پست های بیشتر

تعداد بازدید:945تاریخ:1399/02/27 07 : 31 : 39
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۲۶اردیبهشت۱۳۹۹ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۳۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶،۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۴،۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۷. در بین این ۱۰ سوال این سوال خوبربود. البته در محتوا ساده و در فرم استاندارد بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ در سوال ۴ تیپ آرایه در مقابل گزینه بود. معمولا در این سوالات دد آرایه در مقابل هر گزینه قرار میدن اما اینجا سه آرایه بود. این نوع سوال در کنکور معمولا طراحی نمیشه ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون با توجه به بودجه ساده ی این آزمون نمیتوان انتظار بالایی از سوالات داشت. یه عنوان آخرین آزمون میتوان گفت بسیار راحت بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد ۷۰ درصد بودجه آرایه و دستور زبان کنکور در پایه دهم تدریس میشه پس حتما قبل از ورود به پایه بعدی این دو مبحث رو کامل مرور کنید همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال علم روز کنکور @elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:618تاریخ:1399/02/27 07 : 30 : 49
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۲۶اردیبهشت۱۳۹۹ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۳۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۸،۱۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۳،۷،۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۶،۸،۱۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۵۰ سوال مهمی هست. جمله مرکب و اجرای اون در همه پایه ها سوال بوده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ نداشت ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون با توجه به بودجه ساده ی این آزمون نمیتوان انتظار بالایی از سوالات داشت. یه عنوان آخرین آزمون میتوان گفت بسیار راحت بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد ۷۰ درصد بودجه آرایه و دستور زبان کنکور در پایه دهم تدریس میشه پس حتما قبل از ورود به پایه بعدی این دو مبحث رو کامل مرور کنید همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:597تاریخ:1399/02/26 22 : 40 : 28
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۲۶اردیبهشت۱۳۹۹ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱،۶،۷،۱۱ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۳،۴،۵، ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۲،۶،۸،۹،۱۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱. تست هایی که باعث می شوند تمام معانی واژه رو حفظ کنید تست های خوبی هستن‌ سوال ۶: این سوال باعث میشه علاوه بر مهارت ادبی، مهارت های شناختی شما مثل مدیریت ذهن و تمرکز هم سنجیده بشه. سوال ۹: پیدا کردن وابسته ها در شعر همیشه یک تمرین عالی هست ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال ۱۰ می تواند زمان بر و سطح بالا باشد ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون چیزی که در این آزمون بیشتر به چشم میخوره تعداد بالای سوالات قرابت معناییه. مفاهیم خواسته شده ساده و قابل توجه هستند. سوالات آرایه و دستور زبان دشوار بودند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد روی وابسته ها و نقش های دستوری در بیت خوب کار کنید حواستون باشه سوالت تک آرایه گرچه به ظاهر ساده ن میتونن اذیتمون کنن همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال گزینه دو @Gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:537تاریخ:1399/02/26 22 : 39 : 32
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۲۶اردیبهشت۱۳۹۹ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ بر سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱،۳،۹،۱۱،۱۶،۱۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۷،۸،۱۰،۱۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۳،۴،۵،۱۱،۱۲، ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل: تست ۱: این تست خوبه چون شما رو عادت میده تا تمام معانی یک واژه رو به طور کامل بخونید. این تست در واقع آزمون دقت شماست. ۳ و ۴: چالش خوبی برای قوی شدن شما در مبحث املا هست. من به طور کلی به چالش های اجرایی علاقه دارم. متعلق به رتبه برترهاست. ۹: در این سوال آرایه ها و همچنین ابیات خوب چینش و گزینش شدن. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۵: سوال خوبی نیست. درک ما از آرایه بارز فرق میکنه به همین دلیل افراد متعدد جوابهای متعدد میدن. سوال ۱۱ بسیار سوال سخت و زمانبری هست این سوال دانش لغتی و تمرکز و زمان زیادی لازم داره که بالاتر از سطح یک دانش آموز یازدهمه ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون آزمون عجیبی بود برای جمع کردن نیمسال دوم خوب بود اما در کل مبنای آموزشی بیشتری داشت تا کنکور. دو سوال تک آرایه خیلی ساده و در عوض دو مبحث طاقت فرسای دستور زبان نشان دهنده عدم بالانس و یکدست نبودن سوالات است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: یک بار دیگه بشینید و تک تک سوالات رو حل کنید مخصوصا سوالات ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱ و ۱۲ همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:544تاریخ:1399/02/26 20 : 06 : 43
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٢٦ارديبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_تجربي 📚درس: #رياضي 🗣تحلیلگر: #فاطمه_بديعى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان های شايستگان رازي، دانش مفيد، سما و ... همكاري با موسسه تيزهوشان قياس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٣٥ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٥١،٥٤،٥٩،٦١،٦٧،٦٩،٧٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٥٢،٥٣،٥٦،٥٧،٥٨،٦٣،٦٤،٦٦،٦٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ٦٧،٧٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال٥٤: از نكات مربوط به ريشه هاي معادله به خوبي استفاده كرده سوال٥٥: مخرج مشترك گيري عبارتهاست كه نكته خاصي ندارد ولي به دقت و تمرين نياز دارد سوال٥٩: از رسم توابع به زيبايي كمك گرفته سوال٦١: اگه قبل از حل عبارات رو ساده كنيد بقيش سادست سوال٦٧:از نكات مربوط به جايگشت خيلي عالي استفاده شده است سوال٦٩:در اينگونه سوالات اول كنار هم بودن حروف را بدست مي آوريم و سپس كنار هم بودن حروف و بودن حروفي كه سوال گفته نباشد و تفاضل اين دو جواب مسئله است سوال٧٠:اول محاسبات انتخاب تعداد خواسته شده انجام ميشه و سپس شرط يك درميان را در جواب قبلي ضرب ميكنيم كه همان استفاده از اصل ضربه ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در بررسي كلي، سوالات آزمون سوال هاي خوبي بودند كه همه مدل و همه سطح سوال داشتيم، و سوالات سخت آن نيز در حدي بود كه چنانچه خوب كرده باشيد و انواع سوال و تست زده باشيد ميتونستيد حل كنيد و چالشي براتون نداشت😉👌👌 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندي مناسب پايه تحصيلي و آمادگي براي پايه بعدي(سال تحصيلي آينده):👇 تمام مباحث سال آينده در ادامه ي امسال هستن و موفقيت سال بعد در گرو تسلط بر مباحث سال دهم هست كمك بزرگي به خودتون كرديد اگه مباحث امسال رو با حل تمرين و تست براي خودتون آسون كرده باشيد و يادتون نره كه رياضي يعني حفظ فرمول و درك مفهوم👌 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:491تاریخ:1399/02/26 18 : 37 : 07
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٢٦ارديبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_رياضى 📚درس: #رياضي 🗣تحلیلگر: #فاطمه_بديعى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان های شايستگان رازي، دانش مفيد، سما و ... همكاري با موسسه تيزهوشان قياس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٣٠ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٥٧،٥٨،٦٣،٦٥،٦٨،٧٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٥١،٥٢،٥٣،٥٤،٥٥،٥٦،٥٩،٦٠،٦١،٦٢،٦٦،٦٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ خداروشكر كه نداشتيم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ٥٥: كه نياز بود اول با استفاده از دو نقطه داده شده معادله خط نوشته بشه و بقيش آب خوردن بود سوال٥٨: در اين سوال نكته قشنگ اينه كه زماني سوال عضوي رو ميگه نباشه كلا بايد از داده ها حذف بشه و عضوي كه باشه هم حذف ميشه ولي به عنوان عضو ثابت در انتخاب چندتايي ما ضرب ميشه سوال٦٥:از مفهوم برد و دامنه به خوبي استفاده شده سوال٧٠: با توجه به صورت سوال و وجود عدد صفر در اعداد داده شده و شرط هاي سوال مسئله بايد در حالت هاي مختلف حل شود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در بررسي كلي، سوالات آزمون سوال هاي متوسط رو به آسوني بودند و شما در رياضي نياز داريد كه مباحث رو بطور كامل درك كنيد تا اگه سوالي مفهومي از مبحث داده شد بتونيد به راحتي تجزيه و تحليل و حل كنيد اگه مفهوم مباحث آزمون رو بطور كامل درك كرده باشيد سوال هارو مثل آب خوردن حل ميكنيد چون طراحان سوال چالشي برامون نداشتند😉👌👌 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندي مناسب پايه تحصيلي و آمادگي براي پايه بعدي(سال تحصيلي آينده):👇 تمام مباحث سال آينده در ادامه ي امسال هستن و موفقيت سال بعد در گرو تسلط بر مباحث سال دهم هست كمك بزرگي به خودتون كرديد اگه مباحث امسال رو با حل تمرين و تست براي خودتون آسون كرده باشيد و يادتون نره كه رياضي يعني حفظ فرمول و درك مفهوم👌 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور۲ @Elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:609تاریخ:1399/02/26 18 : 14 : 29
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 🎁پایه تحصیلی : #دهم 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مسئول دپارتمان زبان‌ ماز مدرس،نویسنده،طراح،تحلیلگر ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰ ٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۳۱، ۴۲، ۴۴ Passage 2 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۴۵، ۴۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۳۱، ۳۲ , passage 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۳۱؛ استفاده از جمله مرکب با حرف ربط while کلوز تست برای سال دهم عالی بود سوال ۴۲؛ استفاده از hard که هم قید است و هم صفت و قید تکرار hardly متن دوم بسیار عالی بود و سوالات خوبی طرح شده بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال ۴۵؛ خیلی ساده بود سوال ۴۶؛ ی جورایی تنفس برای داوطلبان بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: خداوقت و دستمریزاد به دپارتمان زبان محترم کانون قلمچی سال تحصیلی ۹۸_۹۹ زحمت زبادی چه بصورت حضوری و چه بصورت مجازی کشیدید سپاس ویژه از طراحان محترم . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 خوب یک ویروس میتونه همه چیز را نابود کنه، میتونه بهم بریزه، میتونه اصلا نقشی نداشته باشه ولی هیچ چیز نمیتونه جلوی سرعت درس خواندن و پیشرفت شمارو بگیره چه کرونا باشه چه نباشه که ان شاءالله نباشه شما باید درس بخونید و دانشگاه برید پس تمام توان خود را بکار گیرید، از تعطیلی ها خوب استفاده کنید. واکسن کشف بشه دیگه تعطیلی نداریدا، ازما گفتن بود. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 تشکر ویژه دارم از مدیریت و ادمین‌ محترم کانال علم روز کنکور۲ که واقعا زحمت زیادی طی سال تحصیلی پر فراز و نشیب ۹۸ کشیدند. ❤❤❤❤❤❤❤❤ 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:425تاریخ:1399/02/26 18 : 13 : 01
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٢٦ارديبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_رياضى 📚درس: #هندسه 🗣تحلیلگر: #فاطمه_بديعى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان های شايستگان رازي، دانش مفيد، سما و ... همكاري با موسسه تيزهوشان قياس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٣٠ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٧٥،٧٨،٧٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٧١،٧٢،٧٣،٧٦،٧٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ٧٥،٧٨،٧٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ در اين آزمون بطور كلي در سوالات زيادي از نكات استفاده شده بود مثلا در سوال٧١: اين نكته كه در مثلث قايم الزاويه ارتفاع وارد بر وتر يك چهارم وتر است اگر يك زاويه ١٥ باشد سوال٧٦: نكته اين بود كه مجموع فاصله هاي نقطه دلخواه روي قاعده مثلث متساوي الساقين از دو ساق آن برابر است با طول ارتفاع وارد بر ساق سوال ٧٧:استفاده از نكته فاصله نقطه همرسي ميانه ها تا ضلع و راس سوال٧٨: خلاقيت در تشكيل مثلث CM’M وادامه مسئله براحتي با استفاده از همنهشتي سوال٧٩: استفاده از نكات مربوط به مثلث قائم الزاويه سوال٨٠: نكته مربوط به مساحت مثلث ها با ارتفاع برابر ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در بررسي كلي، سوالات آزمون سوال هاي متوسطي بودند و براي هندسه خيلي دانستن نكات مهمه بطوريكه اگه شما نكات رو ندونيد قادر به حل مسائل هندسه نخواهيد بود،پس بهترين استراتژي در موفقيت در سوالات هندسه حفظ كردن نكات زيادي است كه ممكن است يك سري از اين نكات در كتاب درسي نباشه و يا در قالب سوال مطرح شده باشه كه شما نياز داريد تاجايي كه ممكن هست تمرين حل كنيد و تست بزنيد👌👌 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندي مناسب پايه تحصيلي و آمادگي براي پايه بعدي(سال تحصيلي آينده):👇 با توجه به اتمام كتاب و نكات زياد درس هندسه و پيش نياز بودن آنها براي سال آينده، ازتون ميخوام كه تا ميتونيد تمرين و تست داشته باشيد و نكات رو كاملا به خاطرتون بسپاريد كه سال آينده وقتتون صرف نكات همون سال باشه نه سال گذشته!! 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور @Elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:439تاریخ:1399/02/26 17 : 27 : 32
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: # لیلا_مظلومی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان های کوشش ( واحد المپیاد ) ابوعلی سینا ، نمونه بشری ، نیکان ، آیین روشن طراح آزمون های مبتکران * مولف کتاب تمام فیزیک*l ✅leyli-Mazloomi- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۲۲-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۹-۱۳۱-۱۳۵-۱۳۸-۱۳۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۲۱-۱۲۸-۱۳۰-۱۴۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۲۶-۱۲۷-۱۲۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۲۲)توجه به تغییر جهت B در میان تست ۱۲۳) ترکیب روابط فصل ۲ و ۳ ۱۲۶) تاثیر تغییرات جریان و مقاومت روی اختلاف پتانسیل مولد و مقاومت ها ۱۲۷) توجه به اتصال کوتاه مقاومت های ۹ اهمی ۱۳۲)توجه به نمودار توان خروجی مولد بر حسب جریان و بلد بودن روابط آن ۱۳۵)توجه به نحوه محاسبه تعداد حلقه های پیچه و تغییرات زاویه و سطح در قانون القای فارادی ۱۳۶) توجه به این نکته که میدان مغناطیسی موازی سطح ساری بوجود نمیاورد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون مناسبی بود و میتوانست تسلط شما رو در مورد روابط و مفاهیم نشان دهد 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی ‌آمادگی برای پایه بعدی ( سال تحصیلی آینده ):👇 زمان مناسبی در اختیار دانش اموزان عزیز هست که دوره مطلوبی روی کتاب فیزیک یازدهم داشته باشند و تست های مناسب جهت تفهیم بهتر و آشنایی بیشتر با انواع تست ها بزنند حل آزمون های مشابه قلم چی بسیار توصیه می‌شود 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی 👇👇👇👇 کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇ن
تعداد بازدید:508تاریخ:1399/02/26 17 : 25 : 11
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 🎁پایه تحصیلی : #یازدهم 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مسئول دپارتمان گروه آموزشی ماز مدرس،نویسنده،طراح و تحلیلگر ❇️ Instagram; hamid_bakhshian ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60 % ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۶۱ ، ۶۶ ، ۷۱ ، ۷۲ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۶۴ ، ۶۵ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ Cloze test ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۷۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۶۶؛ استفاده از ترکیب attempted to escape سوال ۷۲؛ استفاده از حرف اضافه for قبل از حرف تعریف معین the قبل از قید زمان گذشته ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال ۶۵؛ گزینه ها بیشتر شبیه به یک شوخی بود نه دام. سوال ۶۲ ؛ استفاده از ترکیب قید مقدار که مستقیما در گرامر کتاب نمی باشد. ...... so + adjective + that + clause سوال ۶۳؛ حضور ضمیر بین phrasal verbs که باز هم این گرامر در کتاب مسقیما گفته نشده و خیلی مبحث پنهان کتاب نمی باشد هرچند در تحلیل آزمون های قبلی طی یک برگه در همین کانال توضیح داده ام. Cloze test گزینه ها خیلی چالش برانگیز نبودند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: تشکر ویژه دارم از دپارتمان زبان گروه قلمچی طی سال تحصیلی پر حاشیه ۹۸ _۹۹ که واقعا خیلی زحمت کشیدند، خدا قوت و خسته نباشید. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 خوب سال ۹۹ با ویروس منحوس کرونا و کلی تعطیلی شروع شد این میتونه شروع پر قدرتی برای شما کنکوری های ۱۴۰۰ باشه چرا که می توانید از همین تعطیلی های فراوان و امتحان ندادن ها استفاده کنید و کنکور ۱۴۰۰ پرقدرت ظاهر بشید. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 تشکر ویژه دارم از مدیریت و ادمین محترم کانال علم روز کنکور۲ که واقعا چند سالی است زحمات زیادی برای دانش آموزن این مملکت در فضای مجازی کشیده اند. ❤❤❤❤❤❤ 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:404تاریخ:1399/02/26 17 : 23 : 16
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۱۴۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_یازدهم 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #لیلا_مظلومی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان های کوشش ( واحد المپیاد ) ابوعلی سینا ، نمونه بشری ، نیکان ، آیین روشن طراح آزمون های مبتکران * مولف کتاب تمام فیزیک*l ✅leyli-Mazloomi- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۴-۱۴۶ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۴۵-۱۴۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۳۶-۱۳۷-۱۴۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۳۱)توجه به مفهوم روشنایی لامپ ۱۳۲)مسلط بودن روابط توان بیشینه ۱۳۳) تسلط به ویژگی های اتصال موازی مقاومت ها ۱۳۵)توجه به اینکه محل اتصال باتری برای محاسبه مقاومت معادل مهم هست ۱۳۶)تشخیص اتصال مقاومت ها و اینکه ولت سنج پتانسیل مقاومت ۳ اهمی را نشان می‌دهد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون مناسبی بود و میتوانست تسلط شما رو در مورد روابط و مفاهیم نشان دهد 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی ‌آمادگی برای پایه بعدی ( سال تحصیلی آینده ):👇 زمان مناسبی در اختیار دانش اموزان عزیز هست که دوره مطلوبی روی کتاب فیزیک یازدهم داشته باشند و تست های مناسب جهت تفهیم بهتر و آشنایی بیشتر با انواع تست ها بزنند حل آزمون های مشابه قلم چی بسیار توصیه می‌شود 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ معرفی 👇👇👇👇 کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:425تاریخ:1399/02/26 17 : 20 : 12
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 🎁پایه تحصیلی : #یازدهم_ریاضی 📚درس: #آمار_و_احتمال 🗣تحلیلگر: #مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف کتاب ریاضیات گسسته و امار و احتمال گاج ، مولف کتاب ریاضی تجربی مرآت مدرس اموزشگاههای متروپل، اگاهانه و مینروا و دبیرستان های حلی ۱۰، علامه ادونس، هدی و خاتم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۱۱۱ ، ۱۱۳ ، ۱۱۷ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۱۱۲ ، ۱۱۴ ، ۱۱۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: در این آزمون سوال سختی وجود نداشت و سوال ۱۱۵، اندکی از لحاظ محاسباتی طولانی بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۱۱۸ ، که در مورد واریانس داده ها بعد از ترکیب شدن با داده هایی دیگر است، سوالی با چالش مثبت است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: به طور کلی سوالات این آزمون نسبت به سایر آزمونهای کانون، کمی ساده تر بود و دانش‌آموزانی که مطالعه کافی در درس آمار و احتمال داشته‌اند، در حل سوالات این آزمون، به مشکل خاصی برخورد نکرده‌اند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 برای جمع بندی و مرور مطالب درس آمار و احتمال، پیشنهاد می‌شود که در مباحث منطق و امار استنباطی، از سوالات تالیفی استفاده شود (به عنوان مثال ازمونهای کانون). در مبحث احتمال، سوالات کتاب درسی دارای اولویت اول هستند و در مرحله بعدی، سوالات کنکورهای سراسری چند سال اخیر، منبع مناسبی برای تست زنی هستند. برای فصل آمار توصیفی نیز بهترین منبع، حل سوالات کنکورهای سراسری سالیان گذشته است. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور ۲ @elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:456تاریخ:1399/02/26 17 : 19 : 15
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 🎁پایه تحصیلی : #يازدهم 📚درس: #شيمى 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير شيمى دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،ياس نبى ،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ١٥٣-١٥٦-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٧٠ سوالات غير مشترك٢١٣-٢١٥-٢١٩-٢١٨ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ١٥٢-١٥٣-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦٤ سوالات غير مشترك٢١٦-٢٢٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ١٥٤ در تستهاى غير مشترك سوال٢١٢وقت گير بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل: سوال ١٥٤سوال جالبى از مفهوم آنتالپى پيوند و شرايط محاسبه گرماى واكنش با آنتالپى پيوند و استفاده از قانون هس در حل سوال بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ در بخش سوالات مشترك غالب سوالات ساده بودند و در مباحثى مانند مسايل سرعت واكنش چالش خاصى به چشم نميخورد و چه در مورد مسايل و چه سوالات متن كتاب اغلب ساده و بدون پيچيدگى بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 مرور و تحليل آزمون را فراموش نكنيد چرا كه بودجه بندى اين آزمون از مهمترين مباحث مطرح شده در كنكورهاى گذشته است و ديگر زمان آن رسيده كه جمع بندى دقيق و اصولى از كتاب شيمى٢داشته باشيد تا براى شروع سال تحصيلى آينده آماده باشيد. موفق و سربلند باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:586تاریخ:1399/02/26 16 : 10 : 14

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 🎁پایه تحصیلی : #دهم 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #مصطفی_واثقی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: *مدرس فیزیک در موسسات و مدارس تهران *طراح آزمون های آزمایشی (ماز , لیموترش و ...) لینک کانال فاز فیزیک مهندس واثقی : @fazephysics ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 55 ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: 81,82,83,85,86,87,92,93,94,96,99 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: 83,84,88,89,90,91,93,94,95,96,100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: 82,98 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 99:این تست ازین جهت چالشی دونستم که خیلیا قبل اینکه فیزیک سوال رو درک کنند میرن سراغ فرمول نویسی و... . هیچ گرمکنی پیدا نمیشه که بتونه نصف یخ منفی درجه رو نگه داره و نصف دیگشو ذوب کنه !!! روند منطقی اینه که ابتدا تمام یخ منفی بشه یخ صفر و بعدش نصفش ذوب بشه 😁 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 97: با تغییر دما چگالی مایع تغییر می‌کنه مثلاً اگه ضریب انبساط حجمی مایع ۰/۰۰۱ باشه V2=5+5*0/001*45=5/225 میبینیم که حجم (و در پی اون چگالی)تغییر می‌کنه و بهتر بود از انبساط صرف نظر میشد !!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: خسته نباشید میگم به دانش اموزای عزیز . سوالات ازمون سطح متوسطی داشتند بجز تعداد معدودی که سطح دشوار داشتند و در کل میشه گفت برای این آزمون درصد فیزیک ۵۵ تا ۷۰ در رنج هم خوب و ۷۰ تا ۱۰۰ در رنج عالی هستند و با توجه به تعدد سوالات آسان و متوسط درصد های پایین ۵۵ باید بیشتر تلاش کنند 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 کسب درصد های بالا برای فیزیک زیاد هم دور از انتظار نیست به شرطی که زمان هارو رایگان نفروشید !!! درست حدس زدید تابستان بسیار مهمی در پیش دارید و فیزیک سال دهم رو خیلی خوب ببندید(بستن خوب یعنی خوردن کتاب و زدن تست زیاد ) چرا که فرصتی بهتر از تابستان امسال برای دهم نخواهید داشت . پیروز باشید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام علم روز کنکور https://www.instagram.com/p/B_6_xsXJE1d/?igshid=153t2isayd0zx ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B_6_xsXJE1d/?igshid=153t2isayd0zx
تعداد بازدید:526تاریخ:1399/02/26 15 : 49 : 48
🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 🎁پایه تحصیلی :#یازدهم 📚درس: #ریاضی 🗣تحلیلگر: #مهندس _سعید_عزیزی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۶ سال سابقه تدریس در دبیرستانهای علامه حلی (۳)و البرز ماندگار(همایش ها) و استاد ریاضی کنکور های ارشد و دکتری مدرسان شریف تهران @saeedazizimath تلگرام saeed.azizi.math اینستا ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ━═۹۲═🔸═۹۴══🔹═۹۵═🔸══۱۰۶━ ✘تست های ساده😊: ۹۳- ۹۶- ۹۸ - ۹۹ -۱۰۵ -۱۰۸ ۱۰۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۱۰۱ - ۱۰۲- ۱۰۳-۱۰۴-۱۰۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سول ۹۷ به خوبی مفهوم حد توابع جز صحیح و قدر مطلق را بیان میکند.سوال ۱۰۴ هم سوال قشنگی از مباحث نا معادله میباشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوالهای ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۶ سوالهای وقت گیری هستند و وقت بیشتری نسبت به زمان کنکور نیاز دارند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالهای این آزمون به خوبی توانسته بود مطالب کتاب درسی را پوشش بدهد و سوال ۱۰۶ بیشتر مخصوص بچه های رشته ریاضی است که وقت زیادی از بچه های تجربی میگیرد.ولی در کل سوالها متناسب بودند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 با توجه به اهمیت فصل هایی مثل تابع، مثلثات و حد در سال دوازدهم و کنکور سراسری سعی کنید این مباحث را به طور کامل با تست زدن در تابستان پیش رو دوره کنید و مبحث لگاریتم که دیگر در سال دوازدهم تا کنکور با آن کاری ندارید را با تست زدن به طور کامل دوره کنید و ببندید. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور ۲ ویژه پایه دهم و یازدهم @Elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:506تاریخ:1399/02/26 15 : 42 : 27
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 🎁پایه تحصیلی : #دهم 📚درس: #شیمی 🗣تحلیلگر: #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه شش شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: مشترک: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲،۱۲۴ ، ۱۲۵، ۱۲۶،۱۲۷ غیر مشترک: ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: مشترک: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ غیرمشترک: ۱۶۳، ۱۶۴ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: مشترک: ۱۲۱،۱۲۶ غیرمشترک: ۱۶۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست های: مسائل این آزمون تست های خوبی بودند، از جمله تست ۱۲۴ ترکیب S و M، تست ۱۲۵ ترکیب گلوکومتر و ppm، تست های ۱۲۶، ۱۲۷ و ۱۲۸، همچنین تست های مفهومی ۱۶۹ و۱۷۰ عالی بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست۱۲۱:طرح چنین تستی از جدول نه چندان مهم صفحه ۷۲ کتاب تاحدی چالشی است. تست ۱۶۵: انتظار رسم ساختار لوییس SO2Cl2 که خارج از کتاب دهم است، جالب نبود تست ۱۶۶: گرچه این نمودار از کتاب امسال حذف شد اما پاسخ دهی به آن در چارچوب دانشی بچه ها مقدور هست. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون شیمی دهم تجربی ازمون خوب و نرمالی بود. تست های خوبی از مسایل غلظتی طرح شده بود که بچه هایی که روی این قسمت خوب کار کرده بودند می تونستند از پس آن ها بر بیاند😊 درصد بالای ۷۰ درصد برای بچه های قوی، بنظر عالی میاد. بچه هایی که فعلا در شیمی وضعیت متوسطی دارن هم بنظر می تونستند بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، کسب کنند.😎 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 تابستان فرصت بستن دروس تخصصی دهم تسلط روی مباحث آرایش الکترونی، استوکیومتری فصل های یک و دو و سه، دورخوانی کتاب برای حفظیات کتاب با آرزوی قبولی طاعات و سلامتی همه شما🌹 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:549تاریخ:1399/02/26 15 : 41 : 27
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 🎁پایه تحصیلی : #یازدهم 📚درس: #حسابان(۱) 🗣تحلیلگر #مهندس_سعید_عزیزی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۶ سال سابقه تدریس در دبیرستان های علامه حلی (۳) و البرز ماندگار(همایش ها)و استاد ریاضی کنکور های کارشناسی ارشد و دکتری مدرسان شریف تهران saeed.azizi.math اینستاگرام @Saeedazizimath تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ━۸۱══🔸═۸۴══🔹═۹۰═══🔸═۹۵═━ ✘تست های ساده😊: ۸۱ - ۸۲ - ۸۶ -۹۶-۹۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۸۲- ۸۵- ۸۸ -۹۲-۱۰۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال۸۸ به خوبی مفهوم رادیان و کمان را مطرح کرده بود.سوال ۹۸ هم به خوبی شبیه سوال کتاب درسی مفهوم حد توابع جز صحیح را مطرح کرده بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ در سوال ۸۹ جواب صحیح در گزینه ها وجود ندارد که این سوال وقت زیادی از دانش آموزان میگیرد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات این آزمون به خوبی مطالب کتاب درسی را پوشش داده بود.ولی بعضی از سوالها مثل سوالهای ۸۴ و ۸۸ و۹۲ وقت بیشتری نسبت به زمان داده شده نیاز داشتند و سوال ۸۹ هم که جواب صحیح آن در گزینه ها نبود.ضعف آزمون بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 با توجه به اهمیت فصل های مثلثات و تابع در سال دوازدهم و کنکور سراسری در طول مدت تابستان سعی کنید این مباحث را به طور کامل با تست زدن دوره کنید.چرا که مبحثی مثل مثلثات در سال دوازدهم غیر از خود فصل مثلثات در فصل های دیگر مثل حد و مشتق نیز کاربرد دارد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی گزینه دو @Gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛
تعداد بازدید:662تاریخ:1399/02/26 15 : 14 : 48
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 🎁پایه تحصیلی : #دهم 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #مصطفی_واثقی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: *مدرس فیزیک در موسسات و مدارس تهران *طراح آزمون های آزمایشی (ماز , لیموترش و ...) لینک کانال فاز فیزیک مهندس واثقی : @fazephysics ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50 ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: 92,94,97,98,100,104,105,109 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: 91,93,96,99,100,102,103,106,107,110 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: 101,105,108 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 105: این تست مشابه یکی از تست های کنکور است و روند محاسبات آن بنظرم چالش برانگیز بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: خسته نباشید میگم به دانش اموزای عزیز . به طور تقریبی میشه گفت سوالات آزمون بالانس خوبی داشت و نسبت تعداد سوالات متوسط و آسون به سوالات دشوار منطقی بود و برخی سوالات مشابهت خوبی با سوالات کنکور داشت که در کادر های بالا تعیین کردم . در کل برای این آزمون درصد فیزیک ۵۰ تا ۷۰ در رنج هم خوب و ۷۰ تا ۱۰۰ در رنج عالی هستند و با توجه به تعدد سوالات آسان و متوسط درصد های پایین ۵۰ باید بیشتر تلاش کنند 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 کسب درصد های بالا برای فیزیک زیاد هم دور از انتظار نیست به شرطی که زمان هارو رایگان نفروشید !!! درست حدس زدید تابستان بسیار مهمی در پیش دارید و فیزیک سال دهم رو خیلی خوب ببندید(بستن خوب یعنی خوردن کتاب و زدن تست زیاد ) چرا که فرصتی بهتر از تابستان امسال برای دهم نخواهید داشت . پیروز باشید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور @Elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:700تاریخ:1399/02/26 14 : 05 : 36
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۶اردیبهشت_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 🎁پایه تحصیلی : #يازدهم 📚درس: #شيمى 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير شيمى دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،ياس نبى ،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٤٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ١٤٩-١٥٣-١٥٧-٢٠٦و٢٠٩از سوالات اختيارى ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ١٤٨-١٥٠-١٥١-١٥٥-١٥٨-٢٠٤-٢٠٨و٢٠٧از سوالات اختيارى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ١٥٢ سوالات٢١٠-٢٠٢-٢٠٣سوالات اختيارى سوالات ١٤٦و١٥٦هم وقت گير بودند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال١٤٦تركيب خوبى از قانون هس و استوكيومترى درصد خلوص و بازده است هر چند تست زمان برى بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ براى اين وقت از سال تحصيلى كه قاعدتا كتاب به اتمام رسيده و مرور و دوره شده سطح آزمون قابل قبول و فرصت خوبى بود تا نتيجه كار خود در مهمترين مباحث كتاب شيمى٢ يعنى ترموشيمى،سرعت و شيمى آلى را بسنجيد . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای جمع بندی مناسب پایه تحصیلی و امادگی برای پایه بعدی(سال تحصیلی آینده ) :👇 از تحليل دقيق اين آزمون و بررسى نقاط ضعف و قوت خود در مباحث اين آزمون غافل نشويد چرا كه از مهمترين مباحث مطرح شده در كنكورهاى گذشته است و ديگر زمان آن رسيده كه جمع بندى دقيق و اصولى از كتاب شيمى٢داشته باشيد تا براى شروع سال تحصيلى آينده آماده باشيد. موفق و سربلند باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,924تاریخ:1399/02/26 09 : 25 : 31
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,831تاریخ:1399/02/26 09 : 25 : 14
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,097تاریخ:1399/02/26 09 : 24 : 39
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,050تاریخ:1399/02/26 09 : 24 : 14
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,190تاریخ:1399/02/25 16 : 44 : 03
▄▅▇█▓▒░░▒▓█▆▅▄ برنامه کانال علم روز کنکور ۲ برای فردا جمعه ✳️ تحلیل آخرین آزمون رسمی پایه ها #قلمچی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ *سایر آزمونهای اعلام شده تا پایان تیر ماه برای پایه، هدیه بوده و تحلیل نخواهد شد 💥 ۲۶ اردیبهشت ۹۹ ،مقطع دهم و یازدهم 💟 توسط جمعی از اساتید برتر 📊📊📊📊📊📊📊📊📊 📙فارسی: داوود علیپور 📕زبان انگلیسی: حمید بخشیان 📘ریاضی دهم : فاطمه بدیعی 📒زیست شناسی: محمدرضا فردوسی زاده 📔ریاضی تجربی : سعید عزیزی 📓حسابان: سعید عزیزی 📗 آمار و احتمال: مرتصی فهیم علوی 📘هندسه: فاطمه بدیعی 📒شیمی: روشنک رضوی پور ، سعید آقاگلی 📕فیزیک: لیلا مظلومی ، مصطفی واثقی ▁▃▁▃▁▃▁▃▁▃▁▃▁▃▁▃▁ 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
تعداد بازدید:954تاریخ:1399/02/25 16 : 42 : 46
توضیحات:
فرمت فایل image/webp
تعداد بازدید:1,725تاریخ:1399/02/19 11 : 37 : 55
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۹ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,595تاریخ:1399/02/19 11 : 37 : 26
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۹ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,602تاریخ:1399/02/19 11 : 36 : 43
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۹ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,397تاریخ:1399/02/19 11 : 36 : 16
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۹ اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,463تاریخ:1399/02/12 13 : 57 : 29
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۲ اردیبهشت _قلمچی_۱۳۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #شيمى_دهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۶۳-۱۶۵-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۶۲-۱۶۶- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ عادی: ۱۶۳-۱۶۵-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰ تست های محاسباتی مربوط به مبحث غلظت ( مسایل غلظت، انحلال پذیری و ترکیب این دو باهم) جز تست های قطعی کنکور بوده و نباید از تسلط بر این قسمت غافل گردید. همانطور که دیدید در این آزمون ۶ سوال از مسایل طرح شده بود🧐 🚩 راهکار: بررسی خودرا بیازماییدها و تمرین های دوره ای فصل سوم شامل تمرین ۱ و ۲ و ۶ و ۷، تمرین روی تست های کنکوری این مبحث البته بدون ماشین حساب‌!!!!!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: در تست ۱۶۳ انتظار حفظ مقدار عددی نقطه جوش ترکیب ها تامل برانگیز بود. هرچند در صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷ به آن ها اشاره شده بود. بنابراین لازم است لااقل ترتیب نقطه جوش ترکیب هایی که در کتاب آمده است را در ذهن داشته باشید مثلا نقطه جوش ترکیب های صفحه ۵۰ و ۷۴ شیمی دهم در تست ۱۶۹: باید واکنش شیمیایی داده می شد، هرچند حفظ واکنش آن برای بچه ها ضروری است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات آزمون شیمی ۱۲ اردیبهشت رشته تجربی: سطح سوالات جوندار و در حد بچه های خوبی تجربی بود😊. باتوجه به زمان این درس، درصد بالای ۷۰ برای بچه های قوی امیدوار کننده هست😊. بچه ها باید توجه داشته باشند تسلط روی مبحث مسایل غلظتی برگه برنده دکترهای آینده در درس شیمی است😍😍 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 🚩 تسلط کامل بر متن کتاب، اشکال و جداول 🚩درک درست و دقیق از فرایند حل شدن ترکیب های مولکولی و یونی انحلال گازها در و عوامل موثر برآن، تفاوت روش های تصفیه آب 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال علم روز کنکور۲ @elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,181تاریخ:1399/02/12 13 : 35 : 51
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۲اردیبهشت_قلمچی_۱۳۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #شيمى_دهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۵۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۵۳ - ۱۵۷ - ۱۶۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۵۱-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ عادی: ۱۵۳-۱۵۷-۱۶۰ تست های محاسباتی مربوط به مبحث غلظت ( مسایل غلظت، انحلال پذیری و ترکیب این دو باهم) جز تست های قطعی کنکور بوده و نباید از تسلط بر این قسمت غافل گردید. جای یک تست از مبحث استوکیومتری محلول ها در این آزمون خالی بود (شبیه تست ۱۶۹ دفترچه دهم تجربی امروز) 🚩 راهکار: بررسی خودرا بیازماییدها و تمرین های دوره ای کتاب تمرین ۱ و ۲ و ۶ و ۷، تمرین روی تست های کنکوری این مبحث البته بدون ماشین حساب‌!!!!!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات آزمون شیمی ۱۲ اردیبهشت رشته ریاضی: سطح سوالات متوسط بود. باتوجه به زمان این درس، درصد بالای ۷۰ برای بچه های قوی امیدوار کننده هست😊. بچه های باید توجه داشته باشند تسلط روی مبحث مسایل غلظتی برگه برنده دانش آموزان قوی در درس شیمی است😍 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 🚩 تسلط کامل بر متن کتاب، اشکال و جداول 🚩درک درست و دقیق از فرایند حل شدن ترکیب های مولکولی و یونی انحلال گازها در و عوامل موثر برآن، تفاوت روش های تصفیه آب 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,555تاریخ:1399/02/12 10 : 13 : 27
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۲اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,431تاریخ:1399/02/12 10 : 12 : 08
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۲اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,234تاریخ:1399/02/12 10 : 10 : 42
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۲اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,319تاریخ:1399/02/12 10 : 09 : 08
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۲اردیبهشت ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,142تاریخ:1399/02/12 10 : 04 : 02
توضیحات: 🌅🕌🕋ماه مبارک رمضان و مطالعات آموزشی تقدیم به دانش آموزان روزه دار کنکوری ❤کاری از مهدی عزیز آبادی @take_off_konkour @elmeruzkonkoor
فرمت فایل audio/mp3
تعداد بازدید:1,145تاریخ:1399/02/12 10 : 03 : 49

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,739تاریخ:1399/01/30 20 : 54 : 50
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربي_دوازدهم 📚درس: #رياضي 🗣تحلیلگر: #دكتر_سارا_واعظ_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دكتري رياضي محض دانشگاه امير كبير، مدرس دبيرستان هاي فرزانگان، نمونه دولتي ، مجتمع اموزشي راه رشد، مجتمع اموزشي ضحي،... مولف يكي از كتاب هاي رياضي دوازدهم انتشارات مهروماه، ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٧٥-٨٠ درصد سوال هاي اين ازمون نزديك سوال هاي كنكور سراسري بودند. در ١٠ سوال اول رياضي مشترك سوال هاي ساده و خيلي پيچيده وجود نداشت. در ١٠ سوال غير مشترك نيز حدود ٤ سوال ساده وجود داشت. ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: 81-83-84-85-86-87-88-89-90-183-185-187-188-189-190 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: 181-182-184-188 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: 82-83-86-88-89-187-190 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست هاي ٨٢، ٨٨-١٩٠ سوال ٨٢ و توجه به تغييرات كتاب درسي و اينكه نقاط ابتدا و انتهاي بازه جز نقاط بحراني به حساب مي ايند. سوال ٨٨ و اين مطلب كه مقدار تابع در نقطه a/2 همان ارتفاع مثلث متساوي الاضلاع بود و استفاده از رابطه بين ارتفاع و ضلع مثلث متوازي الاضلاع ميتونست تو نيم دقيقه شما رو به جواب برسونه. تست ١٩٠، به دليل ارتباطي كه بين بيضي و مثلث و نسبت هاي مثلثاتي برقرار كرده. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ با تشكر از طراحان و گزينشگر محترم تست چالشي منفي نداريم. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در ازمون سوال هاي متوسط و دشواري وجود داشت كه احتمال طرح انها در كنكور سراسري وجود دارد. دانش اموزاي عزيز در فصل كاربرد مشتق به سوال هاي پيدا كردن نقاط بحراني و اكسترمم نسبي توابع راديكالي و قدر مطلقي و محاسبات ان ها توجه كنيد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 دانش اموزان عزيز خسته نباشيد. براي ازمون بعدي به مثال ها و تمرينات كتاب درسي تسلط كامل پيدا كنيد. از كتاب هاي كمك درسي تست هاي مباحث كاربرد مشتق و مشتق رو مخصوصا سوال هاي كنكور هاي سال هاي قبل رو بزنين. مباحث مثلثات و تابع نمايي و لگاريتمي هم كه احتمالا براي ازمون سنجش پايه از اون ها تست زدين، با زدن ازمون هاي قلم چي سالهاي قبل، مرور كنيد. موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,258تاریخ:1399/01/30 11 : 00 : 32

توضیحات: شیوه نامه تحلیل آزمون ✅زیست شناسی دکتر محمدرضا فردوسی زاده @elmeruzkonkoor2
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,190تاریخ:1399/01/30 10 : 59 : 15

توضیحات: ❖❖❖❖❖ 💢آموزش و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بحث روی تست های چالشی #۲۹فروردین۱۳۹۹ 📒 درس: زیست شناسی 💟 مدرس: دکتر محمدرضافردو‌‌‌‌‌‌سی زاده ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:1,142تاریخ:1399/01/30 07 : 05 : 28

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #عربی_یازدهم 🗣تحلیلگر: #مهدی_رحیمی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر رسمی با ۳۰ سال سابقه مدرس کنکور و پایه سابقه تدریس در دبیرستانهای : علامه حلی / علامه طباطبایی/ نمونه دولتی و فرهنگ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۲۱/۲۲/۲۸/۳۵/۳۸ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:۲۲/۲۳/۳۴/۳۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار😡: ۲۹+درک مطلب ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۳۸:از آنجا که ‘لام’ امر غایب،غالباً در ابتدای جمله میاید،این تست دارای چالش خوبی بود در گزینه‌ی۲ و همچنین گزینه‌ی۴. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۲۴:از آنجا که فعل ‘ییأس’ هیچ نشانه‌ی جزمی ندارد،نمیتوان نوع’لا’ را(نفی یا نهی)را مشخص کرد و از آنجا که دانش‌آموزان برای انتخاب ترجمه‌ی صحیح به سراغ فعل میروند،به این چالش دامن زنده میشود. ۳۷:از آنجا که ممکن است دانش‌آموز به مجزوم شدن فعل مضارع توجه نداشته باشد(چون از اهداف کتاب نیست)در گزینه‌ی۱ علامت سوال به کمک او میاید(استفاده از علائم نگارشی) و همچنین گزینه‌ی۴. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: این آزمون به‌جز ۲سوال توضیح داده شده،از سطح نسبتاً خوبی برخوردار بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی:👇 طبق بودجه بندي كه اعلام مي شه خيلي دقيق از روي كتاب درسي مطالعه كنيد و سپس از يك منبع معتبر به حل سوالات چهار گزينه اي بپردازيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:1,089تاریخ:1399/01/30 00 : 00 : 20
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_ریاضی 📚درس: #حسابان۱ 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه آموزشی در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،ابوعلی سینا،علم و ادب،و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۸۳/۸۹/۹۴ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۸۵/۹۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۸۷/۱۰۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۹۳:حتما دانش آموزان عزیز در حل این مسائل باید یک نمونه مشابه را قبلا حل کرده باشند.الگوریتم حل مسئله در این سوالات بسیار مهم میباشد تست۱۰۰:طراح محترم به خوبی مفاهیم مثلثاتی و قانون متمم را در یکجا گنجانده است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست ۹۲و۹۶:متاسفانه این سوالات نیز همانند آزمون قبل از مبحث کمان ۲آلفا طرح شده است که مربوط به سال دوازدهم میباشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات این آزمون بر مبنای کتاب درسی بود.ترکیب کمانها موضوعی بود که در این آزمون تاکید زیادی شده بود.در رسم توابع مثلثاتی قوانین انتقال با زیرکی خاصی مطرح شده بود در کل آزمون بسیار خوبی برای محک درک مفاهیم مثلثاتی بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 مبحث حد هم مبحث جدیدی است و هم بسیار پایه ای برای سال دوازدهم میباشد.متن کتاب درسی و تمرینات کتاب درسی در این فصل بسیار خوب و جامع میباشد.بهترین منبع پس از کتاب درسی کتاب آبی قلم چی میباشد که در این تمرینات طبقه بندی شده بسیار خوبی دارد.سعی کنید در این مبحث حتما بصورت بلوکی تمرین حل کنید تا میزان تسلط شما افزایش یابد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:876تاریخ:1399/01/29 23 : 59 : 26

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دوازدهم_ریاضی 📚درس: #حسابان۲ 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه آموزشی در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،ابوعلی سینا،علم و ادب،و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۸۲/۸۴/۸۹/۹۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۸۱ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۸۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۸۳:دقت همیشگی طراحان کنکور بر مشتق چپ و راست در توابع قدرمطلق و جزء صحیح تست۸۷:شکل جدیدی از سوالات معمول کنکور که از ترکیب توابع استفاده شده است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات این آزمون کاملا ساده و بر مبنای کتاب درسی بود.طراح محترم از هیچ نکته ای خارج از کنکورهای سالهای قبل استفاده نکرده بود دیدگاه اصلی این آزمون بر اساس مفاهیم مشتق بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 کاربرد مشتق از قسمتهایی است که همواره سوالات و چالشهای فراوانی در کنکور داشته است پیشنهاد میکنم ابتدا تمرینهای کتاب درسی را چندین بار جل نمایید.سپس تست ها را بر اساس فراوانی سوالات شروع به حل کنید.سعی کنید در حین اینکه سوالات را حل میکنید مراحل حل را نیز به عنوان یک الگوریتم در نظر بگیرید و در حل سوالات بعدی سعی کنید ترتیب حل سوالات را رعایت کنید تا کامل بتوانید بر مفاهیم مسلط شوید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:1,016تاریخ:1399/01/29 22 : 49 : 47

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #عربی_دوازدهم 🗣تحلیلگر: #مهدی_رحیمی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر رسمی با ۳۰ سال سابقه مدرس کنکور و پایه سابقه تدریس در دبیرستانهای : علامه حلی / علامه طباطبایی/ نمونه دولتی و فرهنگ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۲۱/۲۳/۲۵/۲۶/۲۷/۳۵ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:۳۵/۳۷/۳۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار😡: دارای تست دشوار نبود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۳۴: به ۲مورد از مهمترین موارد ضبط حرکات اشاره شده بود و آن هم حرکات فعل های ثلاثی مزید،و حرکت عین‌الفعل در ساخت و تشخیص اسم فاعل از اسم مفعول. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۲۴:در این تست گزینه‌ی صحیح دارای اشکال میباشد. ۳۶:عنوان تست با توجه به چهار گزینه،دارای ابهام میباشد و همچنین گزینه‌ی۲ هیچ جمعی ندارد. ۳۸:در گزینه‌ی۲ بهتر بود که حرف مضارع،حرکت گذاری میشد(تُ). ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: نسبت به آزمون دوازدهم تجربی از کیفیت بالایی برخوردار نبود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی:👇 طبق بودجه بندي كه اعلام مي شه خيلي دقيق از روي كتاب درسي مطالعه كنيد و سپس از يك منبع معتبر به حل سوالات چهار گزينه اي بپردازيد از حل تستهای سنجش نیز غافل نشوید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:784تاریخ:1399/01/29 22 : 24 : 37
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #آمار_و_احتمال 🗣تحلیلگر: #مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف کتاب آمار و احتمال و ریاضیات گسسته جامع نقره ای گاج- مولف کتاب ریاضیات تجربی انتشارات مرآت مدرس آموزشگاههای متروپل، آگاهانه و مینروا و مدارس حلی ۱۰، علامه طباطبایی ادونس، هدی، خاتم و ‌‌.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ به طور کلی می‌توان گفت که ۶۰ درصد از سوالات مطرح شده در این آزمون مشابه سوالات کنکور سراسری بوده و ۳ سوال ساده تر و ۱ سوال سخت تر از سطح سوالات کنکورهای سالیان گذشته بوده است. ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۱۲۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۱۲۴ ، ۱۳۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۱۲۴ از مبحث قانون بیز طراحی شده است و با توجه به بیان متفاوت و پیچیده آن، می‌تواند دانش آموزان گرامی را با چالش مختصری مواجه کند. تست ۱۳۰ نیز تست پیچیده ای نمی‌باشد اما از آنجایی که تستهای مبحث نمودارها عمدتا بسیار ساده می‌باشند، این تست فرصت خوبی برای مواجه شدن با تست کمی دشوارتر از این مبحث می‌باشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: به طور کلی به جز دو تست ۱۲۴ و ۱۳۰، سایر تست های آزمون ساده یا در حد کنکور سراسری بوده و دانش آموز را با چالش خاصی مواجه نمیکند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 مبحث آزمون بعدی، معیارهای گرایش به مرکز از فصل ۳ و گردآوری داده ها از فصل ۴ است. از آنجایی که معیارهای گرایش به مرکز سالها در طرح درس کتابهای درسی بوده‌اند، بسیار مورد توجه طراحان کنکور طی سالهای اخیر بوده‌اند، بنابراین زدن تست های کنکورهای گذشته یا استفاده از کتابهای کمک آموزشی بازار، منبع مناسبی برای این مبحث است. برای تسلط بر مبحث فصل ۴ نیز، پیشنهاد می‌شود که دانش آموز گرامی حتما متن درس ۱ از فصل ۴ کتاب را مطالعه نماید. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:942تاریخ:1399/01/29 22 : 23 : 30

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #عربی_دوازدهم 🗣تحلیلگر: #مهدی_رحیمی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر رسمی با ۳۰ سال سابقه مدرس کنکور و پایه سابقه تدریس در دبیرستانهای : علامه حلی / علامه طباطبایی/ نمونه دولتی و فرهنگ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۲۱/ ۲۴/۲۵/۲۶/۳۴/۳۵/۳۷ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:۲۹/۳۰/۳۱ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۳۹(عنوان مفعول مطلق تأکیدی خواسته است.باید دقت کرد که:۱-مصدر به شکل صحیح نوشته شده باشد و ۲-صفت و مضاف‌الیه به دنبالش نیامده باشد.در گزینه‌ی۲ مصدر ‘اِخبار’ به شکل نادرست نوشته شده و همچنین ‘اَخباراً’ در نقش مفعول آمده است و در گزینه‌ی۳ چون جمله شرطی میباشد،عبارتی که بعد از’مواصلة’ آمده است جواب شرط میباشد و جمله‌ی وصفی نمیباشد و در گزینه‌ی۴ مصدر ‘اجتهاد’ فعلی برایش ذکر نشده و در جمله نقش دیگری دارد(خبر فعل ناقص)). ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۳۸:از آنجا که اسم مفعول در ثلاثی مزید ممکن است با مصدر باب مفاعله اشتباه شود،نیاز به دقت و فهم عبارت دارد. ۳۷:از آنجا که در کتاب درسی به مطابقت صیغه‌ی فعل با اسم مربوطه پرداخته نشده است،این تیپ از تست ها دارای اهمیت میباشد. ۴۰:چون در این تست،ترکیب دو موضوع مفعول(پایه‌ی دهم)ومفعول مطلق(پایه‌ی دوازدهم)به شکل ‘المفاعیل’ خواسته شده است،از اهمیت بالایی برخوردار است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در مجموع آزمون امروز بدون چالش منفی و در سطح نسبتاً خوب طراحی شده بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی:👇 طبق بودجه بندي كه اعلام مي شه خيلي دقيق از روي كتاب درسي مطالعه كنيد و سپس از يك منبع معتبر به حل سوالات چهار گزينه اي بپردازيد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:1,046تاریخ:1399/01/29 22 : 04 : 53
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی_دوازدهم 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مدرس مدارس و آموزشگاه های تهران و شهرستان ها طراح آزمون های ماز مولف،طراح و تحلیلگر @zaban_bakhshian1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۶۱ ، ۶۳ ، ۶۴ ، passage1 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۶۲ ، ۶۵ ، ۶۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۶۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۶۳؛ قانون توالی زمان ها ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال ۶۶، گزینه چینی نامناسب ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون بدی نبود ولی خیلی دام دار هم نبود. کلوز تست از کتاب خیلی سبز بود. سپاس از دپارتمان زبان انگلیسی کانون قلمچی 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 آزمون بعدی اخرین آزمون در طول سال تحصیلی می باشد، تا میتواتید مطالب را خوب جمع کتید بر روی نقاط ضعف خود کار کنید چرا که آزمون های جامع و کنکور نزدیک است. حتما از کتاب های جمع بندی و کلاس های نکته و تست استفاده کنید. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:953تاریخ:1399/01/29 21 : 13 : 49
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_دوازدهم 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مدرس مدارس و آموزشگاه تهران و شهرستان ها طراح آزمون های ماز نویسنده،طراح،تحلیلگر @zaban_bakhshian1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۶۲ ، ۶۳ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۶۱ ، ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، cloze test , passage 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: سوال ۶۴ ؛ استفاده خوب از واژه convert ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۶۲؛ استفاده از قانون توالی زمان ها سوال ۶۳؛ استفاده از قید برای مقایسه فعل ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال ۶۶؛ نه دامی نه چالشی، گزینه چینی نا مناسب کلوز تست؛ بیشتر تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه بود تا نگاه آموزشی. متن ۱ ؛ اصلا در حد کنکور نبود . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: راستش آزمون خوبی در حد رشته تجربی نبود، چنگی به دل نزد. سخت میشد یک سوال یا نکته خوبی توش پیدا کرد. سپاس از دپارتمان زبان انگلیسی قلمچی 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 دانش آموزان عزیز قبل از هرچیز مواظب سلامتی خود باشید چرا که شما آینده سازان این کشور هستید، کم کم داریم به اخر سال نزدیک میشویم زمان آزمون های جامع فرا رسیده است پس مطالب را خوب جمع کنید، سیل تست راه بی اندازید و تست های ترکیبی بزنید. سال یازدهم بسبار مهم و مطالب بسیار مهمی دارد. اکنون وقت استفاده از کتاب های جمع بندی است، در کلاس های نکته و تست حتما شرکت کنید چرا که اساتید خوب مطالب را جمع کرده اند. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @Elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:713تاریخ:1399/01/29 20 : 58 : 32
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 📚درس: #شیمی_دوازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى،مرضيه،ياس نبى،شهيد بهشتى و شهيد شرافت و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٧٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ١٦٥-١٦٦-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٤-١٧٩٢٣٤-٢٣٥- ٢٣٦-٢٣٧–١٥٣–١٥٥-١٥٦-١٥٨-١٥٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ١٦٣-١٦٥-٢٣٢-١٥١-١٥٥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ١٦٨-١٧٥-٢٣٩ تست٢٣٣و ١٦٢وقت گير و گزينه هاى٢و٣در تست ١٧٢هم از جمله سوالات وقت گير است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ موارد مطرح شده در تستهاى ١٥٨و١٥٩اهميت زيادى در كنكورهاى گذشته داشته و تحليل دقيق آنها مهم است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تستهاى ٢٣٣و٢٣٤و٢٣٦در اين آزمون در واقع سه سوال از ده سوال اين بخش بايد از يك مفهوم يعنى نوشتن واكنش و موازنه آن با اطلاعات نمودار استفاده ميشد كه به نظر زياد است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون مشترك در شيمى ٣بسيار ساده بود و با توجه به بودجه بندى كم پراكندگى سوالات بسيار خوب و جملات به كار رفته غالبا موردتوجه طراحان كنكور در سالهاى اخير بود و به همين دليل تحليل اين آزمون اهميت زيادى دارد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 با توجه به اينكه آزمون بعدى محاسباتى است سرعت محاسبات و استفاده از ترفندهاى محاسباتى بسيار مهم بوده و فرصت خوبى براى بررسى نقاط ضعف دانش آموزان در محاسبات و جبران اين مشكل است . موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:692تاریخ:1399/01/29 20 : 57 : 15
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی_یازدهم 📚درس: #دین_و_زندگی 🗣تحلیلگر: #منوچهر_ستینه ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: بیست سال تدریس دین و زندگی و فلسفه در مراکز معتبر آموزشی کشور، مولف پانزده عنوان کتاب جامع کمک آموزشی کنکور دین و زندگی، مدیر آزمونهای آزمایشی دین و زندگی (عمومی)و فلسفه منطق (علوم انسانی) کارشناس مدرس صدا و سیما پیج اینستاگرام👈setineh1355 تلگرام👈[email protected] ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 65% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: 48,49,55,60 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: 41,42,43,46,48,50,51,54,56,58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ،43,44,45,47,52,56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 43،درحل این تست دانش آموزان باید به سطح خوبی از درک پیام آیه وارتباط آن با حدیث امام علی(ع) در جهت علت بی بهره ماندن از امام عصر (عج)در دوران غیبت رسیده باشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 59,این تست در شناخت وظایف مردم نسبت به رهبری حکومت اسلامی،چالشی منفی که مطرح می کند،مفهوم «کاهش غیر مستقیم بیکاری»در وظایف مردم است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍:این آزمون در پایه یازدهم از سطح بالاتری نسبت به سایر گروه‌های آموزشی در این سطح،برخوردار بودوتستهای چالشی ومفهومی بیشتری داشت و به خوبی مباحث مهم دوران غیبت،مرجعیت ، ولایت فقیه و وظایف متقابل مردم و رهبری را در تستهای ترکیبی و در ارتباط با پیام آیات و احادیث مطرح کرده بود. به خصوص تستی که درباره متن عهدنامه مالک اشتر آمده شبیه،تستهایی است که هرساله ازمتن این عهدنامه در کنکور معمولاً شاهدیم. 🥀 ٠٠••● 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 باتوجه به اینکه این آزمون در پایان سال تحصیلی( به طور معمول) و بصورت مجازی برگزار می شود، از سطح بالاتری برخوردار خواهد بود و لازم است تستهای جمع بندی و مفهومی بین دروس به خصوص با درک پیام آیات و احادیث بیشتر مورد توجه و تمرین قرارگیرد. شما عزیزان می توانید از تحلیل های تصویری تست های آزمونهای قلم چی و کتاب جمع بندی نوروز و کتاب زرد قلم چی که توسط بنده و تیم مجربی که بنده را یاری می رساند، درسایت کانون (پاسخ) به رایگان استفاده کنید،انشاا.. به خصوص در شرایط فعلی« قرنطینه ای» بسیار در موفقیت تحصیلی شما موثر خواهد بود. «به امید موفقیت و بهروزی یکان یکان شما دانش آموزان خوب سرزمینم» دلتون شاد ((یا حق)) 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی گزینه دو @Gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:726تاریخ:1399/01/29 20 : 55 : 31
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربی 📚درس: #دین_و_زندگی 🗣تحلیلگر: #منوچهر_ستینه ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: بیست سال تدریس دین و زندگی در مراکز معتبر آموزشی کشور مولف پانزده عنوان کتاب جامع کمک آموزشی کنکور دین و زندگی مدیر آزمونهای آزمایشی دین و زندگی (عمومی)وفلسفه منطق علوم انسانی کارشناس مدرس صداوسیما پیج اینستاگرام👈setineh1355 @setineh👈 تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 45% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: 43,52 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: 41,42,44,46,47,48,49,50,51,55,60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: 43,52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 45,به دلیل اینکه اگر دانش آموز به وجه اشتراک اعتقادات شیعیان و اهل سنّت در مورد ویژگی‌های امام عصر (عج)دقت نکرده باشد نمی‌تواند گزینه درست را تشخیص دهد. 57,دراین تست نیز لازم است دانش آموزان به دقت به درک مسولیت های دوران غیبت توجه کرده باشند تا بتوانند وظیفه ی مقابله با ستمگران را به خوبی تشخیص دهند و با سایر وظایف اشتباه نگیرند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 42,دراین تست مفاهیمی مانند امدادهای علمی امام جایگزین قلمرومرجعیت علمی ایشان شده که چنین مفهومی کاربرد ندارد حتی در به چالش انداختن دانش آموز برای اشتباه گرفتن مفهوم امدادهای غیبی و... و همچنین از بدیهیات است که امام عصر (عج)در دوران غیبت مرجعیت علمی بی واسطه ندارند واین وظیفه بر عهده فقها یا به تعبیر حضرتشان (رواه الحدیث) میباشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍:در این آزمون که سطح متوسط مقبولی داشت،به خوبی نکات تستی مهم دوران غیبت و وظایف این دوران و همچنین مباحث پیرامون مرجعیت فقها و ولایت فقیه مورد تاکید قرار گرفته شده بود،که همیشه از مهمترین مباحث کنکور دین و زندگی بوده است. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 حتماً تمام دانش آموزان سخت کوش و بااستعداد در آزمون بعدی که در انتهای سال تحصیلی معمول مطرح می شود،دقت به نکات وتستهای جمع بندی کل کتاب دین و زندگی (۲)به نحوه شایسته وبا تاکید بر پیام آیات ونکات ترکیبی مفهومی دروس داشته باشند. آرزوی سلامتی و موفقیت تک تک شما عزیزان را از خدای منان دارم دلتون شاد(یا حق) 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:891تاریخ:1399/01/29 20 : 52 : 24
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_دوازدهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_محمدرضا_فردوسی_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 80 درصد سؤال های دوازدهم و حداقل 60 درصد سؤال های پایه (گیاهی) در سطح و سبک سؤال های کنکور سراسری بودند. ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: 91_92_93_96 تا 100 101_103_105 تا 109_111_114 115_117_118_122_123_124_127 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: 93_101_102_104_105_110_114 116_119_123_126 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: 97_98_99_107_108_111 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 96 و 97 : استفاده از نکات شکل 98 : چالش ارزیابی میزان تسلط دانش آموزان بر چرخه های کربس و کالوین ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: مجموعه ای از سؤال های "دقیق و پرنکته " و در عین حال اغلب با سطح دشواری "متوسط " در این آزمون مشاهده می شود که عمق یادگیری دانش آموزان و میزان دقت آن ها را به خوبی مشخص می کند. بویژه در سؤال های پایه دوازدهم بیشتر سؤال ها به صورت مفهومی و در ترکیب با مطالب دیگر طراحی شده بود. همچنین تقریبا در نیمی از سؤال ها توجه طرحان محترم به شکل های کتاب درسی و نکات آن دیده می شود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 با توجه به بودجه بندی آزمون پیشنهاد می شود: 🔅بخش دوازدهم: "مطالعه دقیق متن کتاب درسی" به همراه "تحلیل" تست های اختیاری این آزمون و سؤال های سراسری و سال گذشته آزمون قلم چی 🔅بخش پایه (دوره جانوری زیست 1و2): دوره سریع کتاب درسی همراه با رجوع به یادداشت های خود و تحلیل های تست های مربوط در آزمون های قبلی را مد نظر قرار دهید و از پرداختن به تست های تألیفی جدید خودداری کنید به این ترتیب یک دوره سریع و درعین حال دقیق خواهید داشت. شاد، پیروز و سربلند باشید❤️ 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:770تاریخ:1399/01/29 19 : 07 : 55

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی_دوازدهم 📚درس: #دین_و_زندگی 🗣تحلیلگر: #منوچهر_ستینه ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: بیست سال تدریس کنکوردین وزندگی در مراکز معتبر آموزشی کشور مولف پانزده عنوان کتاب جامع کنکور دین و زندگی مدیر آزمونهای آزمایشی دین و زندگی و فلسفه علوم انسانی،کارشناس مدرس صدا و سیما پیج اینستاگرام👈setineh1355 @setineh👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 75% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است:, 41,47,52,58,60 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: 41,42,44,48,53,54,55,56,57,58,59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: 43,48,51,52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 46,تست متوسط اما دارای نکته ی تله تستی بوده که نیاز به دقت وتسلط در احکام ومراتب آن را دارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 45,این است نمونه‌ای از تستهایی است که در مثل(ساختن مدارس کنار مساجد) دانش آموزان کمتر تصور می‌کنند ،در آزمون ها مطرح شوند،ولی می توانند در صورت کم توجهی دردسر ساز باشند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍:این آزمون نسبت به سایر گروه‌های آموزشی سطح بالاتری داشت ودرصد تشابه بیشتری با تستهای کنکور سراسری دارد،انتظار درصد مقبول از شاگردان خوب داریم،سطح آزمون متوسط به بالا بود،به چالش‌های پیام آیات ونکات احکام دقت کنید. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 قطعا آزمون بعدی با توجه به نزدیک تر شدن به کنکور سراسری سطح بالاتری خواهد داشت وبرای این آزمون توصیه می‌کنم علاوه بر تأکید همیشگی به درک پیام آیات و دقت بر تست‌های پر تکرار،سعی کنید تا حد امکان تستهای ترکیبی مفهومی در ارتباط دروس با یکدیگر را حل کنید و تستهای جمع بندی به جای تستهای طبقه‌بندی شده بزنید، در آخر توصیه می‌کنم،از تحلیل های تصویری تستهای کتاب جمع بندی نوروز،کتاب زرد و آزمونهای انجام شده قلم چی که توسط بنده و تیم مجربی که من را یاری کرده‌اند در سایت کانون (پاسخ) که به رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دارد،استفاده لازم را ببرید که مطمئنا تاثیر شایانی در این شرایط فعلی قرنطینه ای در موفقیت شما در آزمونهای بعدی خصوصاً کنکور سراسری خواهد داشت،ضمنا هر مشکل تستی رامیتوانید در صفحه شخصی بنده اعلام کنید با آرزوی موفقیت وسلامتی تک‌تک شما دانش آموزان خوب،پر تلاش وبا استعداد سرزمینم که در هر شرایطی انگیزه ی جویا مجدی خود را از دست نمی دهید دلتون شاد(یاحق) 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:723تاریخ:1399/01/29 18 : 57 : 59
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_دوازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانوشيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،ياس نبى،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ سوالات غير مشترك٨٠درصد غير مشترك ٧٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ١٥٦-١٥٧-١٥٩-١٦٢-١٦٤-١٦٦-١٦٨-١٦٩-١٧٠و اغلب سوالات غير مشترك قابليت طرح در كنكور داشتند ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٦٣-٢١٢ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ٢١٣ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست ١٥١از شكل ١ابتداى فصل٤دوازدهم است كه از حدفيات كنكور به شمار مى آيد. تست١٦٧هم با توجه به الگوى داده شده از پليمر در غالب كتابها به تشكيل2nمولكول آب اشاره شده كه با موازنه واكنش جور در مى آيد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات از سطح متوسطى برخوردار بود و سوالات على الخصوص در مبحث تعادل نكات خوبى را پوشش دادند و در مبحث مبدل هاى كاتاليستى هم مسايل مربوط به اين مبحث به خوبى سبكهاى مختلف را مورد سوال قرارداده كه براى جمع بندى اين مباحث تحليل دقيق اين سوالات بسيار مفيد است. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 با توجه به اينكه آزمون بعدى مباحث محاسباتى مورد سوال است سرعت محاسبات در آزمون بعدى بسيار مهم و فرصت خوبى براى حل نقاط ضعف در محاسبات دانش آموز است. موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور @elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:759تاریخ:1399/01/29 18 : 08 : 18
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دوازدهم_تجربی 📚درس: #دین_و_زندگی 🗣تحلیلگر: #منوچهر_ستینه ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: بیست سال تدریس کنکور دین و زندگی درمراکز معتبر آموزشی کشور مولف پانزده عنوان کتاب جامع کنکور مدیر آزمونهای آزمایشی،کارشناس صداوسیما و... @setineh ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است:44,48,49,59,60 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊:42,43,46,47,51,52,54,55,56,57,58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: 48,59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 48,به دلیل بالا بردن قدرت تحلیل شاگردان،که دچار تله تست نشوندوتوان ارزیابی داشته باشند بین نفس لوامه ونفس مطمئنه وگرایش به نیکی ها و عجولانه و بدون تعمق وبا غرور علمی تست نزنند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 53, معامله با یهودیان چالش منفی است که شاگردان رو به خطا با قاعده‌ی نفی سبیل می‌اندازد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍:آزمون برگزارشده از نظر کلی آزمون متوسطی بود،البته با توجه به شرایط فعلی در برگزاری کنکور سراسری هم آزمون سنگینی متصور نیستیم،واز دانش آموزان خوب دراین آزمون انتظار درصد های بالای در درس دین و زندگی داریم البته حداقل دو یا سه تست نیاز به دقت وسطح مطالعه خوبی داشت ضمنا از تست احکام روزه و نماز هرساله درکنکور تست داریم که دراین آزمون به خوبی پوشش داده شده بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 قطعا از آزمون بعدی به تدریج سطح تستهای کمی بالاتر رفته وباتوجه به نزدیک شدن تقویمی به زمان کنکور، انتظار آمادگی بیشتر از کنکورهای عزیز راداریم؛به پیام آیات،مفاهیم مرتبط با آن ،تستهای مفهومی و ترکیبی بین دروس بیشتر توجه کنید و سعی در حل تست‌های جمع بندی به جای تستهای طبقه‌بندی شده راداشته باشید در پایان ازعزیزان دعوت می کنم به تحلیل تصویری تستهای کتاب جمع بندی کنکور نوروز ،کتاب زرد قلم چی و آزمونهای برگزار شده قلم چی توسط بنده و تیم مجربی که بنده را یاری می کنند، درسایت کانون (پاسخ)به رایگان بهره‌مند شوید، قطعا در موفقیت شما در آزمون های بعدی ،خصوصا آزمون سراسری نقش مهمی(( در این شرایط قرنطینه ای)) ایفا می کند،ارزوی موفقیت تمام شما دانش آموزان،خوب،پرتلاش وبا استعداد سرزمین را از خداوند دارم دلتون شاد،یاحق 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:746تاریخ:1399/01/29 17 : 28 : 08
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،ياس نبى،شهيد بهشتى و شرافت و... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ١٥٢-١٥٥-١٥٨-١٦٠–١٦٨-١٦٩-١٧٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٧-١٦١-١٦٣ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ١٥٩-١٦٠- ١٦٤و تستهاى ٢٠٢-٢٠٥از سوالات غير مشترك ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ١٦٠مشابه كنكورى داشت ولى با توجه به اينكه در اين تست بازه زمانى خواسته شده بود با نمونه كنكورى تفاوت اندكى داشت . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ از يك مبحث يعنى عوامل موثر بر سرعت واكنش سوال تكرارى زياد داشت به طوريكه تستهاى ١٥١-١٥٢-١٥٤-١٦٧همه از يك مبحث كوچك مطرح شدند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: با توجه به بودجه بندى ذكر شده از مبحث آنتالپى تعداد سوالات مطرح شده كم بود ولى در مبحث سرعت سوالات مطرح شده فرصت مناسبى براى محك خودتان بود .🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 فصل سوم كتاب شيمى٢شيمى آلى است و در كنكور سال گذشته تعداد سوالات شيمى آلى قابل توجه بود پس در مطالعه اين فصل بسيار دقت كنيد و نكات آنرا با دقت در نظر بگيريد ازجمله تمرينهاى كتاب در اين مباحث بسيار مهم هستند. موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی گزینه دو @Gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:647تاریخ:1399/01/29 17 : 24 : 52
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،ياس نبى ، شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ١٥٤-١٥٩و٢٠١-٢٠٨از آزمون اختيارى ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ١٥١-١٥٤-١٥٦-١٥٧ ٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٩-٢١٠آزمون اختيارى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ١٥٥ ٢٠٢ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ در تست ١٥٧گزينه١نكته قابل توجه اين است كه Cuجايگزين Znمى شود و چون جرم مولى آن كمتر از روى است تيغه كاهش جرم دارد از نكات قابل توجه در بسيارى تستها استفاده شده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست٢٠٦از تستهاى اختيارى گزينه هاى ٢و٣از نمودار ١اين فصل مطرح شده و جزء حذفيات كنكور ٩٩است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: با توجه به بودجه بندى ذكر شده در بخش سوالات اختيارى هيچ تستى از مبحث الكل و اسيد مطرح نشد در شرايطى كه از مباحث مهم فصل ٣به شمار مى روند. در مجموع آزمون سختى نبود . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 براى آزمون بعدى در مطالعه فصل سوم و نكات متن فصل سوم از جمله كاربرد تركيبات آلى و نكات موجود در خودرا بيازماييدها مانند نكات مربوط به ويتامين ها دقت ويژه داشته باشيد و فراموش نكنيد شيمى آلى از مباحث مهم در كنكور سال گذشته بود. موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:964تاریخ:1399/01/29 17 : 23 : 26
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فیزیک پایه: #یازدهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتر علیرضا کعبی نژاد با ۳۰سال سابقه ی آموزشی در مدارس امام جعفر صادق(ع)،علامه طباطبایی،مهدوی،علم و ادب،شهدای کارگر،شاهد مناطق۱-۳،مدرس پروازی در مشهد ، شیراز ،کیش،کرمان و ...و اموزشگاهای قلم چی و بعثت @alirezakabinejadphysic ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۱۳۴-۱۳۶-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۵-۱۴۷-۱۵۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۱۳۱-۱۳۲-۱۳۵-۱۳۹-۱۴۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۳۳-۱۳۸-۱۴۱-۱۴۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون امروز دارای استاندارد آموزشی نسبتا قابل قبولی بود. و نکته بسیار مهم برای شما دوستان پایه یازدهم توجه به یادگیری عمیق مطالب، برای تسهیل مسیر کنکور است. سوالات بحث الکتریسته جاری سوالات پرکاربرد و زیبایی بود. نگاه طراح محترم آزمون تا حدودی منطبق بر سوالات کنکور بود و محتوای کتاب درسی در آزمون مورد توجه قرار گرفته بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 دانش آموزان عزیز 😊فراموش نکنید ۱.اولین هدف از آزمون آزمایشی، تحلیل آزمون و دسترسی به نکات بیشتر است. ۲.اصل اصلی آموزشی ، تسلط کامل بر کتاب درسی است پس برای تست زنی در اولین قدم باید بر کتاب مسلط باشید. ۳.تسلط بر مبحث قانون لنز و کاربرد آن، نیاز به تمرین و تکرار برای یادگیری بهتر دارد پس حتما این موضوع را در نظر داشته باشید. ۴.در کانال شخصی بنده سوالات طبقه بندی شده به جهت تسهیل دسترسی شما عزیزان به نمونه سوالات بارگزاری شده است، میتوانید از آن استفاده کنید. موفق و شاد باشید. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال گزینه دو @Gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:935تاریخ:1399/01/29 17 : 20 : 36
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #فیزیک پایه:#یازدهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ ۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتر علیرضا کعبی نژاد با ۳۰سال سابقه ی آموزشی در مدارس امام جعفر صادق(ع)،علامه طباطبایی،مهدوی،علم و ادب،شهدای کارگر،شاهد مناطق۱-۳،مدرس پروازی در مشهد ، شیراز ،کیش،کرمان و ...و اموزشگاهای قلم چی و بعثت @alirezakabinejadphysic ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۱۳۶-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۵۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۳۱ -۱۳۵ -۱۳۷ -۱۳۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون امروز دارای استاندارد آموزشی نسبتا قابل قبولی بود. و نکته بسیار مهم برای شما دوستان پایه یازدهم توجه به یادگیری عمیق مطالب، برای تسهیل مسیر کنکور است. سوالات بحث الکتریسته جاری سوالات پرکاربرد و زیبایی بود. نگاه طراح محترم آزمون تا حدودی منطبق بر سوالات کنکور بود و محتوای کتاب درسی در آزمون مورد توجه قرار گرفته بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 دانش آموزان عزیز 😊فراموش نکنید ۱.اولین هدف از آزمون آزمایشی، تحلیل آزمون و دسترسی به نکات بیشتر است. ۲.اصل اصلی آموزشی ، تسلط کامل بر کتاب درسی است پس برای تست زنی در اولین قدم باید بر کتاب مسلط باشید. ۳.تسلط بر مبحث قانون لنز و کاربرد آن، نیاز به تمرین و تکرار برای یادگیری بهتر دارد پس حتما این موضوع را در نظر داشته باشید. ۴.در کانال شخصی بنده سوالات طبقه بندی شده به جهت تسهیل دسترسی شما عزیزان به نمونه سوالات بارگزاری شده است، میتوانید از آن استفاده کنید. موفق و شاد باشید. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:679تاریخ:1399/01/29 17 : 19 : 25
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۵ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱،۴،۵،۷،۱۰،۱۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۲،۳،۸،۱۵،۱۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۷،۱۰،۱۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱: در این سوال تمام معناهای یک واژه خواسته شده است و معمولا بچه ها از این موضوع غافل می شوند ۶: نقش دستوری پایه و اساس تمام مباحث دستور زبان فارسی است ۷: این سوال ترکیب دو مبحث ضمایر و گروه اسمی است که بسیار سوال خوبی است. ۹: بچه ها معمولا با " تناسب معنایی " کار می‌کنند نه با " تقابل معنایی " ۱۷: تعداد وابسته ها در چهار گزینه ی شعری یا منظوم داده شده است و دانش آموزان باید با حل این سوالات آمادگی خود را بالا ببرند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۱۰: در این سوال مفهوم مشترک برای ابیات متنوع خواسته شده است. این تیپ سوال کاربرد زیادی در کنکور ندارد و زمان بر است. ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون آزمون بسیار خوبی است. تنوع سوالات در تمام مباحث بالاست. به ویژه در بخش دستور زبان دو مبحث بسیار مهم یعنی نقش دستوری و گروه اسمی پوشش داده شده است. سوالات لغت و املا استاندارد و از نظر فرم طراحی سوال شبیه آزمون اصلی هستند تیپ سوال ۴ در آرایه ها سخت است و باید حتما تمرین ویژه روی آن داشته باشید سوالات ۱۵ و ۱۶ تا آرایه خواسته که معمولا در کنکور مرسوم نیست. البته در کنکور سال گذشته بیشتر از سال های قبل مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به اینکه در سوالات گواه مطرح شده است از نظر محتوا دشواری چندانی ندارد. سوالت قرابت هم کماکان خوب هستند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: در برنامه‌هایتان حتما هر شب ۵ تست قرابت و چهار تست آرایه از چهار تیپ پرتکرار بزنید دفترچه املا و لغت هایتان مدام دم دست باشد فراموش نکنید هدف شما در سال آینده رقم میخورد و تمام این آزمون ها باید فعلا بصورت تراکمی تحلیل شوند همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال علم روز کنکور @elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:676تاریخ:1399/01/29 17 : 17 : 36

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۴،۸،۱۳،۱۷،۱۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۱،۲،۶،۱۱،۱۲،۱۴ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۴،۷،۱۶،۱۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۷: در این سوال حذف شناسه خواسته است که ترکیبی از دو مبحث انواع حذف و مبحث شناسه است. معمولا در تدریس انواع حذف به توضیح لفظی و معنوی اکتفا می شود و مواردی مانند حذف فعل و حذف شناسه نادیده گرفته می شود ۱۶: این سوال ترکیبی از مبحث قافیه و جناس است. چالش آن علاوه بر تشخیص واژگان قافیه، شاید این باشد که بدانیم جناس تام یا همسان باید قافیه تلقی شوند نه ردیف ۱۸: شمارش صحیح تعداد صفت مشروط بر شناخت انواع صفت ها است چون در صورت سوال نوع خاصی مشخص نشده است باید تمام انواع صفت را بلد باشیم. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۱۹: متن موجود در صورت این سوال بسیار طولانی است. خواندن این متن زمان بر است و چون سوال آخر هم هست بار روانی منفی دارد این تیپ کاربرد زیادی در کنکور ندارد و زمان بر است. ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون در کل آزمون بسیار خوبی است. مباحث متنوعی پوشش داده شده است وتعداد سوالات ترکیبی هم زیاد است. از گروه اسمی ۳ سوال مطرح شده که نشان دهنده اهمیت آن است. واژگان و املا ساده بودند قرابت خوب بود دستور زبان و آرایه سخت تر از بقیه بودند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: در برنامه‌هایتان حتما هر شب ۵ تست قرابت و چهار تست آرایه از چهار تیپ پرتکرار بزنید دفترچه املا و لغت هایتان مدام دم دست باشد فراموش نکنید هدف شما در سال آینده رقم میخورد و تمام این آزمون ها باید فعلا بصورت تراکمی تحلیل شوند همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ صفحه اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:1,033تاریخ:1399/01/29 17 : 14 : 08
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی پایه :#دوازدهم 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتر علیرضا کعبی نژاد با ۳۰سال سابقه ی آموزشی در مدارس امام جعفر صادق(ع)،علامه طباطبایی،مهدوی،علم و ادب،شهدای کارگر،شاهد مناطق۱-۳،مدرس پروازی در مشهد ، شیراز ،کیش،کرمان و ...و اموزشگاهای قلم چی و بعثت @alirezakabinejadphysic ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ بیش از ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹–۱۴۰-۱۴۱-۱۴۵-۱۴۷-۱۴۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۱۳۱-۱۳۲-۱۳۵-۱۳۸-۱۴۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۳۴-۱۴۲-۱۴۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: ۱- سوالات فیزیک از شباهت و استاندارد آموزشی نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده است. ۲- نگاه طراح در برخی مفاهیم کاملا منطبق بر سوالات کنکور بود . ۳-درکل آزمون خوبی برای دانش آموزان بوده است. ۴- این آزمون کاملا منطبق بر کتاب درسی به عنوان منبع اصلی کنکور بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 دانش آموزان و کنکوری های عزیز 😊به یاد داشته باشید ۱.مهم ترین بخش هر آزمون، تحلیل آن است. پس قطعا تحلیل آزمون امروز را در برنامه خود داشته باشید. ۲.نکاتی از هر تست که جالب توجه و پرکابرد به نظر میرسد را یادداشت کنید. ۳.حل مجدد سوالات ازمون و نیز مطالب کتاب درسی برای دستیابی به درصد بالا و موفقیت در آزمون، اصل اصلی و الزامی ست. ۴.تمرین روزانه و حل هر چه بیشتر تست ها یعنی فراگیری نکات بیشتر ، یادگیری عمیق تر و تسلط به تیپ های مختلف سوال. ۵.برای دستیابی به نظم ذهنی تلاش کنید هر شب تعداد معینی از مدل های مشابه تست را ابتدا به صورت آموزشی و سپس زماندار حل کنید. ۶.در کانال شخصی بنده سوالات طبقه بندی شده به جهت تسهیل دسترسی شما عزیزان بارگزاری شده است ، میتوانید از آن استفاده کنید. با آرزوی بهترین ها برای بهترین ها 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:958تاریخ:1399/01/29 17 : 12 : 31
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی پایه :#دوازدهم 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتر علیرضا کعبی نژاد با ۳۰سال سابقه ی آموزشی در مدارس امام جعفر صادق(ع)، علامه طباطبایی، مهدوی،علم و ادب، شهدای کارگر، شاهد مناطق۱-۳ ،مدرس پروازی در مشهد ، شیراز ،کیش،کرمان و ...و آموزشگاهای قلمچی و بعثت @alirezakabinejadphysic ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۵-۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۶-۱۵۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۱۳۲-۱۳۹-۱۴۱-۱۴۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۳۳ سوال پیرامون نقش موج میباشد ک برخی از دانش اموزان دچار اشکال میباشند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: ۱- سوالات فیزیک از شباهت و استاندارد آموزشی نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده . ۲- نگاه طراح در برخی مفاهیم کاملا منطبق بر سوالات کنکور بود. ۳-درکل آزمون خوبی برای دانش آموزان بوده است. ۴-سوالات پایه سوالات ساده ای بود . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 دانش آموزان و کنکوری های عزیز 😊به یاد داشته باشید ۱.مهم ترین بخش هر آزمون، تحلیل آن است. پس قطعا تحلیل آزمون امروز را در برنامه خود داشته باشید. ۲.نکاتی از هر تست که جالب توجه و پرکابرد به نطر میرسد را یادداشت کنید. ۳.حل مجدد سوالات ازمون و نیز مطالب کتاب درسی برای دستیابی به درصد بالا و موفقیت در آزمون، اصل اصلی و الزامی ست. ۴.تمرین روزانه و حل هر چه بیشتر تست ها یعنی فراگیری نکات بیشتر ، یادگیری عمیق تر و تسلط به تیپ های مختلف سوال. ۵.برای دستیابی به نظم ذهنی تلاش کنید هر شب تعداد معینی از مدل های مشابه تست را ابتدا به صورت آموزشی و سپس زماندار حل کنید. ۶.در کانال شخصی بنده سوالات طبقه بندی شده به جهت تسهیل دسترسی شما عزیزان بارگزاری شده است ، میتوانید از آن استفاده کنید. با آرزوی بهترین ها برای بهترین ها 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال خیلی سبز @Kheilisabzedu ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:757تاریخ:1399/01/29 17 : 10 : 00
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۲۹ فروردین ۱۳۹۹ #دوازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۹۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۱۳،۱۴،۱۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۲،۴،۱۱ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱،۳،۷،۱۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۵: نقش دستوری اساسی ترین مبحث برای فهم تمام مباحث دستور زبان است که متاسفانه نادیده گرفته می شود. حال اگر نقش دستوری در شعر باشد بعلت جابجایی ها یا استفاده از شیوه های سرایش قدیم دشوارتر می شود ۶: نقش تبعی مبحث دشواری نیست اما چون در شعر مطرح شده می تواند پیچیده شود ۷: خود مبحث وابسته ها به کنار، شمارش مجموع وابسته های هر گزینه و مقایسه عدد حاصل نیازمند تمرکز بالاست. از سوالهایی است که مدرسان دوست دارند و دانش آموزان بیزارند. 😊 ۱۶: شیوه بلاغی مبحث سختی نیست اما چون مستلزم آموختن جهش ضمیر است و جهش ضمیر در کتابها حذف شده است احتمالا باعث غافلگیری شود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ یکی از آزمون های بسیار خوب کانون بود. سوال ۱۹ زمان بر است ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون یکی از آزمون های بسیار خوب کانون بود. البته مدرسان بیشتر از دانش آموزان به این آزمون ها علاقه دارند. سطح دشواری سوالات بسیار بالا بود و یکی از دلایل آن خواستن مباحث متنوع مانند املا، معنی واژگان، نقش تبعی و شیوه بلاغی در قالب شعر بود نه در متن. یکی دیگر از شباهت های این آزمون به آزمون اصلی به کار گرفتن دانش و روان داوطلب به طور همزمان بود. در سوالاتی مانند سوال ۷ و سوال ۱۹ علاوه بر دانش محتوایی باید تمرکز و انضباط ذهنی هم بالا باشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: در این روزها باید مباحث را به طور موردی تمرین کنید. از مبحث x تست بزنید و تحلیل کنید اگر نتیجه مثبت نبود به صورت موردی به سراغ نکته هایی که یادداشت کرده بودید بروید. در برنامه‌هایتان حتما هر شب ۵ تست قرابت و چهار تست آرایه از چهار تیپ پرتکرار بزنید دفترچه املا و لغت هایتان مدام دم دست باشد و دستور زبان را هم به صورت موردی تست بزنید. الان موقع نکته و تست نیست موقع تست و نکته است. مهمترین نکته این است که باید در این روزها به مباحث روانی هم دقت و توجه کنید همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال موسسه گزینه دو @gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:918تاریخ:1399/01/29 17 : 06 : 38
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #ریاضیات_گسسته 🗣تحلیلگر: #مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف کتاب آمار و احتمال و ریاضیات گسسته جامع نقره ای گاج- مولف کتاب ریاضیات تجربی انتشارات مرآت مدرس آموزشگاههای متروپل، آگاهانه و مینروا و مدارس حلی ۱۰، علامه طباطبایی ادونس، هدی، خاتم و ‌‌.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰ درصد سوالات این آزمون در حیطه سوالات کنکور سراسری بوده و حدود ۲۰ درصد از سوالات نیز دانش‌آموز را با چالشی (مثبت) در حل تست ها مواجه می‌کند. ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد است: ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۶ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده😊: ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۷ ، ۱۳۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۱۱۲، ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۲۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۱۱۳ دارای ایده ترکیبی جدیدی بوده (ترکیب جایگشت با تکرار و بخش پذیری) و از این‌رو، تستی خوب جهت به چالش کشیدن دانش آموزان گرامی است! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات این آزمون ترکیبی از سوالات ساده و تیپ کتاب درسی، همراه با چند تست ایده دار و چالشی می‌باشد و می‌تواند ارزیابی مناسبی از آموخته های دانش آموزان داشته باشد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۲ اردیبهشت قلمچی) :👇 با توجه به جدید بودن مباحث مربع لاتین در پایه دوازدهم و منطق در پایه یازدهم کتابهای درسی، پیشنهاد میشود برای تسلط بر این مباحث، سوالات تالیفی و سوالات آزمونهای امسال و سال گذشته کانون مورد توجه قرار گیرند. برای تسلط به سایر مباحث، زدن کتابهای موجود در بازار و تست های کنکورهای گذشته، منابع مناسبی جهت پیدا کردن تسلط بر مباحث آزمون می‌باشند. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور۲ @elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,040تاریخ:1399/01/29 13 : 47 : 59
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ #دوازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر : دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۴۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۹،۱۰،۱۱، تیپ سوالات آرایه ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۱،۲،۸،۱۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱۰،۱۱،۱۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۰: این تست ترکیبی است. دو مبحث ساده و دشوار با هم ترکیب شده اند. مبحث ساده یافتن واژه های قافیه و مبحث دشوار تشخیص ساختمان واژه قافیه است که مبحث چالشی است. البته از بین مباحث ساختمان واژه، واژه های وندی از همه ساده تر است. امیدواریم این عقلانیت، تعامدی باشد. ۱۱: در این سوال شمارش ترکیب وصفی و اضافی را داریم که به عنوان یکی از مباحث گروه اسمی به احتمال ۹۹درصد یکی از سوالات کنکور هم هست. این سوال چون متن داده شده شعر نو است به سوال دشواری تبدیل می شود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ یکی از آزمون های ساده قلمچی است که سوال منفی نداشت سوالات یا ساده بودند یا متوسط ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون یکی از آزمون های بسیار ساده قلمچی است. البته انتظار می رفت در این برهه از سال چالش بیشتری برای ما تولید کند اما اینگونه نیست. سوالات لغت و املا از نظر محتوا ساده و از نظر فرم سوالات مطابق با کنکور است تک سوال تاریخ ادبیات استاندارد است سوالات آرایه نیز هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم خوب بودند و از هر سه تیپ معروف و پر کاربرد در این آزمون استفاده شده است. البته انتظار می رود در آزمون اصلی ۴ سوال برای ارایه باشد. مباحث دستور زبان فارسی نیمه استاندارد بود. سوال ۱۳ که انواع " و " است کاربرد کنکوری ندارد و در بهترین حالت شاید مانند سوال ۱۰ با یکی از مباحث دیگر ترکیب شود. سوالات قرابت معنایی هم از نظر فرم طراحی و فراوانی تیپ " مقایسه صورت سوال با گزینه " شباهت قابل قبولی با آزمون دارد. در نهایت عرض کنم آزمون ساده ای بود که بیشتر از محتوای سوالات به همسانی فرم سوالات با آزمون اصلی توجه شده بود و امیدوارم این تصمیم، آگاهانه باشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: در این روزها باید مباحث را به طور موردی تمرین کنید. از مبحث x تست بزنید و تحلیل کنید اگر نتیجه مثبت نبود به صورت موردی به سراغ نکته هایی که یادداشت کرده بودید بروید. در برنامه‌هایتان حتما هر شب ۵ تست قرابت و چهار تست آرایه از چهار تیپ پرتکرار بزنید دفترچه املا و لغت هایتان مدام دم دست باشد و دستور زبان را هم به صورت موردی تست بزنید. الان موقع نکته و تست نیست موقع تست و نکته است. همچنان تاکید میکنم که تداوم، شرط اول و آخر موفقیت است پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,768تاریخ:1399/01/29 09 : 45 : 55
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۲۹ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,656تاریخ:1399/01/29 09 : 45 : 00
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۲۹ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,611تاریخ:1399/01/29 09 : 42 : 11
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۹ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,514تاریخ:1399/01/29 09 : 41 : 23
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۹ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,786تاریخ:1399/01/29 09 : 40 : 09
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دوازدهم تجربی آزمون امروز ۲۹ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,551تاریخ:1399/01/29 09 : 38 : 15
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دوازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۹ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:978تاریخ:1399/01/29 09 : 34 : 09
همراهان عزیز سلام و روز بخیر امروز با ارسال سوالات #قلمچی پایه ❤️دوازدهم❤️،🌹یازدهم🌹، 🎁دهم🎁 به همراه تحلیل های دوازدهم و یازدهم با شما خواهیم بود 🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:8,711تاریخ:1399/01/29 09 : 31 : 32

توضیحات: ꧁꧂‎‌‌💕❣💕❣💕꧁꧂ 🅿️برنامه امروز کانال های علم روز کنکور( ۲۹ فروردین ۹۹ ) در پیام رسان های ⚪️تلگرام و سروش⚪️ 🆔🔰🆔🔰🆔🔰🆔 تلگرام 👈t.me/elmeruzkonkoor سروش👈sapp.ir/elmeruzkonkoor ════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════ 1⃣ 🔴پاسخ➕تحلیل آزمون امروز🔴 💲سنحش💲 ✅در مقطع دوازدهم نظام جدید، پس از پایان آزمون مجازی امروز در همین کانال ✅🔴 سوالات➕پاسخ➕تحلیل 🔴 🎓آزمون قلمچی🎓 در مقاطع دهم و یازدهم و دوازدهم در کانال علم روز کنکور۲🔰 @elmeruzkonkoor2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 2⃣ آموزش،علم روز کنکور (حل و توضیح تست های چالشی آزمون امروز توسط استاد تحلیلگر) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 3⃣برنامه ریزی درسی برای آزمون بعدی ( ۱۹ اردیبهشت سنجش ) ▂▂▂▃▃▃▂▂▂▃▃▃▂▂▂▃▃ ▒▒▒▒▒▒ در روز برگزاری آزمون ، گروه بحث و گفتگو درباره آزمون برگزار شده از ساعت ۱۵ الی ۱۷ باز خواهد بود لینک مستقیم گروه بحث و گفتگو علم روز کنکور https://t.me/joinchat/JW4TkFC_CterkIG126kHiw
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,682تاریخ:1399/01/16 09 : 58 : 51

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #عربی_یازدهم 🗣تحلیلگر: #مهدی_رحیمی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر رسمی با ۳۰ سال سابقه مدرس کنکور و پایه سابقه تدریس در دبیرستانهای : علامه حلی / علامه طباطبایی/ نمونه دولتی و فرهنگ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۲۸ / ۳۰/ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۳۳ /۲۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡 ۲۶/۳۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۲۸ از آنجا که امکان داره بعضی از دانش آموزان در یادگیری نکات ترجمه ، فرمولهای ترجمه ای را حفظکنند و توجه به ریزه کاریها نداشته باشند مثلا: ماضی+ مضارع = ماضی استمراری که باید توجه داشته باشند که فعل مضارع در جمله وصفی ( سال دوازدهم در جمله حالیه) می تواند به صورت ماضی استمراری ترجمه شود البته از متوسطه اول نیز به یاد دارید که فعل مضارع بعد از کان نیز به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۲۷ در گزینه ۴ خطا اتفاق افتاده و المُتَكلّم مي بايست نوشته مي شد ولي متأسفانه در گزينه ٣ خطايي اتفاق افتاده كه فعل خُرّبت و بيتٌ را نمي توان توجيهي براي صحيح بودنش آورد بيت يك اسم مذكر است و خُرّبت به صيغه مؤنث شايد در دفاع از اين خطا ، گفته شود ارتباطي به ضبط حركات ندارد كه دقيقا چالش از همين جا آغاز مي شود ممكنه دانش آموزي فعل را معلوم بخواند و بيت را به عنوان مفعول در نظر بگيرد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در مجموع آزمون استانداري نبود در تست ٣٠ گزينه ١ اشكال تايپي دارد ( فعل يكُنَ) و به نظر مي رسه گزينه ٢ خالي از خطا نباشد . الله أعلم 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 طبق بودجه بندي كه اعلام مي شه خيلي دقيق از روي كتاب درسي مطالعه كنيد و سپس از يك منبع معتبر به حل سوالات چهار گزينه اي بپردازيد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:1,150تاریخ:1399/01/15 23 : 26 : 12

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_یازدهم 📚درس: #ریاضی 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه آموزشی در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۹۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۹۱/۹۶/۱۰۲/۱۰۳ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:۹۷/۹۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۰۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال۱۰۵:مفهوم تابع وارون در مبحث لگاریتم هنوز کلی سوالات جدید و نو میتواند داشته باشد که در این سوال به خوبی از این مفهوم استفاده شده است سوال۱۰۷:به کرات از این نوع سوالات در کنکور دیده شده است که حتما دانش آموزان باید بر رسم توابع تسلط خوبی داشته باشند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون استاندارد و بسیار مطلوبی بود.نکات با ظرافت خاصی در سوالات بکار گرفته شده بود و شبیه سازی بسیار خوبی با سوالات کنکورهای سالهای اخیر داشت که درصد و تراز این درس میتواند محک خوبی برای دانش آموزان باشد 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇با توجه به استمرار تعطیلات برای دستیابی به درصد و تراز قابل قبول در آزمون بعدی دو راهکار را پیشنهاد میکنم ۱.پس از مطالعه جزوه دبیر و یا احتمالا فیلم آموزشی از کتاب آبی قلم چی که حاوی سوالات کنکور میباشد حتما به عنوان مکمل استفاده کنید ۲. برای کسب درصد قابل قبول بایستی تمرین روزانه و آشنایی با تیپ های مختلف سوال را داشته باشید.بنابراین ابتداچندین نمونه سوال را حل نمایید و سعی کنید برای هریک از سوالات برای نظم ذهنی بیشتر هر شب ۳ سوال مشابه حل کنید تا راه حل سوالات ملکه ذهن شما شود 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:889تاریخ:1399/01/15 23 : 24 : 21
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_رياضى 📚درس: #هندسه 🗣تحلیلگر: #فاطمه_بديعى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان های شايستگان رازي، دانش مفيد، سما و ... همكاري با موسسه تيزهوشان قياس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٠٠-٩٩-٩٨-٩٧-٩٥ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٩١-٩٢-٩٣-٩٤ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ٩٨-٩٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال٩٧: استفاده از قانون زيباي تشابه در دو مثلث ABD و ABC سوال٩٨: همچنان استفاده از تشابه در دو مثلث AEF و ABC و دو مثلث FGC و ABC سوال٩٩: اگر شكل را رسم كنيم و با استفاده از خواص ذكر شده در سوال به جواب ميرسيم سوال١٠٠: تنها نكته اين است كه براي بدست آوردن حداكثر نقاط مرزي بايد نقاط دروني حداقل باشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در بررسي كلي، سوالات آزمون سوال هاي متوسطي بودند و علاوه بر دانش رياضي شما نياز به توجه به نكات بكار برده شده در سوالات داريد👌👌 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 توصيه من استفاده از اين زمان براي تسلط به مباحث درسي است و تسلط تنها راهش حل تمرين هر چه بيشتر است... مطمئن باشيد سوالات نميتونن از فضا بيان🤗🤗پس اگه سوال زياد حل بشه سوالي نميمونه كه با ديدنش به فكر فرو بريد يا خدايي نكرده نااميد بشيد پس تا ميتونيد تمرين حل كنيد💪💪... 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور @Elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:881تاریخ:1399/01/15 23 : 23 : 23
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_رياضي 📚درس: #رياضى 🗣تحلیلگر: #فاطمه_بديعى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان های شايستگان رازي، دانش مفيد، سما و ... همكاري با موسسه تيزهوشان قياس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٧٠-٦٩-٦٨-٦٤-٦٣-٦١-٥٩-٥٤ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٦٧-٦٦-٦٥-٦٢-٥٧-٥٦-٥٥-٥٣-٥٢-٥١ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ٦٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال٥٤: بايد از فرمولي كه براي tan و cot داريم برحسب sin و cos استفاده كنيم و مخرج مشترك ميگيريم و ادامه حل... سوال٥٨: فقط به كلمات كليدي موجود در سوال (عدد صحيح و عدد طبيعي) بايد دقت بشه سوال٦٨: فقط بايد تابع را رسم كنيد و بقيش كاري نداره... سوال٦٩: نكته جالب اين سوال تشخيص اين است كه مقدار زير راديكال دوم يك اتحاد مربع دوجمله اي است كه دو جمله درون پرانتزش مانند راديكال اولست با علامت مثبت بينشان و توان ٢ با فرجه ساده مي شود و ادامه ماجرا... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در بررسي كلي، سوالات آزمون سوال هاي متوسطي بودند و علاوه بر دانش رياضي شما نياز به توجه به نكات بكار برده شده در سوالات داريد👌👌 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 توصيه من استفاده از اين زمان براي تسلط به مباحث درسي است و تسلط تنها راهش حل تمرين هر چه بيشتر است... مطمئن باشيد سوالات نميتونن از فضا بيان🤗🤗پس اگه سوال زياد حل بشه سوالي نميمونه كه با ديدنش به فكر فرو بريد يا خدايي نكرده نااميد بشيد پس تا ميتونيد تمرين حل كنيد💪💪... 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور دهم و یازدهم @Elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:926تاریخ:1399/01/15 22 : 15 : 53
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_رياضى 📚درس: #حسابان 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه آموزشی در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۹۱/۹۳/۹۶ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۸۲/۹۴ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۸۱/۸۴/۸۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال۸۳:مفاهیم لگاریتم به خوبی در این سوال گنجانده شده است سوال۹۰:ترکیبی از هندسه پایه و مثلثات که شناخت چهارضلعی محدب کمک شایانی به حل این سوال خواهد کرد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال۸۱:مبحث برد مخصوصا تابع لگاریتم حذف شده است سوال۹۸:کمان دو آلفا مربوط به حسابان سال دوازدهم میباشد سوال ۹۹:همانند سوال قبل با اطلاعات پایه یازدهم نمیتوان به این سوال پاسخ داد سوال ۱۰۰:متاسفانه طراح محترم همانند دو سوال قبل نکته ای خارج از سال یازدهم را درنظر گرفته است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون استاندارد و با تاکید بر تمرینات کتاب درسی بود اما نیازمند دانشی فراتر از سال یازدهم مخصوصا در سوالات مثلثات داشت.نکته بسیار مهم سوالات این آزمون بهره گیری از تمام مفاهیم در دو مبحث لگاریتم و مثلثات داشت که قابل تحسین بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇با توجه به استمرار تعطیلات برای دستیابی به درصد و تراز قابل قبول در آزمون بعدی دو راهکار را پیشنهاد میکنم ۱.پس از مطالعه جزوه دبیر و یا احتمالا فیلم آموزشی از کتاب آبی قلم چی که حاوی سوالات کنکور میباشد حتما به عنوان مکمل استفاده کنید ۲.مبحث مثلثات نیازمند تمرین روزانه و آشنایی با تیپ های مختلف سوال میباشد.بنابراین ابتداچندین نمونه سوال را حل نمایید و سعی کنید برای هریک از سوالات برای نظم ذهنی هر شب ۳ سوال مشابه حل کنید تا راه حل سوالات ملکه ذهن شما شود 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی گزینه دو @Gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:910تاریخ:1399/01/15 22 : 11 : 36
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_تجربى 📚درس: #رياضى 🗣تحلیلگر: #فاطمه_بديعى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان های شايستگان رازي، دانش مفيد، سما و ... همكاري با موسسه تيزهوشان قياس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️٥٠ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٦٣-٦١-٥٧-٥٦-٥٤ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٧٠-٦٦-٦٥-٦٤-٥٨-٥٢-٥١ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ٥٤ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال٦١: تشخيص ساخت اتحاد مكعب دوجمله اي از جمله داده شده در مسئله و رسيدن به خواست مسئله كه با حل تمرين زياد قابل انجام است سوال٥٩: خيلي زيبا توانسته در يك سوال راحت، با قرار دادن x-٢به جاي xاحتمال غلط جواب دادن را بالا ببرد🤷‍♂️ سوال ٥٧: در حل اين مسئله بايد از خود ابتكاري به خرج دهيد و از راس ٤٥ درجه خطي بر وتر عمود كرده و ادامه ماجرا به آساني قابل انجام است سوال٥٦: تشخيص اتحاد مربع دوجمله اي و مابقي سوال خيلي راحت قابل حل بود سوال٥٤: ارتباط برقرار كردن بين دنباله حسابي و هندسي كلا اتفاق جذابي است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در بررسي كلي، سوالات آزمون سوال هاي متوسطي بودند و علاوه بر دانش رياضي شما نياز به توجه به نكات بكار برده شده در سوالات داريد👌👌 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 توصيه من استفاده از اين زمان براي تسلط به مباحث درسي است و تسلط تنها راهش حل تمرين هر چه بيشتر است... مطمئن باشيد سوالات نميتونن از فضا بيان🤗🤗پس اگه سوال زياد حل بشه سوالي نميمونه كه با ديدنش به فكر فرو بريد يا خدايي نكرده نااميد بشيد... 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور @Elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:955تاریخ:1399/01/15 18 : 35 : 45
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی_یازدهم 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۳۰سال سابقه ی آموزشی در مدارس امام جعفر صادق(ع)،علامه طباطبایی،مهدوی،علم و ادب،شهدای کارگر،شاهد مناطق۱-۳،مدرس پروازی در مشهد ، شیراز ،کیش،کرمان و ...و اموزشگاهای قلم چی و بعثت @alirezakabinejadphysic ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۶۴-۱۶۷-۱۷۰-۱۷۳-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۲-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۵-۱۶۸-۱۶۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۶۶-۱۷۱-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۹-۱۸۵-۱۸۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۶۴-۱۶۷-۱۷۳-۱۷۴-۱۸۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات فیزیک از شباهت و استاندارد آموزشی برخوردار بوده و نگاه طراح محترم منطبق بر سوالات کنکور بوده درکل آزمون خوبی برای دانش آموزان متوسط و متوسط رو به بالا بوده است 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 ۱-با نکته برداری از این آزمون برای آزمون بعدی آماده شوید. ۲-میتوان با یک تلاش مضاعف نتیجه ی عالی کسب کرد . ۳-در کانال شخصی بنده نمونه سوالات طبقه بندی شده درج شده است،می توانید از آن استفاده نمایید. ۴-تسلط بر کتاب درسی اصل اصلی آموزشی می باشد e 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:926تاریخ:1399/01/15 16 : 16 : 43
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_یازدهم 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیل ۳۰سال سابقه ی آموزشی در مدارس امام جعفر صادق(ع)،علامه طباطبایی،مهدوی،علم و ادب،شهدای کارگر،شاهد مناطق۱-۳،مدرس پروازی در مشهد ، شیراز ،کیش،کرمان و ...و اموزشگاهای قلم چی و بعثت @alirezakabinejadphysic ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۵٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۵۱-۱۵۳-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۰-۱۷۵-۱۷۶۱۸۰-۱۸۶ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۶۰-۱۶۱-۱۷۰- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۷۴ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ سوالات فیزیک از شباهت و استاندارد آموزشی برخوردار بوده و نگاه طراح محترم منطبق بر سوالات کنکور بوده درکل آزمون خوبی برای دانش آموزان متوسط و متوسط رو به بالا بوده است 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 ۱-با نکته برداری از این آزمون برای آزمون بعدی آماده شوید. ۲-میتوان با یک تلاش مضاعف نتیجه ی عالی کسب کرد . ۳-در کانال شخصی بنده نمونه سوالات طبقه بندی شده درج شده است،می توانید از آن استفاده نمایید. ۴-تسلط بر کتاب درسی اصل اصلی آموزشی می باشد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسنی آزمونهای تعاونی سنجش @sanjesheducationgroup ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,088تاریخ:1399/01/15 16 : 15 : 08

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:1,165تاریخ:1399/01/15 16 : 12 : 48
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی_یازدهم 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان ها و آموزشگاه های تهران و دیگر شهرستانها، طراح سوال آزمون های ماز، مولف و تحلیلگر. کانال تلگرام : @zaban_bakhshian پیج اینستاگرام : Hamid_bakhshian ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶۱ _ ۶۲ _ ۷۰ _ passage ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۶۴ _ ۶۵ _ ۶۸ _ ۷۱ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ - ۷۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۶۱ : استفاده از ضمیر بین فعل و خرف اضافه اش سوال ۶۲ : استفاده از اسم مصدر در جایگاه فاعلی و بعد از حرف اضافه سوال ۶۳ : شکل فعل بعد از فعل forget که در صفحه ۱۰۳ کتاب توضیح داده است به دو صورت مصدر با to و اسم مصدر می باشد. سوال ۷۰ : استفاده از ترکیب proud to be سوال ۷۲ : استفاده از فعل چند متظوره do برای activities ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال ۷۴ : مته به خشخاش قرار دادن از prefix ... ( Hair-splitting ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: متن بسیار خوب و چالش برانگیزی بود حسابی نفس همه را بریده بود. آزمون خوب و سنحیده ای طراحی شده بود. خداقوت به دپارتمان زبان اتگلیسی. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 برای سنجیدن میزان یادگیری درس زبان انگلیسی پایه یازدهم و تقویت تست زنی این آزمون بسیار مناسب است. حتما در این ایام فراوان تست بزنید و از تست مهم تر، تحلیل تست را بررسی نمایید. نقاط ضعف و قدرت خود را پیدا کتید و آنها را تقویت کتید نکته های دریافت شده را حتما در خلاصه نویسی هاتون یادداشت نمایید. موفق باشید. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسنی موسسه گزینه دو @gozine2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:947تاریخ:1399/01/15 15 : 08 : 19
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربى 📚درس: #شيمى 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى ،مرضيه،ياس نبى،شهيد بهشتى و... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٩٧-١٩٨-١٩٩—٢١٠-١٩٤ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٢٠١-٢٠٢ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ در سوال ١٩٦به نكته خوبى در خصوص اندازه گيرى گرماى واكنش در حالت محلول با گرماسنج ليوانى و در سوال١٩٢استفاده خوبى از تمرين كتاب درسى براى مفهوم آنتالپى پيوند شده است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در سوالات شاهد تنوع خوبى از مسايل سرعت مطرح شده در كنكور سراسرى داشتيم و آزمون براى محك زدن خودتان و اينكه تا چه ميزان از تعطيلات استفاده كرديد فرصت مناسبى بود سطح آزمون مطلوب و سوالات از پراكندگى مناسبى برخوردار بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 از تحليل سوالات اين آزمون با دقت زياد غافل نشويد و حل مجدد سوالات مبحث سرعت واكنش و مطالعه دقيق متن و تمرينهاى فصل سوم براى موفقيت در آزمون بعدى الزامى است. موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال رسمی کانون فرهنگی آموزش قلمچی @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:981تاریخ:1399/01/15 13 : 44 : 12

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_رياضى 📚درس: #شیمی 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى،مرضيه،ياس نبى ،شهيد بهشتى و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٧٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٢٠٤-٢٠٥-٢٠٧-٢٠٨ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٢٠٥-٢٠٩-٢١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ -٢٠٣تست وقت گير بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ٢٠٤به خوبى از قانون هس و استوكيومترى استفاده شده بود همچنين تست٢٠٧هم به خوبى از مبحث سرعت و استوكيومترى استفاده شده بود كه ازين دست سوالات در كنكورهاى گذشته هم كاربرد داشتند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: با وجود طرح تنها ١٠تست از بخش عمده اى از فصل دوم پراكندگى سوالات بسيار مطلوب و به اهم نكات اين بودجه بندى كه غالبا مورد توجه طراحان كنكور است دقت شده بود و سطح آزمون براى سنجش دانش آموزانى كه از تعطيلات استفاده كرده و مطالعه خوبى داشتند مناسب بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 تحليل سوال به سوال اين آزمون اهميت زيادى دارد مخصوصا مطالعه مسايل سرعت واكنش و مطالعه درست جداول فصل سه و با هم بينديشيم و خودرا بيازماييد هاى كتاب به اميد موفقيت شما عزيزان 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/
تعداد بازدید:1,260تاریخ:1399/01/15 13 : 41 : 08
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵فروردین_قلمچی_۹۹ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربی 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان ها و آموزشگاه های تهران، همدان،یزد، طراح سوال آزمون های ماز، مولف و تحلیلگر کانال تلگرام : @zaban_bakhshian اینستاگرام : hamid_bakhshian ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶۲ _ ۶۳ _ ۶۵ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۶۷ _ ۶۸ _ ۷۰ _ cloze test ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ - ۶۵ _ ۶۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۶۲ : فعل give up در صفحه ۷۴ کتاب Vision2 جزو افعالی است که شکل فعل بعد از آن بصورت اسم مصدر ( ing ) می باشد. سوال ۶۳ : حضور قید yet در انتهای جملات منفی ماضی نقلی که در کنکور ۹۸ تجربی هم وجود داشت. سوال ۶۴ : استفاده از کلمه disorder که در صفحات ۶۳ و ۷۹ کتاب Vision2 نوشته شده است. سوال ۶۵ : گزینه چینی مناسب. . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ قسمت Cloze Test پنج سوال واژگانی بسیار راحت داشت و اصلا سوال گرامری در قسمت کلوز نداشتیم، سال هاست که چیدمان سوالات کلوز در کنکور تغییر کرده است. اتتخاب سوالات متن سنجیده شده بود ولی در کل متن چالش برانگیزی نبود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در کل آزمون خوبی بود سپاس از طراحان و دپارتمان زبان انگلیسی، در کتاب پایه یازدهم نکات پنهان خوبی وجود دارد و سوالات سخت تری میتوان طرح کرد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ فروردین قلمچی) :👇 دانش آموزان عزیز و آینده سازان این مملکت ابنکه کرونا اکنون چه بر سر سیستم آموزشی آورده و چه تغییری در کنکور ۹۹ ایجاد خواهد کرد هیچ آسییی به کنکور ۱۴۰۰ شما و آینده شما نخواهد زد پس از این شرایط ایجاد شده بهترین استفاده را ببرید و توانایی خود را در تست زنی و مفهومی خواندن کتاب زبان انگلیسی افزایش دهید چرا که در آینده شاید ویروس های دیگری پدیدار شوند و به سبب دانش و دستان شما ازبین بروند. موفق و سربلند باشید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال علم روز کنکور @Elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,071تاریخ:1399/01/15 12 : 36 : 57
✅✅✅✅✅✅✅ همراهان عزیز منتطر تحلیل اساتید برتر برای آزمون امروز باشید ✅✅✅✅✅✅✅
تعداد بازدید:4,742تاریخ:1399/01/15 11 : 25 : 56
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۵ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,029تاریخ:1399/01/15 11 : 24 : 30
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۵ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,419تاریخ:1399/01/15 11 : 22 : 50
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۵ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,664تاریخ:1399/01/15 11 : 21 : 40
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۵ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,493تاریخ:1399/01/15 11 : 19 : 03
🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ┅┅✿🍂❀💛🍁🌼❀🍂✿┅┅ ‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎ 💢 سوالات و پاسخ 💢 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💢 آزمون امروز قلمچی 💢 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩 @elmeruzkonkoor2 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
تعداد بازدید:2,406تاریخ:1399/01/07 11 : 41 : 38
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۷ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,205تاریخ:1399/01/07 11 : 40 : 40
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۷ فروردین ۹۹ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,679تاریخ:1399/01/07 10 : 37 : 58

ســــ🌺ـــلام 💟یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ 💟 ____ ‍ 🌷🍃 *الهي* 🌷🍃 *بہ زندڪَیماڹ سرسبزے* *وخرمي ببخش* 🌷🍃 *از نعمتهاے بیڪرانت* *سیرابماڹ ڪڹ* 🌷🍃 *به قلبمان مهربانی* *به روحمان آرامش* *به زندگیمان محبت* 🍃🌷 خدایا هموطنانم را از هر چه بلایاست در امان بدار 🌷 *آمین* ❤️عیدتون مبارک❤️ 🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 🅿️ کانال های علم روز کنکور( ۷ فروردین ۱۳۹۹) در پیام رسان های ⚪️تلگرام و سروش⚪️ 🆔🔰🆔🔰🆔🔰🆔 تلگرام 👈 t.me/elmeruzkonkoor سروش👈sapp.ir/elmeruzkonkoor ════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════ 1⃣سوالات ➕ پاسخ➕تحلیل آزمون امروز 🎓قلمچی🎓 ✅در مقطع دوازدهم نظام جدید @elmeruzkonkoor ✅در مقاطع دهم و یازدهم در کانال علم روز کنکور۲🔰 @elmeruzkonkoor2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://t.me/elmeruzkonkoor
تعداد بازدید:2,098تاریخ:1398/12/23 15 : 07 : 46
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٢٣اسفند_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #يازدهم_تجربی 📚درس: #شيمي 🗣تحلیلگر: #عرفان_مزيناني ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: تحليلگر تصويري سوالات كانون در سايت پاسخ ويراستار آزمون مدارس برتر مدرس شيمي در مدارس موعود و حل تست مجموعه مدارس سلام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @mazinani_chemistry 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٨۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:تقريباً همه ي سوالات آزمون با تقريب بسيار نزديكي شانس طرح در آزمون سراسري رو داشتند. ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده✘😁: ١٨٥_١٨٤_١٨٣_١٨١_١٧٢ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ١٧٨ و ١٩٣ كه هر كدام محاسبات وقت گير داشتند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ حقيقتاً اكثر سوالات آزمون چالشي و مثبت بودن و جاي تشكر از طراحان عزيز. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ — ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: خسته نباشيد خدمت دانش آموزان نكته ي مهم درباره ي اين آزمون نكته دار بودن اكثر سوالات بود كه سبب شده بود آزمون از نظر كلي سخت باشه براي همين اگر درصد مطلوبي كسب نكرديد جاي نگراني نيست ولي نكته ي مهم اينه كه تمام سوالات آزمون تاكيد ميكنم تمام سوالات ارزش يكبار ديگه تحليل رو داره. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ١٥ فروردين قلمچی) :👇 شيمي آلي يكي از اركان مهم كنكور سراسري است كه تست مستقل در كنكور به تعداد زياد ندارد امّا ردپاي آن در اكثر سوالات كنكور ديده ميشود توصيه ميشود به جاي تست زدن اين تركيبات را مانند جدول ضرب حفظ و مسلط باشين. در كانال شخصي بنده هم با توجه به شرايط پيش آمده ميتوانيد سوالات خود را بپرسيد. با آرزوي موفقيت و سلامتي براي شما عزيزان انشالله سال پر از خِير و بركتي روبروي همه باشه 🌹. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی صفحه رسمی کانون @kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,746تاریخ:1398/12/23 13 : 24 : 21

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٢٣اسفند_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_تجربی 📚درس: #شيمي 🗣تحلیلگر: #عرفان_مزيناني ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: تحليلگر تصويري سوالات كانون در سايت پاسخ ويراستار آزمون مدارس برتر مدرس شيمي در مدارس موعود و حل تست مجموعه مدارس سلام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @mazinani_chemistry 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٨٠_١٧٩_١٧٦_١٧٤_١٧٣_١٨٦_١٩٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده✘😁: ٢٠٩_١٩٦_١٨٨_١٨٢_١٧٥_١٧٣_١٧١ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ١٩٠_١٨٩(محاسباتي)_١٨٤_١٧٨_١٧٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست شماره ١٧٩:دانستن حجم مولي در شرايط استاندارد و استفاده از رابطه قانون گازها و بدست آوردن حجم مولي در شرايط جديد. تست شماره ١٨٣:استفاده مطلوب و زيركانه از شكل كتاب درسي. تست ١٧٦:استفاده از لفظ متراكم به جاي واژه ي كليشه اي گاز. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ٢٠٩: با توجه به سوالات چند سال اخير احتمال طرح تست مستقيم از موازنه به اين شكل وقت گير بعيده. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون خوب و منطقي بود با توجه به اهميت شيمي پايه در كنكور سراسري و موقعيت زماني دانش آموزان حتماً در فرصت باقي مانده مطالب كتاب درسي و اشكالات خود را از ابتدا سال بررسي و رفع نمايند. كه با توجه به سهم تقريباً يكسان كتب شيمي در كنكور سراسري كاملاً ضروري ميباشد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ١٥ فروردين قلمچی) :👇 با توجه به آزمون بعدي كه جمع بندي مطالب ميباشد حتماً و حتماً روي نقاط ضعف خود كار كنيد و به نقطه قوت تبديل كنيد اميدوارم سال پيش رو سرشار از سلامتي و خِير براي همه باشه با آرزوي موفقيت. در ضمن در كانال بنده ميتونيد سوالات خود را با توجه به شرايط پيش آمده بپرسين 🌹 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy
تعداد بازدید:2,810تاریخ:1398/12/23 11 : 06 : 44
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۳ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,768تاریخ:1398/12/23 11 : 06 : 16
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۳ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,428تاریخ:1398/12/23 11 : 05 : 38
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۲۳ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,510تاریخ:1398/12/23 11 : 05 : 10
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۲۳ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,458تاریخ:1398/12/11 11 : 34 : 54

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٩اسفند_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_تجربی 📚درس: #زيست 🗣تحلیلگر: #عباس_آرايش ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: طراح سوالات آزمون هاى قلم چى و آنلاين آكادمي ويراستار آزمون هاى مطرح زيست كشور مبتكر كارگاه تكنيكال زيست شناسى مدرس زيست برترين آموزشگاه هاى تهران، شيراز و بوشهر ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @zistarayesh 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١١٧_١١٦_١٠٥_١٠٠_٩٥ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١١١_١٠٤_١٠١_٩٧_٩٦_٩٢_٩١ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ١١٢_١٠٧_١٠٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست شماره ١٠٦: بسيار تست زيركانه و هوشمندانه ايى بود. طراح اشتباه دانش آموز را از قبل پيش بينى كرده بود و مى دانست كه احتمالا دانش آموز فراموش ميكند غشاى پايه را در نظر بگيرد. تست شماره ١٠٧: استفاده عالى از شكل كتاب و تركيب آن با ساير مباحث باعث زيبايى اين تست شده است. علاوه بر اين، تستى است كه حالت جمع بندى دارد و با آن ميتوان يك مبحث را جمع كرد. تست ١١٢: اين تست ويژه دانش آموزيى است كه علاوه بر تسلط بر مطالب كتاب درسى داراى سرعت عمل بالايى هنگام حل آن است كه اين امر توسط هر فردى مسير نيست. از اين جهت اين تست مثبت ارزيابى مى شود كه در كنكور ١٤٠١ مبحث قلب به علت حذف مطالب مهم آن، طراح كنكور مجبور ميشود سوال وقت گيرترى طراحى كند كه جايگزين مبحث سخت حذف شده گردد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ خداروشكر ابهام اين آزمون از آزمون هاى قبل خيلى كمتر بود و دوگانگى و شك و ترديد كمترى براى دانش آموز ايجاد ميكرد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در اينجا لازم ميدونم ٤ نكته مهم را درباره ٤ تست اين آزمون بيان كنم. تست ١٠٠: اين تست كنكور ٩٨ هست و نكته اين سوال لفظ بالغ در صورت سوال هست. از اين تاريخ به بعد لطفا در تمامى سوالات زيست حواستون جمع باشه هر وقت گفته ميشود "بالغ" به سادگى از كنارش رد نشويد چون طراحان آزمون هاى آزمايشى از كنكور ايده ميگيرند. تست ١٠٧: درباره گزينه دو شايد براتون اين سوال پيش آمده باشد كه ما از كجا بدانيم آپانديس رگ خونى دارد يا ندارد؟ جواب من به شما اين است كه اصلا نياز نيست شما اين موضوع را بدانيد و نميتوانيد به طراح محترم گير دهيد كه نكته اى خارج از كتاب آورده است. چرا كه بدون توجه به اين موضوع ميتوانيد اين گزينه را رد كنيد چون طبق شكل كتاب طحال رگ خونى دارد. تست ١١٤: در سوالاتى كه واژه "بلافاصله" استفاده ميشود دقت داشته باشيد شايد دو يا چند گزينه درست باشد اما گزينه اى جواب سوال است كه دقيقا بلافاصله اتفاق بيافتد. تست ١١٦: تست هايى كه ساختار " هر........... قطعأ" در آنها مشاهده مى شود امكان طرح بالايى در كنكور دارند و در منزل به آنها توجه ويژه اى شود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۳ اسفند قلمچی) :👇 حتما مواردى كه ذكر شد يادداشت داشته باشيد و توى آزمون هاى بعدى استفاده كنيد. آزمون بعد ميتونه جبران اين آزمون بكند و بعد از آن با آزمون هاى دوران طلايى نوروز ايشالله عقب افتادگى نيم سال اول را هم جبران كنيد. موفق باشيد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy
تعداد بازدید:1,673تاریخ:1398/12/10 22 : 03 : 35

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۳۰ سال سابقه آموزشی در مدارس امام جعفرصادق ع ،علامه طباطبایی،مهدوی ،قلم ،علم و ادب،شهدای کارگر ،شاهد مناطق ۱-۳، مدرس پروازی در مشهد شیراز کیش کرمان و ...و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۴۴-۱۴۶-۱۴۹-۱۵۳-۱۵۵-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۴-۱۷۷-۱۷۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۴۱-۱۴۲-۱۵۱-۱۵۴-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست های۱۴۵-۱۴۶ بستن مقاوتها قابل تعمق بود تست ۱۶۰ برسی توان قابل تحمل مدار تست ۱۸۰ نمودار توان قابل توجه بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات فیزیک از استاندارد اموزشی قابل توجهی در مبحث بررسی جریان های الکتریکی و توان الکتریکی برخوردار بود و شبیه ساز کنکور میباشد و نگاه طراح محترم کاملا بر اساس کنکور بود در مبحث الکتریسیته جاری در موضوع تقسیم جریان الکتریکی و توان الکتریکی سوالات متوسط و روتین بود در کل آزمون بسیار خوبی برای دانش آموزان متوسط و متوسط رو به بالا بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۳ اسفند قلمچی) :👇 تسلط و مطالعه جامع کتاب درسی و بررسی تسط های مربوطه تاکید شده و حتما از تست های کنکور برای تمرین و تسلط بیشتر استفاده شود 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy
تعداد بازدید:1,712تاریخ:1398/12/10 08 : 46 : 41

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #دکتر_علیرضا_کعبی_نژاد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۳۰ سال سابقه آموزشی در مدارس امام جعفرصادق ع ،علامه طباطبایی،مهدوی ،قلم ،علم و ادب،شهدای کارگر ،شاهد مناطق ۱-۳، مدرس پروازی در مشهد شیراز کیش کرمان و ...و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۵۴-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۴-۱۶۵-۱۷۰-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۵-۱۷۷-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۵-۱۸۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۵۱-۱۵۴-۱۶۶- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست های ۱۶۴-و ۱۶۳ پیرامون تفسیم جریان تست های با ارزشی بود در بررسی اینگونه تست ها دقت شود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات فیزیک از شباهت و استاندارد اموزشی برخوردار بوده و شبیه ساز کنکور میباشد و نگاه طراح محترم کاملا بر اساس کنکور بود در مبحث مغناطیس سوالات ساده طراحی شده بود در مبحث الکتریسیته جاری در موضوع تقسیم جریان الکتریکی و توان الکتریکی سوالات متوسط و روتین بود در کل آزمون بسیار خوبی برای دانش آموزان متوسط و متوسط رو به بالا بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۳ اسفند قلمچی) :👇 تسلط و مطالعه جامع کتاب درسی و بررسی تسط های مربوطه تاکید شده و حتما از تست های کنکور برای تمرین و تسلط بیشتر استفاده شود 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy
تعداد بازدید:2,585تاریخ:1398/12/09 12 : 20 : 51
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۹ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,333تاریخ:1398/12/09 12 : 19 : 15
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۹ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,145تاریخ:1398/12/09 12 : 18 : 17
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۹ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,533تاریخ:1398/12/09 12 : 16 : 23
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۹ اسفند ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,461تاریخ:1398/11/26 18 : 55 : 24

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربی 📚درس: #ریاضی 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه آموزشی در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲ و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۷۳_۷۶_۷۸_۸۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۷۱_۷۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست شماره ۷۴:مفاهیم جزء صحیح و برد به خوبی به صورت مفهومی ترکیب شده بود تست شماره۷۷:مقدمات مثلثات دهم و روابط مثلثات یازدهم به خوبی در یک سوال آورده شده بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست ۷۵:این تیپ سوالات در کتاب جدید حذف شده است.و نکته مهم اینکه ادبیات سوال نیز با سوال های مشابه آن در کتاب های کمک آموزشی نیز متفاوت بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات مثلثات از شباهت و استانداردی بیشتری به کنکور مطرح شده بود و نگاه طراح محترم کاملا بر اساس کنکور بود اما در سوالات تابع بیشتر نگاه سلیقه ای حاکم بود.اما در کل آزمون بسیار خوبی برای دانش آموزان متوسط و متوسط رو به بالا بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 حتما تمرینات کتاب درسی در قسمت لگاریتم و مثلثات حل شود.تست های کنکور سالهای قبل با ذکر نکات در دفتر ارزیابی وارد شود.لگاریتم و مثلثات تمرین به مراتب بیشتری برای تسلط میخواهد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy
تعداد بازدید:1,609تاریخ:1398/11/26 18 : 53 : 00
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_ریاضی 📚درس: #حسابان 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه آموزشی در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲ و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶۵_۶۶ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: _ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۶۱_۶۲_۶۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست شماره ۶۴:این تیپ از سوالات که تلفیقی از فصل۳ ریاضی دهم و لگاریتم میباشد کاملا تسلط دانش آموزان را در سوالات ترکیبی بالا میبرد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ _ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات لگاریتم کاملا موضوعی و با تکیه بر دانش و سواد دانش آموزان طراحی شده بود.تاکید بر یادگیری نمودار توابع نمائی از نکات مثبت این آزمون بود.در کل آزمون خوبی برای محک دانش آموزان جدی بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 حتما تمرینات کتاب درسی در قسمت لگاریتم و مثلثات حل شود.تست های کنکور سالهای قبل با ذکر نکات در دفتر ارزیابی وارد شود.لگاریتم و مثلثات تمرین به مراتب بیشتری برای تسلط میخواهد 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,550تاریخ:1398/11/26 15 : 05 : 40
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس استان البرز(موسسه پارسیان گزینه دانش، موسسه فاطر) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 91_94_97_98_99_104_106_109_110 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 91_92_93_96_101_103_107 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 102 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 95_این سوال ترکیبی خلاقانه و زیبا از نیروی شناوری و فصل کار و انرژی است! 98_باید توجه داشت که کار کمیتی نرده ای است و جهت ندارد! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 102_در کتاب درسی اشاره ای به انشعاب شاره نشده است. ولی طراحان قلم چی همیشه مسر هستند که از این مبحث که در راستای کتاب درسی نیست سوالی مطرح شود! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: داوطلبین باید توجه کنند همانطور که قبلا هم گفته بودم، فصل کار و انرژی از دیدگاه بسیاری از داوطلبین فصل سختی است. ولی نباید دلیل بر این باشد که فصل را حذف کنند! ممکن است سوالی مفهومی و ساده از این فصل مورد پرسش قرار گیرد! البته که با آموزش صحیح میتوان فصل کار و انرژی را هم قورت داد!😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 عموما در چنین مقاطعی داوطلبین آزمون ها، علی الخصوص دهم و یازدهم نسبت به آزمون ها بی میل شده و شرکت نمی کنند! سعی کنید که با برنامه ریزی قوی، راهی که شروع کرده اید را با بهترین نتایج به پایان ببرید! 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال تلگرامی کانون @kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,493تاریخ:1398/11/26 11 : 46 : 38
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس استان البرز(موسسه پارسیان گزینه دانش، موسسه فاطر) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 92_94_97_98_100_102_104_106_110 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 91_92_93_96_103_104_109 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 102_105_107_108 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 102_تمرین کتاب درسی و تاکید مولفین بر محوریت قراردادن کتاب! 109_پاسخ به این سوال نشان دهنده ی درک مفاهیم این فصل است! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: داوطلبین باید توجه کنند همانطور که قبلا هم گفته بودم، فصل کار و انرژی از دیدگاه بسیاری از داوطلبین فصل سختی است. ولی نباید دلیل بر این باشد که فصل را حذف کنند! ممکن است سوالی مفهومی و ساده از این فصل مورد پرسش قرار گیرد! البته که با آموزش صحیح میتوان فصل کار و انرژی را هم قورت داد!😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 عموما در چنین مقاطعی داوطلبین آزمون ها، علی الخصوص دهم و یازدهم نسبت به آزمون ها بی میل شده و شرکت نمی کنند! سعی کنید که با برنامه ریزی قوی، راهی که شروع کرده اید را با بهترین نتایج به پایان ببرید! 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,778تاریخ:1398/11/26 07 : 46 : 34
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵ بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_یازدهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_محمدرضا_فردوسی_ زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 70 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که در سطح و سبک کنکور سراسری قرار داشتند: 94-95-98-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 91-92 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 100-101-104-107-110 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 110/105/102 : استفاده مناسب از مطالب و نکات شکل 101 : توجه به مفاهیم و ترکیب مطالب تنظیم شیمیایی و ایمنی بدن 104 : طراح محترم درباره نوتروفیل ها و پدیده دیاپدز در آزمون قبل یعنی 27 دی 98 به خوبی تحلیل می کند که نوتروفیل ها " همواره به کمک تراگذری و با تغییر شکل از دیواره مویرگ های خونی عبور می کنند" عبارتی "نادرست" است زیرا برای عبور از "دیواره مویرگ های ناپیوسته " تغییر شکل نوتروفیل ها لازم نیست. اما در این آزمون، ایشان عبارتی تقریبا مشابه را در سؤال 104 " قرار داده اند و آن را عبارتی "درست" ارزیابی می کنند. عبارت این است : " نوتروفیل ها برای عبور از دیواره مویرگ های خونی، شکل سلول و هسته خود را تغییر می دهند" البته توجه داشته باشید در این عبارت اخیر قید "همواره" به کار نرفته است!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ☸️ تست های دام دار ⬅️ 94-95-100-101-103-104-105-106-107-108-110 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: مجموعه ای از سؤال های "دقیق و پرنکته " و در عین حال اغلب با سطح دشواری "متوسط " در این آزمون طراحی شد که عمق یادگیری دانش آموزان و میزان دقت آن ها را به خوبی مشخص می کند. غالب سؤال ها به صورت مفهومی و در ترکیب با مطالب دیگر از فصول قبل یا پایه دهم آمده و نیز توجه طرحان محترم به شکل های کتاب درسی و نکات آن، در این آزمون بیش از پیش دیده می شود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 🔆 هرگز از خیرِ تحلیل و بررسی نگذرید و برای تحلیل و بررسی آن وقت کافی اختصاص دهید و نکات آن را یادداشت کنید این کار بی دقتی های شما را کاهش و تسلط شما را به شدت افزایش خواهد داد.💪 🔆 از میان سؤال های هر آزمون، تست های پرنکته و دلچسب خود را برای دوره های بعدی "نشان دار" کنید !!👌 🔆 مطالعه دقیق متن "کتاب درسی" و توجه به "شکل ها" در هر دو پایه یازدهم و "مطالب مرتبط در پایه دهم" را در دستور کار خود قرار دهید!!🔍🤔 🌷شاد، پیروز و سربلند باشید🌷 ▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋️🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,482تاریخ:1398/11/25 21 : 00 : 50
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۲۵ بهمن _١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی #تجربی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۴۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۵،۶،۸، ۱۸ تا ۲۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۱،۲،۳،۴،۱۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۵: خارج کردن آرایه ساده (تلمیح ) از حیطه پاسخ تست تست ۱۰: برای پاسخ باید تمام نقش های تبعی را در تمام گزینه ها بررسی کرد سوال ۱۴: صورت سوال مبهم اما محتوای سوال ساده است کافی است نترسید تست ۱۸ تا ۲۰ : مفاهیم پرتکرار ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ یکی از آزمون های ساده قلمچی است که سوال منفی نداشت سوالات یا ساده بودند یا متوسط ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون یکی از آزمون های بسیار ساده قلمچی بود. لغت و املا ساده بود در دستور زبان چون بودجه آزمون زیاد نبود طبیعتا سوالت باکیفیت نمی توان طراحی کرد در آرایه ها خوب بود در قرابت معنایی هم از مفاهیم پرتکرار استفاده شده بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: سوالات آزمون را چند بار مرور کنید زیرا این آزمون بیشتر یک آزمون آموزشی است تا کنکوری. نقش های تبعی سوال خیز هستند و باید حتما به این مبحث مسلط شوید مفاهیم پرتکرار را یادداشت کرده و برای آن ها مثال یادداشت کنید حتما تستها رو تحلیل کنید پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,375تاریخ:1398/11/25 19 : 27 : 22
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مناطق١-٤-٧دبيرستان مرضيه-شايستگان رازى-شهيد بهشتى و ياس نبى.. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد ١٢٥-١٢٧-١٢٨-١٣٥-١٣٨-١٤٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٢٤-١٢٩-١٣٧-١٣٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ -— ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال١٣٨ازجهت درك مفهوم ميانگين آنتالپى پيوند و استفاده از محاسبه عدد آن به هنگام حل مساله و بكار بردن آن در محاسبه آنتالپى واكنش بسيار مطلوب است. سوال١٣٦گزينه ٣از گزينه هاى پرتكرار در كنكور سالهاى گذشته است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات اين آزمون از سطح خوبى برخوردار بود ولى تعداد سوال از مبحث گروههاى عاملى با توجه به اهميت اين مبحث در كنكور كم بود تنها يك سوال مطرح شده بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 با توجه به بودجه بندى آزمون بعد فرصت مناسبى براى محك زدن خودتان در ترم جديد است با مطالعه دقيق تمرينهاى اين فصل و دسته بندى نكات مهم نتيجه مطلوبى كسب كنيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,442تاریخ:1398/11/25 19 : 03 : 15

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مناطق١-٤-٧دبيرستان مرضيه-شايستگان رازى-شهيد بهشتى و ياس نبى.. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٣٢-١٣٣-١٣٥-١٤٠-١٤٣-١٤٤-١٤٧-١٤٨ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٣١-١٤٢-١٤٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ١٣٩-١٤٨-١٥٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ در سوال ١٥٠ايزومرهاى حلقوى يك تركيب خواسته شده كه با بودجه بندى اين آزمون مطابقت ندارد و هدف در اين بودجه بندى تشخيص گروههاى عاملى تركيبات است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات اين آزمون از سطح متوسط و بالا برخوردار بود و از همه مباحث بودجه بندى به خوبى استفاده شده بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 با توجه به بودجه بندى آزمون بعد فرصت مناسبى براى محك زدن خودتان در ترم جديد است با مطالعه دقيق تمرينهاى اين فصل و دسته بندى نكات مهم نتيجه مطلوبى كسب كنيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی اینستاگرام تام لند https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B8MIVCgpZ2r/?igshid=1xfu4uf7zsydy
تعداد بازدید:1,467تاریخ:1398/11/25 14 : 59 : 27
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #لیلا_مظلومی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان های کوشش ( واحد المپیاد ) ابوعلی سینا ، نمونه بشری ، نیکان ، آیین روشن *طراح آزمون های مبتکران * * مولف کتاب تمام فیزیک*l leyli-Mazloomi- اینستاگرام: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: تمام تست ها قابلیت طرح در کنکور را دارند ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۴-۱۱۷- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۱۱-۱۱۳-۱۱۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۰۷و ۱۰۹(توجه به مفهوم طول و سطح مقطع رسانا) ۱۱۲(توجه به مفهوم اختلاف پتانسیل دو سر باتری ) ۱۱۵( توجه به مفهوم مولد محرک و ضد محرکه) ۱۱۶( توجه به ثابت ماندن مقاومت) ۱۱۹( توجه به مقاومت در حالیکه جرم ثابت است ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون مناسبی بود و میتوانست تسلط شما رو در مورد روابط و مفاهیم نشان دهد 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 توجه به روابط و مفاهیم کتاب درسی حل سوالات تشریحی انتهای فصل حل آزمون های مشابه قلم چی 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال تلگرامی علم روز کنکور ۲ @elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,582تاریخ:1398/11/25 14 : 57 : 09
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۵بهمن_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #لیلا_مظلومی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان های کوشش ( واحد المپیاد ) ابوعلی سینا ، نمونه بشری ، نیکان ، آیین روشن *طراح آزمون های مبتکران * * مولف کتاب تمام فیزیک*l ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ اینستاگرام تحلیل گر leyli-mazloomi- .................. @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: تمام تست ها قابلیت طرح در کنکور را دارند ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۲۹-۱۳۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل◀️۱۱۶ ۱۱۶(توجه به مفهوم طول و سطح مقطع رسانا) ۱۱۸(توجه به نحوه بستن ولت سنج مفهوم اختلاف پتانسیل ) ۱۱۹(مفهوم باتری ایده ال) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون مناسبی بود و میتوانست تسلط شما رو در مورد روابط و مفاهیم نشان دهد 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۹ اسفند قلمچی) :👇 توجه به روابط و مفاهیم کتاب درسی حل سوالات تشریحی انتهای فصل حل آزمون های مشابه قلم چی 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:5,925تاریخ:1398/11/25 12 : 32 : 40
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۲۵ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,659تاریخ:1398/11/25 12 : 22 : 42
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۵ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,744تاریخ:1398/11/25 12 : 21 : 36
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۵ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,017تاریخ:1398/11/25 12 : 20 : 17
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۲۵ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:1,904تاریخ:1398/11/25 12 : 00 : 46
🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ┅┅✿🍂❀💛🍁🌼❀🍂✿┅┅ ‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎ 💢 سوالات و پاسخ 💢 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💢 آزمون امروز قلمچی 💢 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩🧩 همراه با تحلیل 🧩🧩🧩🧩 🧩🧩🧩🧩 ساعت ۱۲/۱۵ 🧩🧩🧩 @elmeruzkonkoor2 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
تعداد بازدید:12,373تاریخ:1398/11/11 12 : 45 : 02
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۱ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,953تاریخ:1398/11/11 12 : 45 : 02
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۱ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:11,504تاریخ:1398/11/11 12 : 45 : 02
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۱ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:10,965تاریخ:1398/11/11 12 : 45 : 02
توضیحات: 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۱ بهمن ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀 🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓🥀🎓 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,249تاریخ:1398/10/29 16 : 31 : 47
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_یازدهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_محمدرضا_فردوسی_ زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی کنکور در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 80 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 112-113-114-115-116-118-119-120-121-122-128-126-127-128-129-130 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 111-117-124 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 113-121-125-126-127-128-129-130 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 113/121/127 : توجه به مفاهیم و ترکیب عالی مطالب 126 : توجه دقیق طراح محترم به ساختار پادتن و مفاهیم قابل استنباط از آن در قالب مطالب کتاب درسی بسیار عالی و تحسین برانگیز است. 128 : توجه دقیق به "شکل 11 کتاب درسی (ص 72) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 125 : طراح محترم، عبارت اول این تست یعنی "این یاخته ها همگی تحت تأثیر هورمون تیموسین قرار دارند." را (به این دلیل که فقط لنفوسیت های T تحت تأثیر تیموس قرار دارند) عبارتی نادرست ارزیابی می کند درحالی که بطور"غیر مستقیم" لنفوسیت های B نیز تحت اثر تیموسین قرار خواهند گرفت (اشاره به نقش لنفوسیت های T-helper در فعال سازی لنفوسیت های دیگر ازجمله لنفوسیت های B) استفاده از این گزاره آن هم در یک تست "چند موردی" ابهام زیادی ایجاد می کند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ☸️ تست های دام دار ⬅️ 113-115-118-119-122-126-128-129 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: به نظر می رسد طراحان محترم در این آزمون با بهره گیری حداکثری از سؤال های دقیق ، مفهومی، ترکیبی و استنباطی، به خوبی امکان بررسی دقیق بسیاری از مطالب نیم سال اول را برای دانش آموزان عزیز فراهم نموده اند. شباهت قریب به 80 درصدی این آزمون به سؤال های کنکور سراسری و گنجاندن تست کنکور سراسری خارج 98 در آن، بطور قطع مجموعه ای بسیار عالی برای ارزیابی سطح و عمق معلومات و البته اقدام مهم تر برای شما یعنی تحلیل و بررسی و نکته برداری از آن است ! 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی) :👇 🔆 هرگز از خیرِ تحلیل و بررسی آزمون قبل ( آزمون 27 دی ماه ) نگذرید و برای تحلیل و بررسی آن وقت کافی اختصاص دهید و نکات آن را یادداشت کنید این کار بی دقتی های شما را کاهش و تسلط شما را به شدت افزایش خواهد داد.💪 🔆 هرگز از خیرِ حضور و شرکت در آزمون بعد ( آزمون 11 بهمن ) به عنوان مهم ترین آزمون ترم نگذرید نزدیک به دوهفته زمان برای آزمون جمع بندی نیمسال اول در اختیار دارید پس بار دیگر مطالعه دقیق متن "کتاب درسی" و توجه به شکل ها در هر دو پایه یازدهم و مطالب مرتبط در پایه دهم و بررسی نکات آزمون های قبل را در دستور کار خود قرار دهید!!💪 🌷شاد، پیروز و سربلند باشید🌷 ▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋️🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,123تاریخ:1398/10/28 15 : 13 : 11
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 134_135_136_137_138_140_142_145_148_149 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 131_132_133_140_142_143_146_147_148 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 138_141_145_150 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 137 و 138: بسیاری از دانش آموزا نمیدونند که برای مقایسه ی انرژی دو خازن، از کدوم رابطه ی مربوطه باید برند! این 2 سوال خوب محک میزنه چنین دانش آموزارو! همچنین سوال 138 سوال دام دار هم هست، چون در انتها "تغییرات" رو خواسته! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح آزمون متوسط و خیلی راحت میشه حدود 60 درصد زد! 3 سوال "درصدی" هم تلنگری میشه به داوطلبین تا به چنین سوالاتی توجه ویژه ای کنند! 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی):👇 نتیجه آزمون های جمع بندی همیشه شبیه ترین و نزدیک ترین نتیجه شما به کنکور خواهد بود! امیدوارم با یک جمع بندی خوب در این 2 هفته، بهترین نتیجه را رقم بزنید! 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,672تاریخ:1398/10/28 15 : 12 : 03
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 172_173_175_181_183_184_188_189_190 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 171_173_177_178_179_188 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 180_185_186_187 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 172: بسیاری از دانش آموزا نمیدونند که برای مقایسه ی انرژی دو خازن، از کدوم رابطه ی مربوطه باید برند! این سوال خوب محک میزنه چنین دانش آموزارو! 174: سوال دام دار با آوردن کلمه ی "تغییر فاصله"! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح آزمون کمی بالاست و به نظر من داوطلبی می تواند درصد بالای 50 را کسب کند که فهم عمیقی از مفاهیم خازن و الکتریسیته جاری داشته باشد! 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی):👇 نتیجه آزمون های جمع بندی همیشه شبیه ترین و نزدیک ترین نتیجه شما به کنکور خواهد بود! امیدوارم با یک جمع بندی خوب در این 2 هفته، بهترین نتیجه را رقم بزنید! 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی علم روز کنکور ۲ @Elmeruzkonkoor2 ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:1,780تاریخ:1398/10/28 13 : 06 : 25
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربی 📚درس: #ریاضی 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴سال سابقه تدریس در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۹۳/۹۵/۹۷/۱۰۰/۱۰۵ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۹۸/۱۰۲/۱۰۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۹۵:اشاره بسیار مهم به رسم تابع و دامنه تابع دارد تست۹۸:حل این سوال نیازمند اشراف کامل بر مباحث جزء صحیح دارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست۱۰۱:نکته این سوال خارج از محدوده کتاب درسی میباشد و حتما دانش آموز برای حل این سوال باید نمونه آنرا از قبل حل کرده باشد تست۱۱۰:خارج از بودجه بندی آزمون و ترکیبی از هندسه و ریاضی میباشد که حل مسئله تا حدودی به خلاقیت فردی نیز بستگی دارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: طراح محترم تاکید زیادی بر وارون تابع داشت که البته برای رشته تجربی کمی فراتر از کتاب درسی بود.در بخش مثلثات سوالات به درستی و کاملا منطبق بر کتاب و کنکور طراحی شده بود.در کل آزمون خوبی برای محک سطح علمی دانش آموزان عزیز بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی) :👇با توجه به اینکه آزمون بعدی یک آزمون جمع بندی میباشد،فرصت مهمی برای رفع اشکالات نیمسال اول است.دانش آموزان عزیز حداقل سعی کنید روی برخی مباحث تسلط کافی داشته باشید و حتما آزمونهای سالهای قبل را در شرایط شبیه ساز از خود آزمون بگیرید.هدفگذاری چند از ده را هم فراموش نکنید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,718تاریخ:1398/10/28 12 : 43 : 46
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_ریاضی 📚درس: #حسابان 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴سال سابقه تدریس در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲و آموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۵٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۸۲/۸۳/۸۷/۹۱/۹۷/۹۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۸۴/۸۷/۱۱۹/۱۲۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۹۵:مفهوم تابع وارون وترکیب تابع با وارون خودش که بسیار مفهومی طراحی شده است تست۹۶:تابع نمائی و رسم تابع نمائی و بدست آوردن برد تابع تست۹۹:در حل این سوال حتما باید به تغییرات نمودار تابع نمائی توجه داشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: آزمون در سطح استاندارد و قابل قبولی طراحی شده بود.بیشتر به انتهای فصل دوم کتاب(ترکیب تابع)توجه شده بود و طراح محترم سعی کرده بود نکات کنکوری سالهای قبل را در طراحی سوالات لحاظ کند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی) :👇با توجه به اینکه آزمون بعدی یک آزمون جمع بندی میباشد،فرصت مهمی برای رفع اشکالات نیمسال اول است.دانش آموزان عزیز حداقل سعی کنید روی برخی مباحث تسلط کافی داشته باشید و حتما آزمونهای سالهای قبل را در شرایط شبیه ساز از خود آزمون بگیرید.هدفگذاری چند از ده را هم فراموش نکنید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی کانون @kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,660تاریخ:1398/10/28 10 : 37 : 41
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 132_135_137_138_141_144_146_147 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 131_132_133_140_141_142_144_147 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 137_138_143_150 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 132: حواستون باشه که انرژی کمیتی نرده ایه، پس جهت سرعت اهمیتی نداره! 136: جواب دادن به این سوال یه تحلیل زیرکانه نیاز داره! 138: سوالاتی که "تغییرات" رو مورد سوال قرار میدند، همیشه دام بودند برای بچه ها! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 143: هم سوال خوبی است و هم از استانداردهای کنکور خارج است و ممکن است دانش آموز قدرت تحلیل سوال را نداشته باشد! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: یکی از بدقلق ترین فصول از دید دانش آموزان، فصل کار و انرژی است! با اینکه تعدد فرمول پایینی دارد، ولی تنوع سوالات از این بخش قابل ملاحظه است! تعداد سوالات کنکور از این فصل 1 الی 2 سوال است! ولی فصل فشار، فصل شیرین و دلنشین بوده و تعداد سوالات آن در کنکور 2 الی 3 است! در کل آزمون متوسطی بوده و حداقل انتظار 40% از دانش آموزان می توان داشت! 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی):👇 نتیجه آزمون های جمع بندی همیشه شبیه ترین و نزدیک ترین نتیجه شما به کنکور خواهد بود! امیدوارم با یک جمع بندی خوب در این 2 هفته، بهترین نتیجه را رقم بزنید! 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,700تاریخ:1398/10/27 22 : 59 : 06
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 101_103_106_109_112_114_116_117 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 103_104_105_107_111_116 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 113_118_119_120 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 101: یکی از دام های رایج کنکور برای مبحث تغییر انرژی جنبشی، طرح چنین سوالاتی است که در انتهای سوال کلمه ی "تغییر انرژی" میاید، ولی اکثر بچه ها به آن توجه نمی کنند. 107: در این سوال دو نکته مفهومی از نیروی شناوری در هم ادغام شده و مشخص کننده ی تفاوت نیروی نشان دهنده توسط این دو نیروسنج است! 114: مفهوم اصلی نیروی شناوری و عدم وابستگی اش به چگالی جسم! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 119: هم سوال خوبی است و هم سوالی که شاید از استانداردهای کنکور خارج باشد و هر دانش آموزی توانایی تحلیل و نتایج به دست آمده را نداشته باشد! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: یکی از بدقلق ترین فصول از دید دانش آموزان، فصل کار و انرژی است! با اینکه تعدد فرمول پایینی دارد، ولی تنوع سوالات از این بخش قابل ملاحظه است. اگر داوطلبی در این آزمون که اکثریت سوالات از فصل کار و انرژی است، نتیجه ی مطلوب را نگرفت، ناامید نشود، چون تعداد سوالات کنکور از این بخش 1 الی 2 سوال است!😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی):👇 نتیجه آزمون های جمع بندی همیشه شبیه ترین و نزدیک ترین نتیجه شما به کنکور خواهد بود! امیدوارم با یک جمع بندی خوب در این 2 هفته، بهترین نتیجه را رقم بزنید! 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی علم روز کنکور @elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,649تاریخ:1398/10/27 18 : 48 : 17
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،ياس نبى و شهيد بهشتى و... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٥٣-١٥٥-١٥٦-١٦٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار: سوالات ١٦٠و١٦٢سوالات وقت گير ١٦٩-١٥٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های ساده: ١٥١-١٥٢-١٥٤-١٥٧-١٦١-١٦٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ١٥٦-اين سوال تركيب خوبى از مبحث واكنش پذيرى هيدرو كربنها و استوكيومترى بود و قابل طرح در كنكور هم هست ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: با توجه به مبحث شيمى آلى كه جزء بودجه اين آزمون بود و از مباحث مهم براى كنكور است تحليل سوالات اين آزمون و پيدا كردن نقاط ضعف و قوتتان در اين مبحث اهميت زيادى دارد . پراكندگى سوالات و استفاده از اغلب مباحث بودجه بندى از نقاط قوت اين آزمون بود . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی) :👇 آزمون بعدى اولين آزمون جامع شما در پايه يازدهم است و بهترين فرصت براى جمع بندى نيمسال اول بنابراين اهميت فوق العاده اى دارد كه نتيجه تلاشتان در نيمسال اول را ارزيابى كنيد اميدوارم كه با تلاش و دقت زياد در آزمون بعد بهترين نتيجه را كسب كنيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,679تاریخ:1398/10/27 17 : 35 : 53
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۷دی_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،ياس نبى و شهيد بهشتى و... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٣٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٢١١-٢١٦-٢١٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ -ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های ساده: ٢١٢-٢١٤ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: در اين آزمون تاكيد زيادى بر جملات متن كتاب شد و با توجه به مبحث شيمى آلى در اين آزمون هيچ سوالى از نامگذارى آلكانها كه از دسته سوالات پر تكرار كنكور سراسرى است مطرح نشده كه شايد بهتر بود طراح محترم به اين مبحث هم توجه ميكردند همچنين توجه چندانى به مبحث واكنش پذيرى هيدركربنهاى سيرنشده هم نشد كه از مباحث مهم اين بخش از بودجه بندى بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱۱ بهمن قلمچی) :👇 آزمون بعدى اولين آزمون جامع شما در پايه يازدهم است و بهترين فرصت براى جمع بندى نيمسال اول بنابراين اهميت فوق العاده اى دارد كه نتيجه تلاشتان در نيمسال اول را ارزيابى كنيد اميدوارم كه با تلاش و دقت زياد در آزمون بعد بهترين نتيجه را كسب كنيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال تلگرامی انتشارات مهر و ماه @mehromahpub ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:4,203تاریخ:1398/10/27 14 : 59 : 02
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,630تاریخ:1398/10/27 14 : 58 : 41
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,713تاریخ:1398/10/27 14 : 57 : 38
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,363تاریخ:1398/10/27 14 : 57 : 06
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,934تاریخ:1398/10/27 14 : 01 : 54
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,243تاریخ:1398/10/27 14 : 01 : 32
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,454تاریخ:1398/10/27 14 : 01 : 02
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,105تاریخ:1398/10/27 14 : 00 : 08
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۲۷ دی ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,061تاریخ:1398/10/27 13 : 25 : 04
فایل سوالات و پاسخنامه آزمون امروز ۲۷دی۹۸ #قلمچی @Elmeruzkonkoor2 👇👇👇👇👇👇👇
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/30 22 : 11 : 50
❤️🎁❤️🎁❤️🎁❤️ 💐🌺💐🌺💐🌺 🌹🌹🌹🌹🌹 آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان عزیز پایه دهم و یازدهم داریم و امیدواریم به لطف و راهنمایی همکاران دبیر و مشاوران عزیز بهترین نتایج را در آزمونهای پایان ترم کسب نمایید. آزمون بعدی ۲۷ دی ماه ۹۸ منتظر ما باشید. کانال علم روز کنکور💥دهم و یازدهم💥 🌹🌹🌹🌹🌹 🌺💐🌺💐🌺💐 ❤️🎁❤️🎁❤️🎁❤️
تعداد بازدید:2,838تاریخ:1398/09/30 22 : 11 : 39

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹ آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #آمار_و_احتمال 🗣تحلیلگر: #مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف کتاب آمار و احتمال و ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج و کتاب ریاضی تجربی مرآت مدرس آموزشگاههای متروپل، آگاهانه و مینروا و دبیرستانهای علامه حلی ۱۰، علامه طباطبایی واحد ادونس، خاتم، هدی و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۱۰۰ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۴۲ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۵۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۴۷ - ۱۴۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۴۷ این تست به خوبی تسلط دانش آموز به مبحث قوانین احتمال را میسنجد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: این آزمون دارای سطح سختی متناسب با کنکور سراسری بوده و به خوبی میتواند سوالات کنکور را برای دانش آموز محترم شبیه سازی کند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 پیشنهاد می شود برای آزمون بعدی، دانش آموز محترم به مطالعه سوالاتی که در طول سال تحصیلی علامتدار کرده است و همچنین سوالاتی که در آزمونهای کانون دارای غلط یا اشتباه بوده است، بپردازد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,864تاریخ:1398/09/30 22 : 10 : 53
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹ آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #هندسه 🗣تحلیلگر: #امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: 18سال سابقه تدریس در مدارس برتر. رشد. سلام. علامه حلی. مبتکران راه اندیشه شایستگان رازی. سروش شاهد و... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50تا 60 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 121. 123. 126. 125.128. 130 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:121. 124 اکثر تستها متوسط رو به بالا بودن نه ساده و نه میشه گفت سخت هستند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛127 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 125. سوال ترکیبی و فهمی و قابل حل در زمان استاندارد، ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️سوال 127 : سوال خیلی خوبی هست ولی به عنوان سوال تستی زمانبر میباشد و دانش آموز را ممکن است خسته کند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون خوب و تقربیا استانداردی هست. با توجه به اینکه سرفصل آزمون محدود به چندین صفحه است طرح نوع جدید و تنوع سوال برای طراح مشکلتر است. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 برای اینکه در فصل 2 هندسه نتیجه خوبی بگیرین حتما مطالب کتاب (خط به خط) به همراه تمرینات و کار درکلاسها چند مرتبه مرور شود. ابتدا یک کتاب تست را دو یا سه مرتبه مرور کنید و بعد از اینکه مسلط شدید کتاب تست جدید شروع کنید. فصل 2 هندسه ترکیبی از مفاهیم و تعاریف است. یادتون باشه هیچوقت از هندسه غافل نشید امسال 17 تا از تستهای کنکور ریاضی مربوط هندسه بود. یلدای خوش و خرم در کنار خانواده داشته باشید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━ @Elmeruzkonkoor کانال علم روز کنکور ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,776تاریخ:1398/09/30 13 : 44 : 02
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۲۹ آذر _١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی #تجربی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱،۲۳،۴،۵،۷،۱۱،۱۳،۱۴ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۶، ۱۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱۰،۱۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست های ۱ تا ۵ بسیار عالی بودند لغات مورد سوال و املاهای خواسته شده بسیار مهم هستند. سوال ۷ در صورت سوال حاوی آرایه های بسیار مهمی است سوال ۱۰ بسیار دشوار است در این سوال بر بدل تاکید می شود. در مورد بدل نکته ای به طور ناقص آموزش داده می شود و آن اینکه " آنچه بین دو ویرگول قرار میگیرد بده است" در این سوال این قاعده غلط به چالش کشیده می شود. بسیار سوال آموزشی و نکته داری است سوال ۱۳ تیپ جدیدی است که امسال برای اولین بار در کنکور طراحی شد. مفاهیم مورد سوال در سوالات ۱۴،۱۶، ۱۷ و ۱۹ پر تکرار است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ یکی از آزمون های خوب قلمچی بود. می توان سوال ۱۰ را چالش منفی در نظر گرفت اما به نظر من نکته های جالب و مهمی داشت سوال ۷ هم یه گونه ای بود که آرایه های دشواری در صورت سوال داشت معمولا در کنکور در آرایه های صورت سوال ، آرایه راحت هم دیده میشود ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون یکی از آزمون های بسیار خوب بود. در املا و لغت عالی بود. البته چون بودجه این آزمون درسهای مهم را پوشش می داد انتظار میرفت اینگونه باشد. در آرایه هم خوب بود به ویژه سوال ۱۰ در دستور زبان فارسی دیوار و پر از نکته بود در قرابت معنایی هم از مفاهیم پرتکرار استفاده شده بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: بدل هم جزو وابسته های پسین است و هم جزو نقش های تبعی. آن را خوب یاد بگیرید. این درسها از نظر املا و لغت بسیار مهم هستند حتما دقت شود. مفاهیم پرتکرار را یادداشت کرده و برای آن ها مثال یادداشت کنید حتما تستها رو تحلیل کنید پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,162تاریخ:1398/09/30 07 : 23 : 51
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_29آذر _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی2_یازدهم 🗣تحليلگر : #دکتر_محمدرضا_فردوسی_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی کنکور در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری 80 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: با توجه به طراحی مفهومی و ترکیبی سؤالات می توان گفت بجز تست های 140_141_144_150 سایر تست ها در قالب تست های سراسری طرح شده بودند!! ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 140_141 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 131_132_133_134_137_143_146_147_149 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشى مثبت و دلیل⬅️ تعداد زیادی از سؤال های این آزمون را می توان چالشی مثبت معرفی کرد و بسیار عالی و تحسین برانگیز طراحی شده بودند از جمله: 133_134_138_146 : به دلیل توجه به مفاهیم و ترکیب مناسب مطالب به صورت برون پایه ای!! 137 : در مبحث هورمون ها و ساختار غدد درون ریز به موضوع "تنفس یاخته ای" توجه شده که در نوع خود بسیار عالی است!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 132 : مطالب ارائه شده در کتاب درسی برای پاسخ گویی کافی نیست! بعلاوه اثر کورتیزول بر لنفوسیت ها و ائوزینوفیل ها کاهشی است و اثر این هورمون بر نوتروفیل ها و گویچه های قرمز افزایشی است!! همچنین تضعیف ایمنی توسط کورتیزول بیشتر در نتیجه کاهش لنفوسیت ها و برخی پروتئین های دفاعی ایجاد می شود. دانش آموز چگونه از تضعیف ایمنی بدن باید به کاهش دیاپدز نوتروفیل ها برسد؟!!! 149: فرایند تخمیر لاکتیکی و موضوع "عدم تولید CO2" طی این نوع تخمیر مربوط به پایه دوازدهم است !! ⛔ متأسفانه طرح این گونه سؤال ها عیار آزمون را از جهات مختلف مثل علمی و آموزشی ارتقا نمی دهد !! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ☸️ تست های دام دار ⬅️ 132_133_137_142_143_145_146_148_149 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️: با توجه به نزدیک شدن به روزهای امتحانی پایان نیم سال اول، مطابق انتظار سطح دشواری سؤال ها در این آزمون نسبت به آزمون گذشته باز هم افزایش داشت و بطوریکه تقریبا در همه سؤال ها لزوم یادگیری مباحث به صورت "مفهومی و ترکیبی" را به دانش آموزان گوشزد می کند 🧐🤔 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 🔆 اکنون زمان تمرکز بر امتحانات پایانی نیم سال اول است پس بیش از هر زمان دیگر به سراغ کتاب درسی و حل نمونه سؤال های امتحانی بروید!!💪 🔆 اما توصیه می کنم حداقل در روز های پایانی منتهی به آزمون بعدی بار دیگر به سؤال های این آزمون و سؤال هایی که طی 4 آزمون قبل پاسخ درست نداده اید مراجعه کنید و برای تحلیل و بررسی آن ها زمانی را اختصاص دهید این کار تسلط شما را به ویژه در آزمون بعد به شدت افزایش خواهد دهید. 💪 شاد، پیروز و سربلند باشید🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋️🍃🌺━━┓ @elmeruzkonkoor2 کانال علم روز کنکور دهم و یازدهم ┗━━🌺🍃🖐👍🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,647تاریخ:1398/09/29 21 : 28 : 20
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 152_155_156_160_163_167 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 152_155_156_160_161_162_167_167 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 153_158_164_169_170 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 151: نکته خوب این سوال، نکته انحرافی موجود در سوال و تغییر ظرفیت خازن است که در روند حل اثری نمی گذارد. 163: نکته ی خوبی که چنین سوالاتی دارد و دقت داوطلب را می طلبد، درصد "کاهش" است که باید مقدار محاسبه شده را از 100 کم کنیم. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 158: طرح چنین سوالاتی تا زمانی که برای داوطلب، پیچه تعریف نشده است، لزومیتی ندارد و سوال را از استاندارد بودن خارج می کند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات فیزیک آزمون به نسبت بالاست و این بالابودن نامتعارف لزومیتی ندارد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 با توجه به فرارسیدن امتحانات دی ماه برای تمامی داوطلبین آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. به دلیل فشردگی امتحانات و عدم زمان کافی برای مرور دروس آزمون 27 دی ماه، توصیه می شود انتهای هر هفته، دروس آزمونی مربوط به هفته را مرور کنید تا از سنگینی مرور انتهای هفته سوم کم شود. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,314تاریخ:1398/09/29 21 : 26 : 45
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #یازدهم_ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 65% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 161_162_167_168_169_176_179 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 161_162_165_167_168_172_173_174_175_177_178 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 164_170_171_180 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 170: سوالی پرمحتوا که از ترکیب چند رابطه حل می شود، با اینکه زمان بر است، ولی ارزش یادداشت در خلاصه نویسی را دارد. 171: سوالی دام دار؛ طراح به این مورد توجه کرده که ممکن است داوطلب کار انجام شده را با انرژی پتانسیل ثانویه اشتباه گرفته و به نسبت 3 برسد. 174: داوطلبی که درس را متوجه نشده و فقط رابطه حفظ می کند، ممکن است در این سوال از روابط انرژی خازن استفاده کند که اشتباه است. 180: ترکیبی زیبا و به جا از فصل 1 و 2، در عین حال دام دار به این دلیل که جهت جریان خلاف جهت حرکت الکترون است! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ _ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح آزمون کمی بالا در طرح مسائل است و مطالب تعریفی و مفهومی به نرمال بودن آن اضافه کرده است. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 با توجه به فرارسیدن امتحانات دی ماه برای تمامی داوطلبین آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. به دلیل فشردگی امتحانات و عدم زمان کافی برای مرور دروس آزمون 27 دی ماه، توصیه می شود انتهای هر هفته، دروس آزمونی مربوط به هفته را مرور کنید تا از سنگینی مرور انتهای هفته سوم کم شود. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Elmeruzkonkoor کانال علم روز کنکور دوازدهم ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,335تاریخ:1398/09/29 21 : 25 : 22

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹ آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #شیمی_دهم 🗣تحلیلگر: #محمد_جواد_اقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر شیمی دبیرستان های منطقه ۶ شهر تهران و شهر قم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ قریب به ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۴۱-۱۴۲-۱۴۹-۱۵۵-۱۵۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۵۱-۱۵۳-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۴۱-۱۴۲-۱۴۸-۱۵۹-۱۶۰ تست های زمانبر، نکته دار و دارای دام اموزشی🤔🤔 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۱۴۲ طرح تست از تعداد عناصر دسته های s p d f تست ۱۴۸ طرح سوال در مورد شعاع اتم سدیم اتم کلر و یون سدیم تست ۱۴۹ طرح سوال در مورد ارایش الکترون نقطه ای هلیم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات شیمی عادی بچه های ریاضی مطابق ازمون قبل از سطح بالا و نسبتا زمان بری برخوردار بود. تعداد سوال های آسان و متوسط آن حدود ۱۵ تا بود. انتظار می رود بچه های تلاشگر با مدیریت زمان سر جلسه درصد بالای ۷۰ را کسب کرده باشند😊😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 ارزوی موفقیت تو امتحانای نوبت اول و جمع بندی امتحانای دی تو ازمون ۲۷ ام🌹 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,380تاریخ:1398/09/29 19 : 58 : 17
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی_و_تجربی 📚درس: #ریاضی 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه تدریس در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲ و اموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶۰_۸۱_۸۷_۹۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۵۷_۶۱ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۶۰_۸۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۵۵:مفهوم توان و ریشه که یکی از روتین ترین سوالات توان و ریشه است تست۷۹:شکل جدید یافتن مساحت مثلث و تسلط بر نسبت های مثلثاتی تست۸۳:معمولا این سوالات دانش آموز را با بی دقتی در محاسبات و سردرگمی در حل مسئله مواجه میکند تست ۸۶:لازمه حل این سوال شناخت کامل دایره مثلثاتی و نسبت های مثلثاتی و تسلط بر روابط میباشد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️_ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون بسیار خوبی بود اما سوالات خلاقانه دیده نشد.تقریبا تمام سوالات همانهایی بود که در کتاب های تستی دیده میشود.نکات توان و ریشه بصورت پراکنده و بعضا تکراری بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇آزمون بعدی یک آزمون جمع بندی است.با توجه به اینکه نیمسال اول ریاضی ۱ بیشتر مباحث پایه ای را تشکیل میدهد توصیه میکنم حتما تست های نشانه دار را بزنید و خوب تحلیل کنید.تسلط بر مفاهیم در این نیمسال مهمترین شاخصه رشد است به امید موفقیت یکایک شما دانش آموزان عزیز 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Elmeruzkonkoor2 کانال علم روز کنکور دهم و یازدهم ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇.
تعداد بازدید:1,271تاریخ:1398/09/29 19 : 55 : 30
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #شیمی_دهم 🗣تحلیلگر: #محمد_جواد_اقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر شیمی دبیرستان های منطقه ۶ شهر تهران و شهر قم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ قریب به ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۷۲-۱۷۹-۱۸۴-۱۸۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۷۳-۱۷۴-۱۷۶-۱۸۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۸۴-۱۸۷-۱۹۰ تست های نکته دار و دارای دام اموزشی🤔🤔 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۱۷۲ طرح سوال از مدل فضایی نمایش مولکول تست ۱۸۲ طرح چند موضوع در مورد لایه تروپوسفر تست ۱۸۵ طرح تست چالشی از شکل کتاب تست ۱۸۸ دانستن عدد اتمی گازهای نجیب ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست ۱۸۱ هر سه واکنش های نوشته شده در این تست از نظر علمی ایراد دارد!!!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سوالات شیمی عادی تجربی عمدتا سوالات متوسط و اسانی بود(۱۶سوال) و برای بچه های تلاشگر رسیدن به درصد بالای ۷۰ با مدیریت زمان مقدور بود😊😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 ارزوی موفقیت تو امتحانای نوبت اول و جمع بندی امتحانای دی تو ازمون ۲۷ ام🌹 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون قلم چی ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,739تاریخ:1398/09/29 19 : 53 : 47

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹ آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #حسابان 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه تدریس در مدارس سلام،علامه طباطبایی،خاتم،نگرش،علم و ادب،ابوعلی سینا،دانا،سما۲ و اموزشگاه های قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۸۱_۸۳_۸۵_۹۳_۹۶_۹۸_۱۰۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۸۹_۹۰_۱۰۱ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۸۷_۸۸_۱۰۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست ۸۴:توجه همزمان به تساوی تابع و تابع جزء صحیح و قدر مطلق تست ۸۸:در این تست تسلط دانش آموز بر مفاهیم جزء صحیح و روش حل مسئله کاملا مشخص میشود تست۹۹:علی رغم شکل ظاهری این سوال مبحث تابع وارون و ترکیب تابع به خوبی ترکیب شده است و تسلط دانش آموز کاملا سنجیده میشود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️_ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون بسیار خوب و در راستای سوالات کنکور بود.نگاه طراح محترم به ریز نکات و در عین حال حفظ ساختار سوالات بسیار قابل تقدیر بود.ترکیب سوالات مفهومی و کتاب درسی از نکات مثبت این آزمون بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇مهمترین توصیه برای آزمون بعدی اینست که دانش آموزان عزیز در حین امتحانات نیمسال اول علاوه بر اینکه سوالات کتاب درسی را حل می نمایند تست های مشابه کتاب را در قالب زمانی حل نمایند تسلط بر رسم توابع برای آزمون بعدی بسیار توصیه میشود با توجه به اینکه مبحث تابع از اهمیت بالایی برخوردار است توصیه میکنم که تمرین و تنوع حل سوال در این بخش را جدی بگیرید به امید موفقیت یکایک شما دانش آموزان عزیز 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,397تاریخ:1398/09/29 15 : 41 : 53
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 102_106_108_110_116 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 101_102_105_107_108_109_111_113_115_117_119 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 104_114_120 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 101: طرح چنین سوالاتی که کلماتی نظیر "الزاما" دارند، نیاز به فهم دقیق داوطلب از درس دارد. 118: نکته ی مهمی که در این سوال مورد بحث قرار گرفته، نکته ی دام دار منفی بودن کار نیروی اصطکاک است که از دید بسیاری از داوطلبان مخفی می ماند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 108: بهتر است در طرح چنین سوالاتی، اندازه نیروی اصطکاک مورد سوال قرار بگیرد تا دقت داوطلب هم سنجیده شود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح آزمون خوب و منطقی و می تواند محک خوبی برای تعیین سطح داوطلب باشد. بهتر بود که از مباحث تعریفی فصل دوم نیز حداقل 1 سوال طراحی میشد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 با توجه به فرارسیدن امتحانات دی ماه برای تمامی داوطلبین آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. به دلیل فشردگی امتحانات و عدم زمان کافی برای مرور دروس آزمون 27 دی ماه، توصیه می شود انتهای هر هفته، دروس آزمونی مربوط به هفته را مرور کنید تا از سنگینی مرور انتهای هفته سوم کم شود. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Elmeruzkonkoor کانال علم روز کنکور دوازدهم ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,201تاریخ:1398/09/29 15 : 40 : 12

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى نمونه دولتى و غيرانتفاعى مناطق ١-٤-٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٢٠١-٢٠٤-٢٠٨-٢١٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: -٢٠٣-٢٠٢-٢٠٧-٢٠٨-٢١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ دو سوال مطرح شده در مبحث نامگذارى آلكانها سوالات خوبى بودند كه همه مدلهاى مطرح شده در اين باب را پوشش دادند.سوالات ٢٠١و٢٠٤ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: اين آزمون سوال دشوار نداشت و با توجه به تعداد١٠تست در زمان١٥دقيقه فرصت مناسبى براى كسب نتيجه بسيار خوب از اين آزمون بود. در اين آزمون از ويژگيهاى آلكانها مانند حالت فيزيكى و نقطه ذوب و جوش. و گرانروى و....سوالى مطرح نشد كه به نظر ميرسد مبحث مهمى ازين بودجه بندى از قلم افتاده است. در مبحث نامگذارى آلكانها سوالات مطرح شده سوالات مطلوبى بودند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 آزمون بعدى فرصت مناسبى براى محك زدن خودتان از تلاشتان در ترم اول و همچنين بهترين فرصت جمع بندى نيمى از كتاب است پس با دقت و تلاش اين فرصتهارا ازدست ندهيد موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,323تاریخ:1398/09/29 15 : 38 : 33
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #دهم_تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #سید_مهدی_ساجدی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر، مدرس فیزیک استان البرز(آموزشگاه فاطر _ موسسه پارسیان گزینه دانش) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 132_134_138_139_140_147 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 131_132_135_136_138_141_142_143_144_145_146_149 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 133_140_148 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 131: ممکن است داوطلبی این لوله را با لوله مویین اشتباه گرفته و گمان کند که ارتفاع تغییر می کند. 148: عبارت "سوراخ ها" ممکن است داوطلب را به اشتباه انداخته که مساحت مقطع کوچکتر را در عدد 3 ضرب کند. 150: ترکیب خوب و به جای دو مبحث محاسبه ی فشار و اصل برنولی. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 144: چون مبحث قانون دوم نیوتن مربوط به سال دوازدهم است، بهتر است طرح چنین سوالاتی به آینده موکول شود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح آزمون خوب و منطقی و می تواند محک خوبی برای تعیین سطح داوطلب (فصل دوم) باشد. طرح سوالاتی مانند 138 و 139 نشان دهنده ی نگاه طراحان به سوالات کنکور و تمارین کتاب درسی است. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 با توجه به فرارسیدن امتحانات دی ماه برای تمامی داوطلبین آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. به دلیل فشردگی امتحانات و عدم زمان کافی برای مرور دروس آزمون 27 دی ماه، توصیه می شود انتهای هر هفته، دروس آزمونی مربوط به هفته را مرور کنید تا از سنگینی مرور انتهای هفته سوم کم شود. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,485تاریخ:1398/09/29 14 : 59 : 55

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۲۹ آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر: #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى نمونه دولتى و غيرانتفاعى مناطق ١-٤-٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٩٥-١٩٧-٢١٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٩١-١٩٤-١٩٦-١٩٧-١٩٩-٢٠١-٢٠٢-٢٠٦-٢٠٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ جمله دوم در سوال ٢٠٧از آيا مى دانيد مطرح شده كه از مواردى است كه در كنكور مطرح نمى شوند. سوال ٢٠٥به حفظ معادله شيميايى بر مى گردد كه تا اين لحظه در كنكور حفظ معادله شيميايى جزء اهداف طرح سوال نيست. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در اين آزمون پراكندگى سوالات مطلوب و تقريبا از اغلب صفحات بودجه بندى سوال مطرح شده بود كه از نقاط قوت آزمون است. سوال دشوار ى نداشت ولى سوال زمان بر ديده ميشد. مانند سوال٢٠٠ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۷ دی قلمچی) :👇 آزمون بعدى فرصت مناسبى براى محك زدن خودتان از تلاشتان در ترم اول و همچنين بهترين فرصت جمع بندى نيمى از كتاب است پس با دقت و تلاش اين فرصتهارا ازدست ندهيد موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/29 13 : 21 : 51
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/29 13 : 21 : 51
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/29 13 : 21 : 50
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:0تاریخ:1398/09/29 13 : 21 : 50
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,725تاریخ:1398/09/29 12 : 36 : 02
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,999تاریخ:1398/09/29 12 : 34 : 53
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:7,482تاریخ:1398/09/29 12 : 33 : 36
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:7,930تاریخ:1398/09/29 12 : 33 : 21
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۲۹ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,903تاریخ:1398/09/20 08 : 13 : 40

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,873تاریخ:1398/09/20 08 : 13 : 40

توضیحات: یک تست یک نکته زیست @elmeruzkonkoor2
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,805تاریخ:1398/09/20 08 : 12 : 56
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_15آذر _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_یازدهم 🗣تحليلگر : #دکتر_محمدرضا_فردوسی_ زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی کنکور در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 133-135-136-137-139-140-141-142-144-147-148-149 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 131-146 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 135-136-137-139-140-141-142-144-147-148 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشى مثبت و دلیل⬅️ 135 : ترکیب مناسب مطالب ، استفاده از قید "بطور حتم" و سه جای خالی در صورت سؤال به همراه طرح گزینه های نسبتا طولانی و گنجاندن حداقل یک نکته درهر گزینه موجب شده تا پاسخگویی به این سؤال در گرو دقت ، تسلط و سرعت عمل دانش آموز باشد. 144 و 142 : توجه به مفاهیم و ترکیب مطالب به صورت برون پایه ای بسیار عالی است!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 134 : به نظر می رسد که گزینه اول به لحاظ معنایی کمی ابهام دارد و استفاده از عبارت "با مصرف اکسیژن " به جای عبارت " درپی مصرف اکسیژن زیاد" میتوانست انتخاب بهتری برای گزینه اول باشد ! 138: تکرار مبحث این سؤال در دو تست قبل یعنی تست 136 با توجه به حجم و تعدد مباحث آزمون ( 5/8 مطالب نیم سال اول) نشان دهنده لزوم توجه بیشتر دست اندرکاران به گزینش سؤال های آزمون است !! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ☸️ تست های دام دار ⬅️ 133-135-136-137-141-142 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️: با توجه به نزدیک شدن به روزهای امتحانی پایان نیم سال اول و پوششی بودن آزمون، سطح دشواری سؤال ها در این آزمون افزایش قابل توجهی داشت و تیپ بیشتر سؤال ها توجه بیشتر به کتاب درسی و لزوم یادگیری به صورت مفهومی و ترکیبی را به دانش آموزان می آموزد 🧐 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 🔆 مطالعه دقیق متن "کتاب درسی" و توجه به شکل ها در هر دو پایه یازدهم و مطالب مرتبط در پایه دهم !!💪 🔆 هرگز از خیر تحلیل و بررسی آزمون نگذرید و برای آن وقت کافی اختصاص دهید و نکات آن را یادداشت کنید این کار تسلط شما را به شدت افزایش خواهد داد.💪 شاد، پیروز و سربلند باشید🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋️🍃🌺━━┓ @Elmeruzkonkoor2 کانال علم روز کنکور۲ ┗━━🌺🍃🖐👍🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,085تاریخ:1398/09/16 22 : 06 : 13
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون ١٥ آذر قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #آمار_و_احتمال 🗣تحليلگر : #مرتضی_فهیم_علوی :#▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس آموزشگاههای متروپل، مینروا و آگاهانه و دبیرستانهای حلی ۱۰، علامه طباطبایی واحد ادونس، دبیرستان خاتم و دبیرستان دخترانه هدی، مولف کتاب آمار و احتمال و ریاضیات گسسته انتشارات گاج و کتاب ریاضی تجربی مرآت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۸۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۴۲ - ۱۴۷ - ۱۴۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ۱۴۴ - ۱۴۵ ایده سوال ۱۴۵ به نسبت جدید بوده و با توجه به حذف مطالب گذشته مرتبط با افراز از کتب درسی، احتمال طرح چنین تستی در کنکور سراسری نظام جدید بالا می باشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: ---- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: به طور کلی، سوالات این آزمون، سوالاتی استاندارد و مشابه کنکور سراسری بوده و با دارا بودن جامعیت مناسب، می تواند سنجش خوبی از آموخته های دانش آموز از فصل اول به عمل آورد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(٢٩آذر) باتوجه به اینکه طرح درس آزمون بعدی، فصل ۱ و درس اول از فصل احتمال است، می توان از سوالات آزمونهای قبلی کانون به عنوان منبع مناسبی برای حل تست و آمادگی استفاده نمود، در مورد درس ۱ از فصل ۲ نیز، سوالات کنکورهای گذشته و تمارین کتاب درسی می تواند منبع مناسبی باشد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @elmeruzkonkoor کانال علم روز کنکور ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,756تاریخ:1398/09/16 17 : 54 : 40
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون ١٥ آذر قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحليلگر : #روشنك_رضوى_پور :#▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ٦٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٩٦-١٩٧-٢٠٣-٢٠٥-٢٠٨-١٩٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٩٣-١٩٤-٢٠٢-٢٠٣ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡: ٢١٠تست زمان بر ١٩٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى:——- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در مجموع در اين آزمون به بخش استوكيومترى و حل مسئله توجه زيادى نشده و بيشتر سوالات مفهومى بود . سطح آزمون متوسط به بالا بوده و با درك و تحليل مناسب مفاهيم بخش اول نتيجه مطلوبى به دست میاید. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(٢٩آذر) باتوجه به نزديكى آزمون بعد به امتحانات ترم اول فرصت مناسبى براى مرور دقيق و آمادگى براى آزمون ترم اول است اميدوارم از فرصت پيش رو به نحو احسن استفاده شود .: 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,920تاریخ:1398/09/16 16 : 40 : 56

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #حسابان 🗣تحلیلگر: #میلاد_فراهانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ۱۴ سال سابقه تدریس در اموزشگاه های قلم چی دبیرستان های(سلام.علامه طباطبایی.خاتم.نگرش.علم و ادب.دانا.ابوعلی سینا.سما۲) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۸۱-۹۰-۹۸-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۶-۱۱۲ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۸۴-۸۵-۸۹-۹۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۹۱-۹۴-۹۶-۱۱۵-۱۱۷-۱۱۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال۸۵:مبحث معادله گنگ و مباحث پایه ای به خوبی ترکیب شده بود سوال۹۴:دانش آموز برای حل این سوال نیاز به فهم کامل هندسه تحلیلی و هندسه پایه دارد سوال ۱۲۰:حل این سوال میزان تسلط دانش آموز در این مبحث و تسلط بر تمرینهای کتاب درسی را میرساند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال۹۱:با توجه به تغییراتی که در کتاب های جدید رخ داده است رسم اینگونه توابع حذف شده است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: درکل آزمون خوب و استانداردی بود و پراکندگی سوالات در سطح متوسط رو به بالا بود و به تمام نکات آموزشی توجه شده بود. دانش آموز برای حل این سوالات حتما باید به سوالات کنکور و تمرینهای کتاب درسی تسلط داشته باشد 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۲۹ آذر قلمچی) :👇 قبل از هرکاری توصیه میشود آزمون را یکبار دیگر حل نمایید و خوب تحلیل کنید توصیه همیشگی توجه به تمرینهای کتاب درسی و تست های نشانه دار است با توجه به اینکه آزمون بعدی کل فصل۲ (تابع) میباشد و نیازمند مطالعه مستمر و روزانه میباشداز حل سوالهای تیپ بندی غافل نشوید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,814تاریخ:1398/09/16 08 : 26 : 11
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵آذر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحليلگر : #روشنك_رضوى_پور :#▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ٣٠درصددر بخش سوالات طراحى شده ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٩٦-١٩٨ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: از سوال٢٠٢شاهد ،بخش سوالات شاهد ساده بودن ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡١٩٤-١٩٧-١٩٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: در تست١٩٤گزينه ٢با توجه به تاكيد مطالعه و بررسى عناصر تا عدد اتمى ٣٦در نظر گرفتن كل عناصر واسطه و كل عناصر دسته Sايده مناسبى به نظر نميرسد. در تست ١٩٧مجدد رنگ دو رسوب آهن كه يكبار درسوال ١٩٥مورد پرسش قرار گرفته بود پرسيده شد و تست زمان برى هم بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: نصف سوالات آزمون كه بخش گواه بودن سطح خوبى برخوردار بود و كسب نتيجه مطلوب به كمك اين سوالات فراهم ميشدو چون تست شمارشى كم بود با مطالعه دقيق متن كسب نتيجه خوب محقق ميشد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۲۹ آذر قلمچی) :👇 آزمون بعدى با توجه به نزديكى به امتحانات پايان ترم فرصت مناسبى براى مرور با كيفيت و جمع بندى مناسب اين بودجه بندى است موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,888تاریخ:1398/09/15 17 : 28 : 48
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵ آذر _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #شيمى_دهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری حدود ۶۰درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۴۴-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۴-۱۶۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۴۷-۱۵۲-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹ البته این سوال ها واسه دانش آموزی آسون محسوب میشه که متن کتاب رو خوب بلده، تو آزمون واسه شیمی وقت میذاره و واسه رتبه برتر شدن دارن آماده میشه😊😊😊 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ عادی: ۱۴۱-۱۴۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: در مورد تست ۱۴۶ گزینه های ۲ و ۴ می توانند نادرست و در نتیجه پاسخ این تست باشند. در مورد تست ۱۴۸ این سوال در مورد عنصری خارج از ۳۶ عنصر ابتدایی جدول بوده و بنا به تاکید کتاب طرح تست در مورد آن خارج از چارچوب کتب جدید شیمی است! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات آزمون شیمی ۱، ۱۵ آذر رشته ریاضی: سوالات این آزمون خیلی خوب و منطقی بود و انتظار میره بچه های درس خون شیمی خون😊 براحتی درصدای بالای ۷۰ را تجربه کنن🤩🤩🤩 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 آزمون بعدی تاکیدی خیلی زیادی روی انواع تست های آرایش الکترونی و همچنین نامگذاری ترکیب های یونی وساختار لوییس مولکول های ساده خواهد داشت. همچنین متن کتاب در بخش ابتدایی فصل دو که در آزمون بعدی ازش سوال داریم بشدت حایز اهمیت و پرنکته هست. مطالعه خط به خط این قسمت کتاب فراموش نشه🙇‍♀🙇‍♂🙇‍♀🙇‍♂🙇‍♀ ▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @elmeruzkonkoor کانال علم روز کنکور ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,931تاریخ:1398/09/15 17 : 27 : 23
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۵ آذر _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #شيمى_دهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری بالای ۵۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۷۵-۱۷۷-۱۷۸-۱۸۱ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۶-۱۸۹- ۱۹۰ البته این سوال ها واسه دانش آموزی آسون محسوب میشه که متن کتاب رو خوب بلده، تو آزمون واسه شیمی وقت میذاره و واسه پزشکی داره آماده میشه😊😊😊 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ عادی: ۱۸۰ تست زمان بر! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: در مورد تست ۱۸۵ گزینه ۱ و ۳ می توانند نادرست و در نتیجه پاسخ این تست باشند. (مراجعه به صفحه ۳۷ کتاب درسی) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات آزمون شیمی ۱، ۱۵ آذر رشته تجربی: سوالات این آزمون خیلی خوب و منطقی بود و انتظار میره بچه های درس خون شیمی خون😊 براحتی درصدای بالای ۸۰ را تجربه کنن🤩🤩🤩 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 آزمون بعدی تاکیدی خیلی زیادی روی انواع تست های آرایش الکترونی و همچنین نامگذاری ترکیب های یونی وساختار لوییس مولکول های ساده خواهد داشت. همچنین متن کتاب در بخش ابتدایی فصل دو که در آزمون بعدی ازش سوال داریم بشدت حایز اهمیت و پرنکته هست. مطالعه خط به خط این قسمت کتاب فراموش نشه🙇‍♀🙇‍♂🙇‍♀🙇‍♂🙇‍♀ ▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:4,188تاریخ:1398/09/15 14 : 34 : 56
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۵ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,367تاریخ:1398/09/15 14 : 32 : 25
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۵ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,722تاریخ:1398/09/15 14 : 31 : 03
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۵ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,688تاریخ:1398/09/15 14 : 30 : 26
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۵ آذر ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,642تاریخ:1398/09/15 14 : 29 : 11
📣📣📣📣📣📣 آزمون ۱۵ آذر قلمچی @elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:3,315تاریخ:1398/08/19 07 : 44 : 33
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_17آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_یازدهم 📚درس: #ریاض 🗣تحلیلگر: #امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: 18سال سابقه تدریس در مدارس برتر (رشد.سلام. سروش شاهد علامه حلی. شهدای کارگر. مبتکران راه اندیشه. شایستگان رازی. تهران و... ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ تقریبا 50درصد سوالات استاندارد کنکوری است ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد 92.94.96.99.101.102.104.103.107.109 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 91. 93. 95. 97. 100. 103. 105. چهل درصد تستها ساده و استاندارد هستند. تستهای متوسط: 92.94.96.98.99.101.102.104.106.107.109.110 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛تست دشوار نداشت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miadseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍آزمون بسیار خوب و استاندارد بر حسب محتوای کتاب بود و نسبت به پارسال بهتر و کنکوری تر مطرح شده است. با توجه به بودجه بندی آزمون و محدود بودن مطالب سوالات منطقی و مطالب کتاب را در بر گرفته است. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( قلمچی) :👇 تمرینات و مثال‌های کتاب برای شروع. بعدش کتاب تست معتبر ابتدا تستهای شناسنامه دار مشابه کتاب بعد تستهای کنکور 10 سال گذشته. اگر زمان داشتیم تستهای تالیفی 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @elmeruzkonkoor کانال علم روز کنکور دوازدهم ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,204تاریخ:1398/08/19 07 : 42 : 36
mehdi -, [۱۰.۱۱.۱۹ ۰۰:۱۸] 📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته: #ریاضی 📚درس: #عربی_یازدهم 🗣تحلیلگر: #مهدی_رحیمی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: (دبیر رسمی آموزش و پرورش با 30سال سابقه . مدرّس زبان عربی در مدارس تیزهوشان و فرهنگ و همچنین علامه طباطبایی و نمونه دولتی و شاهد ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50 ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 21-23-24-29-34 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 33-36-37-38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 21-26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 32 با توجه به عنوان ترکیبی ، این تست خوبی است و طراح تست از اعداد اصلی در جایگاه صفت استفاده نموده که این خود چالشی برای دانش آموزان است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 31 با توجه به نظر طراح محترم ، باید بپذیریم که کلمه شرّ در گزینه 4 معنی تفضیل ندارد و حال آنکه دو کلمه شرّ و خیر ، یا معنی تفضیلی دارند و یا معنای مصدری و این شکل سوم از ترجمه برداشت سلیقه ای است ! الله أعلم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️: سطح سوالات در مقایسه با رشته تجربی کمی دشوار تر بود . بهعنوانمثال :5 ترجمه ی 4 جمله ای آورده شده که به نظر بیشتر از 2 تا منطقی نیست . تنوع سوالات خوب 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 ابتدا کتاب درسی به دقت خوانده شود . نکته های معلم خود را در بررسی متن درس دوم در هنگام ترجمه یاد داشت نمایید و سپس تستهای مربوط به واژه ها و ترجمه را حل نمایید .و مجددا یک بار دیگر تمارین درس 1 را بررسی نمایید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @rahe_andishe کانال انتشارات راه اندیشه ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,963تاریخ:1398/08/19 07 : 41 : 40
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته: #تجربی_یازدهم 📚درس: #عربی 🗣تحلیلگر: #مهدی_رحیمی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: (دبیر رسمی آموزش و پرورش با 30سال سابقه . مدرّس زبان عربی در مدارس تیزهوشان و فرهنگ و همچنین علامه طباطبایی و نمونه دولتی و شاهد ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50 ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 22- 23 24 25-26-31 -37 -39 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 40- 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛32-33-34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 21 عبارت:علیکم أن تبتعدوا عن العجب که می باید به صورت فعل أمر ترجمه نشود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 29 عنوان سوال می توانست بهتر از این نوشته شود . شکل سوال در حال حاضر : چه کسی وارد فروشگاه می شود و قیمتهای شلوارها را از فروشنده می پرسد ! الله أعلم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️: سطح سوالات بسیار خوب بود . تنوع سوالات نیز عالی 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 ابتدا کتاب درسی به دقت خوانده شود . نکته های معلم خود را در بررسی متن درس دوم در هنگام ترجمه یاد داشت نمایید و سپس تستهای مربوط به واژه ها و ترجمه را حل نمایید .و مجددا یک بار دیگر تمارین درس 1 را بررسی نمایید 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @rahe_andishe کانال انتشارات راه اندیشه ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,343تاریخ:1398/08/18 22 : 51 : 40
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷ آبان _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_یازدهم 🗣تحليلگر : #دکتر_محمدرضا_فردوسی_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی کنکور در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 134_136_137_138_139_140 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 131_133_135 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 134_137_139_140 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشى مثبت و دلیل⬅️ 134 : ارائه سبک نسبتا جدید در طرح سؤال و نحوه طرح گزینه ها جالب است و می تواند در سایر آزمون ها با استقبال بیشتری مواجه شود. 137 و 140 : توجه و دقت در شکل ها و متن کتاب درسی بسیار عالی و آموزنده است و دانش آموزان را به توجه بیشتر به کتاب درسی به جای جزوات ترغیب می کند. 139 : گنجاندن مطالب ترکیبی برون پایه ای در دو گزینه این سؤال + قراردادن دام آموزشی در دو گزینه دیگر بر جذابیت این سؤال و جنبه آموزشی آن افزوده است!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ☸ تست های دام دار ⬅️ 134_137_139 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: مطابق انتظار سطح دشواری سؤال ها در این آزمون اندکی افزایش داشت و تیپ بیشتر سؤال ها، توجه بیشتر به کتاب درسی را به دانش آموزان می آموزد 🧐 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 🔆 مطالعه دقیق متن "کتاب درسی" و توجه به شکل ها در هر دو پایه یازدهم و مطالب مرتبط در پایه دهم !!💪 🔆 هرگز از "خیر تحلیل و بررسی آزمون" نگذرید!! و برای آن وقت کافی اختصاص دهید بویژه سؤال هایی که "شبیه سراسری، چالشی مثبت و دام دار" معرفی شده اند. نکات آن ها را یادداشت کنید این کار تسلط شما را به شدت افزایش و اشتباهات متداول شما را نیز کاهش خواهد داد.💪 شاد، پیروز و سربلند باشید🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kheilisabzpub کانال انتشارات خیلی سبز ┗━━🌺🍃🖐👍🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,967تاریخ:1398/08/18 09 : 03 : 01
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷ آبان _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #شيمى_دهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۷۴-۱۷۹-۱۸۲-۱۸۴-۱۹۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۵-۱۷۷-۱۸۰-۱۸۳-۱۸۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ عادی: ۱۷۹_۱۸۵-۱۸۶-۱۸۸-۱۹۰ تست های ۱۷۹ و ۱۸۵ خارج از مبحث از آزمون بودند. همچنین حل تست های ۱۸۶ و ۱۸۸ و ۱۹۰ برای عمده دانش اموزان زمان بر محسوب می شود!!! 🚩 راهکار: حل تست های زیاد، کنار گذاشتن ماشین حساب، تقویت عملیات های اصلی ریاضی = کاهش زمان برای این تست ها😊 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: در مورد تست های ۱۷۹ و ۱۸۵ : این دو سوال تاحدودی خارج از مبحث این آزمون بود. چون حل آنها نیاز به حفظ بخش هایی از جدول دوره ای بود که بچه ها در مبحث آرایش الکترونی یاد خواهند گرفت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات آزمون شیمی ۱، ۱۷ آبان رشته تجربی: طبق انتظار سطح سوالات متوسط (۱۳ سوال) رو به سخت بود. باتوجه به زمان این درس، درصد بالای ۷۰ برای بچه های قوی امیدوار کننده هست😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی قلم چی👇 🚩 حل تیپ تست های متنوع از مبحث آرایش الکترونی( سعی کنید همین دهم مبحث فوق العاده مهم و تست خیز آرایش الکترونی را جمع کنید)🧐 🚩 تسلط کامل بر متن کتاب 🚩 حتما از همین پایه دهم درضمن تست زنی برای خود تایم بگیرید. مشکل اکثر بچه ها در درس شیمی کم آوردن زمان است نه بلد نبودن سوال هااا👌🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,787تاریخ:1398/08/17 22 : 30 : 54

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_دهم 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان‌انگلیسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۹۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: سوال ۴۲ Passage ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۴۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ سوال ۴۱ ، ۴۲، ۴۵ ،۴۶ و ۵۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۴۵، اضافه شدن حرف اضافه out به فعل die که معنای دیگری میدهد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال۴۶، یکم سختگیرانه بود زود بریم سراغ صفت مفعولی برای بچه های دهم. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: خدا قوت و احسنت به تیم زبان انگلیسی قلمچی و طراحان این آزمون، آزمون بسیار خوب و پخته ای بود. سوالات گرامری ، واژگانی و متن بسیار حرفه ای طراحی و گزینش شده بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 برای رسیدن به یک درصد مطلوب و مناسب در زبان انگلیسی چه در قلمچی و چه در کنکور سراسری باید حسابی کتاب درسی مطالعه کرد و فراوان تست زد. حداقل شبی یک cloze test و passage با روش کار کنید. در برنامه روزانه خود روزی ۳۰ الی ۴۵ دقیقه به زبان انگلیسی اختصاص دهید . آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:2,055تاریخ:1398/08/17 22 : 29 : 31

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_یازدهم 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر: #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: کمی تا قسمتی ۷۵ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: سوال ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۳ و ۶۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ کمی سوال ۷۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۶۹ در قیاس با جملات دیگر هاله ای از سوالات کنکور را داشت. سوال ۷۵ بخاطر واژه no trace مانع خوبی برای تشخیص بود. سوالات منن بسیارخوب بصورت استنباطی، کلیددار و ارجاع به ضمیر طرح شده بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوال ۶۱ و ۶۲ هردو از کلمات غقش (bread و information) استفاده شده اند که دیگه همه ی دانش اموزان میدانند این کلمات غیر قابل شمارش هستند و بهتر بود سطح سوال کمی سخت تر گزینش میشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: قبل از هرچیز از مجموعه قلمچی و به خصوص تیم گروه زبان‌انگلیسی تشکر ویژه بابت کلیه زحماتشان دارم ولی این آزمون خیلی چالش برانگیز و خوب طرح نشده بود در کنکور متن با ۵ سوال دیگر نیست. سطح سوالات در حد مبتدی بود و برای گروه تجربی که بیشترین داوطلبان کنکور را شامل میشوند، این سوالات بسیار ساده بود. ولی دفترچه ریاضی بسیار عالی گزینش شده بود. از حسن توجهتان سپاسگزارم. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 زبان انگلیسی درس سختی نیست فقط کافیه هر روز حداقل ۳۰ دقیقه برای این درس وقت گذاشت خواندن تمامی قسمت های کتاب خصوصا قسمت listening ضروری است‌. در برنامه خود حداقل یک روز درمیان یک cloze test و یک passage با روش کار کنید. موفقیت شما دانش آموزان آرزوی قبلی همه اساتید کشور است. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزشگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,662تاریخ:1398/08/17 20 : 00 : 13

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_یازدهم 📚درس: #دین_و_زندگی 🗣تحلیلگر: #علی_فضلیخانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر:طراح آزمون‌های‌گاج و قلمچی،مدرس دین و زندگی استان تهران مازندران اردبیل کانال تلگرام تحلیل ویدویی سوالات : @Alifazlikhaniofficial ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۴۱،۴۳،۴۹،۵۶،۵۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:۴۲،۴۴،۴۵،۴۷،۴۶،۴۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛سطح سوالات متوسط و مفهومی بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۴۳ استدلال از آیات-۵۶ ترکیب بین مفاهیم آیات- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: آزمون کاملا مفهومی و خوبی بود که تمامی قسمت های کتاب درسی از جمله متن،آیات،تدبر،رابطه بین متن و آیات و روایات را کاملا تحت پوشش قرار داده بود و دانش آموزان جهت کسب درصد علاوه بر تسلط بر روی کتاب به فهم آن و برخورداری از قوه ی استدلال نیز نیاز داشتند. از تست های شمارشی هم استفاده نشده بود و سهم سوالات متن و آیات تقریبا متعادل بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 درس ۳ سال یازدهم از دروس مهم سال یازدهم می‌باشد که در آن درباره‌ی قرآن کریم، معجزه بودن آن و جنبه های اعجاز آن بحث می‌شود . سلسله مراتب دعوت مبارزه از جانب خداوند در مورد قرآن کریم ، تفاوت های اعجاز لفظی و محتوایی و ویژگی‌ هر کدام بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزسگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,544تاریخ:1398/08/17 19 : 31 : 21
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربي 📚درس: #رياضي 🗣تحلیلگر: #زهرا_نجد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان هاي رباني و بهار علم اموزان و دانشفر ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٧٠٪؜ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٥٣،٥٤،٥٦،٥٧،٥٨،٦٣،٦٤٦٥،٧٠ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ٥٢،٥٣،٥٤،٦٢،٦٣ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ٥٨،٦٠،٦١ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ٥١)مفهوم اشتراك بازه ها ٥٧)تركيب دو دنباله در يك تست ٥٨)مفهوم متمم در مثلثات 0. انديس دنباله ها ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: ازمون مناسبي بود تمامي مفاهيم كتاب درسي در اين ازمون اجرا شده بودو ازتمرين هاي كتاب با توجه به اينكه كنكور كتاب محورشده است استفاده لازم شده بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 دانش اموزان عزيز تمامي تمرين هاي كتاب راحل كرده و به مفاهيم كتاب درسي تسلط داشته باشند. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @rahe_andishe کانال راه اندیشه ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,563تاریخ:1398/08/17 18 : 55 : 35
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضي 📚درس: #رياضي _دهم 🗣تحلیلگر: #زهرا_نجد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبيرستان هاي رباني و بهار علم اموزان و دانشفر و .... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٧٠% ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 62,65,66,70,72,73,74,85,90 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 62,71,75,76,86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 63,64,65,83,90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ٦٣)الگو نويسي ٦٤)مفاهيم مثلثات ٦٧)تركيب دنباله ها ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: تست ها مطابق با تمرين هاي كتاب درسي طراحي شده بود وازمون مناسبي بود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 دانش اموزان تمامي مسائل كتاب و فعاليت هاو كاردر كلاس راحل كرده و به مفاهيم كتاب تسلط داشته باشند. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @kanoonir کانال کانون فرهنگی آموزش ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,523تاریخ:1398/08/17 18 : 53 : 14
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته: #ریاضی 📚درس: #حسابان 🗣تحلیلگر: #دکتر_علی_کردی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری ریاضی از دانشگاه تهران. مدرس مجتمع آموزشی برهان، علامه حلی، اندیشمند فردا و ... ، مدیر دپارتمان ریاضی آموزشگاه گام (میانبر)، طراح آزمون قلمچی، طراح آزمونهای آنلاین تمسا، ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 81,84,85,86,87,88, 90, 93, 98, 99, ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 82, 85, 87, 88, 90, ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 84, 89,93, 94, 95, ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️: سوالات آزمون در سطح متوسط رو به بالا طراحی شده است. توصیه اکید دارم به سوالات کتاب درسی توجه ویژه شود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 توصیه میکنم به تمرینات کتاب درسی توجه ویژه شود. رسم توابع کمک زیادی به حل مسائل می کند بنابراین توجه ویژه به آن شود. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋️🍃🌺━━┓ @rahe_andishe کانال انتشارات راه اندیشه ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,534تاریخ:1398/08/17 17 : 48 : 36
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ ۱۷ آبان _١٣٩٨ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی #تجربی 📚درس: #فارسی 🗣تحلیلگر : #داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۳۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۲،۶،۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۱،۳،۵،۷،۸،۱۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۶،۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۶- خواستن هر دو نوع وابسته زمانبر است و تمرین کافی میخواهد ۹- مفهوم مورد سوال در اینجا خیلی پرتکرار است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ نداشت ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون آزمون کاملا راحتی بود و بیشتر هدفش تثبیت یادگیری شما بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: برای موارد خواسته شده مثل تک آرایه ها و وابسته های پیشین و پسین تست های فراوان زده و حتما تستها رو تحلیل کنید پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,558تاریخ:1398/08/17 17 : 47 : 48
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷ آبان _١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی #تجربی 📚درس:#فارسی 🗣تحلیلگر :#داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱،۴،۹،۱۰،۱۱،۱۳،۱۶،۱۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۵،۶،۱۲،۱۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۴،۱۸،۲۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱- دادن واژه جمع و معنی مفرد که قطعا غلط است سوالات ۱۶ تا ۲۰ : در آنها از مفاهیم پرتکرار استفاده شده است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۷- از نگارش برای کنکور سوال نمی آید ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌آزمون استاندارد بود در بخش آرایه ها راحت در املا و لغت عالی در قرابت فوق العاده بود. از مفاهیم مهم و پرتکرار استفاده شده بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: برای معنی لغت تمام معانی را بخوانید و ابدا به دانش شخصی تکیه نکنید خط به خط کتاب درسی را بخوانید یک دفتر یادداشت برای یادداشت مفاهیم پرتکرار داشته باشید در آرایه و دستور زبان و قرابت تست فوری بزنید حتما تستها رو تحلیل کنید پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,100تاریخ:1398/08/17 17 : 04 : 46

📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی_دهم 📚درس: #دین_و_زندگی 🗣تحلیلگر: #علی_فضلیخانی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر:طراح آزمون‌های‌گاج و قلمچی،مدرس دین و زندگی استان تهران مازندران اردبیل کانال تلگرام تحلیل ویدویی سوالات : @Alifazlikhaniofficial ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۲۴،۲۶،۲۹،۳۱،۳۳،۳۸ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:۲۲،۲۱،۲۳،۲۵،۲۶،۲۷،۲۹،۳۱،۳۲،۳۴،۳۵،۳۶،۳۷،۳۹،۴۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛۲۴،۲۸،۳۰،۳۳،۳۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۲۴ توجه به رابطه ی علت و معلولی میان نفس لوامه و گرایش به نیکی ها ۳۳ توجه به تشابه بین دوری از شقاوت ،جهل وگناه ۳۸ نوعی ترکیب بین مفاهیم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ندارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: آزمون خوب و استانداردی بود که تمامی قسمت های کتاب درسی از جمله متن،آیات،تدبر،رابطه بین متن و آیات کاملا تحت پوشش قرار گرفته بود. از تست های شمارشی هم استفاده نشده بود و سهم سوالات متن و آیات تقریبا متعادل بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 درس ۳ سال دهم یکی از دروس مهم می‌باشد که تفاوت دیدگاه‌های مربوط به معاد،آیات مربوط به هر دیدگاه، پیام ها و پیامدهای هر کدام از آیات و برقراری رابطه علت و معلول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a اینستاگرام آموزسگاه پرستو ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.instagram.com/p/B3FgBjpF57z/?igshid=1gjkfqh24gv0a
تعداد بازدید:1,759تاریخ:1398/08/17 15 : 24 : 50
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #لیلا_مظلومی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان های کوشش ( واحد المپیاد ) ابوعلی سینا ، نمونه بشری ، نیکان ، آیین روشن *طراح آزمون های مبتکران * * مولف کتاب تمام فیزیک * ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۵٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۵۲-۱۵۳-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۳-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸ ۱۶۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۵۱-۱۵۵-۱۵۸-۱۶۲-۱۶۶-۱۶۷-۱۷۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۶۰-۱۵۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل ۱۵۹(توجه به جهت میدان ها و تشخیص نوع بار ) ۱۶۳(توجه به نا همنام بودن بارها و اینکه در جمع کردن بارها تاثیر دارد) ۱۶۵( توجه به نوع بار و اندازه میدان و تاثیر آن در جهت و اندازه نیرو ) ۱۶۷( توجه به مفهوم میدان ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون مناسبی بود که مفاهیم فیزیک همراه روابط و محاسبات را با هم داشت تشکر از طراح محترم 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 تسلط کامل به مفاهیم درسی ، تسلط کافی به مثال ها و پرسش های کتاب درسی و نکات مطرح شده توسط اساتید گرامی 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @rahe_andishe کانال انتشارات راه اندیشه ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,856تاریخ:1398/08/17 15 : 23 : 08
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۷آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #فیزیک 🗣تحلیلگر: #لیلا_مظلومی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس دبیرستان های کوشش ( واحد المپیاد ) ابوعلی سینا ، نمونه بشری ، نیکان ، آیین روشن *طراح آزمون های مبتکران * * مولف کتاب تمام فیزیک * ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰٪ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۵۳-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۶۴-۱۷۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۱۵۲-۱۵۶-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۷-۱۶۴-۱۷۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۱۶۸-۱۵۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۵۱(توجه به مفهوم ماهیت الکتریکی مواد ) ۱۵۴(توجه به مفهوم میدان یکنواخت و اختلاف پتانسیل ) ۱۵۷(توجه به مفهوم تعادل بار ) ۱۵۸( توجه به مفهوم برآیند بردارها) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون مناسبی بود که مفاهیم فیزیک همراه روابط و محاسبات را با هم داشت 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی( ۱ آذر قلمچی) :👇 تسلط کامل به مفاهیم درسی ، تسلط کافی به مثال ها و پرسش های کتاب درسی و نکات مطرح شده توسط اساتید گرامی 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @rahe_andishe کانال انتشارات راه اندیشه ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:5,224تاریخ:1398/08/17 13 : 31 : 53
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,430تاریخ:1398/08/17 13 : 31 : 53
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,676تاریخ:1398/08/17 13 : 31 : 53
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,610تاریخ:1398/08/17 13 : 31 : 53
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,468تاریخ:1398/08/17 12 : 23 : 45
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,238تاریخ:1398/08/17 12 : 23 : 45
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,992تاریخ:1398/08/17 12 : 23 : 45
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,247تاریخ:1398/08/17 12 : 23 : 45
توضیحات: 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۷ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🎁🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺🎁 @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,281تاریخ:1398/08/17 11 : 02 : 28

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,294تاریخ:1398/08/05 20 : 46 : 35
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_3مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #ریاضی 🗣تحلیلگر: #امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: 18سال سابقه تدریس در مدارس برتر (رشد.سلام. سروش شاهد علامه حلی. شهدای کارگر. مبتکران راه اندیشه. رازی. تهران و... ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ تقریبا 70 درصد سوالات استاندارد کنکوری است ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 73.75.76.77.78.79.80.81. 84. 85. 86. 89.90 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:71.72.74 78. 84. 87. 88 اکثر تستها ساده و استاندارد هستند. تستهای متوسط: 73.75.76. 77. 79. 80. 81. 85. 86. 89. 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛تست دشوار تقریبا نداشت. تست 82 کمی دشوار از جهت زمان بردن حل سوال میباشد و غیر استاندارد از لحاظ زمان حل برای یک دانش آموز خوب میباشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 75:سوال کاملا استاندارد و خوب که در زمان استاندارد قابل حل میباشد.. ترکیبی از فاصله نقطه از خط و فیثاغورس به همراه فهم اولیه لوزی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍آزمون بسیار خوب و استاندارد بر حسب محتوای کتاب بود و نسبت به پارسال بهتر و کنکوری تر مطرح شده است. ارزش 2 بار حل کردن داره. در پاسخ نامه می‌توان روش‌های بهتر و سریعتر هم مطرح کرد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(17آبان قلمچی) :👇 تمرینات و مثال‌های کتاب برای شروع. بعدش کتاب تست معتبر ابتدا تستهای شناسنامه دار مشابه کتاب بعد تستهای کنکور 10 سال گذشته. اگر زمان داشتیم تستهای تالیفی 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @elmeruzkonkoor ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,739تاریخ:1398/08/04 22 : 51 : 55
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۳ آبان_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_یازدهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_محمدرضا_فردوسی_ زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی کنکور در مدارس نمونه دولتی و غیردولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ حدود 50 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 111_112_114_115_116_120_121_122_125_128_130 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 117_118_119_123_124_126_127 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 114_122_128_130 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 121 و 125 : توجه به مفاهیم موضوع چگونگی ایجاد جریان عصبی بسیار عالی و تحسین برانگیز است!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 128 : با احترام به نظر طراح محترم، از مجموع مطالب مندرج در کتاب درسی نمی توان به تحریک "ساقه مغز" توسط "هر گیرنده حسی" موجود در شبکیه چشم انسان رسید! استفاده از این گزینه در سؤال 128 که یک سؤال "چندموردی" است قابل تأمل است!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: چیزی در حدود 60 درصد سؤال های این دو آزمون اخیر به صورت ترکیبی طرح شده بود که این موضوع شیوه مطالعه و یادگیری درس زیست شناسی را برای دانش آموزان مشخص می نماید. مطالب مرتبط را در کنار هم مطالعه کنید و نکات تست ها را به دفتر یا حاشیه کتاب منتقل کنید. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی ( 17 آبان قلمچی) :👇 توصیه اول اینکه برای تحلیل آزمون دو آزمون قبل زمان کافی اختصاص دهید بدون شک این زمان از جمله بهترین و مفید ترین زمان های مطالعه شما خواهد بود زیرا : 👈اولا هفتاد درصد مفاد آزمون بعدی مربوط به همین دو آزمون گذشته است!! 👈دوما تحلیل آزمون سطح یادگیری شما را عمق بخشیده و خطاهای شما را به شدت کاهش می دهد. توصیه بعدی اینکه در چند آزمون اول سعی کنید فرمول یادگیری و پیشرفت خود را در این درس کشف نمایید. شاد، پیروز و سربلند باشید🙏 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال انتشارات راه اندیشه @rahe_andishe ┗━━🌺🍃👍👍🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,209تاریخ:1398/08/04 17 : 22 : 17
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٣ آبان -قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحليلگر : #روشنك_رضوى_پور :#▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ٦٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٧٤-١٧٦-١٨٠-١٨١-١٨٣-١٨٧-١٨٨ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٨٥-١٧٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡:-١٨٣-١٨٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى:——- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در مجموع براى اين آزمون تسلط بالا بر متن كتاب درسى رمز موفقيت بود . و سطح آزمون متوسط و بالا ارزيابى مى شود . در اين آزمون با توجه به بودجه بندى پراكندگى سوالات مناسب بود و از همه مطالب تقريبا سوال موجود بودو ازين نظر آزمون خوبى بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(١٧آبان قلمچی) :👇 بديهى است كه تحليل دقيق و مطالعه مجدد نكات اين آزمون به موفقيت در آزمون بعدى كمك زيادى خواهد كردو با توجه به اينكه در آزمون بعدى هم هنوز از مبحث استوكيومترى سوال نداريم همچنان مطالعه خط به خط و با دقت متن وبررسى روندهاى تناوبى و مقايسه واكنش پذيرى عناصر و بررسى دقيق نكات عناصر دوره سوم و چهارم و گروه ١٤و١٧ از اهميت بالايى برخوردار است. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,118تاریخ:1398/08/03 22 : 43 : 54
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۳ آبان _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #شيمى_یازدهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۷۵-۱۸۵-۱۸۹-۱۹۰-۲۰۶ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۷۱-۱۷۳-۱۷۸-۱۸۰ موازی: ۱۹۱-۱۹۲-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۳-۲۰۷-۲۰۹-۲۱۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار و زمان بر!!!✘😡؛ عادی: ۱۷۲-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۹-۱۹۰ موازی: ۲۰۶ تست های زمان بر(تست هایی که حل آن برای عمده دانش آموزان زمانی بیش از زمان استاندارد را صرف می کند) جز تست های سخت حساب شدند. 🚩 راهکار: تسلط به آرایش الکترونی، تسلط کامل بر موقعیت های کلیدی دوره ها و گروه ها جدول دوره ای = کاهش زمان برای این تست ها😊 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: در مورد تست های ۱۷۲: عدم ارائه نمودار مربوطه از نکات منفی این تست بود. باتوجه به کم اهمیت بودن این نمودار در کتاب انتظار در ذهن داشتن این نمودار از دانش آموز انتظار نابجایی است!🤔 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات شیمی ۲ در آزمون ۳ آبان رشته ریاضی 💥سطح و چیدمان سوالات خوب و منطقی بود. 💥تسلط کامل بر جدول دوره ای در حد کتاب در این زمان کاملا مشهود بود. 💥باتوجه به زمان این درس، درصد بالای ۷۰ برای بچه های قوی امیدوار کننده هست😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۱۷ آبان قلمچی) :👇 🚩 حل تیپ تست های متنوع از مبحث درصد خلوص، بازده درصدی 🚩 تسلط کامل بر متن کتاب علی الخصوص واکنش های حفظی متن کتاب و همچنین مفهوم واکنش پذیری 🚩باتوجه به طرح تست مستقیم از مبحث درصد جرمی و بازده درصدی در کنکور امسال، خیلی خوب روی این مبحث کار شود. 🚩 حتما درضمن تست زنی در مسائل و درصد خلوص و بازده درصدی برای خود تایم بگیرید. مشکل اکثر بچه ها در درس شیمی کم آوردن زمان است نه بلد نبودن سوال هااا👌👌 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,996تاریخ:1398/08/03 22 : 34 : 08
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_٣ آبان -قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_یازدهم 🗣تحليلگر : #روشنك_رضوى_پور :#▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ٤٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٨١-١٨٢-١٨٤-١٨٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٧٣-١٧٦-١٧٨-١٨٠-١٨٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ١٨٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى:در مجموع از يك مفهوم مشابه در چندين تست استفاده شده بود براى مثال در مورد رابطه واكنش پذيرى و شرايط استخراج يك فلز در چند تست پرسش به عمل آمده بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: در مجموع براى اين آزمون تسلط بالا بر متن كتاب درسى رمز موفقيت بود و درچندين سوال از جملات و عبارتهاى كتاب درسى دقيقا استفاده شده بود . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(١٧آبان قلمچی) :👇 بديهى است كه تحليل دقيق و مطالعه مجدد نكات اين آزمون به موفقيت در آزمون بعدى كمك زيادى خواهد كردو با توجه به اينكه در آزمون بعدى هم هنوز از مبحث استوكيومترى سوال نداريم همچنان مطالعه خط به خط و با دقت متن وبررسى روندهاى تناوبى و مقايسه واكنش پذيرى عناصر و بررسى دقيق نكات عناصر دوره سوم و چهارم و گروه ١٤و١٧ از اهميت بالايى برخوردار است. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,144تاریخ:1398/08/03 16 : 34 : 39
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۳ آبان _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #شيمى_دهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۶۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۷۳-۱۷۵-۱۷۷-۱۹۷-۲۰۹ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۷۱-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۴-۱۸۷-۱۸۹ موازی: ۱۹۱-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۴-۲۰۸-۲۱۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ عادی: ۱۷۲-۱۷۳-۱۷۶-۱۷۸-۱۸۰-۱۸۳-۱۸۵ موازی: ۲۰۰-۲۰۳-۲۰۵-۲۰۶--۲۰۹ تست های زمان بر(تست هایی که حل آن برای عمده دانش آموزان زمانی بیش از زمان استاندارد را صرف می کند) جز تست های سخت حساب شدند. 🚩 راهکار: حل تست های زیاد، کنار گذاشتن ماشین حساب، تقویت عملیات های اصلی ریاضی = کاهش زمان برای این تست ها😊 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: در مورد تست های ۱۷۲ و ۱۷۹ و ۱۸۵ (۲۰۵): این سه سوال تاحدودی خارج از مبحث این آزمون بود. چون حل آنها نیاز به حفظ بخش هایی از جدول دوره ای بود که بچه ها در مبحث آرایش الکترونی یاد خواهند گرفت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات آزمون شیمی ۱، ۳ آبان رشته تجربی: طبق انتظار سطح سوالات متوسط رو به سخت بود. باتوجه به زمان این درس، درصد بالای ۷۵ برای بچه های قوی امیدوار کننده هست😊 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۱۷ آبان قلمچی) :👇 🚩 حل تیپ تست های متنوع از مبحث عدد جرمی، جرم اتمی میانگین، مول 🚩 تسلط کامل بر متن کتاب علی الخصوص مبحث نور و طیف نشری 🚩باتوجه طرح یک تست از تعداد خطوط طیف نشری چند عنصری که در کتاب آمده در کنکور ریاضی خارج امسال، تعداد خطوط آن عناصر حفظ شود. 🚩 حتما از همین پایه دهم درضمن تست زنی برای خود تایم بگیرید. مشکل اکثر بچه ها در درس شیمی کم آوردن زمان است نه بلد نبودن سوال هااا👌👌 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,203تاریخ:1398/08/03 15 : 00 : 15
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۳ آبان _قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_دهم 🗣تحليلگر : #محمد_جواد_آقاگلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دکتری شیمی تجزیه دانشگاه تهران، دبیر شیمی منطقه ۶ شهر تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۴۰درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٣٦-١٣٨-١٣٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: عادی: ۱۴۱- ۱۴۲- ۱۴۳- ۱۴۴- ۱۴۵-۱۴۵- ۱۴۶- ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۵۰- ۱۵۱ - ۱۵۴- ۱۵۸ موازی: ۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۷۱-۱۷۴-۱۷۵- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ عادی:۱۶۰ موازی: ۱۶۷- ۱۷۷- ۱۷۸- ۱۷۹- ۱۸۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى: عبارت اول تست ۱۴۳(رابطه بین دما و احتمال تشکیل عنصرهای سنگین) از کتاب شیمی ۱ چاپ ۹۸ حذف شده و مربوط به چاپ سال گذشته بوده است. عبارت " برخی" در عبارت "برخی خواص فیزیکی ...." گزینه ۳ تست۱۴۶ از کتاب شیمی ۱ چاپ ۹۸ حذف شده و مربوط به چاپ سال گذشته کتاب می باشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: سطح سوالات آزمون شیمی ۳ آبان رشته ریاضی عمدتا ساده و متوسط بود و بچه ها براحتی می توانستند با مدیریت درست زمان درصد بالای ۸۰ را کسب کنند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۱۷ آبان قلمچی) :👇 / حل تیپ تست های متنوع از مبحث عدد جزمی، جرم اتمی میانگین، مول / تسلط کامل بر متن کتاب علی الخصوص مبحث نور و طیف نشری / باتوجه طرح یک تست از تعداد خطوط طیف نشری چند عنصری که در کتاب آمده در کنکور ریاضی خارج امسال، تعداد خطوط آن عناصر حفظ شود. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:5,648تاریخ:1398/08/03 13 : 19 : 24
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,180تاریخ:1398/08/03 13 : 19 : 24
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,359تاریخ:1398/08/03 13 : 19 : 24
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,423تاریخ:1398/08/03 13 : 19 : 24
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,518تاریخ:1398/08/03 12 : 22 : 00
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,535تاریخ:1398/08/03 12 : 22 : 00
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,904تاریخ:1398/08/03 12 : 22 : 00
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:6,319تاریخ:1398/08/03 12 : 22 : 00
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۳ آبان ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,411تاریخ:1398/08/03 12 : 19 : 17
همراهان عزیز سلام امروز با سوالات و تحلیل آزمون ۳ آبان کانون فرهنگی آموزش قلمچی با شما هستیم @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:3,577تاریخ:1398/07/21 21 : 33 : 57
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #زیست شناسی_دهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_محمدرضا_فردوسی_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی کنکور در مدارس نمونه دولتی و غیردولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 15 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 82_85_86 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 71_72_74_77_80_81_84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 82_85_86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 72_75_76 توجه به مفاهیم درس و گنجاندن دام آموزشی در این سؤال ها تحسین برانگیز است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: بیشتر سؤال های این آزمون در سطحی ساده یا متوسط دیده می شود یعنی چیزی حدود 85 درصد!! هرچند به عنوان اولین مبحث و اولین آزمون توجیه پذیر باشد اما در نظر داشته باشید که سطح دشواری آزمون های بعد به احتمال زیاد ارتقا خواهد داشت و کسب تراز مطلوب تلاش و تمرین بیشتری را می طلبد. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ آبان قلمچی) :👇 توصیه اول اینکه برای تحلیل آزمون زمان کافی اختصاص دهید بدون شک این زمان از جمله بهترین و مفید ترین زمان های مطالعه شما خواهد بود. دوم اینکه تمام دقت و تلاش خود را در چند آزمون اول صرف یافتن فرمول موفقیت خود در این درس و سایر دروس نمایید. شاد، پیروز و سربلند باشید🙏 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓@ Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃👍👍🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,697تاریخ:1398/07/21 21 : 32 : 14
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #زیست شناسی_یازدهم 🗣تحلیلگر: #دکتر_محمدرضا_فردوسی_ زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی کنکور در مدارس نمونه دولتی و غیردولتی مناطق تهران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ t.me/@zistshow 👈تلگرام ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 55 درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 91_93_95_100_101_102_104_105_106_107_110 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 92_96_97_98_103_105_108 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ 94_95_101_102_107_110 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 95 : توجه به انواع ساخته در بافت عصبی و مفاهیم موضوع سؤال 101 : دقت نظر در ساختار غشای یاخته و پروتئین های آن 102 : استفاده از قید "گروهی" برای انعکاس های عصبی 110 : ترکیب عالی مطالب و توجه به مفاهیم درس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 94 : همسو شدن با نظر طراح محترم در این سؤال کمی دشوار به نظر می رسد!! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: چیزی در حدود 60 درصد سؤال های این آزمون به صورت ترکیبی طرح شده بود که در اولین آزمون به خوبی مسیر راه پیش رو و شیوه مطالعه و یادگیری درس را برای دانش آموزان مشخص می نماید. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی (۳ آبان قلمچی) :👇 توصیه اول اینکه برای تحلیل آزمون زمان کافی اختصاص دهید بدون شک این زمان از جمله بهترین و مفید ترین زمان های مطالعه شما خواهد بود. دوم اینکه تمام دقت و تلاش خود را در چند آزمون اول صرف یافتن فرمول موفقیت خود در این درس و سایر دروس نمایید. شاد، پیروز و سربلند باشید🙏 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓@ Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃👍👍🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,308تاریخ:1398/07/20 10 : 09 : 35
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #حسابان 🗣تحلیلگر: #امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: 18سال سابقه تدریس در مدارس برتر (رشد. سروش شاهد. علامه حلی. شهدای کارگر. مبتکران راه اندیشه. رازی. تهران و... ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ تقریبا 75 درصد سوالات استاندارد کنکوری است ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: اکثر تستها خیلی خوب و ممکن است در کنکور مطرح شوند. 62. 63. 64. 65. 68. 69. 70. 73تا79 ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: 61. 62. 66. 71. 72. 77.78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛تست دشوار تقریبا نداشت. میشه گفت 40درصد ساده و الباقی تستها متوسط رو به بالا میباشند . و ضمنا استاندارد کنکوری. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 69:ترکیب خیلی خوب از دنباله هندسی که مشابه آن در کنکور چندین مرتبه مطرح شده است. 76:ترکیب خیلی خوب و روان از معادله درجه دوم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍آزمون بسیار خوب و استاندارد بر حسب محتوای کتاب بود و نسبت به پارسال بهتر و کنکوری تر مطرح شده است. به عنوان دوره مطالب فصل اول، حداقل یکبار دیگر حل شود 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۳ آبان قلمچی) :👇 تمرینات و مثال‌های کتاب برای شروع. بعدش تستهای کتاب کمک آموزشی خوب و استاندارد. تستهای 10 سال گذشته کنکور سراسری فراموش نشه. تجزیه و تحلیل سوالات پارسال قلمچی هم فراموش نشه. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,074تاریخ:1398/07/20 07 : 55 : 52
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #تجربی 📚درس: #ریاضی 🗣تحلیلگر: #امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: 18سال سابقه تدریس در مدارس برتر (رشد. سروش شاهد علامه حلی. شهدای کارگر. مبتکران راه اندیشه. رازی. تهران و... ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ تقریبا بین 70 تا 80 درصد سوالات استاندارد کنکوری است ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: اکثر تستها خیلی خوب و ممکن است در کنکور مطرح شوند به غیر از 71و 72 و از گواه 81 و 82 چون واقعا ساده هستند. ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁:71. 72. 73. 77. 78. 81. 82. 84. 86. 87. 88 اکثر تستها ساده و استاندارد هستند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛تست دشوار تقریبا نداشت. اکثرا ساده و استاندارد کنکوری و چند مورد هم متوسط رو به بالا می‌باشند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍آزمون بسیار خوب و استاندارد بر حسب محتوای کتاب بود و نسبت به پارسال بهتر و کنکوری تر مطرح شده است. ارزش 2 بار حل کردن داره. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۳ آبان قلمچی) :👇 تمرینات و مثال‌های کتاب برای شروع. بعدش کتاب آبی قلمچی و تسلط بر تستهای 10 سال گذشته. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,201تاریخ:1398/07/20 07 : 51 : 51
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی 📚درس:#آمار_و_احتمال 🗣تحلیلگر:#مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر آموزشگاه آگاهانه، دبیر دبیرستانهای حلی ۱۰، علامه طباطبایی واحد ادونس، خاتم و هدی مولف کتاب ریاضیات گسسته و آمار و احتمال جامع میکرو گاج، مواف کتاب ریاضی تجربی انتشارات مرآت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰ درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۱۰۰ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ۹۶ ، ۹۸ ، ۹۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ در تست ۹۶ به مفهوم گزاره دو شرطی و گزاره شرطی اشاره شده است و دانش آموز محترم باید با توجه نتیجه به دست آمده از این گزاره ها، گزینه درست را انتخاب کند. در تست ۹۸ نیز دانش آموز نیاز به تسلط به حالت های مختلف گزاره های شرطی داشته و استفاده از جدول ارزش در این سوال می تواند به حل سریعتر سوال کمک کند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ در این آزمون تست چالشی منفی وجود نداشت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: با توجه به اینکه سوالات این آزمون تنها از مبحث منطق بوده و این آزمون نیز اولین آزمون کانون در طی سال تحصیلی بوده است، سوالات آزمون اندکی ساده تر از سوالات همیشگی کانون بوده و دانش آموزانی که به مطالب کتاب درسی تسلط کافی را داشته اند، در این آزمون با مشکل خاصی مواجه نشده اند. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۳ آبان قلمچی) :👇 با توجه به اینکه مبحث آزمون بعدی نیز منطق به همراه سورها می باشد، پیشنهاد میشود که دانش آموزان گرامی علاوه بر بررسی سوالات آزمون ۱۹ مهر، سایر تست هایی که در دسترس دارند را نیز به خوبی مطالعه کرده تا در آزمون ۳ آبان نتیجه مورد نظر را کسب کنند. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,196تاریخ:1398/07/19 17 : 31 : 53
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #رياضى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحليلگر : #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ٦٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٣٦-١٣٨-١٣٩ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٣٢ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛با توجه به تعداد سوالات كه ١٠تا بود بيشتر سوالات متوسط وسوال ساده و سخت تقريبا ديده نمى شد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست چالشى منفى:در سوال ١٤٠گزينه ١در مورد شعاع گاز بى اثر پرسش شد و با توجه به بررسى روند شعاع در كتاب درسى از شعاع گازهاى نجيب صرفنظر شده ومورد هدف كتاب درسى نيست. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون از سطح متوسط و بالايى برخوردار بود . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۳ آبان قلمچی) :👇 با توجه به بودجه بندى آزمون بعدى كه تفاوت زيادى با اين آزمون ندارد مرور و تحليل دقيق اين آزمون و بررسى مجدد نكات مطرح شده در اين سوالات مى تواند به كسب نتيجه مطلوبتر در آزمون بعدى كمك زيادى بكند موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,895تاریخ:1398/07/19 17 : 30 : 05
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربى 📚درس: #شيمى_يازدهم 🗣تحليلگر : #روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری٨٠ ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٣٤-١٣٥-١٣٧-١٣٩-١٤١-١٤٣-١٤٥ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٣٢-١٣٨-١٤٧-١٤٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛اعلب تستها به دليل شمارشى بودن بيشتر سطح متوسط داشتن ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون از سطح متوسط و بالا ونسبت به هميشه بسيار به سوالات آزمون سراسرى نزديكتر بود . 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۳ آبان قلمچی) :👇 با توجه به بودجه بندى آزمون بعدى كه تفاوت زيادى با اين آزمون ندارد مرور و تحليل دقيق اين آزمون و بررسى مجدد نكات مطرح شده در اين سوالات مى تواند به كسب نتيجه مطلوبتر در آزمون بعدى كمك زيادى بكند موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,876تاریخ:1398/07/19 17 : 28 : 30
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضى 📚درس:#شيمى_دهم 🗣تحليلگر :#روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٠٢-١٠٥-١٠٧-١١٠-١١٣-١١٨ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١٠١-١٠٦-١٠٨-١٠٩-١١١-١١٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ سوال دشوار نداشت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ در سوال ١٠٦عبارت سوم از زير نويس شكل صفحه دوم فصل اول مطرح شد كه مطابق بخشنامه سال گذشته سازمان سنجش نبايد مورد سوال قرار گيرد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @miladsraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون از سطح ساده و منطقى برخوردار بود و مطابق انتظار متن كتاب در اين بخش مورد توجه زيادى قرار گرفت. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۳ آبان قلمچی) :👇 با توجه به بودجه بندى آزمون بعدى حتما براى آمادگى بيشتر در آزمون بعد به حل مسايل جرم اتمى ميانگين و مسايل مول توجه ويژه داشته باشيد. به ويژگى هاى ذكر شده براى ذرات زير اتمى ذكر شده در جدول كتاب توجه كنيد. موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,059تاریخ:1398/07/19 17 : 26 : 32
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_۱۹مهر_قلمچی_۱۳۹۸ #کنکور_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربى 📚درس:#شيمى_دهم 🗣تحليلگر :#روشنك_رضوى_پور :#▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى، ياس نبى،مرضيه،شهيد بهشتى و.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٧٠درصد ◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤◥◤ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١١٦-١١٨-١٢٢-١٢٤-١٢٩-١٢٧-١٢٥ ━══🔸═══🔹════🔸══━ ✘تست های ساده ✘😁: ١١٢-١١٣-١١٥-١٢٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✘تست های دشوار✘😡؛ ١١٨-١٢٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ 🥀٠٠••●●❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🗣 سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍: آزمون از سطح متوسط و خوبى مطابق انتظار متن كتاب در اين بخش مورد توجه زيادى قرار گرفت. و سوالات مطرح شده از عدداتمى و عدد جرمى بسيار به سوالات كنكور سراسرى نزديك بود. 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ 🥀 ٠٠••●●❥❥❥❥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂🌷 💯توصیه استاد برای آزمون بعدی(۳ آبان قلمچی) :👇 با توجه به بودجه بندى آزمون بعدى حتما براى آمادگى بيشتر در آزمون بعد به حل مسايل جرم اتمى ميانگين و مسايل مول توجه ويژه داشته باشيد. به ويژگى هاى ذكر شده براى ذرات زير اتمى ذكر شده در جدول كتاب توجه كنيد. موفق باشيد. 🌷▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔▂▔ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir کانال کانون ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ███▍▌▍▎██▌▍▌▎███▌ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,234تاریخ:1398/07/19 14 : 27 : 03
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۹مهر_١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی #تجربی 📚درس:#فارسی 🗣تحلیلگر :#داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۱،۱۵،۱۶،۱۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۴،۸،۹،۱۸،۱۹۲۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۲- دشواری در طراحی اما ساده در محتوا ۶،۷،۱۴ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۳- بر واژگان ‌مهم تاکید شده است ۵- گزینه ۱ (مهره-مِهر) و ۳ ( کارم- کار )عالی هستند ۱۰- گزینه ۳ عالی است باید حواستان به اعراب کلمه باشد ۱۲- تمام حروف پیوند وابسته ساز رو میخواد ۱۵ و ۱۶- " مفهوم مقابل " ۱۷- تله در واژه " ذره " ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۸- باید بر تشبیه یا استعاره تاکید میکرد ۱۴- بسیار دشوار ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌آزمون خوبی بود در بخش آرایه ها راحت و در قرابت معنایی عالی بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: به استثنائات جناس توجه کنید در قرابت صورت سوال را کامل بخوانید و به " قرابت " و " تقابل " دقت کنید پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,365تاریخ:1398/07/19 13 : 43 : 43
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۹مهر_١٣٩٨ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃 ❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی #تجربی 📚درس:#فارسی 🗣تحلیلگر :#داوود_علی_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط در مورد تحلیلگر دکتری آموزش از دانشگاه علامه طباطبایی مدرس ادبیات عمومی و اختصاصی در موسسات قلمچی، پرواز و دکتر آی کیو و مدارس مفید، شایستگان ، نیک انجام و بالغ سالانه ۴۰۰ ساعت تدریس خصوصی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۲۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۳،۸،۹،۱۶،۱۸،۱۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۴،۶،۲۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱- دادن واژه جمع و معنی نفر ( افلاک ) ۲- ایجاد گره در املای( خاست / خواست ) ۵ و ۱۵ - حس آمیزی " شنیدن بو " ۱۴- ایجاد تله در واژگان " می گیرد و نمی گیرد " که قطعا جناس نیست ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۷- ابیات بهتری برای این‌مفهوم یا مفهوم مقابل آن در درس وجود دارد ۱۷- واژه " فرقدان" برای این پایه و برای آزمون اول سنگین است ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌آزمون خوبی بود در بخش آرایه ها راحت در اولا و لغت عالی در قرابت متوسط بود. برای آزمون اول قابل اعتماد بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: خط به خط کتاب درسی را بخوانید در املا و لغت تست هایی با فاصله زمانی بزنید در آرایه و دستور زبان و قرابت تست فوری بزنید حتما تستها رو تحلیل کنید پایداری داشته باشید 😊 موفق باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:7,755تاریخ:1398/07/19 12 : 27 : 25
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:7,706تاریخ:1398/07/19 12 : 27 : 04
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:7,701تاریخ:1398/07/19 12 : 26 : 49
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:7,456تاریخ:1398/07/19 12 : 26 : 39
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:8,074تاریخ:1398/07/19 12 : 26 : 22
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:8,005تاریخ:1398/07/19 12 : 25 : 57
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:6,604تاریخ:1398/07/19 12 : 25 : 17
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:6,510تاریخ:1398/07/19 12 : 24 : 32
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۹ مهر ماه ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,034تاریخ:1398/07/19 12 : 00 : 34
🌕🌺🌕🌺🌕🌺🌕 🌕🌺🌕 🌕🌺🌕 🌕🌺🌕 🌕🌺🌕 🌕🌺🌕 🌕🌺🌕 🌕🌺🌕 ای نام تو بهتدین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز ꧁꧂‎‌‌💕❣💕❣💕꧁꧂ به یاری خداوند متعال پنجمین سال فعالیت کانال علم روز کنکور رو آغاز می کنیم ➹➷➹➷➹➷💔➹➷➹➷➶➴ 🅿️برنامه امروز کانال (۱۹ مهر ۹۸) در پیام رسان های ⚪️تلگرام و سروش⚪️ 🆔🔰🆔🔰🆔🔰🆔 @Elmeruzkonkoor2 ════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════ 1⃣سوالات ➕ پاسخ➕تحلیل آزمون امروز 🎓قلمچی🎓 در مقطع دهم و یازدهم ،پس از پایان آزمون ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 2⃣ آموزش،علم روز کنکور (حل و توضیح تست های چالشی آزمون امروز توسط استاد تحلیلگر) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 〰🍃🧡🍃〰 ▷■◁▷■◁▷■◁▷■◁▷■◁▷■ @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:8,994تاریخ:1398/02/21 23 : 27 : 23
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی-٢٠ارديبهشت #يازدهم -نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربى 📚درس:#رياضي_٢ 🗣تحليلگر:#دكتر_سارا_واعظ_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇۳ خط درباره استاد تحليلگر: دكتراي رياضي محض از دانشگاه امير كبير طراح ازمون هاي يازدهم و دوازدهم تجربي مبتكران، مولف كتاب رياضي دوازدهم تجربي انتشارات مهروماه، دبير دبيرستانها: مجتمع اموزشي راه رشد، مجتمع اموزشي مرضيه،مجتمع اموزشي ضحي،... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅ حدود ٥٠درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٩٦-٩٧-٩٨-١٠١-١٠٢-١٠٤-١٠٨-١٠٩-١١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅ ٩١-٩٢-٩٣-٩٥-١٠٣-١٠٦-١٠٧-١٠٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅٩٤-١٠٢-١٠٤-١٠٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل☺ ٩٩-توجه به تعريف حد كه در متن كتاب درسي امده ١٠١-توجه به حد تابع [-x]+[x] ١٠٢-توجه به نمودار تابع [x-] ١٠٤- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅— تست شماره ١٠٥، به اين دليل كه دانش اموز ميبايست تك تك گزينه ها رو چك ميكرد كه جواب هستن يا خير و اگه كسي از گزينه اخر شروع ميكردزمانبر بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون: در كل ازمون خوبي بود و سوال هاي چالشي خوبي داشت. سوال هايي مثل سوال ٩٤،١٠١ و ١٠٢ نشان ميداد كه شناخت نمودار توابع چقدر به حل سريع تر تست هاكمك ميكند. به علاوه نكاتي كه براي حل تست هاي ١٠٨-١٠٩-١١٠ نياز بود نشان ميدهد كه در كنار حل تمرين ها و مثال هاي كتاب درسي حل تست از كتاب كار نيز لازم است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇ توصیه استاد برای آزمون بعدى👇. با توجه براى آزمون پايان ترم به متن كتاب درسى و مرور مسايل حل شده و نمونه آزمونهاى برگزار شده دقت فراوان داشته باشيد به اميد موفقيت شما ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:5,460تاریخ:1398/02/21 17 : 57 : 06
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی-٢٠ارديبهشت #يازدهم -نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضى 📚درس:#شيمى 🗣تحلیلگر :#روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،سما،مهرنامى نوين... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ حدود ٤٠درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٤٥-١٤٦-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٤٤-١٤٦-١٤٧–١٥٤-١٥٠-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٦٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️١٤٨-١٤٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ --— ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️— در سوال ١٤٩در واقع نوعى استفاده از مفهوم محدود كننده بود كه در كتاب نظام فعلى به آن اشاره نشده است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ در اين آزمون توجه زيادى به متن فصل سوم و فرمول ساختارى تركيبات آلى شده بود. همچنين تسلط بر خودرابيازماييد و حتى متن سوالات تمرين دوره اى مورد تو جه قرار گرفته بود. در مجموع تعداد سوالات ساده در اين آزمون زياد بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون پايان ترم👇 براى آزمون پايان ترم به متن كتاب درسى و مرور مسايل حل شده و رفع اشكال از آزمونهاى برگزار شده توجه ويژه داشته باشيد. به اميد موفقيت روزافزون شما عزيزان. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:4,471تاریخ:1398/02/21 07 : 39 : 22
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_٢٠ ارديبهشت_١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربی 📚درس:#زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر :#حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف کتاب، طراح و تحلیلگر آزمونها مدرس مدارس دوره دوم و آموزشگاه ها ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۵ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶۱،۶۲،۶۳،۶۴،۷۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۶۵،۷۱،۷۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۶۷،۶۹،۷۳ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۶۱ حضور قید زمان over the years ۶۲ شرطی نوع یک ۶۳ ابهام در ترجمه ۶۴ دانستن معنی دیگر از appreciate متن اول بسیار خوب گزینش شده بود کلوز خوبی قرارداده شده بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ موردی نبود ولی کمی متن دوم ساده بود. ▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌آزمون بسیار خوبی بود بسیار نکته دار و سنجیده و شبیه به کنکور بود از تیم طراحان بسیار سپاس گزارم و ارزوی سلامتی دارم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد: همچون گذشته تاکید بر کتاب درسی و کتاب کار را دارم چرا که تاکید ازمونها بر این دو کتاب منبع می باشد. در تحلیل گذشته صحبت از کتاب های معتبر علمی_آموزشی (جامع خیلی سبز جلد ۱و۲) کردم که با توجه به آزمون جامع دوم سنجش امروز خصوصا سوال های ۷۸ ،۸۱ و ۸۴ ، این دو کتاب منبع بسیار مناسبی برای تست زنی هستند. برای همه ی بچه های یازدهم که به سال دوازدهم تشریف میبرن ارزوی موفقیت وپیروزی را دارم. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,772تاریخ:1398/02/20 22 : 07 : 08
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۲۰اردیبهشت_۱۳۹۸ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربی 📚درس:#زیست_دهم 🗣تحلیلگر :#دکتر_حسین_پارسا ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مبتکر آموزش صفر تا صد زیست شناسی به روش تصویر سازی ذهنی (PBL)،مدرس دبیرستانهای برتر کشور،طراح آزمون های آزمایشی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰% ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۹۴ ۹۷ ۱۰۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ اکثر تست ها ساده بودند بخصوص تست های شماره ۹۲ ۹۳ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۹۴ ۹۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۹۴:سوالی ترکیبی و جالب که احتیاج به مطالعه دقیق و توجه به شکل های کتاب دارد. سوال ۱۰۹: مانند توصیه های گذشته بنده مبنی مطالعه و دقت بیشتر در اشکال کتاب درسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ به نظر بنده این آزمون تست چالشی منفی نداشت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ آزمون از نظر محتوای آموزشی و نحوه چینش سوالات بسیار عالی کار شده بود،و با توجه به نزدیکی امتحانات پایان ترم سعی بر آن بود که کلیاتی از این فصل ذکر شود،همچنین نکات شکل های کتاب درسی مانند آزمونهای گذشته امده بود. ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی👇 با سلام به تمامی دانش آموزان عزیز و عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با توجه به رویه جدید آزمونها و سوالات،طراحان محترم بیشتر به فعالیتهای کتاب و اشکال کتاب توجه ویژه ای دارند پس توصیه میشود تمام فعالیت های کتاب و شکل ها را بررسی کنید و حدامکان تست های اموزشی و تالیفی بزنید. پیروز و سربلند باشید🌹 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,350تاریخ:1398/02/20 19 : 47 : 46
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی-٢٠ارديبهشت #يازدهم -نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربى 📚درس:#شيمى 🗣تحلیلگر :#روشنك_ رضوی_ پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،سما،مهرنامى نوين... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ بيش از ٥٠درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٥١-١٥٣-١٦٠-١٦٤-١٦٦-١٦٧-١٧٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٥٣-١٥٣-١٥٧-١٦١-١٦٦-١٦٨-١٦٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️١٥٦-١٥٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ --— سوال ١٥٨تركيب خوبى از ترمو شيمى و سينتيك است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️— ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ اين آزمون داراى تقسيم بودجه بندى نسبتا خوبى بود و سطح آزمون و رعايت استاندارد طراحى سوال هم مناسب بود و شكل جديدى از قانون هس در طرح سوال استفاده شد كه دردسته سوالات دشوار قرارداشت زيرا هم آنتالپى بايد محاسبه مى شد وهم به جاى مناسب ذرات شركت كننده توجه ميكرديد. همچنين به متن صفحه٩٢ مانند آزمون قبل توجه شده بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدى👇. براى آزمون پايان ترم به متن كتاب درسى و مرور مسايل حل شده و نمونه آزمونهاى برگزار شده دقت فراوان داشته باشيد به اميد موفقيت روز افزون براى شما عزيزان ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,114تاریخ:1398/02/20 16 : 50 : 59
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_٢٠ارديبهشت_١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربي 📚درس:#فيزيك 🗣تحلیلگر :#ليلا_مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و ../ دبير دبيرستان هاي كوشش ( واحد ادونس ) ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٣٥-١٣٩-١٤٠-١٤٣-١٤٧-١٤٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٦-١٤٢-١٤٤-١٤٥-١٤٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ واقعاً وجود نداشت ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ١٣٥(توجه به نيروهاي مغناطيسي و الكتريكي و شرط تعادل ) ١٣٧ ( كاربرد اتصال كوتاه) ١٤٣( مفهوم قانون لنز ) ١٤٧( كاربرد قانون لنز در پديده خود القاوري ) ١٤٩( مفهوم كامل دوره و جريان متناوب ) ١٥٠ ( كاربرد شار مغناطيسي و جريان متناوب ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ مشاهده نشد تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌در مجموع ازمون مناسبي بود جهت سنجش اطلاعات و مفاهيم فيزيك و محاسبات رياضي دانش اموزان عزيز ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد خدمت دانش اموزان عزيزم بار ديگر توصيه ميكنم كه توجه لازم به متن كتاب و فعاليت ها ي كتاب درسي و همچنين نكات مطرح شده توسط دبيران محترم داشته باشن رفع اشكال شما در سوالات ازمون موجب امادگي شما براي ازمون پايان ترم و ورود مناسبي به پايه دوازدهم است پيروز و موفق باشيد 🙏 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,021تاریخ:1398/02/20 16 : 49 : 50
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی-٢٠ ارديبهشت - ١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضي 📚درس:#فيزيك 🗣تحلیلگر :#ليلا_مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و ../ دبير دبيرستان هاي كوشش ( واحد ادونس ) ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٢٢-١٣٢-١٣٥-١٣٦-١٣٨-١٣٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٢١-١٢٣-١٢٤-١٣١-١٣٤-١٣٧-١٣٩-١٤٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ واقعاً وجود نداشت ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ١٢٨(توجه به كاربرد و مفهوم القاگر ) ١٢٢( تفاوت ولت سنج ايده ال و ولت سنج عادي و قانون گره ) ١٢٩( رابطه بين شار متناوب و جريان متناوب ) ١٣٠ ( توجه به مفهوم جريان متناوب ) ١٣٣ ( توجه به واكنش نيرو ) ١٣٥ ( توجه به مفهوم شار مغناطيسي و زاويه ) ١٣٨ ( تعيين جهت جريان مناسب ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ مشاهده نشد تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌در مجموع ازمون مناسبي بود جهت سنجش اطلاعات و مفاهيم فيزيك و محاسبات رياضي دانش اموزان عزيز ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد خدمت دانش اموزان عزيزم بار ديگر توصيه ميكنم كه توجه لازم به متن كتاب و فعاليت ها ي كتاب درسي و همچنين نكات مطرح شده توسط دبيران محترم داشته باشند رفع اشكال شما در سوالات ازمون موجب امادگي شما براي ازمون پايان ترم و ورود مناسبي به پايه دوازدهم است پيروز و موفق باشيد 🙏 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,525تاریخ:1398/02/20 14 : 49 : 38
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_20 اردیبهشت _ 1398 #کنکور_نظام_جدید 🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓 ☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_۲ (یازدهم) 🗣تحلیلگر : #محمدرضا_فردوسی_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @zistshow👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 🌸👍 تست هایی که از نظر سطح و سبک و طرح موضوعی شباهت زیادی با سؤال های کنکور سراسری دارند : 112_113_115_116_118_120 🔴 بنابراین حدود 60 درصد سؤال ها از جنس سؤال های کنکورسراسری ارزیابی می شوند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ در این آزمون سطح دشواری سؤال ها به صورت 30درصد آسان 50درصد متوسط و تنها 20 درصد دشوار به نظر می رسد. تست های ساده : 111_112_117 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 115_120 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ‼️تست های دام دار 🕸 ⬅️ 113_114_116_120 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 113_116_120 به دلیل ترکیب عالی و تحسین برانگیز مطالب و توجه به مفاهیم درس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ — ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ باتوجه به نزدیک شدن امتحانات پایان سال و بودجه بندی و بارم مطالب این آزمون توصیه می شود برای تحلیل و بررسی سؤال های این آزمون، زمان کافی اختصاص دهید و نکات آن را به حاشیه کتاب درسی انتقال دهید! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی پایه دوازدهم در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی تهران مدرس پروازی و سرگروه تیم زیست شناسی مؤسسه فاروس طاها ارائه کننده DVD های بی نظیر آموزشی و مشاوره تحصیلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ شاد، پیروز و سربلند باشید 🌸 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇👍╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👍
تعداد بازدید:2,974تاریخ:1398/02/20 12 : 21 : 22
منتظر تحلیل اساتید برتر برای ازمون امروز در کانال ما باشید @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:6,236تاریخ:1398/02/20 12 : 14 : 30
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,188تاریخ:1398/02/20 12 : 14 : 06
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:6,673تاریخ:1398/02/20 12 : 13 : 03
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,603تاریخ:1398/02/20 12 : 11 : 36
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,974تاریخ:1398/02/20 12 : 10 : 05
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,604تاریخ:1398/02/20 12 : 08 : 31
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,611تاریخ:1398/02/20 12 : 06 : 51
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,934تاریخ:1398/02/20 12 : 01 : 57
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,855تاریخ:1398/02/20 11 : 59 : 14
🌹💐🌹💐🌹💐🌹 فایل کامل سوال و پاسخ آزمون #قلمچی ۲۰ اردیبهشت۹۸ 🌹🎁🌹🎁🌹🎁🌹 لازم به ذکر است این ازمون آخرین آزمون سال جاری ازمونهای برنامه ای کانون در پایه دهم و یازدهم میباشد 🌹🎁🌹🎁🌹🎁🌹 @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:3,656تاریخ:1398/02/14 15 : 14 : 00
توضیحات: برنامه مطالعاتی پیشنهادی 🌺 یازدهم ریاضی🌺 برنامه ریز:مهندس میلاد فراهانی @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,539تاریخ:1398/02/14 15 : 13 : 56
توضیحات: برنامه مطالعاتی پیشنهادی 🌺 یازدهم تجربی🌺 برنامه ریز:مهندس میلاد فراهانی @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,997تاریخ:1398/02/14 15 : 13 : 40
توضیحات: برنامه مطالعاتی پیشنهادی 🌺 دهم تجربی🌺 برنامه ریز:مهندس میلاد فراهانی @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,774تاریخ:1398/02/14 15 : 10 : 17
توضیحات: برنامه مطالعاتی پیشنهادی 🌺 دهم ریاضی🌺 برنامه ریز:مهندس میلاد فراهانی @elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,902تاریخ:1398/02/14 15 : 07 : 40
🎬 🔆 برنامه ریزی درسی جهت آمادگی برای آزمون ۲۰ اردیبهشت ماه قلمچی در رشته های ریاضی و تجربی پایه های دهم و یازدهم ⛳️ برنامه ریز :مهندس میلاد فراهانی ✅مشاور و مسئول پایه دبیرستان خاتم ، سابقه موفق در دبیرستان های علامه طباطبایی ،سلام،نگرش،قلم چی 🔰🔰🔰
تعداد بازدید:5,074تاریخ:1398/02/13 13 : 42 : 15
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,729تاریخ:1398/02/13 13 : 42 : 08
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,867تاریخ:1398/02/13 13 : 42 : 00
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,228تاریخ:1398/02/13 13 : 41 : 54
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,251تاریخ:1398/02/13 13 : 39 : 01
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم ریاضی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,460تاریخ:1398/02/13 13 : 38 : 34
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال دهم تجربی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,137تاریخ:1398/02/13 13 : 38 : 31
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,692تاریخ:1398/02/13 13 : 38 : 29
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوال یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,843تاریخ:1398/02/13 13 : 37 : 50
🌹💐🌹💐🌹💐🌹 فایل کامل سوال و پاسخ آزمون #قلمچی ۱۳ اردیبهشت۹۸ @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:3,179تاریخ:1398/02/02 07 : 58 : 12
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_30فروردین_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی 📚درس: #آمار_و_احتمال 🗣تحلیلگر : #مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: دبیر آموزشگاه آگاهانه و دبیرستانهای حلی 10، علامه طباطبایی واحدهای ادونس و پاسداران، دبیرستان هدی و .... مؤلف کتاب آی کیو گاج درس ریاضیات گسسته و آمار و احتمال، طراح سوالات آزمونهای قلمچی و مرآت ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ تمامی سوالات آزمون در چارچوب کتاب درسی بوده و 90 درصد از سوالات مشابه سوالات کنکورهای اخیر است. ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: سوالات 161 ، 163 ، 166 ، 167 ، 169 و 170 سوالات رایجی بوده که احتمال اینکه سوالات کنکور مشابه آنها طرح شوند، بسیار زیاد است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ 161 ، 165 ، 169 و 170 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 162 ، 163 ، 164 و 168 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال 162 دارای بیان جدیدی در مسائل میانگین است و با توجه به اینکه سوالات مبحث میانگین از تنوع پایینی برخوردار هستند، این سوال با توجه به بیان جدید آن، سوال قابل تأملی در مبحث میانگین است. سوال 163 مشابه سوال مطرح شده در کنکور سراسری بوده و از جمله سوالات مهم در مبحث سوالات ترکیبی از شاخص های مرکزی است. سوال 164 نیز بدین گونه است که در غالب یک سوال، تمامی نکات مهم مبحث میانگین را در بر میگیرد و تست بسیار مناسبی برای جمع بندی و مرور است. سوال 168 نیز از ترکیب دو ایده که مجموع اختلاف داده ها با میانگین برابر با صفر است و مبحث واریانس بوده و تست ترکیبی مناسبی می باشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تمامی تست ها استاندارد و مطابق با طرح درس مطرح شده در کتاب درسی می باشند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌از آنجایی که فصل آمار توصیفی، فصلی ساده است، در این آزمون نیز سوالات مطرح شده از این مبحث به نسبت سوالاتی ساده تر بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 با توجه به اینکه سوالات آزمون بعدی از مباحث آمار توصیفی و آمار استنباطی است، پیشنهاد می شود که برای فصل آمار توصیفی، سوالات کنکورهای سراسری گذشته به دقت بررسی شود چراکه این در این مبحث، سوالات کنکور بسیار جامع و پر نکته می باشند. همچنین برای فصل آمار استنباطی نیر پیشنهاد می شود که دانش آموز بر تعاریف کتاب درسی تسلط کافی را داشته باشد. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,370تاریخ:1398/02/01 18 : 57 : 16
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ 30 فرودین _1398 #کنکور_نظام_جدید 🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓 ☢️رشته: #ریاضی 📚درس: #هندسه_ یازدهم 🗣تحلیلگر : #امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50 🌸👍 شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 123_ 127_ 129_ 131 _ 133 _ 134_ 138_ 📗تست های ساده و متوسط⬅️ 125، 126، 130، 136، 137، 140، 📗تست های متوسط رو به بالا ⬅️121، 122، 124، 128، 131، 132، 135، 138. 139، ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 123،127، 133 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir / ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل: 129و 134 هر دو، سوالات ترکیبی و خوبی می‌باشند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ آزمون استاندارد و قابل قبول است. با توجه به اینکه منابع تست استاندارد از فصل 2 و 3 هندسه یازدهم کم میباشد بچه ها تستهای این آزمون را حتما یکبار دیگر دوره کنید.. ارزش حداقل دو بار حل کردن دارد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ درباره استاد تحلیلگر: سابقه تدریس در مدارس برتر (علامه حلی_ فرزانگان_ سلام_ شاهد_ مبتکران راه اندیشه _ شایستگان و...) مدیر گروه دروس حسابان1 و ریاضی 11 و 12 تجربی در ریاضیات برتر ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 طبق برنامه زمان بندی تستها را در دو هفته تقسیم بندی و دو روز آخر برای جمع بندی و تکرار تستهای که مشکل داشتین. تمرین ها و مثالهای کتاب درسی و تستهای کنکور سال‌های گذشته (10سال اخیر) را حل کنید و بر آن ها مسلط شوید. موفق و پیروز باشید ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
تعداد بازدید:2,391تاریخ:1398/02/01 12 : 12 : 35
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_ 30 فرودین _1398 #کنکور_نظام_جدید 🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓 ☢️رشته: #ریاضی 📚درس: #هندسه_دهم 🗣تحلیلگر : #_امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60 🌸👍 شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 93، 94، 95، 96، 98، 100 📗تست های ساده و متوسط⬅️ 91، 92، 93 و 100 📗تست های متوسط رو به بالا ⬅️95، 96، 98، 99 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 94، 97 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir / ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل: 95: سوال سختی نمی‌باشد. با توجه به در نظر گرفتن عکس قضیه، کمی دانش آموز را به چالش می‌کشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ آزمون استاندارد و قابل قبول است. با توجه به اینکه مطالب هندسه فضایی دهم محدود است به همین دلیل طراحی و تنوع تست در آن محدود میباشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ درباره استاد تحلیلگر: سابقه تدریس در مدارس برتر (علامه حلی_ فرزانگان_ سلام_ شاهد_ مبتکران راه اندیشه _ شایستگان و...) مدیر گروه دروس حسابان1 و ریاضی 11 و 12 تجربی در ریاضیات برتر ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 طبق برنامه زمان بندی تستها را در دو هفته تقسیم بندی و دو روز آخر برای جمع بندی و تکرار تستهای که مشکل داشتین. تمرین ها و مثالهای کتاب درسی و تستهای کنکور سال‌های گذشته (10سال اخیر) را حل کنید و بر آن ها مسلط شوید. موفق و پیروز باشید ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
تعداد بازدید:20,618تاریخ:1398/02/01 00 : 11 : 52

توضیحات: ─═इई. 💠 ईइ═─ 🌾🌸اَللّهُمَ 🌾🌸صَلَّ 🌾🌸عَلی 🌾🌸مُحَمَّدٍ 🌾🌸وَآلِ 🌾🌸 مُحَمَّد 🌾🌸وَعَجِّل 🌾🌸فَرَجَهُم 🌾🌸وَ اَهلِک 🌾🌸عَدُوَّهُم... 🌾🌸 اَللّهُــــمَّ 🌾🌸عَجـِّل لِوَلیِّکَ 🌾🌸الفَـرَج 🌾🌸نیمه شعبان 🌾🌸برعاشقان 🌾🌸مبااااارک @elmeruzkonkoor ─═इई💠ईइ═─
ارسال عکس
تعداد بازدید:2,127تاریخ:1398/01/31 20 : 23 : 57
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_٣٠ فروردين - ١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضي 📚درس:#رياضي 🗣تحلیلگر :#دكتر_سارا_واعظ_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب دوازدهم تجربي انتشارات مهروماه / طراح ازمون هاي مبتكران و ../ دبير دبيرستان هاي راه رشد، مجتمع اموزشي ضحي، مرضيه و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسري حدود ٣٥ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٩٢-٩٦-٩٧-١٠٦-١٠٧-١١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ٩١-٩٢-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٧-١٠٨-١١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٠٥-١٠٦-١٠٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل ⬅️ ١٠٣( توجه به اينكه در توابع راديكالي كه زير راديكال تابع خطي قرار دارد تابع در همه نقاط دامنه به جز نقطه اي كه زير راديكال را صفر ميكند حد دارد) ١٠٧( نمونهاين سوال در كنكور سراسري ديده شده است. در سوال هاي حد مربوط به توابع كسري اگر روي نمودار حفره وجود داشته باشد، به ازاي طول ان نقطه صورت و مخرج تابع صفر ميشود.) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل ⬅️ تست چالش منفي وجود نداشت، با تشكر از طراحان محترم. در سوال ١٠٢ شرط اينكه توابع fو g در نقطه a حد دارند لازم بود، همانطور كه در پاسخ سوال نيز از اين مطلب استفاده شده است، كه البته شايد در ازمون اين مطلب براي دانش اموزان عزيز چالشي ايجاد نكند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌در مجموع اگر دانش اموزان عزيز نكات مربوط به حد قدر مطلق و جزصحيح را نيز ميدانستند و تست زده بودند سطح سوالات متوسط و ساده بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 سلام دانش اموزان عزيز، بار ديگر توصيه ميكنم كه توجه لازم به فعاليت ها ي كتاب درسي و همچنين نكات مطرح شده توسط دبيران محترم داشته باشند. براي بالابردن تراز در ازمونها بايد درك عميقي از مفاهيم داشته و سوالات و تست هاي متنوعي رو حل كنيد. وقتي كه از هر مبحثي تست هاي زيادي ديده باشيد، با ديدن تست جديد ميتونيد تشخيص بديد كه از چه ايده و راه حلي بايد استفاده كنيد. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,268تاریخ:1398/01/31 14 : 20 : 01
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳۰ فروردین_۱۳۹۸ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#دهم_تجربی_ریاضی 📚درس:#زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر :#حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس، نویسنده، طراح و تحلیلگر زبان انگلیسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰ ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۴۵ ۴۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ تست ساده نداشت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۴۱ ۴۳ ۴۶ ۴۷ ۵۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل ⬅️ ۴۱ گزینه ها بسیار بهم نزدیک هستند. ۴۳ دام های بسیار خوبی دارد. ۴۶ تست استنباطی خوبی طرح شده است. ۴۷ گزبنه ها خیلی بهم تزدیکند و دام های خوبی میباشند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ خداقوت به طراحان و کل تیم زبان انگلیسی کانون قلمچی، متن ها بسیار خوب گزینش شده بودند. زنگ خطر را برای دهمی ها خوب بصدا دراوردید. ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۳ اردیبهشت)👇 بارها گفتم و بازهم میگویم زبان انگلیسی مهارت است. برای رسیدن به این مهارت خوب کتاب را مطالعه کنید از کتب آموزشی بهره کافی را ببرید. رسیدن به درصد بالای زبان نیاز به تمرین روزانه دارد.حداقل شبی یک متن و یک کلوز بزنید تا تسلط کافی بر متن و کلوز را بدست اورید. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,649تاریخ:1398/01/31 14 : 18 : 23
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_30 فروردین_۱۳۹8 #کنکور_نظام_جدید 🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓 ☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_۲ (یازدهم) 🗣تحلیلگر : #محمدرضا_فردوسی_زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @zistshow👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 🌸👍 تست هایی که از نظر سطح و سبک و طرح موضوعی شباهت زیادی با سؤال های کنکور سراسری دارند : 131-132-138-144-145-146-148-150 🔴 بنابراین حدود 40 درصد سؤال ها از جنس سؤال های کنکورسراسری ارزیابی می شوند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ در این آزمون سطح دشواری سؤال ها به صورت 30درصد آسان 50درصد متوسط و تنها 20 درصد دشوار به نظر می رسد. تست های ساده : 133-134-135-137-142-147 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 132-144-146-150 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ‼️تست های دام دار 🕸 ⬅️ 136-139-150 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 146و148و150 به دلیل ترکیب عالی و تحسین برانگیز مطالب و توجه به مفاهیم درس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ — ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ باتوجه به نزدیک شدن امتحانات پایان سال و بودجه بندی و بارم مطالب این آزمون توصیه می شود برای تحلیل و بررسی سؤال های این آزمون، زمان کافی اختصاص دهید و نکات آن را به حاشیه کتاب درسی انتقال دهید! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی پایه دوازدهم در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی تهران مدرس پروازی و سرگروه تیم زیست شناسی مؤسسه فاروس طاها ارائه کننده DVD های بی نظیر آموزشی و مشاوره تحصیلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی(13 اردیبهشت)👇👇👇 دانش آموزان عزیز: مطالب گیاهی کتاب را همراه با گیاهی پایه دهم مطالعه و تمرین کنید (مطالعه متن کتاب همراه با تست های آزمونی و مرور یادداشت ها) تا تسلط بیشتری بر تست های ترکیبی آزمون پیش رو داشته باشید. بدون شک، طراحان محترم در آزمون 13 اردیبهشت بخش قابل توجهی از سؤال ها را به تست های ترکیبی و مفهومیِ بخش گیاهی اختصاص خواهند داد و تسلط شما را بر بخش های گیاهی کتاب به خوبی به چالش خواهند کشید. شاد، پیروز و سربلند باشید 🌸 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇👍╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👍
تعداد بازدید:2,239تاریخ:1398/01/30 23 : 52 : 33
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳۰ فروردین_۱۳۹۸ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#یازدهم_ریاضی 📚درس:#زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر :#حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد : مدرس ، نویسنده ، طراح و تحلیلگر زبان انگلیسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰ ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۷۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۶۱ ۶۲ ۶۴ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۳ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۶۵ ۷۱ ۷۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل ⬅️ ۶۵ معنی دوم واژه woven بسیارخوب در تست انتخاب شده است تا دانش اموزان فقط به معنی اول وازگان تکیه نکنند. ۷۱ باتوجه به صورت سوال گزینه ها خوب طرح شده اند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۷۷ سوال ارجاعی (معنی واژه) مناسبی نبود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ حقیقتا آزمون خیلی حرفه ای چیده نشده بود خصوصا کلوز بسیار ساده و راحت بود. سوالات درک مطلب بسیار سطحی بودند. از تیم طراح و دپارتمان زبان انگلیسی کانون قلمچی سپاسگزارم. ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎ ‌‌‎‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۳ اردیبهشت)👇 مطالعه متن کتاب فراموش نشود ابتدا به کتاب مسلط شوید بعد آزمون دهید. به این روش هم آماده امتحانات میشوید و هم آزمون های آزمایشی. برای تسلط بیشتر در آزمونها از کتاب های معتبرعلمی زبان انگلیسی همچون انتشارات *خیلی سبز* استفاده نمایید. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,009تاریخ:1398/01/30 23 : 38 : 39
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی-٣٠فروردين #يازدهم -نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربى 📚درس:#شيمى 🗣تحلیلگر :#روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،سما،مهرنامى نوين... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٤٠درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٩٣-١٩٥-١٩٦-١٩٨-٢٠٥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٥-١٩٦-٢٠٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ٢١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ --— ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️— ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ اين آزمون در مبحث سرعت مسايل مطرح شده در مجموع شباهت زيادى به تستهاى كنكور داشت و در سطح ساده و متوسط قرار داشت و چالش خاصى نداشت. ‌‌‎‌‌‌‌در بودجه بندى فصل سوم هم همانطور كه انتظار ميرفت از جدول پليمرها و كاربرد آن سوالات زيادى بر اساس ساختار آنها مطرح شد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدى👇 در آزمون بعدى هم به نكات فصل سوم مطرح شده در بخشهاى سوالى خودرابيازماييد مانند ساختار و نكات ويتامينها و نمودار انحلال پذيرى الكلها توجه ويژه داشته باشيد مجدداً جدول ساختار پليمرها و كاربردشان را مرور كنيد به واحدهاى سازنده و استر ميوه ها دقت كنيد. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,447تاریخ:1398/01/30 21 : 55 : 22
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳۰ فروردین_۱۳۹۸ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#دهم_تجربی 📚درس:#زیست 🗣تحلیلگر :#شاهین_راضیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف کتاب شهرکاج/همکارمولف و مولف در کتاب های کلک معلم (تک رقمی ها ) و هفت خوان مبتکران/ طراح سوالات قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰ ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۳۴-۱۳۶-۱۴۴ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۱۴۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱۳۴-۱۳۶-۱۳۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل ۱۴۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌این آزمون به دانش اموزان دهم خاطر نشان شد تقسیم نگاه به همه ی مطالب کتاب درسی بسیار اهمیت دارد این مطلب را میتوان از طراحی و گزینش سوالات از فعالیت کتاب درسی نیز متوجه شد. ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۳ اردیبهشت)👇 مطالعه متن کتاب و برقراری ارتباط بین مطالب همان فصل باتوجه به نزدیکی به فصل امتحانات سعی کنید تعادل بین تمرین تستی و تشریحی رعایت شود ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,939تاریخ:1398/01/30 21 : 52 : 31
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳۰فروردین_۱۳۹۸ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی 📚درس:#حسابان۱ 🗣تحلیلگر :#عرفان_صادقی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس و مولف فیلم های آموزشی سایت کانون طراح آزمون های آزمایشی قلم چی مدرس دبیرستان ها و آموزشگاه های معتبر شهرهای تهران ، اراک و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 70 ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 81,83,96,97,99,100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ 81,90,92,94,96 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📘تست های متوسط⬅️ 82,83,84,85,86,89,91,93,97,98, 99,100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 87,88,95 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 86:تست بسیار زیبا و ترکیب دو فصل مثلثات و لگاریتم😊 تمامی تست های حد:مشابه تمرین های کتاب درسی و توجه به مفاهیم پایه ای و اساسی حد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ نداشتیم😊 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ شاگردای خوبم خسته نباشید،آزمون استاندارد و مطابق با تست های کنکور بود و در سه سطح ساده ، متوسط و دشوار تست داشتیم. باز هم باید تاکید کنم که همکاران عزیزم در واحد تولید آزمون به تمرین های کتاب درسی توجه دارند و این رو میشه به خوبی در تک تک تست ها دید. لطفا در ابتدا کتاب درسی و تمرین هاشو با جون و دلتون درک کنید و بعد سراغ تست های تالیفی و تمرین های اضافی برید. تست 86 بسیار زیبا و برای حلش نیاز به یک کوچولو خلاقیت داشتین.😊(توجه همزمان طراح به دو فصل مثلثات و لگاریتم)که با توجه به اینکه تست ترکیبی بود اما خوشبختانه شلوغ نشده بود و محاسبات طولانی هم نداشت😊 بازهم باید تاکید کنم که اگر کمتر از ۱۰ تا تست درست داشتید به خودتون کم لطفی کردین.😕 در آخر از زحمات همکارانم در طراحی تست ها سپاس گذارم و بهشون خسته نباشید میگم.🌺 ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۳اردیبهشت)👇 قبل از هرکاری برای آزمون بعد ، تست های آزمون امروز رو یکبار دیگه حل کنید و تحلیل آزمون رو خیلی خوب انجام بدید.✏️ باتوجه به اینکه برای یادگیری و تسلط روی مباحث بعدی فصل حد،باید خیلی خوب روی تست های آزمون امروز مسلط باشید و اون هارو یاد بگیرید،لطفا تحلیل آزمون رو پشت گوش نندازید.🙏 توصیه همیشگی توجه به تمرین های کتاب درسی و در ابتدا حل تست های استاندارد و بعد از اون تست های تالیفی هستش. باتوجه به برنامه راهبردی آزمون بعد خیلی خوب روی محاسبه حد توابع کسری و روش های رفع ابهام کار کنید و روی تست هایی کار کنید که در طراحی اون ها به وجود جزصحیح و قدر مطلق هم توجه شده باشه.👍 مثل آزمون امروز که در خیلی از تست های حد حضور جزصحیح و قدرمطلق رو دید😉 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس:
تعداد بازدید:4,920تاریخ:1398/01/30 20 : 56 : 02
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_30_فروردین _1398 #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی_وفیزیک 📚درس:#فیزیک 🗣تحلیلگر :#مصطفی_واثقی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس در مدارس و موسسات تهران طراح آزمون ماز ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 70 ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ چ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 105-106-107-108-109-114-115-117-118 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ 101-102-104-111-112-113-120 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 110 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 136: شاید از لحاظ شکل و شمایل برای دانش اموز دهمی تست چالشی باشد ولی با دانستن مفهوم مسئله میتوان به راحتی آن را حل کرد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ آزمون بسیار خوب و تست ها مطابق استاندارد کنکور بود. تحلیل این آزمون و یاد گرفتن نکات سوالات بشدت توصیه میشه ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 خوندن کتاب حل تمرین های کتاب حل مثال های تشریحی تست زنی این ها ارکان موفیقت توی درس فیزیک برای هر آزمونه. موفق و سلامت باشید ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,944تاریخ:1398/01/30 20 : 55 : 24
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_30_فروردین _1398 #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربی 📚درس:#فیزیک 🗣تحلیلگر :#مصطفی_واثقی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس در مدارس و موسسات تهران طراح آزمون ماز ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 60 ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ چ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 95-96-102-104-106 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ 91-92-93-94-97-105-111-112 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 99-101-107-108-109-110 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 109: درک فیزیکی این تست چالش مناسبی برای ذهن دانش اموز است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ برای یک دانش اموز دهمی آزمون نسبتا سختی بود ولی این آزمون کاملا منطبق بر تمرینای کتاب درسی و کنکور های اخیر بود پس حل تمارین کتاب درسی و دین تست های کنکور اخیر بشدت برای هر آزمون توصیه میشه ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 روند ثابت همیشگی رو داشته باشید تا با تکرار این روش صحیح درخت علمتون به ثمر بشینه روش صحیح یعنی برای هر آزمون ابتدا کتاب درسی رو خوب بخونید و بعد به سراغ مثال تشریحی بروید و سپس تست زنی ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,747تاریخ:1398/01/30 20 : 16 : 08
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳۰فروردین_۱۳۹۸ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی 📚درس: #شيمى 🗣تحلیلگر : #محمد_پیش دست ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحليلگر: تحصيلات مهندسي صنايع مدرس شيمي در مدارس علامه حلي واله پرديس شريف وخيام حكيم و آموزشگاههاي قلم چي مبتكران استعداد درخشان قياس پورسینا ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @mohamad.pishdast👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ۴۰درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۵۰-۱۶۰-۱۷۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده: ۱۴۱-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۶- ۱۵۸-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶- ۱۶۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱۵۰-۱۵۱-۱۵۳-۱۵۴-۱۶۰-۱۶۸ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال۱۵۴ زیرا بطور همزمان به اهمیت فرمول نویسی و موازنه در. کنار. هم اشاره شده بود و دانش آموز باید در این دو قسمت تسلط داشته باشد. سوال ۱۷۰ در. قسمت مسائل این آزمون بدلیل تبدیل واحدهای مختلف ارزش داشت. چالشی منفی و دلیل: سوالات ۱۴۳و۱۴۴در سوالات تعریفی که در مسائل و تست های دیگر استفاده کنند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ سوالات آزمون متوسط بود و. بیشتر از متن کتاب عیناً الهام گرفته شده بود و دانش آموز زیاد به چالش قرار نمی گرفت اما نکته مثبت این آزمون اهمیت به فرمول نویسی بود. ‌‌‎‌‌‌‌‌▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۳اردیبهشت)👇 در آزمون بعدی حل نمونه های حل شده کتاب و خود را بیازماییدها به همراه مفهوم انحلال پذیری و تفسیر نمودارها اهمیت دارد و نمونه مسائل آن نیز کار شود حتماً نمونه تست های لازم انجام شود. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,767تاریخ:1398/01/30 20 : 14 : 30
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳۰فروردین_۱۳۹۸ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربی 📚درس: #شيمى 🗣تحلیلگر : #محمد_پیش دست ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحليلگر: تحصيلات مهندسي صنايع مدرس شيمي در مدارس علامه حلي واله پرديس شريف وخيام حكيم و آموزشگاههاي قلم چي مبتكران استعداد درخشان قياس پورسینا ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @mohamad.pishdast👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری۵۰درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۷۵-۱۷۸-۱۸۰۱۸۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده: ۱۷۱-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۶-۱۷۹-۱۸۴-۱۸۶-۱۸۷-۱۹۱-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۶-۱۹۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱۷۲-۱۷۵-۱۷۷-۱۷۸-۱۸۰-۱۸۵-۱۸۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال۱۸۰ مسئله از درصد جرمی که این نوع از آن نکات خوبی داشت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌سوالات این آزمون بسیار عالی بود و. سوالات چالشی زیادی داشت و نمونه مسائل خوبی از غلظت در. آن قرار گرفته بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۳اردیبهشت)👇 در آزمون بعدی حل نمونه های حل شده کتاب و خود را بیازماییدها به همراه مفهوم انحلال پذیری و تفسیر نمودارها اهمیت دارد و نمونه مسائل آن نیز کار شود حتماً نمونه تست های لازم انجام شود. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,125تاریخ:1398/01/30 18 : 44 : 30
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_٣٠ فروردين _ ١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربي 📚درس:#فيزيك 🗣تحلیلگر :#مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و ../ دبير دبيرستان هاي كوشش ( واحد ادونس ) ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٨-١٦٠-١٦٢-١٦٣-١٦٧-١٧٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٧٠-١٦٩-١٦٥-١٦٤-١٥٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٥٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ١٥١ ( توجه به نيروي بين سيم ها با جريان هاي هم جهت و خلاف جهت ) ١٥٢ ( دقت در تعيين جهت ميدان مغناطيسي) ١٥٤ ( تركيب مغناطيس و الكتريسيته جاري ) ١٥٥( توجه به رابطه خاص طول و تعداد حلقه ها در اين حالت ) ١٥٧( توجه به تفاوت مواد ديامغناطيس و فرومغناطيس ) ١٦٨ ( توجه به اينكه اهنگ تغيير شار مغناطيسي ثابت است ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ مشاهده نشد تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌در مجموع ازمون مناسبي بود جهت سنجش اطلاعات دانش اموزان عزيز در مفاهيم و رسم بردارها و محاسبات رياضي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی )👇 خدمت دانش اموزان عزيزم بار ديگر توصيه ميكنم كه توجه لازم به متن كتاب و فعاليت ها ي كتاب درسي و همچنين نكات مطرح شده توسط دبيران محترم داشته باشند و تنها روش بالا بردن تراز در ازمون فقط درك مفاهيم و حل سوالات متنوع و با ارزش است ازمون بعدي شما مفاهيم مهم تري از مغناطيس مي باشد كه در كنكور هم بسيار مورد نظر مي باشد ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,944تاریخ:1398/01/30 18 : 43 : 31
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_٣٠ فروردين - ١٣٩٨ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضي 📚درس:#فيزيك 🗣تحلیلگر :#مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و ../ دبير دبيرستان هاي كوشش ( واحد ادونس ) ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٦٠ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٧١-١٧٦-١٧٧-١٨٣-١٨٦-١٨٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٧٤-١٧٥-١٧٨-١٨١-١٨٤-١٨٥-١٨٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ واقعاً وجود نداشت ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ١٧٩( توجه به رابطه خاص طول و تعداد حلقه ها در اين حالت ) ١٨٠( توجه به رابطه مستقيم طول و تعداد حلقه ها در فرمول ميدان مغناطيسي ) ١٨٦ ( توجه به اينكه اهنگ تغيير شار مغناطيسي ثابت است و علامت نيروي محركه) ١٩٠( توجه به روابط مساحت و درصد تغييرات ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ مشاهده نشد تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌در مجموع ازمون مناسبي بود جهت سنجش اطلاعات دانش اموزان عزيز در مفاهيم و رسم بردارها و محاسبات رياضي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 خدمت دانش اموزان عزيزم بار ديگر توصيه ميكنم كه توجه لازم به متن كتاب و فعاليت ها ي كتاب درسي و همچنين نكات مطرح شده توسط دبيران محترم داشته باشند و تنها روش بالابردن تراز در ازمون فقط درك مفاهيم و حل سوالات متنوع است ازمون بعدي شما مفاهيم مهم تري از مغناطيس مي باشد كه در كنكور هم بسيار مورد نظر مي باشد ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,136تاریخ:1398/01/30 17 : 56 : 10
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشورآزمون قلمچى- #٣٠فروردين _١٣٩٨نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضى 📚درس:#شيمى 🗣تحلیلگر :#روشنك_رضوى_پور ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: روشنك رضوى پور كارشناس ارشد نانو شيمى دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،سما،مهرنامى نوين... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٢١١-٢١٣-٢١٤-٢١٩-٢٢٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ٢١١-٢١٢-٢١٤ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ٢١٥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ٢١٦ مطابق حذفيات كنكور ٩٨نمودار و شكلهاى صفحه دو و سه هر فصل نبايد مورد سوال قرار گيرد اين سوال از نمودار ١صفحه٣فصل ٣است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ در اين آزمون هم ،به متن توجه زيادى شده بود با آنكه مسايل مبحث سرعت از جمله مباحث بسيار پر تكرار و حتمى كنكور است تعداد سوال كمترى طرح شده بود. ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 در آزمون ١٣ارديبهشت مسايل مبحث سرعت در بودجه بندى نيست اما در مباحث شيمى آلى به ساختارها و كاربرد آنهاو نكات مربوط به فرمول ساختارى تركيبات مانند آروماتيك بودن يا نبودن و تعداد پيوندهاى دو گانه در فرمول ساختارى ويتامين ها همچنين تشخيص سريع اسيد و الكل سازنده استر توجه زيادى داشته باشيد. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,870تاریخ:1398/01/30 12 : 29 : 28
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات یازدهم تجربی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,372تاریخ:1398/01/30 12 : 28 : 51
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات یازدهم ریاضی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,400تاریخ:1398/01/30 12 : 27 : 34
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات دهم ریاضی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,302تاریخ:1398/01/30 12 : 25 : 42
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,470تاریخ:1398/01/30 12 : 23 : 45
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات دهم تجربی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,821تاریخ:1398/01/30 12 : 22 : 28
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,605تاریخ:1398/01/30 12 : 20 : 40
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,961تاریخ:1398/01/30 12 : 19 : 32
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۳۰ فروردین ۹۸ کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,627تاریخ:1398/01/29 19 : 23 : 45
🌹💐🌹💐🌹💐 📣👇📣👇📣👇📣 همراهان عزیز فردا پس از برگزاری آزمون با ارسال سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی به همراه تحلیل دبیران محترم و همچنین برنامه مطالعاتی برای پایه دهم و یازدهم در کنار شما خواهیم بود با ما همراه باشید 🌹💐🌹💐🌹💐🌹 @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:5,736تاریخ:1398/01/16 12 : 24 : 31
توضیحات: سوالات آزمون یازدهم ریاضی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,103تاریخ:1398/01/16 12 : 24 : 10
توضیحات: سوالات آزمون دهم تجربی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,845تاریخ:1398/01/16 12 : 23 : 53
توضیحات: پاسخ آزمون یازدهم ریاضی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,372تاریخ:1398/01/16 12 : 23 : 35
توضیحات: پاسخ آزمون دهم تجربی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,681تاریخ:1398/01/16 12 : 23 : 17
توضیحات: پاسخنامه آزمون یازدهم تجربی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,616تاریخ:1398/01/16 12 : 22 : 55
توضیحات: سوالات آزمون یازدهم تجربی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,200تاریخ:1398/01/16 12 : 22 : 23
توضیحات: پاسخ آزمون دهم ریاضی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,520تاریخ:1398/01/16 12 : 21 : 13
توضیحات: سوالات آزمون دهم ریاضی آزمون ۱۶ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,843تاریخ:1398/01/16 10 : 50 : 51
🌹🎁🌹🎁🌹🎁🌹 سلام و تبریک مجدد نوروز ۹۸ امروز نیز با ارسال سوالات آزمون کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) با شما خواهیم بود. 🌹🎁🌹🎁🌹🎁🌹 📣📣📣📣📣📣📣 از آزمون آینده (۳۰ فروردین) مجددا تحلیل آزمون توسط اساتید شناخته شده از سر گرفته میشود با ما همراه باشید @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:5,742تاریخ:1398/01/07 12 : 45 : 22
توضیحات: سوالات آزمون یازدهم تجربی آزمون ۷ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,097تاریخ:1398/01/07 12 : 45 : 08
توضیحات: پاسخنامه آزمون یازدهم ریاضی آزمون ۷ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:5,569تاریخ:1398/01/07 12 : 44 : 57
توضیحات: پاسخ آزمون یازدهم تجربی آزمون ۷ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,888تاریخ:1398/01/07 12 : 44 : 47
توضیحات: سوالات آزمون یازدهم ریاضی آزمون ۷ فروردین #قلمچی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,966تاریخ:1398/01/07 12 : 43 : 16
سوالات و پاسخنامه آزمون ۷ فروردین #قلمچی @elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:4,670تاریخ:1397/12/19 11 : 32 : 43
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_17 اسفند_۱۳۹۷ #کنکور_نظام_جدید 🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓 ☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_۲ (یازدهم) 🗣تحلیلگر : #دکتر_محمدرضا_فردوسی_ زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @zistshow👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 🌸👍 تست هایی که از نظر سطح و سبک و طرح موضوعی شباهت زیادی با سؤال های کنکور سراسری دارند : 114-115-116-117-119-120-121-123-125-130 🔴 بنابراین حدود نیمی از سؤال ها از جنس سؤال های کنکورسراسری ارزیابی می شوند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ این آزمون نیز مانند آزمون گذشته متشکل از سؤال های ساده و متوسطی بود که به خوبی تسلط دانش آموزان بر مفاهیم کتاب را به چالش می کشید. تست های ساده : 111-112-113- 124-126 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 121-123-125-130 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ‼️تست های دام دار 🕸 ⬅️ 114-117-123-125-130 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 117و 130 به دلیل ترکیب عالی و تحسین برانگیز مطالب و توجه به مفاهیم درس ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ با احترام به دیدگاه طراح محترم در سؤال 122 یاخته های سرتولی در دیواره لوله های اسپرم ساز که تمایز اسپرم ها را تسهیل می کنند و در همه مراحل اسپرم زایی نقش های مختلفی از جمله پشتیبانی و تغذیه یاخته های جنسی را برعهده دارند منظور نشده اند؛ این یاخته ها تحت تأثیر FSH قرارمی گیرند! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ سؤال های این آزمون به خوبی تدوین شده و حاوی نکات آموزشی جالبی بودند. توصیه می شود برای تحلیل و بررسی سؤال های این آزمون، زمان کافی اختصاص دهید و نکات آن را به حاشیه کتاب درسی انتقال دهید! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: 👈مدرس زیست شناسی پایه دوازدهم در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی تهران مدرس پروازی و سرگروه تیم زیست شناسی مؤسسه فاروس طاها ارائه کننده DVD های بی نظیر آموزشی و مشاوره تحصیلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی(7 فروردین)👇👇👇 دانش آموزان عزیز: ضمن استفاده از تعطیلات نوروزی و تفریحات این ایام، درنظر داشته باشید که با کسب آمادگی و شرکت در آزمون 7 فروردین علاوه بر دوره مطالب نیم سال اول که 25درصد نمره پایانی سال را در خود دارد، فرصتی برای کسب حیطه های شناختی بیشتر این مطالب و کسب آمادگی برای کنکور 99 برای شما ایجاد شده است به تعبیر دیگر مفاد آزمون 7 فروردین (دستگاه های عصبی تا پایان ایمنی) دوره ی نیم سال اول است این مطالب را همراه با دستگاهی های پایه دهم بخوانید تا تسلط بیشتری بر تست های ترکیبی این بخش داشته باشید. یادتان باشد که آزمون 7 فروردین تسلط شما را بر بخش های دستگاهی انسان و جانوران به چالش خواهد کشید. پیشاپیش سال نو را خدمت همه شما تبریک عرض می کنم 🌸 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇👍╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👍
تعداد بازدید:5,119تاریخ:1397/12/18 14 : 03 : 31

توضیحات: حل تصویری یک تست یک نکته درس فیزیک دهم استاد واثقی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:2,851تاریخ:1397/12/18 11 : 05 : 05
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷اسفند_۱۳۹۷ #يازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضى 📚درس:#شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر :#روشنك_رضوى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانوشيمى و دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى-مرضيه-سما-مهرنامى-نداى آزادى.... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٤٠ ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٧٤-١٧٧-١٧٩-١٨١-١٨٢-١٨٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٧٤-١٧٦-١٧٨-١٨٣-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٩٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٧٢-١٧٧-١٧٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️در سوال١٧١گزينه١وگزينه ٣براى دانش آموز تناقض ايجاد مى كند. در سوال١٨٥براى گزينه ت در واقع از متن كتاب نظام قديم استفاده شده و در كتاب يازدهم اشاره اى به اينكه اثر كدام عامل مهمتر است نشده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍در اين آزمون تاكيد زيادى برزير نويس شكلها و متن خودرا بيازماييد در مبحث سرعت شد كه دور از انتظار نبود. ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ تعداد قابل توجهى از سوالات از متن و مطالب حفظى بود كه باز هم تاكيد مى كنم در درس شيمى خواندن دقيق متن بسيار حايز اهميت است.‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۷ فروردین۹۸)👇 با آرزوى سالى سرشار از موفقيت فرصت مرور دقيق استوكيومترى و حل مسايل را در تعطيلات از دست ندهيد. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,404تاریخ:1397/12/18 08 : 02 : 50
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷اسفند_۱۳۹۷ يازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربى 📚درس:#شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر :#روشنك_رضوى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى و دبير دبيرستانهاى شايستگان رازى-مرضيه-سما-مهرنامى-نداى آزادى... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٣٥درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد:١٧٧-١٧٩-١٨٠-١٨٣-١٨٨-١٩٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٧١-١٧٢-١٧٣-١٨٢-١٨٤-١٨٥-١٨٩-١٩٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٧٥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی منفى و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال١٧٥تركيب مناسبى از آنتالپى پيوند و قانون هس است سوال ١٨١تركيب خوبى از آنتالپى سوختن و مبحث گرماى ويژه است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ همانطور كه انتظار مى رفت اززيرنويس شكلها وخودرا بيازماييد مبحث سرعت چند سوال مطرح شد كه همه جملات موجود را پوشش داده است. در مبحث شيمى آلى هم در دو تست به يك مطلب (فرمول مولكولى بنزوييك اسيد) اشاره شد كه از نظر استاندارد طراحى سوال اگر اينطور نباشد بهتر است. ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۷ فروردین۹۸)👇 آزمون ٧فروردين بهترين فرصت براى مرور مطالب ترم اول از جمله توجه ويژه به استوكيومترى و مرور آن است. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,407تاریخ:1397/12/17 21 : 09 : 14
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_17اسفند_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی 📚درس: #آمار_و_احتمال 🗣تحلیلگر : #مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مؤلف کتاب آی کیو گاج درس ریاضیات گسسته و آمار و احتمال، طراح سوالات آزمونهای قلمچی و مرآت، دبیر دبیرستانهای حلی 10، علامه طباطبایی واحدهای ادونس و پاسداران، دبیرستان هدی ، آموزشگاه آگاهانه و .... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ تمامی سوالات آزمون در چارچوب کتاب درسی بوده و حدود 70 درصد از سوالات مشابه سوالات کنکورهای اخیر است. ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: سوالات 123، 124، 125، 126، 127، 128 و 129 سوالات رایجی بوده که احتمال اینکه سوالات کنکور مشابه آنها طرح شوند، بسیار زیاد است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ 123 ، 124 ، 128 و 129 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 121 ، 122 و 130 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست 121 یک سوال احتمال کل بوده که با توجه به اینکه دانش آموز محترم باید 4 حالا مختلف را در نظر بگیرد، کمی دشوار و وقت گیر است، اما ایده این سوال در اکثر کتابهای تست وجود دارد. تست 122، یک سوال به نسبت ساده از قانون بیز است، اما با توحه به اینکه ادبیات سوال کمی متفاوت است، می تواند برای دانش آموز محترم، چالش مختصری را ایجاد کند. سوال 130 نیز با توجه به اینکه دانش آموز گرامی، باید طول هر دسته را محاسبه کرده و دسته داده های اضافه شده را مشخص کرده و بعد از آن به محاسبه درصد فراوانی نسبی دسته چهارم بپردازد، سوالی وقت گیر بوده که می تواند در شرایط امتحانی، سوالی چالش برانگیز باشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تمامی تست ها استاندارد و مطابق با طرح درس مطرح شده در کتاب درسی می باشند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌از آنجایی که فصل آمار توصیفی، فصلی ساده تر از احتمال است، در این آزمون نیز سوالات مطرح شده از این مبحث در مقایسه با مبحث احتمال، سوالاتی ساده تر بود. همچنین می توان گفت که در صورتی که دانش آموز گرامی، بر سوالات این آزمون و دو آزمون قبلی کانون (که مباحث آنها، احتمال بود) مسلط باشند، با اکثر ایده های مهم این فصل آشنا شده و می تواند تسلط خوبی را بر مطالب این درس به دست آورند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (7 فروردین)👇 با توجه به اینکه آزمون بعدی. جمع بندی نیمسال اول است، به دانش آموزان گرامی توصیه می شود که تست هایی که در طول سال تحصیلی علامت دار کرده اند را مرور کنند تا با این کار، ضمن مرور مطالب ترم اول، بر سوالات آزمون نیز تسلط خوبی پیدا کنند. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,369تاریخ:1397/12/17 19 : 43 : 35
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷اسفند_۱۳۹۷ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربي 📚درس:#فيزيك 🗣تحلیلگر :#ليلا_مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و ../ دبير دبيرستان هاي كوشش واحد ادونس ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ..... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری ٤٠ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ٩٤-٩٦-١١٠-١٠٩-١١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده ٩١-٩٣-٩٦-١٠٠-١٠٢-١٠٤-١٠٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت ودليل ٩٥(برابري فشار هواي بيرون با فشار كيسه ) ٩٧(برابري فشار خارجي وارد بر قفسه سينه با فشار كل) ١١٠(ميزان جابجايي مايع در دو طرف لوله ) ١٠٧ رابطه معكوس سطح مقطع و تندي جريان هوا ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ با سلام خدمت دانش اموزان عزيزم با توجه شيوه جديد ازمون ها و طراحي ها، توصيه ميشود ، مطالب كاملا مفهومي تر كار شود و به فعاليت ها و تمرين هاي كتاب درسي دقيق تر توجه شود ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 هدف از اين ازمون تقويت و مرور اموخته ها هست بنابراين توصيه ميشود دانش اموزان عزيزم مروري بر ٣ فصل اول كتاب درسي داشته و سوالات اشتباه و چالشي ازمون هاي قبلي قلم چي را دوباره حل كنند به اميد موفقيت شما عزيزانم 🙏 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,923تاریخ:1397/12/17 19 : 42 : 14
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷اسفند_۱۳۹۷ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضي 📚درس:# فيزيك 🗣تحلیلگر :#ليلا_مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و .. / دبير دبيرستان هاي كوشش واحد ادونس ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ..... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٥٠ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٢٦-١٢٨-١٢٩-١٢٥-١١٨-١٢٢-١٢٤ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده١١١-١١٢-١١٣-١١٧-١١٨-١١٥ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٢٦-١٢٢-١٢٩-١٢٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دليل ١١٩ ( تركيب دو رابطه انبساط و گرما ) ١٢٢(توجه به انبساط حجمي مايع و ظرف و حجم اب بيرون ريخته شده ) ١٢٣( رابطه تغييرات چگالي) ١٢٩ ( تشخيص اينكه تمام يخ ذوب ميشود يا خير ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ با سلام خدمت دانش اموزان عزيزم با توجه شيوه جديد ازمون ها و طراحي ها، توصيه ميشود ، مطالب كاملا مفهومي تر كار شود و به فعاليت ها و تمرين هاي كتاب درسي دقيق تر توجه شود ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۷ فروردین۹۸)👇 هدف از اين ازمون تقويت و مرور اموخته ها هست بنابراين توصيه ميشود دانش اموزان عزيزم مروري بر ٣فصل اول كتاب درسي داشته و سوالات اشتباه و چالشي ازمون هاي قبلي قلم چي را دوباره حل كنند به اميد موفقيت شما عزيزانم 🙏 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,976تاریخ:1397/12/17 19 : 41 : 18
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷اسفند_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربي 📚درس:#فيزيك 🗣تحلیلگر :#ليلا_مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و../ دبير دبيرستان هاي كوشش واحد ادونس ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ..... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ٤٠درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٣٥-١٣٧-١٤٠-١٦٢-١٦٦-١٦٣ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٦- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٥٠- ١٤٦ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ١٣٩ ( توجه به اينكه نيروي عكس العمل نيروي مغناطيسي به اهنربا وارد ميشود ) ١٤٧ ( توجه به زاويه ٩٠ در نيروي مغناطيسي) ١٥٠ ( توجه به موازي بودن مقاومت R6 و معادل مقاومت هاي ٢.٣.٤.٥) ١٤٦ ( تركيب الكتريسيته جاري و مغناطيس ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ با سلام خدمت دانش اموزان عزيزم با توجه شيوه جديد ازمون ها و طراحي ها، توصيه ميشود ، مطالب كاملا مفهومي تر كار سود و به فعاليت ها و تمرين هاي كتاب درسي بيشتر توجه شود ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۷ فروردین۹۸)👇 هدف اين ازمون تقويت و مرور اموخته ها هست بنابراين توصيه ميشود دانش اموزان عزيزم مروري بر مطالب الكتريسيته ساكن و جاري داشته باشند و سوالات اشتباه و چالشي ازمون هاي قبلي قلم چي را دوباره حل كنند به اميد موفقيت شما عزيزانم🙏 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,585تاریخ:1397/12/17 19 : 40 : 21
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷اسفند_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضي 📚درس:# فيزيك 🗣تحلیلگر :#ليلا_مظلومي ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف كتاب تمام فيزيك ( الگو ) / طراح ازمون هاي مبتكران و . / دبير دبيرستان هاي كوشش واحد ادونس ، نمونه بشري ، ابوعلي سينا و ..... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ حدود ٥٥ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٣٣-١٣٥-١٣٧-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٧-١٤٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده١٣٢-١٣٤-١٣٣-١٣٦-١٥٠-١٣٦-١٤٨ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٣٥ (بدون دانستن نكته و مفهوم ) ١٤٢ ( بدون دانستن نكته و مفهوم ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت ودليل ١٣١( مفهوم كار در مغناطيس ) ١٣٧ ( مفهوم توان ) ١٤٣ ( توجه به اتصال كوتاه ) ١٤٧ ( توجه به عدم تاثير وضعيت ارماني بودن و نبودن مولد ) ١٤٢( تسلط به نمودار و شرايط بيشينه بودن توان خروجي مولد ) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ وجود نداشت تشكر از طراح محترم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ با سلام خدمت دانش اموزان عزيزم با توجه شيوه جديد ازمون ها و طراحي ها، توصيه ميشود ، مطالب كاملا مفهومي تر كار شود و به فعاليت ها و تمرين هاي كتاب درسي دقت و توجه خاصي شود ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۷ فروردین۹۸)👇 هدف اين ازمون تقويت و مرور اموخته ها هست بنابراين توصيه ميشود دانش اموزان عزيزم مروري بر مطالب الكتريسيته ساكن و جاري داشته باشند و سوالات اشتباه و چالشي ازمون هاي قبلي قلم چي را دوباره حل كنند به اميد موفقيت شما عزيزانم🙏 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,566تاریخ:1397/12/17 12 : 58 : 32
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۱۷اسفند_۱۳۹۷ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#دهم_تجربی 📚درس:#زیست 🗣تحلیلگر :#شاهین_راضیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مولف کتاب شهرکاج/همکارمولف و مولف در کتاب های هفت خوان مبتکران/ طراح سوالات قلم چی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۵۰ ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۳۱-۱۳۷-۱۴۰-۱۴۱- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۱۳۵-۱۳۷-۱۴۱-۱۴۴-۱۴۸-۱۵۳-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱۳۱-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۶-۱۳۹-۱۴۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۱۳۶-۱۳۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @Miladseraj ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ سلیقه طراح در این آزمون در چند تست مشاهده می شد. تست های منتخب از کتاب آبی جنبه آموزشی داشتن و جایی در یک آزمون که با هدف سنجش و ارزیابی فراهم شده بود، نداشت ‌‌‎‌‌‌‌‌ ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ کانال کانون @Kanoonir ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:4,004تاریخ:1397/12/17 12 : 29 : 26
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم تجربی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,570تاریخ:1397/12/17 12 : 28 : 44
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,494تاریخ:1397/12/17 12 : 27 : 49
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ دهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,128تاریخ:1397/12/17 12 : 26 : 29
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 پاسخ یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,170تاریخ:1397/12/17 12 : 05 : 14
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات یازدهم تجربی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:4,161تاریخ:1397/12/17 12 : 04 : 35
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات یازدهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,808تاریخ:1397/12/17 12 : 04 : 05
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات دهم تجربی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:3,828تاریخ:1397/12/17 12 : 03 : 35
توضیحات: 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات دهم ریاضی آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل application/pdf
تعداد بازدید:2,563تاریخ:1397/12/17 12 : 01 : 38
🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 سوالات و پاسخنامه آزمون امروز ۱۷ اسفند کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺 @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:2,914تاریخ:1397/12/15 18 : 42 : 36
🎁🌹🎁🌹🎁🌹🎁 📣📣📣📣📣📣📣 تحلیل های برتر از دید همراهان عزیز در آزمون سوم اسفند قلمچی ۱.محمدرضا فردوسی زاده🌠🌠🌠 زیست شناسی ۲.امیر مرادیان🌠🌠🌠 ریاضی تجربی یازدهم ۳.روشنک رضوی🌠🌠🌠 شیمی یازدهم 🎁🌹🎁🌹🎁🌹🎁 @Elmeruzkonkoor2
تعداد بازدید:6,411تاریخ:1397/12/04 16 : 21 : 16

توضیحات: تحلیل تست درس فیزیک آزمون سوم اسفند قلمچی یازدهم تجربی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:3,663تاریخ:1397/12/04 09 : 14 : 29
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳اسفند_۱۳۹۷ #کنکور_نظام_جدید 🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓 ☢️رشته: #تجربی 📚درس: #ریاضی_یازدهم 🗣تحلیلگر :#امیر_مرادیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 50 🌸👍 شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 93، 99. 92، 97، 103، 106، 98، 108و 109 📗تست های ساده و متوسط⬅️ 91 ساده:91،110 متوسط: 93،95،99، 100، 101 📗تست های متوسط رو به بالا ⬅️92، 96، 97، 102، 103، 106، ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 109،108،98 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor2 👈سروشsapp.ir / در تست 104 برای بهتر است صورت و مخرج را بر سینوس یا کسینوس تقسیم کنیم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل: 98: سوال ترکیبی خوبی است. حتما روش حل را در ذهن تان ثبت کنید ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 94: در این تیپ سوالات چون به راحتی با جایگذاری گزینه ها به صورت مستقیم جواب بدست می‌آید. در کنکور منسوخ شده و نمیاید. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ آزمون استاندارد و قابل قبول است. با توجه به اینکه مطالب مثلثات یازدهم محدود است به همین دلیل طراحی و تنوع تست در آن محدود میباشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ درباره استاد تحلیلگر: سابقه تدریس در مدارس برتر (علامه حلی_ فرزانگان_ سلام_ شاهد_ مبتکران راه اندیشه _ شایستگان و...) مدیر گروه دروس حسابان و ریاضی 11 و 12 تجربی در ریاضیات برتر ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی 👇 طبق برنامه زمان بندی تستها را در دو هفته تقسیم بندی و دو روز آخر برای جمع بندی و تکرار تستهای که مشکل داشتین. تمرین ها و مثالهای کتاب درسی و تستهای کنکور سال‌های گذشته (10سال اخیر) را حل کنید و بر آن ها مسلط شوید. موفق و پیروز باشید ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
تعداد بازدید:2,372تاریخ:1397/12/03 23 : 32 : 45
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۵بهمن_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربی 📚درس:#زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر :#حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ارشد آموزش زبان انگلیسی. مدرس دبیرستانها و اموزشگاه های کنکوری .موّلف و طراح سوال و تحلیلگر آزمونها. نویسنده و طراح کتاب چالش مکالمه زبان انگلیسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۸۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶۲ ۶۴ ۶۵ و کلوز تست ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۶۱ ۶۶ ۶۶ ۷۵ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۶۲ ۷۲ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۶۱ توجه به (for) که دوره ی زمانی را در حال کامل نشان میدهد. ۶۲ حضور قیدهای yet و ever ۶۴ دانش آموزان بابد هم به ترجمه توجه داشته باشند و هم به نقش دستوری (اتصال فعل به فعل) افعال. سپاس از طراحان این سوالات ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ۶۹ پیچیدگی در جمله و پیدا کردن رابطه بین depression و emotionaly که برای دانش آموزان سخت است. متن و سوالات متن بسیار ساده بود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ آزمون بسیار خوبی بود خصوصا واژگان و کلوز تست شاید کمی سخت گیری در متن میتوان گفت که صد دردصد شبیه به کنکور است. به هرحال از تیم طراحان و همکاران عزیز سپاس گزارم. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۷ اسفند)👇 برای صد شدن در زبان انگلیسی باید وقت گذاشت تمرین کرد و خوب مطالعه کرد. با برنامه ریزی دقیق و انتخاب منابع آموزشی کامل مبتوان به درصد دلخواه در آزمون بعدی و همچنین در کنکور سرلسری رسید. روزانه حداقل ۴۵ دقیقه برای زبان انگلیسی وقت بگذارید تا جابجایی رشته و دانشگاه را به خوبی حس کنید. زبان انگلیسی از آنچه که فکر میکنید راحت تر است. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,185تاریخ:1397/12/03 23 : 31 : 25
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۵بهمن_۱۳۹۷ #دهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی_تجربی 📚درس: #زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر : #حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ارشد آموزش زبان انگلیسی. مدرس دبیرستانها و اموزشگاه های کنکوری .موّلف و طراح سوال و تحلیلگر آزمونها. نویسنده و طراح کتاب چالش مکالمه زبان انگلیسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۶۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۴۳ ۴۳ کلوز تست ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۴۱ ۴۲ ۴۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۴۳ ۴۴ ۴۸ ۵۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۴۳ تست بسیار حرفه ای گزینش شده است. ۴۴ دانستن ترکیب mass graves در معنی گورهای گروهی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ نداشت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ آزمون بسیار خوب و سخت گزینش شده بود دستمریزاد به طراحان خصوصا در طرح کلوز تست که حسابی نفس گیر بود. ‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۷ اسفند)👇 همبشه با دانش آموزانم گفته ام برای صد شدن در زبان انگلیسی باید وقت گذاشت تمرین کرد و خوب مطالعه کرد. با برنامه ریزی دقیق و انتخاب منابع آموزشی کامل مبتوان به درصد دلخواه در آزمون های بعدی و همچنین در کنکور سراسری رسید. زبان انگلیسی یکی از مهمترین دروس عمومی است کم توجهی به آن اسیب بدی همراه دارد. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,010تاریخ:1397/12/03 22 : 37 : 00
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۵بهمن_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی 📚درس:#زبان_انگلیسی 🗣تحلیلگر :#حمید_بخشیان ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: ارشد آموزش زبان انگلیسی. مدرس دبیرستانها و اموزشگاه های کنکوری .موّلف و طراح سوال و تحلیلگر آزمونها. نویسنده و طراح کتاب چالش مکالمه زبان انگلیسی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۹۰ درصد ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۶۱ ۶۳ ۶۴ ۶۵ متن دوم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۷۱ ۷۹ ۸۰ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۶۱ ۶۲ ۶۹ ۷۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ۶۱ انتخاب گزینه صحیح برای دانش آموز کمی زمان بر است بدلیل حضور قید های معروف زمان حال کامل. ۶۴ دانستن هم آیند make با habit که ترکیب عادت کردن را میسازد. ۶۵ واژه climb خوب مطرح شده بود سپاس از طراحان این سوالات ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ سوالات ۶۶ و ۶۸ هردو ساختار مجهول دارند و یازدهمی ها با مجهول اشنا نیستند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ آزمون بسیار خوبی بود خصوصا گرامر و متن ها با کمی سخت گیری و پراکندگی بیشتر میتوان سوالات خوبی مطرح نمود. بازهم از طراحان قسمت زبان انگلیسی بسیار سپاس گزارم که خردمندانه همه ی جوانب را مدنظر دارند ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (17 اسفند )👇 برای صد شدن در زبان انگلیسی باید وقت گذاشت تمرین کرد و خوب مطالعه کرد. با برنامه ریزی دقیق و انتخاب منابع آموزشی کامل مبتوان به درصد دلخواه در آزمون بعدی و همچنین در کنکور سرلسری رسید. روزانه حداقل ۴۵ دقیقه برای زبان انگلیسی وقت بگذارید تا جابجایی رشته و دانشگاه را به خوبی حس کنید. زبان انگلیسی از آنچه که فکر میکنید راحت تر است. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,121تاریخ:1397/12/03 22 : 35 : 07

توضیحات: تحلیل تست ۸۴ حسابان۱ رشته ریاضی یازدهم تحلیلگر استاد عرفان صادقی @Elmeruzkonkoor2
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:1,723تاریخ:1397/12/03 22 : 21 : 43
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۵بهمن_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#رياضى 📚درس:#شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر :#روشنك_رضوى ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى و دبير دبيرستانهاى مرضيه ،شايستگان رازى، سما،مهرنامى نوين،نداى آزادى و..... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️حدود ٥٠درصد سوالات مشابه سوالات كنكور سراسرى بود و سوال ١٨٨ مشابه سوال مطرح شده در مبحث قانون هس در كنكور ٩٧ است با اندكى تغيير ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ١٨٢-١٨٥-١٨٨-١٩٠-١٩٢-١٨٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٨١-١٨٧-١٨٩-١٩١-١٩٢-١٩٥-١٩٦-١٩٩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٩٤-١٨٣ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ١٩٠تركيب خوبى از قانون هس و استو كيومترى مى باشد سوال ١٩٣بهتر است اين دسته سوالات كه پرتكرار هم هستند با رسم نمودار به پاسخ برسيد كه كمترين احتما ل خطا باشد. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️درسوال ١٩٤بدون توجه به يك مول گاز آب بايد مقدار ١٣٤كيلو ژول انرژى براى توليد يك مول گاز هيدروژن در نظر گرفته شود. درسوال١٩٨ به جدول آنتالپى پيوندبراى گزينه ٣نياز بود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍آزمون در كل از سطح خوبى برخوردار بود اغلب سوالات توانسته بودند نكات كتاب را پوشش دهند. ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۷ اسفند )👇 در آزمون بعدى مبحث اضافه شده شامل محاسبه كمى سرعت نيست پس در عوامل موثر بر آهنگ واكنش به زيرنويس شكلها و متن خودرا بيازماييد توجه زيادى داشته باشيد. موفق و سربلند باشيد. ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:3,861تاریخ:1397/12/03 22 : 11 : 42
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳اسفند_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣️🍃♡🍂❣️ ♡🍃❣️ ‌‌☢️رشته:#تجربی 📚درس:#فیزیک 🗣تحلیلگر :#مهندس_واثقی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: - مدرس فیزیک کنکور در موسسات و مدارس تهران - طراح ازمون ماز ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 70 ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 154 - 157 - 162 - 168 - 171 - 172 - 174 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ 152-153-155-156-161-164-166-169 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 157- 159- 160- 169 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ تست 157 : با ایده گرفتن از تمرین اخر فصل کتاب درسی سوال استاندارد و مناسبی طرح شده که احتمال اینکه سوالی با چنین شکل و شمایل در کنکور هم بیاید بسیار زیاد است !! تست 160 : این سوال ترکیبی از فصل اول و فصل سوم میباشد که سوالی جدید با ایده جذاب است ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ تست 167 : چون مبحث قانون دوم نیوتن و محاسبه شتاب در کتاب فیزیک 3 بیان شده است ازینرو مناسب بود این سوال برای یازدهمی ها طرح نشود ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ازمون مناسب و استانداردی بود و بیشتر سوالات از تمرین های کتاب درسی و کنکور های قبلی ایده گرفته بود که مناسب ترین شیوه جهت طراحی همین است و در ازمون چند سوال ترکیبی جالب نیز وجود داشت که چالش خوبی برای ذهن دانش اموز بود و هم چنین چند سوال راحت ولی با محاسبات نسبتا زیاد نیز در ازمون دیده شد دقیقا شبیه کنکور سراسری ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۷ اسفند)👇 ابتدا مطالعه دقیق کتاب و درسنامه ای مناسب و سپس تست زنی (حتما تست ها مطابق تمرین های کتاب و تست های کنکور باشد ) ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,214تاریخ:1397/12/03 22 : 10 : 21
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_3 اسفند_۱۳۹۷ #کنکور_نظام_جدید 🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓🌀🎓 ☢️رشته: #تجربی 📚درس: #زیست_شناسی_2 🗣تحلیلگر : #دکتر_محمدرضا_فردوسی_ زاده ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @zistshow👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 🌸👍 تست هایی که از نظر سطح و سبک و طرح موضوعی شباهت زیادی با سؤال های کنکور سراسری دارند : 135-141-143-144-145-146-147-148-149 🔴 بنابراین حدود نیمی از سؤال ها از جنس سؤال های کنکورسراسری ارزیابی می شوند. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ آزمون 3 اسفند در یک نگاه عبارتست از : مجموعه سؤال های "ساده و متوسط زیبا و پرمحتوی" بطوریکه در این آزمون بیشتر سوال ها در سطح ساده یا متوسط طراحی شده بودند. تست های ساده : 131-132-133-134-136-137-138-139-140-142 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 147-148-149 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ‼️تست های دام دار 🕸 ⬅️ 144-146-147-148 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍️ هرچند برخلاف آزمون های گذشته، سؤال های ترکیبی زیادی در این آزمون مشاهده نشد اما بویژه سؤال های مربوط به فصل تولیدمثل به خوبی تدوین شده و حاوی نکات آموزشی جالبی بودند. توصیه می شود برای آزمون بعدی، برای بررسی و تحلیل سؤال های این آزمون زمان کافی اختصاص دهید. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس زیست شناسی پایه دوازدهم در مدارس نمونه دولتی و غیر دولتی تهران مدرس پروازی و سرگروه تیم زیست شناسی مؤسسه فاروس طاها ارائه کننده DVD های بی نظیر آموزشی و مشاوره تحصیلی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی(17 اسفند)👇👇👇 دانش آموزان عزیز: 1- با توجه به تکرار بخش قابل توجهی از محتوای آزمون های قبل در ایستگاه آزمونی بعد (60درصد تست های آزمون بعد مربوط به مطالب آزمون قبلی است)، حل و بررسی تست های این آزمون و آزمون گذشته ( 19 بهمن و 3 اسفند) ضروریست! 2_ توجه و تمرکز بر "متن كتاب درسي و شکل ها " و فعاليت ها و تمرينات آن به جای مطالعه جزوات و مانند آن (توصیه می شود متن کتاب درسی را بصورت فعال بارها مطالعه کنید و نکاتی که در خلال حل تست ها می یابید در حاشیه کتاب درسی یادداشت کنید همچنین 👈علاوه بر محتوای آزمون، مباحث دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی نیز مورد توجه قرار گیرد) 3- جمع بندی مطالب بویژه در روزهای چهار و پنج شنبه منتهی به آزمون با تحلیل تست ها و مرور یادداشت های کلاسی و دوره نکات مهم به افزایش آمادگی شما کمک بسیاری خواهد کرد.🙏 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇👍╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👍
تعداد بازدید:3,154تاریخ:1397/12/03 21 : 45 : 10
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۵بهمن_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#ریاضی 📚درس:#حسابان۱ 🗣تحلیلگر :#عرفان_صادقی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مدرس و مولف فیلم های آموزشی سایت کانون،طراح آزمون های آزمایشی قلم چی،مدرس دبیرستان ها و آموزشگاه های معتبر شهرهای تهران ، اراک و ... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ 70 ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: 81,82,83,84,86,88,89,93 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده و متوسط⬅️ 81,82,83,85,91,92,93,94,95,96 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های متوسط رو به بالا⬅️ 84,86,88,89,97,98,99,100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ 87,90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ 84,86,88,96,97 84:در حل معادلات لگاریتمی توجه به دامنه لگاریتم بسیار مهم است،که در این تست توسط طراح لحاظ شده و برای دانش آموزانی که به دامنه توجه نمی کنند ، جواب غلط در گزینه ها قرار داده شده است.(دام آموزشی) 88:تست ترکیبی از حل معادله به روش هندسی و نمودار قدر مطلق و لگاریتم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ 90:محاسبات طولانی و زمان بر و توجه بیش از اندازه به مفهوم دامنه در حل معادلات لگاریتمی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ شاگردای خوبم خسته نباشید،آزمون استاندارد و مطابق با تست های کنکور بود و در سه سطح ساده ، متوسط و دشوار تست داشتیم. اگر به اندازه کافی تست زده بودین و به تمرین ها و مطالب کتاب درسی توجه کرده باشین ، به نظرم تست های 81 تا 86 و همچنین تست های 88 و 89 و 91 تا 96 و 99 و 100 باید براتون تکراری بوده باشه. تست 87 بسیار زیبا و برای حلش نیاز به یک کوچولو خلاقیت داشتین.😊 تست 90 رو نمی پسندم.اما بدونید که طراحان محترم با شما سر جنگ ندارن و هدفشون کمک به شماست.😊 مثل همین تست 90 ، حتما تحلیلش کنید و خوب به نکاتش و ریزکاریاش توجه کنید. اگر کمتر از ۱۰ تا تست درست داشتید به خودتون کم لطفی کردین.😕 در آخر از زحمات همکارانم در طراحی تست ها سپاسگذارم و بهشون خسته نباشید میگم.🌺 ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۷ اسفند)👇 قبل از هرکاری برای آزمون بعد ، تست های آزمون امروز رو یکبار دیگه حل کنید و تحلیل آزمون رو خیلی خوب انجام بدید. توصیه همیشگی توجه به تمرین های کتاب درسی و در ابتدا حل تست های استاندارد و بعد از اون تست های تالیفی هستش. مباحثی که قرار از فصل مثلثات در آزمون بعد داشته باشید ، مباحث مهم و همیشگی تست های کنکور هستن.(بدست آوردن نسبت های مثلثاتی برخی زوایا و توابع مثلثاتی) ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,883تاریخ:1397/12/03 20 : 49 : 18
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۵بهمن_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربى 📚درس:# شيمى_يازدهم 🗣تحلیلگر :#روشنک_رضوی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: كارشناس ارشد نانو شيمى و دبير دبيرستانهاى مرضيه،شايستگان رازى،سما،مهرنامى نوين،نداى آزادى و... ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ بيش از٤٠درصد سوالات قابل طرح در كنكور سراسرى هستند از جمله سوالات ١٩٢-١٩٤-١٩٨-٢٠٠-٢٠١-٢٠٩ ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ ١٩١-١٩٥-١٩٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٩-٢١٠ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ١٩٩-٢٠١-٢٠٧ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ٢٠٩و ١٩٤تركيب خوبى از استوكيومترى و قانون هس ميباشد كه مى توان به آسانى با تناسب در زمانبندى مناسب حل شود. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️سوال٢٠٢را مى توان در بودجه بندى فصل يك در نظر گرفت و خارج از بودجه بندى اين آزمون حساب مى شود زيرا هدف از شيمى آلى در اين بخش شناخت گروههاى عاملى است. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ آزمون از نظر استاندارد از سطح خوبى برخوردار بود و از هر سه سطح ساده ،متوسط و دشوار ديده مى شد. ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۷ اسفند)👇 در آزمون بعدى با توجه به اينكه در مبحث سرعت هنوز به مقدار كمى سرعت نمى رسيم بايد به متن زيرنويس شكلها توجه ويژه داشته باشيد . ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:1,858تاریخ:1397/12/03 20 : 19 : 54
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_۳اسفند_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته:#تجربی 📚درس:#زیست_دهم 🗣تحلیلگر :#دکتر_حسین_پارسا ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️۳ خط درباره استاد تحلیلگر: مبتکر آموزش صفر تا صد زیست شناسی به روش تصویر سازی ذهنی (PBL)،مدرس دبیرستانهای برتر کشور،طراح آزمون های آزمایشی ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor👈تلگرام t.me/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📊درصد میزان شباهت سوالات این آزمون به سوالات آزمون کنکور سراسری⬅️ ۷۰% ┅─═ঊঈ🌸🎀🌸ঊঈ═─┅ شماره تست هایی که احتمال طرح آنها در کنکور سراسری زیاد می باشد: ۱۳۱\۱۳۵\۱۳۹\۱۴۳\۱۴۷ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📗تست های ساده⬅️ اکثر تست ها ساده بودند بخصوص تست های شماره ۱۳۲ ۱۳۷ ۱۴۹ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📕تست های دشوار⬅️ ۱۳۱ ۱۳۵ ۱۴۴ ۱۴۶ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ @elmeruzkonkoor 👈سروشsapp.ir/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👏تست های چالشی مثبت و دلیل⬅️ سوال ۱۳۹: تیپ جدیدی از سوالات که جدیدا مد شده😎،تمام موارد صحیح است و احتیاج به تسلط بالای دانش آموز نسبت به گزینه ها را دارد. سوال ۱۴۳ : مقایسه دستگاه تنفس جانوران مختلف،و ارتباط آن به اسکلت جانوران ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📛تست های چالشی منفی و دلیل⬅️ به نظر بنده این آزمون تست چالشی منفی نداشت. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ارتباط با ادمین های کانال در تلگرام و سروش @elmeruz_admin ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ─━═ 🌸 ═━─؛ 🗣سخن آخر تحلیلگر درباره این آزمون✍ آزمون از نظر محتوای آموزشی و نحوه چینش سوالات بسیار عالی کار شده بود،همچنین نکات شکل های کتاب درسی مانند آزمونهای گذشته امده بود. ‌‌‎‌‌‌‌‌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❇️ توصیه استاد برای آزمون بعدی (۱۷ اسفند)👇 با سلام به تمامی دانش آموزان عزیز با توجه به رویه جدید آزمونها و سوالات،طراحان محترم بیشتر به فعالیتهای کتاب و اشکال کتاب توجه ویژه ای دارند پس توصیه میشود تمام فعالیت های کتاب و شکل ها را بررسی کنید و حدامکان تست های اموزشی و تالیفی بزنید. پیروز و سربلند باشید🌹 ‌‌‌ -------*‌‌l 🍃🥗🍃l*------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 💢معرفی ┏━━🌺🍃✋🍃🌺━━┓ اینستاگرام کلاسینو Classino_com ┗━━🌺🍃🤚🍃🌺━━┛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👇╲▂▂▂▂ 🔆🔆 ▂▂▂▂╱👇
تعداد بازدید:2,490تاریخ:1397/12/03 19 : 58 : 14
📈📊📉📊📈📊📉📊 🛑تحلیل آزمون های آزمایشی با اساتید مطرح کشور #آزمون_قلمچی_3اسفند_۱۳۹۷ #یازدهم_نظام_جدید ❣🍃♡🍂❣ ♡🍃❣ ‌‌☢رشته: #ریاضی 📚درس: #آمار_احتمال 🗣تحلیلگر : #مرتضی_فهیم_علوی ▬▬▬▬▬▬