لوگو کانال دهم انسانی کانون

دهم انسانی کانون (kanoonten) 27 شهریور 1399 18:38:51

تعداد
اعضا
تعداد
مطالب
میانه
بازدید هر مطلب
بیشترین
بازدید هر مطلب
کمترین
بازدید هر مطلب
نسبت بازدید به
تعداد اعضا
700
0
177
0
8,571
2
88,811
1
880
0
1,224.4 %
0.00

تگ ها در حال بارگزاری می باشند لطفا اندکی صبر نمایید

پربازدیدترین مطالب کانال دهم انسانی کانون

تعداد بازدید:88,811تاریخ:1395/08/01 21 : 33 : 06
🔴 قابل توجه دانش آموزان دهم متوسطه ❗️ دانلود ⬇️ یک فصل نمونه از کتاب های دهم متوسطه کانون در لینک های زیر: 📔 پرتکرار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/GZv5c0 📖 کتاب کار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/xIyNOX 📖 کتاب کار فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/jkuir4 📚 جامع دینی دهم ↗️ goo.gl/s0RRxp 📘 آبی ریاضی دهم ↗️ goo.gl/WM8Xgc 📚 جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی ↗️ goo.gl/NOuCM6 📚 جامع عربی دهم انسانی ↗️ goo.gl/OLNMzz 📚 جامع منطق دهم انسانی ↗️ goo.gl/79DMVl 📚 جامع جامعه ‌شناسی دهم انسانی ↗️ goo.gl/zs2DzE 📚 جامع جغرافیای ایران (همه‌ی رشته‌ها) ↗️ goo.gl/GBX4KL 📘 آبی ریاضی دهم انسانی ↗️ goo.gl/ftqRSX 📚 جامع اقتصاد دهم انسانی ↗️ goo.gl/gQmjPz 📘 آبی فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/Vy6O8E 📘 آبی فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/wsVgrm 📖 کار شیمی دهم ↗️ goo.gl/NMQSeL 📘 آبی شیمی دهم ↗️ goo.gl/NIu5fL 📖 کار زیست دهم ↗️ goo.gl/VyIBf6 📘 آبی زیست دهم ↗️ goo.gl/9vGKPu 📚 جامع عربی دهم ↗️ goo.gl/dI5MhX
تعداد بازدید:88,811تاریخ:1395/07/26 13 : 31 : 20
🔴 قابل توجه دانش آموزان دهم متوسطه ❗️ دانلود ⬇️ یک فصل نمونه از کتاب های دهم متوسطه کانون در لینک های زیر: 📔 پرتکرار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/GZv5c0 📖 کتاب کار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/xIyNOX 📖 کتاب کار فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/jkuir4 📚 جامع دینی دهم ↗️ goo.gl/s0RRxp 📘 آبی ریاضی دهم ↗️ goo.gl/WM8Xgc 📚 جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی ↗️ goo.gl/NOuCM6 📚 جامع عربی دهم انسانی ↗️ goo.gl/OLNMzz 📚 جامع منطق دهم انسانی ↗️ goo.gl/79DMVl 📚 جامع جامعه ‌شناسی دهم انسانی ↗️ goo.gl/zs2DzE 📚 جامع جغرافیای ایران (همه‌ی رشته‌ها) ↗️ goo.gl/GBX4KL 📘 آبی ریاضی دهم انسانی ↗️ goo.gl/ftqRSX 📚 جامع اقتصاد دهم انسانی ↗️ goo.gl/gQmjPz 📘 آبی فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/Vy6O8E 📘 آبی فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/wsVgrm 📖 کار شیمی دهم ↗️ goo.gl/NMQSeL 📘 آبی شیمی دهم ↗️ goo.gl/NIu5fL 📖 کار زیست دهم ↗️ goo.gl/VyIBf6 📘 آبی زیست دهم ↗️ goo.gl/9vGKPu 📚 جامع عربی دهم ↗️ goo.gl/dI5MhX
تعداد بازدید:88,811تاریخ:1395/07/26 12 : 59 : 26
🔴 قابل توجه دانش آموزان دهم متوسطه ❗️ دانلود ⬇️ یک فصل نمونه از کتاب های دهم متوسطه کانون در لینک های زیر: 📔 پرتکرار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/GZv5c0 📖 کتاب کار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/xIyNOX 📖 کتاب کار فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/jkuir4 📚 جامع دینی دهم ↗️ goo.gl/s0RRxp 📘 آبی ریاضی دهم ↗️ goo.gl/WM8Xgc 📚 جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی ↗️ goo.gl/NOuCM6 📚 جامع عربی دهم انسانی ↗️ goo.gl/OLNMzz 📚 جامع منطق دهم انسانی ↗️ goo.gl/79DMVl 📚 جامع جامعه ‌شناسی دهم انسانی ↗️ goo.gl/zs2DzE 📚 جامع جغرافیای ایران (همه‌ی رشته‌ها) ↗️ goo.gl/GBX4KL 📘 آبی ریاضی دهم انسانی ↗️ goo.gl/ftqRSX 📚 جامع اقتصاد دهم انسانی ↗️ goo.gl/gQmjPz 📘 آبی فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/Vy6O8E 📘 آبی فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/wsVgrm 📖 کار شیمی دهم ↗️ goo.gl/NMQSeL 📘 آبی شیمی دهم ↗️ goo.gl/NIu5fL 📖 کار زیست دهم ↗️ goo.gl/VyIBf6 📘 آبی زیست دهم ↗️ goo.gl/9vGKPu 📚 جامع عربی دهم ↗️ goo.gl/dI5MhX
تعداد بازدید:88,811تاریخ:1395/06/20 20 : 41 : 13
🔴 قابل توجه دانش آموزان دهم متوسطه ❗️ دانلود ⬇️ یک فصل نمونه از کتاب های دهم متوسطه کانون در لینک های زیر: 📔 پرتکرار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/GZv5c0 📖 کتاب کار فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/xIyNOX 📖 کتاب کار فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/jkuir4 📚 جامع دینی دهم ↗️ goo.gl/s0RRxp 📘 آبی ریاضی دهم ↗️ goo.gl/WM8Xgc 📚 جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی ↗️ goo.gl/NOuCM6 📚 جامع عربی دهم انسانی ↗️ goo.gl/OLNMzz 📚 جامع منطق دهم انسانی ↗️ goo.gl/79DMVl 📚 جامع جامعه ‌شناسی دهم انسانی ↗️ goo.gl/zs2DzE 📚 جامع جغرافیای ایران (همه‌ی رشته‌ها) ↗️ goo.gl/GBX4KL 📘 آبی ریاضی دهم انسانی ↗️ goo.gl/ftqRSX 📚 جامع اقتصاد دهم انسانی ↗️ goo.gl/gQmjPz 📘 آبی فیزیک دهم ریاضی ↗️ goo.gl/Vy6O8E 📘 آبی فیزیک دهم تجربی ↗️ goo.gl/wsVgrm 📖 کار شیمی دهم ↗️ goo.gl/NMQSeL 📘 آبی شیمی دهم ↗️ goo.gl/NIu5fL 📖 کار زیست دهم ↗️ goo.gl/VyIBf6 📘 آبی زیست دهم ↗️ goo.gl/9vGKPu 📚 جامع عربی دهم ↗️ goo.gl/dI5MhX
تعداد بازدید:32,533تاریخ:1395/06/16 21 : 49 : 12

🔴🔴🔴 نسل جدید کتاب های کانون 🔷🔷🔷 کتاب های جامع 🔶🔶🔶 📚📘 معرفی کتاب جامع زبان انگلیسی دهم متوسطه در لینک زیر: ↗️ http://www.kanoonbook.ir/index.php/store/book/692 📗📘📙📔📒 سایت فروش کتاب کانون کلیه کتاب های دهم متوسطه کانون از روز پنج شنبه این هفته قابل پیش خرید از طریق سایت فروش کتاب کانون تحویل کتاب ها 15 روز بعد پس از تولید کتاب انجام خواهد شد.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.kanoonbook.ir/index.php/store/book/692
تعداد بازدید:29,322تاریخ:1396/05/18 15 : 27 : 08

https://t.me/kanoonir_10e با عرض سلام خدمت دانش آموزان جدید پایه ی دهم از این لحظه به بعد تمامی فعالیت های این کانال به آدرس فوق انتقال پیدا می کند لازم به ذکر است تمامی مطالب و نکات این کانال نیز به آدرس جدید منتقل شده است.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://t.me/kanoonir_10e
تعداد بازدید:27,884تاریخ:1395/06/16 21 : 46 : 48

توضیحات: نسل جدید کتاب های کانون فرهنگی آموزش
ارسال عکس
تعداد بازدید:26,271تاریخ:1396/05/10 11 : 30 : 23
#مشاوره_تکمیلی ((میزان خواب مناسب در شب)) بدن شما برای بهتر کار کردن به میزان مشخصی خواب در شبانه روز نیاز دارد. در صورتی که نتوانید به میزان لازم بخوابید، کم خوابی شما افزایش می‌یابد؛ انگار که بیشتر از میزان پس‌انداز خود خرج کنید. نیاز به خواب در افراد جامعه مانند بسیاری از ویژگی‌های فردی مثل قد و هوش متفاوت است. بسیاری از متخصصان بر این باورند که تقریبا همه مردم به حداقل 7 تا 8 ساعت خواب شبانه نیاز دارند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. این معیاری خوب برای متوسط افراد در جامعه است. طبیعی است که بخواهید بدانید نیاز شخص شما چقدر است؛ بهترین روش برای محاسبه میزان نیازتان به خواب این است که به حرف بدن خود گوش دهید. این نکته را بدانید که بدن افراد با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد و می‌تواند نیاز بدن شما برای خواب شبانه با شخص دیگری متفاوت باشد. پس برای یافتن ساعت خواب مناسب به هیچ وجه خود را با دیگران مقایسه نکنید؛ حتی به ندرت دیده شده که افرادی تنها به 4 تا 6 ساعت خواب شبانه احتیاج دارند. شما باید این نکته را نیز بدانید که خوابیدن نه تنها برای بدن ضروری است بلکه یکی از عناصر اساسی برای سلامتی کامل است. اگر در طول شب به مقدار کافی بخوابید: - در طول روز احساس خستگی نمی‌کنید. _ بی‌دلیل عصبانی نمی‌شوید. - مشکلی در متمرکز کردن فکر خود ندارید. و به طور کلی حالت خوبی دارید. موفق و سربلند باشید.
تعداد بازدید:25,844تاریخ:1395/06/16 21 : 46 : 20

📚📘 معرفی کتاب کار زیست شناسی 1 دهم متوسطه در لینک زیر: ↗️ http://www.kanoonbook.ir/index.php/store/book/686 📗📘📙📔📒 سایت فروش کتاب کانون کلیه کتاب های دهم متوسطه کانون از روز پنج شنبه این هفته قابل پیش خرید از طریق سایت فروش کتاب کانون تحویل کتاب ها 15 روز بعد پس از تولید کتاب انجام خواهد شد.
توضیحات:
ارسال لینک به آدرس: https://www.kanoonbook.ir/index.php/store/book/686
تعداد بازدید:24,123تاریخ:1395/06/16 21 : 45 : 40

توضیحات: 📚📘 معرفی کتاب کار زیست شناسی 1 دهم متوسطه
ارسال عکس

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال دهم انسانی کانون

مطالب استفاده شده از دیگر کانال ها در کانال دهم انسانی کانون

شناسنه کانالعنوانتعداد پیامتوضیحات
@kanoontenدهم انسانی کانون3نمایش این کانال

مطالب فوروارد شده کانال دهم انسانی کانون

لازم به ذکر است این جدول بر اساس کانال های مانیتور شده است

شناسنه کانالعنوانتعداد پیام
@kanoonir_10eکانال دهم انسانی کانون160
@kanoontenدهم انسانی کانون3