لوگو کانال گزینه دو - دوره دوم متوسطه

گزینه دو - دوره دوم متوسطه (G2_motevasete2) 27 مرداد 1398 08:30:24

🎯 کانال رسمی موسسه آموزشی - فرهنگی گزینه دو ✅ ویژه پایه های دهم و یازدهم ☎️ روابط عمومی : 02122688011 - 02122239392 💬 پیامک : 20000316 💻 پایگاه اینترنتی : www.gozine2.ir 👨‍💻 ارتباط با ادمین : @gozine2admin

تعداد
اعضا
تعداد
مطالب
میانه
بازدید هر مطلب
بیشترین
بازدید هر مطلب
کمترین
بازدید هر مطلب
نسبت بازدید به
تعداد اعضا
33
0
14,451
82
2,841
-310
36,302
272
1
-4
8,609.1 %
-9.39

تگ ها در حال بارگزاری می باشند لطفا اندکی صبر نمایید

پربازدیدترین مطالب کانال گزینه دو - دوره دوم متوسطه

تعداد بازدید:36,302تاریخ:1397/03/15 14 : 22 : 02

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,302تاریخ:1397/03/13 17 : 55 : 40

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,302تاریخ:1397/03/11 11 : 41 : 03

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,302تاریخ:1397/03/09 16 : 47 : 40

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:36,302تاریخ:1397/03/08 15 : 39 : 50

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:33,099تاریخ:1396/11/02 22 : 42 : 23

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,829تاریخ:1397/03/18 13 : 07 : 31

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,829تاریخ:1397/03/27 10 : 34 : 52

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,829تاریخ:1397/03/24 17 : 18 : 21

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس
تعداد بازدید:30,829تاریخ:1397/03/22 12 : 49 : 36

توضیحات: 🌟 تا کنکور 98 با مطالب آموزشی و مشاوره ای در کنار شما خواهیم بود. ✅ این کانال را به دوستانتان معرفی کنید 😉 💫 این یکسال را حتما با ما باشید. 🎯 گزینه دو؛ راهی نو، آینده ای روشن ▫️▫️▫️ 🔶 @G2_konkur
ارسال عکس

پربازدیدترین مطالب این هفته کانال گزینه دو - دوره دوم متوسطه

تعداد بازدید:7,825تاریخ:1398/05/20 15 : 23 : 07

توضیحات: ⁉️ ۲۰ پرسش مهم برای انتخاب رشته آرشیو مشاوره های انتخاب رشته 🌐 bit.ly/2OJUBzX #انتخاب_رشته ▫️▪️▫️▪️▫️ 🆔 @gozine2
ارسال عکس
تعداد بازدید:6,286تاریخ:1398/05/23 19 : 09 : 45

توضیحات: ✅ خدمات گوناگون سامانه رایگان انتخاب رشته گزینه دو 🔸نرم افزار انتخاب رشته (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۸) 🌐 https://er.gozine2.ir/Applicant 🔸نرم افزار آخرین قبولی های دانشگاه سراسری (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۷) 🌐 https://student.gozine2.ir/FieldStatistic 🔸آزمون رغبت سنجی تحصیلی و شغلی 🌐 https://er.gozine2.ir/HollandTest 🔸نمونه کارنامه های داوطلبان کنکور ۹۷ 🌐 https://student.gozine2.ir/KonkurResult/Index?Mode=Reshte 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1454 🔸دفترچه انتخاب رشته تفکیک شده بر اساس رشته ها (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۸) 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1483 🔸لیست دانشگاه های کشور بر اساس استان (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۸) 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1485 🔸 معرفی دانشگاه ها 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1455 🔸فیلم ها و مقالات مشاوره ای انتخاب رشته 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1480 #انتخاب_رشته ▫️▪️▫️▪️▫️ 🔸 @gozine2
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:6,051تاریخ:1398/05/20 15 : 27 : 07

توضیحات: ✅ خدمات گوناگون سامانه رایگان انتخاب رشته گزینه دو 🔸نرم افزار انتخاب رشته (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۸) 🌐 https://er.gozine2.ir/Applicant 🔸نرم افزار آخرین قبولی های دانشگاه سراسری (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۷) 🌐 https://student.gozine2.ir/FieldStatistic 🔸آزمون رغبت سنجی تحصیلی و شغلی 🌐 https://er.gozine2.ir/HollandTest 🔸نمونه کارنامه های داوطلبان کنکور ۹۷ 🌐 https://student.gozine2.ir/KonkurResult/Index?Mode=Reshte 🔸معرفی رشته های دانشگاهی 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1454 🔸دفترچه انتخاب رشته تفکیک شده بر اساس رشته ها (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۸) 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1483 🔸لیست دانشگاه های کشور بر اساس استان (مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته در سال ۹۸) 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1485 🔸 معرفی دانشگاه ها 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1455 🔸فیلم ها و مقالات مشاوره ای انتخاب رشته 🌐 https://article.gozine2.ir/viewtopic/1480 #انتخاب_رشته ▫️▪️▫️▪️▫️ 🔸 @gozine2
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:5,276تاریخ:1398/05/24 14 : 04 : 53

توضیحات: ❌مهلت انتخاب رشته ۹۸ به مدت ۴۸ ساعت تمدید شد! 🔻براین اساس، داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ مردادماه مهلت دارند پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته، پیوست‌های آن و اصلاحات رشته‌محل‌ها برای درج ۱۵۰ کدرشته‌محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند @gozine2
فرمت فایل video/mp4
تعداد بازدید:4,999تاریخ:1398/05/26 15 : 13 : 04

توضیحات: 🎯 تنها سامانه به روز انتخاب رشته بر اساس دفترچه های سال ۹۸ 🔸در این سامانه دفترچه راهنمای انتخاب رشته تمامی گروه های آزمایشی «ریاضی، انسانی، تجربی، زبان، و هنر» در نرم‌افزار انتخاب رشته رایگان گزینه دو، بروز رسانی شده است و کلیه خروجی های نرم افزار اصلی انتخاب رشته و آخرین قبولی ها بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۹۸ ارائه می گردد. 🔸 همچنین دفترچه های تفکیک شده انتخاب رشته بر اساس دفترچه ۹۸ سازمان سنجش بروزرسانی شده اند. #انتخاب_رشته 💻 انتخاب رشته رایگان بر اساس اولویت های شما با سامانه انتخاب رشته گزینه دو 🌐 bit.ly/31oUElR 🎯 روابط عمومی موسسه گزینه دو 🔶 @gozine2
ارسال عکس
تعداد بازدید:4,999تاریخ:1398/05/22 20 : 05 : 11

توضیحات: 🎯 تنها سامانه به روز انتخاب رشته بر اساس دفترچه های سال ۹۸ 🔸در این سامانه دفترچه راهنمای انتخاب رشته تمامی گروه های آزمایشی «ریاضی، انسانی، تجربی، زبان، و هنر» در نرم‌افزار انتخاب رشته رایگان گزینه دو، بروز رسانی شده است و کلیه خروجی های نرم افزار اصلی انتخاب رشته و آخرین قبولی ها بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۹۸ ارائه می گردد. 🔸 همچنین دفترچه های تفکیک شده انتخاب رشته بر اساس دفترچه ۹۸ سازمان سنجش بروزرسانی شده اند. #انتخاب_رشته 💻 انتخاب رشته رایگان بر اساس اولویت های شما با سامانه انتخاب رشته گزینه دو 🌐 bit.ly/31oUElR 🎯 روابط عمومی موسسه گزینه دو 🔶 @gozine2
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,924تاریخ:1398/05/20 22 : 33 : 20

توضیحات:
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,852تاریخ:1398/05/20 21 : 49 : 58

توضیحات: هم ترازی چیست؟ با توجه به تفاوت سختی و آسانی سوال ها در یک آزمون ،برای ایجاد تعادل و عدالت از یکسری روش های آماری استفاده میکنند که اصلی ترین این روش ها هم ترازی است . 🔶همترازی به این صورت اعمال میشود : در ازمون مربوطه یکسری سوال های مشترک و یکسری سوال های متفاوت دسته بندی شده است ‌که تعداد سوال های مشترک بیشتر از سوال های متفاوت است و براساس آنها عملکرد داوطلب‌ها را مقایسه میکنند. . 🔶همترازی در کنکور امسال چگونه اعمال شد: به این صورت که اگر دو داوطلب به سوال های مشترک کنکور نظام قدیم و نظام جدید به صورت یکسان جواب داده بودند، برای مشخص شدن رتبه عملکرد داوطلب را در پاسخ به سوال های متفاوت مقایسه کردند . 🔹مثلا اگر عملکرد داوطلب های نظام قدیم در پاسخ به سوال های متفاوت ضعیف بود این مفهوم را میرساند که سوال های آن ها سخت بوده بنابراین سوالات غیرمشترک تاثیر کمی در رتبه ی آن ها داشت. . ✨نکته ی مهم✨ . 🌱همترازی قبلا بر روی رتبه ی شما اعمال شده است و هیچ اهمیتی در انتخاب رشته شما ندارد. گول تبلیغات بعضی افراد را نخورید. @gozine2
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,681تاریخ:1398/05/21 17 : 57 : 40

توضیحات: 🎯 تنها سامانه به روز انتخاب رشته بر اساس دفترچه های سال ۹۸ 🔸 به لطف خدا فرآیند بروزرسانی اطلاعات سامانه انتخاب رشته بر اساس دفترچه ۹۸ بطور کامل به پایان رسید . 🔸دفترچه راهنمای انتخاب رشته تمامی گروه های آزمایشی «ریاضی، انسانی، تجربی، زبان، و هنر» در نرم‌افزار انتخاب رشته رایگان گزینه دو، بروز رسانی شده است و کلیه خروجی های نرم افزار اصلی انتخاب رشته و آخرین قبولی ها بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۹۸ ارائه می گردد. 🔸 همچنین دفترچه های تفکیک شده انتخاب رشته بر اساس دفترچه ۹۸ سازمان سنجش بروزرسانی شده اند. #انتخاب_رشته 💻 انتخاب رشته رایگان بر اساس اولویت های شما با سامانه انتخاب رشته گزینه دو 🌐 bit.ly/31oUElR 🎯 روابط عمومی موسسه گزینه دو 🔶 @gozine2
ارسال عکس
تعداد بازدید:3,653تاریخ:1398/05/20 21 : 48 : 07
🔻سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره اعلام‌ رشته‌ محل‌هاي جديد و همچنين برخي اصلاحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال ۹۸ (رشته های با آزمون) اطلاعیه داد 🌐 لینک اطلاعیه: 🌐 sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6176 @gozine2

مطالب استفاده شده از دیگر کانال ها در کانال گزینه دو - دوره دوم متوسطه

شناسنه کانالعنوانتعداد پیامتوضیحات
@Gozine2_1395گزینه دو 951633نمایش این کانال
@gozine2_96tگزینه دو 96 - تجربی57نمایش این کانال
@gozine2ir_97tگزینه دو ۹۷ - تجربی38نمایش این کانال
@gozine2ir_97گزینه دو ۹۷7نمایش این کانال
@gozine2ir_97eگزینه دو ۹۷ - انسانی2نمایش این کانال
دیگر کانال ها2نمایش این کانال

مطالب فوروارد شده کانال گزینه دو - دوره دوم متوسطه

لازم به ذکر است این جدول بر اساس کانال های مانیتور شده است

شناسنه کانالعنوانتعداد پیام
@G2_motevasete2گزینه دو - دوره دوم متوسطه1633
@gozine2کانال رسمی موسسه گزینه دو86
@G2_motevasete1گزینه دو - دوره اول متوسطه28
@gozine2ir_97eداوطلب ۹۷ انسانی - گزینه دو27
@gozine2ir_97tداوطلب ۹۷ تجربی - گزینه دو27
@gozine2ir_97rداوطلب ۹۷ ریاضی - گزینه دو27
@gozine2ir_97گزینه دو ۹۷26