پست های بیشتر

تعداد بازدید:7,659تاریخ:1399/06/19 10 : 51 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,253تاریخ:1399/06/18 09 : 58 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,123تاریخ:1399/06/18 09 : 58 : 01

توضیحات: ✍️ 50 عادت افراد بسیار موفق که باید در مورد آنها بدانید. (قسمت اخر)
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,118تاریخ:1399/06/17 11 : 28 : 03

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته: تا چه اندازه از استعدادها و توانایی های خود مطلعید؟؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,801تاریخ:1399/06/17 10 : 42 : 58
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1191 مورخ 99/06/17 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1191
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:10,506تاریخ:1399/06/16 11 : 12 : 07

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:8,652تاریخ:1399/06/16 11 : 11 : 48

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:8,220تاریخ:1399/06/16 11 : 10 : 43

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش دهم. سال 1400-1399 #مدیر_مشاور #ثبت_نام #دهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,514تاریخ:1399/06/15 17 : 39 : 15
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,181تاریخ:1399/06/15 17 : 38 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,040تاریخ:1399/06/15 17 : 37 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,286تاریخ:1399/06/15 17 : 35 : 00
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم تابستانه ،سنجش یازدهم مورخ 1399/06/14👇
تعداد بازدید:12,864تاریخ:1399/06/15 17 : 34 : 52
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,759تاریخ:1399/06/15 17 : 34 : 30
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,560تاریخ:1399/06/15 17 : 32 : 53
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,676تاریخ:1399/06/15 17 : 31 : 53
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم تابستانه ،سنجش دوازدهم مورخ 1399/06/14👇
تعداد بازدید:10,087تاریخ:1399/06/15 17 : 30 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,492تاریخ:1399/06/14 14 : 23 : 09

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,239تاریخ:1399/06/12 15 : 47 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,066تاریخ:1399/06/12 15 : 47 : 46

توضیحات: ✍️ 50 عادت افراد بسیار موفق که باید در مورد آنها بدانید. (قسمت اول)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,135تاریخ:1399/06/12 09 : 57 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,378تاریخ:1399/06/11 15 : 15 : 16

توضیحات: ♦️📣راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت دوم تابستانه سنجش مورخ ۹۹/۰۶/۱۴ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,014تاریخ:1399/06/11 15 : 15 : 04

توضیحات: ♦️📣راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت دوم تابستانه سنجش مورخ ۹۹/۰۶/۱۴ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,153تاریخ:1399/06/11 15 : 14 : 48

توضیحات: ♦️📣راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت دوم تابستانه سنجش مورخ ۹۹/۰۶/۱۴ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,377تاریخ:1399/06/10 17 : 54 : 37

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته: از علایق تحصیلی خود تا چه اندازه آگاهی دارید؟؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,911تاریخ:1399/06/10 17 : 52 : 53

توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,562تاریخ:1399/06/10 17 : 52 : 15
✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1199 مورخ 99/06/10 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1190 👇👇
تعداد بازدید:15,250تاریخ:1399/06/07 22 : 26 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,485تاریخ:1399/06/05 11 : 38 : 18

توضیحات: ✍️♦️ اهمیت تابستان (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,756تاریخ:1399/06/05 11 : 38 : 07

توضیحات: ✍️♦️ اهمیت تابستان (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,678تاریخ:1399/06/05 11 : 37 : 36

توضیحات: ✍️♦️ اهمیت تابستان (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,799تاریخ:1399/06/04 12 : 20 : 06

توضیحات: ✍️ رمز موفقیت چیست؟ آیا جوان موفق کسی است که کنکورش را خوب داده است؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,559تاریخ:1399/06/04 12 : 19 : 47

توضیحات: ✍️ رمز موفقیت چیست؟ آیا جوان موفق کسی است که کنکورش را خوب داده است؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,835تاریخ:1399/06/04 11 : 14 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,463تاریخ:1399/06/03 09 : 04 : 58

توضیحات: 🌐http://peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=44979
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,124تاریخ:1399/06/03 09 : 03 : 20

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته: دیروز کنکور، امروز زندگی
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,153تاریخ:1399/06/03 09 : 00 : 36
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1189 مورخ 99/06/03 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1189
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,439تاریخ:1399/05/29 09 : 43 : 47

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,349تاریخ:1399/05/28 11 : 22 : 32

توضیحات: ✍️ چرا خسته ایم و چه باید بکنیم؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,246تاریخ:1399/05/28 11 : 05 : 40

توضیحات: ♦️✍️مدیریت زمان در جلسه آزمون ‌ #دانش_آموز #والدین #مدیریت_زمان 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,267تاریخ:1399/05/27 14 : 00 : 08

توضیحات: ✍️⚠️روز قبل از کنکور ‌(صفحه سه از سه) #دانش_آموز #والدین #آمادگی #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,448تاریخ:1399/05/27 13 : 59 : 56

توضیحات: ✍️⚠️روز قبل از کنکور ‌(صفحه دو از سه) #دانش_آموز #والدین #آمادگی #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,553تاریخ:1399/05/27 13 : 59 : 40

توضیحات: ✍️⚠️روز قبل از کنکور ‌(صفحه یک از سه) #دانش_آموز #والدین #آمادگی #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,215تاریخ:1399/05/27 10 : 18 : 20

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته : همراه با شما تا آزمون سراسری (بخش آخر)
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,171تاریخ:1399/05/27 10 : 14 : 50

توضیحات: http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6627
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,268تاریخ:1399/05/27 09 : 33 : 12
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1188 مورخ 99/05/27 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1188
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,852تاریخ:1399/05/26 11 : 05 : 27

توضیحات: ♦️✍️استرس چگونه بر حافظه تاثیر می‌گذارد؟ (صفحه سه از سه) #دانش_آموز #کنکور #پیام_مشاور www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,901تاریخ:1399/05/26 11 : 05 : 15

توضیحات: ♦️✍️استرس چگونه بر حافظه تاثیر می‌گذارد؟ (صفحه دو از سه) #دانش_آموز #کنکور #پیام_مشاور www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,571تاریخ:1399/05/26 11 : 04 : 54

توضیحات: ♦️✍️استرس چگونه بر حافظه تاثیر می‌گذارد؟ (صفحه یک از سه) #دانش_آموز #کنکور #پیام_مشاور www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,123تاریخ:1399/05/26 10 : 08 : 45

توضیحات: ✍️♦️خوراکی هایی برای افزایش حافظه(صفحه دو از دو) #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,543تاریخ:1399/05/26 10 : 08 : 18

توضیحات: ✍️♦️خوراکی هایی برای افزایش حافظه(صفحه یک از دو) #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,384تاریخ:1399/05/25 15 : 51 : 13
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,931تاریخ:1399/05/25 15 : 51 : 08
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,487تاریخ:1399/05/25 15 : 51 : 02
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,646تاریخ:1399/05/25 15 : 50 : 43
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت اول تابستانه ،سنجش یازدهم مورخ 1399/05/24👇
تعداد بازدید:24,278تاریخ:1399/05/25 15 : 50 : 33
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,405تاریخ:1399/05/25 15 : 50 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,891تاریخ:1399/05/25 15 : 50 : 21
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,953تاریخ:1399/05/25 15 : 50 : 12
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت اول تابستانه ،سنجش دوازدهم مورخ 1399/05/24👇
تعداد بازدید:18,751تاریخ:1399/05/25 15 : 49 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,828تاریخ:1399/05/25 15 : 31 : 34
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,015تاریخ:1399/05/25 15 : 31 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,349تاریخ:1399/05/25 15 : 31 : 09
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,777تاریخ:1399/05/25 15 : 31 : 01
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,797تاریخ:1399/05/25 15 : 30 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,762تاریخ:1399/05/25 15 : 30 : 24
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت ششم،سنجش دوازدهم مورخ 1399/05/24 👇👇
تعداد بازدید:18,640تاریخ:1399/05/25 15 : 29 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,432تاریخ:1399/05/25 15 : 29 : 34
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,750تاریخ:1399/05/25 15 : 29 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,291تاریخ:1399/05/25 15 : 29 : 19
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,298تاریخ:1399/05/25 15 : 29 : 09
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,195تاریخ:1399/05/25 15 : 28 : 31
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت ششم ،سنجش پیش مورخ 1399/05/24
تعداد بازدید:16,933تاریخ:1399/05/25 15 : 27 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,972تاریخ:1399/05/25 15 : 02 : 23

توضیحات: 🔴📣آزمونهای هوشمند مشاوره ای سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #انتخاب_رشته #کنکور_99 #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم #پیش_دانشگاهی 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:20,778تاریخ:1399/05/25 12 : 08 : 03

توضیحات: ♦️✍️ خستگی در جلسه آزمون ‌(صفحه دو از دو) ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #پیام_مشاور #کنکور WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,330تاریخ:1399/05/25 12 : 07 : 45

توضیحات: ♦️✍️ خستگی در جلسه آزمون ‌(صفحه یک از دو) ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #پیام_مشاور #کنکور WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,136تاریخ:1399/05/25 09 : 12 : 26

توضیحات: ♦️✍️توصیه هایی برای روزهای پایانی (صفحه دو از دو) #دانش_آموز #والدین #آمادگی #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,425تاریخ:1399/05/25 09 : 12 : 03

توضیحات: ♦️✍️توصیه هایی برای روزهای پایانی (صفحه یک از دو) #دانش_آموز #والدین #آمادگی #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,840تاریخ:1399/05/24 21 : 04 : 54

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,441تاریخ:1399/05/24 09 : 47 : 52

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه سه از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,923تاریخ:1399/05/24 09 : 47 : 30

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,098تاریخ:1399/05/24 09 : 46 : 51

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,786تاریخ:1399/05/24 09 : 41 : 29

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش دوازدهم. سال 1400-1399 #مدیر_مشاور #ثبت_نام #دوازدهم #دانش_آموز #والدین #کنکور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,005تاریخ:1399/05/23 10 : 21 : 55

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ یازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه سه از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,924تاریخ:1399/05/23 10 : 21 : 27

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ یازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,460تاریخ:1399/05/23 10 : 20 : 58

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ یازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,877تاریخ:1399/05/23 09 : 17 : 21

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش یازدهم. سال 1400-1399 #مدیر_مشاور #ثبت_نام #یازدهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,340تاریخ:1399/05/22 11 : 22 : 57

توضیحات: 🔴📣راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت ششم جامع و اول تابستانه سنجش مورخ ۹۹/۰۵/۲۴ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,502تاریخ:1399/05/22 11 : 22 : 40

توضیحات: 🔴📣راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت ششم جامع و اول تابستانه سنجش مورخ ۹۹/۰۵/۲۴ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,543تاریخ:1399/05/22 11 : 22 : 17

توضیحات: 🔴📣راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت ششم جامع و اول تابستانه سنجش مورخ ۹۹/۰۵/۲۴ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,221تاریخ:1399/05/22 10 : 37 : 22

توضیحات: ♦️📣اطلاعيه درباره نحوه برگزاري آزمون‌هاي آزمايشي جامع مورخ ۹۹/۰۵/۲۴ (نوبت ششم جامع ۹۹-۹۸ و اول تابستانه ۱۴۰۰-۱۳۹۹)
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,387تاریخ:1399/05/21 13 : 16 : 07

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,633تاریخ:1399/05/21 12 : 55 : 46

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,167تاریخ:1399/05/21 12 : 55 : 21

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,857تاریخ:1399/05/21 12 : 49 : 30

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش دهم. سال 1400-1399 #مدیر_مشاور #ثبت_نام #دهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,574تاریخ:1399/05/21 09 : 07 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,488تاریخ:1399/05/21 09 : 07 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,506تاریخ:1399/05/21 09 : 07 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,266تاریخ:1399/05/21 09 : 07 : 48

توضیحات: ✍️ رویاهای بزرگ داشته باش و برای به دست آوردنشان تلاش کن! (قسمت اول)
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,954تاریخ:1399/05/20 11 : 45 : 18

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته : همراه با شما تا آزمون سراسری (6)
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,827تاریخ:1399/05/20 11 : 42 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,071تاریخ:1399/05/20 11 : 40 : 41
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1187 مورخ 99/05/20 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1187
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,710تاریخ:1399/05/17 16 : 40 : 39

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:45,721تاریخ:1399/05/14 12 : 33 : 02
توضیحات: 📣♦️بودجه بندی آزمون های تابستانه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم (سنجش دوازدهم )
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:43,453تاریخ:1399/05/14 12 : 32 : 27
توضیحات: 📣♦️بودجه بندی آزمون های تابستانه ویژه دانش آموزان پایه یازدهم (سنجش یازدهم )
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:36,077تاریخ:1399/05/14 12 : 30 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,280تاریخ:1399/05/14 10 : 42 : 37

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,855تاریخ:1399/05/14 10 : 08 : 12

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,056تاریخ:1399/05/13 13 : 42 : 27

توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,188تاریخ:1399/05/13 13 : 41 : 27
✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره ۱۱۸۶ مورخ ۹۹/۰۵/۱۳ #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_۱۱۸۶ 👇👇
تعداد بازدید:31,522تاریخ:1399/05/12 11 : 59 : 02

توضیحات: #آزمون_آزمایشی_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,265تاریخ:1399/05/12 11 : 58 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,906تاریخ:1399/05/11 14 : 44 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,776تاریخ:1399/05/11 14 : 44 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:43,630تاریخ:1399/05/11 14 : 44 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:48,863تاریخ:1399/05/11 14 : 44 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:44,336تاریخ:1399/05/11 14 : 44 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,743تاریخ:1399/05/11 14 : 42 : 59
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت پنجم ،سنجش دوازدهم مورخ 1399/05/10 👇👇
تعداد بازدید:33,856تاریخ:1399/05/11 14 : 41 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:33,358تاریخ:1399/05/11 14 : 40 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:33,366تاریخ:1399/05/11 14 : 40 : 47
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:34,940تاریخ:1399/05/11 14 : 40 : 13
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,833تاریخ:1399/05/11 14 : 40 : 02
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,686تاریخ:1399/05/11 14 : 39 : 37
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت پنجم ،سنجش پیش مورخ 1399/05/10 👇👇
تعداد بازدید:30,242تاریخ:1399/05/11 12 : 28 : 12

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,751تاریخ:1399/05/10 14 : 11 : 43

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,218تاریخ:1399/05/10 09 : 16 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:60,179تاریخ:1399/05/10 07 : 42 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,713تاریخ:1399/05/07 19 : 38 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,530تاریخ:1399/05/07 15 : 40 : 56

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت پنجم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۵/۱۰ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,813تاریخ:1399/05/07 15 : 40 : 38

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت پنجم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۵/۱۰ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,890تاریخ:1399/05/07 15 : 40 : 16

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت پنجم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۵/۱۰ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,918تاریخ:1399/05/07 12 : 12 : 29

توضیحات: 🔔📣کتاب_های_جامع_سنجش_ منتشر شد. (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ویژه داوطلبان نظام جدید) #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان www.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,666تاریخ:1399/05/07 12 : 11 : 34

توضیحات: #آزمون_آزمایشی_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,845تاریخ:1399/05/06 14 : 27 : 09

توضیحات: 🔔♦️برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری ۱۳۹۹
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,719تاریخ:1399/05/06 14 : 26 : 13

توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:30,054تاریخ:1399/05/06 14 : 24 : 37
✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره ۱۱۸۵ مورخ ۹۹/۰۵/۰۶ #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_۱۱۸۵ 👇👇
تعداد بازدید:36,857تاریخ:1399/05/04 15 : 31 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,872تاریخ:1399/05/04 15 : 31 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,955تاریخ:1399/05/04 15 : 31 : 40

توضیحات: ✍️ چگونه تصمیم گیری های هوشمندانه تری داشته باشیم؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,414تاریخ:1399/05/04 11 : 32 : 12

توضیحات: ♦️📣 اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص افزایش روزهای برگزاری آزمون سراسری سال 1399
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,868تاریخ:1399/05/04 11 : 04 : 00

توضیحات: ♦️📣اطلاعيه درباره نحوه برگزاري آزمون آزمايشي جامع نوبت پنجم (۹۹/۰۵/۱۰)
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,332تاریخ:1399/05/01 09 : 37 : 23

توضیحات: ♦️📣 برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال 1399
ارسال عکس
تعداد بازدید:39,898تاریخ:1399/04/30 16 : 57 : 58

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,700تاریخ:1399/04/30 09 : 18 : 42

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته : بایدها و نبایدهای کرونایی
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,310تاریخ:1399/04/30 09 : 16 : 12
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1184 مورخ 99/04/30 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1184
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:96,202تاریخ:1399/04/28 10 : 38 : 58

توضیحات: #آزمون_آزمایشی_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:39,592تاریخ:1399/04/25 13 : 59 : 55

توضیحات: ✍️ من تمام تلاش خودم را می کنم تا به هدفی که دارم برسم (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,131تاریخ:1399/04/25 13 : 59 : 42

توضیحات: ✍️ من تمام تلاش خودم را می کنم تا به هدفی که دارم برسم (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,879تاریخ:1399/04/25 13 : 59 : 09

توضیحات: ✍️ من تمام تلاش خودم را می کنم تا به هدفی که دارم برسم (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,793تاریخ:1399/04/24 15 : 49 : 31

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,398تاریخ:1399/04/24 10 : 19 : 08

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم (سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه سه از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,046تاریخ:1399/04/24 10 : 18 : 51

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم (سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,265تاریخ:1399/04/24 10 : 18 : 20

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم (سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,499تاریخ:1399/04/24 10 : 17 : 40

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ یازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه سه از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,446تاریخ:1399/04/24 10 : 17 : 21

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ یازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,797تاریخ:1399/04/24 10 : 16 : 46

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ یازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,681تاریخ:1399/04/24 10 : 15 : 02

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,085تاریخ:1399/04/24 10 : 14 : 00

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:96,202تاریخ:1399/04/23 11 : 16 : 52

توضیحات: #آزمون_آزمایشی_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,395تاریخ:1399/04/23 09 : 34 : 02

توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1183 مورخ 99/04/23 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1183
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,010تاریخ:1399/04/22 12 : 28 : 18
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,455تاریخ:1399/04/22 12 : 28 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:44,162تاریخ:1399/04/22 12 : 28 : 11
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:54,634تاریخ:1399/04/22 12 : 28 : 07
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:47,734تاریخ:1399/04/22 12 : 28 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:42,254تاریخ:1399/04/22 12 : 27 : 49
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت چهارم ،سنجش دوازدهم مورخ 1399/04/20👇
تعداد بازدید:34,782تاریخ:1399/04/22 12 : 27 : 19
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:34,069تاریخ:1399/04/22 12 : 27 : 17
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:35,278تاریخ:1399/04/22 12 : 27 : 13
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,412تاریخ:1399/04/22 12 : 27 : 09
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:34,777تاریخ:1399/04/22 12 : 27 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:34,034تاریخ:1399/04/22 12 : 26 : 36
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت چهارم ،سنجش پیش مورخ 1399/04/20👇
تعداد بازدید:29,792تاریخ:1399/04/22 11 : 46 : 14

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,708تاریخ:1399/04/21 15 : 26 : 52

https://snn.ir/fa/news/861048/%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%90-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://snn.ir/fa/news/861048/%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%90-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4
تعداد بازدید:37,919تاریخ:1399/04/20 14 : 02 : 04

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:70,504تاریخ:1399/04/19 10 : 34 : 57

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت چهارم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۴/۲۰ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:62,241تاریخ:1399/04/19 10 : 34 : 56

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت چهارم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۴/۲۰ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:57,898تاریخ:1399/04/19 10 : 34 : 56

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت چهارم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۴/۲۰ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,252تاریخ:1399/04/19 10 : 32 : 33

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه سه از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,326تاریخ:1399/04/19 10 : 32 : 05

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,425تاریخ:1399/04/19 10 : 31 : 21

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دوازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,763تاریخ:1399/04/19 10 : 28 : 48

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ يازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه سه از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,903تاریخ:1399/04/19 10 : 24 : 58

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ يازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,243تاریخ:1399/04/19 10 : 24 : 31

توضیحات: 📣♦️اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ يازدهم(سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از سه) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_یازدهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,509تاریخ:1399/04/19 10 : 19 : 35

توضیحات: 📣♦️ اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم (سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه دو از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,067تاریخ:1399/04/19 10 : 19 : 12

توضیحات: 📣♦️ اطلاعيــــــه ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دهم (سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹) (صفحه یک از دو) #اطلاعیه #آزمون_سنجش_دهم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:70,504تاریخ:1399/04/17 10 : 30 : 02

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت چهارم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۴/۲۰ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:62,241تاریخ:1399/04/17 10 : 29 : 45

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت چهارم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۴/۲۰ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:57,898تاریخ:1399/04/17 10 : 29 : 28

توضیحات: 📣♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري (آنلاين) - نوبت چهارم جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۴/۲۰ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,010تاریخ:1399/04/17 09 : 45 : 31

توضیحات: #من_ماسک_میزنم #کرونا_تمام_نشده
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,130تاریخ:1399/04/17 09 : 11 : 25
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1182 مورخ 99/04/16 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1182
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,571تاریخ:1399/04/17 09 : 08 : 08

توضیحات: 📣♦️رييس سازمان سنجش اعلام کرد: ساز و کار شرکت داوطلبان مبتلا به بيماري کرونا در آزمون‌هاي سراسري 1399👇👇 http://peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=44863
ارسال عکس
تعداد بازدید:55,742تاریخ:1399/04/16 11 : 14 : 05

توضیحات: 📣♦️♦️ اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال 1399
ارسال عکس
تعداد بازدید:49,930تاریخ:1399/04/14 11 : 30 : 44

توضیحات: 📣♦️ اطلاعيه در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت چهارم جامع سنجش مورخ 99/04/20 #اطلاعیه #آزمون_نوبت_چهارم_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,943تاریخ:1399/04/12 21 : 20 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:39,606تاریخ:1399/04/11 10 : 48 : 14

توضیحات: ✍️راه یافتن به لیست 20 چهره تأثیرگذار دنیا، تنها با دو درصد توانایی یک دست (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,863تاریخ:1399/04/11 10 : 47 : 58

توضیحات: ✍️راه یافتن به لیست 20 چهره تأثیرگذار دنیا، تنها با دو درصد توانایی یک دست (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,482تاریخ:1399/04/10 11 : 24 : 38

توضیحات: ✍️ من تمام تلاش خودم را میکنم تا به هدفی که دارم برسم (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,713تاریخ:1399/04/10 11 : 24 : 15

توضیحات: ✍️ من تمام تلاش خودم را میکنم تا به هدفی که دارم برسم (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,412تاریخ:1399/04/10 11 : 23 : 39

توضیحات: ✍️ من تمام تلاش خودم را میکنم تا به هدفی که دارم برسم (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,598تاریخ:1399/04/09 13 : 52 : 07

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته: ذهنتان را درگیر توصیه های انبوه نکنید!
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,739تاریخ:1399/04/09 12 : 54 : 43
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1181 مورخ 99/04/08 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1181
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,324تاریخ:1399/04/07 10 : 32 : 43

توضیحات: ✍️گاشاو طاهر: جوانی که توانستن را معنی بخشید: یک میلیون درخت برای اتیوپی (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,853تاریخ:1399/04/07 10 : 32 : 27

توضیحات: ✍️گاشاو طاهر: جوانی که توانستن را معنی بخشید: یک میلیون درخت برای اتیوپی (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,052تاریخ:1399/04/04 10 : 38 : 38

توضیحات: ✍️ برای آمادگی در آزمون تست زدن را تمرین کنید (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,519تاریخ:1399/04/04 10 : 38 : 22

توضیحات: ✍️ برای آمادگی در آزمون تست زدن را تمرین کنید (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,153تاریخ:1399/04/04 10 : 37 : 04

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته: افکار منفی را از خود دور کنید
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,651تاریخ:1399/04/03 10 : 57 : 47

توضیحات: ✍️ توصیه های بهداشتی برای شرکت در امتحانات نهایی♦️♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,463تاریخ:1399/04/03 10 : 53 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,158تاریخ:1399/04/02 10 : 33 : 50

توضیحات: ✍️ چگونه در شرایط خاص درس بخوانیم؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,101تاریخ:1399/04/02 10 : 33 : 36

توضیحات: ✍️ چگونه در شرایط خاص درس بخوانیم؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,791تاریخ:1399/04/02 09 : 39 : 10
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1180 مورخ 99/04/01 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1180
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,014تاریخ:1399/03/31 11 : 00 : 54

توضیحات: 📣♦️اطلاعيه شركت تعاوني خدمات آموزشي درباره آزمون هاي آزمايشي سنجش در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹👇👇 🌐sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:43,393تاریخ:1399/03/28 12 : 51 : 03

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:57,198تاریخ:1399/03/27 10 : 31 : 34

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه شركت تعاوني خدمات آموزشي درباره ثبت‌نام ۲ نوبت آزمون آزمايشي جامع در مرداد ماه ۱۳۹۹ #اطلاعیه #آزمون_آزمایشی_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,413تاریخ:1399/03/26 12 : 43 : 15
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1179 مورخ 99/03/26 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1179
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:66,425تاریخ:1399/03/26 12 : 41 : 39

توضیحات: ♦️شرکت در آزمون های آزمایشی سنجش ‌♦️ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:98,391تاریخ:1399/03/26 12 : 38 : 50

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه تغيير زمان برگزاري آزمون آزمایشی جامع نوبت چهارم #اطلاعیه #آزمون_جامع_چهارم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:45,723تاریخ:1399/03/21 08 : 49 : 45

توضیحات: ♦️✍️ در ایام امتحانات: چگونه برای آمادگی آزمون سراسری مطالعه کنیم؟ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,075تاریخ:1399/03/21 08 : 49 : 32

توضیحات: ♦️✍️ در ایام امتحانات: چگونه برای آمادگی آزمون سراسری مطالعه کنیم؟ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,840تاریخ:1399/03/21 08 : 49 : 18

توضیحات: ♦️✍️ در ایام امتحانات: چگونه برای آمادگی آزمون سراسری مطالعه کنیم؟ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:70,610تاریخ:1399/03/20 10 : 10 : 09

توضیحات: #آزمونهای_هوشمند_مشاوره_ای_سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #آزمونهای_مهارت_تحصیلی #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم #کنکور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,490تاریخ:1399/03/20 09 : 47 : 48

توضیحات: ✍️ مدیریت استرس امتحان (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,396تاریخ:1399/03/20 09 : 47 : 31

توضیحات: ✍️ مدیریت استرس امتحان (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,622تاریخ:1399/03/19 10 : 16 : 28

توضیحات: ✍️ یادداشت هفته : مطالعه یا تکنیک؛ کدام یک بر دیگری برتری دارد؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,762تاریخ:1399/03/19 10 : 07 : 24
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1178 مورخ 99/03/19 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1178
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,641تاریخ:1399/03/17 09 : 56 : 40

توضیحات: ✍️ مهربانی را بیاموزیم و آرامش را تجربه کنیم. (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,534تاریخ:1399/03/17 09 : 56 : 29

توضیحات: ✍️ مهربانی را بیاموزیم و آرامش را تجربه کنیم. (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:44,735تاریخ:1399/03/13 14 : 19 : 03

توضیحات: ✍️ روش های کاربردی برای مرور مطالب در فصل امتحانات (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,357تاریخ:1399/03/13 14 : 18 : 48

توضیحات: ✍️ روش های کاربردی برای مرور مطالب در فصل امتحانات (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,343تاریخ:1399/03/13 14 : 12 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:98,391تاریخ:1399/03/12 11 : 35 : 31

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه تغيير زمان برگزاري آزمون آزمایشی جامع نوبت چهارم #اطلاعیه #آزمون_جامع_چهارم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,951تاریخ:1399/03/12 10 : 09 : 00
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1177 مورخ 99/03/12 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1177
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:38,994تاریخ:1399/03/11 13 : 52 : 32

توضیحات: ✍️ چگونه برای پاسخگویی به سؤالات چهارگزینه ای مهارت های لازم را به دست آوریم؟ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,094تاریخ:1399/03/11 13 : 52 : 07

توضیحات: ✍️ چگونه برای پاسخگویی به سؤالات چهارگزینه ای مهارت های لازم را به دست آوریم؟ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,766تاریخ:1399/03/11 13 : 51 : 02

توضیحات: ✍️ چگونه برای پاسخگویی به سؤالات چهارگزینه ای مهارت های لازم را به دست آوریم؟ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,564تاریخ:1399/03/10 15 : 44 : 50

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:47,618تاریخ:1399/03/10 14 : 10 : 17
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:48,427تاریخ:1399/03/10 14 : 10 : 04
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:54,664تاریخ:1399/03/10 14 : 09 : 45
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:68,709تاریخ:1399/03/10 14 : 09 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:60,250تاریخ:1399/03/10 14 : 09 : 27
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:51,186تاریخ:1399/03/10 14 : 08 : 58
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت سوم ،سنجش دوازدهم مورخ 1399/03/09👇
تعداد بازدید:38,829تاریخ:1399/03/10 14 : 08 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,161تاریخ:1399/03/10 14 : 07 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,750تاریخ:1399/03/10 14 : 07 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,673تاریخ:1399/03/10 14 : 07 : 10
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,255تاریخ:1399/03/10 14 : 07 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:35,701تاریخ:1399/03/10 14 : 06 : 31
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت سوم ،سنجش پیش مورخ 1399/03/09👇
تعداد بازدید:34,021تاریخ:1399/03/10 10 : 15 : 02

توضیحات: 📚چطور برای درس خواندن انگیزه پیدا کنیم ؟ قسمت آخر(صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,728تاریخ:1399/03/10 10 : 14 : 37

توضیحات: 📚چطور برای درس خواندن انگیزه پیدا کنیم ؟ قسمت آخر(صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:51,437تاریخ:1399/03/09 14 : 24 : 11

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:78,414تاریخ:1399/03/07 09 : 16 : 09

توضیحات: 🔔♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري آنلاين - نوبت سوم جامع - خرداد ۹۹ (صفحه ۳ از ۳)
ارسال عکس
تعداد بازدید:68,768تاریخ:1399/03/07 09 : 16 : 00

توضیحات: 🔔♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري آنلاين - نوبت سوم جامع - خرداد ۹۹ (صفحه ۲ از ۳)
ارسال عکس
تعداد بازدید:66,273تاریخ:1399/03/07 09 : 15 : 52

توضیحات: 🔔♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري آنلاين - نوبت سوم جامع - خرداد ۹۹ (صفحه ۱ از ۳)
ارسال عکس
تعداد بازدید:147,744تاریخ:1399/03/07 09 : 15 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:91,675تاریخ:1399/03/07 09 : 15 : 30

توضیحات: 🔔📣کتاب_های_جامع_سنجش_ منتشر شد. (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ویژه داوطلبان نظام جدید) #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان www.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,983تاریخ:1399/03/06 15 : 50 : 22

توضیحات: 📚چطور برای درس خواندن انگیزه پیدا کنیم ؟ قسمت اول(صفحه ۲ از ۲)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,837تاریخ:1399/03/06 15 : 49 : 01

توضیحات: 📚چطور برای درس خواندن انگیزه پیدا کنیم ؟ قسمت اول(صفحه ۱ از ۲)
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,592تاریخ:1399/03/06 15 : 44 : 18
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1176 مورخ 99/03/05 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1176
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:78,414تاریخ:1399/03/06 15 : 15 : 17

توضیحات: 🔔♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري آنلاين - نوبت سوم جامع - خرداد ۹۹ (صفحه ۳ از ۳)
ارسال عکس
تعداد بازدید:68,768تاریخ:1399/03/06 15 : 14 : 51

توضیحات: 🔔♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري آنلاين - نوبت سوم جامع - خرداد ۹۹ (صفحه ۲ از ۳)
ارسال عکس
تعداد بازدید:66,273تاریخ:1399/03/06 15 : 14 : 21

توضیحات: 🔔♦️راهنماي نحوه ي شركت در آزمون غيرحضوري آنلاين - نوبت سوم جامع - خرداد ۹۹ (صفحه ۱ از ۳)
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,859تاریخ:1399/03/03 22 : 26 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:47,230تاریخ:1399/03/03 13 : 29 : 34

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت سوم جامع سنجش مورخ 99/03/09 #اطلاعیه #آزمون_نوبت_سوم_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,661تاریخ:1399/03/03 09 : 10 : 48

توضیحات: ✍️همراه با شما تا آزمون سراسری (5)
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,000تاریخ:1399/03/03 09 : 09 : 47

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,359تاریخ:1399/02/30 17 : 25 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,179تاریخ:1399/02/29 14 : 59 : 20

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,379تاریخ:1399/02/29 14 : 53 : 38

توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1175 مورخ 29/ 1399/02 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1175
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:45,918تاریخ:1399/02/27 08 : 34 : 54

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:46,097تاریخ:1399/02/27 08 : 34 : 54

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:43,140تاریخ:1399/02/27 08 : 34 : 54

توضیحات: ✍️استرس چگونه بر حافظه تاثیر می‌گذارد؟ #دانش_آموز #کنکور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:48,173تاریخ:1399/02/25 13 : 48 : 17

توضیحات: ♦️🔔 میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,677تاریخ:1399/02/24 11 : 35 : 44

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:41,975تاریخ:1399/02/23 20 : 22 : 11

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:147,744تاریخ:1399/02/23 10 : 32 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:54,230تاریخ:1399/02/22 13 : 05 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:55,134تاریخ:1399/02/22 13 : 05 : 38
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:51,518تاریخ:1399/02/22 13 : 05 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:49,690تاریخ:1399/02/22 13 : 05 : 16
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت دوم ،سنجش دهم مورخ 1399/02/19👇
تعداد بازدید:47,337تاریخ:1399/02/22 13 : 04 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:46,512تاریخ:1399/02/22 13 : 04 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:49,913تاریخ:1399/02/22 13 : 04 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:49,827تاریخ:1399/02/22 13 : 04 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:46,127تاریخ:1399/02/22 13 : 04 : 23
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:45,242تاریخ:1399/02/22 13 : 04 : 05
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت دوم ،سنجش یازدهم مورخ 1399/02/19👇
تعداد بازدید:49,764تاریخ:1399/02/22 13 : 03 : 47
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:50,062تاریخ:1399/02/22 13 : 03 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:60,199تاریخ:1399/02/22 13 : 03 : 33
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:79,041تاریخ:1399/02/22 13 : 03 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:66,208تاریخ:1399/02/22 13 : 03 : 10
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:55,842تاریخ:1399/02/22 13 : 02 : 51
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت دوم ،سنجش دوازدهم مورخ 1399/02/19👇
تعداد بازدید:42,124تاریخ:1399/02/22 13 : 02 : 26
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:41,714تاریخ:1399/02/22 13 : 01 : 51
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:43,951تاریخ:1399/02/22 13 : 01 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:47,055تاریخ:1399/02/22 13 : 01 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:42,897تاریخ:1399/02/22 13 : 01 : 20
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:43,198تاریخ:1399/02/22 13 : 00 : 46
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت دوم ،سنجش پیش مورخ 1399/02/19👇
تعداد بازدید:34,708تاریخ:1399/02/22 09 : 16 : 58

توضیحات: ✍️ نکاتی کلیدی برای یک مطالعه مؤثر و مفید در ماه رمضان (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,971تاریخ:1399/02/22 09 : 16 : 44

توضیحات: ✍️ نکاتی کلیدی برای یک مطالعه مؤثر و مفید در ماه رمضان (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,959تاریخ:1399/02/22 09 : 02 : 44
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1174 مورخ 1399/02/22 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1174
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,569تاریخ:1399/02/20 19 : 26 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,015تاریخ:1399/02/20 12 : 03 : 54

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:43,813تاریخ:1399/02/19 16 : 13 : 13

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:55,457تاریخ:1399/02/17 14 : 04 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:54,975تاریخ:1399/02/17 14 : 04 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:54,817تاریخ:1399/02/17 14 : 04 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:53,464تاریخ:1399/02/17 14 : 04 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:53,843تاریخ:1399/02/17 14 : 04 : 32

توضیحات: ✍️ توصیه های غذایی در ماه رمضان
ارسال عکس
تعداد بازدید:59,317تاریخ:1399/02/16 21 : 21 : 06

توضیحات: 🔔♦️زمان برگزاري كنكور ٩٩ اعلام شد.
ارسال عکس
تعداد بازدید:67,875تاریخ:1399/02/16 15 : 51 : 47

توضیحات: ♦️راهنمای نحوه‌ی شرکت در آزمون غیر حضوری آنلاین - نوبت دوم جامع -اردیبهشت ۹۹ ♦️(صفحه سه ازسه) #دستورالعمل #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:59,161تاریخ:1399/02/16 15 : 51 : 16

توضیحات: ♦️راهنمای نحوه‌ی شرکت در آزمون غیر حضوری آنلاین - نوبت دوم جامع -اردیبهشت ۹۹ ♦️(صفحه دو ازسه) #دستورالعمل #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:71,532تاریخ:1399/02/16 15 : 50 : 50

توضیحات: ♦️راهنمای نحوه‌ی شرکت در آزمون غیر حضوری آنلاین - نوبت دوم جامع -اردیبهشت ۹۹ ♦️(صفحه یک ازسه) #دستورالعمل #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:90,835تاریخ:1399/02/15 13 : 33 : 42

توضیحات: 🔔📣کتاب_های_جامع_سنجش_ منتشر شد. (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ویژه داوطلبان نظام جدید) #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان www.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:39,839تاریخ:1399/02/15 09 : 37 : 43

توضیحات: ✍️با جمع بندی دروس راه موفقیت را هموار کنیم. (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,347تاریخ:1399/02/15 09 : 37 : 19

توضیحات: ✍️با جمع بندی دروس راه موفقیت را هموار کنیم. (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:39,097تاریخ:1399/02/15 08 : 31 : 11
توضیحات: 1.2 MB ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1173 مورخ 1399/02/15 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1173
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,651تاریخ:1399/02/11 21 : 43 : 21

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:41,567تاریخ:1399/02/11 11 : 12 : 28

توضیحات: ✍️مطالعه در ماه مبارک رمضان (صفحه سه از سه) #دانش_آموز #والدین #معلم www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,024تاریخ:1399/02/11 11 : 12 : 10

توضیحات: ✍️مطالعه در ماه مبارک رمضان (صفحه دو از سه) #دانش_آموز #والدین #معلم www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,937تاریخ:1399/02/11 11 : 11 : 56

توضیحات: ✍️مطالعه در ماه مبارک رمضان (صفحه یک از سه) #دانش_آموز #والدین #معلم www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,589تاریخ:1399/02/11 11 : 04 : 38

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,378تاریخ:1399/02/10 18 : 29 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,851تاریخ:1399/02/10 12 : 46 : 13

توضیحات: ✍️ شکست ها ما را قوی می کنند. (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,374تاریخ:1399/02/10 12 : 44 : 11

توضیحات: ✍️ شکست ها ما را قوی می کنند. (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:39,685تاریخ:1399/02/09 09 : 24 : 08

توضیحات: ✍️ آزمون سراسری را دریابید! (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,827تاریخ:1399/02/09 09 : 23 : 57

توضیحات: ✍️ آزمون سراسری را دریابید! (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:41,695تاریخ:1399/02/08 17 : 55 : 35
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1172 مورخ 1399/02/08 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1172
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:109,823تاریخ:1399/02/04 11 : 34 : 20

توضیحات: 📣 آزمونهای آزمایشی جامع سنجش. ثبت نام در👇👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,269تاریخ:1399/02/04 10 : 58 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,211تاریخ:1399/02/04 10 : 47 : 40

توضیحات: ✍️ چگونه در برنامه ریزی و مطالعه دروس به تعادل برسیم؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,684تاریخ:1399/02/04 10 : 47 : 32

توضیحات: ✍️ چگونه در برنامه ریزی و مطالعه دروس به تعادل برسیم؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,275تاریخ:1399/02/03 12 : 18 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,453تاریخ:1399/02/03 12 : 18 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,652تاریخ:1399/02/03 12 : 18 : 02

توضیحات: ✍️تمرکز در ماه های پایانی‌ ‌ (بخش دوم) #پیام_مشاور #دانش_آموز 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,003تاریخ:1399/02/02 15 : 38 : 40

توضیحات: ✍️تمرکز در ماه های پایانی‌ ‌ (بخش اول) #پیام_مشاور #دانش_آموز 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,252تاریخ:1399/02/02 15 : 38 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,636تاریخ:1399/02/02 15 : 38 : 39

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,079تاریخ:1399/02/02 15 : 38 : 39

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:147,379تاریخ:1399/02/02 13 : 29 : 10

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:59,829تاریخ:1399/02/01 14 : 02 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:58,502تاریخ:1399/02/01 14 : 02 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:55,643تاریخ:1399/02/01 14 : 02 : 20
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:53,435تاریخ:1399/02/01 14 : 01 : 58
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت اول ،سنجش دهم مورخ 1399/01/29👇
تعداد بازدید:51,068تاریخ:1399/02/01 14 : 01 : 52
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:49,764تاریخ:1399/02/01 14 : 01 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:51,675تاریخ:1399/02/01 14 : 01 : 34
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:54,420تاریخ:1399/02/01 14 : 01 : 26
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:49,418تاریخ:1399/02/01 14 : 01 : 17
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:46,769تاریخ:1399/02/01 14 : 00 : 54
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت اول ،سنجش یازدهم مورخ 1399/01/29👇
تعداد بازدید:51,320تاریخ:1399/02/01 14 : 00 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:53,096تاریخ:1399/02/01 14 : 00 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:66,276تاریخ:1399/02/01 14 : 00 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:105,856تاریخ:1399/02/01 14 : 00 : 20
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:75,684تاریخ:1399/02/01 14 : 00 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:66,503تاریخ:1399/02/01 13 : 59 : 40
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت اول ،سنجش دوازدهم مورخ 1399/01/29👇
تعداد بازدید:42,488تاریخ:1399/02/01 13 : 59 : 34
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:42,856تاریخ:1399/02/01 13 : 59 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:45,224تاریخ:1399/02/01 13 : 59 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:49,105تاریخ:1399/02/01 13 : 59 : 08
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:58,025تاریخ:1399/02/01 13 : 58 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:54,007تاریخ:1399/02/01 13 : 58 : 03
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی جامع نوبت اول ،سنجش پیش مورخ 1399/01/29👇
تعداد بازدید:34,858تاریخ:1399/02/01 08 : 52 : 53

توضیحات: ✍️ اگر می خواهید موفق باشید؛ این روزها بیشتر بخندید! (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,510تاریخ:1399/02/01 08 : 52 : 39

توضیحات: ✍️ اگر می خواهید موفق باشید؛ این روزها بیشتر بخندید! (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,009تاریخ:1399/02/01 08 : 25 : 58
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1171 مورخ 1399/02/01 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1171
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:39,591تاریخ:1399/01/31 14 : 15 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:72,168تاریخ:1399/01/29 12 : 01 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:44,512تاریخ:1399/01/29 11 : 57 : 02

توضیحات: ♦️♦️ راهنمای نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری آنلاین. نوبت اول جامع (فروردین 99) . صفحه سه از سه
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,464تاریخ:1399/01/29 11 : 56 : 47

توضیحات: ♦️♦️ راهنمای نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری آنلاین. نوبت اول جامع (فروردین 99) . صفحه دو از سه
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,971تاریخ:1399/01/29 11 : 56 : 30

توضیحات: ♦️♦️ راهنمای نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری آنلاین. نوبت اول جامع (فروردین 99) . صفحه یک از سه
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,085تاریخ:1399/01/29 11 : 55 : 18

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,904تاریخ:1399/01/27 11 : 32 : 39

توضیحات: ♦️♦️ راهنمای نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری آنلاین. نوبت اول جامع (فروردین 99) . صفحه سه از سه
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,696تاریخ:1399/01/27 11 : 32 : 29

توضیحات: ♦️♦️ راهنمای نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری آنلاین. نوبت اول جامع (فروردین 99) . صفحه دو از سه
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,798تاریخ:1399/01/27 11 : 32 : 17

توضیحات: ♦️♦️ راهنمای نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری آنلاین. نوبت اول جامع (فروردین 99) . صفحه یک از سه
ارسال عکس
تعداد بازدید:48,504تاریخ:1399/01/25 09 : 50 : 39

توضیحات: ✍️ مطالعه برنامه ریزی شده ضامن موفقیت در آزمون سراسری (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,263تاریخ:1399/01/25 09 : 50 : 30

توضیحات: ✍️ مطالعه برنامه ریزی شده ضامن موفقیت در آزمون سراسری (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,810تاریخ:1399/01/25 09 : 50 : 17

توضیحات: ✍️ مطالعه برنامه ریزی شده ضامن موفقیت در آزمون سراسری (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,538تاریخ:1399/01/25 09 : 49 : 38

توضیحات: ✍️با خواب آلودگی و بی نظمی روزهای بهاری را از دست ندهید! (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,385تاریخ:1399/01/25 09 : 49 : 27

توضیحات: ✍️با خواب آلودگی و بی نظمی روزهای بهاری را از دست ندهید! (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,218تاریخ:1399/01/25 08 : 53 : 32
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1170 مورخ 1399/01/25 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1170
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:106,726تاریخ:1399/01/23 20 : 06 : 10

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت اول جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۱/۲۹ #اطلاعیه #آزمون_نوبت_اول_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:53,421تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:48,812تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:46,537تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:43,734تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:41,242تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:41,239تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:41,086تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 44

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,231تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 44

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:46,006تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 44

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:46,157تاریخ:1399/01/23 14 : 03 : 44

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,723تاریخ:1399/01/20 13 : 09 : 50

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:105,607تاریخ:1399/01/19 16 : 06 : 55

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت اول جامع سنجش مورخ ۹۹/۰۱/۲۹ #اطلاعیه #آزمون_نوبت_اول_جامع #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,566تاریخ:1399/01/18 15 : 59 : 21
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1169 مورخ 1399/01/18 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1169
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,893تاریخ:1399/01/18 15 : 53 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:50,428تاریخ:1399/01/16 21 : 19 : 02

توضیحات: 💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_رشته_علوم_انسانی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,827تاریخ:1399/01/14 12 : 31 : 41

توضیحات: محاسن‌ و معایب بلند‌خوانی (صفحه ۳ از ۳) #دانش_آموز #پیام_مشاور @sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,084تاریخ:1399/01/14 12 : 31 : 06

توضیحات: محاسن‌ و معایب بلند‌خوانی (صفحه ۲ از ۳) #دانش_آموز #پیام_مشاور @sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,445تاریخ:1399/01/14 12 : 30 : 46

توضیحات: محاسن‌ و معایب بلند‌خوانی (صفحه ۱ از ۳) #دانش_آموز #پیام_مشاور @sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,066تاریخ:1399/01/13 01 : 11 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:108,474تاریخ:1399/01/12 12 : 36 : 30

توضیحات: 📣 آزمونهای آزمایشی جامع سنجش. ثبت نام در👇👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:144,467تاریخ:1399/01/10 20 : 51 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,834تاریخ:1399/01/09 11 : 23 : 56

توضیحات: چه کسانی وسواس در مطالعه دارند‌؟! (صفحه2 از2) #دانش_آموز #پیام_مشاور @sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,818تاریخ:1399/01/09 11 : 23 : 22

توضیحات: چه کسانی وسواس در مطالعه دارند‌؟! (صفحه 1 از 2) #دانش_آموز #پیام_مشاور @sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,217تاریخ:1399/01/08 21 : 25 : 13

توضیحات: 🌺🌺فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار،ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز، ولادت حضرت زین العابدین(ع) مبارک باد🌺🌺🌺
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,496تاریخ:1399/01/08 14 : 35 : 29

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,914تاریخ:1399/01/06 15 : 45 : 54

توضیحات: 💥💥 #مجموعه_کتاب_های_جامع_سنجش (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,658تاریخ:1399/01/05 12 : 07 : 49

توضیحات: 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,623تاریخ:1399/01/04 16 : 35 : 31

توضیحات: محیط مناسب برای مطالعه ایجاد کنید صفحه ۳ از ۳ #دانش_آموز #والدین #شرایط_مطالعه #پیام_مشاور
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,627تاریخ:1399/01/04 16 : 34 : 46

توضیحات: محیط مناسب برای مطالعه ایجاد کنید صفحه ۲ از ۳ #دانش_آموز #والدین #شرایط_مطالعه #پیام_مشاور
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,417تاریخ:1399/01/04 16 : 34 : 01

توضیحات: محیط مناسب برای مطالعه ایجاد کنید صفحه ۱ از ۳ #دانش_آموز #والدین #شرایط_مطالعه #پیام_مشاور
ارسال عکس
تعداد بازدید:108,474تاریخ:1399/01/03 12 : 06 : 19

توضیحات: 📣 آزمونهای آزمایشی جامع سنجش. ثبت نام در👇👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,294تاریخ:1399/01/02 20 : 57 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,771تاریخ:1399/01/01 15 : 29 : 00

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,196تاریخ:1399/01/01 13 : 16 : 44

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:50,428تاریخ:1398/12/29 09 : 09 : 56

توضیحات: 💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_رشته_علوم_انسانی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,236تاریخ:1398/12/28 18 : 49 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,260تاریخ:1398/12/28 17 : 22 : 18
توضیحات: 📣📣 ✍️ برنامه ‍‍‍‍‍پیشنهادی مطالعاتی برای تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۹
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,679تاریخ:1398/12/28 17 : 20 : 42

توضیحات: ✍️ برنامه ‍‍‍‍‍پیشنهادی مطالعاتی برای تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۹
ارسال عکس
تعداد بازدید:144,467تاریخ:1398/12/28 08 : 32 : 36

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,007تاریخ:1398/12/27 13 : 31 : 26

توضیحات: ✍ چگونه به صورت برنامه ریزی شده مطالعه کنیم؟ (صفحه دو از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,147تاریخ:1398/12/27 13 : 30 : 05

توضیحات: ✍ چگونه به صورت برنامه ریزی شده مطالعه کنیم؟ (صفحه یک از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,285تاریخ:1398/12/26 21 : 38 : 04

توضیحات: ✍ وارسی آزمون، مهمتر از خود آزمون (صفحه دو از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,555تاریخ:1398/12/26 21 : 37 : 36

توضیحات: ✍ وارسی آزمون، مهمتر از خود آزمون (صفحه یک از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,819تاریخ:1398/12/26 21 : 32 : 04
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1168 مورخ 1398/12/26 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1168
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,447تاریخ:1398/12/25 13 : 31 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,946تاریخ:1398/12/25 13 : 28 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,809تاریخ:1398/12/25 10 : 06 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:34,340تاریخ:1398/12/25 10 : 06 : 18
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:33,226تاریخ:1398/12/25 10 : 06 : 11
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:30,406تاریخ:1398/12/25 10 : 05 : 59
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت ششم مرحله‌ای ،سنجش دهم مورخ 1398/12/23👇
تعداد بازدید:29,942تاریخ:1398/12/25 10 : 05 : 52
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,772تاریخ:1398/12/25 10 : 05 : 47
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:30,889تاریخ:1398/12/25 10 : 05 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:31,391تاریخ:1398/12/25 10 : 05 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,274تاریخ:1398/12/25 10 : 05 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,367تاریخ:1398/12/25 10 : 05 : 10
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت ششم مرحله‌ای ،سنجش یازدهم مورخ 1398/12/23👇
تعداد بازدید:26,698تاریخ:1398/12/25 10 : 04 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,670تاریخ:1398/12/25 10 : 04 : 51
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:30,342تاریخ:1398/12/25 10 : 04 : 43
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,114تاریخ:1398/12/25 10 : 04 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,139تاریخ:1398/12/25 10 : 04 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,680تاریخ:1398/12/25 10 : 04 : 15
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت ششم مرحله‌ای ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/12/23👇
تعداد بازدید:25,369تاریخ:1398/12/25 10 : 04 : 01
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,325تاریخ:1398/12/25 10 : 03 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,788تاریخ:1398/12/25 10 : 03 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,410تاریخ:1398/12/25 10 : 03 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,806تاریخ:1398/12/25 10 : 03 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,336تاریخ:1398/12/25 10 : 02 : 53
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت ششم مرحله‌ای،سنجش پیش مورخ 1398/12/23👇
تعداد بازدید:35,790تاریخ:1398/12/23 14 : 20 : 00

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه تمدید مهلت شرکت در آزمون غیر حضوری (آنلاین) اسفند 98 #شرکت_در_آزمون #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:44,423تاریخ:1398/12/21 17 : 24 : 21

توضیحات: ♦️📣 راهنمای نحوه‌ی شرکت در آزمون غیر حضوری آنلاین (مرحله ششم)-اسفند 98 ♦️(صفحه سه ازسه) #دستورالعمل #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,403تاریخ:1398/12/21 17 : 23 : 59

توضیحات: ♦️📣 راهنمای نحوه‌ی شرکت در آزمون غیر حضوری آنلاین (مرحله ششم)-اسفند 98 ♦️(صفحه دو ازسه) #دستورالعمل #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,471تاریخ:1398/12/21 17 : 23 : 31

توضیحات: ♦️📣 راهنمای نحوه‌ی شرکت در آزمون غیر حضوری آنلاین (مرحله ششم)-اسفند 98 ♦️(صفحه یک ازسه) #دستورالعمل #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:108,020تاریخ:1398/12/21 10 : 11 : 18

توضیحات: 📣 آزمونهای آزمایشی جامع سنجش. ثبت نام در👇👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,860تاریخ:1398/12/20 19 : 25 : 09

توضیحات:
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:21,262تاریخ:1398/12/20 19 : 24 : 38

توضیحات: ✍ اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال ۱۳۹۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,987تاریخ:1398/12/20 15 : 12 : 20

توضیحات: 💥💥💥💥 تمدید ثبت نام آزمون های آزمایشی مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 💥💥💥
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,099تاریخ:1398/12/20 15 : 01 : 37

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت ششم سنجش مورخ ۹۸/۱۲/۲۳ #اطلاعیه #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,830تاریخ:1398/12/20 11 : 16 : 26

توضیحات: ✍آزمونهای آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه ) سال تحصیلی ۹۸-۹۹ (صفحه دو از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,966تاریخ:1398/12/20 11 : 16 : 25

توضیحات: ✍آزمونهای آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه ) سال تحصیلی ۹۸-۹۹ (صفحه یک از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,186تاریخ:1398/12/19 22 : 17 : 30

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,086تاریخ:1398/12/19 15 : 12 : 19

توضیحات: ✍چند نکته درباره پذیرش با سوابق تحصیلی آزمون سراسری ۱۳۹۹
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,561تاریخ:1398/12/19 13 : 28 : 43
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1167 مورخ 1398/12/19 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1167
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:142,719تاریخ:1398/12/19 10 : 32 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,034تاریخ:1398/12/17 14 : 58 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,990تاریخ:1398/12/16 12 : 50 : 43

توضیحات: 💥💥 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹💥💥👇👇 http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6459
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,901تاریخ:1398/12/14 14 : 34 : 59

توضیحات: 💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_رشته_علوم_ریاضی_و_فنی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,113تاریخ:1398/12/14 11 : 14 : 24

توضیحات: 🔴📣 اطلاعيه مهم و فوري در خصوص نحوه برگزاري آزمون نوبت ششم سنجش مورخ ۹۸/۱۲/۲۳ #اطلاعیه #آزمون_نوبت_ششم #دانش_آموز #والدین #مدیر_مشاور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,069تاریخ:1398/12/14 10 : 08 : 31

توضیحات: ✍در تعطیلات ناخواسته چه کنیم؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,379تاریخ:1398/12/13 10 : 20 : 20

توضیحات: ✍همراه با شما تا آزمون سراسری (۴)
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,766تاریخ:1398/12/12 13 : 22 : 50
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1166 مورخ 1398/12/12 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1166
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,331تاریخ:1398/12/11 12 : 55 : 02

توضیحات: ✍ آزمونهای آزمایشی سنجش پیش ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی (صفحه دو از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,839تاریخ:1398/12/11 12 : 54 : 21

توضیحات: ✍ آزمونهای آزمایشی سنجش پیش ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی (صفحه یک از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,982تاریخ:1398/12/11 12 : 51 : 22

توضیحات: 💥💥 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام زمان مجدد برای ثبت نام آزمون سراسری ۱۳۹۹💥💥👇👇 http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6454
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,834تاریخ:1398/12/10 14 : 45 : 58

توضیحات: ✍ ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم (صفحه دو از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,803تاریخ:1398/12/10 14 : 45 : 46

توضیحات: ✍ ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم (صفحه یک از دو )
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,298تاریخ:1398/12/08 12 : 37 : 54

توضیحات: ✍️همراه با شما تا آزمون سراسری (۳)
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,926تاریخ:1398/12/07 19 : 14 : 56

توضیحات: ✍چگونه افکار منفی خود را کاهش دهیم؟ صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,188تاریخ:1398/12/07 19 : 09 : 33

توضیحات: ✍چگونه افکار منفی خود را کاهش دهیم؟ صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,537تاریخ:1398/12/06 14 : 26 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,191تاریخ:1398/12/06 11 : 25 : 59

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,617تاریخ:1398/12/06 11 : 24 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,661تاریخ:1398/12/05 12 : 47 : 06
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1165 مورخ1398/12/05 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1165
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,750تاریخ:1398/12/05 12 : 45 : 47

توضیحات: ♦️📣نگاهی تصویری بر آزمون نوبت پنجم مرحله ای (25 بهمن ماه 1398)؛ آزمونهای آزمایشی سنجش ♦️ 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:22,339تاریخ:1398/12/04 10 : 47 : 42

توضیحات: #پیام_مشاور #دانش_آموز #اهمیت_اسفند_ماه صفحه 2 از 2 @sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,040تاریخ:1398/12/04 10 : 47 : 17

توضیحات: #پیام_مشاور #دانش_آموز #اهمیت_اسفند_ماه صفحه 1 از ۲ @sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,787تاریخ:1398/11/30 14 : 57 : 08

توضیحات: 💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_رشته_علوم_تجربی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:52,334تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 11

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:47,699تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 10

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:45,379تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 10

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,554تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 09

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,237تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 08

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,216تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 07

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,063تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 07

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:41,204تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 06

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:44,832تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:45,395تاریخ:1398/11/29 10 : 42 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,121تاریخ:1398/11/28 13 : 53 : 50

توضیحات: ✍️ خود را از حلقه نگرانی نجات دهید. (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,852تاریخ:1398/11/28 13 : 53 : 38

توضیحات: ✍️ خود را از حلقه نگرانی نجات دهید. (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,960تاریخ:1398/11/28 13 : 43 : 53
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1164 مورخ1398/11/28 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1164
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,248تاریخ:1398/11/27 15 : 24 : 37

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,424تاریخ:1398/11/26 15 : 14 : 50

توضیحات: 💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_عمومی منتشر شد. (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمایشی نظام جدید) 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش_عمومی #دانش_آموزان 🌐 www.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,011تاریخ:1398/11/26 13 : 22 : 46

توضیحات: ✍️ اگر در زمان حال زندگی کنید؛ هیچ وقت دیر نیست! (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,512تاریخ:1398/11/26 13 : 22 : 28

توضیحات: ✍️ اگر در زمان حال زندگی کنید؛ هیچ وقت دیر نیست! (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,801تاریخ:1398/11/26 13 : 20 : 36

توضیحات: ✍️همراه با شما تا آزمون سراسری (2)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,565تاریخ:1398/11/25 20 : 27 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,354تاریخ:1398/11/25 17 : 59 : 12

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,588تاریخ:1398/11/25 13 : 00 : 55
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,320تاریخ:1398/11/25 13 : 00 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,526تاریخ:1398/11/25 13 : 00 : 43
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,213تاریخ:1398/11/25 13 : 00 : 02
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت پنجم مرحله‌ای ،سنجش دهم مورخ 1398/11/25👇
تعداد بازدید:23,521تاریخ:1398/11/25 12 : 59 : 52
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,846تاریخ:1398/11/25 12 : 59 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,602تاریخ:1398/11/25 12 : 59 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,762تاریخ:1398/11/25 12 : 59 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,883تاریخ:1398/11/25 12 : 59 : 08
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,225تاریخ:1398/11/25 12 : 58 : 20
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت پنجم مرحله‌ای ،سنجش یازدهم مورخ 1398/11/25👇
تعداد بازدید:22,688تاریخ:1398/11/25 12 : 58 : 13
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,981تاریخ:1398/11/25 12 : 58 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,633تاریخ:1398/11/25 12 : 57 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,542تاریخ:1398/11/25 12 : 57 : 46
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,503تاریخ:1398/11/25 12 : 57 : 38
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,419تاریخ:1398/11/25 12 : 56 : 51
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت پنجم مرحله‌ای ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/11/25👇
تعداد بازدید:17,635تاریخ:1398/11/25 12 : 56 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,388تاریخ:1398/11/25 12 : 56 : 32
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,736تاریخ:1398/11/25 12 : 56 : 17
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,421تاریخ:1398/11/25 12 : 56 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,436تاریخ:1398/11/25 12 : 55 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,774تاریخ:1398/11/25 12 : 54 : 49
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت پنجم مرحله‌ای،سنجش پیش مورخ 1398/11/25👇
تعداد بازدید:22,453تاریخ:1398/11/25 01 : 17 : 21

توضیحات: ❌ فرصت ثبت‌نام در کنکور ۹۹ تمدید شد سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۹۹ خبر داد، بر این اساس فرصت ثبت‌نام تا روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه تمدید شد.
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,908تاریخ:1398/11/23 17 : 02 : 43

توضیحات: 💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_عمومی منتشر شد. (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ویژه داوطلبان تمامی گروه های آزمایشی نظام جدید) 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش_عمومی #دانش_آموزان 🌐 www.sanjeshshop.ir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:15,641تاریخ:1398/11/23 16 : 06 : 35

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,183تاریخ:1398/11/21 14 : 33 : 16

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,171تاریخ:1398/11/21 14 : 28 : 44
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1163 مورخ1398/11/21 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1163
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,334تاریخ:1398/11/21 14 : 27 : 23

توضیحات: 💥💥 #کتاب_جامع_سنجش_عمومی (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) منتشر شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش_عمومی #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,819تاریخ:1398/11/21 09 : 25 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,259تاریخ:1398/11/20 15 : 14 : 59

توضیحات: ♦️✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ دهم (ویژه دانش آموزان پایه یازدهم - سال دوم دوره دوم متوسطه- سال تحصیلی 99-98). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,911تاریخ:1398/11/20 15 : 14 : 35

توضیحات: ♦️✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ دهم (ویژه دانش آموزان پایه یازدهم - سال دوم دوره دوم متوسطه- سال تحصیلی 99-98). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,286تاریخ:1398/11/16 14 : 43 : 12

توضیحات: ♦️✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ دهم (ویژه دانش آموزان پایه دهم - سال اول دوره دوم متوسطه- سال تحصیلی 99-98). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,096تاریخ:1398/11/16 14 : 42 : 55

توضیحات: ♦️✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ دهم (ویژه دانش آموزان پایه دهم - سال اول دوره دوم متوسطه- سال تحصیلی 99-98). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,541تاریخ:1398/11/15 10 : 29 : 34

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی زبانهای خارجی چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,189تاریخ:1398/11/15 10 : 29 : 13

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی زبانهای خارجی چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,338تاریخ:1398/11/15 10 : 28 : 34

توضیحات: ❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در سال 1398 #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,007تاریخ:1398/11/14 13 : 07 : 09

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در آزمون سراسری 1398 (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,335تاریخ:1398/11/14 13 : 06 : 54

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در آزمون سراسری 1398 (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,361تاریخ:1398/11/14 13 : 02 : 31
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1162 مورخ1398/11/14 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1162
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,022تاریخ:1398/11/13 14 : 22 : 44

توضیحات: 💥💥مجموعه #کتابهای_جامع_سنجش (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) به زودی منتشر خواهد شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,119تاریخ:1398/11/12 11 : 13 : 44

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی هنر چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,506تاریخ:1398/11/12 11 : 13 : 29

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی هنر چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,569تاریخ:1398/11/12 11 : 12 : 33

توضیحات: ❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در سال 1398 #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,451تاریخ:1398/11/12 11 : 02 : 37

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,087تاریخ:1398/11/08 14 : 24 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,273تاریخ:1398/11/08 14 : 01 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,355تاریخ:1398/11/08 09 : 45 : 58

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری 1398 (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,103تاریخ:1398/11/08 09 : 45 : 45

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری 1398 (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,158تاریخ:1398/11/08 09 : 45 : 25

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری 1398 (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,144تاریخ:1398/11/07 12 : 24 : 46
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1161 مورخ1398/11/07 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1161
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,094تاریخ:1398/11/07 11 : 27 : 37

توضیحات: 📣♦️اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ تاريخ‌ ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1399👇👇 http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6410
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,022تاریخ:1398/11/06 12 : 33 : 51

توضیحات: 💥💥مجموعه #کتابهای_جامع_سنجش (مطابق با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- نظام جدید) به زودی منتشر خواهد شد. 💥💥 #کنکور_سراسری_١٣٩۹ #نظام_جدید #کتاب_جامع_سنجش #دانش_آموزان 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,176تاریخ:1398/11/05 11 : 42 : 18

توضیحات: ♦️♦️فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام قدیم (صفحه پنج از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,222تاریخ:1398/11/05 11 : 42 : 03

توضیحات: ♦️♦️فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام قدیم (صفحه چهار از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,016تاریخ:1398/11/05 11 : 41 : 45

توضیحات: ♦️♦️فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام قدیم (صفحه سه از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,613تاریخ:1398/11/05 11 : 40 : 23

توضیحات: ♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام قدیم (صفحه دو از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,915تاریخ:1398/11/05 11 : 06 : 17

توضیحات: ♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام قدیم (صفحه یک از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,208تاریخ:1398/11/02 10 : 39 : 16

توضیحات: ♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام جدید (صفحه پنج از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,983تاریخ:1398/11/02 10 : 39 : 02

توضیحات: ♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام جدید (صفحه چهار از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,195تاریخ:1398/11/02 10 : 38 : 38

توضیحات: ♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام جدید (صفحه سه از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,882تاریخ:1398/11/02 10 : 38 : 18

توضیحات: ♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام جدید (صفحه دو از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,028تاریخ:1398/11/02 10 : 37 : 53

توضیحات: ♦️♦️ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399- نظام جدید (صفحه یک از پنج)
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,309تاریخ:1398/11/02 10 : 36 : 40

توضیحات: ♦️✍️ چند نکته درباره فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 99
ارسال عکس
تعداد بازدید:48,239تاریخ:1398/11/02 10 : 31 : 30

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,511تاریخ:1398/11/01 11 : 21 : 48

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,705تاریخ:1398/11/01 11 : 21 : 38

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,257تاریخ:1398/11/01 11 : 21 : 25

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,308تاریخ:1398/11/01 11 : 20 : 39

توضیحات: ❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در سال 1398- صفحه دو از دو #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,619تاریخ:1398/11/01 11 : 20 : 22

توضیحات: ❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در سال 1398- صفحه یک از دو #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,204تاریخ:1398/10/30 12 : 26 : 41

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 1398 (صفحه چهار از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,534تاریخ:1398/10/30 12 : 26 : 31

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 1398 (صفحه سه از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,432تاریخ:1398/10/30 12 : 26 : 22

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 1398 (صفحه دو از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,967تاریخ:1398/10/30 12 : 26 : 03

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 1398 (صفحه یک از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,810تاریخ:1398/10/30 12 : 16 : 06
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1160 مورخ1398/10/29 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1160
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,228تاریخ:1398/10/29 10 : 54 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,784تاریخ:1398/10/29 10 : 32 : 17

توضیحات: ♦️ آزمون نوبت چهارم مرحله ای- 98/10/27- مؤسسه همشاگردی الیگودرز
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,476تاریخ:1398/10/28 12 : 20 : 36

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,016تاریخ:1398/10/28 12 : 20 : 31

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,455تاریخ:1398/10/27 16 : 31 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,270تاریخ:1398/10/27 13 : 20 : 50
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:31,415تاریخ:1398/10/27 13 : 20 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,377تاریخ:1398/10/27 13 : 20 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,011تاریخ:1398/10/27 13 : 19 : 02
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت چهارم مرحله‌ای ،سنجش دهم مورخ 1398/10/27👇
تعداد بازدید:24,198تاریخ:1398/10/27 13 : 17 : 28
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,035تاریخ:1398/10/27 13 : 17 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,346تاریخ:1398/10/27 13 : 16 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,708تاریخ:1398/10/27 13 : 16 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,915تاریخ:1398/10/27 13 : 16 : 10
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,891تاریخ:1398/10/27 13 : 15 : 11
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت چهارم مرحله‌ای ،سنجش یازدهم مورخ 1398/10/27👇
تعداد بازدید:23,344تاریخ:1398/10/27 13 : 15 : 09
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,122تاریخ:1398/10/27 13 : 14 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,656تاریخ:1398/10/27 13 : 14 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:30,445تاریخ:1398/10/27 13 : 14 : 06
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,337تاریخ:1398/10/27 13 : 13 : 45
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,739تاریخ:1398/10/27 13 : 12 : 25
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت چهارم مرحله‌ای ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/10/27👇
تعداد بازدید:20,735تاریخ:1398/10/27 13 : 12 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,589تاریخ:1398/10/27 13 : 11 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,479تاریخ:1398/10/27 13 : 11 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,011تاریخ:1398/10/27 13 : 11 : 33
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,667تاریخ:1398/10/27 13 : 11 : 20
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,116تاریخ:1398/10/27 13 : 09 : 41
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت چهارم مرحله‌ای،سنجش پیش مورخ 1398/10/27👇
تعداد بازدید:33,516تاریخ:1398/10/25 12 : 29 : 30

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,548تاریخ:1398/10/25 12 : 29 : 13

توضیحات: ♦️✍️ نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی چه درصدهایی آورده اند؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,651تاریخ:1398/10/25 12 : 17 : 20

توضیحات: ❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در سال 1398 #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,829تاریخ:1398/10/25 09 : 40 : 29

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1398 (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,769تاریخ:1398/10/25 09 : 40 : 17

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1398 (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,015تاریخ:1398/10/25 09 : 40 : 03

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1398 (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,363تاریخ:1398/10/24 11 : 41 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,228تاریخ:1398/10/23 14 : 28 : 15
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1159 مورخ1398/10/22 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1159
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,105تاریخ:1398/10/23 12 : 50 : 32

توضیحات: ❇️ نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در سال 1398 #کنکور_سراسری_سال_١٣٩۸ #دانش_آموزان_پایه_دوازدهم #داوطلبان_پیش_دانشگاهی 🌐 WWW.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,618تاریخ:1398/10/22 09 : 13 : 04

توضیحات: ♦️شرکت در آزمون های آزمایشی سنجش ‌♦️ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,053تاریخ:1398/10/18 14 : 56 : 52

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1398 (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:35,210تاریخ:1398/10/18 14 : 56 : 42

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1398 (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,873تاریخ:1398/10/18 14 : 56 : 30

توضیحات: ♦️✍️ وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1398 (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,490تاریخ:1398/10/18 12 : 28 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,352تاریخ:1398/10/17 11 : 04 : 13

توضیحات: ✍️ حقیقت یا مجاز؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,098تاریخ:1398/10/17 10 : 26 : 45
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1158 مورخ1398/10/17 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1158
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,347تاریخ:1398/10/15 11 : 57 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,158تاریخ:1398/10/14 10 : 29 : 46

توضیحات: ✍️همراه با شما تا آزمون سراسری (1)
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,245تاریخ:1398/10/13 14 : 53 : 08

توضیحات: انا لله و انا الیه راجعون 🏴 شهادت سردار رشید اسلام سپهبد حاج ‌قاسم‌ سلیمانی را به محضر مبارک حضرت ولیعصر عجل‌الله ‌تعالی‌ فرجه ‌الشریف، مقام معظم رهبری و عموم مردم مسلمان و آزاده جهان تسلیت می گوییم.
ارسال عکس
تعداد بازدید:555,291تاریخ:1398/10/11 13 : 23 : 42

توضیحات: ♦️♦️ فرصت محدود♦️♦️ 🔔قابل توجه داوطلبان کنکورسراسری 1399و دانش آموزان دبیرستانها و مراکز آموزشی🔔 #آزمون_های_آزمایشی_سنجش #جمع_بندی_نیمسال_اول #کنکور_1399 🌐 www.sanjeshserv.ir 🆔@sanjesheducationgroup
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,137تاریخ:1398/10/09 12 : 30 : 10
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1157 مورخ1398/10/09 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1157
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,325تاریخ:1398/10/08 14 : 53 : 15

توضیحات: #ثبت_نام_گروهی #دانش_آموز #دبیر_ستان_ها #مراکز_آموزشی ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,320تاریخ:1398/10/04 14 : 48 : 06

توضیحات: #ثبت_نام #نوبت_چهارم #جمع_بندی_نیمسال_اول 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,326تاریخ:1398/10/04 12 : 05 : 16

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,203تاریخ:1398/10/04 12 : 05 : 07

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,347تاریخ:1398/10/04 11 : 39 : 50

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,620تاریخ:1398/10/03 12 : 51 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,866تاریخ:1398/10/03 12 : 37 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,631تاریخ:1398/10/03 12 : 37 : 28

توضیحات: ♦️✍️ یک دقیقه برای خودتان وقت بگذارید!
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,600تاریخ:1398/10/02 13 : 09 : 31
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1156 مورخ1398/10/02 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1156
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:37,158تاریخ:1398/10/02 12 : 44 : 56

توضیحات: #زبان_عمومی_دکتری #کارشناسی_ارشد #کنکور_دکتری #MSRT #EPT 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,577تاریخ:1398/10/01 14 : 12 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,572تاریخ:1398/09/30 14 : 39 : 02

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,157تاریخ:1398/09/30 12 : 38 : 38

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,923تاریخ:1398/09/30 12 : 38 : 22

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,236تاریخ:1398/09/29 18 : 57 : 57

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,307تاریخ:1398/09/29 13 : 17 : 12
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,755تاریخ:1398/09/29 13 : 16 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,762تاریخ:1398/09/29 13 : 15 : 57
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,559تاریخ:1398/09/29 13 : 14 : 02
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت سوم مرحله‌ای ،سنجش دهم مورخ 1398/09/29👇
تعداد بازدید:22,475تاریخ:1398/09/29 13 : 13 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,824تاریخ:1398/09/29 13 : 13 : 15
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,848تاریخ:1398/09/29 13 : 12 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,769تاریخ:1398/09/29 13 : 12 : 46
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,221تاریخ:1398/09/29 13 : 12 : 33
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,224تاریخ:1398/09/29 13 : 11 : 37
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت سوم مرحله‌ای ،سنجش یازدهم مورخ 1398/09/29👇
تعداد بازدید:21,070تاریخ:1398/09/29 13 : 11 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,305تاریخ:1398/09/29 13 : 10 : 58
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,466تاریخ:1398/09/29 13 : 10 : 40
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,041تاریخ:1398/09/29 13 : 10 : 20
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,211تاریخ:1398/09/29 13 : 10 : 10
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,096تاریخ:1398/09/29 13 : 08 : 51
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت سوم مرحله ای ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/09/29👇
تعداد بازدید:21,165تاریخ:1398/09/29 13 : 08 : 27
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,557تاریخ:1398/09/29 13 : 08 : 04
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,118تاریخ:1398/09/29 13 : 07 : 54
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,917تاریخ:1398/09/29 13 : 07 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,036تاریخ:1398/09/29 13 : 07 : 27
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,764تاریخ:1398/09/29 13 : 06 : 38
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشی نوبت سوم مرحله ای،سنجش پیش مورخ 1398/09/29👇
تعداد بازدید:21,032تاریخ:1398/09/26 09 : 38 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,987تاریخ:1398/09/26 09 : 38 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,217تاریخ:1398/09/26 09 : 38 : 15

توضیحات: ✍️♦️گفتگو با سه رتبه برتر کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 98 (بخش آخر)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,834تاریخ:1398/09/25 12 : 34 : 04

توضیحات: ♦️📣 برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید. http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6358
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,805تاریخ:1398/09/25 12 : 27 : 59
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1155 مورخ1398/09/25 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1155
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,318تاریخ:1398/09/24 14 : 11 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,092تاریخ:1398/09/24 11 : 03 : 50

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,372تاریخ:1398/09/23 10 : 16 : 18

توضیحات: ✍️ تقویت حافظه در هفت گام (صفحه 2 از 2)
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,314تاریخ:1398/09/23 10 : 15 : 47

توضیحات: ✍️ تقویت حافظه در هفت گام (صفحه ١ از ٢)
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,883تاریخ:1398/09/23 09 : 53 : 09

توضیحات: #زبان_عمومی_دکتری #کارشناسی_ارشد #کنکور_دکتری #MSRT #EPT 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,474تاریخ:1398/09/20 15 : 15 : 52
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش پیش. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/20 15 : 15 : 52

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:42,541تاریخ:1398/09/20 15 : 15 : 27
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش دوازدهم. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/20 15 : 15 : 27

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,462تاریخ:1398/09/19 14 : 06 : 22
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش یازدهم. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/19 14 : 05 : 58

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/19 14 : 04 : 40
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش دهم-. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/19 14 : 04 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,234تاریخ:1398/09/18 12 : 55 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,942تاریخ:1398/09/18 12 : 55 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,187تاریخ:1398/09/18 12 : 55 : 26

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,393تاریخ:1398/09/18 12 : 55 : 26

توضیحات: ✍️♦️گفتگو با سه رتبه برتر کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 98 (بخش اول)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,578تاریخ:1398/09/18 12 : 48 : 40
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1154 مورخ1398/09/18 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1154
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:77,577تاریخ:1398/09/16 14 : 28 : 49

توضیحات: #راههای_ارتباطی #تلفن_تماس #آدرس_وب_سایت #آزمونهای_آزمایشی_سنجش
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,242تاریخ:1398/09/16 09 : 09 : 58

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:40,314تاریخ:1398/09/15 21 : 11 : 29

توضیحات: #ثبت_نام_گروهی #دانش_آموز #دبیر_ستان_ها #مراکز_آموزشی ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,954تاریخ:1398/09/13 13 : 24 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,385تاریخ:1398/09/12 15 : 14 : 10

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,242تاریخ:1398/09/12 11 : 51 : 24

توضیحات: ♦️✍️زیست شناسی؛ درسی مهم و اثرگذار (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,779تاریخ:1398/09/12 11 : 42 : 47

توضیحات: ♦️✍️زیست شناسی؛ درسی مهم و اثرگذار (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,002تاریخ:1398/09/11 12 : 24 : 47
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1153 مورخ1398/09/11 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1153
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,740تاریخ:1398/09/09 13 : 35 : 41

توضیحات: ✍️ در آزمون سراسری: به صورت هر پرسش توجه کنید!
ارسال عکس
تعداد بازدید:47,752تاریخ:1398/09/09 12 : 13 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,363تاریخ:1398/09/06 13 : 47 : 00

توضیحات: 🎁🎁🎁📣 هدایای برندگان قرعه کشی دبیرستان ها و مراکز آموزشی پرداخت گردید. 💥💥💥 #قرعه_کشی #دبیرستانها #مراکز_آموزشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,727تاریخ:1398/09/05 10 : 45 : 45

توضیحات: 🔴📣آزمونهای هوشمند مشاوره ای سنجش 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:12,759تاریخ:1398/09/05 09 : 42 : 02

توضیحات: ♦️📣نگاهی تصویری بر آزمون نوبت اول مرحله ای؛ آزمونهای آزمایشی سنجش ♦️ 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:16,639تاریخ:1398/09/05 09 : 23 : 45
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1152 مورخ1398/09/04 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1152
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,065تاریخ:1398/09/04 11 : 54 : 56

توضیحات: ✍️دوست خوب، هموار کنننده راه موفقیت (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,514تاریخ:1398/09/04 11 : 54 : 11

توضیحات: ✍️دوست خوب، هموار کنننده راه موفقیت (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,621تاریخ:1398/09/02 09 : 11 : 33

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,611تاریخ:1398/09/02 09 : 04 : 29
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,079تاریخ:1398/09/02 09 : 03 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,882تاریخ:1398/09/02 09 : 02 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,748تاریخ:1398/09/02 09 : 00 : 37
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم مرحله ای ،سنجش دهم مورخ 1398/09/01👇
تعداد بازدید:18,701تاریخ:1398/09/02 09 : 00 : 36
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,793تاریخ:1398/09/02 08 : 59 : 33
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,979تاریخ:1398/09/02 08 : 58 : 05
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,483تاریخ:1398/09/02 08 : 56 : 56
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,143تاریخ:1398/09/02 08 : 55 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,654تاریخ:1398/09/02 08 : 54 : 01
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم مرحله ای ،سنجش یازدهم مورخ 1398/09/01👇
تعداد بازدید:16,935تاریخ:1398/09/02 08 : 54 : 00
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,917تاریخ:1398/09/02 08 : 52 : 53
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,566تاریخ:1398/09/02 08 : 51 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,026تاریخ:1398/09/02 08 : 50 : 11
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,840تاریخ:1398/09/02 08 : 48 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,874تاریخ:1398/09/02 08 : 46 : 54
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم مرحله ای ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/09/01👇
تعداد بازدید:17,089تاریخ:1398/09/02 08 : 46 : 52
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:17,234تاریخ:1398/09/02 08 : 45 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,344تاریخ:1398/09/02 08 : 44 : 07
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,589تاریخ:1398/09/02 08 : 42 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,821تاریخ:1398/09/02 08 : 41 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,406تاریخ:1398/09/02 08 : 39 : 56
دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم مرحله ای،سنجش پیش مورخ 1398/09/01👇
تعداد بازدید:13,076تاریخ:1398/08/24 12 : 23 : 57

توضیحات: 📣♦️قرعه کشی هدایای ده میلیون ریالی دبیرستان ها و مراکز آموزشی انجام شد.💥 #قرعه_کشی #دبیرستانها #مراکز_آموزشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,597تاریخ:1398/08/24 08 : 44 : 45

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,548تاریخ:1398/08/23 15 : 23 : 52

توضیحات: فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت آخرین پیامبر الهی، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر هموطنان عزیز و همه موحدان مبارک باد. 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,757تاریخ:1398/08/22 14 : 15 : 04

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ یازدهم ، ویژه دانش آموزان پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,954تاریخ:1398/08/22 14 : 15 : 01

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ یازدهم ، ویژه دانش آموزان پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,442تاریخ:1398/08/21 11 : 13 : 05

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ پیش ویژه فازغ التحصیلان پیش دانشگاهی (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,497تاریخ:1398/08/21 11 : 13 : 05

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ پیش ویژه فازغ التحصیلان پیش دانشگاهی (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,801تاریخ:1398/08/21 11 : 13 : 05

توضیحات: ✍️بودن در زمان حال، موفقیت در آینده
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,410تاریخ:1398/08/20 12 : 54 : 23
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1150 مورخ1398/08/20 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1150
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:12,629تاریخ:1398/08/20 09 : 53 : 30

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ دوازدهم ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:11,763تاریخ:1398/08/20 09 : 53 : 26

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجشِ دوازدهم ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:77,181تاریخ:1398/08/19 15 : 02 : 44

توضیحات: #راههای_ارتباطی #تلفن_تماس #آدرس_وب_سایت #آزمونهای_آزمایشی_سنجش
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,430تاریخ:1398/08/19 12 : 54 : 53

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,118تاریخ:1398/08/19 12 : 54 : 49

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,142تاریخ:1398/08/18 14 : 30 : 39

توضیحات: #زبان_عمومی_دکتری #کارشناسی_ارشد #کنکور_دکتری #MSRT #EPT 🌐 WWW.sanjeshshop.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,782تاریخ:1398/08/16 10 : 33 : 27

توضیحات: ✍چند نکته درباره منابع سوالات آزمون سراسری
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,653تاریخ:1398/08/16 10 : 30 : 37

توضیحات: 📚📚آزمون نوبت اول مرحله ای-موسسه پژوهشی سروش شهرضا
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,783تاریخ:1398/08/15 18 : 32 : 14

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,388تاریخ:1398/08/15 10 : 00 : 35

توضیحات: ♦️♦️✍برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال ۱۳۹۹
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,190تاریخ:1398/08/14 15 : 02 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,182تاریخ:1398/08/14 14 : 51 : 53

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,940تاریخ:1398/08/14 12 : 16 : 47

توضیحات: ✍️ چگونه مسئولیت اشتباه خود را پذیرا باشیم؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,026تاریخ:1398/08/14 12 : 16 : 41

توضیحات: ✍️ چگونه مسئولیت اشتباه خود را پذیرا باشیم؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,414تاریخ:1398/08/13 12 : 12 : 45

توضیحات: ⚠️فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1399 در لینک زیر 👇👇 https://peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=44409
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,815تاریخ:1398/08/13 12 : 03 : 15
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1149 مورخ1398/08/13 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1149
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,728تاریخ:1398/08/12 13 : 04 : 32

توضیحات: 📚📚آزمون نوبت اول مرحله ای-شهرستان هندیجان
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,396تاریخ:1398/08/12 12 : 14 : 10

توضیحات: ✍️مطالعه هدفمند: رمز و راز موفقیت در آزمون سراسری (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,499تاریخ:1398/08/12 12 : 13 : 59

توضیحات: ✍️مطالعه هدفمند: رمز و راز موفقیت در آزمون سراسری (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,145تاریخ:1398/08/12 12 : 13 : 52

توضیحات: ✍️مطالعه هدفمند: رمز و راز موفقیت در آزمون سراسری (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,696تاریخ:1398/08/11 13 : 13 : 02

توضیحات: 📚📚آزمون نوبت اول مرحله ای- آموزشگاه هزاره بوکان
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,701تاریخ:1398/08/11 13 : 12 : 48

توضیحات: 📚📚آزمون نوبت اول مرحله ای- آموزشگاه هزاره بوکان
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,897تاریخ:1398/08/11 11 : 44 : 22

توضیحات: 📚📚آزمون نوبت اول مرحله ای- دبیرستان غیردولتی توحید- شهر تبریز
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,068تاریخ:1398/08/10 18 : 47 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,087تاریخ:1398/08/10 13 : 12 : 25
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:33,139تاریخ:1398/08/10 13 : 12 : 20
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:31,451تاریخ:1398/08/10 13 : 12 : 15
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,070تاریخ:1398/08/10 13 : 11 : 33
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت اول مرحله ای ،سنجش دهم مورخ 1398/08/10👇
تعداد بازدید:26,916تاریخ:1398/08/10 13 : 11 : 15
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,939تاریخ:1398/08/10 13 : 03 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,614تاریخ:1398/08/10 13 : 02 : 36
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,016تاریخ:1398/08/10 13 : 01 : 56
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:27,551تاریخ:1398/08/10 13 : 01 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,695تاریخ:1398/08/10 13 : 01 : 01
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت اول مرحله ای ،سنجش یازدهم مورخ 1398/08/10👇
تعداد بازدید:25,705تاریخ:1398/08/10 13 : 00 : 44
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,709تاریخ:1398/08/10 13 : 00 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,499تاریخ:1398/08/10 13 : 00 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,100تاریخ:1398/08/10 13 : 00 : 08
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,776تاریخ:1398/08/10 13 : 00 : 01
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,385تاریخ:1398/08/10 12 : 59 : 04
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت اول مرحله ای ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/08/10👇
تعداد بازدید:21,510تاریخ:1398/08/10 12 : 58 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,349تاریخ:1398/08/10 12 : 58 : 36
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,808تاریخ:1398/08/10 12 : 58 : 26
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,612تاریخ:1398/08/10 12 : 58 : 20
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,506تاریخ:1398/08/10 12 : 58 : 14
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,527تاریخ:1398/08/10 12 : 57 : 15
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت اول مرحله ای،سنجش پیش مورخ 1398/08/10👇
تعداد بازدید:14,508تاریخ:1398/08/10 12 : 56 : 37

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,229تاریخ:1398/08/08 11 : 13 : 09

توضیحات: ✍️کنکوری ها، مدرسه و کنار آمدن با مشکلات ریز و درشت (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,484تاریخ:1398/08/08 11 : 12 : 53

توضیحات: ✍️کنکوری ها، مدرسه و کنار آمدن با مشکلات ریز و درشت (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,368تاریخ:1398/08/08 10 : 05 : 38

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,313تاریخ:1398/08/08 08 : 57 : 10

توضیحات: ♦️⚠️اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص تأثير سوابق تحصيلي، انتخاب نظام اموزشي و منابع ازمون سراسري سال 1399👇👇👇 http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6294
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,004تاریخ:1398/08/06 13 : 07 : 37

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,063تاریخ:1398/08/06 12 : 21 : 33
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1148 مورخ1398/08/06 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1148
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,624تاریخ:1398/08/06 11 : 42 : 23
🔔 سلام ، #کارت_ورود_به_جلسه آزمون آزمایشی #مرحله_اول سنجش دهم، یازدهم، دوازدهم و پيش دانشگاهی، مورخ 1398/08/10، هم اکنون در سایت شرکت به نشانی www.sanjeshserv.ir قابل مشاهده و پرینت می باشد.
تعداد بازدید:76,869تاریخ:1398/08/06 10 : 48 : 38

توضیحات: #راههای_ارتباطی #تلفن_تماس #آدرس_وب_سایت #آزمونهای_آزمایشی_سنجش
ارسال عکس
تعداد بازدید:79,124تاریخ:1398/08/06 10 : 47 : 15

توضیحات: #آزمونهای_هوشمند_مشاوره_ای_سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #آزمونهای_مهارت_تحصیلی #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:102,912تاریخ:1398/08/06 10 : 44 : 57

توضیحات: #آزمونهای_هوشمند_مشاوره_ای_سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #آزمونهای_مهارت_تحصیلی #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم 🌐www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,198تاریخ:1398/08/04 20 : 10 : 51

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:45,967تاریخ:1398/08/04 12 : 51 : 34

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,625تاریخ:1398/08/04 12 : 51 : 20

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,602تاریخ:1398/08/04 12 : 51 : 09

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,593تاریخ:1398/08/01 09 : 56 : 18

توضیحات: ✍️چگونه برنامه درسی مناسبی را برای خود تنظیم کنیم؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,998تاریخ:1398/08/01 09 : 56 : 11

توضیحات: ✍️چگونه برنامه درسی مناسبی را برای خود تنظیم کنیم؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:39,711تاریخ:1398/07/30 14 : 10 : 14

توضیحات: #ثبت_نام_گروهی #دانش_آموز #دبیر_ستان_ها #مراکز_آموزشی ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,286تاریخ:1398/07/30 09 : 25 : 46

توضیحات: ✍️ یادگیری و دلایل فراموشی (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,459تاریخ:1398/07/30 09 : 25 : 22

توضیحات: ✍️یادگیری و دلایل فراموشی (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,246تاریخ:1398/07/29 13 : 56 : 49
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1147 مورخ 1398/07/29 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1147
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:40,801تاریخ:1398/07/29 12 : 20 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,356تاریخ:1398/07/28 11 : 02 : 22

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,355تاریخ:1398/07/28 11 : 02 : 07

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,912تاریخ:1398/07/28 09 : 14 : 36

توضیحات: ✍️گفتگو با رتبه یک کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 98 (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,793تاریخ:1398/07/28 09 : 14 : 25

توضیحات: ✍️گفتگو با رتبه یک کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 98 (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,099تاریخ:1398/07/28 09 : 13 : 39

توضیحات: ✍️گفتگو با رتبه یک کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 98 (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,183تاریخ:1398/07/26 10 : 21 : 15

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,037تاریخ:1398/07/24 09 : 05 : 34

توضیحات: ✍️چرا یاد نمی گیریم؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:29,727تاریخ:1398/07/24 09 : 04 : 33

توضیحات: ✍️چرا یاد نمی گیریم؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,560تاریخ:1398/07/23 16 : 12 : 08

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,656تاریخ:1398/07/23 11 : 45 : 28

توضیحات: ⚠️♦️برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمونهاي سراسري سال 1399 (سازمان سنجش آموزش کشور)♦️♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,867تاریخ:1398/07/22 12 : 00 : 38
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش دهم-. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,038تاریخ:1398/07/22 12 : 00 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,207تاریخ:1398/07/22 12 : 00 : 14
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش یازدهم. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/07/22 11 : 59 : 55

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:37,076تاریخ:1398/07/22 11 : 59 : 40
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش دوازدهم. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/07/22 11 : 59 : 22

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,197تاریخ:1398/07/22 11 : 59 : 06
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش پیش. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/07/22 11 : 58 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,555تاریخ:1398/07/22 11 : 57 : 15
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1146 مورخ1398/07/22 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1146
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,890تاریخ:1398/07/20 08 : 53 : 35

توضیحات:
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:20,807تاریخ:1398/07/17 09 : 59 : 47

توضیحات: ✍️سخنی با پشت کنکوری ها: بیایید واقع بین باشید! (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,728تاریخ:1398/07/17 09 : 59 : 38

توضیحات: ✍️سخنی با پشت کنکوری ها: بیایید واقع بین باشید! (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,103تاریخ:1398/07/16 09 : 21 : 53

توضیحات: ✍️چگونه یاد بگیریم؟ (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,678تاریخ:1398/07/16 09 : 21 : 23

توضیحات: ✍️چگونه یاد بگیریم؟ (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,826تاریخ:1398/07/15 12 : 17 : 32
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1145 مورخ1398/07/15 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1145
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:30,356تاریخ:1398/07/15 09 : 48 : 49

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,698تاریخ:1398/07/14 12 : 07 : 19

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,594تاریخ:1398/07/10 10 : 15 : 34

توضیحات: ✍️ از هم اکنون برنامه ریزی کنید!!
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,409تاریخ:1398/07/09 14 : 38 : 30

توضیحات: ✍️مطالعه منابع و آمادگی در آزمون سراسری را با یک برنامه ریزی مطلوب آغاز کنید. (صفحه چهار از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,477تاریخ:1398/07/09 14 : 38 : 21

توضیحات: ✍️مطالعه منابع و آمادگی در آزمون سراسری را با یک برنامه ریزی مطلوب آغاز کنید. (صفحه سه از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,136تاریخ:1398/07/09 14 : 38 : 10

توضیحات: ✍️مطالعه منابع و آمادگی در آزمون سراسری را با یک برنامه ریزی مطلوب آغاز کنید. (صفحه دو از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,358تاریخ:1398/07/09 14 : 37 : 55

توضیحات: ✍️مطالعه منابع و آمادگی در آزمون سراسری را با یک برنامه ریزی مطلوب آغاز کنید. (صفحه یک از چهار)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,493تاریخ:1398/07/08 14 : 49 : 46

توضیحات: 📣♦️ اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 (رشته‌هاي بدون آزمون)👇👇 http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6267
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,902تاریخ:1398/07/08 12 : 49 : 27
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1144 مورخ1398/07/08 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1144
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:14,568تاریخ:1398/07/08 11 : 19 : 27
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش پیش. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,758تاریخ:1398/07/08 11 : 19 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,437تاریخ:1398/07/08 11 : 18 : 53
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش دوازدهم. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,381تاریخ:1398/07/08 11 : 18 : 36

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,050تاریخ:1398/07/08 11 : 18 : 23
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش یازدهم. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,807تاریخ:1398/07/08 11 : 18 : 16

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,631تاریخ:1398/07/08 11 : 17 : 07
توضیحات: ♦️♦️بودجه بندی آزمون های آزمایشی مرحله ای و جامع سنجش دهم-. 1399-1398♦️♦️
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,038تاریخ:1398/07/08 11 : 16 : 41

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,355تاریخ:1398/07/07 12 : 35 : 56

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,089تاریخ:1398/07/06 10 : 11 : 53

توضیحات: ♦️📣قرعه کشی ثبت نام گروهی «آزمون های آزمایشی سنجش»♦️♦️ #مدیران #مشاوران #ثبت_نام_گروهی #قرعه_کشی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,233تاریخ:1398/07/02 13 : 17 : 41

توضیحات: ✍️ آمادگی برای یک رقابت سالم (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,191تاریخ:1398/07/02 13 : 17 : 26

توضیحات: ✍️ آمادگی برای یک رقابت سالم (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,318تاریخ:1398/07/02 13 : 17 : 16

توضیحات: ✍️ آمادگی برای یک رقابت سالم (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,444تاریخ:1398/07/02 08 : 43 : 24

توضیحات: ✍️ سال تحصیلی جدید و درک فرصتها
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,992تاریخ:1398/07/01 12 : 42 : 47

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,120تاریخ:1398/07/01 12 : 41 : 17

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,583تاریخ:1398/07/01 12 : 33 : 48
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1143 مورخ1398/07/01 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1143
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,002تاریخ:1398/06/30 09 : 37 : 42

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش پیش (ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی) صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,432تاریخ:1398/06/30 09 : 37 : 02

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش پیش (ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی) صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,305تاریخ:1398/06/28 10 : 40 : 39

توضیحات: ❌کارنامه نهایی کنکور سراسری منتشر شد کارنامه نهایی کنکور سراسری ۹۸ هم‌اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,375تاریخ:1398/06/27 14 : 30 : 54

توضیحات: ♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش دوازدهم، ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم. (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,768تاریخ:1398/06/27 14 : 30 : 13

توضیحات: ♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش دوازدهم، ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم. (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,154تاریخ:1398/06/26 12 : 15 : 20

توضیحات: ✍️ با کدام نگرش به دانشگاه می رویم؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,241تاریخ:1398/06/26 11 : 50 : 39

توضیحات: ⚠️ اعتراض به نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۸ ♦️♦️ بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش ، داوطلبان در صورت داشتن اعتراض به نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۸ می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه نسبت به ارسال درخواست از طریق سایت sanjesh.org اقدام نمایند . 🌐http://request.sanjesh.org/noetrequest/login/
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,394تاریخ:1398/06/25 14 : 40 : 57

توضیحات: ✍️ با داوطلبان آزمون سراسری 98 : این روزها چه حال و هوایی دارید؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,299تاریخ:1398/06/25 14 : 37 : 35
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1142 مورخ1398/06/25 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1142
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,279تاریخ:1398/06/24 14 : 35 : 25

توضیحات: ♦️ آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم. (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:10,772تاریخ:1398/06/24 14 : 35 : 04

توضیحات: ♦️ آزمون های آزمایشی سنجش دوازدهم ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم. (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,098تاریخ:1398/06/24 13 : 47 : 16

توضیحات: ⚠️آخرین مهلت ثبت نام در رشته‌های بدون کنکور اعلام شد 📣🔸حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور: 🔻ثبت‌نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته‌های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت می‌پذیرد منحصراً به صورت اینترنتی است. 🔺تا امروز یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸ تعداد ۲۱۵ هزار و ۴۹۲ نفر نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کرده‌اند. 🔻طبق زمان بندی، پنجشنبه ۲۸ شهریورماه آخرین فرصت متقاضیان ثبت نام در رشته‌های تحصیلی بدون آزمون دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعلام شده است و قابل تمدید نیست.
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,409تاریخ:1398/06/24 10 : 24 : 07

توضیحات: #آزمونهای_هوشمند_مشاوره_ای_سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #آزمونهای_مهارت_تحصیلی #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم #کنکور 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:46,892تاریخ:1398/06/23 13 : 42 : 20

توضیحات: 📣🔺نتیجه نهایی آزمون سراسری (رشته محل های با آزمون) سال 98 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.👇👇 http://srv2000.sanjesh.org/rsfinalsar98
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,823تاریخ:1398/06/20 14 : 37 : 30

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,193تاریخ:1398/06/20 14 : 37 : 24

توضیحات: ✍️ آزمون های آزمایشی سنجش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دوره دوم متوسطه). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,248تاریخ:1398/06/20 12 : 01 : 25

توضیحات: ✍️ اهداء کتابهای کمک آموزشی، یک نذر فرهنگی ارزشمند (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,065تاریخ:1398/06/20 12 : 01 : 15

توضیحات: ✍️ اهداء کتابهای کمک آموزشی، یک نذر فرهنگی ارزشمند (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,206تاریخ:1398/06/17 15 : 16 : 07
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1141 مورخ1398/06/18 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1141
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:16,841تاریخ:1398/06/17 10 : 45 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,866تاریخ:1398/06/16 13 : 44 : 10

توضیحات: ♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش پیش (ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:12,210تاریخ:1398/06/16 13 : 43 : 38

توضیحات: ♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش پیش (ویژه فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,128تاریخ:1398/06/13 20 : 36 : 15

توضیحات: ❌نتیجه آزمون سراسری ۲۵ شهریورماه اعلام می‌شود رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: نتیجه نهایی کنکور سراسری ۹۸ روز ۲۵ شهریورماه اعلام می‌شود.
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,188تاریخ:1398/06/13 10 : 50 : 33

توضیحات: ♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش یازدهم، ویژه دانش آموزان پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه). صفحه دو از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,731تاریخ:1398/06/13 10 : 50 : 12

توضیحات: ♦️♦️✍️ آمون های آزمایشی سنجش یازدهم، ویژه دانش آموزان پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه). صفحه یک از دو
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,852تاریخ:1398/06/11 12 : 50 : 12

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,786تاریخ:1398/06/11 12 : 50 : 12

توضیحات: ✍️خود را برای یک زندگی متفاوت آماده کنید.!
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,287تاریخ:1398/06/11 12 : 37 : 50
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1140 مورخ1398/06/11 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1140 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,573تاریخ:1398/06/10 15 : 10 : 27

توضیحات: ♦️♦️✍️اطلاعیه آزمون های آزمایشی سنجش در سال تحصیلی 99-1398
ارسال عکس
تعداد بازدید:38,938تاریخ:1398/06/09 12 : 23 : 36

توضیحات: #ثبت_نام_گروهی #دانش_آموز #دبیر_ستان_ها #مراکز_آموزشی ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,623تاریخ:1398/06/08 17 : 37 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,219تاریخ:1398/06/08 13 : 19 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,948تاریخ:1398/06/08 13 : 19 : 49
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,593تاریخ:1398/06/08 13 : 19 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,525تاریخ:1398/06/08 13 : 18 : 33
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت سوم تابستانه ،سنجش یازدهم مورخ 1398/06/08👇
تعداد بازدید:21,050تاریخ:1398/06/08 13 : 18 : 31
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,597تاریخ:1398/06/08 13 : 17 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,297تاریخ:1398/06/08 13 : 17 : 50
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,288تاریخ:1398/06/08 13 : 17 : 11
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت سوم تابستانه ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/06/08👇
تعداد بازدید:19,774تاریخ:1398/06/08 13 : 17 : 03
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,221تاریخ:1398/06/08 13 : 16 : 48
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:19,009تاریخ:1398/06/08 13 : 16 : 37
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,471تاریخ:1398/06/08 13 : 15 : 52
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت سوم تابستانه،سنجش پیش مورخ 1398/06/08👇
تعداد بازدید:16,792تاریخ:1398/06/05 11 : 24 : 24

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,195تاریخ:1398/06/05 09 : 11 : 32

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,789تاریخ:1398/06/05 09 : 11 : 32

توضیحات: ♦️✍️ توان شما مهم است ،نه انتظار دیگران !
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,686تاریخ:1398/06/04 13 : 02 : 50

توضیحات: ♦️شرکت در آزمون های آزمایشی سنجش ‌♦️ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,888تاریخ:1398/06/04 13 : 00 : 03

توضیحات: ⚠️♦️ ✍️ آزمون های آزمایشی؛ مفید یا غیر مفید؟
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,600تاریخ:1398/06/04 12 : 39 : 27
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1139 مورخ1398/06/04 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1139 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:32,524تاریخ:1398/06/02 14 : 53 : 59

توضیحات: ♦️♦️✍️اطلاعیه آزمون های آزمایشی سنجش در سال تحصیلی 99-1398
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,386تاریخ:1398/06/02 11 : 00 : 53

توضیحات: ⚠️برای مشاهده بودجه بندی اولیه منابع آزمون های آزمایشی سنجش سال تحصیلی 99-98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. 👇 http://sanjeshserv.ir/fullstory.aspx?id=8499
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,233تاریخ:1398/05/30 10 : 29 : 33

توضیحات: ✍️ سخنی با والدین؛ رتبه فرزندتان، ارزش او را تعیین نمی کند.
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,836تاریخ:1398/05/28 13 : 11 : 23
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1138 مورخ1398/5/28 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1138 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:18,417تاریخ:1398/05/28 11 : 50 : 41

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,611تاریخ:1398/05/27 12 : 06 : 58

توضیحات: ❌مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۸ به پایان رسید 📣 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آخرین آمار انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری سال ۹۸ گفت: بیش از ۵۴ درصد از مجازین نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی با آزمون سال ۹۸ اقدام کردند♦️♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,731تاریخ:1398/05/26 10 : 38 : 48

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:31,764تاریخ:1398/05/26 10 : 07 : 21
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:30,990تاریخ:1398/05/26 10 : 07 : 11

توضیحات: ✍️ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون‌های آزمایشی "سنجش پیش" ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 99-1398 و داوطلبان کنکور سراسری 1399👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,297تاریخ:1398/05/26 10 : 06 : 59
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:24,734تاریخ:1398/05/26 10 : 06 : 51

توضیحات: ✍️ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون‌های آزمایشی "سنجش دوازدهم" ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم در سال تحصیلی 99-1398 و داوطلبان کنکور سراسری 1399👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:22,341تاریخ:1398/05/26 10 : 06 : 41
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:23,419تاریخ:1398/05/26 10 : 06 : 36

توضیحات: ✍️ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون‌های آزمایشی "سنجش یازدهم" ویژه دانش آموزان پایه یازدهم در سال تحصیلی 99-1398👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,424تاریخ:1398/05/26 10 : 06 : 26
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:28,715تاریخ:1398/05/26 10 : 06 : 18

توضیحات: ✍️ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون‌های آزمایشی "سنجش دهم" ویژه دانش آموزان پایه دهم در سال تحصیلی 99-1398👇 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,302تاریخ:1398/05/24 17 : 21 : 28

توضیحات: 🔴 خبر فوری 📣 تمدید زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 98 ❌ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دانشگاه های سراسری تا ساعت 24 شنبه مورخ 98/05/26 فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org رشته محل های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند .
ارسال عکس
تعداد بازدید:23,215تاریخ:1398/05/23 13 : 21 : 19

توضیحات: ♦️✍️داوطلبان، با شناخت رشته ها و مشورت با استادان، انتخاب رشته کنند.
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,903تاریخ:1398/05/23 13 : 19 : 03

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,764تاریخ:1398/05/23 13 : 19 : 03

توضیحات: ⚠️⚠️✍️برای یک انتخاب رشته خوب چه باید کرد؟⚠️⚠️ (قسمت آخر)
ارسال عکس
تعداد بازدید:46,489تاریخ:1398/05/22 15 : 36 : 30

توضیحات: ✅ ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش سال تحصیلی 99-98 ‌ ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,784تاریخ:1398/05/22 15 : 35 : 21

توضیحات: 📣 تمدید مهلت ثبت نام آزمون آزمایشی سنجش مورخ ۸ شهریور ۹۸(یازدهم، دوازدهم و پیش) #آزمون_آزمایشی #تمدید_مهلت_ثبت_نام 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,927تاریخ:1398/05/22 14 : 55 : 28

توضیحات: ✅📣 مراحل ساده انتخاب رشته در یک نگاه
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,286تاریخ:1398/05/22 13 : 19 : 00
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1137 مورخ1398/5/21 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1137 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,658تاریخ:1398/05/22 12 : 39 : 02

توضیحات: ✅ انتشار اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ 🔸 سازمان سنجش اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را بر روی سایت خود به آدرس sanjesh.org قرار داده است. 🔸 برای دریافت اصلاحیه به لینک زیر مراجعه فرمایید.👇👇 http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6176
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,489تاریخ:1398/05/20 14 : 45 : 25

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,532تاریخ:1398/05/20 09 : 34 : 17

توضیحات: 🔴 امروز، آغاز انتخاب رشته کنکور ۹۸ 🔸 داوطلبان مجاز کنکور سراسری سال ۹۸ از امروز، ۲۰ مرداد می‌توانند انتخاب رشته خود را انجام دهند. 🔸 این داوطلبان تا ۲۴ مرداد ماه فرصت دارند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته و پیوست‌های آن، تا ۱۵۰ کدرشته را انتخاب کنند.
ارسال عکس
تعداد بازدید:603,822تاریخ:1398/05/20 09 : 06 : 55

توضیحات: 🔴📣آزمونهای هوشمند مشاوره ای سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #انتخاب_رشته #کنکور_98 #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم #پیش_دانشگاهی 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:30,900تاریخ:1398/05/20 09 : 06 : 05

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,460تاریخ:1398/05/19 12 : 17 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:306,305تاریخ:1398/05/19 10 : 13 : 29

توضیحات: ✅ آزمونهای هوشمند مشاوره ای سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #انتخاب_رشته #کنکور_98 #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم #پیش_دانشگاهی 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:102,252تاریخ:1398/05/19 10 : 13 : 29

توضیحات: #آزمونهای_هوشمند_مشاوره_ای_سنجش #آزمونهای_استعدادیابی #آزمونهای_مهارت_تحصیلی #پایه_های_دهم_یازدهم_دوازدهم 🌐www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:17,485تاریخ:1398/05/18 16 : 01 : 03

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,172تاریخ:1398/05/18 13 : 14 : 53
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:26,689تاریخ:1398/05/18 13 : 14 : 45
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,664تاریخ:1398/05/18 13 : 14 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:25,271تاریخ:1398/05/18 13 : 13 : 47
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم تابستانه ،سنجش یازدهم مورخ 1398/05/18👇
تعداد بازدید:22,209تاریخ:1398/05/18 13 : 13 : 39
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,861تاریخ:1398/05/18 13 : 13 : 35
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,188تاریخ:1398/05/18 13 : 13 : 24
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:22,022تاریخ:1398/05/18 13 : 12 : 45
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم تابستانه ،سنجش دوازدهم مورخ 1398/05/18👇
تعداد بازدید:20,745تاریخ:1398/05/18 13 : 12 : 27
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,201تاریخ:1398/05/18 13 : 12 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,774تاریخ:1398/05/18 13 : 12 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:20,949تاریخ:1398/05/18 13 : 11 : 57
✍️ دفترچه شرح سؤالات آزمون آزمايشي نوبت دوم تابستانه،سنجش پیش مورخ 1398/05/18👇
تعداد بازدید:22,494تاریخ:1398/05/17 18 : 46 : 03

توضیحات: 🔴📚 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (رشته های با آزمون‌ _‌صرفا" بر اساس سوابق تحصیلی) ♦️برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید👇👇 http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6158
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,701تاریخ:1398/05/17 14 : 02 : 40

توضیحات: ♦️♦️♦️ویژه ­نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 با هدف ارائه مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته منتشر و در دسترس علاقه­ مندان قرار گرفت. علاقه مندان می­توانند این ویژه نامه را از روزنامه­ فروشي­ هاي سراسر کشور تهیه نمایند.♦️♦️♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,555تاریخ:1398/05/17 09 : 55 : 42

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,706تاریخ:1398/05/16 11 : 10 : 56

توضیحات: ♦️♦️اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1398، تاریخ قراردادن دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2) بر روی سایت این سازمان و همچنین زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی در آزمون سراسری سال 1398👇👇 http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6160
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,989تاریخ:1398/05/16 11 : 05 : 25

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,815تاریخ:1398/05/16 10 : 36 : 46

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,913تاریخ:1398/05/15 18 : 14 : 46

توضیحات: 🔴خبر فوری ♦️نتایج اولیه کنکور سراسری به صورت کارنامه تنظیم شده و بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است 🔹داوطلبان برای مشاهده و پرینت کارنامه خود باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,622تاریخ:1398/05/15 13 : 03 : 21

توضیحات: ♦️📣📣نفرات برتر گروه آزمايشي زبان آزمون سراسری سال 1398♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,112تاریخ:1398/05/15 13 : 02 : 23

توضیحات: ♦️📣📣نفرات برتر گروه آزمايشي هنر آزمون سراسری سال 1398♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,074تاریخ:1398/05/15 13 : 01 : 22

توضیحات: ♦️📣📣نفرات برتر گروه آزمايشي علوم انسانی آزمون سراسری سال 1398♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,506تاریخ:1398/05/15 12 : 54 : 31

توضیحات: ♦️📣📣نفرات برتر گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسری سال 1398♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,546تاریخ:1398/05/15 12 : 44 : 38

توضیحات: ♦️📣📣 نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسری سال 1398♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,859تاریخ:1398/05/15 12 : 02 : 16

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,772تاریخ:1398/05/15 09 : 23 : 18

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,154تاریخ:1398/05/15 09 : 21 : 59

توضیحات: ❌کلید نهایی سوالات کنکور سراسری ۹۸ منتشر شد 🔹داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب نوع دفترچه های عمومی و اختصاصی از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی به کلید نهایی این سوالات دسترسی یابند.👇👇👇 http://result2.sanjesh.org/keysarasari/
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,574تاریخ:1398/05/15 09 : 13 : 28

توضیحات: ⚠️⚠️✍️برای یک انتخاب رشته خوب چه باید کرد؟⚠️⚠️ (قسمت دوم: صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,221تاریخ:1398/05/15 09 : 12 : 54

توضیحات: ⚠️⚠️✍️برای یک انتخاب رشته خوب چه باید کرد؟⚠️⚠️ (قسمت دوم: صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,725تاریخ:1398/05/14 13 : 30 : 46

توضیحات: ⚠️ برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.👇👇 http://peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=44248
ارسال عکس
تعداد بازدید:24,509تاریخ:1398/05/14 13 : 29 : 17
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1136 مورخ 1398/05/14 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1136 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:48,121تاریخ:1398/05/13 13 : 35 : 35

توضیحات: 🔺نتایج اولیه کنکور چهارشنبه اعلام می‌شود 🔹مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۸ در روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه خبر داد. 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:34,863تاریخ:1398/05/12 09 : 30 : 20

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش پیش دانشگاهی #ثبت_نام #پیش_دانشگاهی #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,268تاریخ:1398/05/12 09 : 30 : 08

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش دوازدهم #ثبت_نام #دوازدهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:27,240تاریخ:1398/05/12 09 : 29 : 50

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش دهم #ثبت_نام #دهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,562تاریخ:1398/05/12 09 : 29 : 35

توضیحات: ♦️📣 آزمونهای آزمایشی سنجش یازدهم #ثبت_نام #یازدهم #دانش_آموز #والدین #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,137تاریخ:1398/05/09 12 : 17 : 15

توضیحات: ✍️سال یازدهم را چگونه آغاز کنیم (صفحه دو از دو) #دانش_آموز #والدین #آمادگی #کنکور ‌ #یازدهم 🌐www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,634تاریخ:1398/05/09 12 : 16 : 45

توضیحات: ✍️سال یازدهم را چگونه آغاز کنیم (صفحه یک از دو) #دانش_آموز #والدین #آمادگی #کنکور ‌ #یازدهم 🌐www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,987تاریخ:1398/05/08 10 : 38 : 34

توضیحات: ✍️شناخت علایق تحصیلی؛ نخستین گام در مسیر انتخاب رشته صحیح (صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:19,325تاریخ:1398/05/08 10 : 38 : 19

توضیحات: ✍️شناخت علایق تحصیلی؛ نخستین گام در مسیر انتخاب رشته صحیح (صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,265تاریخ:1398/05/08 10 : 37 : 31

توضیحات: ♦️ ♦️📣 به اطلاع علاقمندان به شرکت در آزمون آزمایشی 18 مرداد ماه 98 (تابستانه مرحله دوم) می رساند: به دلیل درخواست داوطلبان، زمان ثبت نام تا روز جمعه 11 مرداد ماه تمدید شد. ضمنا این فرصت قابل تمدید نخواهد بود. 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,088تاریخ:1398/05/08 10 : 26 : 44

توضیحات: ⚠️⚠️✍️برای یک انتخاب رشته خوب چه باید کرد؟⚠️⚠️ (قسمت اول: صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,246تاریخ:1398/05/08 10 : 26 : 28

توضیحات: ⚠️⚠️✍️برای یک انتخاب رشته خوب چه باید کرد؟⚠️⚠️ (قسمت اول: صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,139تاریخ:1398/05/07 14 : 26 : 54
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1135 مورخ 1398/05/07 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1135 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:29,740تاریخ:1398/05/07 11 : 10 : 32

توضیحات: ⚠️⚠️⚠️رئيس سازمان سنجش خبر داد: در آزمون سراسري سال ۹۹ حق انتخاب نظام امتحاني به داوطلبان واگذار شد!! 👇👇 http://peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=44225
ارسال عکس
تعداد بازدید:16,125تاریخ:1398/05/06 12 : 05 : 01

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:46,370تاریخ:1398/05/05 14 : 29 : 47

توضیحات: ✅ ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش سال تحصیلی 99-98 ‌ ‌ #دانش_آموز #والدین #معلم #ثبت_نام #کنکور ‌ 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:32,361تاریخ:1398/05/02 11 : 45 : 42

توضیحات: ✍️پیشروی با سرفصل آزمون ها #پیام_مشاور #دانش_آموز #والدین #معلم #آزمون 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,263تاریخ:1398/05/01 14 : 29 : 07

توضیحات: ♦️ ♦️📣 به اطلاع علاقمندان به شرکت در آزمون آزمایشی 18 مرداد ماه 98 (تابستانه مرحله دوم) می رساند: به دلیل درخواست داوطلبان، زمان ثبت نام تا روز جمعه 11 مرداد ماه تمدید شد. ضمنا این فرصت قابل تمدید نخواهد بود. 🌐 www.sanjeshserv.ir
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,181تاریخ:1398/05/01 09 : 20 : 09

توضیحات: ✍️این بار محکم تر قدم در راه بگذارید! (صفحه سه از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:14,160تاریخ:1398/05/01 09 : 19 : 50

توضیحات: ✍️این بار محکم تر قدم در راه بگذارید! (صفحه دو از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:13,138تاریخ:1398/05/01 09 : 18 : 58

توضیحات: ✍️این بار محکم تر قدم در راه بگذارید! (صفحه یک از سه)
ارسال عکس
تعداد بازدید:18,861تاریخ:1398/04/31 11 : 57 : 09

توضیحات: ✍️چرا یزد موفق ترین استان در آزمون سراسری است؟ (قسمت آخر- صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,074تاریخ:1398/04/31 11 : 56 : 57

توضیحات: ✍️چرا یزد موفق ترین استان در آزمون سراسری است؟ (قسمت آخر- صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:20,737تاریخ:1398/04/31 11 : 51 : 25
توضیحات: ✍️ هفته نامه پيك سنجش شماره 1134 مورخ 1398/04/31 #هفته_نامه #پیک_سنجش #شماره_1134 🌐 www.sanjeshserv.ir
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:15,769تاریخ:1398/04/30 12 : 32 : 14

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:28,060تاریخ:1398/04/29 14 : 31 : 40

توضیحات: ✍️چرا یزد موفق ترین استان در آزمون سراسری است؟ (قسمت اول- صفحه دو از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:25,807تاریخ:1398/04/29 14 : 31 : 21

توضیحات: ✍️چرا یزد موفق ترین استان در آزمون سراسری است؟ (قسمت اول- صفحه یک از دو)
ارسال عکس
تعداد بازدید:15,815تاریخ:1398/04/29 14 : 27 : 27

توضیحات: 📚آزمون نوبت اول- تابستانه- مؤسسه گزینه درست - اراک♦️
ارسال عکس
تعداد بازدید:21,405تاریخ:1398/04/28 14 : 56 : 22
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:21,400تاریخ:1398/04/28 14 : 56 : 16
توضیحات:
فرمت فایل application/pdf