم از سری پست های معرفی رشته ی محبوب مهندسی مکانیک 😍😌 🎙 از زبان دکتر احسان معانی ( استاد دانشگاه تهران ) ✅ لینک پست مربوطه در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی ☺️ : 📱 https://www.instagram.com/p/Bq_7SPfAJuy/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=p64us6dnlrqm 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,547تاریخ:1397/09/14 11 : 18 : 04

توضیحات: ✅ خلاصه شیمی دوازدهم -آزمون 16 آذر #آزمون_۱۶_آذر #مطالب_رتبه_برترها دانلود فایل در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219532 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,886تاریخ:1397/09/12 23 : 38 : 07

توضیحات: پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر کنکور سراسری جهت اطلاع از شرایط ثبت نام با شماره تلفن 02188539865 تماس حاصل فرمایید یا عدد 7 را به شماره 5000116463 پیامک کنید . http://www.kanoon.ir/Article/219600
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,040تاریخ:1397/09/11 10 : 49 : 18

توضیحات: 🌀 جزوه آموزشی مقاطع مخروطی از هندسه ۳ دوازدهم ریاضی 🔹 منطبق بر #آزمون_۱۶_آذر در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219251 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,414تاریخ:1397/09/10 00 : 34 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,167تاریخ:1397/09/10 00 : 34 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,685تاریخ:1397/09/10 00 : 05 : 53

توضیحات: 🎞 چگونه به مطالب مباحث گذشته در سایت کانون مراجعه کنیم ؟! 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,173تاریخ:1397/09/09 13 : 41 : 16

توضیحات: 💡 جزوه آموزشی ریاضیات گسسته ویژه #آزمون_۱۶_آذر دوازدهم ریاضی 🔢 مبحث : نظریه اعداد 🔍 در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219250 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,249تاریخ:1397/09/08 22 : 50 : 51

توضیحات: 💠 جزوه آموزشی حسابان ۲ ویژه #آزمون_۱۶_آذر دوازدهم ریاضی 🔹 مبحث : مثلثات ⬇️ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219249 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:117,602تاریخ:1397/09/08 18 : 20 : 23

توضیحات: 📣دانلود رایگان اپلیکیشن کات (‌کتاب استعداد تحلیلی ) 💢هیچ محدودیت سنی برای استفاده از این اپ وجود ندارد💢 ✔️لینک دانلود 🔽 http://www.kanoon.ir/Article/219246 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,685تاریخ:1397/09/08 16 : 42 : 58

توضیحات: 🎞 چگونه به مطالب مباحث گذشته در سایت کانون مراجعه کنیم ؟! 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,770تاریخ:1397/09/08 14 : 41 : 25
📣 جزئیات مرحله مصاحبه برای داوطلبان کنکور در دانشگاه فرهنگیان ✅ در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219167 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,801تاریخ:1397/09/08 12 : 30 : 00

توضیحات: 🔍 پست سوم از سری پست های معرفی رشته مهندسی مکانیک در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی📣 یک درس خاطره انگیز 😌 🔹 در لینک زیر : 🌀 https://www.instagram.com/p/BqwiJiYgXkg/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1qkrjk5p8mm7r 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,771تاریخ:1397/09/08 11 : 42 : 49

توضیحات: اهمیت تست آموزشی ☺️ #مشاوره 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,951تاریخ:1397/09/07 20 : 59 : 25

چه رشته ای جذاب تر از مکانیک☺️ 🛠 پست دوم معرفی رشته محبوب مهندسی مکانیک برای مهندسین آینده😌😍 📱 در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون ✅ لینک پست : 🌐 https://www.instagram.com/p/BquqvhrA8N6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=nx301o6ne56 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/BquqvhrA8N6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=nx301o6ne56
تعداد بازدید:2,801تاریخ:1397/09/07 18 : 55 : 10

توضیحات: 📚 تحلیل ویدئویی سوالات فیزیک #آزمون_۲_آذر 👨🏻‍🏫 توسط #امین_خرمی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/219190 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,766تاریخ:1397/09/05 01 : 58 : 33
⚙🔨🔩⚒⛓🛠 معرفی رشته مهندسی مکانیک از مجموعه پست های معرفی رشته صفحه دوازدهم ریاضی کانون رو اصلا از دست ندید👌🏻😌🌻 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,207تاریخ:1397/09/05 01 : 57 : 02

توضیحات: ⚙🔩🛠 اولین پست معرفی رشته محبووووب مهندسی مکانیک 🔮 در اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون 🌈 لینک پست مربوطه : 📱 https://www.instagram.com/p/BqnrL9dAmQ2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=144be33o1oajc 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,869تاریخ:1397/09/05 01 : 43 : 05
راه حل دوم برخی از سوالات ریاضی #آزمون_۲_آذر 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 ✅ حل سوالات با نگاهی دیگر👀 🎯 @riyazikanoom
تعداد بازدید:2,818تاریخ:1397/09/05 01 : 41 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,819تاریخ:1397/09/05 01 : 41 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,818تاریخ:1397/09/05 01 : 41 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,786تاریخ:1397/09/05 01 : 41 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,349تاریخ:1397/09/04 02 : 43 : 32

توضیحات: میلاد پیامبر(ص) مبارک💙 ☀️ @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,894تاریخ:1397/09/04 02 : 31 : 36
✅🔮 یک روش ساده و موثر برای کاهش استرس😱👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 #مشاوره 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,831تاریخ:1397/09/04 02 : 30 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,647تاریخ:1397/09/04 02 : 30 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,652تاریخ:1397/09/04 02 : 08 : 36

توضیحات: 📑 تعداد 100 ها و میانگین درصد شرکت کنندگان #آزمون_۲_آذر دوازدهم ریاضی📏📐📝🔍 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,607تاریخ:1397/09/02 18 : 38 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,129تاریخ:1397/09/02 14 : 41 : 37

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات هندسه ۳ #آزمون_۲_آذر 🔆 دوازدهم ریاضی 👨🏻‍🏫 توسط #عادل_حسینی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,703تاریخ:1397/09/02 14 : 39 : 56

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات حسابان ۲ #آزمون_۲_آذر 🔆 دوازدهم ریاضی 👨🏻‍🏫 توسط #عادل_حسینی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:6,027تاریخ:1397/09/02 14 : 07 : 39
توضیحات: ✅ پاسخنامه تشریحی #آزمون_۲_آذر 🔰 دوازدهم ریاضی ( اختصاصی + عمومی ) 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,008تاریخ:1397/09/02 13 : 41 : 29

توضیحات: 🔆 پاسخنامه کلیدی #آزمون_۲_آذر 🔅 دوازدهم ریاضی ( عمومی + اختصاصی ) 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:449,055تاریخ:1397/09/02 13 : 33 : 43

توضیحات: 🤖 توضیحات مربوط به " ربات کارنامه آزمون های کانون " در لینک زیر : 👇🏻👇🏻 🤖 @mykanoonirbot
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,723تاریخ:1397/09/02 12 : 26 : 21

توضیحات: 📣 مجله ی شماره ی ۳۳ سرای دانش ⬇️ دانلود از طریق : 👇🏻 http://www.kanoon.ir/Article/218695 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,234تاریخ:1397/09/01 14 : 45 : 31

توضیحات: 🍭🍬🍫🎂🍰🍦🍩🍪🥟 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,055تاریخ:1397/09/01 13 : 15 : 27

توضیحات: 💠 نکات مهم برخی از دروس اختصاصی دوازدهم رشته ریاضی منطبق بر #آزمون_۲_آذر 🌀 هندسه ۳ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218195 🌀 ریاضیات گسسته : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218195 🌀 حسابان ۱ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218054 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:4,795تاریخ:1397/08/30 18 : 06 : 57

توضیحات: 🛏 ۱۰ مورد از عوامل مهم اختلال در خواب😴💤💤💤 در لینک زیر بخوانید : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218681 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,023تاریخ:1397/08/30 15 : 53 : 02

توضیحات: ✈️ پست آخر معرفی رشته مهندسی هوافضا 🚀 موقعیت شغلی و بازار کار این رشته در ایران🇮🇷 🌐 لینک پست در صفحه اینستاگرام : 📱 https://www.instagram.com/p/BqcLf02gf1e/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=12nwv7lvbbgme 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,417تاریخ:1397/08/30 12 : 59 : 10
توضیحات: ⬇️ دانلود فایل سوالات + پاسخ آزمون غیرحضوری 🔰 مباحث منطبق بر #آزمون_۲_آذر 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,248تاریخ:1397/08/24 13 : 23 : 15

توضیحات: 🔆 پست چهارم معرفی رشته مهندسی هوافضا 🤩 🔅 توضیح بیشتر در رابطه با گرایش های : ✈️ آیرودینامیک 🚀 پیش رانش 🛰 سازه های هوایی 🛫 مکانیک پرواز و کنترل 🚁 لینک پست در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی : 👇🏻 📱 https://www.instagram.com/p/BqMkWhLgHXR/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=popn5bt96anb 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,158تاریخ:1397/08/24 13 : 08 : 12

توضیحات: ☕️ دمنوش هایی برای روزهای سرد سال ☺️😍🌧💁🏻‍♀🌂 ✅ در لینک زیر بخوانید : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218165 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,050تاریخ:1397/08/24 09 : 55 : 27

توضیحات: 🔆 نکات مهم هندسه ۳ #آزمون_۲_آذر 🔰 مبحث : ماتریس و کاربردها ✅ در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218195 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,411تاریخ:1397/08/23 14 : 07 : 37

توضیحات: ✈️ پست سوم معرفی رشته مهندسی هوافضا در رابطه با یکی از درس های محبوب این رشته " طراحی هواپیما " 😍 در اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون : 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 📱 https://www.instagram.com/kanoonir_12r 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,241تاریخ:1397/08/22 20 : 17 : 23

توضیحات: 🔆 جزوه نکات مهم ریاضیات گسسته #آزمون_۲_آذر ✅ مبحث آشنایی با نظریه اعداد 🔰 در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218055 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,882تاریخ:1397/08/21 16 : 35 : 43

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات فیزیک #آزمون_۱۸_آبان ✅ توسط #محمدامین_خرمی 🔰 در لینک زیر ببینید : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218056 ⚠️⛔️ آزمون بدون تحلیل کاری نیمه تمام است !!!! 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,306تاریخ:1397/08/21 15 : 26 : 33

توضیحات: 💚 درسنامه حسابان ۱ ویژه #آزمون_۲_آذر دوازدهم ریاضی 🔰 مبحث : مثلثات ✅ در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218054 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل image/gif
تعداد بازدید:2,935تاریخ:1397/08/21 15 : 06 : 26
🔰 تکمیل ظرفیت کنکور 97 برای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ✅ مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  در کنکور سراسری ۹۷ از ۲۱ آبان آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۷ با نمره کل بالای ۶ هزار و ۵۰۰ (با توجه به کارنامه نتایج اولیه) می توانند از امروز دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷ تا یکشنبه ۲۷ آبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب ۲۵ کد رشته اقدام کنند. ادامه در لینک زیر :‌‌👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/218053 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,716تاریخ:1397/08/21 13 : 54 : 08

توضیحات: ✈️ پست دوم معرفی رشته مهندسی هوافضا از زبان دانشجوی بریتیش کلمبیا 😍🤩 ✅ لینک پست در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی‌کانون : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/p/BqE6V8RAV_Y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=i8pbb1y5gcoo 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,931تاریخ:1397/08/20 10 : 59 : 44

✅ هم چنین تمامی پست های معرفی رشته های مهندسی برق ، مهندسی شیمی و مهندسی مواد در اینستاگرام دوازدهم ریاضی در دسترس می باشد.😍 🌀 لینک صفحه : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/kanoonir_12r/
تعداد بازدید:2,715تاریخ:1397/08/20 10 : 55 : 34

توضیحات: 🛰 پست اول معرفی رشته ی مهندسی هوافضا از زبان دانشجویان برتر 👩🏻‍🎓👨🏼‍🎓 ✈️ لینک پست در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون😍 : 👇🏻 🛩 https://www.instagram.com/p/BqCBIJTA1U3/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1brcd8xtuw36f 🚀 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:557تاریخ:1397/08/20 10 : 32 : 16

توضیحات: ✅ مشخصات دفترچه سوالات اختصاصی #آزمون_۳_آذر 🔆 دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:587تاریخ:1397/08/20 10 : 32 : 13

توضیحات: ✅ مشخصات دفترچه سوالات عمومی #آزمون_۳_آذر 🔆 دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,190تاریخ:1397/08/20 00 : 13 : 13

توضیحات: 📣📣📣 صفحه دوازدهم ریاضی کانون در اینستاگرام را دنبال کنید...🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂ به دوستان خود اطلاع دهید!!!!📱💻✉️🕊 📱 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,658تاریخ:1397/08/19 20 : 22 : 19
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 ⭐️ 6 توصیه طلایی در رابطه با خواب کنکوریا🤓😴 #مشاوره 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,902تاریخ:1397/08/19 20 : 21 : 25

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,902تاریخ:1397/08/19 20 : 21 : 25

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,840تاریخ:1397/08/19 17 : 53 : 27
⚠️ راه حل دوم و تستی تعدادی از سوالات برگزیده درس ریاضی #آزمون_۱۸_آبان 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 🔥 ویژه دوازدهم ریاضی #پایار_پورشایان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,874تاریخ:1397/08/19 17 : 52 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,812تاریخ:1397/08/19 17 : 52 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,780تاریخ:1397/08/19 17 : 52 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,217تاریخ:1397/08/18 14 : 07 : 25

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات هندسه ۳ #آزمون_۱۸_آبان 👨🏻‍🏫 توسط #عادل_حسینی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:4,060تاریخ:1397/08/18 14 : 05 : 41

توضیحات: 🎞 تحلیل ویدئویی سوالات حسابان ۲ #آزمون_۱۸_آبان 👨🏻‍🏫 توسط #عادل_حسینی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:4,966تاریخ:1397/08/18 13 : 50 : 30
توضیحات: ✅ پاسخنامه تشریحی #آزمون_۱۸_آبان 🔰 اختصاصی 🔆 دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,898تاریخ:1397/08/18 13 : 50 : 07

توضیحات: ✅ پاسخنامه کلیدی #آزمون_۱۸_آبان 🔰 عمومی + اختصاصی 🔆 دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,744تاریخ:1397/08/18 13 : 23 : 10
توضیحات: ⬇️ دانلود فایل کامل مجله ی شماره ۳۲ سرای دانش 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,865تاریخ:1397/08/18 13 : 22 : 50

توضیحات: 🌀 مجله ی شماره ۳۲ سرای دانش ✅ ویژه متوسطه ی دوم دانلود فایل 👇🏻 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:449,055تاریخ:1397/08/18 10 : 28 : 04

توضیحات: 🤖 توضیحات مربوط به " ربات کارنامه آزمون های کانون " در لینک زیر : 👇🏻👇🏻 🤖 @mykanoonirbot
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:6,430تاریخ:1397/08/15 17 : 13 : 35

توضیحات: 📣📣📣 مقاله رویکرد آزمون های کانون به منظور ارائه ⚠️ ترازمشترک ⚠️ در دو گروه دوازدهم و فارغ التحصیلان 👈🏻 اقدامات سازمان سنجش برای ایجاد حداکثر عدالت آموزشی بین دانش آموزان نظام قدیم و نظام جدید چیست ؟! 🤔 🎙 از زبان دکتر محمد اکبری ( مدیر گروه آزمون دوازدهم ریاضی ) ✅ در لینک زیر حتما بخوانید : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217196 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,013تاریخ:1397/08/15 11 : 46 : 59
توضیحات: ✅ فایل کامل ( سوالات + پاسخ ) آزمون غیرحضوری 🔰 منطبق بر #آزمون_۱۸_آبان 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,985تاریخ:1397/08/15 11 : 43 : 26
توضیحات: 🔆 دانلود فایل کامل برنامه راهبردی آزمون های ۹۸ - ۹۷ 🔅 عمومی و اختصاصی ⚡️ دوازدهم ریاضی 🌈 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:33,738تاریخ:1397/08/14 20 : 37 : 46

توضیحات: 💠 پشتیبانی ویژه توسط رتبه های برتر کنکور 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:207,385تاریخ:1397/08/14 17 : 38 : 28

توضیحات: 📕 دانلود رایگان اپلیکیشن کانونی ها در لینک زیر : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/217602
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,922تاریخ:1397/08/14 16 : 49 : 25

توضیحات: ✅ بررسی بازار کار رشته‌ مهندسی مواد در ایران ⭕️ در اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون 🌐 لینک پست مربوطه : https://www.instagram.com/p/Bpy-t8YAKsD/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=zk7iozteyw1q 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,830تاریخ:1397/08/14 16 : 35 : 45

توضیحات: 🏅 رتبه ی ۱۰ منطقه ۳ ریاضی کنکور ۹۷ از راهکارهای خود در درس شیمی می گوید... ✅ از درصد ۳۰ به درصد ۷۶ در کنکورسراسری ✅ حاشیه نویسی در کتاب ✅ فیلم های ۳ دقیقه ای ، کتاب سه سطحی و... 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,862تاریخ:1397/08/14 16 : 29 : 34

توضیحات: 🌀 خلاصه نکات شیمی ۳ دوازدهم #محمدمهدوی #آزمون_۱۸_آبان دانلود فایل در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217548 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,710تاریخ:1397/08/14 16 : 24 : 38

توضیحات: #مشاوره 🌐 دوازدهم ریاضی کانون در اینستاگرام : 📱 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,404تاریخ:1397/08/13 17 : 03 : 41

توضیحات: 💠مشاوره تحصیلی کنکور با پشتیبان ویژه کانون💠 ⚜️وظایف مشاور خصوصی تحصیلی در قبال شما شما چیست ؟ ⚜️بهترین مشاور کنکور چه کسی است ؟ ⚜️آیا مشاوره تحصیلی تلفنی برای شما مناسب است یا خیر؟ ⚜️مشاور خصوصی کنکور باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ ⚜️بهترین مشاور کنکور تجربی ، ریاضی ، انسانی هنر و هنرستان را چگونه می توانید پیدا کنید و چگونه می شود به این مشاوران اعتماد کرد ؟ ✅پاسخ همه سوالات را در لینک زیر بخوانید : 💢 💠💢💠💢💠💢💠💢💠 💠 💢 💢 https://goo.gl/CHvF2n 💠 💠 💢 💢 💠💢💠💢💠💢💠💢💠
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,770تاریخ:1397/08/13 16 : 51 : 36

توضیحات: ❤️ @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,865تاریخ:1397/08/12 16 : 59 : 22
✅ اولین و مهم‌ترین رکن در یادگیری، تفهیمِ هر موضوعِ درسی به صورت تشریحی و مفهومی و بیان آن به زبان خودِ دانش‌آموز درقالب چند جمله است. از این‌رو اگر درس به صورت مفهومی در ذهن جای بگیرد، دانش‌آموز در بیان و تست‌زنی هم به موفقیت می رسد. ✅ در متوسطه‌ی دوم و سال دوازدهم چون  نمرات امتحانات  نهایی مدرسه درکنکور به طور مستقیم و مثبت تاثیرگذار است، بنابراین آزمون‌های تشریحی بسیار حائز اهمیت هستند. ⚠️ در زیر به دلایل اهمیت آزمون‌های تشریحی به اختصار اشاره می‌کنیم: 🔆 استوار بودن نظام جدید ارزشیابی براساس یادگیری مفهومی 🔆 تاثیر بیست وپنج درصدی نتایج امتحانات نهایی متوسطه‌ی دوم درکنکور سراسری 🔆 شیوه‌ی ارزشیابی توصیفی درپایه‌ی دبستان 🔆 طراحی پرسش‌ها منطبق با اهداف امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,631تاریخ:1397/08/12 16 : 58 : 29

توضیحات: ✅ اهمیت آزمون های تشریحی !!!!! چرا باید تشریحی هم امتحان بدهیم ؟! 😬 🎯 @riyazikanoon بخوانید .... 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,534تاریخ:1397/08/12 16 : 52 : 23

توضیحات: 🔰 برنامه کلاس های آنلاین ویژه دوازدهم ✅ منطبق بر #آزمون_۱۸_آبان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,484تاریخ:1397/08/12 15 : 33 : 07

توضیحات: 🔆 پست معرفی گرایش های ارشد مهندسی مواد و متالوژی در اینستاگرام دوازدهم ریاضی ✅ لینک پست : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/p/Bpt4NRMH9Tl/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=oweq85hb180t 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,720تاریخ:1397/08/12 13 : 42 : 22

توضیحات: 🔰 نکات مهم ماتریس از هندسه ۳ دوازدهم ✅ منطبق بر #آزمون_۱۸_آبان ⬇️ دانلود از طریق لینک زیر در صفحه مقطع : 👇🏻👇🏻👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217235 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,960تاریخ:1397/08/11 09 : 43 : 31

دوستان خوبم سلام😉 🔰 در این هایلایت تلاش شده به نظرات و سوالات شما در رابطه با پست های مهم معرفی رشته پاسخ داده بشه ... 👈🏻 بازهم اگر سوالی دارید در این استوری بنویسید تا جواب بدیم... ✅ آدرس صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی : 🌐 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/kanoonir_12r/
تعداد بازدید:2,650تاریخ:1397/08/11 09 : 43 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,839تاریخ:1397/08/10 13 : 05 : 17

توضیحات: ⚠️ پست های معرفی رشته مهندسی مواد در اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون رو از دست ندییییییییید...😍 ( به نظرخواهی استوری مون در رابطه با معرفی رشته هم جواب بدید ! همچنین انتقادات و پیشنهادات خودتون در رابطه با پست های معرفی رشته رو بهمون بگین🤗 ) 📱 آدرس اینستاگرام ما : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,027تاریخ:1397/08/10 11 : 19 : 35

توضیحات: ⚠️ نکات مهم ریاضیات گسسته #آزمون_۱۸_آبان دوازدهم ریاضی 🔰 مبحث : آشنایی با نظریه اعداد ✅ در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217234 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,622تاریخ:1397/08/10 11 : 18 : 01

توضیحات: #انگیزشی 📱 اینستاگرام گروه دوازدهم ریاضی کانون : 👇🏻 🌀 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,143تاریخ:1397/08/09 11 : 48 : 40

توضیحات: 📝 نکات مهم حسابان ۱ منطبق بر #آزمون_۱۸_آبان 🔍 ویژه دوازدهم ریاضی ⬇️ دانلود از طریق لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217233 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,750تاریخ:1397/08/09 11 : 40 : 11

توضیحات: 🎥 #فیلم ⏰ نکات مهم در مدیریت زمان برای اینکه بتونید مفیدتر درس بخونید یا به همه کارهاتون برسید باید چیکار کنید؟! (برای دوستانتون هم ارسال کنید😌) 📚 @kanoonir_zaban
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,812تاریخ:1397/08/09 09 : 47 : 57

توضیحات: 🔰 مشخصات دفترچه سوالات اختصاصی ✅ #آزمون_۱۸_آبان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,384تاریخ:1397/08/09 09 : 46 : 38

توضیحات: 🔰 مشخصات دفترچه سوالات عمومی ✅ #آزمون_۱۸_آبان 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,842تاریخ:1397/08/08 04 : 30 : 25

توضیحات: 🔢 جزوه نکات مهم آمار و احتمال منطبق بر #آزمون_۱۸_آبان دوازدهم ریاضی☺️ 🔆 مبحث : آشنایی با مبانی ریاضیات 🔅 در لینک زیر : 👇🏻 🌐‌http://www.kanoon.ir/Article/217232 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,908تاریخ:1397/08/07 18 : 05 : 51

توضیحات: 🌀 راه حل دوم و تستی ۴ سوال منتخب از سوالات ریاضی #آزمون_۴_آبان در اینستاگرام دوازدهم ریاضی 😍😆 💠 لینک پست مربوطه : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/p/BphTbilnxxk/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=r9vdexyc9rru 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,430تاریخ:1397/08/07 15 : 43 : 31

توضیحات: 📣📣📣 مقاله رویکرد آزمون های کانون به منظور ارائه ⚠️ ترازمشترک ⚠️ در دو گروه دوازدهم و فارغ التحصیلان 👈🏻 اقدامات سازمان سنجش برای ایجاد حداکثر عدالت آموزشی بین دانش آموزان نظام قدیم و نظام جدید چیست ؟! 🤔 🎙 از زبان دکتر محمد اکبری ( مدیر گروه آزمون دوازدهم ریاضی ) ✅ در لینک زیر حتما بخوانید : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217196 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,411تاریخ:1397/08/07 15 : 18 : 34

توضیحات: ✅ این هفته ، هفته ی معرفی رشته ی مهندسی مواد و متالورژیه !!!!☺️😍 📣📣📣پست های این هفته رو از اینستاگرام دوازدهم ریاضی از دست ندییییید !!!! 🔰 لینک اولین پست : 👇🏻 https://www.instagram.com/p/BphAoPcnrra/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=xtahmsgfjl0c 📱 برای دوستانتون که به این رشته علاقه دارن فوروارد کنید!!!! 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,468تاریخ:1397/08/07 14 : 41 : 49
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 خلاصه نویسی راهی آسان برای یادگیری و کنترل زمان #مشاوره 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,534تاریخ:1397/08/07 14 : 41 : 14

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,537تاریخ:1397/08/07 14 : 41 : 14

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,155تاریخ:1397/08/06 20 : 06 : 37

توضیحات: ✅ آمار #آزمون_۴_آبان دوازدهم ریاضی 💠 تعداد ۱۰۰ ها و میانگین درصد پاسخگویی شرکت کنندگان 🔰 در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217096 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,322تاریخ:1397/08/04 15 : 17 : 56

توضیحات: ✅ تحلیل ویدئویی سوالات دروس عمومی #آزمون_۴_آبان در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/217025 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,310تاریخ:1397/08/04 15 : 12 : 30
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 ✅ حتما اشتباهات خود در #آزمون_۴_آبان بررسی کنید... ❎ اشتباهات خودمون رو دوست داشته باشیم.💚💚💚💚💚 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,000تاریخ:1397/08/04 15 : 11 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,907تاریخ:1397/08/04 15 : 11 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:5,367تاریخ:1397/08/04 13 : 12 : 16
توضیحات: ✅ پاسخنامه تشریحی #آزمون_۴_آبان 🔰 عمومی + اختصاصی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,483تاریخ:1397/08/04 13 : 06 : 00

توضیحات: 🔑 پاسخنامه کلیدی #آزمون_۴_آبان ✅ عمومی + اختصاصی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,274تاریخ:1397/08/04 12 : 49 : 44

توضیحات: 👁 برنامه راهبردی دوازدهم ریاضی در یک نگاه 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,911تاریخ:1397/08/04 12 : 03 : 31
توضیحات: ⬇️ دانلود فایل کامل مجله شماره ۳۱ سرای دانش 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,906تاریخ:1397/08/04 12 : 01 : 45

توضیحات: 🔰 مجله شماره ۳۱ سرای دانش منتشر شد!!!! 🎯 @riyazikanoon ⬇️ دانلود فایل کامل 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,471تاریخ:1397/08/04 11 : 59 : 29

توضیحات: پشتیبانی ویژه توسط رتبه های برتر کنکور 😍 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,808تاریخ:1397/08/04 06 : 50 : 40
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 ✅ چرا بهتر است در آزمون غیبت نکنیم ؟!؟! ✅ اگر غیبت کنیم چه اتفاقی می افتد ؟!؟ #آزمون_۴_آبان 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,163تاریخ:1397/08/04 06 : 49 : 23

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,594تاریخ:1397/08/04 06 : 49 : 23

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,907تاریخ:1397/08/03 15 : 10 : 45
توضیحات: 🔆 دانلود فایل آزمون غیرحضوری دوازدهم ریاضی ✅ سوالات + پاسخ تشریحی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,840تاریخ:1397/08/03 15 : 06 : 42
✅ لینک جزوات آموزشی ویژه #آزمون_۴_آبان 💠 حسابان ۲ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216337 💠 حسابان ۱ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216329 💠 هندسه ۳ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216463 💠 ریاضیات گسسته : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216461 💠 آمار و احتمال : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216462 💠 فیزیک ۳ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216488 💠 شیمی ۳ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216938 💠 شیمی ۲ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216936 🔆 برای دوستانتان ارسال کنییییید!!!😍 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:2,500تاریخ:1397/08/03 15 : 05 : 33

توضیحات: 🎖 لینک صفحه مقطع دوازدهم ریاضی : http://www.kanoon.ir/Public/Entrance?mc=1&gc=1 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,435تاریخ:1397/08/03 13 : 12 : 21

توضیحات: 🔆 قسمت چهارم معرفی رشته محبوب مهندسی شیمی در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون 😍😊 ✅ در لینک زیر : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/p/BpVhtFjn5XX/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kazfn9yi919p 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,560تاریخ:1397/08/03 04 : 04 : 44

توضیحات: 🔥 ۴۰ نکته مهم و کلیدی از شیمی ۳ 💥 منطبق بر #آزمون_۴_آبان ⭐️ ویژه دوازدهمی های ریاضی و تجربی ✅ در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216938 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,349تاریخ:1397/08/02 20 : 55 : 39

توضیحات: 📣📣📣📣 پست سوم معرفی رشته مهندسی شیمی در اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون آپلود شد!!!!!😍😄 🔆 لینک صفحه اینستاگرام ما : 🌐 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,385تاریخ:1397/08/02 20 : 53 : 39

توضیحات: ⭐️ ۶ + ۴۰ نکته طلایی از شیمی ۲ منطبق بر #آزمون_۴_آبان 🔰 در لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216936 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,534تاریخ:1397/08/02 15 : 24 : 01

توضیحات: 🎞 ویدئوی آموزشی منطبق بر #آزمون_۴_آبان 👨🏻‍🏫 دبیر : #عادل_حسینی 🔰 مبحث منتخب : توابع رادیکالی قسمت ( ۲ ) 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,501تاریخ:1397/08/02 15 : 02 : 40

توضیحات: 🎞 ویدئوی آموزشی منطبق بر #آزمون_۴_آبان 👨🏻‍🏫 دبیر : #عادل_حسینی 🔰 مبحث منتخب : توابع رادیکالی قسمت ( ۱ ) 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,834تاریخ:1397/08/01 10 : 58 : 13
قسمت دوم معرفی رشته ی مهندسی شیمی همین الان در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون آپلووووود شد!!!!!!😍😆 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,543تاریخ:1397/07/30 07 : 39 : 11

🔔🔔🔔 پست های معرفی رشته ویژه ی ما رو با هشتگ اختصاصی ما یعنی #معرفی_رشته_دوازدهم_ریاضی_کانون در اینستاگرام میتونید پیدا کنید😇😍 ✅ آدرس صفحه اینستاگرام ما : 👇🏻 🎖 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/kanoonir_12r/
تعداد بازدید:2,931تاریخ:1397/07/30 07 : 32 : 47

توضیحات: 📣📣📣 اولین پست معرفی رشته محبوب مهندسی شیمی در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی کانون😍🤩 🔶 لینک پست : 👇🏻👇🏻👇🏻 📱 https://www.instagram.com/p/BpOKProHa_9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1qcubrsxi464s 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,520تاریخ:1397/07/27 19 : 23 : 05

توضیحات: ⬅️ من اهدافم رو در دفترچه یادداشتم مینویسم و هرهفته کنترل میکنم که چقدر برای رسیدن بهشون تلاش کردم.🤓💪 شما چه راهی برای خودتون پیدا کردید ؟!؟🤔😌 #مشاوره #انگیزشی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,686تاریخ:1397/07/27 12 : 37 : 33

توضیحات: 🔰 مشخصات و ویژگی های #آزمون_۴_آبان ✅ دفترچه اختصاصی برای دوستان خود ارسال کنید👌🏻😊 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,126تاریخ:1397/07/27 12 : 37 : 05

توضیحات: 🔰 مشخصات و ویژگی های #آزمون_۴_آبان ✅ دفترچه عمومی برای دوستان خود ارسال کنید👌🏻😊 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,826تاریخ:1397/07/27 12 : 28 : 42

توضیحات: ✈️ جزوه فیزیک ۳ ویژه #آزمون_۴_آبان 🔷 دوازدهم ریاضی + تجربی 😍🤗 ⬇️ دانلود از طریق لینک زیر : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216488 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,368تاریخ:1397/07/25 17 : 38 : 03

توضیحات: ✅ درسنامه نظریه اعداد از ریاضیات گسسته ویژه #آزمون_۴_آبان ⭐️ ویژه دوازدهمی های ریاضی 😍 ⬇️ دانلود از طریق لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216461 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,034تاریخ:1397/07/25 16 : 06 : 07

توضیحات: ✅ درسنامه آشنایی با مبانی ریاضیات از آمار و احتمال ویژه #آزمون_۴_آبان ⭐️ ویژه دوازدهمی های ریاضی 😍 ⬇️ دانلود از طریق لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216462 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,631تاریخ:1397/07/25 15 : 59 : 36

توضیحات: 📐 درسنامه هندسه ۳ < ماتریس ها و کاربرد ها > ویژه #آزمون_۴_آبان ⭐️ ویژه دوازدهمی های ریاضی 😍 ⬇️ دانلود فایل در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216463 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,419تاریخ:1397/07/25 13 : 18 : 40
⚠️⚠️⚠️توجه : با هشتگ #معرفی_رشته_دوازدهم_ریاضی_کانون که هشتگ اختصاصی گروه ما برای معرفی رشته های محبوب شما در اینستاگرام هست ، پست های مربوط به معرفی رشته برق را راحت تر پیدا کنید😊✌️
تعداد بازدید:2,545تاریخ:1397/07/25 13 : 14 : 30

توضیحات: 📣📣📣 مژده مژده 🤩🤗 تمامی پست های معرفی رشته برق حاضر و آماده در اینستاگرام دوازدهم ریاضی😍✌️ آدرس صفحه ی اینستاگرام ما : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,369تاریخ:1397/07/25 12 : 42 : 29
توضیحات: ✅ دانلود فایل کامل برنامه راهبردی آزمون های ۹۸ - ۹۷ کانون 🔰 برنامه دروس عمومی دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,072تاریخ:1397/07/25 12 : 41 : 16
توضیحات: ✅ دانلود فایل کامل برنامه راهبردی آزمون های ۹۸ - ۹۷ کانون 🔰 برنامه دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,989تاریخ:1397/07/24 09 : 07 : 42

توضیحات: 🔰 جزوه حسابان ۲ منطبق بر #آزمون_۴_آبان ✅ مبحث : تابع ( صفحات ۱ الی ۱۸ کتاب درسی ) ویژه دوازدهمی ها 😍 ⬇️ دانلود از طریق : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216337 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,929تاریخ:1397/07/24 09 : 04 : 24

توضیحات: 🔰 جزوه حسابان ۱ منطبق بر #آزمون_۴_آبان ✅ مبحث : تابع ( صفحات ۳۷ الی ۷۰ کتاب درسی ) ویژه دوازدهمی ها 😍 ⬇️ دانلود از طریق : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/216329 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,715تاریخ:1397/07/23 14 : 27 : 38

توضیحات: 🌻 ادامه ی مقاله در صفحه اینستاگرام دوازدهم ریاضی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 https://www.instagram.com/p/Bo821x_BjRu/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jzu60ac1rqnr 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,328تاریخ:1397/07/21 13 : 37 : 32

توضیحات: 🔆 دووووومین پست معرفی در اینستاگرام دوازدهم ریاضی🤗 لینک پست #معرفی_رشته 👇🏻 https://www.instagram.com/p/Bo3omSDhQcK/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=9gz08auv32g5 #حسین_نجفی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,541تاریخ:1397/07/20 22 : 26 : 44

توضیحات: 🔰 #تحلیل_آزمون سوالات ریاضی #آزمون_۲۰_مهر 👨🏻‍🏫 توسط #علی_هاشمی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:5,995تاریخ:1397/07/20 15 : 12 : 39
توضیحات: ⬇️ پاسخ تشریحی #آزمون_۲۰_مهر 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,733تاریخ:1397/07/20 13 : 21 : 22

توضیحات: 🔑 پاسخنامه کلیدی #آزمون_۲۰_مهر دوازدهم ریاضی ✅ عمومی + اختصاصی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,051تاریخ:1397/07/20 12 : 35 : 44

توضیحات: 🔆 اولین پست معرفی در اینستاگرام دوازدهم ریاضی🤗 لینک اولین پست #معرفی_رشته 👇🏻 https://www.instagram.com/p/Bo08az2BlSz/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=vsv9ydcjc8p3 #حسین_نجفی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,085تاریخ:1397/07/19 16 : 34 : 37

👈🏻 ادامه ی این ویدئوی بسیار مهم را در چندین قسمت از طریق صفحه ی اینستاگرام گروه دوازدهم ریاضی مشاهده کنید... 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 📱 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 📣📣📣📣به دوستان خود سریعا اطلاع دهید !!! 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/kanoonir_12r/
تعداد بازدید:2,839تاریخ:1397/07/19 16 : 33 : 26

توضیحات: 🎞 ویدئوی توضیحات برنامه راهبردی و ویژگی های آزمون های در طول سال گروه دوازدهم ریاضی 🎙 از زبان دکتر محمد اکبری مدیر گروه آزمون مقطع دوازدهم ریاضی 🎯 @riyazikanoon ادامه ... 👇🏻👇🏻👇🏻
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,710تاریخ:1397/07/19 16 : 25 : 42

✅ مطالب مفید آموزشی منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر 🔰 حسابان ۲ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215374 🔰 فیزیک ۳ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215641 🔰 ریاضیات گسسته : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215662 🔰 هندسه ۳ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215672 🔰 آمار و احتمال : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215966 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215387 🔰 فیزیک ۲ : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215389 🔰 زمین شناسی : 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215979 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/215374
تعداد بازدید:2,593تاریخ:1397/07/19 15 : 42 : 32
توضیحات: ⬇️ دانلود فایل کامل مجله ی شماره ۳۰ سرای دانش 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,620تاریخ:1397/07/19 15 : 28 : 48

توضیحات: 🗞 مجله ی شماره ۳۰ سرای دانش منتشر شد ! دریافت فایل کامل 👇🏻 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,450تاریخ:1397/07/18 23 : 04 : 37
🔴 منابع کنکور 98 توسط سازمان سنجش منتشر شد در لینک زیر : ▶️ http://www.kanoon.ir/Article/216107 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:3,821تاریخ:1397/07/16 21 : 03 : 59

توضیحات: 🌍 ۳۰ نکته از زمین شناسی یازدهم منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر ☄ ویژه دوازدهم در لینک زیر : 👇🏻 ⭐️ http://www.kanoon.ir/Article/215979 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,482تاریخ:1397/07/16 18 : 56 : 48

توضیحات: 📣📣📣 صفحه دوازدهم ریاضی کانون در اینستاگرام را دنبال کنید...🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂ به دوستان خود اطلاع دهید!!!!📱💻✉️🕊 📱 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,603تاریخ:1397/07/16 14 : 49 : 46

توضیحات: 🔢 درسنامه آموزشی آمار و احتمال مبحث آشنایی با مبانی ریاضیات منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر ⭐️ ویژه دوازدهم ریاضی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215966 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,504تاریخ:1397/07/16 13 : 56 : 34

توضیحات: 🔢 درسنامه آموزشی هندسه ۳ مبحث ماتریس و کاربردها منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر ⭐️ ویژه دوازدهم ریاضی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215672 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,900تاریخ:1397/07/16 13 : 49 : 39
📄 چگونه خلاصه نویسی خوبی داشته باشیم ؟!؟ 🎖 1 – خلاصه‌تر از متن اصلی اگه همه‌ی مطالب کتاب را یادداشت کنید در اصل شما یک کپی از کتاب را به صورت دست‌نویس تهیه کرده اید. خلاصه‌نویسی باید بعد از خواندن دقیق و عمیق مطالب تهیه شود تا بفهمیم کدام قسمت‌ها مهم هستند و کدام قسمت‌ها قابلیت حذف شدن دارند. خلاصه‌نویسیِ خوب، یعنی خلاصه‌ترین حالت ممکن که حداکثر مطالب آن فصل را برای ما یادآوری کند. 🎖 2 - حذف کلمات ربط دهنده علاوه بر قسمت‌های کم اهمیتِ متن، کلمات ربط دهنده را با استفاده از علائم حذف کنید. مثلا به‌جای "در نتیجه" از فلش استفاده کنید. 🎖 3 – درس‌های محاسباتی خلاصه‌نویسی این درس‌ها به مراتب از درس‌های حفظی راحت‌تر است، چون با تعداد محدودی فرمول سر و کار داریم. اما برای این درس‌ها باید دفتر تیپ‌بندی شده تهیه کنید یا وقتی سوالی با تیپ جدید می‌بینید آن را علامت‌گذاری کنید. 🎖 4 - نمودار و جدول یکی از هدف‌های خلاصه‌نویسی درک و حفظ بهتر متن است. اگر بتوانیم مطالب را در جدول‌ها یا نمودارهای درختی خلاصه‌برداری کنیم از نظر شماتیک به‌سادگی می‌توانیم آن‌ها را دوباره به یاد بیاوریم. 🎖 5 - جذاب باش از کاغذهای سیاه و سفید کتاب فاصله بگیرید. خلاصه‌نویسی‌ها را حداقل با دو رنگ متفاوت انجام دهید و از مدادرنگی ها یا ماژیک‌های رنگی برای جذاب‌تر کردن نوشته ها استفاده کنید تا هم به ذهنتان برای به‌خاطرسپردن مطالب کمک کرده باشید و هم چشمانتان پس از مدتی از مطالعه خسته نشود. 🎖 6 - یک مرجع ایجاد کن وقتی تست کار می‌کنید و در پاسخ تست‌ها به نکته‌ی جدیدی می‌رسید، آن را هم در دفتر خلاصه‌برداری خود وارد کنید تا پس از مدتی دفتر شما به یک مرجع بسیار قوی برای کنکور تبدیل شود. 🎖 7 - به نوشته هایت اعتماد داشته باش بعضی‌ها به‌خصوص در درس زیست‌شناسی دوست دارند خلاصه‌هایشان از کتاب هم کامل‌تر باش. اما خلاصه‌نویسی باید بعد از فهمیدنِ متنِ کامل درس انجام شود و مخصوصِ مرور و خواندن سریع درس است. خلاصه‌نویسی حداکثرِ مطالب را در حداقلِ زمان برای شما یادآوری می‌کند. #مشاوره 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,566تاریخ:1397/07/16 13 : 45 : 23

توضیحات: خلاصه نویسی سهم بزرگی در موفقیت دارد !!!! #مشاوره 🎯 @riyazikanoon بخوانید 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
ارسال عکس
تعداد بازدید:86,142تاریخ:1397/07/15 15 : 40 : 52
📕📕📕 زمان ثبت نام و برگزاری کنکور سراسری 98 در لینک زیر مشاهده کنید : ➡️ http://www.kanoon.ir/Article/215883
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:10,998تاریخ:1397/07/11 15 : 58 : 43

توضیحات: 📣📣📣 صفحه دوازدهم ریاضی کانون در اینستاگرام را دنبال کنید...🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂ به دوستان خود اطلاع دهید!!!!📱💻✉️🕊 📱 https://www.instagram.com/kanoonir_12r/ 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,914تاریخ:1397/07/11 15 : 45 : 28

توضیحات: ✅ درسنامه آموزشی ریاضیات گسسته ویژه ی دوازدهم ریاضی منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215662 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,155تاریخ:1397/07/11 15 : 41 : 43

🌀 درسنامه آموزشی فیزیک دوازدهم مبحث حرکت بر خط راست ⬅️ منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر ⭐️ ویژه دوازدهم ریاضی + تجربی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215641 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/215641
تعداد بازدید:91تاریخ:1397/07/11 12 : 25 : 07
🌀 درسنامه آموزشی فیزیک دوازدهم مبحث حرکت بر خط راست ⬅️ منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر ⭐️ ویژه دوازدهم ریاضی + تجربی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215641 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,881تاریخ:1397/07/10 17 : 22 : 10
توضیحات: ⬇️ دانلود فایل مشابهت سوالات کنکور سراسری ۹۷ با سوالات آزمون کانون 💥 سوالات + پاسخ کامل تشریحی 🔥 ریاضیات + فیزیک + شیمی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,794تاریخ:1397/07/09 16 : 00 : 23

🎞 ویدئوهای آموزشی کوتاه از کل فصل کار ، انرژی و توان فیزیک دهم به تفکیک مبحث منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر 🔥 ویژه دوازدهم ریاضی و تجربی ! ✅ مباحث : 🚴🏻‍♀ توان 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49421-1 ♻️ بازده 👇🏼 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49422-1 ➿ انرژی پتانسيل كشسانی 👇🏽 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49418-1 🎢 كار و انرژی گرانشی 👇🏾 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49416-1 🏹 انرژی مكانيكی بدون حضور نيروهای مقاوم 👇🏿 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49419-1 🏊‍♂ كار و انرژی جنبشی 👇 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49413-1 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49415-1 ☄ انرژی درونی 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49420-1 🏃🏻‍♀ انرژی جنبشی 👇🏼 🌐 http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49407-1 #ویدئو_آموزشی 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/24-1-49422-1
تعداد بازدید:2,763تاریخ:1397/07/09 15 : 25 : 56

توضیحات: 💡 درسنامه آموزشی فیزیک یازدهم مبحث الکتریسیته ساکن منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر 🔥 ویژه دوازدهم ریاضی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215389 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,634تاریخ:1397/07/09 14 : 49 : 00

توضیحات: 🚴🏻‍♀ درسنامه ی آموزشی فیزیک دهم مبحث کار ، انرژی و توان منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر 🔥 ویژه دوازدهم ریاضی در لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215390 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,913تاریخ:1397/07/08 18 : 21 : 55

توضیحات: 💠 سال دوازدهم >>> تستی یا تشریحی ؟!؟ #مشاوره در لینک زیر بخوانید : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215417/امیر-حسین-رضافر-سال-دوازدهم-تستی-بخوانیم-یا-تشریحی 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,634تاریخ:1397/07/08 18 : 15 : 47

توضیحات: ✅ درسنامه آموزشی آشنایی با مبانی ریاضیات از آمار و احتمال ویژه #آزمون_۲۰_مهر دانلود از طریق لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215387 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,623تاریخ:1397/07/08 18 : 14 : 20

توضیحات: ✅ درسنامه آموزشی تبدیل نمودار توابع از حسابان ۲ ویژه #آزمون_۲۰_مهر دانلود از طریق لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215374 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,564تاریخ:1397/07/08 17 : 53 : 52

🎞 تحلیل ویدئویی سوالات ریاضی ۱ و حسابان ۱ #آزمون_۶_مهر ⭐️ ویژه گروه دوازدهم ریاضی 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215456 #تحلیل_آزمون 🎯 @riyazikanoon
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: http://www.kanoon.ir/Article/215456
تعداد بازدید:921تاریخ:1397/07/07 18 : 55 : 55

توضیحات: 💠 درسنامه آموزشی فیزیک ۳ ( دوازدهم ) منطبق بر #آزمون_۲۰_مهر ⬇️ دانلود از طریق لینک زیر : 👇🏻 🌐 http://www.kanoon.ir/Article/215375 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,085تاریخ:1397/07/07 13 : 25 : 10
توضیحات: ⬇️ دانلود فایل کامل مجله ی شماره ی ۲۹ سرای دانش ( ۶ مهر ۹۷ ) 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,905تاریخ:1397/07/07 13 : 23 : 08

توضیحات: 🗞 مجله ی شماره ی ۲۹ سرای دانش ( ۶ مهر ۹۷ ) دانلود فایل کامل 👇🏻👇🏻👇🏻 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,928تاریخ:1397/07/07 07 : 36 : 29

توضیحات: 🔢 درسنامه حسابان ۲ ( دوازدهم ) ویژه ی #آزمون_۲۰_مهر ⬇️ دانلود از طریق لینک زیر : 👇🏻 🔍 http://www.kanoon.ir/Article/215374 🎯 @riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,917تاریخ:1397/07/06 15 : 24 : 33
⬇️ لیست لینک های کانال های کانون ⬇️ 🎲 دوازدهم ریاضی @riyazikanoon 🔬 دوازدهم تجربی @zistkanoon2 🔠 گروه زبان @Kanoonir_zaban 🎨 گروه هنر @kanoonir_honar 👤دوازدهم انسانی @kanoonir_e ♦️یازدهم ریاضی @kanoonir_11r ♦️یازدهم تجربی @kanoonir_11t ♦️یازدهم انسانی @kanoonir_11e ♦️دهم ریاضی @kanoonir_10r ♦️دهم انسانی @kanoonir_10e ♦️دهم تجربی @kanoondahom 🔹مقطع نهم @kanoonir_9 🔹مقطع هشتم @kanoon8om 🔹مقطع هفتم @kanoon7om 🔸ششم دبستان @kanoonir_dabestan6 🔸پنجم دبستان @kanoonir_dabestan5 🔸چهارم دبستان @kanoonir_dabestan4 🔸سوم دبستان @kanoonir_dabestan3 🔸دوم دبستان @kanoonir_dabestan2 🔸اول دبستان @kanoonir_dabestan1 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:3,110تاریخ:1397/07/06 14 : 15 : 43
توضیحات: 🔆 پاسخنامه تشریحی #آزمون_۶_مهر ✅ دوازدهم ریاضی ( عمومی + اختصاصی ) 🎯@riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,025تاریخ:1397/07/06 14 : 12 : 19

توضیحات: 🔑 پاسخنامه کلیدی #آزمون_۶_مهر ✅ دوازدهم ریاضی ( عمومی + اختصاصی ) 🎯@riyazikanoon
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,658تاریخ:1397/07/06 12 : 16 : 41
📘 کاظم قلم چی : در یک نگاه ، برنامه‌های امسال شما در کانون در لینک زیر : 👇🏻 🔍 http://www.kanoon.ir/Article/215370 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,808تاریخ:1397/07/06 11 : 41 : 05
داوطلبان می توانند جهت تسلط یافتن بر فصلی که مطالعه کرده اند از این کتاب استفاده کنند. #معرفی_کتاب #حسین_نجفی 🎯 @riyazikanoon
تعداد بازدید:2,836تاریخ:1397/07/06 11 : 40 : 53

توضیحات: 📚کتاب آبی هندسه یازدهم و دوازدهم: کتاب های آبی شامل سوال های کنکور های سراسری داخل و خارج کشور ،سوالات منتخب آزمون های کانون و سوالات تألیفی (جهت پوشش کامل مطالب کتاب درسی) هستند.
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,507تاریخ:1397/07/02 13 : 58 : 51
توضیحات: 🔰 برنامه راهبری آزمون های ۹۸-۹۷ دوازدهم ریاضی 🔑 دروس عمومی 🎯 @riyazikanoon
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:97,289تاریخ:1397/0